Vacatures geplaatst door St. Antonius Ziekenhuis

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor St. Antonius Ziekenhuis.

Laatste vacatures

Wetenschappelijke Stage inzet van familieparticipatie, periode jan - juli 2020 | Utrecht | Nieuwegein

Onderzoek
In dit onderzoek gaan we op verschillende afdelingen in het St. Antonius ziekenhuis een zo effectief mogelijke inzet van familieparticipatie implementeren. Hiervoor zullen we gebruik maken van een aanpak waarin belangrijke voorwaarden voor familieparticipatie bij de oudere patiënt met (een verhoogd risico op) een delier zijn opgenomen. Deze aanpak is op basis van praktijk- en literatuuronderzoek ontwikkeld maar nog niet eerder in de praktijk onderzocht.
Onder familieparticipatie verstaan we functionele participatie waarbij de familie een actieve rol in de zorg speelt maar de professionals de controle houden (Pretty, 1995).

Doel: Inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid van, en tevredenheid over familieparticipatie bij oudere patiënten met een (verhoogd risico op een) delier. Als het toepasbaar blijkt kan het als werkwijze in dit en mogelijk andere ziekenhuizen worden ingevoerd waarmee de kans op een delier met alle negatieve gevolgen ervan wordt verkleind.

Onderzoeksdesign Interventieonderzoek met een voor- en nameting waarbij ook het implementatie-proces geëvalueerd zal worden

Studiepopulatie: Familie en/of andere naasten van klinische patiënten van 70 jaar of ouder met (een verhoogd risico op) een delier bij aanvang of later tijdens de opname op de verpleegafdelingen traumachirurgie, interne neurologie, longziekten en interne geneeskunde en de verpleegkundigen en afdelingsverantwoordelijken aldaar.

Interventie: Het op de verpleegafdelingen implementeren van, en daarna, op gestructureerde wijze familie informeren over, en betrekken en begeleiden bij hun zorg voor de patiënt.

Primaire uitkomstmaten: Toepasbaarheid van, en tevredenheid van familie en verpleegkundigen over familieparticipatie bij genoemde doelgroepen.

Twitter

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Wetenschappelijke Stage inzet van familieparticipatie, periode jan - juli 2020 | Utrecht | Nieuwegein

Onderzoek
In dit onderzoek gaan we op verschillende afdelingen in het St. Antonius ziekenhuis een zo effectief mogelijke inzet van familieparticipatie implementeren. Hiervoor zullen we gebruik maken van een aanpak waarin belangrijke voorwaarden voor familieparticipatie bij de oudere patiënt met (een verhoogd risico op) een delier zijn opgenomen. Deze aanpak is op basis van praktijk- en literatuuronderzoek ontwikkeld maar nog niet eerder in de praktijk onderzocht.
Onder familieparticipatie verstaan we functionele participatie waarbij de familie een actieve rol in de zorg speelt maar de professionals de controle houden (Pretty, 1995).

Doel: Inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid van, en tevredenheid over familieparticipatie bij oudere patiënten met een (verhoogd risico op een) delier. Als het toepasbaar blijkt kan het als werkwijze in dit en mogelijk andere ziekenhuizen worden ingevoerd waarmee de kans op een delier met alle negatieve gevolgen ervan wordt verkleind.

Onderzoeksdesign Interventieonderzoek met een voor- en nameting waarbij ook het implementatie-proces geëvalueerd zal worden

Studiepopulatie: Familie en/of andere naasten van klinische patiënten van 70 jaar of ouder met (een verhoogd risico op) een delier bij aanvang of later tijdens de opname op de verpleegafdelingen traumachirurgie, interne neurologie, longziekten en interne geneeskunde en de verpleegkundigen en afdelingsverantwoordelijken aldaar.

Interventie: Het op de verpleegafdelingen implementeren van, en daarna, op gestructureerde wijze familie informeren over, en betrekken en begeleiden bij hun zorg voor de patiënt.

Primaire uitkomstmaten: Toepasbaarheid van, en tevredenheid van familie en verpleegkundigen over familieparticipatie bij genoemde doelgroepen.

Medische banenbank

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Junior Informatiespecialist, 24 uur p/w, Nieuwegein | Utrecht

Als junior informatiespecialist geef je ondersteuning bij en instructies over PubMed en andere veel gebruikte medische en verpleegkundige bronnen, zowel aan groepen als aan individuele medewerkers. Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en actualiseren van lessen en de ontwikkeling van nieuwe e-learning modules. Je beantwoordt vragen van klanten, zowel aan de balie als via de digitale informatiesystemen. In samenwerking met de klant voer je literatuuronderzoek uit. Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van en communicatie over de dienstverlening van het Kennis- en Informatiecentrum. Tot slot pak je ook diverse routinematige werkzaamheden binnen het KIC op.

Vacatures.nl

0 sollicitaties
0 views


18-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Junior Informatiespecialist, 24 uur p/w, Nieuwegein | Utrecht

Als junior informatiespecialist geef je ondersteuning bij en instructies over PubMed en andere veel gebruikte medische en verpleegkundige bronnen, zowel aan groepen als aan individuele medewerkers. Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en actualiseren van lessen en de ontwikkeling van nieuwe e-learning modules. Je beantwoordt vragen van klanten, zowel aan de balie als via de digitale informatiesystemen. In samenwerking met de klant voer je literatuuronderzoek uit. Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van en communicatie over de dienstverlening van het Kennis- en Informatiecentrum. Tot slot pak je ook diverse routinematige werkzaamheden binnen het KIC op.

Twitter

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis
Senior Verpleegkundige Interne Geneeskunde (Acute Opname), 24-36 uur per week, Nieuwegein

We hebben jouw ervaring nodig!
Als verpleegkundige met enkele jaren werkervaring kun je van grote betekenis zijn voor onze afdeling Interne Geneeskunde. Je bent verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorgverlening van onze patiënten met een grote diversiteit aan aandoeningen en zorgvragen. De zorg is complex en veelal niet protocollair. We bieden zowel basis verpleegkundige zorg als de meer intensieve zorg. Je werkt in multidisciplinair verband nauw samen met alle betrokken zorgverleners. De afdeling heeft een hoog ambitieniveau waar technologische innovaties en verpleegkundig leiderschap centraal staan. Jij kunt daarin een centrale rol spelen die cruciaal is in het zorgproces voor onze patiënten. Je kunt actief meedenken over kwaliteitsverbetering van onze zorg, het beleid en de ontwikkeling van de afdeling door deelname in werkgroepen. Binnen onze leerunit kun je verpleegkundig studenten en jong gediplomeerden coachen en begeleiden om het vak te leren en hun eerste werkervaring op te doen. Zo krijgen zij de kans om zelfstandig werken te combineren met de zekerheid van begeleiding door een ervaren collega zoals jij.

Wil je weten of deze afdeling bij je past? Bel voor een afspraak om een dag mee te lopen met ons teamhoofd Suzet van Houwelingen, T 088 - 3205102. Ook als je nog minder ervaring hebt, ben je welkom!

Doriene Dekker, verpleegkundige en leerunitcoach afdeling Interne Geneeskunde: "Als ervaren verpleegkundige kun je hier alle kanten op. De patiëntengroepen zijn heel divers en er is weinig protocollair werk bij. Leerling-verpleegkundigen werken hier onder supervisie van een leerunitcoach. Een rol die ik, naast mijn werk als verpleegkundige, zelf ook met veel plezier vervul. Verder heb ik coördinerende taken op de afdeling en ben ik actief in diverse werkgroepen." Lees hier het hele verhaal van Doriene.

Vacatures.nl

0 sollicitaties
0 views


18-06-2019 St. Antonius Ziekenhuis