Logo Vivium

Vacatures geplaatst door Vivium Zorggroep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vivium Zorggroep.

Laatste vacatures

Praktijkopleider Torendael, Amsterdam

Als Praktijkopleider ga je leerlingen in opleiding begeleiden en coach je Verzorgenden-IG in hun rol als begeleider.In deze functie ben je samen met je collega praktijkopleiders de spil tussen leerlingen, stagiaires, werkbegeleiders en coaches/leidinggevenden. Je zorgt samen met het team voor de uitvoering van het leerling-, stage- en opleidingsbeleid. Je zet je enthousiasme in om leerlingen en stagiairs (niveau 2, 3, 4 en 5) te werven en begeleiden naar een mooie toekomst in de zorg. Door hen te stimuleren en te leren inzien wat kwalitatief goede zorg verlenen inhoudt. Daarvoor ben je o.a. regelmatig aanwezig op de afdelingen. Je ondersteunt en coacht de

werkbegeleiders en betrekt het team en de coaches/leidinggevenden hierbij en je adviseert hen op het gebied van opleiden en bijscholen van de medewerkers. Ook ben je bekwaam in voorbehouden en risicovolle handelingen en kun je medewerkers hierin scholen en toetsen. Tot slot lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van een optimaal opleidingsklimaat op de locatie.
Kortom: een dynamische en veelzijdige functie waar je je passie voor de zorg in kwijt kunt.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
8 views
Bekijk vacature


24-04-2019 Vivium Zorggroep
Locatieplanner PG Torendael, Amsterdam

 • Je ondersteunt de teamroosteraars in de teams bij het opstellen van het rooster binnen de daartoe vastgestelde kaders en wettelijke regelingen, ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken binnen het zorgteam
 • Je signaleert knelpunten in de dagelijkse planning op de korte en lange termijn (zowel qua uren als ook op kwaliteitsniveau) en bespreekt dit met het team en draagt hiervoor passende oplossingen aan. Dit betreft de openstaande diensten na roostering op de teams die binnen de locatie opgevuld kunnen worden. Als Planningsfunctionaris heb je voor de hele locatie de beschikbaarheid en mogelijkheden van personeel in beeld
 • Je bent in staat direct om te gaan met ongeplande uitval van medewerkers op de dag zelf en deze ad hoc op te lossen zodat de normbezetting gewaarborgd blijft
 • Je draagt zorg voor de flex aanvragen afgestemd op de normuren en kunt dit team overstijgend beoordelen
 • Je moet beslissingen kunnen nemen over noodzakelijke roosterwijzigingen
 • Je hebt contact met het flexbureau over de dan nog openstaande diensten
 • Je bent verantwoordelijk voor de registratie van urenbalans je signaleert de knelpunten en geeft dit door aan de betrokkenen
 • Je bent verantwoordelijk voor het registeren van verlof en verzuim voor stafmedewerkers van de locatie je bent in nauw contact met de coach/leidinggevende hierover
 • Je bent superuser van het roosterprogramma en controleert op de correcte vermelding van uren (verlof, verzuim, opleiding e.d.)
 • Je geeft informatie en uitleg betreffende het geautomatiseerde dienstrooster aan (nieuwe) medewerkers en bespreekt up-dates met hen of fouten die gemaakt worden
 • Je maakt op verzoek rapportages voor zorgteams en manager

Utrechtzorg

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


24-04-2019 Vivium Zorggroep
1ste mw.Schoonmaak/logistiek Antonius Hof, Bussum

Als 1ste medewerker Schoonmaak/Logistiek coördineer je de schoonmaak op de appartementen en badkamers van de bewoners en algemene ruimten; tevens stuur je het team aan van medewerkers schoonmaak/logistiek (7-8 fte). Je bent verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden en het coördineren van de uitvoering van de periodieke controles.Je organiseert trainingen wanneer het nodig is en maakt hiervan gebruik van de interne expertise dan wel leveranciers. Je bewaakt de formatie en overlegt met je leidinggevende, de coordinator services, de vacatureruimte en bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het werving en selectieproces. Je met afspraken, legt contact met externe leveranciers daar waar dat moet.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature


24-04-2019 Vivium Zorggroep
Verzorgende IG voor Vivium Godelinde in Bussum

Bij bewoners in Godelinde signaleer, lever en coördineer je zorg op ‘maat’ en niet meer dan nodig is. Ook zet je innovaties in. Je gaat werken in een hecht team waarin je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Jullie team bestaat uit verpleegkundige(n) en verzorgenden(-IG). Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de planning, organisatie en verdeling van het werk, en het opzetten en onderhouden van relevantie relaties. Als lid van het team heb jij invloed op de invulling van deze werkzaamheden en vervul je zelf coördinerende taken. Een uitdagende functie in een hecht team!

Utrechtzorg

1 sollicitatie
9 views
Bekijk vacature


18-04-2019 Vivium Zorggroep
Verpleegkundige voor Vivium Wijkteams in Bussum

Bij cliënten thuis in Bussum signaleer, lever en coördineer je zorg op ‘maat’ en niet meer dan nodig is. Ook zet je innovaties in. Je gaat werken in een hecht team waarin je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Jullie Wijkteam bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden(-IG). Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de planning, organisatie en verdeling van het werk, en het opzetten en onderhouden van relevantie relaties in de wijk. Als lid van het Wijkteam heb jij invloed op de invulling deze werkzaamheden en vervul je zelf coördinerende taken. Een uitdagende functie in een hecht team!

Utrechtzorg

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


18-04-2019 Vivium Zorggroep