Logo Vivantes

Vacatures geplaatst door Vivantes

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vivantes.

Laatste vacatures

Casemanager Dementie, Vivantes

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Wat bieden wij?

 • Een contract van onbepaalde tijd (proeftijd twee maanden).
 • Je ontvang als Casemanager Dementie een salaris in FWG 50 (maximaal € 3.582,26 bruto per maand bij een fulltime dienstverband) conform de actuele cao VVT.
 • Het aantal contracturen is 24- 28 uur. Je werkt van maandag t/m vrijdag.
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale'.
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen.
 • We bieden een eindejaarsuitkering van 7,4% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon.
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeften.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Paul Hermans, leidinggevende casemanagement. Dit kan via 046 411 3500 of p.hermans@vivantes.nl .

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

De functie

Als Casemanager Dementie bewaak je de zorgketen rondom een cliënt binnen de kaders van het ketenzorgprogramma dementie en het bewegen van participanten aan deze zorgketen tot een optimale afstemming ten behoeve van cliënt en omgeving.

De Casemanager Dementie richt zich op alle dimensies die door dementie geraakt worden, zoals: aard en ernst van de aandoening, beleving, dagelijkse activiteiten, veiligheid, belasting van partner of familie. Deze dimensies beslaan een breed terrein van wonen, welzijn en zorg. Een samenhangende aanpak is bepalend voor het welbevinden van cliënt en mantelzorgers.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma met een verpleegkundige achtergrond. Ervaring in het omgaan met mensen met dementie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in behandeltheorieën en ziektebeelden m.b.t. dementie.
 • Je hebt kennis van transmurale processen en de sociale kaart in brede zin, in het bijzonder van psychogeriatrische verpleging- en behandeling.
 • Je draagt zorg voor een optimale afstemming en bemiddeling tussen cliënt, mantelzorger, huisarts en andere zorgverleners.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en weet deze te vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie.
 • Je bent betrokken en professioneel.
 • Durf en veerkracht om mee te bouwen.
 • Een geldige VOG kun je overleggen.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.
Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

0 sollicitaties
1 view


12-11-2019 Vivantes
Zorgondersteuner, Aelserhof en Franciscus

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Wat bieden wij?

 • Een contract van 7 maanden bij aanvang van dienstverband;
 • Als zorgondersteuner is je salaris ingedeeld in FWG 10 (maximaal €1.714,68 per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT;
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale';
 • Het aantal contracturen is 15- 20 uur en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan;
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 7,4% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon;
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Pichak Khajehzadeh, Adviseur HRM. Dit kan via 046 411 3500 of p.khajehzadeh@vivantes.nl

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van hygiëne en de toepassing van voorgeschreven schoonmaakmiddelen;
 • Je hebt kennis van de bediening van (schoonmaak) apparatuur;
 • Je bent tactvol, klantgericht, vaardig in luisteren, flexibel, samenwerkingsgericht en je hebt inlevingsvermogen;
 • Betrokken en professioneel;
 • Durf en veerkracht om mee te bouwen.
 • Uiterlijk binnen één maand na indiensttreding lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan. Kosten worden vergoed.

De functie

 • De zorgondersteuner maakt de appartementen, algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen schoon. Je zorgt voor voldoende voorraad handdoeken en incontinentiemateriaal, zodat de werkzaamheden van de zorgmedewerkers zonder verstoring verlopen;
 • Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden heb je een signaalfunctie en geef je bijzonderheden door aan diegene die op dat moment verantwoordelijk is voor de cliënt.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

0 sollicitaties
1 view


12-11-2019 Aelserhof
Dagbestedingscoach, Moutheuvel

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Wat bieden wij?

 • Wij bieden een dienstverband voor bepaalde tijd met kans op verlenging. Dit in een organisatie die volop in ontwikkeling is en waarbij jouw inbreng bij het vormgeven van verandering van belang is;
 • Als dagbestedingscoach is je salaris ingedeeld in FWG 35 (maximaal € 2.668,93 bruto per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT;
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale'. Je kunt als je dit wenst, in overleg flexibel worden ingezet op verschillende locaties;
 • Het aantal contracturen is 20- 24 uur per week gemiddeld en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan;
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 7,4% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon;
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Pichak Khajehzadeh, Adviseur HRM. Dit kan via 046 411 3500 of p.khajehzadeh@vivantes.nl

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Wat betekent werken als dagbestedingscoach bij Vivantes?

 • Ontwikkelt, bereidt voor, coördineert en geeft uitvoering aan groeps- en/of individuele activiteiten.
 • Inventariseert dagbestedingswensen bij (groepen) cliënten en stelt in overleg een dagbestedingsprogramma op.
 • Ontwikkelt en onderhoudt het netwerk rondom de cliënten met als doel het tegemoet komen aan zijn/haar behoeften en wensen en is gericht op een zinvolle dagbesteding.
 • Stimuleert hierdoor de onderlinge contacten en zelfstandigheid van cliënten en zorgt voor een aangename huiselijke sfeer.
 • Participeert in het MDO. Is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelen in het ECD (wens-doel actie) en het bewaken van de doelen conform de PDCA cyclus.
 • Coacht de begeleiding van individuele cliënten en groepen cliënten bij activiteiten uitgaande van het zorgplan.
 • Signaleert veranderingen in de (zorg)behoeften van de cliënten, speelt in op incidenten en onvoorziene situaties en schakelt zo nodig verantwoordelijke functionarissen in.
 • Werven van vrijwilligers.
 • Coördineert en organiseert de werkzaamheden van de Assistent Dagbestedingscoach, mantelzorgers en vrijwilligers in de dagbesteding en begeleidt hen hierbij, dan wel stuurt hen aan bij de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor de rapportages van bewoners/ cliënten betreffende dagbesteding. Verricht de bij de functie behorende administratieve werkzaamheden.
 • Is verantwoordelijk voor de voorraad materialen en gereedschappen voor de dagbesteding en houdt deze op peil. Adviseert de manager V&V over de aanschaf van nieuwe materialen en gereedschappen.
 • Begeleidt stagiaires en leerlingen in een methodisch traject richting 'Welzijn Nieuwe Stijl'.

Functie-eisen

 • Beschikt over theoretische en praktische vakkennis op Mbo-niveau, opleiding SPW en als aanvullende cursus coachen, aangevuld met ervaring in het vakgebied bij voorkeur in de (ouderen) zorg.
 • Heeft kennis van sociale-, somatische, psychogeriatrische en psychische veranderingsprocessen.
 • Je bent een initiatiefrijk persoon en lost problemen zelfstandig op.
 • Tactvol, klantgericht, vaardig in luisteren, flexibel en samenwerkingsgericht zijn belangrijke eigenschappen die je bezit.
 • Beschikt over creatieve vaardigheden.
 • Binnen één maand na start dienstverband lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan bij de HR-administratie. Kosten voor de aanvraag worden vergoed.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

12 sollicitaties
48 views


30-10-2019 Moutheuvel
Dagbestedingscoach, Bunderhof

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Wat bieden wij?

 • Wij bieden een dienstverband voor bepaalde tijd met kans op verlenging. Dit in een organisatie die volop in ontwikkeling is en waarbij jouw inbreng bij het vormgeven van verandering van belang is;
 • Als dagbestedingscoach is je salaris ingedeeld in FWG 35 (maximaal € 2.668,93 bruto per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT;
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale'. Je kunt als je dit wenst, in overleg flexibel worden ingezet op verschillende locaties;
 • Het aantal contracturen is 24 uur per week gemiddeld en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan;
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 7,4% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon;
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Pichak Khajehzadeh, Adviseur HRM. Dit kan via 046 411 3500 of p.khajehzadeh@vivantes.nl

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Wat betekent werken als dagbestedingscoach bij Vivantes?

 • Ontwikkelt, bereidt voor, coördineert en geeft uitvoering aan groeps- en/of individuele activiteiten.
 • Inventariseert dagbestedingswensen bij (groepen) cliënten en stelt in overleg een dagbestedingsprogramma op.
 • Ontwikkelt en onderhoudt het netwerk rondom de cliënten met als doel het tegemoet komen aan zijn/haar behoeften en wensen en is gericht op een zinvolle dagbesteding.
 • Stimuleert hierdoor de onderlinge contacten en zelfstandigheid van cliënten en zorgt voor een aangename huiselijke sfeer.
 • Participeert in het MDO. Is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelen in het ECD (wens-doel actie) en het bewaken van de doelen conform de PDCA cyclus.
 • Coacht de begeleiding van individuele cliënten en groepen cliënten bij activiteiten uitgaande van het zorgplan.
 • Signaleert veranderingen in de (zorg)behoeften van de cliënten, speelt in op incidenten en onvoorziene situaties en schakelt zo nodig verantwoordelijke functionarissen in.
 • Werven van vrijwilligers.
 • Coördineert en organiseert de werkzaamheden van de Assistent Dagbestedingscoach, mantelzorgers en vrijwilligers in de dagbesteding en begeleidt hen hierbij, dan wel stuurt hen aan bij de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor de rapportages van bewoners/ cliënten betreffende dagbesteding. Verricht de bij de functie behorende administratieve werkzaamheden.
 • Is verantwoordelijk voor de voorraad materialen en gereedschappen voor de dagbesteding en houdt deze op peil. Adviseert de manager V&V over de aanschaf van nieuwe materialen en gereedschappen.
 • Begeleidt stagiaires en leerlingen in een methodisch traject richting 'Welzijn Nieuwe Stijl'.

Functie-eisen

 • Beschikt over theoretische en praktische vakkennis op Mbo-niveau, opleiding SPW en als aanvullende cursus coachen, aangevuld met ervaring in het vakgebied bij voorkeur in de (ouderen) zorg.
 • Heeft kennis van sociale-, somatische, psychogeriatrische en psychische veranderingsprocessen.
 • Je bent een initiatiefrijk persoon en lost problemen zelfstandig op.
 • Tactvol, klantgericht, vaardig in luisteren, flexibel en samenwerkingsgericht zijn belangrijke eigenschappen die je bezit.
 • Beschikt over creatieve vaardigheden.
 • Binnen één maand na start dienstverband lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan bij de HR-administratie. Kosten voor de aanvraag worden vergoed.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

17 sollicitaties
110 views


30-10-2019 Bunderhof
Verzorgende IG zorgwoningen, Moutheuvel

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Wat bieden wij?

 • Een contract van onbepaalde tijd (na proeftijd van twee maanden).
 • Als Verzorgende (IG) is je salaris ingedeeld in FWG 35 (maximaal € 2.668,93 per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT.
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale'.
 • Het aantal contracturen is 16- 20 uur en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan.
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 7,4% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon.
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Alle zorgwoningen grenzen direct aan de verpleeghuislocaties van Vivantes, je hoeft dus niet met de auto de wijk in.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding tot Verzorgende (IG), MBO niveau 3.
 • Betrokken en professioneel.
 • Durf en veerkracht om mee te bouwen.
 • Allround inzetbaarheid. Vivantes biedt zorg in negen locaties en bij de mensen thuis.
 • Een flexibele persoonlijkheid en sociale vaardigheden t.a.v. de cliënten en collega's.
 • Bereid zijn om wonen en welzijn voorop te stellen.
 • Je bent een initiatiefrijk persoon en werkt samen naar een oplossing toe.
 • Binnen één maand na start dienstverband lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan bij de HR-administratie. Kosten voor de aanvraag worden vergoed.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Pichak Khajehzadeh, Adviseur HRM. Dit kan via 046 411 3500 of p.khajehzadeh@vivantes.nl

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Hier vind je onder andere: de ervaringen van onze medewerkers, wat ons als Vivantes aantrekkelijk maakt en een lijst met alle vacatures waar je bij interesse meteen op kan solliciteren. Je hoeft alleen het formulier in te vullen. Je kunt er ook meteen je cv uploaden en een motivatie bijvoegen. Dan krijgen wij een goed beeld van wie jij bent!

Wat betekent werken als Verzorgende (IG) bij Vivantes

Als Verzorgende (IG) houd jij je bezig met uitvoeren van zorg conform zorgleefplannen en ZZP-indicaties, afgestemd op de actuele gezondheidsconditie van cliënten onder andere door middel van het uitvoeren van functie-specifieke verpleegtechnische handelingen binnen jouw team van zorg- en welzijnsprofessionals, samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

Samen met de cliënt ga jij op zoek naar de juiste afstemming van zorg en ondersteuning. Zo werk je samen met het team aan de zelfredzaamheid en het bevorderen van de kwaliteit van de herfst van het leven van de cliënten.

Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar Verzorgenden (IG). Je kunt binnen Vivantes als EVV-er aan de slag vanuit de functie van Verzorgende (IG). Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om op flex-basis te werken. Binnen je functie als Verzorgende (IG) kun je specialiseren en verder ontwikkelen in de ouderenzorg.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

12 sollicitaties
4 views


30-10-2019 Moutheuvel