Vacatures geplaatst door WoonZorgcentra Haaglanden

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor WoonZorgcentra Haaglanden.

Laatste vacatures

Ergotherapeut (flexmedewerker)

WZH heeft een multidisciplinair behandelcentrum waarbij naast het bieden van zorg ook extramuralisering van integrale verpleeghuisgeneeskundige zorg wordt nagestreefd, al dan niet in samenwerking met andere externe partners. Binnen het multidisciplinair behandelcentrum werken de specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en vaktherapeuten op een prettige en actieve manier samen.

Als ergotherapeut kom je te werken binnen diverse locaties van WZH. Je stelt, in overleg met de behandelend arts of verpleegkundig specialist, het ergotherapeutisch behandelplan op. Na eigen onderzoek, observatie en overleg met de cliënt en het cliëntsysteem voer je het zorgbehandelplan uit, beoordeel je de effecten en stuur je zo nodig bij. Je geeft individuele behandelingen aan diverse doelgroepen binnen de ouderenzorg op het gebied van psychogeriatrie, somatiek, screening en observatie en kortdurende opname (ELV /GRZ). Ook mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen tot je doelgroep behoren.

0 sollicitaties
0 views


24-09-2021 WoonZorgcentra Haaglanden
Teamleider zorg

JIJ bent een enthousiaste, ontwikkelings- en oplossingsgerichte teamleider die samen met de locatiemanager, medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers, vorm en inhoudt geeft aan de WZH locatie. Jouw rol als teamleider is het begeleiden en coachen van de zorgteams. Je bent verantwoordelijk voor de meest optimale afstemming tussen bewoner en medewerker. Je stimuleert om medewerkers te laten denken in mogelijkheden.
We werken aan resultaatverantwoordelijke teams waarbij er een nauwe samenwerking is tussen verpleegkundige, EVV en teamleider.

0 sollicitaties
0 views


23-09-2021 WoonZorgcentra Haaglanden
Zorgregisseur in de wijk

JIJ bezit als zorgregisseur (wijkverpleegkundige) over kennis en kunde om de zorgplannen van de cliënten te coördineren. Je organiseert samen met de cliënt de zorg en behandeling, je (her)indiceert zorg, stelt zorgplannen op en evalueert deze. Je onderhoudt contacten in de wijk met huisartsen en behandelaren. Daarnaast werk je preventief en heb je oog voor de noden van de mantelzorgers en vrijwilligers. Tevens draag je zorg voor casemanagement dementie aan cliënten die thuiszorg ontvangen.

De zorgregisseur geeft inhoudelijk sturing aan het eigen thuiszorgteam. Je bent verantwoordelijk voor de cliëntenplanning en je bewaakt de productie en productiviteit van je team. Je ziet er op toe dat dit is afgestemd op de vraag van je cliënten en dat de inzet binnen de begroting blijft. Daarnaast ontwikkel en bevorder je de kwaliteit van extramurale zorgverlening binnen WZH. Het bevorderen van een optimaal leerklimaat voor leerlingen en stagiaires vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid.

Als zorgregisseur zie je uiteraard ook zelf je cliënten. Je bent actief in de uitvoering, je ondersteunt hun netwerk en je verricht alle noodzakelijke verpleegtechnische handelingen.

De beste zorg voor onze cliënten is het uitgangspunt en de cliënt bij WZH heeft de regie. Samen met jouw wijkteam krijg jij de vrijheid om daar invulling aan te geven. Samen zorg je voor de beste zorg op maat. Jij bent als zorgregisseur de verbindende schakel binnen jouw wijkteam en de spil in het zorgweb.

0 sollicitaties
0 views


21-09-2021 WoonZorgcentra Haaglanden
Wijkverpleegkundige

Als Wijkverpleegkundige ben je samen met jouw team verantwoordelijk voor de zorg van de cliënten. Je biedt zorg op maat aan de cliënten, ondersteunt hun netwerk en je verricht alle noodzakelijke verpleegtechnische handelingen. Het aannemen van nieuwe cliënten en het indiceren van de zorg behoren tot de verantwoordelijkheden. Het stimuleren van zelfredzaamheid en het creëren van veiligheid en geborgenheid is van groot belang binnen jouw functie. Daarnaast heb je regelmatig contact met de familie van de cliënten voor de afstemming van de optimale zorg en je onderhoudt contacten in de wijk met huisartsen, behandelaren en de GGZ.

Voor jouw eigen ontwikkeling krijg je de mogelijkheid om je als verpleegkundige te specialiseren in de volgende thema's: terminale zorg, continentiezorg, revalidatiezorg, dementie, wondzorg en neurologie. De beste zorg voor onze cliënten is het uitgangspunt en vanuit jouw rol geef je zelf invulling aan jouw baan en eigen ontwikkeling.

0 sollicitaties
0 views


21-09-2021 WoonZorgcentra Haaglanden
Verzorgende IG in de wijk

Als Verzorgende IG in de thuiszorg ben jij samen met een zelfstandig team verantwoordelijk voor de zorg van onze cliënten in de wijk. Dit betreft in veel situaties hoog complexe zorg.
Je taken lopen uiteen van voorbehouden handelingen tot ADL, het signaleren van problemen en het inlichten/raadplegen van de zorgregisseur hierover. Je werkt op basis van de indicatie van de regisseur en observeert of deze nog altijd aansluit bij de behoeften van de cliënten. Het stimuleren van zelfredzaamheid en het creëren van veiligheid en geborgenheid is van groot belang binnen je functie. Je hebt regelmatig contact met de familie van bewoners voor de afstemming van de optimale zorg.

Je hebt als Verzorgende IG in de wijk veel autonomie en werkt in een prettig team met zelfsturing.
's Ochtens begin je tegelijk met het team vanuit teamlocatie en aan het eind van de dienst kom je daar ook weer samen. Zo houd je de verbinding met je collega's. Ook zijn er diverse werkgroepen en platforms waaraan je kunt bijdragen.

0 sollicitaties
0 views


21-09-2021 WoonZorgcentra Haaglanden