Logo Koraal

Vacatures geplaatst door Koraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Koraal.

Laatste vacatures

Ambulant Begeleiders - Gastenhof regio Parkstad

Regio Parkstad zoekt Ambulant Begeleiders (meerdere deeltijdpercentages) voor diverse teams: Intensieve ThuisBehandeling (ITB), Street-wise en Samen jong en sterk opgroeien (JENS). Je begeleidt in alle situaties LVB-jongeren met gedragsproblemen in de thuissituatie. Vaak is er sprake van multi problem-gezinnen.

Over de locatie

Gastenhof is het orthopedagogisch behandelinstituut van Koraal in Limburg. Vanuit de drie Limburgse Koraal-regio's (Midden- en Noord-Limburg, Parkstad en Heuvelland / Maastricht / Westelijke Mijnstreek) biedt Gastenhof behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met een complexe gedragsproblematiek of psychiatrisch probleem. De jongeren zijn tussen 4 en 21 jaar. Behandeling vindt intramuraal plaats, in de thuissituatie of via de polikliniek.

ITB (Intensieve ThuisBehandeling)

Als Ambulant Begeleider (Gezinsmedewerker Intensieve Thuisbehandeling) begeleid je licht verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen in de thuissituatie. Vaak is er sprake van multi problem-gezinnen, soms ook van een op handen zijnde uithuisplaatsing. Met jouw kennis, werkervaring èn levenservaring weet je het vertrouwen te winnen en bied je het gezin de begeleiding en ondersteuning die nodig is. Door goed te observeren zorg je dat de hulpvraag duidelijk wordt. Je schakelt waar nodig is aanvullende hulpverlening in. Je geeft advies en helpt ze bij het aanleren van vaardigheden waardoor het gezin in staat is om beter met de situatie om te gaan, bijvoorbeeld door het opstellen van een stappenplan. Je werkt zelfstandig, maar binnen de kaders van het behandelplan. Ook je uren zijn flexibel, je afspraken maak je in overleg met het gezin. Houd er rekening mee dat je ook gebeld kunt worden als zich een crisissituatie voordoet. Het is belangrijk dat je stressbestendig bent, maar ook sensitief. Je maakt deel uit van een team van professionals, zo is er altijd iemand om mee te overleggen, ook achteraf.

Project Street-wise

Street-wise werkt met veel enthousiasme en passie met 2 doelgroepen: kwetsbare gezinnen en tienerouders, vaak met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een persoonlijkheidsproblematiek. De basis bestaat uit een multidisciplinair team. Je werkzaamheden voer je veelal individueel uit waarbij je een korte lijn onderhoudt met de regiebehandelaar en collega's.

Wil je meer informatie over de functie, kijk dan eens hier https://www.facebook.com/streetwisekoraalgroep/videos/street-wise-tienermoeders/933694560105080/

JENS

JENS is een coöperatie die wordt gevormd door Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. JENS biedt vanaf 1 januari 2019 preventieve en ambulante jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. De werkzaamheden worden verricht vanuit een van de werkgebieden van JENS (Heerlen, Landgraaf of Voerendaal). Voor meer informatie over JENS kun je terecht op de website www.jenshelpt.nl en https://www.youtube.com/watch?v=mpIjVEV6VjE

Vanuit Koraal werken ambulant medewerkers zowel vanuit ITB als Street-wise voor JENS (ITB JENS en Street-wise JENS). Je kunt hiervoor kiezen en zo de kans nemen mede vorm te geven aan de jeugdzorg volgens de missie van JENS: 'Samen jong en sterk opgroeien!': gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst.

Aangezien JENS de ambitie heeft om in de basisjeugdzorg volgens het programma "Samen Anders" te werken, kan het zijn dat de inhoud van de functie en de omgeving waarin deze wordt uitgevoerd op termijn gaat wijzigen.

Er is momenteel ook vacatureruimte binnen ITB Koraal.

Wat bieden wij?

 • Een afwisselende functie waarin je wordt uitgedaagd op kennis en ervaring en je veel verantwoordelijkheid krijgt;
 • Opleidingen vinden we zeer belangrijk, er zijn dan ook diverse ontwikkelingsmogelijkheden, o.m. ten behoeve van de SKJ;
 • We bieden je een jaarcontract dat omgezet wordt in een vast contract als we allebei tevreden zijn;
 • Indien je gaat werken voor JENS treedt je in dienst van Koraal;
 • Je wordt dan in eerste instantie een gedegen tijd binnen Koraal ingewerkt zodat je ook de organisatie leert kennen, voordat je de overstap maakt naar JENS;
 • Je salaris is conform de CAO Gehandicaptenzorg, functieschaal 45 minimaal € 2.016,-- en maximaal € 3.084,- bruto per maand (op basis van 36 u/w);
 • Een contractomvang tussen de 24 en 32 uur per week, in overleg vast te stellen;
 • Voor verdere informatie omtrent de arbeidsvoorwaarden verwijzen wij jou naar deze link: https://www.werkenbijkoraal.nl/werken-en-leren-bij/arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent een enthousiaste, actieve en betrokken groepsleider, die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je kunt de zorgvraag van de gezinnen vertalen in een zorgplan en weet deze vorm te geven in de behandeling. Je hebt een groot doorzettingsvermogen en bent flexibel en stressbestendig. Je houdt ervan te improviseren en kunt goed overweg met je teamgenoten, maar ook goed zelfstandig functioneren;
 • Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding (Social Work of Pedagogiek) en een SKJ-registratie is een vereiste. Ben je in het bezit van een HBO opleiding, maar (nog) geen SKJ registratie, dan zullen we samen met jou gaan onderzoeken hoe dat geregeld kan worden;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de LVB+ doelgroep;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen Intensieve Thuis Behandeling / ambulant werk;
 • Afhankelijk van de hulpvraag wordt van jou verwacht dat je werkt op onregelmatige tijden;
 • Mocht je op basis van je kennis en ervaring (ondanks ontbrekende registratie) in aanmerking komen voor de aangeboden functie, dan maken we aanvullende afspraken over je inwerkprogramma, praktijkprogramma (aanvullende scholing) en supervisie. Afspraken die je op termijn kunnen ondersteunen bij registratie in het SKJ register;
 • Mocht je op basis van kennis en ervaring niet direct in aanmerking komen voor de aangeboden functie, dan bieden we je de functie van Junior Groepsleider aan, inclusief de daarbij behorende salarisindeling (FWG 40). Aansluitend maken we afspraken hoe je naar de HBO functie kunt toegroeien inclusief een traject richting SKJ registratie;
 • Ingangsdatum zo spoedig mogelijk.

Voor het werken bij Koraal is een verklaring omtrent gedrag een vereiste. Tevens is bij indiensttreding een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag, afgegeven door de voormalig werkgever, een vereiste en zal door ons een referentie worden opgevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Thea Colaris, teamleider ITB en ITB JENS, telefoonnummer 06 23579537 of Ellen Enkelmans, teamleider StreetWise en StreetWise JENS, telefoonnummer 06 29062142.

Alvorens je bij ons in dienst treedt, zullen wij telefonisch en schriftelijk referenties inwinnen bij je huidige of een vorige werkgever.

Interne kandidaten hebben, mits zij aan de functie-eisen voldoen én bij gebleken geschiktheid, voorrang ten opzichte van externe kandidaten.

Reageren

Heb je interesse, reageer dan nu en stuur ons je CV en motivatie voor 15 juni as.

Gesprekken vinden plaats in week 26.

0 sollicitaties
39 views


29-05-2020 Regio Parkstad
Remedial Teacher - SO de Vlinder

Wil jij deel uitmaken van een fijn team met betrokken, professionele maar bovenal leuke collega's? Voor SO de Vlinder in Reek zoeken we een Remedial Teacher (wtf 1,0).

Over de functie

De hoofdfunctie van een remedial teacher is het bieden van doelgerichte didactische hulp en begeleiding aan leerlingen met cognitieve tekorten of didactische achterstanden. De remedial teacher biedt ondersteuning bij dyslexie/dyscalculie, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en bij rekenen. Als remedial teacher ben je verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de continuïteit en de (didactische) kwaliteit van het onderwijs, de beleidsontwikkeling van de leerlingenzorg en de onderwijsinhoudelijke ondersteuning m.b.t. het coachen van leerkrachten in het verrichten van onderwijs(ondersteunende) activiteiten.

Over SO De Vlinder

SO School de Vlinder maakt deel uit van de Stichting Maashorst, een multifunctionele instelling voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en specialistisch onderwijs ten behoeve van het jonge kind in Noordoost-Brabant. De school verzorgt onderwijs en behandeling voor zowel interne, als externe leerlingen. De school heeft een bovenregionale functie en verzorgt onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige problemen in het gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Er wordt uitgegaan van normale intelligentiemogelijkheden, hoewel de aard van de problematiek complex is vanwege de combinatie van medisch-somatische, psychologische en sociale factoren.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een opleiding tot remedial teacher volbracht of bent bereid hierin scholing te volgen;
 • Je bent in staat tot het planmatig bieden van RT-lessen zowel binnen als buiten de klassensetting;
 • Je werkt graag in teamverband;
 • Je hebt een intitatiefrijke, krachtige en positieve houding in het contact met de kinderen;
 • Je hebt (bij voorkeur) aantoonbare ervaring als Remedial Teacher;
 • Je bent in staat feedback te geven en te ontvangen;
 • Je bent bestand tegen verbale en fysieke agressie en kan (blijven) zien wat de hulpvraag van een kind is.

Wat bieden wij?

 • Professionele, betrokken, maar bovenal ook leuke collega's
 • Een grote groep enthousiaste leerlingen;
 • Inschaling conform de CAO-PO L11;
 • Goede scholingsfaciliteiten binnen de school;
 • Een baan met uitdaging.

Meer informatie

Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Voor algemene informatie kunt u terecht op onze website: www.stichtingmaashorst.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de betreffende schoolleider, Fort Verheijden, te bereiken via telefoonnummer: 0486-492949 /06-15635786.

Reageren

Wil je deel uitmaken van ons team? Dan ontvangen we graag je CV en motivatie vóór vrijdag 12 juni 2020!

2 sollicitaties
180 views


29-05-2020 Saltho Onderwijs
Groepsleider (naschoolse) dagbehandeling - Gastenhof Venlo

Koraal regio Noord-Midden Limburg zoekt voor de locatie Gastenhof in Venlo een Groepsleider Dagbehandeling in combinatie met Naschoolse dagbehandeling. Het betreft een functie voor 24 uur per week.


Over de functie

Als Groepsleider (Naschoolse) Dagbehandeling ga je aan de slag op onze locatie in Venlo. Gastenhof biedt behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren van 4 tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking, gecombineerd met complexe gedrags- of psychiatrisch problemen. We bieden onze hulp zoveel mogelijk dichtbij de eigen omgeving aan. Dagbehandeling en Naschoolse Dagbehandeling zijn onderdeel van het aanbod wat Gastenhof biedt.

Op basis van een individueel behandelplan werk je samen met je collega's en draag je zorg voor de behandeling van jeugdigen met gedragsproblemen. De behandeling is gericht op het verbeteren en oplossen van de gedragsproblematiek(en) om zo te werken naar een betere kwaliteit van leven. Voor Dagbehandeling is extra zorg weggelegd in het werken naar een concrete daginvulling in de vorm van passend onderwijs of werk. Bij de Naschoolse Dagbehandeling wordt er samengewerkt aan verdieping in de sociale context en opbouw en onderhoud van een netwerk in de thuissituatie.

Als Groepsleider heb je veelvuldig contact met overige collega's (zowel intern als extern) en onderhoud je contact met het netwerk van de cliënten. Je ontvangt hiërarchische leiding van de teamleider en ontvangt functionele leiding van de bij de behandeling betrokken specialisten, artsen, gedragswetenschappers en senior groepsleiding.

Over de organisatie

Koraal heeft zijn dienstverlening ingedeeld in 6 regio's in Limburg en Noord-Brabant en daarnaast een landelijk Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. In de regio Noord- en Midden-Limburg is Koraal sterk vertegenwoordigd door St. Anna (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg). Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld. Een voorbeeld hiervan is samenwerking met de Wijnberg die afgelopen jaar van start is gegaan. Via deze link kun je meer over deze samenwerking lezen: https://www.koraal.nl/over-koraal/nieuws/maatwerk-in-de-combinatie-van-zorg-en-onderwijs

Meer weten over Koraal of wat Gastenhof te bieden heeft? Kijk eens op onze website: www.koraal.nl

Wat bieden wij?

Een uitdagende, afwisselende functie waarbij je écht iets kunt betekenen voor een kwetsbare groep kinderen en jongeren.

 • De functie is ingeschaald volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 45: (min €2.085 - max €3.189 bruto/mnd op basis van 36 u/w)
 • Het betreft in eerste instantie een functie voor de duur van 1 jaar, met ingangsdatum 1 juni 2020.
 • Een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. fietsregeling & bedrijfsfitness, een collectieve zorgverzekering, vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8,33%), ORT-vergoeding en extra reiskostenvergoeding. Meer informatie hierover kun je terugvinden via: https://www.werkenbijkoraal.nl/werken-en-leren-bij/arbeidsvoorwaarden
 • Persoonlijke ontwikkeling en groei vinden we belangrijk bij Koraal. Daarom bieden we uitgebreide opleidingsmogelijkheden.
 • De werktijden liggen tussen 8.30 uur en 19.00 uur. Hierbij vragen we flexibiliteit van onze medewerkers. O.a. vanwege de Corona maatregelen kunnen deze werktijden tussentijds gewijzigd worden.

Wat vragen wij van jou?

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding richting Social Work of Pedagogiek, aangevuld met relevante werkervaring. SKJ registratie is vereist voor deze functie.
 • Uiteraard heb je affiniteit met onze doelgroep kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Wie ben jij?

 • Een actieve, energieke, sociale collega die graag in teamverband werkt, maar ook prima zelfstandig aan de slag kan. Je hebt een groot doorzettingsvermogen en houd je prima staande in stressvolle situaties. Je hebt een flexibele instelling en kunt improviseren en oplossingsgericht denken, wanneer de situatie hierom vraagt. Uiteraard word je enthousiast van het bedenken en ondernemen van allerlei activiteiten met de cliënten. Voel jij je betrokken bij onze cliënten?

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Huijbers (Teamleider) via 06 - 5179 1552.

Reageren

Spreekt deze uitdagende functie je aan en wil jij met deze kwetsbare doelgroep aan de slag? Wij maken graag kennis met je!
Uiterlijk 28 mei 2020 kun je je CV en motivatie toesturen.

2 sollicitaties
130 views


20-05-2020 Regio NML
Pedagogisch medewerker Flexpool (HBO) - Maashorst

Voor Maashorst in Reek zoeken we een Pedagogisch Medewerker voor de Flexpool (16-32 u/w). Je werkt met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Over de functie

Als Pedagogisch Medewerker in de Flexpool draag je zorg voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van behandeling en ondersteuning van het kind op de residentiële behandelgroepen in Reek. Geen dag is hetzelfde. In je werk stem je continue af op de behoefte van het kind en zijn omgeving. Je krijgt hierbij een grote mate van vrijheid, creativiteit en verantwoordelijkheid.

Je hebt de flexibiliteit en sensitiviteit om aan te sluiten en af te stemmen op een hectische werkomgeving. Je bent je bewust van de voorbeeldfunctie die je hebt. Je bent verantwoordelijk voor een goede rapportering en heldere verslaglegging van de bevindingen in het digitale cliëntendossier. Je bent zorgvuldig in het contact met het kind en zijn netwerk.

Wat jouw werk bijzonder maakt is dat wat je doet, er toe doet. Je maakt een groot verschil in de belangrijkste ontwikkelingsfase van het leven van het kind.

De werkzaamheden:

 • Je geeft uitvoering aan de gestelde behandeldoelen;
 • Je zorgt voor een goede en transparante rapportage;
 • Je hebt een verbindende rol in het (professionele) netwerk rondom het kind en het vormgeven van de opvoeding, waarbij aandacht is voor het consolideren van gedrag en sociaal-emotionele, persoonlijke groei.

Over de locatie

Maashorst is een instelling voor jeugdhulpverlening en specialistisch onderwijs aan jonge, in principe normaal begaafde, kinderen met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en leer problemen en aan hun gezinnen. Maashorst biedt op locaties in Reek en 's-Hertogenbosch ambulante hulp, (naschoolse) dagbehandeling (MKD De Kleine Cauw, MKD De Kleine Hoogen, Boddaert, Intensieve Dagbehandeling), behandeling in een leefgroep (Kinderhuis Reek en De Brug Boxtel) en specialistisch onderwijs (De Vlinder/REC-4).

Wat bieden wij?

 • Een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging/vast dienstverband
 • Een min-max contract van 16-24 uur, 20-28 uur of 24-32 uur;
 • Inschaling volgens CAO Jeugdzorg Schaal 7 (min. € 2. 298,94 en max. € 3.285,52);
 • Eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden/werkkostenregeling, zoals o.a. fietsplan, bedrijfsfitness, extra reiskostenregeling, uitruil eindejaarsuitkering;
 • Pensioenfonds PFZW;
 • Een verantwoordelijke functie, waar je als zorgprofessional de ruimte krijgt om te groeien en je verder te ontwikkelen;
 • Diverse trainingen;
 • Professionele, betrokken, maar vooral ook leuke collega's.

Wie ben jij?

Jij staat stevig in je schoenen, je bent in staat om humor in te zetten, je kunt relativeren en werken volgens een methodische planning. Je bent in staat om naar anderen, maar ook naar jezelf te kijken. Je bent bereid om te leren van collega's. Belangrijk is dat jij rust uitstraalt en zelfstandig kunt werken. Je beschikt over de-escalerende vaardigheden en kunt out-of-the-box denken.

Wat vragen wij van jou?

 • Minimaal HBO-SPH, HBO-Pedagogiek of vergelijkbare opleiding;
 • Een SKJ registratie/vooraanmelding is een pré;
 • Je hebt affiniteit met kinderen tussen de 4 en 12 jaar;
 • Klantgericht, flexibel en creatief in activiteiten;
 • Constructief in omgaan met conflictsituatie;
 • Affiniteit met kinderen en/of jeugdigen met psychiatrische problematiek;
 • Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het behandel- en leefklimaat;
 • Methodisch kunnen werken, met aandacht voor het analyseren en hanteren van interactiepatronen;
 • Evaluerend en reflectief handelen, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden toe kunnen passen;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, effectieve communicatievaardigheden kunnen hanteren.

Meer informatie

Hebben wij jouw nieuwsgierigheid kunnen wekken en wil je meer weten over de vacature? Dan kun je telefonisch contact opnemen met Rijan van den Bergh, Teamleider, bereikbaar via 06-13826329.

Reageren

Ben jij de professional die wij zoeken? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren.

1 sollicitatie
50 views


19-05-2020 Regio Noordoost Brabant
Stagiair Onderwijsassistent - SO de Vlinder

Wil jij bouwen aan de toekomst van onze leerlingen en die van jezelf? Kom dan bij ons stage lopen!

Als erkend leerbedrijf willen wij het beste uit de student halen! De Vlinder heeft een erkenning bij het SBB en heeft een overkoepelende stagecoördinator in dienst. De stagecoördinator volgt jouw leerproces op de werkvloer samen met de vaste begeleider aan wie je wordt gekoppeld. Bij SO De Vlinder heb je alle mogelijkheden om praktijkervaring op te doen en word je opgeleid door professionals. We geven de ruimte om jezelf te zijn en de mogelijkheden om je opdrachten uit te voeren.

Over de locatie

SO School de Vlinder maakt deel uit van de Stichting Maashorst, een multifunctionele instelling voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en specialistisch onderwijs ten behoeve van het jonge kind in Noordoost-Brabant. De school verzorgt onderwijs en behandeling voor zowel interne, als externe leerlingen. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige problemen in het gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Er wordt uitgegaan van normale intelligentiemogelijkheden, hoewel de aard van de problematiek complex is vanwege de combinatie van medisch-somatische, psychologische en sociale factoren.

We bieden een uitdagende stageplek waar collega's en leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar ontzettend veel van elkaar kunnen leren. Je wordt begeleid door een professional. Je stage start in augustus 2020.

Wie zoeken wij?

 • Je staat stevig in je schoenen;
 • je bent consequent, stressbestendig, geduldig, flexibel, oplossingsgericht en creatief;
 • je bent breed inzetbaar in alle groepen en werkt graag in teamverband;
 • je ziet wat de hulpvraag is van een kind of bent in staat dit te ontwikkelen;
 • je bent bereid om te werken van 08.00-17.00 uur, hierbij horen ook naschoolse taken;
 • je volgt de BOL opleiding onderwijsassistent niveau 4;
 • je zoekt een stage voor een heel schooljaar.

Als stagiair sta je náást de onderwijsassistent en leerkracht en maak je onderdeel uit van een professioneel klassenteam. Zo draag je mede zorg voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de didactische- en pedagogische begeleiding van de kinderen, afgestemd op de individuele doelen en behoeften van de leerling. Je bent bewust van de voorbeeldfunctie die je hebt. Al met al is iedere leerling uniek en heeft te maken met een eigen bepaalde mate van problematiek. Onze leerlingen zullen zich alleen maar meer ontwikkelen mede dankzij ons team bestaande uit krachtige professionals, waarin jij je misschien wel mag gaan ontwikkelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorn Schriever, stagecoördinator, via jschriever@koraal.nl.

Reageren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan met je CV en motivatiebrief. Vanwege het Coronavirus kan er geen 'live' sollicitatiegesprek plaatsvinden en zullen wij de richtlijnen van het RIVM hanteren. Beeldbellen behoort tot de mogelijkheden. Onderdeel van de procedure is het plannen van een meeloopdag.

7 sollicitaties
303 views


19-05-2020 De Vlinder