Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Senior medewerker ontwikkeling Jeugd

De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen in de verschillende fasen van het traject. Dit heeft geleid tot een door de raden vastgestelde regionale inkoopstrategie die als basis dient voor de regionale aanbesteding die op korte termijn zal starten.

In deze functie als Senior Medewerker Jeugd vertegenwoordig jij de gemeente Westland in de H10-samenwerking. Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je richt je op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland. Hierbij werk je intensief samen met de gemeentelijke "projectleider implementatie resultaatsturing jeugd". In de beleidsontwikkeling zijn het Sociaal Kernteam Westland (SKT) en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partijen. Daarnaast werk je in co-creatie met de partners in het jeugd- en Wmo-domein. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Derhalve stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Ook draag je bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting. Naast de beleidsontwikkeling voor het nieuwe jeugdzorgstelsel heb je in deze de functie de focus op de reductie van de kosten in de jeugdzorg; op het korte termijn realiseren van Quickwins vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Deze "ombuiging" is noodzakelijk om de zorg zonder plafonds betaalbaar te houden.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Senior medewerker ontwikkeling Jeugd

De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen in de verschillende fasen van het traject. Dit heeft geleid tot een door de raden vastgestelde regionale inkoopstrategie die als basis dient voor de regionale aanbesteding die op korte termijn zal starten.

In deze functie als Senior Medewerker Jeugd vertegenwoordig jij de gemeente Westland in de H10-samenwerking. Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je richt je op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland. Hierbij werk je intensief samen met de gemeentelijke "projectleider implementatie resultaatsturing jeugd". In de beleidsontwikkeling zijn het Sociaal Kernteam Westland (SKT) en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partijen. Daarnaast werk je in co-creatie met de partners in het jeugd- en Wmo-domein. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Derhalve stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Ook draag je bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting. Naast de beleidsontwikkeling voor het nieuwe jeugdzorgstelsel heb je in deze de functie de focus op de reductie van de kosten in de jeugdzorg; op het korte termijn realiseren van Quickwins vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Deze "ombuiging" is noodzakelijk om de zorg zonder plafonds betaalbaar te houden.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Senior medewerker ontwikkeling Jeugd

De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen in de verschillende fasen van het traject. Dit heeft geleid tot een door de raden vastgestelde regionale inkoopstrategie die als basis dient voor de regionale aanbesteding die op korte termijn zal starten.

In deze functie als Senior Medewerker Jeugd vertegenwoordig jij de gemeente Westland in de H10-samenwerking. Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je richt je op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland. Hierbij werk je intensief samen met de gemeentelijke "projectleider implementatie resultaatsturing jeugd". In de beleidsontwikkeling zijn het Sociaal Kernteam Westland (SKT) en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partijen. Daarnaast werk je in co-creatie met de partners in het jeugd- en Wmo-domein. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Derhalve stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Ook draag je bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting. Naast de beleidsontwikkeling voor het nieuwe jeugdzorgstelsel heb je in deze de functie de focus op de reductie van de kosten in de jeugdzorg; op het korte termijn realiseren van Quickwins vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Deze "ombuiging" is noodzakelijk om de zorg zonder plafonds betaalbaar te houden.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

136 views


07-12-2018 Gemeente Westland


(Mede)regisseur bestuurlijke stukkenstroom

In deze functie ben je de spin in het web rondom de bestuurlijke stukkenstroom. Hierbinnen zet je vragen uit, bewaak je de tijdige beantwoording en terugkoppeling en zorg je voor tijdige agendering. Hierbij moet je denken aan de B&W vergadering, artikel 42 en 43 vragen, raadsvragen, moties en commissievergaderingen. Je onderhoudt hiervoor vooral nauw contact met de bestuursadviseurs, de clusteradviseurs en de griffie.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Bestuursadviseur

In deze functie ben je de verbindende factor tussen de bestuurder en diens portefeuillegerelateerde clusters/taakvelden en fungeer je als (pro)actieve sparringpartner voor bestuurder(s). Hierbij bewaak je de integraliteit en ordentelijkheid van besluitvorming. Daarbij heb je een signalerende en adviserende rol vanuit team Bureau Gemeentesecretaris als geheel.

Verantwoordelijkheden
Zelfstandig en in samenwerking met de overige bestuursadviseurs(-communicatie):

  • Verbinden van de ambtelijke organisatie en het bestuur
  • Eerste aanspreekpunt (in beginsel) voor de bestuurder
  • Bijdragen aan collegiaal bestuur
  • Onderhouden van contact met de griffie en clusters
  • Begeleider van bestuurder bij belangrijke optredens
  • Verantwoordelijk voor het signaleren van politiek en/of maatschappelijk gevoelige zaken
  • Actie ondernemen om externe oriëntatie van de bestuurder en het college als geheel te versterken
  • Bijwonen relevante ontmoetingen tussen bestuurder en (politieke) gremia
  • Overzicht houden en bewaken
  • Ondersteuning bieden in issuemanagement, wat vraagt om een flexibele houding en 24/7-mentaliteit

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


07-12-2018 Gemeente Westland