Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Productieleider

Ben jij die productieleider die warmloopt om samen te werken met een doelgroep met een beperkt arbeidsvermogen? Dan is dit de baan voor jou!
Als productieleider ben je verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van de afdeling. Hiertoe behoren de volgende taken:

  • Je stimuleert de arbeidsontwikkeling van medewerkers door gesprekken te voeren, ontwikkelplannen op te stellen, werkplekopdrachten en trainingen aan te bieden en door- en uitstroom te stimuleren.
  • Je voert het personeelsmanagement uit, waaronder individuele (begeleidings) gesprekken, werkoverleg, verzuimbegeleiding, arbeidsontwikkeling en de bijbehorende administratieve en registratieve werkzaamheden.
  • Je organiseert en coördineert de oplevering van producten, waarbij wordt voldaan aan kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Je zorgt voor een op de medewerkers afgestemd productieproces, in aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen en het beschikbare budget. Tevens zorg je voor productiemiddelen rekening houdende met veiligheid, kwaliteit, Arbo en milieu. Je werkt hierin samen met collega productieleiders en stuurt ongeveer 20 tot 40 medewerkers aan, ondersteund door voormannen/vrouwen.
  • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Robedrijf via het overleg met de productiemanager en deelname aan projecten.
    De functie kan door ontwikkelingen binnen het Robedrijf gaan wijzigen. We nodigen je uit om mee te denken over hoe de functie vormgegeven kan worden. Ook zal je als productieleider meer gaan rouleren.

LinkedIn Job Wrapping

0 sollicitaties
0 views


19-08-2019 Gemeente Rotterdam
Tijdelijk - Adviseur Internationaal

Als adviseur Internationaal bij de afdeling Public Affairs ben je belast met een stevige inhoudelijke portefeuille op internationaal terrein. Binnen je eigen portefeuille stuur je op de uitvoering van het internationaal beleid op basis van de vastgestelde prioriteiten en op actiepunten uit het Internationaal Programma. Je adviseert de concerndirectie en het college van burgemeester en wethouders op de toebedeelde landen en thema's. Je werkt samen en stemt af met partners van de gemeente Rotterdam. Verder ben je verantwoordelijk voor het initiëren en voorbereiden van internationale en bestuurlijke werkbezoeken.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


19-08-2019 Gemeente Rotterdam
Senior Beleidsadviseur Wonen & Zorg

Ben jij iemand met een bewezen ervaring in de genoemde gebieden en heb je affiniteit met de Wmo?

We zoeken een senior beleidsadviseur wonen & zorg met kennis van de (O)GGZ en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam werken hierbij nauw samen. De belangrijkste opgave voor de komende jaren is het realiseren van meer en gedifferentieerder woningaanbod om cliënten een zo groot mogelijke kans te geven op zelfstandig duurzaam wonen in de wijk, mét passende ondersteuning en aandacht voor goed nabuurschap. Je werkt hierin samen met collega's uit het team Zorg & Maatschappelijke Opvang, collega's van het cluster Stadsontwikkeling en externe partners. Je hebt een coördinerende rol op verschillende beleidsmatige onderwerpen (waaronder omgevingsmanagement) en coördineert en faciliteert het (politiek-bestuurlijke) proces om locatieontwikkelingen van maatschappelijke opvangvoorzieningen in de stad (en regio) mogelijk te maken.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


19-08-2019 Gemeente Rotterdam
Senior Beleidsadviseur Wonen & Zorg

Ben jij iemand met een bewezen ervaring in de genoemde gebieden en heb je affiniteit met de Wmo?

We zoeken een senior beleidsadviseur wonen & zorg met kennis van de (O)GGZ en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam werken hierbij nauw samen. De belangrijkste opgave voor de komende jaren is het realiseren van meer en gedifferentieerder woningaanbod om cliënten een zo groot mogelijke kans te geven op zelfstandig duurzaam wonen in de wijk, mét passende ondersteuning en aandacht voor goed nabuurschap. Je werkt hierin samen met collega's uit het team Zorg & Maatschappelijke Opvang, collega's van het cluster Stadsontwikkeling en externe partners. Je hebt een coördinerende rol op verschillende beleidsmatige onderwerpen (waaronder omgevingsmanagement) en coördineert en faciliteert het (politiek-bestuurlijke) proces om locatieontwikkelingen van maatschappelijke opvangvoorzieningen in de stad (en regio) mogelijk te maken.

LinkedIn Job Wrapping

1 sollicitatie
0 views


19-08-2019 Gemeente Rotterdam
Adviseur Kennis & Informatie

Je richt je onder meer op het inventariseren en analyseren van de informatie- en kennisbehoefte op basis van onder andere het Veiligheidsprogramma 2018-2023. Je verstaat de kunst van het combineren van al binnen dV aanwezige expertise met eventueel benodigde informatie en kennis van buiten. Hierbij weet je ook gebruik te maken van nieuwe en open bronnen.
Jij bent verantwoordelijk voor het wijkprofiel. Dit vraagt bestuurlijke gevoeligheid. Je levert producten en diensten, zoals (trend)analyses en rapportages, die als basis dienen voor (strategische) beleidsontwikkeling en richting geven aan onze veiligheidsaanpak. Je adviseert collega's over moties, raadsvragen en vragen van collegeleden, en levert zo nodig cijfers hier voor aan. Het gaat kortom om kennis & informatie omzetten in actie en actie omzetten in kennis & informatie.
Ook ben je bezig met het stimuleren en faciliteren van informatiegestuurd en kennisgedreven werken bij de directie, advisering bij het beleidsproces, de advisering over de inzet van specifieke instrumenten en interventies en het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van beleid, programma's, projecten en interventies. Samenwerking, vooral intern maar ook extern is hierin essentieel.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


16-08-2019 Gemeente Rotterdam