Logo Laurentius Ziekenhuis

Jobs posted by Laurentius Ziekenhuis

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Laurentius Ziekenhuis.

Latest jobs

Deskundige infectiepreventie (20-093)

Word jij onze nieuwe deskundige infectiepreventie?

Vacaturenummer 20-093, 32 uur per week

Wie ben jij?

Als deskundige infectiepreventie ben je samen met jouw collega's verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering, beoordeling en zo nodig bijsturing van het infectiepreventiebeleid binnen het ziekenhuis in samenspraak met de arts-microbioloog en de infectiecommissie.

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:

 • Signaleren en analyseren van vraagstukken en problemen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en situaties die een verhoogd besmettingsgevaar kunnen opleveren.
 • Initiëren in het ontwikkelen en opstellen van richtlijnen, protocollen en werkinstructies op het gebied van hygiëne en infectiepreventie of past deze aan.
 • Bewaken van het hygiëne en infectiepreventiebeleid en ondersteuning bieden aan het lijnmanagement bij de invoering van protocollen.
 • Uitvoeren van surveillances en audits inzake de naleving van protocollen en de procesgang.
 • Opsporen, interpreteren en registreren van zorg-infecties en infectierisico's, verrichten van epidemiologisch onderzoek.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van hygiëne en infectiepreventie aan alle geledingen van het ziekenhuis, huisartsen, externe instanties.
 • Het organiseren en verzorgen van voorlichting en instructie.

Jouw nieuwe werkplek

De afdeling, Hygiëne en Infectiepreventie maakt onderdeel uit van de organisatorische eenheid Laboratoria en heeft diagnostiek en preventie van infectieziekten als primaire taak.

De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie bewaakt en bevordert de hygiëne in het ziekenhuis. De afdeling verzorgt advies en ondersteuning om verspreiding van bacteriën en virussen te minimaliseren opdat infecties bij patiënten en bij medewerkers tot een minimum beperkt blijven. Bij de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie werken vier deskundigen infectiepreventie. De afdeling wordt vakinhoudelijk aangestuurd door de arts microbioloog.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een diploma HBO-Laboratoriumopleidingen of HBO-Verpleegkunde aangevuld met een post-HBO-deskundige infectiepreventie en registratie NVZ en/ of VHIG of de bereidheid om deze opleiding te volgen;
 • Je hebt ruime ervaring in de volle breedte van het vakgebied waaronder geautomatiseerde gegevensverwerking;
 • Je hebt inzicht in de werkprocessen en hier zelfstandig op kunnen interveniëren;
 • Je beschikt over goede communicatieve, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wat krijg je daarvoor terug?

Niet alleen onze patiënten verdienen het beste, ook jij als deskundige infectiepreventie. Daarom bieden wij een salaris conform de cao ziekenhuizen en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Informatie en procedure

Conform de afspraken hierover in het werving- & selectiebeleid is deze interne vacaturemededeling bedoeld om melding te maken van de vacature deskundige infectiepreventie. Voor de invulling van deze vacature zijn wij reeds in gesprek met een interne voorrangskandidaat.

Tot 17 juli 2020 kun je reageren via het sollicitatieformulier

0 applications
0 views


09-07-2020 Laboratoria
SEH-arts KNMG (19-012)

De afdeling spoedeisende hulp
Jaarlijks bezoeken ongeveer 18.000 patiënten de Roermondse SEH afdeling. Op de SEH werken geen specialisme-gebonden arts-assistenten, wat inhoudt dat alle patiënten gezien worden door de SEH-artsenKNMG met ondersteuning door ANIOS en HAIO's. Er is een grote mate van autonomie voor de SEH-artsenKNMG.

De cultuur in het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een collegiale sfeer met korte lijnen, waarin op laagdrempelige wijze overleg gevoerd kan worden met de diverse poortspecialisten. De werkzaamheden vinden plaats op een ruim opgezette en goed geoutilleerde afdeling met alle voorzieningen die van een moderne SEH verwacht mogen worden. De SEH heeft een intensief samenwerkingsverband met de ambulancedienst in de regio, waarin onder andere aan een telehealth-project is vorm gegeven. De SEH kent een co-locatie met de Huisartsenpost Roermond, waarin gewerkt wordt via een "één-loket-model".

De afdeling SEH maakt onderdeel uit van het Spoedplein, waarvan ook de Acute Opname Afdeling (AOA) en de Intensive Care deel uitmaken. Het management van dit Spoedplein wordt gevormd door een afdelingsmanager en 3 medisch managers. Het Laurentius Ziekenhuis is voornemens een fusie aan te gaan met het VieCuri Medisch Centrum te Venlo. Hierbij is het nadrukkelijke doel om op beide locaties een volwaardige SEH-afdeling te laten bestaan. De ambitie is om een fusievakgroep te vormen die over beide locaties zal gaan rouleren.

Het VieCuri Medisch Centrum bezit de STZ-status en is opleidingscentrum voor de opleiding tot SEH-artsKNMG.

De vakgroep spoedeisende geneeskunde bestaat momenteel uit 6 SEH-artsenKNMG., waarmee een 24/7 aanwezigheid van SEH-artsenKNMG ingevuld wordt.

De functie
Naast de directe patiëntenzorg zijn de SEH-artsenKNMG verantwoordelijk voor de supervisie en opleiding van de ANIOS, HAIO's, co-assistenten en verpleegkundigen. Bovendien participeren de SEH-artsenKNMG in het reanimatieteam en het SIT. Alle SEH-artsenKNMG zijn geschoold in spoedechografie en PSA. De vakgroep is vertegenwoordigd in veel commissies en overlegstructuren die raakvlakken hebben met de acute zorg in huis en prehospitaal. Uiteraard zijn de SEH-artsenKNMG lid van de medische staf.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een SEH-artsKNMG die voldoende stevig in zijn/haar schoenen staat om met ons dit uitgebreide takenpakket in te vullen. Wij verwachten dat een nieuwe collega geschoold is in PSA en spoed-echografie, dan wel bereid is om zich deze onderdelen van het vak eigen te maken. We nodigen urgentieartsen en spoedartsen nadrukkelijk uit ook te solliciteren op deze openstaande vacature, evenals AIOS die binnenkort hun opleiding afronden vragen we hun interesse kenbaar te maken.

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een uitdagende functie, met veel eigen verantwoordelijkheid en autonomie, in een ambitieus, enthousiast en bovendien zeer collegiaal team. De salariëring is marktconform.

Indien je aan de eisen voldoet dan ontvang je van ons een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek.

0 applications
1 view


09-07-2020 Poortartsen
Recovery verpleegkundige (20-092)

Zorg jij voor een goede begeleiding en herstel?
Dan ben jij onze nieuwe Recovery verpleegkundige!
Vacaturenummer 20-092, uren in overleg

Wie ben jij?
Als recovery verpleegkundige verzorg je patiënten en bewaak je de vitale functies bij postoperatieve en in incidentele gevallen ook pre operatieve patiënten. Je werkt volgens protocol of in opdracht van de behandelaar en assisteert de behandelaar bij behandelingen en ingrepen. Je biedt ondersteuning aan patiënten gedurende de postoperatieve zorg. Ook ondersteun je bij het voorbereiden en gebruiksklaar maken van apparatuur, materialen en de behandelruimten. Als persoon ben je een echte teamspeler en weet je jezelf staande te houden in een hectische werkomgeving. Je bent communicatief sterk en weet andere om je heen te inspireren en motiveren.

Jouw nieuwe werkplek
De afdeling Recovery maakt onderdeel uit van het behandelcentrum dat onder andere bestaat uit de OK, Anesthesie en Pijnpoli. Op de afdeling werken tien recovery verpleegkundigen nauw samen met de verschillende disciplines. De afdeling staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit. We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste verpleegkundige die dit team verder komt versterken.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een verpleegkundige opleiding bij voorkeur aangevuld met de opleiding recovery-verpleegkundige, een gelijkwaardige opleiding of de bereidheid om de recovery opleiding te volgen;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je bent accuraat, collegiaal en stressbestendig.

Wat krijg je daarvoor terug?
Niet alleen onze patiënten verdienen het beste, ook jij als recovery verpleegkundige. Daarom bieden wij een salaris ingeschaald in functiegroep 50, volgens de cao ziekenhuizen en een contract voor de duur van een jaar met de intentie deze te verlengen. Indien je de opleiding nog gaat volgen zal je een passend voorstel worden gedaan. Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je hier.

Tot 14 juli 2020 kun je reageren via het sollicitatieformulier.

0 applications
0 views


08-07-2020 Anesthesie, Recovery, Pijnpoli
Recovery verpleegkundige (20-092)

Zorg jij voor een goede begeleiding en herstel?
Dan ben jij onze nieuwe Recovery verpleegkundige!
Vacaturenummer 20-092, uren in overleg

Wie ben jij?
Als recovery verpleegkundige verzorg je patiënten en bewaak je de vitale functies bij postoperatieve en in incidentele gevallen ook pre operatieve patiënten. Je werkt volgens protocol of in opdracht van de behandelaar en assisteert de behandelaar bij behandelingen en ingrepen. Je biedt ondersteuning aan patiënten gedurende de postoperatieve zorg. Ook ondersteun je bij het voorbereiden en gebruiksklaar maken van apparatuur, materialen en de behandelruimten. Als persoon ben je een echte teamspeler en weet je jezelf staande te houden in een hectische werkomgeving. Je bent communicatief sterk en weet andere om je heen te inspireren en motiveren.

Jouw nieuwe werkplek
De afdeling Recovery maakt onderdeel uit van het behandelcentrum dat onder andere bestaat uit de OK, Anesthesie en Pijnpoli. Op de afdeling werken tien recovery verpleegkundigen nauw samen met de verschillende disciplines. De afdeling staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit. We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste verpleegkundige die dit team verder komt versterken.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een verpleegkundige opleiding bij voorkeur aangevuld met de opleiding recovery-verpleegkundige, een gelijkwaardige opleiding of de bereidheid om de recovery opleiding te volgen;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je bent accuraat, collegiaal en stressbestendig.

Wat krijg je daarvoor terug?
Niet alleen onze patiënten verdienen het beste, ook jij als recovery verpleegkundige. Daarom bieden wij een salaris ingeschaald in functiegroep 50, volgens de cao ziekenhuizen en een contract voor de duur van een jaar met de intentie deze te verlengen. Indien je de opleiding nog gaat volgen zal je een passend voorstel worden gedaan. Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je hier.

Tot 14 juli 2020 kun je reageren via het sollicitatieformulier.

0 applications
10 views


08-07-2020 Anesthesie, Recovery, Pijnpoli
Verpleegkundige EOA, dagverpleging en PKS (20-091)

Wil jij samen met jouw collega's bijdrage aan de beste patiëntenzorg?
Dan ben jij onze nieuwe verpleegkundige EOA, dagverpleging en PKS!
Vacaturenummer 20-091, 24 uur per week

Wie ben jij?
Als verpleegkundige op de EOA, dagverpleging snijdend/beschouwend en PKS ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorgverlening van patiënten die worden opgenomen vanwege een geplande operatie of een behandeling. Als verpleegkundige op de EOA ben je onder andere verantwoordelijk voor de preoperatieve zorg aan deze patiënten. Als verpleegkundige op de dagverpleging ben je onder andere verantwoordelijke voor de postoperatieve zorg aan operatiepatiënten..

Jouw nieuwe werkplek
De afdelingen bestaan uit drie onderdelen, namelijk de electieve opname afdeling (EOA), de dagverpleging en de preklinische screening. Op de EOA afdeling komen volwassen patiënten terecht die een geplande operatie ondergaan. Patiënten worden ontvangen aan de balie en hun gegevens worden nagelopen. Daarna worden de patiënten voorbereid op de operatie. Op de dagverpleging komen volwassen patiënten voor behandeling in dagverpleging van zowel de beschouwende als de snijdende specialismen. Op de preklinische screening worden patiënten gezien als voorbereiding op een behandeling waarbij een vorm van anesthesie nodig is. Er werken anesthesisten, verpleegkundigen en secretaresses op de afdeling.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een verpleegkundig diploma op niveau 4 of 5 met registratie in het BIG-register;
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • Je hebt een klantgerichte en flexibele instelling;
 • Je staat open voor vernieuwingen en beschikken over basiskennis en vaardigheid in het gebruik van gangbare automatiseringssystemen.

Wat krijg je daarvoor terug?
Niet alleen onze patiënten verdienen het beste, ook jij als verpleegkundige EOA. Daarom bieden wij een salaris ingeschaald in functiegroep 45 - volgens de cao ziekenhuizen en een contract voor de duur van een jaar. Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je hier .

Tot 13 juli 2020 kun je reageren via het sollicitatieformulier.

0 applications
0 views


02-07-2020 Preklinische screening/ EOA