Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

SMA arts

Als SMA-arts geef jij advies over diverse keuringsaanvragen. Het onderzoek wordt gedaan op basis van de medische en/of psychologische situatie van een cliënt. Het bestaat uit een anamnese, observatie, uitgebreid lichamelijk onderzoek en oriënterend psychologisch onderzoek.

Tijdens het onderzoek beoordeelt de arts de medische fysieke beperkingen en belemmeringen in relatie tot de participatieplicht en wat daarin de prognose is. Het advies wordt opgesteld conform de participatiewet.

Het Sociaal Medische Advisering team (SMA-team) is onderdeel van de gemeente Rotterdam. Het team heeft inzicht in de doelgroepen, de complexe samenleving en kennis van relevante wetgeving, gemeentelijke beleidsregels en van gerechtelijke procedures die een medische inbreng vragen. Met die kennis en ervaring kijken ze integraal naar de cliënt. Waar zinvol wijzen ze ook op andere voorzieningen die nuttig kunnen zijn voor het functioneren van de cliënt in zijn omgeving.

De aanpak van het SMA-team is oplossingsgericht, gedegen, onafhankelijk en zonder winstoogmerk, met alle benodigde kennis in huis. Het team honoreert niet alle aanvragen maar fundeert ook de afwijzingen altijd goed. Tijdens spreekuren doet de arts onderzoek en spreekt met de cliënt over de diagnose, zijn beperkingen en vooruitzichten. Soms vraagt de arts (met toestemming van de cliënt) aanvullende informatie op bij de behandelend huisarts of specialist. Jaarlijks brengt het SMA-team ongeveer 6.000 medische adviezen uit in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het SMA-team (voorheen onderdeel van de GGD) is al veertig jaar de partner van gemeenten, bedrijven en organisaties in de regio.

7 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Gemeente Rotterdam
Junior Stedenbouwkundige Rotterdam Centrum

We koppelen je aan een ervaren stedenbouwkundige, met wie je de projecten en de taken in jouw deelgebied van de stad verdeelt. Samen trekken jullie op om bijvoorbeeld visies op te stellen, masterplannen of een nota van uitgangspunten te maken, of een tender uit te zetten.

13 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Gemeente Rotterdam
Junior Landschapsarchitect Rotterdam centrum

Als je door Rotterdam loopt, zie je het meteen: hier is altijd wel wat aan de hand. Van hoge hijskranen in de lucht tot stratenmakers op de grond. In Rotterdam wordt gebouwd! We bouwen extra woningen, scholen en voorzieningen. We maken de buitenruimte in hoog tempo groener, gezonder, toekomstbestendiger, toegankelijker en veiliger. Voor het Centrum van de stad zoeken we een ambitieuze junior landschapsarchitect.

6 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Gemeente Rotterdam
Teamleider E-depot voorziening en Databeheer Stadsarchief

Team E-depotvoorzieningen en databeheer (TED) is een nieuw team binnen stadsarchief Rotterdam. Dit betekent dat je als teamleider de eerste periode vooral bezig zult zijn met het ontwikkelen en versterken van de identiteit van jouw team.
Als teamleider ben je een betrokken leidinggevende met kennis en affiniteit met het vakgebied en verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team. Je houdt je bezig met de grote lijnen, duurzame inzetbaarheid en individuele ontwikkeling van je medewerkers. Je motiveert en faciliteert het team om hun talenten nog meer te versterken, stelt prioriteiten en maakt resultaatafspraken.
De teamleider valt onder deStadsarchivaris en is vertegenwoordiger van het team, is MT-lid en geeft hiërarchisch leiding aan ongeveer 18 medewerkers en op termijn aan circa 20 medewerkers, zoals specialisten digitalisering en ondersteuners.

Hoe doe je dit en wat zijn je verantwoordelijkheden:

 • Teamontwikkeling: identiteit, positionering, focus, doel en doelstellingen
 • Je vertaalt het vastgestelde beleid naar het team; stelt jaarplannen voor het eigen team op.
 • Je voert het vastgestelde jaarplan uit.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor de leveranciers van applicaties en systemen ten behoeve van het digitaal ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven en collecties.
 • Monitort de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden en stuurt zo nodig bij.
 • Rapporteert aan de Stadsarchivaris over de voortgang en realisatie van doelstellingen; rapporteert op basis van analyses van gegevens, binnen globale kaders.
 • Signaleert voor het stadsarchief relevante interne en externe ontwikkelingen.

Het betreft een functie met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, dat bij goed functioneren kan worden omgezet naar een vaste arbeidsovereenkomst.
Het geboden salaris, € 5.372,- (schaal 11) is indicatief, de functie wordt momenteel gewogen.

De afdeling
Het Team E-depotvoorzieningen en databeheer (TED) is verantwoordelijk voor het beheer van digitale archieven en collecties en het signaleren, ondersteunen en initiëren van vernieuwende methoden van toegankelijk maken en beschikbaar stellen van deze archieven en collecties.

Het team zorgt voor:

 • - Innoveren van de wijze van metadateren en digitale dienstverlening
 • - Extern digitaliseren/ grote digitaliseringsprojecten
 • - Digitaal preserveren
 • - Digitale advisering (digital born informatie)
 • - Innovatie
 • - Coördinatie op nadere toegankelijkheid

Maak kennis met het stadsarchief: https://youtu.be/sZqLBPNNP84

17 sollicitaties
0 views


28-11-2022 Gemeente Rotterdam
Teamleider Bureau Stadsarchivaris

Team bureau Stadsarchivaris is een nieuw team binnen Stadsarchief Rotterdam. Dit betekent dat je als teamleider de eerste periode vooral werkt aan het ontwikkelen en versterken van de identiteit van jouw team. Als teamleider ben je tevens verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team. Je houdt je bezig met de grote lijnen van het werk van het team, stimuleert teamoverstijgende samenwerking, faciliteert duurzame inzetbaarheid en individuele ontwikkeling van de teamleden. Daarnaast ben je binnen het MT verantwoordelijk voor de portefeuilles HR en financiën.

Je motiveert en faciliteert je medewerkers om hun talenten optimaal te benutten en te versterken, je stelt prioriteiten en maakt resultaatafspraken. Je neemt je team mee in de verdere realisatie van de visie van het stadsarchief. En als vanzelfsprekend heb je affiniteit met het archiefwezen en de geschiedenis van Rotterdam.
De teamleider valt onder de Stadsarchivaris, is MT-lid en geeft hiërarchisch leiding aan uiteindelijk ongeveer 17 specialisten en ondersteuners (Incl. de jaarlijkse trainees).

Hoe doe je dit en wat zijn je verantwoordelijkheden:

 • Teamontwikkeling: identiteit, positionering, focus, doel en doelstellingen
 • Je vertaalt het vastgestelde beleid naar het team; stelt jaarplannen voor het eigen team op
 • Monitort de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden en stuurt zo nodig bij
 • Rapporteert aan de Stadsarchivaris over de voortgang en realisatie van doelstellingen rapporteert op basis van analyses van gegevens, binnen globale kaders
 • Signaleert voor het stadsarchief relevante interne en externe ontwikkelingen.

De afdeling
Het Bureau Stadsarchivaris zorgt voor het ondersteunen en adviseren van de Stadsarchivaris in de verantwoordelijkheid van zowel Stads- als Gemeentearchivaris. De disciplines binnen dit team kunnen worden onderverdeeld in Toezicht (op de informatiehuishouding), Publieksbereik en Bedrijfsadministratie (financiën, administratie en fondsenwerving)
Om je een indruk te geven waar het team zich mee bezig houdt, noemen we hieronder een aantal werkzaamheden van het afgelopen jaar:

 • Inspectierapporten voor de gemeente Rotterdam en contractpartners zoals DCMR en Metropoolregio opgesteld
 • Onderzoek gedaan naar informatiebeheer rondom de ingezette ontwikkelingen op het gebied van tijd- en- plaats onafhankelijk werken
 • Begeleiden en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in bronmateriaal van het stadsarchief
 • Realisatie publicaties zoals publieksboek Koloniaal Rotterdam, stad van vandaag en morgen en het Rotterdams Jaarboekje in samenwerking met stichting Roterodamum;
 • Medewerking verleend aan tentoonstellingen, presentaties en festivals van stedelijke partners/organisaties
 • Samengewerkt aan en een inhoudelijke bijdrage geleverd aan met andere instellingen opgezette gemeente brede publieksprogramma's
 • Projecten geïnitieerd, bijvoorbeeld het verdiepende onderzoek naar de slachtoffers van het bombardement
 • Straatnamen en gedenktekens aangewezen, zoals het J.A. Deelderplein
 • Educatie activiteiten zoals online lesmateriaal op geschiedenislokaal010 en voor leerlingen basis en voortgezet onderwijs rondleidingen en workshop rondom de kinderboekenweek;
 • Verbeteren processen financiële administratie.

De werkzaamheden van het team zijn vakinhoudelijk. De diversiteit van de producten kan groot zijn en de complexiteit varieert. Er is periodiek sprake van activiteiten met een politiek maatschappelijke impact.

Maak kennis met het stadsarchief: https://youtu.be/sZqLBPNNP84

7 sollicitaties
0 views


28-11-2022 Gemeente Rotterdam