Vacatures geplaatst door Reinaerde

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Reinaerde.

Laatste vacatures

Begeleider B/vakantiemedewerkers 16-36 uur per week

De locatie
Wegens uitbreiding van de Buitelaers zoeken we nieuwe begeleiders.
De Buitelaers verzorgen logeren, dagopvang, BSO en vakantieopvang voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. Dit doen we tijdens weekenden, midweken en schoolvakanties, onder professionele begeleiding in een ontspannen omgeving op verschillende locaties in midden Nederland.

Er worden activiteiten ondernomen op het niveau van de cliënten die aanwezig zijn. Iedere week wordt er gewerkt met een thema, waar de activiteiten op afgestemd worden. Er worden activiteiten ondernomen, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de cliënten die aanwezig zijn. Iedere week wordt gewerkt met een thema waar de activiteiten op worden afgestemd. Meer informatie op www.debuitelaers.nl.

Jouw werk
Je begeleidt kinderen, jong-volwassenen en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking in de leeftijd vanaf ca. 4 jaar. Je biedt de totale zorg- en dienstverlening aan cliënten, inclusief het werken volgens samenwerkingsafspraken in het ondersteuningsplan. Je ondersteunt de cliënten in hun logeerperiode gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, sociale- en praktische vaardigheden, het gevoel van eigenwaarde en het maken van eigen keuzes. Je zorgt voor een veilig, ontspannen en warm logeerklimaat. Je werkt nauw samen met de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team. Je voert teamgedelegeerde taken uit.

Je werkt volgens wisselend rooster in de weekeinden, midweken in schoolvakanties.

Er worden 24-uurs diensten gepland en soms ook dagdiensten.

Het is mogelijk om deze functie te combineren met een andere part-time functie.

Jouw kwaliteiten

Relevante opleiding: MBO/SPW/HBO.

 • Je werkt volgens de individuele ondersteuningsplannen/samenwerkings- afspraken van cliënten.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in een team te werken.
 • Je bent flexibel, verantwoordelijk, enthousiast, initiatiefrijk, creatief en stressbestendig.
 • Je hebt een goede zelfreflectie.
 • Je bent iemand die stevig en stabiel in het leven staat.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je kunt de cliënt, indien nodig, structuur en duidelijkheid bieden.
 • Je werkt methodisch, kan plannen en organiseren.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het goed functioneren van het team.
 • Je signaleert knelpunten en bent pro-actief in het vinden van oplossingen.
 • Je werkt resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Je bent betrouwbaar: afspraak is afspraak.
 • Je bent bewust bezig met je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je hebt ervaring als begeleider, bij voorkeur met genoemde doelgroep.
 • Je hebt een open en respectvolle werkhouding.
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je biedt een veilig en prettig leefklimaat voor cliënten.
 • Je hebt gevoel voor humor, kan relativeren en je bent niet bang voor onverwachte situaties.

Wij bieden
Een tijdelijk contract voor de periode 1 juli 2019 tot 1 september 2019. Salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg (FWG35). Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve verzekeringen, bijdrage ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 7,05%. Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) met onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten en het kopen van extra verlof.

Gesprekken
De gesprekken worden in onderling overleg gepland.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Pietha Wierks, manager, email: pwierks@reinaerde.nl of Leen Stolk, begeleider
Buitelaers, tel: 06-46371281 email: lstolk@reinaerde.nl.

Solliciteren is mogelijk tot 1 juni 2019. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

10 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Reinaerde


Begeleider C, min. 24 uur, New Limits, IJsselstein

Jouw werk
Het beste uit de cliënt halen en ontwikkeling van vaardigheden stimuleren. Dat is jou wel toevertrouwd. Samen met de cliënt of zijn familie�ga je op zoek naar de best passende ondersteuning of begeleiding.�Je richt je daarbij op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Je draagt bij aan een�prettige en veilige omgeving waarin de cliënt zich�goed voelt.�In de dagelijks leven van de cliënt speel jij een�ondersteunende rol waarin je ook het sociale netwerk betrekt. In de ontwikkeling van het team speel je actief een rol. Het uitvoeren van taken die bij jou zijn neergelegd.

De werkplek
New Limits�is een�woonlocatie voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Er�wonen 18 cliënten,�individueel maar geclusterd, in studio's die zich bevinden in het appartementencomplex New Limits in IJsselstein. In de ondersteuning ligt de nadruk op het ontwikkelen of het behouden van de zelfredzaamheid, waarbij cliënten meer zelf doen, midden in de samenleving,�waarbij kwaliteit van bestaan en eigen regie het uitgangspunt is. De begeleider biedt hierbij ondersteuning die aansluit bij de kwaliteiten van de cliënt, vastgelegd in het ondersteuningsplan. Te denken valt aan het aanleren�en behouden van vaardigheden op het gebied van ADL, het voeren van een huishouden, het aangaan en�onderhouden van het netwerk van sociale contacten en invulling geven aan vrije tijd.��Binnen New Limits werken wij met het methodisch kader Krachtig en Zelfbewust.

Functie eisen

Je biedt ondersteuning aan cliënten waarbij je zorgdraagt voor een veilig, prettig en sociaal leefklimaat. Je hebt een voorbeeldfunctie in het naleven van de vastgestelde huisregels en gedragscode vanuit Reinaerde.

Je stelt in samenwerking met cliënten ondersteuningsplannen op.

Hierbij maak je gebruik van de methodiek Krachtig en Zelfbewust. Je biedt individuele ondersteuning en begeleiding aan de cliënten conform de afspraken uit het ondersteuningsplan van de cliënt.

In de begeleiding van cliënten ligt het accent op de eigen regie en mogelijkheden van cliënten. Hierbij richten wij onze blik ook "naar buiten" en ondersteunen cliënten zodat zij actief deel kunnen nemen aan de samenleving en zij hun kwaliteiten hier ook voor kunnen inzetten. Van een begeleider verwachten wij hierin een actieve en ondernemende houding.

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het goed functioneren van het team. Naast je functie gerelateerde werkzaamheden voer je ook andere (team)taken uit en levert zonodig een bijdrage aan het organiseren van speciale activiteiten.

Jouw kwaliteiten
- Je hebt een afgeronde relevante MBO-opleiding (min. niveau 4).

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in het ondersteunen van cliënten met een licht�verstandelijke beperking.
 • Je hebt een proactieve werkhouding, bent taakvolwassen en voelt je verantwoordelijk voor de inhoud van jouw werk.
 • Je hebt een open en respectvolle werkhouding, je bent sociaal vaardig en communicatief sterk.
 • Je hebt gevoel voor humor, kan relativeren en je bent niet bang voor onverwachte situaties.
 • Je kunt zelfstandig�en in teamverband werken.
 • Je bent stressbestendig, creatief en flexibel.
 • Je durft kritisch te zijn naar jezelf en je collega's en kunt omgaan met het geven en krijgen van feedback.
 • Je werkt op een methodische wijze volgens het ondersteuningsplan.
 • Je bent bereid te werken in een onregelmatig dienstenpatroon.

Gesprekken
De gespreksdata worden later bepaald.

Wij bieden
Je krijgt een contract van�min. 24 uur voor in eerste instantie bepaalde tijd tot maart 2020 met de mogelijkheid tot een vast contract met een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 40.
Reinaerde is een werkgever met een interessant pakket arbeidsvoorwaarden zoals de eindejaarsuitkering, een fietsreglement en mogelijkheden voor collectiviteitskorting bij een ziektekostenverzekering.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Hanneke Verheij; 06-20449515

Je kunt solliciteren tot 15 maart 2019.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

10 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Reinaerde


Begeleider C 28-32 uur De Vuursche 132 Vleuten

Jouw werk
Het beste uit de client halen en ontwikkeling van vaardigheden stimuleren. Dat is jou wel toevertrouwd. Samen met de client of eventueel naast betrokkenen ga je op zoek naar passende ondersteuning of begeleiding. Je richt je daarbij op het vergroten van de zelfredzaamheid van de client. Je draagt bij aan een prettige en veilige omgeving waarin de client zich gehoord, gezien en veilig voelt. In het dagelijks leven van de client speel jij een ondersteunende rol waarin je ook het sociale netwerk betrekt. Als begeleider C ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten, het opstellen en realiseren van ondersteuningsplannen. Je ondersteunt de clienten gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, sociale en praktische vaardigheden, het gevoel van eigenwaarde, het maken van eigen keuzes, werk, maatschappelijke en sociale participatie. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team en het verder ontwikkelen van de methodiek krachtig en zelfbewust.

De werkplek
De Vuursche 132 is een woonlocatie met 24 uur begeleiding voor 26 (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ZZP VG 3 en 6 in de wijk Vleuterweide in Vleuten. Alle clienten hebben een eigen appartement en ontvangen begeleiding op afspraak. Begeleiders hebben specifieke deskundigheid op het gebied van het begeleiden bij sociale en emotionele problematiek en verslaving. Binnen de locatie zijn twee inloophuizen, waar clienten, als ze willen, kunnen mee-eten en elkaar ontmoeten. Hier zijn ook begeleiders aanwezig. Een aantal clienten leert om nog zelfstandiger te gaan wonen. Er is een actieve clientenraad. We werken met de methodiek krachtig&zelfbewust en driehoekskunde.

Begeleiders werken in wisselende diensten 7 dagen per week inclusief slaapdiensten.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een afgeronde relevante MBO/HBO opleiding Gezondheidszorg en/of Welzijn (niveau 4 of 5);
 • Je bent iemand die stevig en stabiel in het leven staat;
 • Je kent de doelgroep- Je hebt kennis en ervaring met psychiatrische problematiek;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je werkt methodisch, kan plannen en organiseren;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het goed functioneren van het team;
 • Je signaleert knelpunten en bent proactief in het vinden van oplossingen;
 • Je werkt resultaat en kwaliteitsgericht, je bent betrouwbaar: afspraak is afspraak;
 • Je bent bewust bezig met je eigen professionale ontwikkeling;
 • Je hebt een open en respectvolle werkhouding, je bent sociaal vaardig en communicatief sterk;
 • Je hebt lef en kunt buiten kaders denken;
 • Je sluit aan bij de waarden van de client en laat deze op de juiste momenten bepalend zijn;
 • Je bent betrokken en hebt een professionele en enthousiaste werkhouding.

Gesprekken
De gesprekken staan gepland op maandag 11 maart 2019.

Wij bieden
Een contract van 24-32 uur per week, voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 40 (minimaal 1.850 euro en maximaal 2.736 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Guns tige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve verzekeringen, bijdrage ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 7,05%. Reinaerde biedt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) aan. Het MKA biedt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten, kopen van extra verlof. Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met het team van de Vuursche via telefoonnummer 030-2489700.

Solliciteren is mogelijk tot 6 maart 2019. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

5 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Reinaerde


Begeleider B, de Akker, Nieuwegein

De locatie
De Akker is een woonlocatie waar 24-uurs zorg wordt geboden aan cliënten met een matig verstandelijke beperking in de leeftijd van 26 tot ongeveer zestig jaar oud.

De woonlocatie bestaat uit zes eensgezinswoningen waarvan de vier middelste woningen samen het middenhuis vormen. In dit middenhuis wonen momenteel 12 cliënten. Zij hebben ieder een eigen slaapkamer en maken gebruik van twee gezamenlijke woonkamers en één gezamenlijke inloopruimte. De twee buitenste woningen vormen de kopwoningen. In deze kopwoningen wonen cliënten die in iets mindere mate continue nabijheid van begeleiding nodig hebben. Op deze woningen is in de ochtend en avond één begeleider werkzaam. Momenteel wonen er 8 cliënten verspreid over de twee kopwoningen.

De woning is gesitueerd in de woonwijk Fokkesteeg in Nieuwegein. Naast de woning staan twee basisscholen en één van de kopwoningen grenst aan een rij woningen van buurtbewoners.

Het contact met de buurt is belangrijk voor de cliënten, medewerkers en de positie van de locatie in de wijk. Wij stimuleren cliënten in het deelnemen aan activiteiten in de wijk. De methodiek waar op de locatie actief mee gewerkt wordt, BAAS (Bewust Aanwezig en Actief in de Samenleving) sluit hierop aan.

Op de locatie is ook een actieve cliëntenraad die over diverse locatiegebonden zaken meedenkt en meebeslist.

Het team
Het team is een gevarieerd team, opgebouwd uit begeleiders met verschillende opleidingsachtergronden en werkervaring. In bezit zijn van humor en relativeringsvermogen vind het team belangrijke eigenschappen van een nieuwe collega!

Je werk

 • Je biedt ondersteuning aan cliënten waarbij je zorgdraagt voor een veilig, prettig en sociaal leefklimaat. Je hebt een voorbeeldfunctie in het naleven van de vastgestelde huisregels en gedragscode vanuit Reinaerde.
 • Je leert werken of hebt al ervaring met de methodiek BAAS (Bewust Aanwezig en Actief in de Samenleving).
 • Als begeleider B lever je een bijdrage bij de totstandkoming van ondersteuningsplannen en werkdoelen.
 • Je biedt individuele ondersteuning en begeleiding aan de cliënten conform de afspraken uit het ondersteuningsplan van de cliënt.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het goed functioneren van het team. Naast je functie gerelateerde werkzaamheden voer je ook andere (team)taken uit en levert zonodig een bijdrage aan het organiseren van speciale activiteiten.

In de begeleiding van cliënten ligt het accent op de eigen regie en mogelijkheden van cliënten. Hierbij richten wij onze blik ook "naar buiten" en ondersteunen cliënten zodat zij actief deel kunnen nemen aan de samenleving en zij hun kwaliteiten hier ook voor kunnen inzetten. Van een begeleider verwachten wij hierin een actieve en ondernemende houding.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde relevante MBO-opleiding minimaal niveau 3 voor begeleider B functie.
 • Je beschikt over werkervaring in het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke beperking en verricht zelfstandig werkzaamheden binnen de kaders van de vastgestelde ondersteuningsplannen, alsmede protocollen en procedures. Je werkt hierin nauw samen met collega's.
 • Je bent in staat om kritisch te kijken naar werkprocessen in de dagelijkse praktijk en neemt hierin het initiatief om knelpunten te bespreken en veranderingen aan te brengen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijk rapportage vaardigheden.
 • Je bent sociaal vaardig en tactvol in de omgang met cliënten en beschikt over vaardigheden zoals luisteren, motiveren, conflicten hanteren en het opbouwen van een professionele vertrouwensrelatie met cliënten.
 • Je kunt goed in teamverband werken.
 • Je hebt een open communicatieve houding en bent gemotiveerd om je persoonlijk te ontwikkelen. Je reflecteert op je eigen functioneren en staat daarbij open voor feedback.
 • Je bent zelf ook in staat om feedback te geven aan collega's en collega's te coachen.

Wij bieden
Je krijgt een contract met een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 35 (min. €1.731,- en maximaal €2.574,- bij een full time dienstverband). Reinaerde is een werkgever met een interessant pakket arbeidsvoorwaarden zoals de eindejaarsuitkering, een fietsreglement en mogelijkheden voor collectiviteitskorting bij een ziektekostenverzekering.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je vanaf 9 augustus nog contact opnemen met Hanneke Verheij, 06 - 204 49 515. De sollicitatiegesprekken worden in overleg gepland.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

6 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Reinaerde


2x Ervaren begeleider B/C Fort WKU met horecahart

Jouw werk
We zijn op zoek naar ervaren collega's die het een uitdaging vinden om samen met onze medewerkers een plek te creeren waar het goed toeven is om te vergaderen, te kamperen en te werken. Mensen te begeleiden en te laten groeien in hun competenties op het horecavlak en je weet dit alles te combineren met een commerciele opdracht? We zoeken pro-actieve collega's die deze uitdaging aan willen gaan.

De werkplek
Fort WKU is onderdeel van de Hollandse waterlinie en in die zin een unieke locatie. We begeleiden hier clienten in het werken in de horeca op de camping en in het groen. De plek ademt nostalgie en rust uit en is een aantrekkelijke werkplek met veel mogelijkheden en ook ontwikkelkansen. Zie ook onze website:www.fortwku.nl.

Wat wij zoeken

 • Je hebt ervaring in de functie begeleider C of een vergelijkbare functie;
 • Je hebt ervaring met verschillende doelgroepen (zeker LVB) en bij voorkeur ervaring met het werken in een bedrijf;
 • Je ziet (externe) kansen waarbij je oog hebt voor de ander;
 • Je hebt een collegiale houding;
 • Je bent klantvriendelijk;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in de horeca;
 • Je hebt een flexibele en rustige werkhouding en je bent goed in het houden van overzicht;
 • Je bent bereid om in het hoogteseizoen van april tot oktober om het weekend te werken.

Gesprekken
De gesprekken staan gepland op vrijdag 1 maart 2019.

Wij bieden
Een contract van 24-32 uur of van 16-24 uur in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd. Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 35 voor begeleider B en FWG 40 voor begeleider C. Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve verzekeringen, bijdrage ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 7,05%. Reinaerde biedt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) aan. Het MKA biedt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten, kopen van extra verlof.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Rein Boverhuis, manager Fort WKU tussen 14-16 uur op 06-11310143.

Solliciteren is mogelijk tot 27 februari 2019. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

18 views

Bekijk vacature


15-02-2019 Reinaerde