Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Senior beleidsmedewerker publieke gezondheidszorg en veilig thuis

De publieke gezondheid staat sinds het begin van de coronacrisis volop in de belangstelling. Vind jij het interessant om met de GGD/Veilig thuis Haaglanden en de JGZ te werken aan een goede gezondheid voor de Westlandse inwoners? Dan is deze functie je op het lijf geschreven!
In deze rol ben je onder andere accounthouder van de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig thuis Haaglanden (GGD/VT) en van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een rol waarin je niet alleen de inhoudelijk strategisch sparringpartner van deze partijen bent maar ook de inhoudelijk opdrachtgever.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het samen met je interne accountteams en met de andere betrokken gemeenten zorgen voor sturing op resultaten en samenwerking met de verbonden partij GGD/VT, de JGZ en (in mindere mate) MEE. Hierbij houd je het doel voor ogen van gezonde, gelukkige Westlandse inwoners waarbij een kwalitatief goede dienstverlening tegen reële kosten het uitgangspunt is.

Hiertoe vertegenwoordig je de gemeente in de ambtelijke adviescommissies van de GGD/VT en adviseer je de portefeuillehouder voor zijn rol in het algemeen bestuur. Je zorgt ervoor dat de belangen van Westland geborgd zijn en je bewerkstelligt dat de samenwerking het resultaat versterkt.

Je bent de voorzitter van het regionaal ambtelijk overleg en de financiële werkgroep van de H8 gemeenten en voert het secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg JGZ. Je neemt deel aan de regionale overleggen voor deze ketenpartners en daarnaast aan het regionale beleidsoverleg aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de lokale alliantie financieel veilig ouder worden. Daarnaast houd je je bezig met aanverwante beleidsonderwerpen zoals de verwijsindex, integrale vroeghulp, lokaal hitteplan en 'Kansrijke Start'.

Je schrijft beleidsplannen en beleidsnotities waarin je de gemeentelijke strategie op jouw werkterrein vormgeeft. Je participeert actief in de het gemeentelijk transformatietraject sociaal domein waarbij het integraal werken centraal staat. In de beleidsontwikkeling zijn uiteraard de GGD/VTH, JGZ en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partners.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie voortdurend af met college en raad. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt ook bij aan de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

1 sollicitatie
0 views


21-01-2021 Gemeente Westland
Senior beleidsmedewerker publieke gezondheidszorg en veilig thuis

De publieke gezondheid staat sinds het begin van de coronacrisis volop in de belangstelling. Vind jij het interessant om met de GGD/Veilig thuis Haaglanden en de JGZ te werken aan een goede gezondheid voor de Westlandse inwoners? Dan is deze functie je op het lijf geschreven!
In deze rol ben je onder andere accounthouder van de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig thuis Haaglanden (GGD/VT) en van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een rol waarin je niet alleen de inhoudelijk strategisch sparringpartner van deze partijen bent maar ook de inhoudelijk opdrachtgever.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het samen met je interne accountteams en met de andere betrokken gemeenten zorgen voor sturing op resultaten en samenwerking met de verbonden partij GGD/VT, de JGZ en (in mindere mate) MEE. Hierbij houd je het doel voor ogen van gezonde, gelukkige Westlandse inwoners waarbij een kwalitatief goede dienstverlening tegen reële kosten het uitgangspunt is.

Hiertoe vertegenwoordig je de gemeente in de ambtelijke adviescommissies van de GGD/VT en adviseer je de portefeuillehouder voor zijn rol in het algemeen bestuur. Je zorgt ervoor dat de belangen van Westland geborgd zijn en je bewerkstelligt dat de samenwerking het resultaat versterkt.

Je bent de voorzitter van het regionaal ambtelijk overleg en de financiële werkgroep van de H8 gemeenten en voert het secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg JGZ. Je neemt deel aan de regionale overleggen voor deze ketenpartners en daarnaast aan het regionale beleidsoverleg aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de lokale alliantie financieel veilig ouder worden. Daarnaast houd je je bezig met aanverwante beleidsonderwerpen zoals de verwijsindex, integrale vroeghulp, lokaal hitteplan en 'Kansrijke Start'.

Je schrijft beleidsplannen en beleidsnotities waarin je de gemeentelijke strategie op jouw werkterrein vormgeeft. Je participeert actief in de het gemeentelijk transformatietraject sociaal domein waarbij het integraal werken centraal staat. In de beleidsontwikkeling zijn uiteraard de GGD/VTH, JGZ en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partners.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie voortdurend af met college en raad. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt ook bij aan de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

0 sollicitaties
23 views


21-01-2021 Gemeente Westland
Senior Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep

Als Senior Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep geef je samen met collega's juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent primair verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar en beroepsprocedures op het gebied van vergunningverlening Wabo. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten. Ook zal je naast de juridische afdoening en advisering op het gebied van de Wabo, soms ook betrokken worden bij handhaving van de APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen en besluiten, voert zienswijzegesprekken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep. Naast bovengenoemde werkzaamheden beantwoord je vragen vanuit de gemeenteraad en geef je input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving.

0 sollicitaties
0 views


21-01-2021 Gemeente Westland
Senior Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep

Als Senior Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep geef je samen met collega's juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent primair verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar en beroepsprocedures op het gebied van vergunningverlening Wabo. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten. Ook zal je naast de juridische afdoening en advisering op het gebied van de Wabo, soms ook betrokken worden bij handhaving van de APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen en besluiten, voert zienswijzegesprekken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep. Naast bovengenoemde werkzaamheden beantwoord je vragen vanuit de gemeenteraad en geef je input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving.

0 sollicitaties
42 views


21-01-2021 Gemeente Westland
Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling

Als projectleider in het team Projecten ben je integraal verantwoordelijk voor de realisering van (complexe) projecten op het gebied van woningbouw, groen/recreatie en infrastructuur. Kortom, projecten met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact. Je onderhandelt met marktpartijen en overlegt met inwoners en stakeholders in je project. Je zorgt ervoor dat overeenkomsten met marktpartijen gesloten worden. Verder stuur je en draag je zorg voor de voortgang, het resultaat, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening van je project. Je geeft leiding aan projectmedewerkers. Het zorgen voor planningen, begrotingen en diverse rapportages en het opstellen van adviesnota's voor B&W en raad horen ook tot je werkzaamheden. Hierin initieer, communiceer, coördineer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om een project te laten slagen. Samen met je collega's geef je vorm aan opdrachtgericht werken binnen het team.

0 sollicitaties
0 views


19-01-2021 Gemeente Westland