Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Informatiemanager

Als informatiemanager maak je onderdeel uit van het team Bedrijfsvoering en ben je de schakel tussen de afdeling Vastgoed (business) en BCO (architectuur, functioneel beheer oracle). Je adviseert beide partijen over ontwikkelingen die de informatievoorziening beïnvloeden. Je vertaalt de vragen uit de business naar oplossingen waar de ICT-organisatie mee aan de slag kan. Het continue verbeteren van de dienstverlening naar collega's (de gebruikers) staat hierbij centraal. Dankzij jou werkt de Afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam optimaal met het nieuwe vastgoedinformatiesysteem en werken we met zijn allen slimmer aan de oplossingen voor de stad.

Hoe je dit gaat doen?:

 • Je maakt beleidsvoorstellen omtrent informatievoorziening voor het primaire proces van vastgoed. Hiermee leg je de basis voor het invullen van de informatie managementrol en functioneel beheer in de operationele fase;
 • Op basis van de concern- en afdelingsinformatiestrategie zorg je voor de juiste inhoudelijke afwegingen in het keuzetraject. Je hebt een coördinerende rol om te zorgen dat de specifieke onderdelen van het programma van eisen getoetst worden en trekt de conclusies;
 • Je stelt op basis van een gedegen informatieanalyse een samenhangend projecten portfolio op, gericht op het bereiken van de gewenste beleidseffecten;
 • Je bent mede grondlegger voor de inrichting van geoptimaliseerde processen in het nieuwe systeem. Je hebt uiteraard een centrale rol in de voorbereiding en inrichting van het implementatietraject;
 • Je zorgt voor de aansluiting en inrichting van het jaarplan proces, de voortgangsrapportage en evaluatie en advies over bijsturing;

Samen met o.a. Functioneel Beheer vertaal je de informatiebehoefte naar functionele eisen en wensen. Er is een intensieve samenwerking met het cluster Bestuurs- en concernondersteuning (BCO). Je bent hier een onmisbare sparringpartner. Op deze wijze draag jij bij aan de verdere professionalisering van onze vastgoed afdeling.

11 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Gemeente Rotterdam
Directiesecretaresse

Als directiesecretaresse blink je uit in zowel samen- en zelfstandig werken. Je staat in ieder geval aan de lat om een directeur volledig te ontzorgen. Dit doe je door voorbereid aan tafel te zitten, vragen te stellen en je acties en werkstijl aan te passen naar gelang de behoefte. Proactief zijn is voor jou een vanzelfsprekendheid. Ook in je samenwerking met de andere collega's uit je team, waarvoor je soms taken of portefeuilles waarneemt. Je weet je heel natuurlijk aan te passen naar wat dat van jou vraagt. Verder besef jij je dat jouw rol meer is dan het bedienen van een directeur en dat jij een belangrijke schakel bent in het goed functioneren van een cluster als Stadsontwikkeling. Je vindt het daarom leuk om ook afspraken en bijeenkomsten te organiseren die afstralen op de directie in den brede. Dit doe je soms alleen, soms samen, maar altijd transparant. Als collega's uit het cluster met jou hebben samengewerkt, doen ze dat graag nog een keer.

Wat je concreet gaat doen?

 • Voor een directeur beheer je de complexe agenda en de constante stroom aan e-mails. In het beheer van de e-mail filter je zelfstandig de vergaderstukken, vragen en acties die voorkomen en handelt deze af waar mogelijk. Je kunt uitstekend structureren, ordenen, hoofd- van bijzaken onderscheiden en inleven in de behoeften van anderen;
 • Je bereid het wekelijkse agendaoverleg met directeur en de directieadviseur voor. Je hebt en biedt overzicht en hebt mogelijke oplossingen bedacht voor knelpunten in de agenda de komende weken. Je stelt de vragen die de directeur helpen om te reflecteren op de te maken en gemaakte keuzes en die jou helpen op de agenda werkbaar te houden.

Competenties

 • Stressbestending; werken in een dynamische en complexe werkomgeving;
 • Samenwerken/teamspeler;
 • Betrouwbaar en transparant;
 • Zelfstandige werker met oog voor het team;
 • Accuraat en resultaatgericht;
 • Flexibel;
 • Zelfstandig;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift.

5 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Gemeente Rotterdam
Afdelingssecretaris

De afdelingssecretaris rapporteert rechtstreeks aan het hoofd PMB en ondersteunt deze en de afdeling op het gebied van besluitvorming, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

 • Verricht onderzoek, verzamelt en analyseert informatie ter formulering van beslispunten;
 • Stelt (mede) rapportages, (pre-)adviezen, agendaposten en beslispunten op;
 • Toetst deze op consistentie t.o.v. eerdere besluitvorming;
 • Draagt zorg voor de verslaglegging van besluiten;
 • Coördineert besluitvorming;
 • Draagt zorg voor de bekendmaking en uitvoering van genomen besluiten en bewaakt de voortgang;
 • Geeft vorm aan het ééningangs- en éénuitgangsprincipe van de afdeling m.b.t. opdrachten en besluitvorming;
 • Stelt adviezen op en beantwoordt vragen daarover;
 • Zorgt voor de afhandeling van documenten en rapportages binnen PMB;
 • Coördineert de informatievoorziening en de afhandeling m.b.t. plannen, agendaposten, documenten, brieven van de afdeling en zorgt ervoor dat de kwaliteit hiervan gewaarborgd is, draagt ook zorg voor afstemming met andere afdelingen/partijen;
 • Vervult een deel van de operationele bedrijfsvoeringstaken van de afdeling;
 • Draagt zorg voor de uitwerking in een (meerjarig)programma en afstemming binnen het project/ de afdeling;
 • Levert een bijdrage aan het uniformeren van uitgaande documenten;
 • Adviseert en informeert interne en externe belanghebbenden;
 • Bewaakt de voortgang binnen de afdeling.

Bovenstaand zaken doe je uiteraard niet alleen maar in samenwerking met de andere afdelingssecretarissen en managementassistenten.

1 sollicitatie
0 views


24-09-2021 Gemeente Rotterdam
Adviseur Onderhoud Vastgoed

Natuurlijk heb je als Adviseur Onderhoud Vastgoed kennis van onderhoud en alle ontwikkelingen op dit vakgebied. Je geeft advies op de aan jou toegewezen thema's zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, onderhouds- en kwaliteitsbeleid en beleid omtrent wet- en regelgeving. Je toetst de effectiviteit van nieuw beleid en stelt bij waar nodig. Je ontwikkelt voorstellen en adviseert de Coördinator Onderhoud voor verdere optimalisatie. Je volgt alle externe ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving rondom jouw thema's en je vertegenwoordigt de gemeente Rotterdam in externe netwerken en samenwerkingsverbanden.

Als Adviseur Vastgoedonderhoud voer je, in opdracht van de Coördinator Onderhoud, de volgende werkzaamheden uit:

 • Het opstellen, implementeren en actualiseren van het onderhoudsbeleid- en kwaliteitsbeleid;
 • Het opstellen, implementeren en actualiseren van beleidsnotities omtrent alle relevante wettelijke verplichtingen, waaronder:
  • brandveiligheid;
  • elektrische veiligheid (NEN 3140);
  • waterveiligheid (legionella);
  • asbest;
  • werken op hoogte.
 • Het voeren van regie op het beheer en de actualisatie van de meerjaren onderhoudsbegroting en jaarbegroting onderhoud op afdelingsniveau (inclusief opstellen managementrapportages);
 • Het jaarlijks actualiseren en verbeteren van de onderhoudsprocessen;
 • Het begeleiden van (Nationale en Europese) aanbestedingstrajecten ten aanzien projecten die voortvloeien uit beleidsnotities;
 • Het vervullen van de projectleidersrol in projecten die nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Lever je financiële informatie aan en verzorg je rapportages in het kader van de planning & control cyclus op afdelingsniveau op het gebied van onderhoud (jaarschijf en meerjarig).

4 sollicitaties
0 views


23-09-2021 Gemeente Rotterdam
Inkomensconsulent Heronderzoeken

Vind jij het leuk om de Rotterdammer te helpen en ben jij een flexibel persoon die graag in contact staat met klanten? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe Inkomensconsulent Heronderzoeken!

Team Heronderzoeken is opzoek naar een Inkomensconsulent die het leuk vindt om te onderzoeken. Jij bent verder iemand die energie krijgt van mensen verder helpen, dit verder helpen doe je voornamelijk face to face. Zo ga je in gesprek met burgers en onderzoek je ook de rechtmatigheid.

Jouw werk als Inkomensconsulent Heronderzoeken is mensenwerk. Het voeren van face tot face gesprekken is iets wat op kantoor gebeurd, de overige werkdagen werk je voorlopig thuis. Het is daarom van belang dat jij thuis bent in de dienstverlening, hierbij is het leggen en onderhouden van contact met werkzoekenden, verschillende interne afdelingen en derden een belangrijk onderdeel van je takenpakket. Een goede basis in gesprekstechnieken en inlevingvermogen heb je nodig om het gesprek te kunnen voeren.

Welke taken voer je uit als Inkomensconsulent Heronderzoeken:

 • Je gaat face to face in gesprek met de werkzoekenden;
 • Je gaat het dossier afhandelen. Onder 'afhandelen' valt: Onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren, tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte van de uitkering berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en (digitale) dossiers opbouwen en completeren;
 • Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen. Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties;
 • Je treedt op als vraagbaak voor collega's binnen en buiten je team/afdeling.

1 sollicitatie
0 views


23-09-2021 Gemeente Rotterdam