Logo Hogeschool Van Hall Larenstein

Vacatures geplaatst door Hogeschool Van Hall Larenstein

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Van Hall Larenstein.

Laatste vacatures

Receptionist locatie Leeuwarden

Hogeschool Van Hall Larenstein

Wij zijn Van Hall Larenstein, dé duurzaamste hogeschool van Nederland. Studenten kiezen bewust voor onze hogeschool vanwege de unieke opleidingen en het unieke onderwijsaanbod in een groene, internationale en multiculturele omgeving. En daar hebben wij jou voor nodig!

Ben jij servicegericht en klantvriendelijk en zoek je een leuke baan met veel afwisseling? Lees dan snel verder!


De afdeling

De afdeling Facilitaire Dienst binnen onze school draagt zorg voor goede huisvesting en facilitaire dienstverlening voor studenten en medewerkers. Het betreft hier met name onderhoud en beheer van gebouwen en het leveren van facilitaire diensten zoals catering, schoonmaak, beveiliging, reprofaciliteiten enzovoort. De afdeling Facilitaire Dienst is op de twee vestigingen van onze hogeschool aanwezig en bestaat in totaal uit een team van circa 32 medewerkers.


Jij bent de ideale kandidaat!
In deze functie werk je 16-20 uur per week, maar je bent bereid om tijdens vakanties of ziekte dit op te schalen. Je bent een kei in afstemmen en je kan goed werken onder druk. Je krijgt energie van de afwisseling in de functie en schakelt makkelijk tussen taken. Ook bij calamiteiten reageer jij accuraat en correct.

Je hebt een goede beheersing van het Nederlands, Engels en Duits en ervaring met het werken met het Office-pakket. Ook heb je eerder een telefooncentrale bediend.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


27-06-2022 Van Hall Larenstein
(Aankomend) docent (-onderzoeker) voor de opleiding Innovatieve Plantenteelt

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland, actief in de agrofoodsector en de (groene) leefomgeving. De hogeschool combineert hbo onderwijs met praktijkonderzoek. We leiden jonge mensen op tot onderzoekende, ondernemende en innovatieve professionals die een bijdrage leveren aan de transitie van de agrofoodsector en het duurzaam inrichten en benutten van de leefomgeving. En daar hebben wij jou voor nodig!


De opleiding

Je maakt deel uit van de vernieuwde opleiding Innovatieve Plantenteelt (voorheen Tuin- en Akkerbouw) in Leeuwarden. Dit is een kleine kernopleiding binnen de hogeschool met een team van 12 medewerkers, waar de student centraal staat. Ons onderwijs richt zich op de productie van gezonde plantaardige landbouwproducten, het ontwikkelen van robuuste agro-ecosystemen en duurzame agrofood ketens. In de agrofoodsector spelen op dit moment grote vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie, natuur en milieu, circulaire economie, eiwittransitie en gezonde voeding. De sector is volop in beweging en onze opleiding ook!

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe collega's om samen met ons de opleiding door te ontwikkelen.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


17-06-2022 Van Hall Larenstein
Docent/ Onderzoeker Duurzaam Bosbeheer

Hogeschool Van Hall Larenstein

Wij zijn Van Hall Larenstein, dé duurzaamste hogeschool van Nederland. Wij bieden een uniek onderwijsaanbod aan in een groene, internationale en multiculturele omgeving. Studenten kiezen bewust voor onze hogeschool vanwege de unieke opleidingen en onderwijsaanbod. En daar hebben wij jou voor nodig!

Ben jij al docent en heb je ruime ervaring binnen het Bos- en Natuurbeheer? Of heb je nog geen ervaring in het docentschap en lijkt het je geweldig om jouw kennis en kunde over te dragen op studenten? Dit is je kans om bij de meest duurzame hogeschool van Nederland te komen werken!


De opleiding

De opleiding Bos- en Natuurbeheer (BNB) leidt studenten op tot ondernemende deskundigen in bos- en natuurbeheer, die in staat zijn bij te dragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Prosperity) aspecten te integreren in zowel de nationale als internationale context. Het uitgangspunt 'People, Planet, Prosperity' wordt binnen de opleiding vertaald met Beleven, Beschermen en Benutten. Binnen het team van BNB werk je samen met ongeveer 40 collega's.

0 sollicitaties
0 views


13-06-2022 Van Hall Larenstein
Lector Designing Future Green Cities

Wie zijn wij:

Van Hall Larenstein is een internationale groene kennisinstelling met ruim 4500 studenten, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door praktijkgericht onderzoek binnen diverse lectoraten vanuit onze locaties in Leeuwarden en Velp. Wij zijn de duurzaamste hogeschool van Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid maken we graag concreet. We leiden innovatieve en praktische professionals op die een zinnige bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel in eigen land als over de grenzen heen. Ook figuurlijk kijken we over grenzen en denken we graag buiten de kaders.

Inleiding
De Groene Stad heeft de toekomst. Steden staan voor grote uitdagingen om een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving te bieden aan een groeiend aantal inwoners. Steden zullen daarom steeds slimmer en duurzamer moeten worden ingericht en 'groener' moeten worden. Voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving is een veelvoud aan ingrijpende en blijvende veranderingen noodzakelijk.

Dit nieuwe lectoraat richt zich op het doen van onderzoek naar en het vormgeven van de transitie naar de leefbare en toekomstbestendige stad: een stad die groen, gezond, natuurinclusief en klimaatadaptief is en waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Hiermee wordt aangesloten bij de visie van HVHL: ''Het opleiden van experts in duurzame transities'', zoals verwoord in het Instellingsplan. De benodigde transitie naar de leefbare en toekomstbestendige stad vraagt om integrale oplossingen, zowel voor de bestaande stad als voor nog te ontwikkelen stedelijke gebieden. Niet gebaande paden zullen verkend worden op zoek naar innovatieve en wellicht onorthodoxe oplossingen. Ontwerp kan hierbij bij uitstek als onderzoeksmethode worden gebruikt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat oplossingen gedragen worden: Hoe kunnen groene steden zodanig worden ontworpen dat ze aansluiten bij de beleving en behoefte van de gebruikers?

Het lectoraat sluit aan bij de opgaven en uitdagingen die er zijn in de regio. Zo zijn 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gestart met een samenwerking onder de naam Groene Metropoolregio; om gezamenlijk te zorgen voor een goede balans tussen stedelijke ontwikkeling en een groene en ontspannen leefkwaliteit in de regio.

Binnen het lectoraat wordt gedacht aan de volgende mogelijke onderzoekslijnen, welke samen met de lector en werkveldpartners verder zullen worden uitgewerkt:

 • De groene stad en biophilic design
 • Desired future green cities: Beleving, voorkeuren en gedrag van gebruikers
 • Nieuwe concepten voor Green Urbanism in verschillende dichtheden
 • De informele groene stad


De functie omvat:

 • het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma dat richting geeft aan onderzoek en planvorming voor de transitie richting een toekomstbestendige stad;
 • het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leidend tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering;
 • het leiding geven aan een te vormen kenniskring, het professionaliseren van beginnende docentonderzoekers en het begeleiden van docentonderzoekers, promovendi/postdocs;
 • het verrichten van praktijkgericht onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;
 • het leveren van een bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en actief bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteit, de innovatie (curriculumvernieuwing) en de uitvoering van het onderwijs (bijvoorbeeld door het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders);
 • het acquireren van onderzoeksopdrachten;
 • het actief verspreiden van de uitkomsten en inzichten uit het lectoraatsonderzoek naar de beroepspraktijk en maatschappij;
 • het onderhouden en uitbreiden van een relevant intern en extern netwerk in onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk;
 • het samenwerken over de grenzen van het eigen lectoraat met andere lectoren binnen en buiten Van Hall Larenstein;
 • het meewerken aan processen en systemen t.b.v. de borging en verhoging van onderzoek- en onderwijskwaliteit;
 • een spilfunctie binnen de driehoek onderzoek, onderwijs en (beroeps)praktijk.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


10-06-2022 Van Hall Larenstein
Docent Bos- en Natuurbeheer

Hogeschool Van Hall Larenstein

Wij zijn Van Hall Larenstein, dé duurzaamste hogeschool van Nederland. Wij bieden een uniek onderwijsaanbod aan in een groene, internationale en multiculturele omgeving. Studenten kiezen bewust voor onze hogeschool vanwege de unieke opleidingen en onderwijsaanbod. En daar hebben wij jou voor nodig! Ben jij al docent en heb je ervaring binnen het bos- en natuurbeheer? Of heb je nog geen ervaring in het docentschap en lijkt het je geweldig om jouw kennis en kunde over te dragen op studenten? Dit is je kans om bij de meest duurzame hogeschool van Nederland te komen werken!

De opleiding

De opleiding Bos- en Natuurbeheer (BNB) leidt studenten op tot ondernemende deskundigen in bos- en natuurbeheer, die in staat zijn bij te dragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Prosperity) aspecten te integreren in zowel de nationale als internationale context. Het uitgangspunt 'People, Planet, Prosperity' wordt binnen de opleiding vertaald met Beleven, Beschermen en Benutten. Binnen het team van BNB werk je samen met ongeveer 40 collega's.

1 sollicitatie
0 views


09-06-2022 Van Hall Larenstein