Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Consulent statushouders

Als consulent statushouders (doelmatigheid) voer je (intake)gesprekken met de statushouders uit ons bestand en maak je afspraken die worden vastgelegd in een plan van aanpak. Het gesprek is een integraal gesprek op alle levensdomeinen waaruit een analyse volgt op noodzakelijke ondersteuning (bijv. welk re-integratie- of activerings-traject voor de betreffende cliënt passend is). Je motiveert de cliënten en coacht en begeleidt ze waar mogelijk richting uitstroom naar werk en uitstroom naar andere activiteiten die uiteindelijk leiden tot participatie. Je regisseert en monitort de trajectuitvoering door derden en ontwikkelt en onderhoudt een netwerk zowel intern als extern. Ook verwachten we dat je nieuwe producten en werkmethodieken initieert en (mede)ontwikkelt. Binnen deze functie werk je nauw samen met de collega consulenten rechtmatigheid en met de partijen die een rol spelen bij het activeren en laten participeren van de cliënten.
Het betreft een nieuwe functie om de statushouders te ondersteunen ter voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering. Het betreft daarom om een pioniersfunctie waar je enerzijds gebruik kunt maken van bestaande structureren en anderzijds mede vorm kan geven aan nieuwe samenwerkingsverbanden.

0 sollicitaties
0 views


15-10-2019 Gemeente Westland
Adviseur Gebiedsontwikkeling

Als adviseur Gebiedsontwikkeling overzie je de belangrijkste ontwikkelingen in het ruimtelijk domein in combinatie met de bijbehorende bestuurlijke opgaven. Jouw opdracht is om de initiatieven die hieruit voort komen (en zijn gekomen) te vertalen naar concrete projectdefinities. Denk hierbij aan een heldere risicoanalyse, een integrale planning en een realistische inschatting van de benodigde uren per discipline. Op basis van jouw projectdefinities zullen voorbereidingskredieten worden aangevraagd en zonodig prioriteiten worden gesteld. Je weet lastige casussen in de juiste context te plaatsen en concrete voorstellen te doen. Dilemma's weet je daarin goed te benoemen.

Je maakt onderdeel uit van het team Gebiedsontwikkeling en je rapporteert rechtstreeks aan de teammanager gebiedsontwikkeling. Een ervaren senior projectleider gebiedsontwikkeling zal je begeleiden in je werkzaamheden. Vanzelfsprekend is het van belang dat jouw projectdefinities gedragen worden door de interne en externe (senior) projectleiders die het project naar fotering van de middelen uiteindelijk zullen oppakken. De definiëring van de projecten doe je in nauwe samenwerking met de programmamanagers en de strategisch adviseurs van andere teams.

0 sollicitaties
0 views


15-10-2019 Gemeente Westland
Bestemmingsplanjurist

Als bestemmingsplanjurist houd je ervan om onder grote druk nieuwe oplossingen aan te dragen, de diepte in te gaan en voor kwaliteit te gaan. Je doet dit vanuit zowel een juridische als een inhoudelijke achtergrond. Hierbij zoek je de verbinding met de verschillende vakdisciplines en extern met de vooroverlegpartners en signaleer je op tijd eventuele knelpunten. De bestemmingsplannen vervaardig je zelf. Verder adviseer je over beleidsvorming RO en werk je samen met andere teams en clusters. Je integreert hierbij ontwikkelingen, beleid en regelgeving naar de praktijk binnen de gemeente Westland. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in rechte.

0 sollicitaties
42 views


14-10-2019 Gemeente Westland
Bestemmingsplanjurist

Als bestemmingsplanjurist houd je ervan om onder grote druk nieuwe oplossingen aan te dragen, de diepte in te gaan en voor kwaliteit te gaan. Je doet dit vanuit zowel een juridische als een inhoudelijke achtergrond. Hierbij zoek je de verbinding met de verschillende vakdisciplines en extern met de vooroverlegpartners en signaleer je op tijd eventuele knelpunten. De bestemmingsplannen vervaardig je zelf. Verder adviseer je over beleidsvorming RO en werk je samen met andere teams en clusters. Je integreert hierbij ontwikkelingen, beleid en regelgeving naar de praktijk binnen de gemeente Westland. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in rechte.

0 sollicitaties
18 views
Bekijk vacature


14-10-2019 Gemeente Westland
Bestemmingsplanjurist

Als bestemmingsplanjurist houd je ervan om onder grote druk nieuwe oplossingen aan te dragen, de diepte in te gaan en voor kwaliteit te gaan. Je doet dit vanuit zowel een juridische als een inhoudelijke achtergrond. Hierbij zoek je de verbinding met de verschillende vakdisciplines en extern met de vooroverlegpartners en signaleer je op tijd eventuele knelpunten. De bestemmingsplannen vervaardig je zelf. Verder adviseer je over beleidsvorming RO en werk je samen met andere teams en clusters. Je integreert hierbij ontwikkelingen, beleid en regelgeving naar de praktijk binnen de gemeente Westland. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in rechte.

0 sollicitaties
0 views


14-10-2019 Gemeente Westland