Logo Gemeente Waddinxveen

Vacatures geplaatst door Gemeente Waddinxveen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Waddinxveen.

Laatste vacatures

Programmasecretaris Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein

Programmasecretaris Bestuurlijk Overleg Sociaal domein (0,5 fte)

Waar kom je te werken?

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas werken samen in het sociaal domein. Ambtelijk wordt gewerkt in een netwerkorganisatie waarbij de individuele gemeenten zorgdragen voor de capaciteit.

De ondersteuning van het bestuurlijk overleg, bestaande uit de wethouders Jeugd en Wmo, wordt vanuit de gemeente Waddinxveen gefaciliteerd. Vanwege het vertrek van de huidige medewerker, zijn we op zoek naar een programmasecretaris.

Als programmasecretaris dien je je werktijd op flexibele wijze in te delen. Er wordt namelijk van je verwacht dat de 0,5 fte verspreid ingevuld wordt over de werkweek.

Wat ga je doen?

Als programmasecretaris ondersteun je de wethouders Jeugd en Wmo van de vijf gemeenten van de regio Midden-Holland bij het regionale bestuurlijke overleg sociaal domein. Je draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en follow-up van dit overleg. Onderwerpen tijdens dit overleg zijn: jeugdhulp, Wmo, inkoop maatwerkvoorzieningen en volksgezondheid.

Als Programmasecretaris Bestuurlijk Overleg Sociaal domein zorg je voor:

 • Het voorbereiden en zorgdragen voor de follow-up van het bestuurlijk overleg sociaal domein;
 • Het bewaken van de lokale besluitvorming bij de samenwerkende gemeenten n.a.v. regionaal bestuurlijk overleg;
 • Het adviseren van wethouders aangaande regionale dossiers Jeugdhulp en Wmo;
 • Het leggen van verbindingen tussen andere beleidsterreinen (o.a. op het gebied van doelgroepenvervoer en de scheiding van wonen en zorg);
 • Het initiëren en stimuleren van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten;
 • Het fungeren als schakel tussen ambtelijk en bestuurlijk apparaat;
 • Budgetbeheer van de tafel BOSD;
 • Bredere afstemming binnen de netwerksamenwerking van Regio MH.

Functie eisen

Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau, alsmede over meerjarige relevante werkervaring. We verwachten dat je over actuele kennis beschikt van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp, Wmo, Werk en Inkomen, welzijn, regionale samenwerking en regionale inkoop en deze kennis onderhoudt. Je bent in staat op basis daarvan zowel inhoudelijk als procesmatig te adviseren. Je bent gewend te opereren binnen een dynamische politieke context en bent aantoonbaar in staat belangentegenstellingen te overbruggen. Voor deze functie gelden de volgende competenties:

Politiek bestuurlijk sensitief;

Analytisch;

Pragmatisch;

Netwerker.

Wat we bieden

Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris in schaal 10 (maximaal € 4225,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring, waarbij gestart kan worden met een aanloopschaal. De intentie is een vaste aanstelling, maar in eerste instantie word je aangesteld voor de duur van één jaar.

Reageren en solliciteren

Voor meer informatie kun je bellen met Carien Huizing, afdelingshoofd (140182). Heb je vragen over de procedure, bel dan met de HR adviseur Monique van Vliet (140182).

Reageren kan tot 31 januari 2019 uitsluitend via www.werkeninhetwesten.nl. Het eerste gesprek zal plaatsvinden op vrijdag 15 februari 2019.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


18-01-2019 Gemeente Waddinxveen


Programmasecretaris Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein

Programmasecretaris Bestuurlijk Overleg Sociaal domein (0,5 fte)

Waar kom je te werken?

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas werken samen in het sociaal domein. Ambtelijk wordt gewerkt in een netwerkorganisatie waarbij de individuele gemeenten zorgdragen voor de capaciteit.

De ondersteuning van het bestuurlijk overleg, bestaande uit de wethouders Jeugd en Wmo, wordt vanuit de gemeente Waddinxveen gefaciliteerd. Vanwege het vertrek van de huidige medewerker, zijn we op zoek naar een programmasecretaris.

Als programmasecretaris dien je je werktijd op flexibele wijze in te delen. Er wordt namelijk van je verwacht dat de 0,5 fte verspreid ingevuld wordt over de werkweek.

Wat ga je doen?

Als programmasecretaris ondersteun je de wethouders Jeugd en Wmo van de vijf gemeenten van de regio Midden-Holland bij het regionale bestuurlijke overleg sociaal domein. Je draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en follow-up van dit overleg. Onderwerpen tijdens dit overleg zijn: jeugdhulp, Wmo, inkoop maatwerkvoorzieningen en volksgezondheid.

Als Programmasecretaris Bestuurlijk Overleg Sociaal domein zorg je voor:

 • Het voorbereiden en zorgdragen voor de follow-up van het bestuurlijk overleg sociaal domein;
 • Het bewaken van de lokale besluitvorming bij de samenwerkende gemeenten n.a.v. regionaal bestuurlijk overleg;
 • Het adviseren van wethouders aangaande regionale dossiers Jeugdhulp en Wmo;
 • Het leggen van verbindingen tussen andere beleidsterreinen (o.a. op het gebied van doelgroepenvervoer en de scheiding van wonen en zorg);
 • Het initiëren en stimuleren van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten;
 • Het fungeren als schakel tussen ambtelijk en bestuurlijk apparaat;
 • Budgetbeheer van de tafel BOSD;
 • Bredere afstemming binnen de netwerksamenwerking van Regio MH.

Functie eisen

Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau, alsmede over meerjarige relevante werkervaring. We verwachten dat je over actuele kennis beschikt van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp, Wmo, Werk en Inkomen, welzijn, regionale samenwerking en regionale inkoop en deze kennis onderhoudt. Je bent in staat op basis daarvan zowel inhoudelijk als procesmatig te adviseren. Je bent gewend te opereren binnen een dynamische politieke context en bent aantoonbaar in staat belangentegenstellingen te overbruggen. Voor deze functie gelden de volgende competenties:

Politiek bestuurlijk sensitief;

Analytisch;

Pragmatisch;

Netwerker.

Wat we bieden

Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris in schaal 10 (maximaal € 4225,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring, waarbij gestart kan worden met een aanloopschaal. De intentie is een vaste aanstelling, maar in eerste instantie word je aangesteld voor de duur van één jaar.

Reageren en solliciteren

Voor meer informatie kun je bellen met Carien Huizing, afdelingshoofd (140182). Heb je vragen over de procedure, bel dan met de HR adviseur Monique van Vliet (140182).

Reageren kan tot 31 januari 2019 uitsluitend via www.werkeninhetwesten.nl. Het eerste gesprek zal plaatsvinden op vrijdag 15 februari 2019.

Gemeentebanen

10 sollicitaties

295 views


18-01-2019 Gemeente Waddinxveen


Interim Afdelinghoofd Maatschappij

Interim Afdelingshoofd Maatschappij bij de gemeente Waddinxveen

Vanwege het vertrek van het huidige afdelingshoofd bij de gemeente Waddinxveen zijn wij met ingang van 4 februari 2019, voor een periode tussen de 3 en 6 maanden, op zoek naar een interim afdelingshoofd Maatschappij voor 28 uur per week.

Deze functie wordt langs deze weg opengesteld als "klus/project" voor medewerkers, welke als ambtenaar in dienst zijn bij gemeenten en welke zijn aangesloten bij "Werken in het Westen" en kan worden uitgevoerd via detachering vanuit de eigen gemeente.

De organisatie

Onze gemeente is klein en dát zorgt er juist voor dat we groot zijn in onze daden. Wij staan dicht bij 'onze' inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. De focus ligt niet meer - zoals vroeger - op de overheid, maar op de samenleving en het creëren van publieke waarde. De rol van de gemeente wordt meer die van spin in het web: we wegen belangen tegen elkaar af, verbinden netwerken met elkaar en werken vanuit verschillende rollen. Daarnaast staan we niet stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich op continue verbetering.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier afdelingen: Maatschappij, Publieksplein, Ruimte en Bedrijfsvoering.

De afdeling Maatschappij richt zich op alle onderdelen van het 'sociale domein' waarbinnen inwoners zich bewegen. De gemeente Waddinxveen wil de eigen kracht van inwoners benutten en stimuleren en extra steun geven als dat nodig is. Medewerkers van de afdeling Maatschappij werken continu aan de verbetering van zowel de maatschappelijke voorzieningen als de afdeling zelf. De afdeling is verdeeld in 4 clusters: Administratie, Sociaal Team, Veiligheid en Beleid. De omvang is 46 fte.

De opgave

Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de afdeling. Je bent integraal verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de afdeling, waarbij een effectieve en innovatieve aanpak van vraagstukken binnen het sociale domein en de borging van de resultaten centraal staan. De clusters Administratie en Sociaal Team hebben een teamverantwoordelijke, de clusters Veiligheid en Beleid een werkverdeler, die je bij deze opgaven ondersteunen. Je stuurt op verbanden tussen verschillende (beleids-)taken en je legt proactief verbinding met in- en externe betrokkenen, andere teams/clusters, afdelingen en/of disciplines. Je kunt meedenken op strategisch niveau en dit vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Je bent een ervaren manager, die op een enthousiaste en gedreven wijze leiding geeft aan de afdeling. Hiernaast ben je in staat om een duidelijke positie binnen de organisatie in te nemen als adviseur van het college.

Functie eisen

Je hebt een WO werk- en denkniveau en minstens 5 jaar managementervaring op strategisch niveau. Je hebt aantoonbare recente ervaring (korter dan 2 jaar) met het werken in een soortgelijke rol bij gemeentelijke organisatie(s) en ervaring in het Sociaal Domein. Je beschikt over inzicht en een duidelijke visie bij het maken van strategische keuzes. Daarnaast bent je in staat om de impact van beleid op de lange termijn te overzien. Als leidinggevende hanteer je een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven. Je zet daarbij stevig in op het behalen van resultaten en weet je medewerkers daarbij te inspireren. Je bent organisatiesensitief, beschikt over goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet goed met belangentegenstellingen om te gaan. Ook beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Bij voorkeur ben je bekend met organisatieontwikkeling en verandermanagement.

De functie is gekoppeld aan de HR21 normfunctie Manager I en gewaardeerd in schaal 13, maximaal € 5.984,- bij een 36-urige werkweek.

Reageren en solliciteren

Voor meer informatie kun je bellen met Kees-Jan Weber, Concernadviseur HRM 0182-624562.

Reageren kan tot 11 januari 2019 uitsluitend via www.werkeninhetwesten.nl. De gesprekken vinden plaats op 21 januari 2019.

Deze opdracht staat uitsluitend open voor ambtenaren, werkzaam bij gemeenten, aangesloten bij Werken in het Westen.

Voor alle andere partijen verloopt deze via de Procedure Dynamisch Aankoopsysteem van de Inhuurdesk Groene Hart.

http://www.inhuurdeskgroenehart.nl/opdracht/afdelingshoofd-maatschappij.

Daarvoor geldt het onderstaande:

In het kader van de Aanbestedingswet dient u nadrukkelijk geen telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de Inhuurdesk of opdrachtgever om vragen te stellen inzake deze aanvraag. Vragen inzake deze aanvraag kunnen uitsluitend in de webapplicatie van de Inhuurdesk gesteld worden.

De deadline voor het aanbieden van kandidaten kunt u terugvinden in de planning van de opdracht, na deze termijn is het niet meer mogelijk om een aanbieding op deze aanvraag te doen. Aanbiedingen rechtstreeks verzonden aan de Inhuurdesk of opdrachtgever worden uitgesloten van deelname.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


27-12-2018 Gemeente Waddinxveen


Interim Afdelinghoofd Maatschappij

Interim Afdelingshoofd Maatschappij bij de gemeente Waddinxveen

Vanwege het vertrek van het huidige afdelingshoofd bij de gemeente Waddinxveen zijn wij met ingang van 4 februari 2019, voor een periode tussen de 3 en 6 maanden, op zoek naar een interim afdelingshoofd Maatschappij voor 28 uur per week.

Deze functie wordt langs deze weg opengesteld als "klus/project" voor medewerkers, welke als ambtenaar in dienst zijn bij gemeenten en welke zijn aangesloten bij "Werken in het Westen" en kan worden uitgevoerd via detachering vanuit de eigen gemeente.

De organisatie

Onze gemeente is klein en dát zorgt er juist voor dat we groot zijn in onze daden. Wij staan dicht bij 'onze' inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. De focus ligt niet meer - zoals vroeger - op de overheid, maar op de samenleving en het creëren van publieke waarde. De rol van de gemeente wordt meer die van spin in het web: we wegen belangen tegen elkaar af, verbinden netwerken met elkaar en werken vanuit verschillende rollen. Daarnaast staan we niet stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich op continue verbetering.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier afdelingen: Maatschappij, Publieksplein, Ruimte en Bedrijfsvoering.

De afdeling Maatschappij richt zich op alle onderdelen van het 'sociale domein' waarbinnen inwoners zich bewegen. De gemeente Waddinxveen wil de eigen kracht van inwoners benutten en stimuleren en extra steun geven als dat nodig is. Medewerkers van de afdeling Maatschappij werken continu aan de verbetering van zowel de maatschappelijke voorzieningen als de afdeling zelf. De afdeling is verdeeld in 4 clusters: Administratie, Sociaal Team, Veiligheid en Beleid. De omvang is 46 fte.

De opgave

Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de afdeling. Je bent integraal verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de afdeling, waarbij een effectieve en innovatieve aanpak van vraagstukken binnen het sociale domein en de borging van de resultaten centraal staan. De clusters Administratie en Sociaal Team hebben een teamverantwoordelijke, de clusters Veiligheid en Beleid een werkverdeler, die je bij deze opgaven ondersteunen. Je stuurt op verbanden tussen verschillende (beleids-)taken en je legt proactief verbinding met in- en externe betrokkenen, andere teams/clusters, afdelingen en/of disciplines. Je kunt meedenken op strategisch niveau en dit vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Je bent een ervaren manager, die op een enthousiaste en gedreven wijze leiding geeft aan de afdeling. Hiernaast ben je in staat om een duidelijke positie binnen de organisatie in te nemen als adviseur van het college.

Functie eisen

Je hebt een WO werk- en denkniveau en minstens 5 jaar managementervaring op strategisch niveau. Je hebt aantoonbare recente ervaring (korter dan 2 jaar) met het werken in een soortgelijke rol bij gemeentelijke organisatie(s) en ervaring in het Sociaal Domein. Je beschikt over inzicht en een duidelijke visie bij het maken van strategische keuzes. Daarnaast bent je in staat om de impact van beleid op de lange termijn te overzien. Als leidinggevende hanteer je een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven. Je zet daarbij stevig in op het behalen van resultaten en weet je medewerkers daarbij te inspireren. Je bent organisatiesensitief, beschikt over goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet goed met belangentegenstellingen om te gaan. Ook beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Bij voorkeur ben je bekend met organisatieontwikkeling en verandermanagement.

De functie is gekoppeld aan de HR21 normfunctie Manager I en gewaardeerd in schaal 13, maximaal € 5.984,- bij een 36-urige werkweek.

Reageren en solliciteren

Voor meer informatie kun je bellen met Kees-Jan Weber, Concernadviseur HRM 0182-624562.

Reageren kan tot 11 januari 2019 uitsluitend via www.werkeninhetwesten.nl. De gesprekken vinden plaats op 21 januari 2019.

Deze opdracht staat uitsluitend open voor ambtenaren, werkzaam bij gemeenten, aangesloten bij Werken in het Westen.

Voor alle andere partijen verloopt deze via de Procedure Dynamisch Aankoopsysteem van de Inhuurdesk Groene Hart.

http://www.inhuurdeskgroenehart.nl/opdracht/afdelingshoofd-maatschappij.

Daarvoor geldt het onderstaande:

In het kader van de Aanbestedingswet dient u nadrukkelijk geen telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de Inhuurdesk of opdrachtgever om vragen te stellen inzake deze aanvraag. Vragen inzake deze aanvraag kunnen uitsluitend in de webapplicatie van de Inhuurdesk gesteld worden.

De deadline voor het aanbieden van kandidaten kunt u terugvinden in de planning van de opdracht, na deze termijn is het niet meer mogelijk om een aanbieding op deze aanvraag te doen. Aanbiedingen rechtstreeks verzonden aan de Inhuurdesk of opdrachtgever worden uitgesloten van deelname.

Gemeentebanen

6 sollicitaties

227 views


27-12-2018 Gemeente Waddinxveen


Beheerder Begraafplaats met specialisatie Relatiebeheer

De gemeente Waddinxveen zoekt talent!

Gemeente Waddinxveen staat voor elkaar vertrouwen geven, verbinden met elkaar, flexibel zijn, verantwoordelijkheid nemen en resultaatgericht werken. Spreekt dit je aan? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Waar kom je te werken?

Onze gemeente is klein maar daardoor kunnen we groot zijn in onze daden. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar juist het feit dat we een kleine gemeente zijn zorgt ervoor dat we dit kunnen doen. Wij staan dicht bij 'onze' inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. We staan nooit stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich zo veel mogelijk op verbetering. Fouten maken mag, zolang je ervan leert. Hiermee hebben wij een Top 10 nominatie van de verkiezing 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017' behaald. We nodigen je daarom uit om een kijkje te nemen op www.waddinxveenanderekoek.nl om onze organisatie beter te leren kennen.

We bieden een plezierige werkomgeving waar je voldoende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Het gemiddelde cijfer dat medewerkers de gemeente bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2017 hebben gegeven is een 7,6. Daarmee zijn we een '3-sterren' gemeente volgens het onderzoeksbureau, het hoogste aantal sterren dat een gemeente kan halen

Wat doet de afdeling
De werkvelden binnen de afdeling Ruimte zijn gericht op water, infra en groen gerelateerde taken in de werk- en woonomgeving. De ambitie van de afdeling Ruimte is de burgertevredenheid te vergroten door kwaliteit van de woon-/leef-/werkomgeving te verbeteren. De afdeling omvat het cluster Ontwikkeling, Beleid en Projecten en het team Onderhoud. Het beheer en de exploitatie van twee gemeentelijke begraafplaatsen behoren tot de taakvelden van Team Onderhoud.

Wij zijn voor het team Onderhoud op zoek naar een:

Beheerder Begraafplaats met specialisatie Relatiebeheer
(36 uur)

Wat ga je doen?

 • Je gaat alle voorkomende werkzaamheden coördineren binnen de Taakgroep Begraafplaatsen, samen met een collega;
 • Je voert, zelfstandig of in teamverband, onderhoudswerkzaamheden uit volgens het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau;
 • Je verzorgt, vanuit je specialisatie relatiebeheer, de algemene communicatie naar nabestaanden, belanghebbenden, partnerbedrijven, uitvaartondernemers en leveranciers;
 • Je verzorgt de begraafplaatsadministratie, de afspraken en vastlegging van uitvaarten, asbest- bestemmingen en de begeleiding van de plechtigheden en de ter aardestellingen;
 • Je neemt deel aan het beschikbaarheidsrooster voor de planning van uitvaarten en begeleiding van de plechtigheden buiten reguliere werktijden;
 • Je neemt deel aan diverse overleggen en draagt bij in projectteams, binnen en buiten je eigen vakgebied;
 • Je informeert en rapporteert het management en bestuurder op inhoud van exploitatie van de begraafplaats;
 • Je levert hand- en spandiensten bij herdenkingen.

Wat breng je mee?

 • MBO niveau op de vakgebieden beheer van begraafplaatsen en groenonderhoud;
 • minimaal 5 jaar ervaring in begraafplaatsbeheer;
 • VCA-vol certificaat;
 • technische kennis van beheer en onderhoud van gemeentelijke objecten en openbaar groen;
 • aantoonbare coördinerende capaciteiten en ruime ervaring ten aanzien van exploitatie begraafplaatsen;
 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van relatiebeheer en klantcontacten;
 • goede vaardigheden op gebied van communicatie, zowel mondeling, schriftelijk als via social media;
 • flexibiliteit, zelfstandigheid, klantgerichtheid, kwaliteitsbewust en teamgevoel.

Wat bieden wij?

Wij zorgen voor een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar je voldoende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Kom je bij ons werken? Dan krijg je veel vrijheid om je ambities waar te maken. Eigen initiatief wordt op prijs gesteld. Indien je interesse hebt voor projecten buiten je vakgebied dan ben je welkom mee te denken aan de toekomst van de organisatie in één van de ambitiewerkgroepen. Of misschien wil je je wel aansluiten bij een intervisiegroep.

We hebben een informele en collegiale werksfeer waarbij we werken met resultaatafspraken. Hoe, wanneer en waar je dit doet, is aan jou. Je kunt je werktijden dus flexibel indelen. Doordat we een kleine en platte organisatie hebben werk je met korte lijnen.

De gemeente heeft verder goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:

 • betaald ouderschapsverlof en zorgverlof
 • een IPhone in bruikleen
 • ruimte voor het volgen van opleidingen

De functie is vooralsnog gewaardeerd in schaal 8, maximaal € 3.376,- bij een 36-urige werkweek. Salariëring zal plaatsvinden op basis van opleiding en ervaring. De intentie is een vaste aanstelling, maar in eerste instantie word je aangesteld voor de duur van één jaar.

Reageren en solliciteren
Voor meer informatie kun je bellen met het Hoofd Onderhoud, Ger Helder, (06-51 868 838). Heb je vragen over de procedure, bel dan met de HR Adviseur Monique van Vliet (140182).

Reageren kan tot 7 december 2018 uitsluitend via www.werkeninhetwesten.nl.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


24-11-2018 Gemeente Waddinxveen