Vacatures geplaatst door Reinaerde

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Reinaerde.

Laatste vacatures

Strategisch HR Adviseur

Wie wij zijn
Voor 3000 mensen met een beperking verzorgt Reinaerde begeleiding en behandeling bij werken en wonen. Dit doen we in 26 gemeenten in de provincie Utrecht en drie gemeenten daarbuiten. Wij dragen bij aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking.

Visie

 • Wij vinden het belangrijk dat ieder mens gezien en gehoord wordt. Iedereen heeft een rol van betekenis. Ieder mens draagt bij aan het samen leven, in de wereld in het klein en in het groot.
 • Ons uitgangspunt is dat mensen met een beperking en hun netwerk de ondersteuning krijgen die bij hen past. Wanneer zij voor onze expertise en dienstverlening kiezen, bieden we deze in samenspel met anderen aan. Wij zijn ervan overtuigd dat we vooral in verbinding met anderen kunnen bouwen aan een betere wereld. In het werk van alledag stellen we de driehoek cliënt, familie en begeleider/behandelaar centraal.
 • We gaan uit van gezondheid en gedrag en niet van ziekte of beperking.
 • We voelen ons aangesproken op onze verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij spannen ons in voor een betere wereld waar generaties na ons verder kunnen bouwen op inzichten en ervaringen van nu. We benutten bronnen verantwoord.

Missie en kernwaarden

Met elkaar bouwen aan een betere wereld waarin iedereen een rol van betekenis heeft.

 • Professioneel

Als mensen met een beperking voor ons kiezen, staan we hen op professionele wijze bij. We zijn zelfbewust van betekenis.

 • Omgevingsbewust

Cliënt en medewerker maken deel uit van elkaars leven. Startend vanuit de leefwereld van de cliënt, hebben we oog en oor voor kansen op samenspel zodat de cliënt zijn rol in zijn omgeving kan versterken.

 • Duurzaam

We zijn voortdurend op zoek naar verbindingen en oplossingen die langdurig waarde toevoegen, nu en in de toekomst.

Kern van onze strategie 2019-2021
Podium geven aan samenspel op weg naar een betere wereld voor jou en mij.

 • Gezien en gehoord worden
 • De kracht van samen
 • Werkplezier en waardering
 • Innovatie als motor

Wie wij zoeken
In lijn met onze koers en organisatieontwikkeling zoeken we een strategisch HR adviseur die vanuit zijn/haar rol bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelen, strategische personeels- en organisatievraagstukken en de verdere ontwikkeling van de eigen ondersteunende rol daarbij, in samenwerking met anderen. Actuele thema's zijn arbeidsmarkt, behoud personeel, organisatie- en leiderschapsontwikkeling en daarbij behorende concrete vraagstukken zoals arbeidsmarkt, ontwikkeling functiehuis, strategische personeelsplanning en anders organiseren. We zoeken iemand met executiekracht en een collega die weet te verbinden op zowel inhoud en proces als samenwerking binnen de procesgroep en de organisatie.

Als strategisch HR adviseur beschik je over

 • HRM opleiding en kennis op HBO of universitair niveau aangevuld met een opleiding in een relevant specialisme.
 • kennis van innovatieve ontwikkelingen, relevante wet- en regelgeving en bedrijfskundige principes.
 • aantoonbare werkervaring in het adviseren van bestuur en management en het leiden van projecten.

Je bent

 • Een expert op het gebied van HRM, organisatieontwikkeling en veranderkunde en behandelt complexe tactische en strategische vraagstukken.
 • Een strategisch adviseur en sparringpartner voor de raad van bestuur, management, teams en werkt nauw samen met collega's van procesgroepen en regio's.
 • Vaardig in het communiceren, organisatie- en omgevingsbewust en je werkt verbindend, hebt overwicht en overtuigingskracht.
 • Flexibel, integer en betrouwbaar.
 • Innovatief, analytisch en resultaatgericht.

Wij bieden

Wij bieden een interessante werkomgeving bij een organisatie die maatschappelijk toegevoegde waarde realiseert vanuit een omvangrijk en breed dienstenpakket.
Een uitdagende strategische rol in het verlengde van onze koers ten aanzien van diverse HR gerelateerde onderwerpen.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden:

 • Dienstverband van 32-36 uur per week voor onbepaalde tijd.
 • Salaris conform CAO Gehandicaptenzorg (FWG 60).
 • Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Gesprekken
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 10 januari. Een tweede gespreksronde staat gepland op vrijdag 18 januari. We streven er naar de procedure voor 1 februari 2019 af te ronden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Olav Eerkes - manager procesgroep Ontwikkeling & Personeel a.i. - bereikbaar via telefoonnummer 06-17866150.

Past deze functie bij jou en wil je solliciteren? Dan vragen wij je om in jouw sollicitatiebrief een voorbeeld te geven van jouw rol in een veranderproces waaruit blijkt dat je over executiekracht beschikt!

Solliciteren is mogelijk tot 3 januari 2019. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

9 views

Bekijk vacature


11-12-2018 Reinaerde


Begeleider C Kinderdagcentrum de Berk Zeist, 24 uur

De werkplek
Reinaerde biedt verschillende vormen van dienstverlening aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking.

In Zeist staat kinderdagcentrum de Berk. Het kinderdagcentrum richt zich op de ontwikkeling, zorg en ondersteuning van kinderen van 0-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking veelal in combinatie met een ernstige meervoudige beperking, een stoornis in het autistisch spectrum en/of psychiatrische problematiek. Elke groep op het kinderdagcentrum heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen sfeer. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma waarin zowel individuele als groepsactiviteiten aan bod komen. Spelenderwijs wordt het kind gestimuleerd. Kinderdagcentrum de Berk biedt tevens een schoolvoorbereidend aanbod voor jonge kinderen met een uitstroomperspectief. Er wordt multidisciplinair gewerkt. Deskundigen zoals een fysiotherapeut, gedragskundige, ergotherapeut en logopedist werken met de begeleiders zorgvuldig en uitgebreid aan de ontwikkeling van het kind. Met ouders worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Er wordt dagbehandeling gericht op ontwikkelingsstimulering geboden, alsmede opvang op zaterdag, naschooltijd, vakanties en ambulante begeleiding. Uitgangspunt bij het werken met kinderen is de individuele ondersteuningsvraag en de mogelijkheden van het kind en de jongere.

Jouw werk

 • Je biedt activerende begeleiding en ontwikkelingsstimulering uitgaande van de mogelijkheden van het individuele kind in de groepsruimte;
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor de uitwerking en verfijning van het activiteitenprogramma;
 • Je bent in staat om activiteiten te bedenken en uit te voeren;
 • Je bent (mede) aanspreekpunt voor ouders;
 • Je bent verantwoordelijk voor het tot stand brengen, voortgang en uitvoering van de individuele (deel) ondersteuningsplannen;
 • Je toont initiatieven, speelt flexibel en creatief in op vragen en situaties;
 • Je maakt deel uit van overlegvormen/bijeenkomsten van het kinderdagcentrum;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk naar ouders/verwanten en begeleiders;
 • Je werkt 24 uur per week op maandag, woensdag en donderdag.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt minimaal een afgeronde relevante MBO opleiding niveau 4 of een HBO opleiding;

We zoeken een collega die:

 • Gedreven en enthousiast aan het werk gaat met de kinderen;
 • Enkele jaren ervaring heeft in het werken met de doelgroep;
 • Kennis heeft van de ontwikkelingsfases van een kind;
 • In staat is om met diverse hulpvragen in de groep om te gaan;
 • Affiniteit heeft met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag;
 • Stevig in de schoenen staat, klantvriendelijk, open in de communicatie en geduldig is;
 • In staat is om te denken in kleine stapjes en doelen uitvoerend kan vormgeven in passende activiteiten;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Gesprekken
De gesprekken worden in overleg gepland.

Wij bieden
Je start met een contract voor een half jaar met mogelijk zicht op verlenging, een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 40). Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve verzekeringen, bijdrage ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 7,05%. Reinaerde biedt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) aan. Het MKA biedt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten, kopen van extra verlof.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Marloes van Keeken, Manager KDC de Berk via telefoonnummer 030-6916042/06-12652189 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

Solliciteren is mogelijk tot 26 december 2018. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

19 views

Bekijk vacature


11-12-2018 Reinaerde


Begeleider C Ambulante Begeleiding Utrecht 24-28 uur

De werkplek
Reinaerde biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking in de stad Utrecht. Ons uitgangspunt is een gezin, een plan. Om dit te realiseren wordt er samengewerkt met onder andere betrokken partijen rondom het gezin of een zorgvrager.

Voor de ambulante begeleiding in het onderwijs zijn wij op zoek naar een leuke nieuwe collega om ons Ambulante Regionale Team in Utrecht te versterken.

VSO Stip
VSO Stip is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO ZML) bestemd voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met een cognitieve beperking in de regio Utrecht. Het betreft een groep jongeren met een licht verstandelijke beperking met een zeer intensieve begeleidingsvraag (moeilijk verstaanbaar gedrag) en/of een aan autisme verwante contact stoornis. De jongeren volgen onderwijs in het OZA traject (onderwijs zorg arrangement van ZMOLK.

Jouw werk

 • Je biedt als ambulant medewerker activerende begeleiding, zorg en ontwikkelingsstimulering uitgaande van de mogelijkheden van het individuele kind;
 • Je stelt ondersteuningsplannen op en coordineert en bewaakt de uitvoering van deze plannen;
 • Je bent aanspreekpunt voor ouders, hebt zicht op de draaglast en draagkracht van ouders en kunt daar op professionele wijze vorm aan geven;
 • Je werkt nauw samen met expertises en leerkrachten in school om onderwijs aan te blijven bieden;
 • Je levert een bijdrage aan de uitwerking en verfijning van het groepsprogramma;
 • Je draagt met je collega's bij aan de ontwikkeling van passend onderwijs;
 • Je bent in staat om jongeren die in fase van hoge spanning agressief gedrag te laten zien, te begeleiden.

Jouw kwaliteiten

Wij zoeken een collega die:

 • Ervaring heeft in het werken met de doelgroep;
 • Kennis heeft van aan autisme verwante stoornissen;
 • Training Poma of persoonlijke veiligheid is zeer gewenst;
 • Stevig in zijn/haar schoenen staat, daadkrachtig,stressbestendig, klantvriendelijk, open in communicatie en geduldig is en een groot relativeringsvermogen heeft;
 • Moeilijk verstaanbaar gedrag of agressie interpreteert als een wijze van communicatie;
 • Integer en respectvol is;
 • In staat is om te denken in kleine stappen en doelen uitvoerend kan vormgeven in passende activiteiten;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
 • Op korte termijn kan beginnen;
 • Relevante opleiding op minimaal MBO 4 niveau.

Wij bieden
Je start met een jaarcontract voor 24-28 uur per week wat bij gebleken geschiktheid kan worden omgezet naar een vast dienstverband. Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG40). Reinaerde is een werkgever met een interessant pakket arbeidsvoorwaarden zoals de eindejaarsuitkering, een fietsregelement en mogelijkheden voor collectiviteitskorting bij een ziektekostenverzekering.

Gesprekken
De gesprekken worden begin januari 2019 gepland.

Solliciteren is mogelijk tot 21 december 2018. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Melvin Motshagen, Coordinator. bereikbaar via telefoonnummer 06-23179613 of Marjan Verhagen, manager ambulant regionaal team Utrecht, bereikbaar via 06-83691726.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

33 views

Bekijk vacature


07-12-2018 Reinaerde


Reinaerde zoekt een begeleider B voor 24 uur i.v.m. zwangerschapsvervanging

Jouw werk
Het beste uit de cliënt halen en ontwikkeling van vaardigheden stimuleren. Dat is jou wel toevertrouwd. Samen met de cliënt of zijn familie ga je op zoek naar de best passende ondersteuning of begeleiding. Je richt je daarbij op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Je draagt bij aan een prettige en veilige omgeving waarin de cliënt zich goed voelt. In de dagelijks leven van de cliënt speel jij een ondersteunende rol waarin je ook het sociale netwerk betrekt. In de ontwikkeling van het team speel je actief een rol. Het uitvoeren van taken die bij jou zijn neergelegd.

De werkplek
We zoeken begeleiders voor meerdere woningen binnen het cluster intensief. In de ondersteuning ligt de nadruk op het ondersteunen en stimuleren van zelfredzaamheid, het aanbieden gevarieerd dagprogramma, ondersteunen en stimuleren in algemene dagelijke handelingen en het bieden van structuur. Er wordt gewerkt aan de hand van het behandelmodel Triple C. Er is een cliënt binnen het cluster die één op één begeleiding krijgt van uit een eigen apartement.

Jouw kwaliteiten
- Je hebt een afgeronde relevante MBO-opleiding (minimaal niveau 3).

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke beperking en met deze doelgroep.
 • Je hebt een proactieve werkhouding, bent taakvolwassen en voelt je verantwoordelijk voor de inhoud van jouw werk.
 • Je hebt een open en respectvolle werkhouding, je bent sociaal vaardig en communicatief sterk.
 • Je hebt gevoel voor humor, kan relativeren en je bent niet bang voor onverwachte situaties.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent stressbestendig, creatief en flexibel.
 • Je durft kritisch te zijn naar jezelf en je collega's en kunt omgaan met het geven en krijgen van feedback.
 • Je werkt op een methodische wijze volgens het ondersteuningsplan.
 • Je kan omgaan met agressie.
 • Je bent bereid om onregelmatig (geen nachtdiensten) en in het weekend te werken.

Wij bieden
Je krijgt een contract van een jaar met een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 35.
Reinaerde is een werkgever met een interessant pakket arbeidsvoorwaarden zoals de eindejaarsuitkering, een fietsreglement en mogelijkheden voor collectiviteitskorting bij een ziektekostenverzekering.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Thomas de Jeeger tel: 0630046697 email: tjeeger@gmail.com

Je kunt solliciteren tot 23 december 2018

Interne kandidaten hebben voorrang bij de sollicitatieprocedure.

Utrechtzorg

1 sollicitatie

20 views

Bekijk vacature


05-12-2018 Reinaerde


Dagbesteding intensief zoekt een begeleider B voor 36 uur

Jouw werk
Als begeleider B ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van ondersteuningsplannen en de daarbij komende contacten met de cliënt en zijn netwerk. Je werkt hierbij nauw samen met het multidisciplinaire team; gedragsdeskundige, arts en andere disciplines. Je bent schaduw begeleider van een aantal cliënten en hebt de verantwoordelijkheid over één of meerdere taakhouderschappen. Samen met je collega's en de cliënt creëer je een passend ondersteuningsaanbod voor de cliënt en draag je bij aan een prettige en veilige woonomgeving waarin de cliënt het normale leven kan ervaren. In het dagelijks leven van de cliënt heb je een ondersteunende rol en ga je samen met de cliënt op zoek naar mogelijkheden binnen de zelfzorg, de woon- en werkomgeving en invulling van vrije tijd.

De werkplek
Dagbesteding Intensief i n Den Dolder is een Intensieve Begeleidings dagbestedingslocatie voor cliënten in de leeftijd 25 -50 jaar. Je gaat werken op de structuurgroep en biedt ook één op één begeleiding aan een cliënt met meerzorg. In de ondersteuning ligt de nadruk op het stimuleren van zelfredzaamheid en het ondersteunen hierin, aanbieden van een gevarieerd dagprogramma, en het bieden van structuur.

De methodiek waar mee wordt gewerkt is Triple- C. Dit is is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. Wij streven ernaar om vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen met de cliënt te werken aan een betekenisvolle daginvulling waarin de menselijke behoeften centraal staan. Op de werkplek kan je worden geconfronteerd met (verbale) agressie. Wij proberen, hoe moeilijk soms ook, dit gedrag niet centraal te stellen maar gaan hierin op zoek naar onderliggende oorzaken die dit gedrag veroorzaken.

Jouw kwaliteiten
- Je hebt een afgeronde relevante MBO-opleiding (minimaal niveau 3).

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke beperking en met deze doelgroep.
 • Je hebt een proactieve werkhouding, bent taakvolwassen en voelt je verantwoordelijk voor de inhoud van jouw werk.
 • Je hebt een open en respectvolle werkhouding, je bent sociaal vaardig en communicatief sterk.
 • Je hebt gevoel voor humor, kan relativeren en je bent niet bang voor onverwachte situaties.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent stressbestendig, creatief en flexibel.
 • Je durft kritisch te zijn naar jezelf en je collega's en kunt omgaan met het geven en krijgen van feedback.
 • Je werkt op een methodische wijze volgens het ondersteuningsplan.
 • Je kan omgaan met agressie.

Wij bieden
Je krijgt een vast contract met een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 35.
Reinaerde is een werkgever met een interessant pakket arbeidsvoorwaarden zoals de eindejaarsuitkering, een fietsreglement en mogelijkheden voor collectiviteitskorting bij een ziektekostenverzekering.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Thomas de Jeeger, telefoonnummer: 06 300 46 697 email: tjeeger@reinaerde.nl

Je kunt solliciteren tot 23 December 2018. Deze vacature is gelijktijdig in en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang tijdens de sollicitatieprocedure.

Utrechtzorg

1 sollicitatie

22 views

Bekijk vacature


05-12-2018 Reinaerde