Logo Vivantes

Vacatures geplaatst door Vivantes

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vivantes.

Laatste vacatures

Welzijnsmedewerker, Moutheuvel

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Wat bieden wij?

 • Wij bieden een dienstverband voor bepaalde tijd met kans op verlenging. Dit in een organisatie die volop in ontwikkeling is en waarbij jouw inbreng bij het vormgeven van verandering van belang is;
 • Als welzijnsmedewerker is je salaris ingedeeld in FWG 40 (maximaal € 3. 060,18 bruto per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT;
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale';
 • Het aantal contracturen is 20- 28 uur en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan;
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering en vakantiegeld over je brutoloon;
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Contactpersoon Vivantes
Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Britt de Zwart, recruiter. Dit kan via 046 820 08 40 of b.dezwart@vivantes.nl.

Meer weten?
Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Wat betekent werken als welzijnsmedewerker bij Vivantes?

 • Ontwikkelt, bereidt voor, coördineert en geeft uitvoering aan groeps- en/of individuele activiteiten;
 • Inventariseert dagbestedingswensen bij (groepen) cliënten en stelt in overleg een dagbestedingsprogramma op;
 • Ontwikkelt en onderhoudt het netwerk rondom de cliënten met als doel het tegemoet komen aan zijn/haar behoeften en wensen en is gericht op een zinvolle dagbesteding;
 • Stimuleert hierdoor de onderlinge contacten en zelfstandigheid van cliënten en zorgt voor een aangename huiselijke sfeer;
 • Participeert in het MDO. Is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelen in het ECD (wens-doel actie) en het bewaken van de doelen conform de PDCA-cyclus;
 • Coacht de begeleiding van individuele cliënten en groepen cliënten bij activiteiten uitgaande van het zorgplan;
 • Signaleert veranderingen in de (zorg)behoeften van de cliënten, speelt in op incidenten en onvoorziene situaties en schakelt zo nodig verantwoordelijke functionarissen in;
 • Coördineert en organiseert de werkzaamheden van de Assistent Dagbestedingscoach, mantelzorgers en vrijwilligers in de dagbesteding en begeleidt hen hierbij, dan wel stuurt hen aan bij de uitvoering;
 • Is verantwoordelijk voor de rapportages van bewoners/ cliënten betreffende dagbesteding. Verricht de bij de functie behorende administratieve werkzaamheden;
 • Is verantwoordelijk voor de voorraad materialen en gereedschappen voor de dagbesteding en houdt deze op peil. Adviseert de manager over de aanschaf van nieuwe materialen en gereedschappen;
 • Het verrichten van lichte ADL.

Functie-eisen

 • Beschikt over theoretische en praktische vakkennis op MBO- 4 niveau, opleiding SPW, AB of MMZ en als aanvullende cursus coachen, aangevuld met ervaring in het vakgebied bij voorkeur in de (ouderen) zorg;
 • Heeft kennis van sociale-, somatische, psychogeriatrische en psychische veranderingsprocessen;
 • Je bent een initiatiefrijk persoon en lost problemen zelfstandig op;
 • Team overstijgend- en out of the box denken zijn belangrijke eigenschappen die je bezit;
 • Beschikt over creatieve vaardigheden;
 • Binnen één maand na start dienstverband lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan bij de HR-administratie. Kosten voor de aanvraag worden vergoed.

Ouder worden doe je samen!
Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.
Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden
Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

0 sollicitaties
85 views


17-09-2021 Moutheuvel
Manager Mens en Organisatie

Als manager Mens en Organisatie ben jij verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van de organisatie, nu en in de toekomst. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Voor deze functie zoeken wij dan ook een stevige persoonlijkheid, met ondernemingsgeest en oog voor de kracht en groei vanuit deze medewerkers.

Jij volgt de ontwikkelingen over de te verwachten zorgvraag voor Vivantes en loopt hierop 2 á 3 jaar vooruit in de te verwachten personele bezetting.

Jij bent hierbij gericht op groei en ontwikkeling van het huidige personele bestand, alsook op werken binnen budget.

Je werkt vanuit verbinding, bent sterk onderlegd met kennis van management- en verandermethodieken met roots in HR.

Je geeft leiding aan de afdelingen vrijwilligerswerk, HR-advies, opleidingen en planning.

Jij bent verantwoordelijk voor het uitwerken en aansturen van de business- en HR-strategie, herstructurering van organisatieprocessen en het beheren van veranderingen en budget-/formatierapportages.

Hierin is geen dag hetzelfde en is het constant schakelen. Dagelijks draai je aan verschillende knoppen, die invloed hebben op onze medewerkers en cliënten, maar ook op de begroting/formatie.

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Wat bieden wij?

 • Een contract van onbepaalde tijd, met een proeftijd van twee maanden.
 • Als Manager Mens en Organisatie ontvang jij een marktconform salaris in de cao VVT in FWG 65.
 • Het aantal contracturen is 36 uur en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan.
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon.
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Functie-eisen

 • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Academisch werk- en denkniveau is een pré.
 • Specifieke kennis en ervaring met management- en verander methodieken voor het ondersteunen van het doorvoeren van veranderingen en het begeleiden van onderhandelingsprocessen zijn noodzakelijk.
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en je bent bekend met de actuele ontwikkelingen en geldende wet- en regelgeving in het vakgebied ouderenzorg.
 • Jij gaat zelfstandig te werk, weet de verbinding te leggen tussen de afdelingen en neemt initiatief in het maken van beslissingen op organisatorisch, budgettair en personeel beleid.
 • Je bent bekend met de actuele ontwikkelingen en geldende wet- en regelgeving in het vakgebied ouderenzorg.
 • Jij beschikt over goede sociale vaardigheden zoals tact, stimuleren en motiveren, alsook over de juiste uitdrukkingsvaardigheden ten aanzien van het communiceren, presenteren en opstellen van beleidsnotities, plannen, rapportages of verbetervoorstellen.
 • Jij gaat systematisch en gestructureerd te werk. Jij weet goed om te gaan met tegengestelde belangen.

Wat ga je doen?

 • Je doet (verbeter)voorstellen voor optimalisatie van HRM- en organisatievraagstukken, je ontwikkelt mede het strategisch beleid met betrekking tot HRM-, opleidings- en vrijwilligersbeleid.
 • Je ziet toe op een efficiënte inzetbaarheid van medewerkers binnen de financiële kaders/ begroting.
 • Je maakt afspraken met externe netwerkcontracten en interne managers over de te bieden dienstverlening en ondersteuning.
 • Je streeft continue verbetering na en stuurt de afdelingen hierop aan.
 • Jij bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening binnen de afdeling HRM en planning.

Contactpersoon Vivantes
Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Karin Veltstra, Raad van Bestuur. Dit kan via 046 820 08 30 of k.veltstra@vivantes.nl.

Meer weten?
Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Verdere procedure
Je kunt solliciteren t/m zondag 3 oktober 2021. Uiterlijk dinsdag 5 oktober zal je worden geïnformeerd omtrent een eventueel vervolg van de procedure.
Sollicitatiegesprekken staan ingepland op vrijdag 8 oktober in de ochtend. Een assessment is onderdeel van de procedure en vindt plaats op woensdag 13 oktober.

Ouder worden doe je samen!
Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.
Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden
Wij geven onze cliënten en bewoners ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

0 sollicitaties
132 views


14-09-2021 Vivantes
Specialist Ouderengeneeskunde

Wil jij als Specialist Ouderengeneeskunde jouw deskundigheid en vaardigheden inzetten voor de invulling van échte goede en veilige persoonsgerichte ouderenzorg in een kleinschalige, lokale verhuiszorgorganisatie? En durf jij samen met ons te bouwen een aan eigen behandeldienst?

Dan ben jij de sleutel in het vertalen van onze visie op zorg naar de individuele en persoonsgerichte medische behandeling van de bewoners en cliënten binnen Vivantes.

Wij willen graag samen met jou aan onze eigen behandeldienst bouwen, op een manier die past bij onze negen kleinschalige verpleeghuislocaties.

Naast jouw veelzijdige rol als Specialist Ouderengeneeskunde bepaal jij dan ook samen met ons ook hoe jouw eigen vakgroep wordt ingericht.

Jouw rol
Jij bent een teamspeler en sparringspartner voor onze Verpleegkundig Specialisten (VS), Physician Assistants (PA) en GZ-Psychologen, met wie je samen onze vakgroep vormt.

Jij hebt als specialist de durf en de veerkracht om mee te bouwen aan onze behandeldienst en jezelf te ontwikkelen tot een unieke en complete behandelaar binnen onze visie op zorg, waarin medische behandeling en zorg moet passen bij de kwaliteit van leven van de individuele bewoner of cliënt!

Jij bent aanspreekpunt voor de overige behandelaren en voor de individuele verpleeghuisbewoner als het gaat om het medisch onderzoeken, diagnosticeren en verlenen van medische zorg in curatieve, preventieve en/of stabiliserende zin aan cliënten met somatische en/of psychische problematiek.

De VS/PA of GZ-Psychloog is binnen Vivantes regiebehandelaar en wordt ingezet voor minder complexe en meer routinematige handelingen. Bij meer complexe zorgsituaties die de geprotocolleerde zorg overstijgen, wordt opgeschaald naar jou als SO. Daarnaast biedt je als SO supervisie aan de VS/PA en vervul je bijvoorbeeld de rol van Wzd-functionaris.

Vanuit jouw functie ben je actief bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van de bewoners. Je hebt daarbij aandacht voor de coördinatie van zorgprocessen zodat het verpleegkundig en medisch bewustzijn binnen de organisatie wordt vergroot, zodat de individuele bewoner kwalitatief goede zorg ontvangt, die past bij diens leven(sverhaal en -wensen). Het dag- en leefritme van de bewoner speelt daarbij een belangrijke rol.

Dit ben jij:

 • Je hebt een afgeronde opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde.
 • Je beschikt over een geldige BIG-registratie en kunt een geldige V.O.G. overleggen.
 • Je kent protocollen, richtlijnen en zorgpaden en je kunt deze vertalen.
 • Jij weet dat de juiste zorg voor onze ouderen belangrijker is dan ooit, en draagt hier dan ook graag aan bij.
 • Enthousiast en betrokken.
 • De durf om uitdagingen aan te gaan.
 • Jij denkt 'out of the box'.
 • Jij werkt zelfstandig en zoekt ook zelfstandig naar oplossingen.

Dit hebben wij te bieden:

 • Samen met jou doorlopen wij een assessment, zodat jij een concreet beeld krijgt bij ons en wij een concreet beeld krijgen bij jou!
 • Jij krijgt een contract voor onbepaalde tijd aangeboden, bij wederzijds enthousiasme na een proeftijd van twee maanden.
 • Het aantal contracturen is bespreekbaar. Evenals de startdatum.
 • Jij bouwt mee de behandeldienst waar je zelf onderdeel van uit maakt.
 • Vivantes telt negen woonzorglocaties- binnen een straal van 10 kilometer rondom Geleen. Dit betekent dat jij werkt binnen verschillende locaties, zonder veel kilometers te hoeven maken.
 • Iedere maand storten we een zak digitaal geld op je rekening. De functie valt in CAO VVT en is ingedeeld in FWG 75 (maximaal €8.390,86 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
 • Een mooi en de afgelopen jaren frequent opgewaardeerde CAO VVT met in mei het vakantiegeld (8% van je jaarsalaris) en in november een eindejaarsuitkering (8,33% van je jaarsalaris).
 • Verder leren? Dat kan! Hier denk je actief zelf over mee en maak je samen met de Manager Zorg en Ondersteuning een persoonlijk plan voor.

Contactpersoon Vivantes
Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Olga Pijnacker- Hordijk, Manager Zorg en Ondersteuning. Dit kan via o.pijnacker-hordijk@vivantes.nl of telefonisch via 06- 81 80 48 48.

Vervolg van de procedure
Solliciteren is mogelijk t/m zondag 26 september. Op woensdag 29 september aanstaande zullen er twee gesprekken plaatsvinden in de ochtend. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure en vindt plaats op dinsdag 5 oktober ofwel donderdag 7 oktober.
Je zult worden geïnformeerd op maandag 27 ofwel dinsdag 28 september.

Achtergrond
Samen opzetten van een eigen behandeldienst
Vanuit onze visie op zorg willen wij dat jij als Specialist Ouderengeneeskunde in de ouderenzorg actief meedenkt over hoe wij de samenwerking en interactie tussen de bewoner, mantelzorgers, het team en de behandelaar in onze verpleeghuisorganisatie gaan vormgeven en wat dit betekent voor de inrichting van onze behandeldienst en medische vakgroep.

Geen gespreid bedje dus, maar samen bouwen aan echte, persoonsgerichte zorg die past binnen onze visie op zorg!

Verder bouwen aan persoonsgerichte ouderenzorg
Binnen Vivantes hebben wij de afgelopen jaren de omslag gemaakt van klassieke bejaardenhuis-organisatie naar een ouderenzorgorganisatie met complexe verpleeghuiszorg (mét en zónder behandelcomponent).

Wij hebben de keuze gemaakt ons te richten op goede en veilige persoonsgerichte zorg, die aansluit op de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. Dit betekent dat wij als team met complexe zorgvragen en individuele wensen en behoeften van bewoners moeten kunnen omgaan. Daarvoor moeten wij de individuele bewoners en hun netwerk kennen, de kwaliteiten van onze collega's kennen en over onze eigen rol heen kunnen kijken.

De ambitie om dit vanuit een eigen behandeldienst te doen komt voort uit het verlangen binnen het eigen team de juiste kennis, ervaring en vaardigheden te kunnen bundelen. Hierbij zullen altijd externe experts en behandelaren nodig zijn, maar we willen ons team graag uitbreiden met deskundige GZ-Psychologen, Verpleegkundig Specialisten of Physician Assistants die onze medisch vakgroep mee vorm willen geven. Jij als Specialist Ouderengeneeskunde bent hierin een sleutelfiguur.

Ouder worden doe je samen!
Onze visie op zorg
Vivantes is er voor kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige omgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen leven. Ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij woont u ofwel in één van onze negen verpleeghuizen, ofwel in een zorgwoningen naast een van deze verpleeghuislocaties.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kun; alleen of samen met uw naasten. Wanneer u iets niet meer kunt, nemen wij dat over. Wij zijn er altijd op gericht uw leven daarbij zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige er respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen wij samen met ons en met uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden
We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

Kwaliteiten
We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.

0 sollicitaties
9 views


09-09-2021 Vivantes
GZ-Psycholoog

Wil jij als GZ-Psycholoog jouw deskundigheid en vaardigheden inzetten voor de invulling van échte goede en veilige persoonsgerichte ouderenzorg in een kleinschalige, lokale verpleeghuisorganisatie? En durf jij samen met ons te bouwen een aan eigen behandeldienst?

Dan ben jij de sleutel in het vertalen van onze visie op zorg naar passende psychologische diagnostiek, als het gaat om het samenspel tussen lichamelijke en psychische veranderingen bij de bewoners van het verpleeghuis.

Wij willen graag samen met jou aan onze eigen behandeldienst bouwen, op een manier die past bij onze negen kleinschalige verpleeghuislocaties. Als GZ-psycholoog zien wij jou, naast de Verpleegkundig Specialist (VS) of de Physician Assistant (PA), als regiebehandelaar voor de bewoners met een PG-indicatie. Naast jouw specifieke rol als GZ-Pyscholoog bepaal jij dan ook samen met ons hoe jouw eigen vakgroep ingericht wordt.

Jouw rol
Jij bent een teamspeler en sparringpartner voor onze Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), met wie je samen onze vakgroep vormt.

Binnen de ouderenzorg bij Vivantes zien wij jou als GZ-Psycholoog het liefst in de rol van regiebehandelaar op onze PG afdeling. Zeker nu wij steeds meer complexe zorgvragen zien, waarbij een combinatie van psychogeriatrische en somatische ziektebeelden evident is. Je kunt dan ook op indicatie als medebehandelaar optreden bij bewoners met andere grondslagen dan PG. Tevens kun jij, naast de SO, ook de rol van Wzd-functionaris vervullen.

Jij hebt als GZ-Psycholoog de durf en de veerkracht om mee te bouwen aan onze behandeldienst en jezelf te ontwikkelen tot een unieke en complete behandelaar binnen onze visie op zorg, waarin psychologische diagnostiek en behandeling moet passen bij de kwaliteit van leven van de individuele bewoner of cliënt.

Jij bent als regiebehandelaar in the lead als het gaat om psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandelingen bij cliënten en/of hun cliëntsysteem met psychische en/of gedragsproblematiek. Met als doel het verminderen, stabiliseren en/of voorkomen van (toename van) de psychische en/of gedragsproblematiek. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor deze diagnostiek en de behandeling zoals deze wordt ingezet door het team.

Vanuit jouw functie ben je actief bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de psychogeriatrische zorg en de kwaliteit van leven van de bewoners. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van behandelprocessen, zodat het psychogeriatrisch bewustzijn binnen de organisatie wordt vergroot, met als uiteindelijke doel dat de individuele bewoner kwalitatief goede zorg ontvangt, die past bij diens levens(verhaal en -wensen). Het dag- en leefritme van de bewoner speelt daarbij een belangrijke rol.

Dit ben jij:

 • Ervaring in de ouderenzorg is fijn, maar zeker niet noodzakelijke. Jouw motivatie om je deskundigheid, ervaring en energie in te zetten in de ouderenzorg is veel belangrijker.
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding tot GZ- psycholoog op zak.
 • Je beschikt over een geldige BIG-registratie en kunt een geldige V.O.G. overleggen.
 • Je kent protocollen, richtlijnen en zorgpaden en je kunt die vertalen naar de individuele wensen en behoeften van een bewoner of cliënt.
 • Jij weet dat de juiste zorg voor onze ouderen belangrijker is dan ooit, en draagt hier dan ook graag aan bij.
 • Enthousiast en betrokken.
 • De durf om uitdagingen aan te gaan.
 • Jij denkt 'out of the box'.
 • Jij werkt zelfstandig en zoekt ook zelfstandig naar oplossingen.

Dit hebben wij te bieden:

 • Samen met jou doorlopen wij een assessment, zodat jij een concreet beeld krijgt bij ons en wij een concreet beeld krijgen bij jou!
 • Jij krijgt een contract voor onbepaalde tijd aangeboden, bij wederzijds enthousiasme na een proeftijd van twee maanden.
 • Het aantal contracturen is bespreekbaar. Evenals de startdatum.
 • Jij bouwt mee de behandeldienst waar je zelf onderdeel van uit maakt.
 • Vivantes telt negen woonzorglocaties- binnen een straal van 10 kilometer rondom Geleen. Dit betekent dat jij werkt binnen verschillende locaties, zonder veel kilometers te hoeven maken.
 • Iedere maand storten we een zak digitaal geld op je rekening. De functie valt in CAO VVT en is ingedeeld in FWG 65 (maximaal €5.752,21 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
 • Een mooi en de afgelopen jaren frequent opgewaardeerde CAO VVT met in mei het vakantiegeld (8% van je jaarsalaris) en in november een eindejaarsuitkering (8% van je jaarsalaris).
 • Verder leren? Dat kan! Hier denk je actief zelf over mee en maak je samen met de Manager Zorg en Ondersteuning een persoonlijk plan voor.

Contactpersoon Vivantes
Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Olga Pijnacker- Hordijk, Manager Zorg en Ondersteuning. Dit kan via o.pijnacker-hordijk@vivantes.nl of telefonisch via 06- 81 80 48 48.

Vervolg van de procedure
Solliciteren is mogelijk t/m zondag 26 september. Op woensdag 29 september aanstaande zullen er twee gesprekken plaatsvinden in de ochtend. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure en vindt plaats op dinsdag 5 oktober ofwel donderdag 7 oktober.
Je zult worden geïnformeerd op maandag 27 ofwel dinsdag 28 september.

Achtergrond
Samen opzetten van een eigen behandeldienst
Vanuit onze visie op zorg willen wij dat jij als GZ-Psycholoog in de ouderenzorg actief meedenkt over hoe wij de samenwerking tussen de bewoner, mantelzorgers, het team en de behandelaar in onze verpleeghuisorganisatie gaan vormgeven en wat dit betekent voor de inrichting van onze behandeldienst en medische vakgroep.

Geen gespreid bedje dus, maar samen bouwen aan echte, persoonsgerichte zorg die past binnen onze visie op zorg!

Verder bouwen aan persoonsgerichte ouderenzorg
Binnen Vivantes hebben wij de afgelopen jaren de omslag gemaakt van klassieke bejaardenhuis-organisatie naar een ouderenzorgorganisatie met complexe verpleeghuiszorg (mét en zónder behandelcomponent).

Wij hebben de keuze gemaakt ons te richten op goede en veilige persoonsgerichte zorg, die aansluit op de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. Dit betekent dat wij als team met complexe zorgvragen en individuele wensen en behoeften van bewoners moeten kunnen omgaan. Daarvoor moeten wij de individuele bewoners en hun netwerk kennen, de kwaliteiten van onze collega's kennen en over onze eigen rol heen kunnen kijken.

De ambitie om dit vanuit een eigen behandeldienst te doen komt voort uit het verlangen binnen het eigen team de juiste kennis, ervaring en vaardigheden te kunnen bundelen. Hierbij zullen altijd externe experts en behandelaren nodig zijn, maar we willen ons team graag uitbreiden met deskundige Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten of Physician Assistants die onze medisch vakgroep mee vorm willen geven. Jij als GZ-Psycholoog bent hierbij daarom een sleutelfiguur. Ook wanneer het gaat om de samenstelling van het team gedragskundigen.

Ouder worden doe je samen!
Onze visie op zorg
Vivantes is er voor kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige omgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen leven. Ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij woont u ofwel in één van onze negen verpleeghuizen, ofwel in een zorgwoningen naast een van deze verpleeghuislocaties.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kun; alleen of samen met uw naasten. Wanneer u iets niet meer kunt, nemen wij dat over. Wij zijn er altijd op gericht uw leven daarbij zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige er respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen wij samen met ons en met uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden
We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

Kwaliteiten
We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.

0 sollicitaties
9 views


09-09-2021 Vivantes
Verpleegkundig Specialist / Physician Assistant

Jij wil als Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) jouw deskundigheid en vaardigheden graag inzetten voor de invulling van goede en veilige persoonsgerichte ouderenzorg.

Je hebt daarnaast de durf en de veerkracht om mee te bouwen aan onze medische vakgroep en jezelf te ontwikkelen tot een unieke en complete regiebehandelaar.

Jouw rol
Jij bent als VS of PA de schakel tussen het team en de behandelaren. Jij kent je collega's. En je weet hoe je het beste uit het team kunt halen. Je werkt samen vanuit de juiste ondersteuning, coaching en intervisie en jij laat op deze manier binnen het team iedereen uitblinken in zijn/haar vakgebied. Met de behandelaren werk je samen zodat deze jouw talenten benut en jij hen optimaal ondersteunt.

Je hebt een adviserende, ondersteunende en begeleidende rol naar de bewoners of cliënten toe. Allemaal met als doel dat de bewoner in het verpleeghuis en de cliënt in de zorgwoningen de zorg en ondersteuning krijgt die hij wenst. Daarin is de visie op zorg van Vivantes leidend, waarmee -naast goede en veilige persoonsgerichte zorg- de kwaliteit van leven en eigen regie voor de individuele bewoner voorop staat. Onze visie op zorg vind je onder aan deze vacature.

Vervolg van de procedure
Solliciteren is mogelijk t/m zondag 26 september. Op woensdag 29 september aanstaande zullen er twee gesprekken plaatsvinden in de ochtend. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure en vindt plaats op dinsdag 5 oktober ofwel donderdag 7 oktober.
Je zult worden geïnformeerd op maandag 27 ofwel dinsdag 28 september.

Dit ben jij:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding tot Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant op zak.
 • Je beschikt over een geldige BIG-registratie en kunt een geldige V.O.G. overleggen.
 • Je hebt relevante werkervaring in de ouderenzorg, huisartsenzorg, ziekenhuiszorg of GGZ.
 • Je kent protocollen, richtlijnen en zorgpaden en je kunt die vertalen naar de individuele wensen en behoeften van een bewoner of cliënt.
 • Heb je ervaring in de ouderenzorg en ervaring met eerstelijnszorg? Dan is dat een pré, maar het is geen vereiste.
 • Jij weet dat de juiste zorg voor onze ouderen belangrijker is dan ooit, en draagt hier dan ook graag aan bij.

Dit hebben wij te bieden:

 • Jij krijgt een contract voor onbepaalde tijd aangeboden, bij wederzijds enthousiasme na een proeftijd van twee maanden.
 • Het aantal contracturen is bespreekbaar. Evenals de startdatum.
 • Jij bouwt mee de behandeldienst waar je zelf onderdeel van uit maakt.
 • Vivantes telt negen woonzorglocaties- binnen een straal van 10 kilometer rondom Geleen. Dit betekent dat jij werkt binnen verschillende locaties, zonder veel kilometers te hoeven maken.
 • Iedere maand storten we een zak digitaal geld op je rekening. De functie valt in CAO VVT en is ingedeeld in FWG 65 (€5.584,67 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
 • Conform de CAO VVT krijg je in mei vakantiegeld (8% van je jaarsalaris) en in november een eindejaarsuitkering (8% van je jaarsalaris).
 • Verder leren? Dat kan! Zolang je jouw leidinggevende weet te overtuigen van de relevantie van de opleiding of cursus voor de functie.

Contactpersoon Vivantes
Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Olga Pijnacker- Hordijk, Manager Zorg en Ondersteuning. Je kunt haar bellen op 06- 818 048 48 of o.pijnacker-hordijk@vivantes.nl.

Achtergrond
Samen opzetten van een eigen behandeldienst
Vanuit onze visie op zorg willen wij dat jij als Verpleegkundig Specialist in de ouderenzorg actief meedenkt over hoe wij de samenwerking tussen de bewoner, mantelzorgers, het team en de behandelaar in onze verpleeghuisorganisatie gaan vormgeven en wat dit betekent voor de inrichting van onze behandeldienst en medische vakgroep.

Geen gespreid bedje, maar samen bouwen aan echte, persoonsgerichte zorg!

Verder bouwen aan persoonsgerichte ouderenzorg
Binnen Vivantes hebben wij de afgelopen jaren de omslag gemaakt van klassieke bejaardenhuis-organisatie naar een ouderenzorgorganisatie met complexe verpleeghuiszorg (mét en zónder behandelcomponent).

Wij hebben de keuze gemaakt ons te richten op goede en veilige persoonsgerichte zorg, die aansluit op de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. Dit betekent dat wij als team met complexe zorgvragen en individuele wensen en behoeften van bewoners moeten kunnen omgaan. Daarvoor moeten wij de bewoners en hun netwerk kennen, de kwaliteiten van onze collega's kennen en over onze eigen rol heen kunnen kijken.

De ambitie om dit vanuit een eigen behandeldienst te doen komt voort uit het verlangen binnen het eigen team de juiste kennis, ervaring en vaardigheden te kunnen bundelen. Hierbij zullen altijd externe experts en behandelaren nodig zijn, maar we willen ons team graag uitbreiden met deskundige Verpleegkundig Specialisten of Physician Assistants die onze medisch vakgroep mee vorm willen geven.

Ouder worden doe je samen!
Onze visie op zorg
Vivantes is er voor kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige omgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen leven. Ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij woont u ofwel in één van onze negen verpleeghuizen, ofwel in een zorgwoningen naast een van deze verpleeghuislocaties.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kun; alleen of samen met uw naasten. Wanneer u iets niet meer kunt, nemen wij dat over. Wij zijn er altijd op gericht uw leven daarbij zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige er respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen wij samen met ons en met uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden
We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

Kwaliteiten
We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.

0 sollicitaties
30 views


09-09-2021 Vivantes