Jobs posted by Gemeente Westland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Westland.

Latest jobs

Stedebouwkundige

Als (medior) stedenbouwkundige ontwikkel, toets en begeleid je (complexe) stedenbouwkundige opgaven, zoals ruimtelijke ontwikkelingskaders voor de kernen en gebiedsvisies en signaleert knelpunten ten behoeve van toekomstige beleidsontwikkelingen. Je neemt deel aan (regionale) projecten en adviseert ten aanzien van bestemmingsplannen, Wabo aanvragen en initiatieven vanuit de samenleving. Je verbindt ontwikkelingen, beleid en regelgeving met de praktijk binnen de gemeente Westland.

0 applications
0 views


30-03-2020 Gemeente Westland
Medewerker Personeel- en Salarisadministratie

Samen met jouw collega's draag je zorg voor de volledige personeels- en salarisadministratie, bewaak je de juistheid en kwaliteit van de administratie, verstrek je informatie aan medewerkers en externen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sollicitatieprocedures, rechtspositie en salarissen. Je berekent salaris/loonheffingen en verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen op basis van vastgesteld beleid, regelingen, rechtspositie en wetgeving. Je plaatst vacatures op in- en extern media, onderhoudt contacten met leidinggevenden en sollicitanten hierover en plant de gesprekken. Je bent de vraagbaak t.a.v. het wervingsproces voor sollicitanten en leidinggevenden en je houdt arbeidsvoorwaardengesprekken.

1 application
0 views


30-03-2020 Gemeente Westland
Medewerker Personeel- en Salarisadministratie

Samen met jouw collega's draag je zorg voor de volledige personeels- en salarisadministratie, bewaak je de juistheid en kwaliteit van de administratie, verstrek je informatie aan medewerkers en externen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sollicitatieprocedures, rechtspositie en salarissen. Je berekent salaris/loonheffingen en verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen op basis van vastgesteld beleid, regelingen, rechtspositie en wetgeving. Je plaatst vacatures op in- en extern media, onderhoudt contacten met leidinggevenden en sollicitanten hierover en plant de gesprekken. Je bent de vraagbaak t.a.v. het wervingsproces voor sollicitanten en leidinggevenden en je houdt arbeidsvoorwaardengesprekken.

0 applications
4 views
Check job


30-03-2020 Gemeente Westland
Medewerker Personeel- en Salarisadministratie

Samen met jouw collega's draag je zorg voor de volledige personeels- en salarisadministratie, bewaak je de juistheid en kwaliteit van de administratie, verstrek je informatie aan medewerkers en externen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sollicitatieprocedures, rechtspositie en salarissen. Je berekent salaris/loonheffingen en verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen op basis van vastgesteld beleid, regelingen, rechtspositie en wetgeving. Je plaatst vacatures op in- en extern media, onderhoudt contacten met leidinggevenden en sollicitanten hierover en plant de gesprekken. Je bent de vraagbaak t.a.v. het wervingsproces voor sollicitanten en leidinggevenden en je houdt arbeidsvoorwaardengesprekken.

1 application
8 views


30-03-2020 Gemeente Westland
Strategisch Beleidsadviseur Economie

Je bent gericht op het signaleren van kansen en het ontwikkelen van beleid op economisch vlak. Je weet ontwikkelingen en tendensen te duiden en bent sterk in visievorming. Je opereert daarbij niet alleen, maar met andere betrokken partijen binnen en buiten de gemeente Westland. Je houdt je bezig met gebiedsontwikkeling vanuit economisch perspectief en je draagt bij aan de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus Westland (versterken kennis- en innovatiebasis).

Daarnaast ben je dé vertegenwoordiger van Westland voor de economische tak van de MRDH (metropoolregio Rotterdam-Den Haag); vanuit die rol bereid je bestuurlijke overleggen voor B&W-leden voor en vervul je een ambassadeursrol van Westland. Verder werk je ook toe naar de rol van coördinator MRDH voor Westland in algemene zin, een portefeuille die nu nog elders is belegd, maar die vanwege pensioenuitstroom in 2021 gefaseerd overgedragen wordt.

0 applications
0 views


30-03-2020 Gemeente Westland