Vacatures geplaatst door Leger des Heils

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Leger des Heils.

Laatste vacatures

Woonbegeleider Beschermd Wonen

Als Woonbegeleider zet je je in voor een goede, veilige leefomgeving voor onze bewoners en bouwt een band met hen op. Je biedt ondersteuning aan deelnemers van 23 jaar en ouder die onvoldoende gebruik maken van gangbare mogelijkheden en/of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Jouw doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat jouw inzet als hulpverlener krachtig en herstelgericht is, op alle leefgebieden.

Je werkt als Woonbegeleider onregelmatige diensten. In de individuele begeleiding werk je zij aan zij met de Woonbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor een caseload. In de begeleiding volg je het zorgplan dat met de deelnemer is opgezet. Daarnaast kan je ondersteunend of leidend ingezet worden bij groepsgerichte activiteiten. Hierbij moet je denken aan koken, sporten, sociale dagbesteding e.d.

In deze functie werk je onregelmatige diensten en draai je minimaal 2 slaapdiensten per maand.

Domus / Huis & Haard Gouda
Je komt te werken binnen team Domus / Huis & Haard Gouda. Dit is een beschermde woonvorm voor 30 mannen en vrouwen. Zij wonen hier langdurig en hebben te maken met dubbele problematiek (psychiatrie en verslaving). Een aantal deelnemers hebben daarnaast ook een licht verstandelijke beperking. De woonvorm is opgedeeld in 3 groepen: twee groepen Domus, waarbij de focus van begeleiding op stabilisatie ligt. En één groep Huis & Haard, waarbij de focus van begeleiding op zelfstandig wonen ligt. Beide groepen vragen een eigen visie en aanpak. Deelnemers mogen op hun kamers middelen gebruiken.

Je stapt in een enthousiast team dat op zoek is naar een herstelgerichte manier van werken in combinatie met een veilige werkomgeving. Elke dag zoeken wij de balans tussen de deelnemer zo veel mogelijk zelfstandigheid geven en waar niet anders kan dingen overnemen. Ons team bestaat uit even veel mannen als vrouwen. We zijn een jong team, met ervaren en minder ervaren collega's. We hebben jaarlijkse team uitjes en als het weer mogelijk is gaan we met enige regelmaat informeel ergens wat drinken. We hebben een open sfeer en collega's ervaren veel veiligheid en vertrouwen in eigen en andermans professie. Daarnaast is er ruimte voor eigen ideeën en initiatieven die het herstel van de deelnemers en jouw werkplezier bevorderen. De basis van zorg is goed en we bouwen om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Klik hier om een indruk te krijgen van deze locatie.

1 sollicitatie
3 views


02-12-2022 Leger des Heils
Woonbegeleider Beschermd Wonen

Als Woonbegeleider zet je je in voor een goede, veilige leefomgeving voor onze bewoners en bouwt een band met hen op. Je biedt ondersteuning aan deelnemers van 23 jaar en ouder die onvoldoende gebruik maken van gangbare mogelijkheden en/of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Jouw doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat jouw inzet als hulpverlener krachtig en herstelgericht is, op alle leefgebieden.

Je werkt als Woonbegeleider onregelmatige diensten. In de individuele begeleiding werk je zij aan zij met de Woonbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor een caseload. In de begeleiding volg je het zorgplan dat met de deelnemer is opgezet. Daarnaast kan je ondersteunend of leidend ingezet worden bij groepsgerichte activiteiten. Hierbij moet je denken aan koken, sporten, sociale dagbesteding e.d.

In deze functie werk je onregelmatige diensten en draai je minimaal 2 slaapdiensten per maand.

Domus / Huis & Haard Gouda
Je komt te werken binnen team Domus / Huis & Haard Gouda. Dit is een beschermde woonvorm voor 30 mannen en vrouwen. Zij wonen hier langdurig en hebben te maken met dubbele problematiek (psychiatrie en verslaving). Een aantal deelnemers hebben daarnaast ook een licht verstandelijke beperking. De woonvorm is opgedeeld in 3 groepen: twee groepen Domus, waarbij de focus van begeleiding op stabilisatie ligt. En één groep Huis & Haard, waarbij de focus van begeleiding op zelfstandig wonen ligt. Beide groepen vragen een eigen visie en aanpak. Deelnemers mogen op hun kamers middelen gebruiken.

Je stapt in een enthousiast team dat op zoek is naar een herstelgerichte manier van werken in combinatie met een veilige werkomgeving. Elke dag zoeken wij de balans tussen de deelnemer zo veel mogelijk zelfstandigheid geven en waar niet anders kan dingen overnemen. Ons team bestaat uit even veel mannen als vrouwen. We zijn een jong team, met ervaren en minder ervaren collega's. We hebben jaarlijkse team uitjes en als het weer mogelijk is gaan we met enige regelmaat informeel ergens wat drinken. We hebben een open sfeer en collega's ervaren veel veiligheid en vertrouwen in eigen en andermans professie. Daarnaast is er ruimte voor eigen ideeën en initiatieven die het herstel van de deelnemers en jouw werkplezier bevorderen. De basis van zorg is goed en we bouwen om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Klik hier om een indruk te krijgen van deze locatie.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Leger des Heils
Woonbegeleider Beschermd Wonen

Als Woonbegeleider zet je je in voor een goede, veilige leefomgeving voor onze bewoners en bouwt een band met hen op. Je biedt ondersteuning aan deelnemers van 23 jaar en ouder die onvoldoende gebruik maken van gangbare mogelijkheden en/of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Jouw doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat jouw inzet als hulpverlener krachtig en herstelgericht is, op alle leefgebieden.

Je werkt als Woonbegeleider onregelmatige diensten. In de individuele begeleiding werk je zij aan zij met de Woonbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor een caseload. In de begeleiding volg je het zorgplan dat met de deelnemer is opgezet. Daarnaast kan je ondersteunend of leidend ingezet worden bij groepsgerichte activiteiten. Hierbij moet je denken aan koken, sporten, sociale dagbesteding e.d.

In deze functie werk je onregelmatige diensten en draai je minimaal 2 slaapdiensten per maand.

Domus / Huis & Haard Gouda
Je komt te werken binnen team Domus / Huis & Haard Gouda. Dit is een beschermde woonvorm voor 30 mannen en vrouwen. Zij wonen hier langdurig en hebben te maken met dubbele problematiek (psychiatrie en verslaving). Een aantal deelnemers hebben daarnaast ook een licht verstandelijke beperking. De woonvorm is opgedeeld in 3 groepen: twee groepen Domus, waarbij de focus van begeleiding op stabilisatie ligt. En één groep Huis & Haard, waarbij de focus van begeleiding op zelfstandig wonen ligt. Beide groepen vragen een eigen visie en aanpak. Deelnemers mogen op hun kamers middelen gebruiken.

Je stapt in een enthousiast team dat op zoek is naar een herstelgerichte manier van werken in combinatie met een veilige werkomgeving. Elke dag zoeken wij de balans tussen de deelnemer zo veel mogelijk zelfstandigheid geven en waar niet anders kan dingen overnemen. Ons team bestaat uit even veel mannen als vrouwen. We zijn een jong team, met ervaren en minder ervaren collega's. We hebben jaarlijkse team uitjes en als het weer mogelijk is gaan we met enige regelmaat informeel ergens wat drinken. We hebben een open sfeer en collega's ervaren veel veiligheid en vertrouwen in eigen en andermans professie. Daarnaast is er ruimte voor eigen ideeën en initiatieven die het herstel van de deelnemers en jouw werkplezier bevorderen. De basis van zorg is goed en we bouwen om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Klik hier om een indruk te krijgen van deze locatie.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Leger des Heils
Woonbegeleider Beschermd Wonen

Als Woonbegeleider zet je je in voor een goede, veilige leefomgeving voor onze bewoners en bouwt een band met hen op. Je biedt ondersteuning aan deelnemers van 23 jaar en ouder die onvoldoende gebruik maken van gangbare mogelijkheden en/of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Jouw doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat jouw inzet als hulpverlener krachtig en herstelgericht is, op alle leefgebieden.

Je werkt als Woonbegeleider onregelmatige diensten. In de individuele begeleiding werk je zij aan zij met de Woonbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor een caseload. In de begeleiding volg je het zorgplan dat met de deelnemer is opgezet. Daarnaast kan je ondersteunend of leidend ingezet worden bij groepsgerichte activiteiten. Hierbij moet je denken aan koken, sporten, sociale dagbesteding e.d.

In deze functie werk je onregelmatige diensten en draai je minimaal 2 slaapdiensten per maand.

Domus / Huis & Haard Gouda
Je komt te werken binnen team Domus / Huis & Haard Gouda. Dit is een beschermde woonvorm voor 30 mannen en vrouwen. Zij wonen hier langdurig en hebben te maken met dubbele problematiek (psychiatrie en verslaving). Een aantal deelnemers hebben daarnaast ook een licht verstandelijke beperking. De woonvorm is opgedeeld in 3 groepen: twee groepen Domus, waarbij de focus van begeleiding op stabilisatie ligt. En één groep Huis & Haard, waarbij de focus van begeleiding op zelfstandig wonen ligt. Beide groepen vragen een eigen visie en aanpak. Deelnemers mogen op hun kamers middelen gebruiken.

Je stapt in een enthousiast team dat op zoek is naar een herstelgerichte manier van werken in combinatie met een veilige werkomgeving. Elke dag zoeken wij de balans tussen de deelnemer zo veel mogelijk zelfstandigheid geven en waar niet anders kan dingen overnemen. Ons team bestaat uit even veel mannen als vrouwen. We zijn een jong team, met ervaren en minder ervaren collega's. We hebben jaarlijkse team uitjes en als het weer mogelijk is gaan we met enige regelmaat informeel ergens wat drinken. We hebben een open sfeer en collega's ervaren veel veiligheid en vertrouwen in eigen en andermans professie. Daarnaast is er ruimte voor eigen ideeën en initiatieven die het herstel van de deelnemers en jouw werkplezier bevorderen. De basis van zorg is goed en we bouwen om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Klik hier om een indruk te krijgen van deze locatie.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Leger des Heils
Werkbegeleider 50|50 Workcenter

Je wordt onderdeel van het gezellige 50|50 team in Helmond. Deelnemers (zo noemen wij onze cliënten) die, om welke reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen terecht bij het 50|50 Workcenter voor dagbesteding en re-integratie.

Als Werkbegeleider neem jij het tijdelijk over van een zieke collega en is het jouw taak om te achterhalen waar de deelnemers hun bed voor uit komen en weet je hen te motiveren voor een zinvolle dagbesteding. Je kunt daarbij denken aan activiteiten als: koken, creatief bezig zijn, klussen, of productiewerk. Op de dagbesteding ben jij voor de deelnemers het eerste aanspreekpunt en onderhoudt daarbij het contact met de Persoonlijk- of Woonbegeleiders. Samen met de deelnemers voer je de werkzaamheden/dagbesteding van die dag uit en coacht hen in zowel de werknemersvaardigheden als vakspecifieke vaardigheden. Tevens ben jij contactpersoon voor leveranciers die werk aanleveren op de (productie)werkplek en zorg je ervoor dat het werk op tijd klaar is. Team 50|50 wil zoveel mogelijk deelnemers laten participeren aan een zinvolle dagbesteding. Dit doen we met het oog op sociaal resultaat. Wij doorbreken daarbij vicieuze cirkels en begeleiden kwetsbare mensen bij het zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan onze maatschappij.

1 sollicitatie
1 view


02-12-2022 Leger des Heils