Vacatures geplaatst door Florence

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Florence.

Laatste vacatures

Verpleegkundige niveau 4 en 5, locatie Uitzicht

Ben je een verpleegkundige in hart en nieren? Iemand die weet hoe goede verpleegkundige zorg het verschil maakt voor een cliënt? Dan kun je jouw gespecialiseerde kennis inzetten in onze teams. Met jouw achtergrond en ervaring verricht je verpleegtechnische handelingen én breng je jouw kennis in. Ook heb je een belangrijke rol in het organiseren van de zorg en het wegnemen van knelpunten. Je doet dit in nauwe samenwerking met het team. Je maakt afspraken met de bewoners, verwijzers, collega's en Florence om zo de beste zorg te kunnen verlenen.

0 sollicitaties
0 views


06-12-2022 Florence
Verzorgende IG/EVV' er, locatie Uitzicht

Als verzorgende IG ben jij er voor de bewoners van Uitzicht. Alles wat je doet, doe je om hen een goede kwaliteit van leven te bieden. Je wilt dat zij nog zoveel mogelijk het leven kunnen blijven leiden dat hen lief is. Dat doe je onder meer door:

 • Hen dagelijkse de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Je houdt goed in de gaten hoe het met iedereen gaat. Als het nodig is, overleg je met collega's, de huisarts of naasten. Je kent de bewoners goed, dus je weet precies wat er speelt en wat er nodig is
 • Methodisch te werken: je signaleert, rapporteert en evalueert. Je denkt in oplossingen en kijkt altijd naar wat iemand nog zelf kan.

Als EVV-er ben je verantwoordelijk dat de zorg die iemand krijgt, goed op elkaar is afgestemd.
Verdere werkzaamheden:

 • Ondersteunen van bewoners bij hun Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
 • Rapporteren en evalueren van het zorgleefplan
 • Meedenken in oplossingen en nauwe samenwerking met artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en diens familieleden

Kortom, als verzorgende en EVV'er bij Florence Uitzicht heb je een veelzijdige baan te pakken waarin je écht het verschil kunt maken voor onze bewoners en kan meebouwen aan uitmuntende ouderenzorg!

0 sollicitaties
0 views


06-12-2022 Florence
Praktijkopleider, locatie Oostduin

Als praktijkopleider zet je je enthousiasme in om leerlingen en stagiairs te begeleiden naar een mooie toekomst in de zorg door ze te stimuleren en te leren inzien wat kwalitatief goede zorg verlenen inhoudt. Hierbij hoort ook het ondersteunen en coachen van de werkbegeleiders, advies geven op het gebied van opleiden en bijscholen, maar ook het scholen en toetsen valt onder jou. Een veelzijdige functie!

Je wordt hiërarchisch aangestuurd door de manager zorg van de locatie en daarnaast ben je onderdeel van de vakgroep praktijkopleiders met de coördinator BPV als vakgroep voorzitter. De vakgroep praktijkopleiders werken op de verschillende locaties en thuiszorgteams werken. De vakgroep komt ten minste 1 maal per maand bij elkaar om kennis en ervaring te delen en daarnaast is er ook intercollegiaal overleg met de praktijkopleiding bij jou in de buurt.
Een Praktijkopleider verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Het begeleiden en opleiden van BBL en BOL studenten, zorgopleiding niveau 2, 3, 4, 5 en 6;
 • Het leerklimaat op de leerafdeling borgen en bewaken;
 • Het bewaken van de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen en stagiaires en het ondersteunen van het leerproces tijdens de opleiding door het regelmatig voeren van voortgangsgesprekken;
 • Het adviseren van het management en de teams over de plaatsing en overplaatsing van leerlingen en stagiaires;
 • Het signaleren van de scholingsbehoeften op de afdelingen en het geven van adviezen, c.q. het leveren van input voor het opleidingsjaarplan;
 • Overleg voeren met de collega praktijkopleiders en de coördinator van het Talentcentrum over opleidingsvragen;
 • Je bent assessor m.b.t. de BIG toetsing.

0 sollicitaties
0 views


05-12-2022 Florence
Helpende niveau 2 plus, wijkteam Ypenburg

Heb jij oog voor anderen? Weet je ze met de juiste woorden te raken en te motiveren? Als Helpende niveau 2 begeleid je cliënten bij de lichamelijke verzorging en begeleiding. Je zorgt ervoor dat zij zich op hun gemak voelen en helpt hen zoveel mogelijk zelfredzaam te blijven. Je werkt nauw samen met de (huis)verpleegkundige en rapporteert zorgvuldig belangrijke zaken in het zorgplan. Kortom, je bent een belangrijke schakel in een deskundig team dat met elkaar de best mogelijke zorg biedt. Florence biedt uitgebreide mogelijkheden tot scholing.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2022 Florence
Activiteitenbegeleider, locatie Mariahoeve

Je bent verantwoordelijk voor het in overleg organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten voor de bewoners van Mariahoeve, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de verschillende bewoners. Denk bijvoorbeeld aan zingen, muziek(therapie), sjoelen, geheugentrainingen, bewegen, het inzetten van cradle en illi-tv. Verder ga je twee keer per maand, met de bewoners die dat willen, met de bus weg. Naar een klompenmakerij of een kinderboerderij, je organiseer iedere keer weer wat nieuws.

Verder coördineer je de inzet van verzorgenden, vrijwilligers en andere medewerkers bij de activiteiten en werk je nauw samen met de collega's activiteitenbegeleiding en bent onderdeel van het team activiteitenbegeleiders. Tenslotte ben je werkbegeleider van diverse leerlingen en/of stagiaires en neem je deel aan allerlei (team)overleggen.

1 sollicitatie
0 views


02-12-2022 Florence