Jobs posted by Gemeente Westland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Westland.

Latest jobs

Consulent Leerplicht

Je voert werkzaamheden uit op het gebied van Leerplicht. Naast handhaving is preventie en voorlichting een belangrijk onderdeel van de functie. Hierbij beheer je een eigen caseload, waarbij je een duidelijke diagnose en trajectplan opstelt, de voortgang bewaakt (inclusief nazorg). Gedurende het traject heb je de rol van regisseur.

2 applications
0 views


14-02-2020 Gemeente Westland
Consulent Leerplicht

Je voert werkzaamheden uit op het gebied van Leerplicht. Naast handhaving is preventie en voorlichting een belangrijk onderdeel van de functie. Hierbij beheer je een eigen caseload, waarbij je een duidelijke diagnose en trajectplan opstelt, de voortgang bewaakt (inclusief nazorg). Gedurende het traject heb je de rol van regisseur.

1 application
68 views
Check job


14-02-2020 Gemeente Westland
Consulent Leerplicht

Je voert werkzaamheden uit op het gebied van Leerplicht. Naast handhaving is preventie en voorlichting een belangrijk onderdeel van de functie. Hierbij beheer je een eigen caseload, waarbij je een duidelijke diagnose en trajectplan opstelt, de voortgang bewaakt (inclusief nazorg). Gedurende het traject heb je de rol van regisseur.

2 applications
107 views


14-02-2020 Gemeente Westland
Ontwikkelaar Ontwikkelopgaven Cluster Ruimte

Als Ontwikkelaar ontwikkelopgaven cluster ruimte vertaal je in- en externe ontwikkelingen, die relevant zijn voor het Cluster Ruimte, in doelen en zichtbare resultaten. Je initieert, leidt en begeleidt een aantal grote projecten en processen welke gericht zijn de kwaliteit van de het cluster, de brede vakinhoudelijke ontwikkelingen, de benodigde doorontwikkelingen van opdrachtgericht werken, proces-, programma- en projectsturing.

De ontwikkelingen kunnen op vakgebied van Cluster Ruimte liggen maar je neemt ook maatschappelijke ontwikkelingen hierin mee. Hierbij is jouw blik gericht op de toekomst. Je stemt af met andere clusters en neemt actief deel aan de organisatie ontwikkelingen.

Daarnaast doe je gericht verbetervoorstellen bijvoorbeeld voor de totstandkoming van nieuwe procedures, werkwijzen en plannen die leiden tot een betere kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en producten. Hierbij verbindt en enthousiasmeer jij de medewerkers van het cluster.

Je bent in staat om ontwikkelingen op korte termijn te implementeren, in nauwe samenwerking met de teammanagers en de clusterdirecteur. Je analyseert en visualiseert de ontwikkelopgaven. Je bent gedreven en gaat proactief aan de slag met ontwikkelopgaven binnen en buiten het cluster. Je hebt een affiniteit met één of meerdere taakvelden binnen het cluster, kent de ontwikkelingen op het werkveld en benut deze kennis bij de uitvoering van de ontwikkelopgaven.

Je bent een netwerker die belanghebbenden snel identificeert, mensen in beweging krijgt en weerstand weet te overwinnen.

Jij werkt vanuit een visie en je denkt in mogelijkheden. Soms tegen de stroom in, maar altijd met een doel en in ieder geval met lef.

0 applications
0 views


14-02-2020 Gemeente Westland
Juridisch Adviseur Vergunningverlening

Als juridisch adviseur vergunningverlening geef je samen met collega's juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van beroepsprocedures en je draagt bij aan de afhandeling van bezwaarprocedures. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten. Je zult voornamelijk bezig houden met de juridische afdoening van vergunningverleningprocedures op het gebied van WABO, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen, voert zienswijzegesprekken, behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving.

0 applications
0 views


14-02-2020 Gemeente Westland