Laatste vacatures

Begeleider (mbo-4)

Met jouw team ga jij de begeleiding neer zetten en de visie op zorg ontwikkelen voor de nieuw gevormde cliëntgroep. Met elkaar werk je aan de ontwikkeling, zelfstandigheid, veiligheid en zelfvertrouwen van onze cliënten. Je biedt zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. Als begeleider D ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en begeleiding van een aantal cliënten.

In gebouw 2 wonen (jong-)volwassenen als ook ouder wordende cliënten. Naast de licht tot matige verstandelijke beperking is er sprake van bijkomstige problematiek zoals autisme, ADHD, hechtingsproblematiek en schizofrenie. In onze begeleiding gaan we uit van de mogelijkheden van de cliënt. Die proberen we te stimuleren en waar mogelijk uit te breiden. De samenwerking tussen cliënt en medewerker is gebouwd op drie pijlers: veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling. Voor zowel de cliënten, de vertegenwoordigers als de voor begeleiders betekent deze nieuwbouw een nieuwe start. Dit biedt veel kansen, maar zeker ook onzekerheid. Omdat het een tijdelijke vacature betreft zoeken we een ervaren collega.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2020 Ipse de Bruggen
Begeleider mbo-4 voor Vroegbehandelgroep KDC

Als begeleider D ben je de spil in de zorg rondom de kinderen. Je organiseert en coördineert de zorg en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken vanuit de behandelplannen. In deze functie werk je op maandag, woensdag en vrijdag; flexibel op de donderdagmiddag voor enkele uren (overleg en registratie).
De werktijden op de Kleurentuin zijn van 07.30 - 16.00 uur.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2020 Ipse de Bruggen
Ambulant Begeleider Kind & Jeugd mbo-4

Binnen het ambulante team bieden wij hulp en ondersteuning aan kinderen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders, bij opvoedvragen en/of individuele vragen van kinderen tot 18 jaar. Dit kan in de thuissituatie zijn of op school. Je werkt aan vooropgestelde doelen die in overleg met ouders en mogelijk andere betrokken disciplines zijn gemaakt. Het is jouw taak de cliënt naar aanleiding van de vooropgestelde doelen te begeleiden.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2020 Ipse de Bruggen
Begeleider Dagbesteding mbo-3

Als begeleider dagbesteding B (mbo-3) ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Gildeweg. Het is een enerverende en afwisselende baan. Mogelijk na een half jaar wisseling van groep.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2020 Ipse de Bruggen
Stagiair Dagbesteding mbo-3 of mbo-4

Als stagiair werk je direct samen met de begeleiders in de groep. Je loopt op doordeweekse dagen stage van 8:30 tot 16:30 uur. Je ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van het activiteitenprogramma welke gericht zijn op buitenleven, dieren en natuur. Maar je ondersteunt ook bij de zorgtaken. Als stagiair wordt je een leeromgeving geboden waar je je persoonlijke leerdoelen en opdrachten vanuit school kunt behalen.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2020 Ipse de Bruggen