Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Medewerker Handhaving Openbare Ruimte (BOA)

Als handhaver openbare ruimte (BOA) houd je je bezig met "brede" handhaving binnen de gemeente. Dit houdt in dat je op alle aspecten van het domein ingezet kan worden. Als 'BOA' ben je verbonden aan een dorpskern en draag je bij aan de continue verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Westland. Je bent goed zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de openbare ruimte. Je bekijkt de situatie vanuit verschillende invalshoeken en je levert maatwerk.

Je bent verantwoordelijk voor het aanspreken van het publiek in de openbare ruimte en treedt waar nodig dienstverlenend op. Je spoort overtredingen op, maakt processen verbaal op, stelt rapporten van bevindingen op en zet indien nodig bestuursdwang in gang. Je doet dat door initiatief te tonen, meldingen af te handelen en daarin prioriteiten te stellen. Daarnaast verricht je controles op de naleving van de vergunningen op grond van de APV, Drank- en Horecawet en Bijzondere wetten.

Ben jij die enthousiaste collega die het voortouw neemt in het bijdragen aan een leefbaar en schoon Westland? Die samenwerking zoekt met inwoners, bedrijven en collega's, die denkt in kansen en oplossingen realiseert en dat op een proactieve wijze toont? Je weet wat er in de politiek van de gemeente Westland speelt. Vanuit je maatschappelijke betrokkenheid wil je een bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving binnen de gemeente Westland.

0 sollicitaties
0 views


10-07-2020 Gemeente Westland
Medewerker Uitkeringsadministratie

Je ondersteunt de financiële-administratie, waarin je depotlijsten onderhoud, digitaal archiveert, beschikkingen verwerkt en betalingen verwerkt. Daarnaast zullen voor een beperkt deel van de tijd werkzaamheden verricht worden bij de uitkeringsadministratie. Zoals het berekenen, vastleggen, uitbetalen, verrekenen en her-berekenen van uitkeringen, inclusief bijzondere bijstand, verwerking van rapportages en doorvoeren van mutaties en archiveren in Corsa.

0 sollicitaties
0 views


09-07-2020 Gemeente Westland
Beleidsmedewerker Wonen

De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om stevige en intensieve samenwerking intern, en met andere partijen. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Als medewerker beleidsontwikkeling Wonen heb je de uitdaging om op basis van het uitvoeringsprogramma het aanbod van woningen aan te laten sluiten op de vraag, waarbij we de realisatie van woningen voor starters, blijvers, ouderen, arbeidsmigranten, mensen met een zorgvraag en statushouders in samenhang oppakken. Wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning.. We sturen op de realisatie van voldoende sociale/betaalbare woningbouw, borgen dit in nieuwbouwprojecten en wijzen strategische locaties aan. De woningen moeten beschikbaar komen voor de mensen die in Westland leven en/of werken. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma Wonen is het gerealiseerd krijgen van betaalbare woningen en nadrukkelijk het uitnodigen van marktpartijen om betaalbaar te bouwen.

Je werkt intensief samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke projectleiders en andere beleidsdisciplines. Je voelt je prettig in het krachtenveld markt/sociale woonprestatie. Het onderhandelen zit je in het bloed en de politieke insteek spreekt je aan. Je hebt directe contacten met de betrokken wethouders en het opstellen van collegenota's en raadsvoorstellen gaat je vlot af.

0 sollicitaties
0 views


09-07-2020 Gemeente Westland
Beleidsmedewerker Wonen

De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om stevige en intensieve samenwerking intern, en met andere partijen. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Als medewerker beleidsontwikkeling Wonen heb je de uitdaging om op basis van het uitvoeringsprogramma het aanbod van woningen aan te laten sluiten op de vraag, waarbij we de realisatie van woningen voor starters, blijvers, ouderen, arbeidsmigranten, mensen met een zorgvraag en statushouders in samenhang oppakken. Wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning.. We sturen op de realisatie van voldoende sociale/betaalbare woningbouw, borgen dit in nieuwbouwprojecten en wijzen strategische locaties aan. De woningen moeten beschikbaar komen voor de mensen die in Westland leven en/of werken. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma Wonen is het gerealiseerd krijgen van betaalbare woningen en nadrukkelijk het uitnodigen van marktpartijen om betaalbaar te bouwen.

Je werkt intensief samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke projectleiders en andere beleidsdisciplines. Je voelt je prettig in het krachtenveld markt/sociale woonprestatie. Het onderhandelen zit je in het bloed en de politieke insteek spreekt je aan. Je hebt directe contacten met de betrokken wethouders en het opstellen van collegenota's en raadsvoorstellen gaat je vlot af.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


09-07-2020 Gemeente Westland
Beleidsmedewerker Wonen

De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om stevige en intensieve samenwerking intern, en met andere partijen. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Als medewerker beleidsontwikkeling Wonen heb je de uitdaging om op basis van het uitvoeringsprogramma het aanbod van woningen aan te laten sluiten op de vraag, waarbij we de realisatie van woningen voor starters, blijvers, ouderen, arbeidsmigranten, mensen met een zorgvraag en statushouders in samenhang oppakken. Wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning.. We sturen op de realisatie van voldoende sociale/betaalbare woningbouw, borgen dit in nieuwbouwprojecten en wijzen strategische locaties aan. De woningen moeten beschikbaar komen voor de mensen die in Westland leven en/of werken. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma Wonen is het gerealiseerd krijgen van betaalbare woningen en nadrukkelijk het uitnodigen van marktpartijen om betaalbaar te bouwen.

Je werkt intensief samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke projectleiders en andere beleidsdisciplines. Je voelt je prettig in het krachtenveld markt/sociale woonprestatie. Het onderhandelen zit je in het bloed en de politieke insteek spreekt je aan. Je hebt directe contacten met de betrokken wethouders en het opstellen van collegenota's en raadsvoorstellen gaat je vlot af.

0 sollicitaties
56 views


09-07-2020 Gemeente Westland