Jobs posted by Gemeente Westland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Westland.

Latest jobs

Coördinator Omgevingsplanjurist

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan Coördinator Omgevingsplanjurist (senior) bij Gemeente Westland.

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet

's Ochtends werk je eerst je mailbox bij, denk en werk je mee aan het Westlandse model om de bestemmingsplannen te transformeren naar Omgevingsplannen en coach je collega's planjuristen met hun vragen over casuïstiek en de Omgevingswet. Tussendoor stem je de voortgang over de interne trainingen Omgevingswet af met de externe opleider en heb je overleg over een groot woningbouwproject. Bij dit overleg zijn zowel interne als externe partijen betrokken.

Na de lunch werk je het grootste deel van de middag aan de ruimtelijke procedures van de meer complexe ruimtelijke plannen en ben je voorzitter van het overleg met de Omgevingsplanjuristen. Daarna klankbord je nog even met de tweede senior/coördinator over de verdeling van de werkvoorraad en met de Strategisch regisseur Ruimte over het Portefeuilleoverleg met de wethouder Ruimte. Met nog een onverwacht telefoongesprek tussendoor vliegt de tijd.

Tevreden sluit je je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen!

Jouw team

 • Aantal collega's: 45
 • Aanwezige rollen/specialismen: Omgevingsplanjuristen, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers en accounthouders bedrijven.
 • Onderdeel van het cluster Beleid

0 applications
0 views


06-12-2021 Gemeente Westland
Coördinator Omgevingsplanjurist

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan Coördinator Omgevingsplanjurist (senior) bij Gemeente Westland.

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet

's Ochtends werk je eerst je mailbox bij, denk en werk je mee aan het Westlandse model om de bestemmingsplannen te transformeren naar Omgevingsplannen en coach je collega's planjuristen met hun vragen over casuïstiek en de Omgevingswet. Tussendoor stem je de voortgang over de interne trainingen Omgevingswet af met de externe opleider en heb je overleg over een groot woningbouwproject. Bij dit overleg zijn zowel interne als externe partijen betrokken.

Na de lunch werk je het grootste deel van de middag aan de ruimtelijke procedures van de meer complexe ruimtelijke plannen en ben je voorzitter van het overleg met de Omgevingsplanjuristen. Daarna klankbord je nog even met de tweede senior/coördinator over de verdeling van de werkvoorraad en met de Strategisch regisseur Ruimte over het Portefeuilleoverleg met de wethouder Ruimte. Met nog een onverwacht telefoongesprek tussendoor vliegt de tijd.

Tevreden sluit je je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen!

Jouw team

 • Aantal collega's: 45
 • Aanwezige rollen/specialismen: Omgevingsplanjuristen, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers en accounthouders bedrijven.
 • Onderdeel van het cluster Beleid

0 applications
8 views


06-12-2021 Gemeente Westland
Managementassistent

'Hoe zie jij dat?' Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Houd jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan managementassistente bij Gemeente Westland.

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet

's Ochtends begin je altijd met de mail lezen van zowel je manager als van jezelf. Wat is er allemaal de avond ervoor nog gebeurd? Op die manier blijf je op de hoogte. Daarna maak je een to do list met de acties die voor jou zijn. Hiermee ga je zelfstandig aan de slag. Om 10.00 uur begint de weekstart, een vergadering die jij tot in de puntjes hebt voorbereid. Naderhand zorg je voor de notulen en voor de acties die uitgezet moeten worden. Tussendoor ontvang je nog een telefoontje van je manager met een spoedvraag. Uiteraard pak je dit zo snel mogelijk op. Daarna is het tijd om je to do list af te werken, maar tussendoor komen er genoeg vragen bij. Hoe houd jij je to do lijst scherp?

Na de lunch lees je je mail weer bij en check je de agenda's. Geen wijzigingen? Dan kan je weer verder met je werkzaamheden zoals voorbereiden van alle vergaderingen, het boeken van (externe) locaties en handel je de lopende zaken af. Met nog een onverwacht telefoongesprek tussendoor vliegt de tijd.

Tevreden sluit je het eind van de middag je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen!

Jouw team

 • Aantal collega's: 20
 • Aanwezige rollen/specialismen: het team bestuurs- en managementondersteuning is dienstverlenend naar de organisatie. Wij zorgen ervoor dat de burgemeester, gemeentesecretaris, de wethouders, de directie en de managers hun werk zo productief mogelijk kunnen uitvoeren.
 • Onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering

1 application
0 views


03-12-2021 Gemeente Westland
Teammanager bedrijfsvoering (2 fte)

Informatievoorziening en Automatisering
De eenheid Informatievoorziening en Automatisering bestaat uit twee teams: Ontwikkeling en Advies en Techniek en Service. Voor beide teams zoeken wij een teammanager. De richting van I&A is recent bepaald, de nadere invulling moet nog plaatsvinden. Dit doe je samen met jouw collega in het I&A domein.

Als teammanager stuur jij zowel op het inzetten van de talenten en het ontwikkelen van de deskundigheid van je medewerkers. Als teammanager zorg je er door je stijl van leidinggeven voor dat de medewerkers deze andere wijze van werken omarmen. In dit stevige veranderproces ben jij de coach en facilitator.

Het team Ontwikkeling en Advies geeft innovatie, strategie en verandering vorm, ontwikkelt informatiebeleid en stemt vraag en aanbod af in het hele domein van de informatievoorziening. Ook draagt zij zorg voor de uitvoering van projecten.

Het team Techniek en Service is verantwoordelijk voor o.a. contract en leveranciersmanagement. Zij helpen bij vragen over werkplekken en automatisering en beheren de ICT- en netwerkvoorzieningen.

Vanuit deze leidinggevende functie organiseer je de activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen het team Ontwikkeling en Advies (I&A OA) of Techniek en Service (I&A TS).

Je bent direct aanspreekbaar op de inzet van mensen, middelen en kwaliteit in relatie tot de vastgestelde doelen en beleid. Als teammanager ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie. Je bent in staat om vorm en inhoud te geven aan veranderingen en deze te begeleiden.

0 applications
0 views
Check job


03-12-2021 Gemeente Westland
Werkvoorbereider Groen- en Cultuurtechniek

In deze functie werk je tijdens alle projectfasen nauw samen met de (groen- cultuurtechnische) projectleider. Je communiceert in- en extern door inlichtingen te verstrekken aan burgers, bedrijven, instanties en collega's. De communicatie is gericht op het verkrijgen van medewerking. Daarnaast verricht je overige werkzaamheden, passend binnen de doelstellingen van het cluster Ruimte.

 • Voorbereiden van groen- en cultuurtechnische realisatieprojecten zoals groengebieden, (natuurvriendelijke) oevers, bosplantsoenen, speelterreinen, sportfaciliteiten, groen in de bebouwde kom etc.
 • Technisch ondersteunen van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen
 • Technisch assisteren van diverse groen- en cultuurtechnische projectleiders gedurende de voorbereiding
 • Bewaken van de kwaliteit en de voortgang van de (project-) voorbereidingswerkzaamheden
 • Behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase
 • Calculeren van meer- en minderwerk en bestekswijzigingen van de aannemer en hierover aan de projectleider rapporteren en adviseren
 • Verrichten van tekenwerk (Microstation)
 • Beoordelen van de materialisatie en de kwaliteit oplever- en overdrachtsdocumenten ten gunste van de beheerfase
 • Toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid
 • Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt met zo'n 80% op werkvoorbereiding, het resterende functiedeel richt zich op toezicht en assistentie bij projecten
 • Deelnemen aan projectteam overleggen, dit ter technische ondersteuning van de projectleider
 • Het schouwen van bestaande situatie buiten en digitaal verwerken op tekening

0 applications
0 views


03-12-2021 Gemeente Westland