Vacatures geplaatst door WoonZorgcentra Haaglanden

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor WoonZorgcentra Haaglanden.

Laatste vacatures

NAH coach

De NAH coach ondersteunt en begeleidt zowel de cliënt als het cliëntsysteem.
Daarnaast bewaakt de NAH coach de onderlinge samenhang in de zorgverlening, zodat kwalitatief breed verantwoorde zorg/ begeleiding geleverd kan worden vanuit de vraag en de behoefte van de cliënt. Daarbij is het nodig om continu een vinger aan de pols te houden om nieuwe problemen tijdig op te sporen, waarbij telkens dient te worden overwogen of aan de vraag nog steeds adequaat tegemoet wordt gekomen.

Verder kan het cliëntsysteem, in aanvulling op nog eigen bestaande mogelijkheden, door de NAH coach worden ondersteund en geactiveerd. De NAH coach werkt nauw samen met het behandelteam en het Dagactiviveitencentrum van WZH Nieuw Berkendael.

De NAH coach heeft verschillende taken:

 • Is de "spin in het web"(regisseur) in de afstemming van alle vormen van zorg zoals verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling (door huisarts, specialist ouderen geneeskunde en psycholoog) en welzijn;
 • Is overlegpartner voor alle partijen in zijn rol als coördinator;
 • Waarborgt een goede communicatie met en tussen hulpverleners;
 • Maakt vertaalslag inzake het hersenletsel naar andere hulpverleners/ systeem
 • Is het aanspreekpunt voor cliënt, clientsysteem en hulpverleners;
 • Brengt de zorg en de aanwezige problematiek in kaart d.m.v. het afnemen van een anamnese;
 • Stelt een begeleidingsplan op, in samenspraak met de cliënt/ wettelijk vertegenwoordiger;
 • Verzorgt indien nodig de aanvraag van een nieuwe indicatie in samenwerking met de afdeling klantbemiddeling;
 • Organiseert of neemt deel aan een multidisciplinair overleg (MDO) en zorgt voor de verslaglegging hiervan;
 • Ondersteunt bij crisissituatie volgens protocol
 • Pleegt zo nodig crisisinterventie;
 • Geeft mantelzorgbegeleiding of draagt er zorg voor dat er mantelzorgbegeleiding gegeven wordt;
 • Handelt en denkt instellingsoverstijgend waarbij de voorkeur van de cliënt centraal staat;
 • Signaleert hiaten in de (afstemming van de) zorgverlening, is steeds op de hoogte van de actuele situatie en handelt op grond daarvan proactief;
 • Geeft psycho-educatie aan cliënt en systeem
 • Legt verantwoording af over de aantallen en de aard van de geleverde zorg aan de leidinggevende van de organisatie d.m.v. rapportage.

Zorg en Welzijn Plein

2 sollicitaties
0 views


22-05-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Ergotherapeut (waarneming)

Je komt te werken op diverse WZH locaties. Je stelt in overleg met de behandelend arts of verpleegkundig specialist het behandelplan op. Na eigen onderzoek, observatie en overleg met de cliënt en het cliëntsysteem voer je het zorgbehandelplan uit, beoordeel je de effecten en stuur je zo nodig bij. Je geeft individuele behandelingen aan diverse doelgroepen binnen de ouderenzorg op het gebied van psychogeriatrie, somatiek, revalidatie (GRZ) en niet aangeboren hersenletsel.

Zorg en Welzijn Plein

2 sollicitaties
0 views


16-05-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Fysiotherapeut (waarneming)

WZH heeft een multidisciplinair behandelcentrum. Binnen het multidisciplinair behandelcentrum werken onder andere de specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten, psychologen en paramedici op een prettige en actieve manier samen. Ons doel is om kwaliteit toe te voegen aan het leven van onze bewoners.

Als fysiotherapeut onderzoek, behandel en begeleid je onze bewoners op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde, of de verpleegkundig specialist en behandel je bewoners individueel of in groepsverband. In nauwe samenwerking met andere disciplines wordt een multidisciplinair plan opgesteld dat met de cliënt en familie besproken en geëvalueerd wordt.

Zorg en Welzijn Plein

3 sollicitaties
0 views


16-05-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Medewerker eten en drinken

Kun jij onze bewoners, familie en collega's enthousiasmeren en de voorbereiding van de maaltijd tot een mooie beleving maken? Ben jij gastvrij en kun je lekker koken, dan zoeken wij jou!

JIJ komt als medewerker eten en drinken te werken op de locatie WZH Prinsenhof in Leidschendam. Ons doel is om onze bewoners en gasten zich op elk moment thuis te laten voelen. Wij willen ons onderscheiden in de kwaliteit en variatie van vers bereide gerechten. Elke dag zorg jij voor de ultieme gastvrijheidsbeleving en zorgt dat het restaurant er te allen tijde sfeervol en uitnodigend uitziet.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:

 • Zelfstandig bereiden (koken) en serveren van het ontbijt, lunch en diner voor grote groepen bewoners
 • Creëren en bedenken van menu's samen met de bewoners
 • Hotelmatig en servicegericht werken
 • Contoleren en opruimen van (dagverse) bestellingen
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen op het gebied van horeca
 • Naleven van de HACCP regels
 • Actieve bijdrage aan (wekelijkse) team overleggen

Zorg en Welzijn Plein

2 sollicitaties
0 views


16-05-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Verpleegkundige niveau 4

De omgeving van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) verandert snel. De zorgzwaarte en complexiteit van de langdurige zorg in de intra- en extramurale zorgverlening neemt toe.
Dit vraagt meer deskundigheid en een integrale (klinische) blik van medewerkers.

In de functie van verpleegkundige bij WZH ben je de spin in het web. Naast alle voorkomende zorgtaken die horen bij de functie van verpleegkundige, ben jij het aanspreekpunt voor de afdeling.
In deze functie draag je vanuit je verpleegkundige vakkennis bij aan het verbeteren van de zorginhoudelijke kwaliteit op de locatie en de implementatie daarvan.

Je maakt deel uit van een zorgteam en werkt ook mee als verpleegkundige. Je ziet het als een uitdaging om samen met het team, vanuit een coachende en begeleidende rol, continue op zoek te gaan naar mogelijkheden om de beste kwaliteit van zorg te leveren aan onze cliënten.

Zorg en Welzijn Plein

2 sollicitaties
0 views


13-05-2019 WoonZorgcentra Haaglanden