Logo UMC Utrecht

Vacatures geplaatst door UMC Utrecht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor UMC Utrecht.

Laatste vacatures

Klinisch fysicus - audioloog

Je zult je voornamelijk richten op audiologische zorg binnen de zorggroep Hoorzorg volwassenen en Implanteerbare hoorhulpmiddelen.

Dit behelst voornamelijk zorg rondom hoortoestellen (aanmeting, controle en supervisie van collega's en AIOS) en zorg rondom beengeleidingshoortoestellen (intake, uitgifte nieuwe en vervangende processoren en controles).

Daarnaast zul je mogelijk meedraaien in het rooster voor dienstdoend audioloog.

Op termijn kan ook zorg rondom cochleaire implantatie tot de werkzaamheden gaan behoren.

0 sollicitaties
0 views


30-06-2022 UMC Utrecht
Doktersassistente polikliniek neuromusculaire ziekten

Als doktersassistente heb je een veelzijdig takenpakket en werk je in een drukke dynamische omgeving. De functie is een mix van zorg gerelateerde en administratieve werkzaamheden. Je werkt qua taken nauw samen met de verpleegkundig specialisten, neurologen, artsen in opleiding en het secretariaat. Je vormt de verbinding tussen zorg, planning en administratieve ondersteuning.

Tot je hoofdtaak behoort het coördineren en het plannen van het MND (Motor Neuron Disease) spreekuur. Tijdens dit diagnostische spreekuur, welke tweemaal per week plaatsvindt, komen patiënten uit heel Nederland voor een mogelijke diagnose van ALS. Patiënten krijgen gedurende de dag verschillende onderzoeken door verschillende specialisten, waarna zij aan het eind van de dag de uitslagen krijgen. Daarnaast voer je een aantal zorgtaken uit ter ondersteuning van het spreekuur, zoals het meten van de vitale longcapaciteit (FVC), het assisteren bij lumbaalpuncties, bloed prikken en de begeleiding van de patiënt en familie tijdens het spreekuur. Op de overige dagen hou je je bezig met de planning en administratie van dit spreekuur, en assisteer je waar mogelijk de artsen bij de andere spreekuren met FVC-metingen en het assisteren bij lumbaal puncties.

1 sollicitatie
1 view


30-06-2022 UMC Utrecht
Zorgassistent afdeling cardiologie

Als zorgassistent zal je ondersteuning bieden in de verschillende zorgtaken. Zo zal je assisteren bij het verzorgen, wassen en vervoeren van de patiënten. Daarnaast zal je ondersteuning bieden aan de verpleegkundigen op de afdeling met betrekking tot bijvoorbeeld het opmaken van de bedden. Ook werk je veel samen met de afdelingsassistent van afdeling cardiologie. Je draagt ook zorg voor logistieke processen zoals het verzamelen en zorgvuldig vervoeren van laboratoriummaterialen, medicatie bestellingen naar afdelingsbeleid verwerken, voorraadbeheer up-to-date houden op de afdeling, materialen in ontvangst nemen en naar afdelingsbeleid verwerken.

1 sollicitatie
7 views


29-06-2022 UMC Utrecht
Ervaren klachtenbemiddelaar

Je gaat werken als ervaren klachtenbemiddelaar gecombineerd met patiënt support binnen de directie kwaliteit en patiëntveiligheid. In deze functie is het behouden en/of herstellen van de relatie tussen de patiënt en de medewerker van het UMC Utrecht het belangrijkste doel. Door te bemiddelen bij klachten van patiënten bied jij voor alle betrokkenen de mogelijkheid om elkaar te begrijpen en in verbinding met elkaar naar een passende oplossing te zoeken. Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals bij calamiteiten of incidenten onderhoud jij het contact met de patiënt of naasten om goed zicht te houden op waar de patiënt behoefte aan heeft en om informatie te geven aan de patiënt. Jij hebt en houdt goed in beeld wat er nodig is om die onzekere en vaak heftige periode in het leven van de patiënt en/of zijn naasten van betekenis te kunnen zijn. Je levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan verbeteringen in de zorg en je maakt voor patiënt en medewerker het verschil.

Voorbeeld: Een patiënt is ontevreden over de behandeling in het ziekenhuis. Jij bent degene die schakelt met de betrokken behandelaren zodat de patiënt concreet antwoord ontvangt op de vragen die er zijn. Je begeleidt desgewenst de behandelaar door goed uit te leggen wat de behoefte van de patiënt is en door bijvoorbeeld te ondersteunen in de wijze waarop je een schriftelijk antwoord formuleert. Ook kan het zijn dat je de behandelaar en patiënt bij elkaar brengt. Dan begeleid jij het gesprek met als doel dat alle gesprekspartner hun inbreng kunnen hebben, dat respectvol met elkaar wordt omgegaan en dat idealiter de behandelrelatie na afloop is hersteld.

Klachtenbehandeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en zorgaanbieder bevredigende oplossing (Wkkgz art 16, lid 2). De onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris, het aanzien van onafhankelijkheid, het optreden als en niet als zorginhoudelijke deskundige of jurist, zijn cruciale kenmerken van de functie. In contact met patiënten en medewerkers werk je tactvol en doortastend om de relatie tussen patiënt en medewerker(s) te herstellen. Je begeleidt patiënt / naasten in het vinden van de juiste route om een klacht te behandelen door accurate informatie te verschaffen over het proces. Het doel van patiënt support is het onderhouden van het contact met en de ondersteuning van patiënten / naasten bij mogelijke calamiteiten.

1 sollicitatie
1 view


29-06-2022 UMC Utrecht
Kinderfysiotherapeut WKZ

Als geregistreerd kinderfysiotherapeut kun je volledig zelfstandig kinderfysiotherapeutische zorg verlenen en ben je bereidt om onder supervisie zich de subspecialistische (poli)klinische (hoog)complexe patiëntenzorg eigen te maken.

Je functioneert daarbij onder eindverantwoordelijkheid van de centrumleiding en klinisch supervisor.

Jouw werkzaamheden verricht je binnen de door de centrum- en divisieleiding en de wet aangegeven richtlijnen (BIG, WGBO, WMO). Je werkt tijdens de multidisciplinaire spreekuren en in de expertisecentra van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht.

  • Het betreft een tijdelijke waarnemende functie gedurende 12 maanden.
  • De nadruk van de patiëntenzorg ligt op algemene pediatrie en de subspecialismen kinderneurologie, kinder (-neuro)chirurgie en kinder- IC.
  • De werkzaamheden zijn met name op de klinische afdeling en in mindere mate op de polikliniek.
  • Het is ook jouw taak om deel te nemen aan multidisciplinaire besprekingen over de organisatie van de zorg.
  • Wanneer nodig lever je een bijdrage aan de algemene kinderfysiotherapeutische zorg vanuit onze afdeling.

1 sollicitatie
3 views


29-06-2022 UMC Utrecht