Laatste vacatures

Begeleider mbo -3

Samen met je leuke collega's zorg je voor de begeleiding, verzorging en activiteiten van alle cliënten. Het ene moment ben je bezig met de verzorging en begeleiding van cliënten en het andere moment maak je tijd en ruimte voor activiteiten, dan wel individueel- of groepsgericht. Je bent nauw betrokken en je hebt inspraak in de vormgeving van de zorg en begeleiding rondom de cliënten.

We hechten veel waarde aan de nauwe samenwerking met elkaar en de ondersteunende disciplines. Je werkt binnen een kernteam waarin we ons zelf ontwikkelen en constant bezig zijn om de zorg en begeleiding af te stemmen en te verbeteren voor deze cliënt. Er wordt veel geïnvesteerd in trainingen en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Jouw nieuwe collega's zijn gezellig en soms een beetje gek. We zijn open naar elkaar. Ook zijn wij een veelzijdig team, waarin ieder zijn individuele kwaliteiten zo maximaal mogelijk worden benut. Met elkaar lachen en de passie voor ons werk zijn de verbindende factoren in ons team.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2021 Ipse de Bruggen
Ambulant Begeleider mbo-4 WMO Maatwerk

Als begeleider werk je binnen je eigen taken en verantwoordelijkheden met volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. Je begeleidt ze volgens hun eigen zorgplan afgestemd met de gemeente en de cliënt zelf. Je verricht samen met collega's alle voorkomende taken en werkzaamheden binnen je functie-verantwoordelijkheid. Verder signaleer je benodigde aanpassingen voor de cliënt, ondersteun je je collega's en verstrek je, zo nodig, informatie aan familie en naasten over de zorgverlening.

Je geeft hier vorm aan in overleg met de cliënt, de vertegenwoordigers en betrokken disciplines en bent tevens het eerste aanspreekpunt. Bij de ondersteuning wordt ernaar gestreefd dat de client het maximale kan bereiken zonder dat hij of zij overvraagd wordt.

Je dag en je caseload zijn zeer divers en niet voorspelbaar. Je ondersteunt de client op verschillende leefgebieden, een aantal voorbeelden hiervan zijn: financiën, sociaal emotioneel functioneren of daginvulling.

Je werkt volgens de meldcode en hebt een signalerende functie. Je kunt overleggen met je collega's, maar het is wel belangrijk dat je beslissingen durft te nemen. De problematiek die we tegenkomen is zeer divers, ook qua heftigheid van situaties.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2021 Ipse de Bruggen
Begeleider mbo -3

Samen met je leuke collega's zorg je voor de begeleiding, verzorging en activiteiten van alle cliënten. Het ene moment ben je bezig met de verzorging en begeleiding van cliënten en het andere moment maak je tijd en ruimte voor activiteiten, dan wel individueel- of groepsgericht. Je bent nauw betrokken en je hebt inspraak in de vormgeving van de zorg en begeleiding rondom de cliënten.

We hechten veel waarde aan de nauwe samenwerking met elkaar en de ondersteunende disciplines. Je werkt binnen een kernteam waarin we ons zelf ontwikkelen en constant bezig zijn om de zorg en begeleiding af te stemmen en te verbeteren voor deze cliënt. Er wordt veel geïnvesteerd in trainingen en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Jouw nieuwe collega's zijn gezellig en soms een beetje gek. We zijn open naar elkaar. Ook zijn wij een veelzijdig team, waarin ieder zijn individuele kwaliteiten zo maximaal mogelijk worden benut. Met elkaar lachen en de passie voor ons werk zijn de verbindende factoren in ons team.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2021 Ipse de Bruggen
Ambulant Begeleider mbo-4 WMO Maatwerk

Als begeleider werk je binnen je eigen taken en verantwoordelijkheden met volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. Je begeleidt ze volgens hun eigen zorgplan afgestemd met de gemeente en de cliënt zelf. Je verricht samen met collega's alle voorkomende taken en werkzaamheden binnen je functie-verantwoordelijkheid. Verder signaleer je benodigde aanpassingen voor de cliënt, ondersteun je je collega's en verstrek je, zo nodig, informatie aan familie en naasten over de zorgverlening.

Je geeft hier vorm aan in overleg met de cliënt, de vertegenwoordigers en betrokken disciplines en bent tevens het eerste aanspreekpunt. Bij de ondersteuning wordt ernaar gestreefd dat de client het maximale kan bereiken zonder dat hij of zij overvraagd wordt.

Je dag en je caseload zijn zeer divers en niet voorspelbaar. Je ondersteunt de client op verschillende leefgebieden, een aantal voorbeelden hiervan zijn: financiën, sociaal emotioneel functioneren of daginvulling.

Je werkt volgens de meldcode en hebt een signalerende functie. Je kunt overleggen met je collega's, maar het is wel belangrijk dat je beslissingen durft te nemen. De problematiek die we tegenkomen is zeer divers, ook qua heftigheid van situaties.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2021 Ipse de Bruggen
Begeleider mbo -3

Samen met je leuke collega's zorg je voor de begeleiding, verzorging en activiteiten van alle cliënten. Het ene moment ben je bezig met de verzorging en begeleiding van cliënten en het andere moment maak je tijd en ruimte voor activiteiten, dan wel individueel- of groepsgericht. Je bent nauw betrokken en je hebt inspraak in de vormgeving van de zorg en begeleiding rondom de cliënten.

We hechten veel waarde aan de nauwe samenwerking met elkaar en de ondersteunende disciplines. Je werkt binnen een kernteam waarin we ons zelf ontwikkelen en constant bezig zijn om de zorg en begeleiding af te stemmen en te verbeteren voor deze cliënt. Er wordt veel geïnvesteerd in trainingen en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Jouw nieuwe collega's zijn gezellig en soms een beetje gek. We zijn open naar elkaar. Ook zijn wij een veelzijdig team, waarin ieder zijn individuele kwaliteiten zo maximaal mogelijk worden benut. Met elkaar lachen en de passie voor ons werk zijn de verbindende factoren in ons team.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2021 Ipse de Bruggen