Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Budgettrainer/Voorlichter Schuldhulpverlening en Budgetbeheer

Je gaat trainingen verzorgen voor onze cliënten van Schuldhulpverlening en Budgetbeheer. Je geeft de trainingen en zorgt voor de doorontwikkeling daarvan. Je signaleert ook wat het kennisniveau en de mate van zelfstandigheid van de deelnemers is en weet hierop in te spelen qua mogelijkheden binnen het Westland. Je bent een pionier in je functie en dit zie je als uitdaging. Daarnaast sluit je aan bij reeds opgestarte projecten/netwerken.

In het beleidskader staat dat wij aandacht besteden aan vroeg signalering en preventie van schuldenproblematiek. Het geven van voorlichting op onder andere scholen, bij ondernemers, huisartsen, vrijwilligers en professionals rondom inwoners met schulden is hier een onderdeel van. Daarnaast verwachten we dat je inspeelt op ontwikkelingen en ingezette initiatieven op het gebied van schulden in de gemeenten Westland , en dat je de samenwerking en verbinding zoekt met de ketenpartners en het bedrijfsleven.

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie

0 views


14-02-2019 Gemeente Westland


2 leden voor de monumentencommissie

In deze uitdagende functie ben je onder meer bezig met:

  • Advisering en beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen inzake monumenten.
  • Advisering over aan- of afwijzen van gemeentelijke monumenten.
  • Advisering over restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten.
  • Advisering over bestemmingsplannen en culturele ontwikkelingen.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


11-02-2019 Gemeente Westland


Junior Medewerker Bestemmingsplannen

  • Als junior medewerker bestemmingsplannen stel je zelf een gedegen plan op door je te verbinden met interne vakdisciplines en externe partners en initiatiefnemers.
  • Knelpunten signaleer je tijdig en je weet deze effectief op te lossen.
  • Je ontwikkelt zelf bestemmingsplannen en toetst zelf bestemmingsplannen die door initiatiefnemers zijn aangeleverd.
  • Ruimtelijke ontwikkelingen en beleid integreer je. Waar nodig doe je voorstellen voor aanpassingen in het beleid op basis van die ontwikkelingen.
  • Regelgeving pas je toe in de praktijk in het Westland en je vertegenwoordigt de gemeente in rechte.

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties

0 views


07-02-2019 Gemeente Westland


Medewerker Verbijzonderde Interne Controle

Als medewerker VIC voer je samen met een aantal collega's de verbijzonderde interne controles uit. Je rapporteert over je bevindingen en aanbevelingen. Je signaleert en draagt bij aan de opvolging van die aanbevelingen en je stelt het controleplan van cluster bedrijfsvoering op.
Je initieert risico-inventarisaties en neemt daar ook actief aan mee. Dat doe je ten behoeve van de uit te voeren interne controles en het controleplan.
Samen met de andere medewerkers in het taakveld FC ben je een vakbekwame vertegenwoordiger vanuit het taakveld dat procesverantwoordelijk is voor alle VIC processen binnen het controleplan. Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kan je deze vertalen naar de Westlandse situatie.

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties

0 views


07-02-2019 Gemeente Westland


Medewerker Verbijzonderde Interne Controle

Als medewerker VIC voer je samen met een aantal collega's de verbijzonderde interne controles uit. Je rapporteert over je bevindingen en aanbevelingen. Je signaleert en draagt bij aan de opvolging van die aanbevelingen en je stelt het controleplan van cluster bedrijfsvoering op.
Je initieert risico-inventarisaties en neemt daar ook actief aan mee. Dat doe je ten behoeve van de uit te voeren interne controles en het controleplan.
Samen met de andere medewerkers in het taakveld FC ben je een vakbekwame vertegenwoordiger vanuit het taakveld dat procesverantwoordelijk is voor alle VIC processen binnen het controleplan. Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kan je deze vertalen naar de Westlandse situatie.

Gemeentebanen

11 sollicitaties

246 views


07-02-2019 Gemeente Westland