Vacatures geplaatst door WoonZorgcentra Haaglanden

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor WoonZorgcentra Haaglanden.

Laatste vacatures

Teamleider Zorg

JIJ bent een enthousiaste en ontwikkelings- en oplossingsgerichte teamleider die samen met medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers vorm en inhoudt geeft aan de Locatie WZH Oosterheem. Jouw rol als t eamleider is het begeleiden en coachen van de zorgteams. Je wordt in deze functie voor een jaar aangesteld. Bij goed functioneren kan je functie omgezet worden in een vast contract op WZH Oosterheem.

Verder ben jij verantwoordelijk voor de meest optimale afstemming tussen cliënt- en medewerker. Authentiek, inspirerend, verbindend, transparant, humor en doorzetter zijn woorden die onlosmakelijk met jouw persoonlijkheid verbonden zijn. Op hoofdlijnen zijn je taken en verantwoordelijkheden:

  • Coachen en begeleiden van zorgteams naar het werken op een kleinschalig wonen setting;
  • Integraal leidinggeven aan ongeveer 60 medewerkers in verschillende teams;
  • Organiseren en realiseren van wonen, welzijn en zorg binnen de woongroepen;
  • Je maakt onderdeel uit van het locatiemanagementteam;
  • Adviseren over en uitvoeren van beleid;
  • Uitvoering geven aan je taken rondom de portefeuilles waarvoor je verantwoordelijk bent.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


12-11-2018 WoonZorgcentra Haaglanden


Logopedist (waarneming)

WZH heeft een multidisciplinair behandelcentrum. Dit biedt zorg en behandeling voor de 12 locaties, de Kessler Stichting en extramurale zorg. Binnen het multidisciplinair behandelcentrum werken de specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten en paramedici op een prettige en actieve manier samen

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


09-11-2018 WoonZorgcentra Haaglanden


Verzorgende IG niveau 3

JIJ bent als Verzorgende IG samen met een klein team verantwoordelijk voor de zorg van onze bewoners. Hierbij lopen je taken uiteen van voorbehouden handelingen tot ADL, tot het koken voor bewoners. Je werkt op basis van zorgleefplannen en zorgt dat deze aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Het stimuleren van zelfredzaamheid en het creëren van veiligheid en geborgenheid is van groot belang binnen je functie. Je hebt regelmatig contact met de familie van bewoners voor de afstemming van de optimale zorg.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


08-11-2018 WoonZorgcentra Haaglanden


Verzorgende IG (VIG) Revalidatie

JIJ komt als Verzorgende niveau 3 te werken op de Revalidatie binnen WZH Prinsenhof in Leidschendam. Op de Revalidatie werken wij met 57 revalidanten vanuit een therapeutisch klimaat.
Dit betekent dat jij als verzorgende een omgeving creëert waarin de revalidant, zoveel als mogelijk, gestimuleerd wordt - om samen met het multidisciplinaire team - te werken aan zijn of haar revalidatiedoelen. Jij streeft er als verzorgende naar om van elk moment een revalidatiemoment voor de revalidant te maken, maar neemt de zorg over waar nodig. Jij zorgt dat de behandelplannen op orde zijn en worden nageleefd. Dit in het kader van het herstel, met als doel terugkeer naar de thuissituatie.

De Revalidatie is een dynamisch drukke afdeling met gemiddeld 5 a 8 cliënt opnames- en ontslagen per week. Het werken op de afdeling vraagt dus om een goede samenwerking tussen cliënt, het zorgpersoneel en de behandelaren. We zijn binnen de afdeling gespecialiseerd in 3 aandachtsvelden, te weten, COPD, CVA en oncologie. We bieden (onvoorziene) complexe zorg aan wat bestaat uit bijvoorbeeld infusie, dialyse en VAC therapie.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


08-11-2018 WoonZorgcentra Haaglanden


Verzorgende niveau 3 IG

JIJ bent als Verzorgende IG samen met een klein team verantwoordelijk voor de zorg van onze psychogeriatrische bewoners op de verschillende PG afdelingen. Hierbij lopen je taken uiteen van voorbehouden handelingen tot ADL, tot het koken voor bewoners. Je werkt op basis van zorgleefplannen en zorgt dat deze aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Het stimuleren van zelfredzaamheid en het creëren van veiligheid en geborgenheid is van groot belang binnen je functie. Je hebt regelmatig contact met de familie van bewoners voor de afstemming van de optimale zorg.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties

0 views


08-11-2018 WoonZorgcentra Haaglanden