Vacatures geplaatst door Gemeente Leeuwarden

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Leeuwarden.

Laatste vacatures

Integraal Handhaver

Jij bent een stevige persoonlijkheid die gaat voor resultaat en waar je collega's op kunnen bouwen. Je kunt je goed inleven in anderen, maar je kunt ook grenzen stellen wanneer dit nodig is.

Je bent representatief en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Je hebt een relevante opleiding op MBO-niveau afgerond en beschikt daarnaast over BOA, RTGB, BHV. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

Een uitstekende conditie, een goed gevoel voor humor en een positieve houding vinden wij belangrijk.

0 sollicitaties
7 views


29-09-2020 Gemeente Leeuwarden
Toezichthouders/handhavers (Boa's) FUMO

 • Een relevante afgeronde mbo of hbo-diploma, bijvoorbeeld Van Hall Larenstein, Hamil, of een andere vergelijkbare opleiding.
 • In het bezit van het diploma Basisopleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar Domein II.
 • Een brede kennis en interesse in milieuwetgeving en samenhangende besluiten zoals de Wet milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet bodembescherming (Wbb), de Ontgrondingenwet (Ow), het Activiteitenbesluit (Ab) en het Vuurwerkbesluit (Vb).
 • Je hebt kennis van toezichtbevoegdheden genoemd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • Je hebt kennis van opsporingsbevoegdheden genoemd in het Wetboek van strafvordering en de Wet op de economische delicten (Wed).
 • Je kunt goed samenwerken, zowel intern met collega's als extern met handhavingspartners als politie, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschap, e.a.
 • Je hebt kennis van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS).
 • Je bent bereid benodigde (bij-)scholing en relevante opleidingen, trainingen te volgen.
 • Je hebt geen '9 tot 5-mentaliteit'.
 • Je bezit goede administratieve vaardigheden (dossieropbouw) en een goede schrijfvaardigheid (opstellen proces-verbaal).
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen.
 • De competenties: ondernemend, gezonde achterdocht, fair, nauwgezet, pragmatisch, vasthoudend en oplossingsgericht.

Voldoe je (nog) niet aan alle bovenstaande criteria? We willen je tóch vragen om te solliciteren. Wij kijken ook naar jouw vaardigheden en persoonlijkheid.

4 sollicitaties
82 views


24-09-2020 Gemeente Leeuwarden
Senior Functioneel Beheerder Mens Centraal

 • Een relevante opleiding met hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring met SaaS oplossingen;
 • Affiniteit met Sociaal Domein/Zorg;
 • Kennis en ervaring met planmatig en projectmatig werken, bijvoorbeeld als projectleider of consultant;
 • Kennis van en ervaring met wet- en regelgeving en uitvoeringsprocessen van de Wmo en de Jeugdwet is een pré;
 • Kennis van gemeentelijke bedrijfsprocessen is een pré;
 • Kennis van ontwikkelingen en trends op het gebied van Agile, Scrum en Lean is een pré
 • Kennis van BISL is een pré.

Verder zien we graag de volgende competenties bij je terug;

Je bent een goed georganiseerd persoon met lef. In een hectische omgeving kun jij snel schakelen en focus behouden, zonder de noodzakelijke terugkoppeling en openheid naar je collega's, gebruikers of leveranciers te verwaarlozen. Je hebt voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om verschillende contacten tegelijk én proactief te kunnen onderhouden. Actieve samenwerking met je collega's, gebruikers en de leverancier is niets nieuws voor jou. Je beschikt hierdoor over sterke communicatieve vaardigheden, zoals goed kunnen luisteren, doorvragen, afbakenen, overtuigen en het maken van duidelijke afspraken. Dit maakt jou echter niet star in je aanpak. Met jouw creativiteit weet je dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

3 sollicitaties
56 views


24-09-2020 Gemeente Leeuwarden
Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling

Netwerker
We zoeken een ervaren directeur met een uitgebreid regionaal en landelijk netwerk, met name binnen het sociaal domein. Je weet deze netwerken effectief in te zetten en de verbinding te leggen tussen de opgaven van de domeinen sociaal, veiligheid en fysiek. Samenwerken binnen je netwerk is vanzelfsprekend. Je bevordert de samenwerking met partners uit het veld: organisaties, instellingen, experts, marktpartijen en financiers zoals het rijk en de provincie. Je bent in staat ontwikkelingen van 'buiten' te vertalen naar de gemeente Leeuwarden. Je hebt visie op de aanpak van de totale leefbaarheid en de betekenis hiervan voor de ambtelijke organisatie en ketenpartners. Je adviseert het College als geheel en de individuele portefeuillehouders over de betreffende opgaven en fungeert als sparringpartner van het bestuur. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en empathisch vermogen.

Verbinder
Wij zoeken een ervaren directeur die opgaven, mensen en middelen op inhoud en betrokkenheid kan verbinden. Je weet deze opgaven strategisch met elkaar te verbinden. Je spreekt de taal die de Leeuwarder partners aanspreekt en beweegt tot meedenken en meedoen. Je stimuleert een soepel bestuurlijk-ambtelijk samenspel en je blijft bestuur en organisatie met elkaar verbinden. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de gemeente Leeuwarden te realiseren, zoekt actief de samenwerking met onze ketenpartners en andere stakeholders. Je daagt anderen uit om de samenwerking op te zoeken en zorgt voor tegenspraak.

Leider
Wij zoeken iemand die bij uitstek het algemeen belang dient. Een daadkrachtige persoonlijkheid die met gezag optreedt. Je weet prioriteiten te stellen en de keuzes goed beargumenteerd over te brengen aan anderen. Je bent energiek, optimistisch en ambitieus. Met jouw visie, inspiratie en bevlogenheid weet je mensen mee te nemen en draagvlak te creëren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Je bent drager van onze organisatieontwikkeling en je geeft ruimte waarbinnen professionals verantwoordelijkheid kunnen nemen om maximaal kunnen presteren. Met je creativiteit daag je medewerkers en bestuur uit om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Je hebt een voorbeeldfunctie en bent het boegbeeld voor houding en gedrag. Je weet ambities te vertalen naar wat nodig is in de organisatie om daarmee resultaten te boeken.

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat je:

 • bewezen kennis en ervaring hebt op strategisch niveau met de grote vraagstukken binnen het sociale domein;
 • ruime ervaring hebt met management op directieniveau in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • conceptueel, creatief en strategisch sterk bent, stuurt op basis lange termijn visie, locale en regionale innovaties. Je maakt gebruik van regionale arrangementen en entrepreneurschap en zoekt aansluiting bij Den Haag en Europa;
 • een aantoonbare verbondenheid hebt met stad, landschap en gemeenschap van Fryslân;
 • beschikt over academisch werk- en denkniveau.

7 sollicitaties
111 views


17-09-2020 Gemeente Leeuwarden
Juridisch Beleidsmedewerker Burgerzaken

Je bent iemand die ervan geniet als het beleid en de regelgeving tijdig correct zijn bijgewerkt. Je hebt het overzicht over het totale veld van Burgerzaken en je schrikt niet van een ingewikkeld juridisch probleem. Je weet de weg in wetteksten, jurisprudentie en rechtszalen. Je houdt ervan dat het klopt, maar sluit je ogen niet voor nieuwe ontwikkelingen. Je weet het verschil tussen werken vanuit de geest of vanuit de letter van de wet. Je hebt het vermogen om lastige juridische kwesties helder uit te leggen aan je collega's. Je hebt een scherpe geest en een vaardige pen. Je wil je collega's helpen het kwaliteitsniveau van Burgerzaken Leeuwarden te verhogen door jouw juridische expertise in te zetten.

Vaardigheden en ervaring die je meebrengt:

 • Zorgvuldig en accuraat
 • Een afgeronde juridische WO-opleiding
 • Meerjarige juridische ervaring (vereist)
 • Ervaring met Burgerzaken (vereist)
 • Flexibele geest

8 sollicitaties
127 views


16-09-2020 Gemeente Leeuwarden