Logo Vivantes

Jobs posted by Vivantes

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Vivantes.

Latest jobs

Welzijnsmedewerker niveau 4

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Voor onze locaties Urmonderhof, Aelserhof en Moutheuvel zijn wij op zoek naar enthousiaste welzijnsmedewerkers.

Wat bieden wij?

 • Wij bieden een dienstverband voor bepaalde tijd met kans op verlenging. Dit in een organisatie die volop in ontwikkeling is en waarbij jouw inbreng bij het vormgeven van verandering van belang is;
 • Als welzijnsmedewerker (niveau 4) is je salaris ingedeeld in FWG 40 (maximaal € 2.870,58 bruto per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT;
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale';
 • Het aantal contracturen is 20- 32 uur per week gemiddeld en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan;
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon;
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Britt de Zwart, medewerker HRM. Dit kan via 046 411 3500 of b.dezwart@vivantes.nl

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Wat betekent werken als welzijnsmedewerker bij Vivantes?

 • Ontwikkelt, bereidt voor, coördineert en geeft uitvoering aan groeps- en/of individuele activiteiten.
 • Inventariseert dagbestedingswensen bij (groepen) cliënten en stelt in overleg een dagbestedingsprogramma op.
 • Ontwikkelt en onderhoudt het netwerk rondom de cliënten met als doel het tegemoet komen aan zijn/haar behoeften en wensen en is gericht op een zinvolle dagbesteding.
 • Stimuleert hierdoor de onderlinge contacten en zelfstandigheid van cliënten en zorgt voor een aangename huiselijke sfeer.
 • Participeert in het MDO. Is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelen in het ECD (wens-doel actie) en het bewaken van de doelen conform de PDCA cyclus.
 • Coacht de begeleiding van individuele cliënten en groepen cliënten bij activiteiten uitgaande van het zorgplan.
 • Signaleert veranderingen in de (zorg)behoeften van de cliënten, speelt in op incidenten en onvoorziene situaties en schakelt zo nodig verantwoordelijke functionarissen in.
 • Werven van vrijwilligers.
 • Coördineert en organiseert de werkzaamheden van de mantelzorgers en vrijwilligers in de dagbesteding en begeleidt hen hierbij, dan wel stuurt hen aan bij de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor de rapportages van bewoners/ cliënten betreffende dagbesteding. Verricht de bij de functie behorende administratieve werkzaamheden.
 • Is verantwoordelijk voor de voorraad materialen en gereedschappen voor de dagbesteding en houdt deze op peil. Adviseert de manager V&V over de aanschaf van nieuwe materialen en gereedschappen.
 • Begeleidt stagiaires en leerlingen in een methodisch traject richting 'Welzijn Nieuwe Stijl'.

Functie-eisen

 • Beschikt over theoretische en praktische vakkennis op MBO 4 niveau, opleiding SPW en als aanvullende cursus coachen, aangevuld met ervaring in het vakgebied bij voorkeur in de (ouderen) zorg.
 • Heeft kennis van sociale-, somatische, psychogeriatrische en psychische veranderingsprocessen.
 • Je bent een initiatiefrijk persoon en lost problemen zelfstandig op.
 • Tactvol, klantgericht, vaardig in luisteren, flexibel en samenwerkingsgericht zijn belangrijke eigenschappen die je bezit.
 • Beschikt over creatieve vaardigheden.
 • Binnen één maand na start dienstverband lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan bij de HR-administratie. Kosten voor de aanvraag worden vergoed.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

4 applications
88 views


17-01-2020 Vivantes
Zorgondersteuner, Aelserhof Zorgwoningen en Oud-Geleen

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Voor onze locaties Aelserhof Zorgwoningen en Oud-Geleen zijn wij op zoek naar versterking van het team.

Wat bieden wij?

 • Een contract van 7 maanden bij aanvang van dienstverband;
 • Als zorgondersteuner is je salaris ingedeeld in FWG 10 (maximaal €1.714,68 per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT;
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale'. Je kunt als je dit wenst, flexibel worden ingezet op verschillende locaties;
 • Het aantal contracturen is 15- 20 uur en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan;
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon;
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Britt de Zwart, medewerker HRM. Dit kan via 046 411 3500 of b.dezwart@vivantes.nl

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van hygiëne en de toepassing van voorgeschreven schoonmaakmiddelen;
 • Je hebt kennis van de bediening van (schoonmaak) apparatuur;
 • Je bent tactvol, klantgericht, vaardig in luisteren, flexibel, samenwerkingsgericht en je hebt inlevingsvermogen;
 • Betrokken en professioneel;
 • Durf en veerkracht om mee te bouwen.
 • Uiterlijk binnen één maand na indiensttreding lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan. Kosten worden vergoed.

De functie

 • De zorgondersteuner maakt de appartementen, algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen schoon. Je zorgt voor voldoende voorraad handdoeken en incontinentiemateriaal, zodat de werkzaamheden van de zorgmedewerkers zonder verstoring verlopen;
 • Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden heb je een signaalfunctie en geef je bijzonderheden door aan diegene die op dat moment verantwoordelijk is voor de cliënt.

Je werkt in relatief korte diensten van 5 á 6 uur. Je bent flexibel inzetbaar tussen 07:00 uur en 15:00 uur, ook ben jij in de mogelijkheid om 2 weekenden per maand te werken.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

4 applications
35 views


17-01-2020 Aelserhof
Medewerker vertrouwens persoon

Vivantes vindt het belangrijk dat iedere werknemer met plezier komt werken. Hiervoor is een prettige samenwerking met collega's, leidinggevenden, bewoners en anderen een voorwaarde. Gelukkig gaat dit vaak goed, maar helaas niet altijd.

Medewerkers kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysieke en verbale agressie en geweld. Dit kan zowel op het werk voorkomen als in een privé situatie die het werk beïnvloed. Een vertrouwenspersoon kan helpen om een oplossing te vinden en incidenten in de toekomst te voorkomen.

Wat bieden wij?

 • Een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.
 • Je werkt op oproepbasis naar aanleiding van een melding van ongewenst gedrag, dit is dus incidenteel.
 • Honorering komen we samen overeen.
 • Een uitdagende en betekenisvolle functie
 • Je ontvangt reiskostenvergoeding op basis van de CAO VVT.

De kerntaken van de vertrouwenspersoon:

 • Opvang/begeleiding van de werknemer in geval van ervaren ongewenst gedrag
 • Samen met de werknemer naar een oplossing zoeken
 • Signaleren en (on)gevraagd adviseren van de organisatie

Competenties van de vertrouwenspersoon:

 • Inlevingsvermogen, empathisch en verbindend
 • Tactvol
 • Geduldig en goed kunnen luisteren
 • Analytisch
 • Adviesvaardig
 • Onafhankelijk
 • Integer: om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
 • Levenservaring
 • Communicatief vaardig zowel in woord als schrift
 • Vermogen tot reflectie op zichzelf en op anderen
 • Actuele beroepskennis en goede beroepshouding
 • Bereid zijn om Vivantes goed te leren kennen.

De beoogde kandidaat is bij voorkeur aangesloten bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV).

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen over de vacature kun je vrijblijvend contact opnemen met Britt de Zwart, medewerker HRM. Dit kan via 046 411 3500 of b.dezwart@vivantes.nl.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten en bewoners ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

5 applications
119 views


17-01-2020 Vivantes
Verzorgende IG nachtdienst

Ben jij betrokken en professioneel? En heb jij durf en veerkracht om mee te bouwen aan persoonsgerichte zorg? Dan willen wij jou!

Voor onze locaties Franciscus, Olympiastaete en Moutheuvel zijn wij op zoek naar enthousiaste nachtdienstmedewerkers.

Wat bieden wij?

 • Een contract van bepaalde tijd, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.
 • Als Verzorgende IG is je salaris ingedeeld in FWG 35 (maximaal € 2.668,93 per maand bij een fulltime dienstverband) conform de recent stevig opgewaardeerde cao VVT.
 • Negen woonzorglocaties binnen een straal van 10 kilometer, met elk hun eigen 'couleur lokale'.
 • Het aantal contracturen is bespreekbaar en er zijn mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan.
 • Je krijgt verschillende extraatjes: zoals het meerkeuzesysteem FiscFree waar je verschillende producten of diensten met belastingvoordeel kan aanschaffen en we bieden een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8% over je brutoloon.
 • De mogelijkheid bestaat deel te nemen aan training en opleidingen die aansluiten op jouw behoeftes.

Je werkt in een dienstenpatroon waarin je 5 á 6 nachten achter elkaar werkt, de week erna ben je dan dus vrij.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding tot Verzorgende IG, MBO niveau 3.
 • Betrokken en professioneel.
 • Durf en veerkracht om mee te bouwen.
 • Allround inzetbaarheid. Vivantes biedt zorg in negen locaties en bij de mensen thuis.
 • Een flexibele persoonlijkheid en sociale vaardigheden t.a.v. de cliënten en collega's.
 • Bereid zijn om wonen en welzijn voorop te stellen.
 • Je bent een initiatiefrijk persoon en werkt samen naar een oplossing toe.
 • Binnen één maand na start dienstverband lever je een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan bij de HR-administratie. Kosten voor de aanvraag worden vergoed.

Contactpersoon Vivantes

Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Britt de Zwart, medewerker HRM. Dit kan via 046 411 3500 of b.dezwart@vivantes.nl

Meer weten?

Kijk ook eens op onze website onder het kopje werken & leren.

Hier vind je onder andere: de ervaringen van onze medewerkers, wat ons als Vivantes aantrekkelijk maakt en een lijst met alle vacatures waar je bij interesse meteen op kan solliciteren. Je hoeft alleen het formulier in te vullen. Je kunt er ook meteen je cv uploaden en een motivatie bijvoegen. Dan krijgen wij een goed beeld van wie jij bent!

Wat betekent werken als Verzorgende IG bij Vivantes

Als Verzorgende IG houd jij je bezig met uitvoeren van zorg conform zorgleefplannen en ZZP-indicaties, afgestemd op de actuele gezondheidsconditie van cliënten onder andere door middel van het uitvoeren van functie-specifieke verpleegtechnische handelingen binnen jouw team van zorg- en welzijnsprofessionals, samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

Samen met de cliënt ga jij op zoek naar de juiste afstemming van zorg en ondersteuning. Zo werk je samen met het team aan de zelfredzaamheid en het bevorderen van de kwaliteit van de herfst van het leven van de cliënten.

Voor meerdere locaties zijn wij op zoek naar Verzorgenden IG. Je kunt binnen Vivantes als EVV-er aan de slag vanuit de functie van Verzorgende IG. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om op flex-basis te werken. Binnen je functie als Verzorgende (IG) kun je specialiseren en verder ontwikkelen in de ouderenzorg.

Ouder worden doe je samen!

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden

Wij geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

4 applications
22 views


17-01-2020 Vivantes
Werk-leerplek Verzorgende IG of Verpleegkundige (niveau 4)

De zorggroepen Meander, Mosae en Vivantes bieden samen 30 unieke werk-leerplekken aan.

Op zoek naar een carrièreswitch richting de ouderenzorg inclusief volledig betaalde opleiding? Grijp dan je kans, solliciteer en/of meld je aan voor één van onze inspiratiebijeenkomsten voor

EXPEDITIE ZZL

voor aanstormend zorgtalent

Samen met onderwijspartners ROC Rivor en Avans+ bieden wij jou een innovatief, op maat gemaakt werk-leertraject. Hierin leiden we je versneld op tot Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg of Mbo Verpleegkundige. Kenmerken van EXPEDITIE ZZL (ZORG ZUID-LIMBURG): begeleiding door professionele docenten én ervaringsdeskundige collega's, werken in een ervaren zorgteam en leren via een social learning platform. Door de samenwerking van de drie zorgaanbieders in Zuid-Limburg is er altijd een locatie dicht bij huis.

Jij als medewerker in opleiding in de zorg…

Draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners. Persoonsgerichte zorg, welbevinden en het stimuleren van zelfredzaamheid zijn speerpunten in jouw dynamische functie als zorgprofessional.

Je ondersteunt bewoners en hun mantelzorgers waar nodig in complexer wordende zorgvragen. Je werkt minimaal 24 uur per week in wisselende diensten en leert in teamverband.

De opleiding die we je aanbieden
 • Vindt voornamelijk plaats in de praktijk met één lesdag van 6 uur per week.
 • Vraagt ca. 8 uur per week zelfstudie.
 • Duurt gemiddeld 2 jaar, afhankelijk van jouw persoonlijk leertraject.
 • Voorziet in een vaste begeleider.
Wat we je verder bieden
 • Een startsalaris volgens inschaling van CAO VVT FWG 25 van minimaal €1.999,37,- bruto per maand (bij werkweek van 36 uur) exclusief vakantie- en onregelmatigheidstoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van jouw traject met baangarantie na het behalen van je diploma en goed functioneren in de praktijk.
Wat we vragen
 • Hart en passie voor mensen.
 • Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en opgave van één referentie, omdat je werkt met vertrouwelijke gegevens en vaak kwetsbare bewoners.
Inspiratiebijeenkomsten

Samen met de onderwijspartners bieden wij 3 inspiratiebijeenkomsten aan:

 • Woensdag 29 januari, Vivantes (Beneluxlaan 1, Geleen, 4e etage) van 18.30-20.30 uur
 • Donderdag 30 januari, Meander (Achter Den Winkel, 65, Landgraaf) van 18.30-20.30 uur
 • Dinsdag 4 februari, Mosae (Médoclaan 66, Maastricht) van 18.30-20.30 uur
EXPEDITIE ZORG ZUID-LIMBURG iets voor jou?

Stuur dan voor 5 februari 2020 je motivatie, een recent CV en/of meld je aan voor één van de inspiratiebijeenkomsten via de 'direct solliciteren' button. Heb je vragen? Neem dan contact op met Jolanda Bastiaens, 043-3549137 of 06-11614029 bastiaens.jolanda@mosaezorggroep.nl

Vervolg

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 12 februari (Vivantes), donderdag 13 februari (Meander) en dinsdag 18 februari (Mosae).

Bij een positief gesprek bieden we je een online-talentenscan aan. De uitkomsten daarvan bespreken we samen in een tweede gesprek dat plaatsvindt op woensdag 19 februari (Vivantes), donderdag 20 februari (Meander) en dinsdag 25 februari (Mosae).

EXPEDITIE ZZL start 1 april 2020.

Meander, Mosae en Vivantesbieden wonen, welzijn en diensten aan ouderen in Zuid- Limburg aan. Voor meer informatie over en andere vacatures in onze organisaties kun je terecht op onze websites: www.meandergroep.com, www.mosaezorggroep.nl en www.vivantes.nl. Samen met 7000 collega's maken wij de zorg in Zuid-Limburg beter. Daar wil jij toch zeker ook aan bijdragen?

11 applications
45 views


13-01-2020 Vivantes