Laatste vacatures

Flex begeleider KDC\'s Tuintjes

Binnen de Tuintjes worden de kinderen door een multidisciplinair team geobserveerd en word er naar aanleiding daarvan een passende behandeling uitgezet. Er wordt gewerkt met een behandelplan voor ieder kind waarmee aan diverse doelen gewerkt wordt. De bezetting is nu zodanig dat wij op zoek zijn naar collega's die ons op invalbasis willen versterken. De Tuintjes bieden vroeghulp en een schoolvoorbereidend klimaat. De Tuintjes zijn gevestigd binnen een ruimte van reguliere kinderopvang, en op twee locaties is ook een basisschool. De vijf Tuintjes vormen één team. Overlegvormen en taken en rollen zijn binnen dit team gezamenlijk georganiseerd.

Indeed

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Ipse de Bruggen
Flex begeleider KDC\'s Tuintjes

Binnen de Tuintjes worden de kinderen door een multidisciplinair team geobserveerd en word er naar aanleiding daarvan een passende behandeling uitgezet. Er wordt gewerkt met een behandelplan voor ieder kind waarmee aan diverse doelen gewerkt wordt. De bezetting is nu zodanig dat wij op zoek zijn naar collega's die ons op invalbasis willen versterken. De Tuintjes bieden vroeghulp en een schoolvoorbereidend klimaat. De Tuintjes zijn gevestigd binnen een ruimte van reguliere kinderopvang, en op twee locaties is ook een basisschool. De vijf Tuintjes vormen één team. Overlegvormen en taken en rollen zijn binnen dit team gezamenlijk georganiseerd.

Joof

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Ipse de Bruggen
Jongeren Begeleider Behandelsetting mbo-4

Als begeleider D specialistische behandeling heb je de volgende taken:

 • het bieden van dagelijkse zorg en begeleiding;
 • het creëren van een goed leefklimaat;
 • het coördineren van de dagelijkse- en dag overstijgende werkzaamheden;
 • het opstellen van en inhoud geven aan individuele zorgplannen en hulpvragen;
 • het vorm en inhoud geven aan de functie van persoonlijk begeleider en rolhouder;
 • het werken volgens de vastgestelde methodiek;
 • het contacten met familie en overige disciplines onderhouden op een positieve en constructieve wijze;
 • het coachen van collega's, leerlingen en stagiairs.

Je werkt samen met betrokken en ervaren collega's. Iedereen is van gelijke waarde in het team, maar heeft eigen taken passend bij de functie. Ieder teamlid heeft een verantwoordelijkheid als teamrolhouder.Verder zorg je samen met het hele team voor alle voorkomende werkzaamheden binnen de woning. Dit kunnen zowel organisatorische, huishoudelijke, als administratieve taken zijn. Het rooster bestaat uit onregelmatige diensten.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Ipse de Bruggen
Flex begeleider KDC\'s Tuintjes

Binnen de Tuintjes worden de kinderen door een multidisciplinair team geobserveerd en word er naar aanleiding daarvan een passende behandeling uitgezet. Er wordt gewerkt met een behandelplan voor ieder kind waarmee aan diverse doelen gewerkt wordt. De bezetting is nu zodanig dat wij op zoek zijn naar collega's die ons op invalbasis willen versterken. De Tuintjes bieden vroeghulp en een schoolvoorbereidend klimaat. De Tuintjes zijn gevestigd binnen een ruimte van reguliere kinderopvang, en op twee locaties is ook een basisschool. De vijf Tuintjes vormen één team. Overlegvormen en taken en rollen zijn binnen dit team gezamenlijk georganiseerd.

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Ipse de Bruggen
Jongeren Begeleider Behandelsetting mbo-4

Als begeleider D specialistische behandeling heb je de volgende taken:

 • het bieden van dagelijkse zorg en begeleiding;
 • het creëren van een goed leefklimaat;
 • het coördineren van de dagelijkse- en dag overstijgende werkzaamheden;
 • het opstellen van en inhoud geven aan individuele zorgplannen en hulpvragen;
 • het vorm en inhoud geven aan de functie van persoonlijk begeleider en rolhouder;
 • het werken volgens de vastgestelde methodiek;
 • het contacten met familie en overige disciplines onderhouden op een positieve en constructieve wijze;
 • het coachen van collega's, leerlingen en stagiairs.

Je werkt samen met betrokken en ervaren collega's. Iedereen is van gelijke waarde in het team, maar heeft eigen taken passend bij de functie. Ieder teamlid heeft een verantwoordelijkheid als teamrolhouder.Verder zorg je samen met het hele team voor alle voorkomende werkzaamheden binnen de woning. Dit kunnen zowel organisatorische, huishoudelijke, als administratieve taken zijn. Het rooster bestaat uit onregelmatige diensten.

Zorg en Welzijn Plein

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Ipse de Bruggen