Logo Universiteit Twente

Vacatures geplaatst door Universiteit Twente

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Universiteit Twente.

Laatste vacatures

ETL developer / data analist (32-40 uur)

De juiste doelsystemen, de juiste doelgroepen en de juiste informatie. Om die samenhang draait het allemaal in de datawereld. Daarin wordt data driven decision making steeds belangrijker. In dat proces vind jij feilloos je weg. Het nemen van de juiste organisatorische beslissingen gebaseerd op feiten hebben we meer en meer op de rit. Dankzij jou in de rol van ETL developer / data analist. Lift je mee?

Functieomschrijving
Als onze nieuwe ETL developer / data analist begeef jij je dagelijks in een denkbeeldige driehoek. Die van data analytics, dashboarding en data-integratie. Daarin trek je vanuit de dienst LISA (library, IT services and archive) samen op met de Business Intelligence-afdeling (BI-Studio). Je realiseert integraties tussen bron- en doelsystemen om zo toe te werken naar een vernieuwd integration framework. Ook analyseer je data en zorg jij voor een nog hogere datakwaliteit. Dat laat je samen met je collegas zien in een overzichtelijk dashboard. Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van ons datawarehouse. Ook daarin doe jij ertoe. Wat je verder nog doet is het:

  • adviseren en overleggen met businessanalisten, datawarehouse-architecten en interne klanten;
  • mee en verder denken over data-architectuur, datamanagement en data-integratie;
  • documenteren van je ETL developersproducten.

0 sollicitaties
0 views


20-10-2021 Universiteit Twente
Manager Business Relations

Durf jij over grenzen heen te kijken? Ben je bekend met het universitaire onderzoekslandschap en ben je een bruggenbouwer tussen academici, industrie en overheden? Dan kan het zomaar zijn dat jij onze nieuwe collega wordt.

Vanuit jouw kennis en ervaring in het werven van onderzoeksfunding, ben je een onmisbare schakel tussen bedrijfsleven en faculteit. Je bent doorlopend in gesprek met onze wetenschappers en interne- en externe partners waardoor je goed bent aangesloten op lopend onderzoek en potentiële innovaties. In afstemming met het faculteitsbestuur en de departementen formuleer je een acquisitiestrategie gericht op het profiel van de faculteit en versterkend aan die van de UT. Op basis hiervan signaleer je kansen voor Engineering Technology in het regionale, nationale en Europese subsidielandschap.

Vanuit de internationale context waarin onderzoek plaatsvindt, ondersteun je wetenschappers bij het vergroten van hun nationale en internationale netwerk, je ontwikkelt een netwerkstrategie en onderhoudt de strategische samenwerking met overheden, industrie en andere kennisinstellingen. Als het gaat om internationale partners (bijvoorbeeld Horizon Europe, Erasmus+ subsidies en joint PhD overeenkomsten) zie je mogelijkheden en je werkt daarin nauw samen met de internationaliseringscoördinator van de faculteit.

Passend bij de missie en visie van de faculteit Engineering Technology helpt de Manager Business Relations mee bij het opzetten en implementeren van de onderzoeksstrategie en ontwikkelt, versterkt of verbindt strategische initiatieven. Je verwerft grote externe opdrachten en zorgt voor het opzetten van grote strategische projectvoorstellen en samenwerkingsverbanden voor de (middel)lange termijn met (inter)nationale partners en waar nodig help je in de contractonderhandelingen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties en zorgt dat betrokken partijen goed aangesloten zijn en blijven. Hierbij is de Industriële Adviesraad van de faculteit een waardevol platform om initiatieven over de te varen koers voor onderwijs, onderzoek en valorisatie te evalueren en initiëren. Onze alumni zijn tevens een belangrijke doelgroep waarvoor je - samen met de dienst Marketing & Communicatie - een gerichte strategie ontwikkelt hoe de faculteit zich met hen kan blijven verbinden.

Als netwerker neem je deel aan relevante overleggen binnen en buiten de UT en onderhoud je onze facultaire contacten. Je werkt daarin samen met Fraunhofer Project Center (FPC), de diensten Strategie & Beleid, Strategic Business Development en natuurlijk de ondersteunende diensten van de faculteit. Op bestuurlijk vlak ondersteun je de decaan en portefeuillehouders Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering en je rapporteert hiërarchisch aan laatstgenoemde.

0 sollicitaties
0 views


19-10-2021 Universiteit Twente
Assistant/Associate Professor on “Water for Sustainable Development”

Freshwater is essential to sustain life, economic development and the environment, but it is also a vulnerable resource whose availability and quality varies strongly around the globe. We need to understand the natural and socio-economic processes that affect water resources and develop solutions for water scarcity, flooding and pollution.

The Chair of Multidisciplinary Water Management (MWM) develops and applies holistic approaches which promote sustainable and resilient management of water systems. Particularly, we study the dynamics of supply and demand of water resources in interaction with climate, land use, energy transition and agricultural management as well as production, trade and consumption. The methods we use include water footprint and life cycle assessment, hydrological modelling and integrated assessment.

We understand water related grand challenges as a shared responsibility, so we engage different stakeholders and sectors to develop both science-based and actionable solutions. To support decision-making, we provide data, models and tools and share our knowledge in academic teaching and science dissemination.

Sustainable use and management of freshwater resources is at the core of research conducted at the MWM group. With this assistant professor position, we aim to expand our research on the interface between water and other aspects related to sustainable development. This includes the modelling and analysis of interactions between water use and availability, energy and resource use, land use changes and greenhouse gas emissions. Beyond environmental perspectives on water use, we aim at including social as well as economic aspects and risks relevant for sustainability challenges. This requires methodological developments which allow for a consistent assessment of water use along with other aspects of sustainability.

Within this context you will develop your own research line, also supporting the Faculty's strategy to strengthen competence in integrated life cycle management and sustainable resource use. You will teach at bachelor and master level, guide bachelor and master students in their thesis writing, be daily supervisor of PhD students, engage in management tasks and acquire research funding. There will be strong collaboration with the other members of the MWM group and you will strengthen the cooperation between the chairs within the Department of Civil Engineering and Management.

4 sollicitaties
0 views


18-10-2021 Universiteit Twente
PhD Candidate for the EU HORIZON 2020 project LOCALISED

It is a four year project that has started in October 2021. The LOCALISED consortium encompasses 12 partners from 6 countries: Germany, Austria, Italy, The Netherlands, Poland, and Spain.

The overall objective of LOCALISED is to downscale national decarbonization trajectories consistent with Europe's net-zero target to the local levels and provide the results to local authorities, citizens and businesses, in a way that would speed up the uptake of mitigation and adaptation actions. To this end, the project will create effective and clearly understandable tools that transform localised data on possible decarbonisation pathways by 2030 and 2050 into knowledge for action, namely: (1) the Decarbonisation Profiler for municipalities, regions and their citizens, providing information in all 24 EU languages, and (2) the Net-Zero Business Consultant tool. The tools will allow local authorities and policy-makers as well as citizens and businesses to identify viable combinations and best practices of (sectoral) mitigation and adaptation measures for every NUTS3 region on how to reach the goals of the downscaled pathways and to introduce an adapted-to-case service for implementation and monitoring of Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The project will additionally engage with EU citizen groups to inform them how climate change and different EU net-zero scenarios positively and negatively affect their lives and what share of mitigation can be enhanced via key behavioural change.

We will mainly work on one work package (WP4: Cross-sectoral mitigation and adaptation on the regional level) and contribute to almost all other). Hereafter, a description of WP4:

WP4's general objective: to turn disaggregated mitigation targets per regions into feasible cross-sectoral mitigation options and to calculate adaptation needs and feasibility, based on regional climate change impact, risk and vulnerability evaluations as well as existing climate governance modes and adaptation-mitigation co-benefits. The core topic of WP4 is to connect mitigation scenarios and pathways with climate change impacts and adaptation needs on the regional level.

Your tasks include contributing to:

  1. developing a comprehensive database of potential adaptation and mitigation measures in European regions. The measures will cover the areas of regional, municipal, individual and business actions;
  2. combining suitable cross-sectoral combinations of measures in order to reach regional mitigation targets. WP4 will define requirements for the suitability of measures for certain regions leading to best practices dependent on the social and cultural context;

3 identifying climate change impacts, risks and vulnerabilities per region based on mitigation trajectories/ scenarios, and to develop innovative adaptation options based on climate analogues/ twin cities combined with feasibility assessments and adaptation and mitigation co-benefits.

The UT team will lead WP4 and is mainly working on Tasks 1 and 3 building on existing work of downscaling regional (NUTS3-level) risk and vulnerability assessments and adaptation and mitigation measures in European regions and cities.

12 sollicitaties
0 views


18-10-2021 Universiteit Twente
Post-Doctoral position (1.0 FTE for 24 months) Microbubbles will lead the way

Using microbubbles to predict microsphere distrubution

Tools to visualize and guide radiated microspheres towards the tumor during internal radiation of liver cancer are limited, resulting in suboptimal treatment and damage to healthy liver tissue. Within this project our aim is to introduce an innovative method, using microbubbles to guide the way for irradiated microspheres and improve treatment outcome.

What you will learn

You will learn about the latest innovations in radioembolization, using both in vitro testing and in vivo application. The imaging and experimental facilities in the Tech Med Centre will be at your full disposal, including fluoroscopy, MRI and ultrasound equipment. This allows you to become familiarized with the full range of imaging modalities used in clinical practice. Furthermore, research oriented US machines (Verasonics, Alpinion) are available to develop and test new imaging sequences. As a gold standard flow visualization technique we employ laser PIV, you will learn how to operate state-of-the-art high speeds camera's and lasers.

Embedding

You will be part of the Multi-Modality Medical Imaging group of the University of Twente. You will work closely within the Imaging & Diagnostics Cluster of the Tech Med Centre. The position is 1.0 FTE for 24 months.

1 sollicitatie
0 views


15-10-2021 Universiteit Twente