Logo Vivium

Vacatures geplaatst door Vivium Zorggroep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vivium Zorggroep.

Laatste vacatures

administratief medewerker FA

Het correct en tijdig verwerken van de inkoopfacturen en alle hieruit voortkomende administratieve handelingen;
Het onderhouden van contacten met externe relaties en crediteuren over administratieve zaken, zowel telefonisch als schriftelijk;
Het uitwisselen van informatie en overzichten tussen leveranciers en collega’s, zowel op het bestuursbureau als op de locaties;
Het bewaken van afspraken en procedures m.b.t. administratieve processen;
Alle voorkomende nodige werkzaamheden;

Utrechtzorg

3 sollicitaties
51 views
Bekijk vacature


13-06-2019 Vivium Zorggroep
Administratief medewerker fondsenwerving

de werving van donateurs en de administratie ervan;
het verzorgen van verschillende nieuwsbrieven voor de vriendenstichtingen;
het bijhouden van de website.
Het ondersteunen van de fondsenwerver bij verschillende werkzaamheden.
Het samen met de fondsenwerver ontwikkelen van nieuwe manieren en technieken van fondsenwerving

Utrechtzorg

1 sollicitatie
30 views
Bekijk vacature


13-06-2019 Vivium Zorggroep
Functioneel beheerder van het leerportaal (LMS)

Als beheerder van het leerportaal (LMS) van Vivium heb je onder andere de volgende werkzaamheden:
Je zorgt ervoor dat het leerportaal structureel op orde is, dat de performance en functionaliteit geborgd is en aansluit op de behoeften van gebruikers;
Je inventariseert en beoordeelt gebruikerswensen en beoordeelt deze op wenselijkheid, haalbaarheid, strijdigheid, urgentie en kosten en communiceert dit met alle stakeholders;
Je maakt verbetervoorstellen om het leerportaal te ontwikkelen en te voorzien in de behoeften van de gebruikers;
Je ontwikkelt, in samenwerking met collega adviseurs L&O, inhoudelijke leertrajecten en modules en biedt deze aan via het leerportaal. Hierbij maak je gebruik van H5P of andere ICT mogelijkheden;
Je ontwikkelt middelen om het werkplekleren bij Vivium te ondersteunen;
Je onderhoudt interne en externe contacten, zoals met de leverancier van het leerportaal en leermiddelen, bij- en nascholingsinstituten, interne docenten en scholen;
Je zorgt voor tijdige, betrouwbare en relevante informatie, door het opleveren van rapportages.

Utrechtzorg

1 sollicitatie
21 views
Bekijk vacature


13-06-2019 Vivium Zorggroep
Medewerker opleidingsadministratie

Je bent verantwoordelijk voor de opleidingsadministratie van leerlingen en medewerkers van Vivium Zorggroep. Je voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:
Je verwerkt de administratie rondom de in-, door- en uitstroom van leerlingen
Je plant en organiseert cursussen, bijeenkomsten en trainingen
Je coördineert de uitvoering van de talentenscan
Je beheert het leerlingvolgsysteem
Je beheert het Leerportaal (LMS) van Vivium
Je maakt rapportages ten behoeve van het management
Je verwerkt facturen en maakt doorbelastingen van trainingen naar de klantgroepen
Je bent betrokken bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies en voert de administratieve handelingen die hierbij horen uit.
Je verzorgt correspondentie zowel in- als extern, zoals met leerlingen en medewerkers, adviseurs Leren en Ontwikkelen, praktijkopleiders, managers, scholen en andere opleidingsinstituten

Utrechtzorg

1 sollicitatie
46 views


13-06-2019 Vivium Zorggroep
Praktijkopleider Zorgeloos wonen en Zorg aan huis

Je brengt overzicht en structuur in de begeleiding van leerlingen. Je bent vast aanspreekpunt én een proactieve spin in het web van leerling/werkbegeleider/docent. Je begeleidt leerlingen niv 2, 3, 4 en 5 en coacht collega’s uit de zorg in hun rol als werkbegeleider. Ook ben je bekwaam in voorbehouden en risicovolle handelingen en kun je leerlingen en medewerkers hierin scholen. Je bent creatief en denkt graag mee met leerling en begeleider bij het interpreteren van schoolopdrachten.
Daarnaast help je mee met het opzetten en uitvoeren van opleidingsplannen gericht op de leerling en het team.
Je krijgt ruimte om deze nieuwe functie vorm te geven en werkt nauw samen met de Adviseur Leren & Ontwikkelen. Tot slot lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van een optimaal opleidingsklimaat in de wijk en op de locaties door problemen voortijdig te signaleren en bespreekbaar te maken. Daar voor loop je mee met een leerling tijdens het werk, ben je aanwezig bij voortgangsgesprekken op locatie in teams en een-op-een-gesprekken en beoordeel je samen met de werkbegeleider of de leerling zijn/haar leerdoelen heeft behaald.

Utrechtzorg

1 sollicitatie
24 views
Bekijk vacature


13-06-2019 Vivium Zorggroep