Vacatures geplaatst door Leger des Heils

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Leger des Heils.

Laatste vacatures

Gedragswetenschapper (m/v) 24-36 uur

Onze ambitie is om voor deelnemers met (meervoudig) complexe problematiek de beste integrale hulp voor herstel van het gewone leven te bieden.

Als gedragswetenschapper van het Leger des Heils kennen wij drie hoofddoelen:

  1. De gedragswetenschapper is de specialist op het gebied van meervoudig complexe gedragsproblematiek. Het is de professional die meervoudig complex gedrag analyseert, dit vertaalt naar een passend begeleidings-/behandelplan en vervolgens borgt dat de deelnemer de inhoudelijke zorg krijgt die nodig is.
  2. De gedragswetenschapper versterkt medewerkers en teams om te komen tot een effectief zorgklimaat voor haar deelnemers met meervoudig complex gedrag. De gedragswetenschapper heeft hierbij een overstijgende blik en bewaakt de inhoudelijke lijn.
  3. De gedragswetenschapper heeft een signalerende functie bij ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van meervoudig complex gedrag. Het is de rol van de gedragswetenschapper om de verantwoordelijke disciplines hierover te informeren. De gedragswetenschapper initieert en/of ondersteunt bij innovatie.

Binnen Leger des Heils Flevoland werken wij met een enthousiast team van gedragswetenschappers op verschillende afdelingen met zowel jeugd als gezinnen als (jong)volwassenen. Met name op de voorzieningen voor beschermd wonen zoeken wij een gedragswetenschapper.

Samen met de afdelingsmanager en persoonlijk begeleider draag je zorg voor het Plan en bijbehorend traject van de deelnemer en het totale cliëntsysteem waarin haalbare en op het niveau van de deelnemer toegesneden doelen staan beschreven. Je levert een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling, kwaliteit en goede communicatieprocessen.

0 sollicitaties
0 views


28-01-2020 Leger des Heils
Gedragswetenschapper (m/v) 24-36 uur

Onze ambitie is om voor deelnemers met (meervoudig) complexe problematiek de beste integrale hulp voor herstel van het gewone leven te bieden.

Als gedragswetenschapper van het Leger des Heils kennen wij drie hoofddoelen:

  1. De gedragswetenschapper is de specialist op het gebied van meervoudig complexe gedragsproblematiek. Het is de professional die meervoudig complex gedrag analyseert, dit vertaalt naar een passend begeleidings-/behandelplan en vervolgens borgt dat de deelnemer de inhoudelijke zorg krijgt die nodig is.
  2. De gedragswetenschapper versterkt medewerkers en teams om te komen tot een effectief zorgklimaat voor haar deelnemers met meervoudig complex gedrag. De gedragswetenschapper heeft hierbij een overstijgende blik en bewaakt de inhoudelijke lijn.
  3. De gedragswetenschapper heeft een signalerende functie bij ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van meervoudig complex gedrag. Het is de rol van de gedragswetenschapper om de verantwoordelijke disciplines hierover te informeren. De gedragswetenschapper initieert en/of ondersteunt bij innovatie.

Binnen Leger des Heils Flevoland werken wij met een enthousiast team van gedragswetenschappers op verschillende afdelingen met zowel jeugd als gezinnen als (jong)volwassenen. Met name op de voorzieningen voor beschermd wonen zoeken wij een gedragswetenschapper.

Samen met de afdelingsmanager en persoonlijk begeleider draag je zorg voor het Plan en bijbehorend traject van de deelnemer en het totale cliëntsysteem waarin haalbare en op het niveau van de deelnemer toegesneden doelen staan beschreven. Je levert een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling, kwaliteit en goede communicatieprocessen.

0 sollicitaties
0 views


28-01-2020 Leger des Heils
Gedragswetenschapper (m/v) 24-36 uur

Onze ambitie is om voor deelnemers met (meervoudig) complexe problematiek de beste integrale hulp voor herstel van het gewone leven te bieden.

Als gedragswetenschapper van het Leger des Heils kennen wij drie hoofddoelen:

  1. De gedragswetenschapper is de specialist op het gebied van meervoudig complexe gedragsproblematiek. Het is de professional die meervoudig complex gedrag analyseert, dit vertaalt naar een passend begeleidings-/behandelplan en vervolgens borgt dat de deelnemer de inhoudelijke zorg krijgt die nodig is.
  2. De gedragswetenschapper versterkt medewerkers en teams om te komen tot een effectief zorgklimaat voor haar deelnemers met meervoudig complex gedrag. De gedragswetenschapper heeft hierbij een overstijgende blik en bewaakt de inhoudelijke lijn.
  3. De gedragswetenschapper heeft een signalerende functie bij ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van meervoudig complex gedrag. Het is de rol van de gedragswetenschapper om de verantwoordelijke disciplines hierover te informeren. De gedragswetenschapper initieert en/of ondersteunt bij innovatie.

Binnen Leger des Heils Flevoland werken wij met een enthousiast team van gedragswetenschappers op verschillende afdelingen met zowel jeugd als gezinnen als (jong)volwassenen. Met name op de voorzieningen voor beschermd wonen zoeken wij een gedragswetenschapper.

Samen met de afdelingsmanager en persoonlijk begeleider draag je zorg voor het Plan en bijbehorend traject van de deelnemer en het totale cliëntsysteem waarin haalbare en op het niveau van de deelnemer toegesneden doelen staan beschreven. Je levert een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling, kwaliteit en goede communicatieprocessen.

0 sollicitaties
0 views


28-01-2020 Leger des Heils
Groepsbegeleider beschermd wonen Gorinchem 24 uur

Je komt te werken op ons afdeling Huis en Haard in Gorinchem. Hier biedt je ondersteuning aan deelnemers van alle leeftijden die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Ons doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Je zorgt hierbij voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een huiselijk verloop kent en de zorg en begeleiding passend worden uitgevoerd. Je signaleert behoeften van deelnemers, zodat op basis van de verzamelde gegevens samen met de deelnemer een begeleidings-/zorgplan kan worden op-/bijgesteld.

Je begeleidt deelnemers bij het doen van huis-, tuin- en keukenklussen gericht op het vergroten van hun competenties. Je stimuleert deelnemers in het deelnemen aan werk en dagbesteding, sportieve en (re)creatieve activiteiten buitenshuis. Daarnaast geef je de deelnemers inzicht in eigen gedrag, leefomgeving, zelfredzaamheid en mogelijkheden. Je ondersteunt hen bij de inrichting van het dagelijks leven en het onderhouden van contact met bestaand sociaal netwerk of opbouwen van nieuw sociaal netwerk gericht op toekomstperspectief.

0 sollicitaties
0 views


28-01-2020 Leger des Heils
Groepsbegeleider beschermd wonen Gorinchem 24 uur

Je komt te werken op ons afdeling Huis en Haard in Gorinchem. Hier biedt je ondersteuning aan deelnemers van alle leeftijden die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Ons doel is om de deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Je zorgt hierbij voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een huiselijk verloop kent en de zorg en begeleiding passend worden uitgevoerd. Je signaleert behoeften van deelnemers, zodat op basis van de verzamelde gegevens samen met de deelnemer een begeleidings-/zorgplan kan worden op-/bijgesteld.

Je begeleidt deelnemers bij het doen van huis-, tuin- en keukenklussen gericht op het vergroten van hun competenties. Je stimuleert deelnemers in het deelnemen aan werk en dagbesteding, sportieve en (re)creatieve activiteiten buitenshuis. Daarnaast geef je de deelnemers inzicht in eigen gedrag, leefomgeving, zelfredzaamheid en mogelijkheden. Je ondersteunt hen bij de inrichting van het dagelijks leven en het onderhouden van contact met bestaand sociaal netwerk of opbouwen van nieuw sociaal netwerk gericht op toekomstperspectief.

0 sollicitaties
0 views


28-01-2020 Leger des Heils