Vacatures geplaatst door WoonZorgcentra Haaglanden

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor WoonZorgcentra Haaglanden.

Laatste vacatures

Verzorgende niveau 3 IG senior

JIJ komt als Verzorgende IG senior te werken op WZH De Strijp in Den Haag. Samen met een klein team verantwoordelijk voor de zorg van onze PG bewoners. Hierbij lopen je taken uiteen van voorbehouden handelingen tot de ADL. Je werkt op basis van zorgleefplannen en zorgt dat deze aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Het stimuleren van zelfredzaamheid en het creëren van veiligheid en geborgenheid is van groot belang binnen je functie. Je hebt regelmatig contact met de familie van bewoners voor de afstemming van de optimale zorg.

2 sollicitaties
0 views


19-09-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Geestelijk Verzorger

JIJ verleent professionele begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van hun eigen geloofs- en levensovertuiging. Voorts zorg je voor professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in de zorgverlening en beleidsvorming. Je begeleidt bewoners bij het omgaan met verlieservaringen, rouw en complexe (thuis)situaties, in het omgaan met en aanvaarden van hun ziekteproces en veranderde omgeving, en tijdens hun laatste levensfase. Je hebt oog en oor voor mantelzorgers van de bewoners. Verder organiseer en leid je (kerk)diensten en vieringen, herdenkingen en activiteiten rond religieuze feestdagen.
Je begeleidt medewerkers en adviseert de organisatie ten aanzien van levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken, alsmede ten aanzien van het woon-, zorg- en leefklimaat.

3 sollicitaties
0 views


16-09-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Psycholoog

JIJ bent een (basis) psycholoog met affiniteit en ervaring met de doelgroepen PG, Somatiek en/of Niet- aangeboren hersenletsel. Je onderzoekt, adviseert, stelt omgangsadviezen op, geeft individuele behandeling en begeleidt zorgteams en mantelzorgers. Je levert daarnaast een bijdrage in het multidisciplinaire team, het woon- en leefklimaat en de interdisciplinaire samenwerking. Je bent enthousiast, gedreven en vol energie. De kernwaarden open, samen en geborgen passen bij jou! Je hebt mensenkennis en maakt graag en gemakkelijk verbinding op alle niveaus. Je bent deskundig en ziet de cliënt als geheel in zijn omgeving.

1 sollicitatie
0 views


16-09-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Medewerker communicatie & PR

JIJ ondersteunt de (senior) adviseurs o.a. bij het schrijven van content (online en offline), het uitvoeren van projecten, het opzetten van een content kalender en het inregelen van webcare met de bestaande mediakanalen. Ook beheer jij de social media outlets van WZH. Je hebt een proactieve houding die je kunt inzetten in teamverband.

5 sollicitaties
0 views


16-09-2019 WoonZorgcentra Haaglanden
Teamleider zorg

JIJ bent een enthousiaste en ontwikkelings- en oplossingsgerichte teamleider die samen met medewerkers, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers vorm en inhoudt geeft aan de Locatie WZH Prinsenhof. Jouw rol als teamleider is het begeleiden en coachen van de zorgteams. We werken aan resultaatverantwoordelijke teams waarbij er een nauwe samenwerking is tussen verpleegkundige, EVV en teamleider. Medewerkers denken in mogelijkheden. De geboden zorg en dienstverlening gaat zoveel mogelijk uit van de wensen, gewoonten en eigenheden van de bewoners.

Verder ben jij verantwoordelijk voor de meest optimale afstemming tussen bewoner - en medewerker. Authentiek, inspirerend, verbindend, transparant, humor en doorzetter zijn woorden die onlosmakelijk met jouw persoonlijkheid verbonden zijn. Op hoofdlijnen zijn je taken en verantwoordelijkheden:

  • Coachen en begeleiden van zorgteams naar het werken van resultaatverantwoordelijke teams;
  • Integraal leidinggeven aan ongeveer 75 medewerkers in 2 verschillende teams;
  • Leidinggeven aan het flex team van WZH Prinsenhof;
  • Organiseren en realiseren van wonen, welzijn en zorg binnen de woongroepen;
  • Je maakt onderdeel uit van het locatiemanagementteam;
  • Adviseren over en uitvoeren van beleid;
  • Uitvoering geven aan je taken rondom de portefeuilles waarvoor je verantwoordelijk bent.

0 sollicitaties
0 views


13-09-2019 WoonZorgcentra Haaglanden