Vacatures geplaatst door Gemeente Westland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Westland.

Laatste vacatures

Medewerker Ontwikkeling Zelfredzame Samenleving

De zelfredzame samenleving staat centraal in de strategie van de gemeente Westland. Het gaat daarbij om Westlanders van jong tot oud. Het streven is dat iedereen naar vermogen actief participeert in de samenleving en zo bijdraagt aan een sterke Westlandse samenleving. Daarom willen we het in de Westlandse samenleving mogelijk maken dat senioren op verantwoorde wijze langer thuis blijven wonen, maar ook dat jongere mensen met een begeleidingsbehoefte niet in een instelling maar gewoon in een van onze dorpen kunnen wonen.

In deze functie heb jij een leidende rol in het bepalen hoe wij binnen Westland de transformatie naar de zelfredzame samenleving gaan vormgeven. De strategie op voorzieningenniveau zowel in preventieve als curatieve zin is daarom een belangrijk onderdeel van de functie. Het gaat hierbij zowel om de voorzieningen die wij zelf leveren uit bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet als ook om de verbinding met voorzieningen uit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie werk jij intensief samen met de collegae van de gemeente en met onze strategische lokale en regionale partners. Deze functie is gepositioneerd in een politiek bestuurlijke context; je adviseert het bestuur in de te maken keuzes.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


25-04-2019 Gemeente Westland
Teammanager Beleid

In een organisatie waar we meer door middel van opdrachtgeverschap resultaatgericht willen werken, ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie en meer specifiek het cluster Beleid binnen de gemeente. Hiertoe weet jij als empathische HRM manager je medewerkers op de juiste plek in hun kracht te blijven zetten. Hierbij krijg je energie van het uitdagen en faciliteren van de medewerkers binnen je team. Je hebt een coachende leiderschapsstijl en weet hoe je de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven kunt stimuleren. Je bent goed in staat vanuit betrokkenheid verbinding te creëren en voor het team te staan. Je team (ca. 32 fte) bestaat uit medewerkers die zich hoofdzakelijk bezighouden met ruimtelijke en economische vraagstukken (stedebouw, bestemmingsplannen, economisch beleid/greenport). Je kunt medewerkers motiveren en aanspreken op gedrag en afspraken. Daarbij weet jij prima welke mogelijkheden het eigentijdswerken biedt. Je stimuleert de samenwerking van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen en werkt daarbij intensief samen met de strategisch regisseurs in het cluster die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor opdrachten van jouw medewerkers. Je bent daarbij zowel geïnteresseerd als gemotiveerd om de ruimtelijke en economische processen met een blik van buiten naar binnen in de organisatie verder te verbeteren. Je bent een besluitvaardige HRM manager die durft op te treden, de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt.

Voor het cluster sta je aan de lat om de volgende HR-ontwikkelopgave verder vorm te geven: het stimuleren van de integraliteit van beleid en het daarbij behorende vakmanschap, zorgen voor de ontwikkeling van politiek bestuurlijk sensitiviteit, het ontwikkelen van eigenaarschap/leiderschap en resultaatgericht werken op basis maatschappelijke outcome. Daarnaast toon je de bereidheid om aangesproken te worden op je eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie en je stelt jezelf op een natuurlijke wijze op als sparringpartner voor je collega managers als het gaat om verder ontwikkelen van HRM uitgangspunt voor het management.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


25-04-2019 Gemeente Westland
Teammanager Beleid

In een organisatie waar we meer door middel van opdrachtgeverschap resultaatgericht willen werken, ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie en meer specifiek het cluster Beleid binnen de gemeente. Hiertoe weet jij als empathische HRM manager je medewerkers op de juiste plek in hun kracht te blijven zetten. Hierbij krijg je energie van het uitdagen en faciliteren van de medewerkers binnen je team. Je hebt een coachende leiderschapsstijl en weet hoe je de creativiteit van de medewerkers, het denken in oplossingen, innovaties en alternatieven kunt stimuleren. Je bent goed in staat vanuit betrokkenheid verbinding te creëren en voor het team te staan. Je team (ca. 32 fte) bestaat uit medewerkers die zich hoofdzakelijk bezighouden met ruimtelijke en economische vraagstukken (stedebouw, bestemmingsplannen, economisch beleid/greenport). Je kunt medewerkers motiveren en aanspreken op gedrag en afspraken. Daarbij weet jij prima welke mogelijkheden het eigentijdswerken biedt. Je stimuleert de samenwerking van de medewerkers in alle denkbare samenwerkingsvormen en werkt daarbij intensief samen met de strategisch regisseurs in het cluster die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor opdrachten van jouw medewerkers. Je bent daarbij zowel geïnteresseerd als gemotiveerd om de ruimtelijke en economische processen met een blik van buiten naar binnen in de organisatie verder te verbeteren. Je bent een besluitvaardige HRM manager die durft op te treden, de verbinding zoekt en daarmee een gezonde en veilige groepsdynamiek bewerkstelligt.

Voor het cluster sta je aan de lat om de volgende HR-ontwikkelopgave verder vorm te geven: het stimuleren van de integraliteit van beleid en het daarbij behorende vakmanschap, zorgen voor de ontwikkeling van politiek bestuurlijk sensitiviteit, het ontwikkelen van eigenaarschap/leiderschap en resultaatgericht werken op basis maatschappelijke outcome. Daarnaast toon je de bereidheid om aangesproken te worden op je eigen ontwikkeling en de duurzame ontwikkeling van de organisatie en je stelt jezelf op een natuurlijke wijze op als sparringpartner voor je collega managers als het gaat om verder ontwikkelen van HRM uitgangspunt voor het management.

Gemeentebanen

1 sollicitatie
42 views


25-04-2019 Gemeente Westland
Coördinator BGT

Als coördinator BGT ben je primair verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor het gegevensbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in de gemeente Westland. Je bewaakt hierbij de wettelijke termijnen en ziet toe op een correcte uitvoering van de BGT-processen. Daarbij voer je kwaliteitscontroles uit, zorg je voor optimalisatie van het BGT-bestand en coördineer je de uitvoering van de BGT-werkzaamheden en zorg je voor de ENSIA BGT zelfcontrole. Je zorgt voor een meervoudig gebruik van de BGT-gegevens en stemt af met de diverse afnemers (zowel in- als extern) over het aanleveren, afnemen en terugmelden van gegevens. In de functie als coördinator BGT werkt je nauw samen met de beheerders van de basisregistraties BAG en WOZ en de beheerders van Areaalbeheer van de cluster Ruimte. Je draagt zorg voor een goede synchronisatie en koppeling tussen de basisregistraties. Je werkt mee aan de implementatie van de nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van processen op het gebied van de BGT, BAG en andere kern en basisregistraties. Daarnaast stem je regelmatig af met de overige BGT-bronhouders (waaronder buurgemeenten, RWS, Provincie, EZ en Waterschap). Waar nodig ondersteun je de BGT-medewerker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Werken in Haaglanden

2 sollicitaties
0 views


23-04-2019 Gemeente Westland
Juridische kwaliteitsregisseur

Je richt het juridische proces in voor continue verbetering van de juridische kwaliteit en aansluitend het beheer hiervan. Daarbij verlies je de andere aspecten van bedrijfsvoering niet uit het oog en trek je waar mogelijk samen op met andere expertises. Daarnaast onderzoek je de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten via het (laten) uitvoeren van juridische audits. Je adviseert (on)gevraagd het bestuur, het (hoger) management en de organisatie over de juridische beheersmaatregelen. Hierbij let je goed op zowel de bestuurlijke als ambtelijke belangen en de gemeentelijke context.
Je levert input voor het handhaven en zo nodig optimaliseren van de kwaliteit van de juridische processen, werkwijzen en producten binnen de verschillende clusters. Tevens zit je het afstemmingsoverleg met de juridisch adviseurs van de andere clusters voor.

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


23-04-2019 Gemeente Westland