Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Gebiedsontwikkelaar Cluster Stadsontwikkeling

De gebiedsontwikkelaars van de afdeling Gebiedsontwikkeling vormen dé ingang voor Stadsontwikkeling in de stad, de gebieden en voor stakeholders waar het gaat om de ruimtelijke opgave (aanspreekpunt, ontwikkelen, initiëren en najagen). Door het ontstaan van twee vacatures binnen de afdeling zijn we op zoek naar twee gebiedsontwikkelaars.

Jij en je collega gebiedsontwikkelaars vullen het opdrachtgeverschap in voor het realiseren van de ruimtelijke doelstellingen voornamelijk verwoord in de gebiedsvisies, met uitzondering van stedelijke beleidskaders of specifiek sectorale opgaven. Als ontwikkelaar schakel je daarbij namens stadsontwikkeling o.a. tussen collegedoelen, wensen van marktpartijen, corporaties en kansen uit de markt en politieke maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij onder meer om het vinden van een juiste balans bij complexe noodzakelijke bouwopgaves, als onderdeel van bijvoorbeeld de bouw van 18.000 woningen behorend bij de verdichtingsopgave waar de gemeente Rotterdam voor staat en tegelijkertijd het bewaken van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Dit vraagt een bepaalde mate van flexibiliteit en het vermogen om integraal te kunnen acteren. Als ontwikkelaar heb je ook een link naar de verantwoordelijk wethouder.

Als gebiedsontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor een bepaald gebied in de stad en je bent daarbij:

 • spil in de ruimtelijke ontwikkeling binnen een gebied en draagt zorg voor het integraal initiëren, ontwikkelen en realiseren van de uitvoeringsplannen van Stadsontwikkeling binnen het gebied;
 • opdrachtnemer van het bestuur voor gebiedsgerichte opgaven en ambtelijk opdrachtgever binnen het cluster Stadsontwikkeling voor de projecten;
 • sturend op een succesvolle uitvoering binnen het desbetreffende gebied, monitor je de voortgang en beslis je over initiatieven in het gebied op basis van het gebiedsprogramma;
 • binnen de afdeling Gebiedsontwikkeling portefeuillehouder voor gebied overstijgende externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld energietransitie);
 • voor ontwikkelende partijen en de gebieden het aanspreekpunt voor de gebiedsgerichte opdrachtenportefeuille van Stadsontwikkeling en ben je de key accountmanager voor partijen zoals woningbouwcorporaties;
 • in samenwerking met collega gebiedsontwikkelaars adviseer je op strategisch en tactisch niveau de directeur Gebiedsontwikkeling over ontwikkeling van Rotterdam als geheel.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2020 Gemeente Rotterdam
Gebiedsontwikkelaar Cluster Stadsontwikkeling

De gebiedsontwikkelaars van de afdeling Gebiedsontwikkeling vormen dé ingang voor Stadsontwikkeling in de stad, de gebieden en voor stakeholders waar het gaat om de ruimtelijke opgave (aanspreekpunt, ontwikkelen, initiëren en najagen). Door het ontstaan van twee vacatures binnen de afdeling zijn we op zoek naar twee gebiedsontwikkelaars.

Jij en je collega gebiedsontwikkelaars vullen het opdrachtgeverschap in voor het realiseren van de ruimtelijke doelstellingen voornamelijk verwoord in de gebiedsvisies, met uitzondering van stedelijke beleidskaders of specifiek sectorale opgaven. Als ontwikkelaar schakel je daarbij namens stadsontwikkeling o.a. tussen collegedoelen, wensen van marktpartijen, corporaties en kansen uit de markt en politieke maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij onder meer om het vinden van een juiste balans bij complexe noodzakelijke bouwopgaves, als onderdeel van bijvoorbeeld de bouw van 18.000 woningen behorend bij de verdichtingsopgave waar de gemeente Rotterdam voor staat en tegelijkertijd het bewaken van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Dit vraagt een bepaalde mate van flexibiliteit en het vermogen om integraal te kunnen acteren. Als ontwikkelaar heb je ook een link naar de verantwoordelijk wethouder.

Als gebiedsontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor een bepaald gebied in de stad en je bent daarbij:

 • spil in de ruimtelijke ontwikkeling binnen een gebied en draagt zorg voor het integraal initiëren, ontwikkelen en realiseren van de uitvoeringsplannen van Stadsontwikkeling binnen het gebied;
 • opdrachtnemer van het bestuur voor gebiedsgerichte opgaven en ambtelijk opdrachtgever binnen het cluster Stadsontwikkeling voor de projecten;
 • sturend op een succesvolle uitvoering binnen het desbetreffende gebied, monitor je de voortgang en beslis je over initiatieven in het gebied op basis van het gebiedsprogramma;
 • binnen de afdeling Gebiedsontwikkeling portefeuillehouder voor gebied overstijgende externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld energietransitie);
 • voor ontwikkelende partijen en de gebieden het aanspreekpunt voor de gebiedsgerichte opdrachtenportefeuille van Stadsontwikkeling en ben je de key accountmanager voor partijen zoals woningbouwcorporaties;
 • in samenwerking met collega gebiedsontwikkelaars adviseer je op strategisch en tactisch niveau de directeur Gebiedsontwikkeling over ontwikkeling van Rotterdam als geheel.

5 sollicitaties
0 views


20-01-2020 Gemeente Rotterdam
Senior adviseur mobiliteit

Als senior adviseur mobiliteit richten jouw werkzaamheden zich op bestuurlijke en strategische advisering op duurzaamheid binnen het werkveld Mobiliteit in het algemeen en in het bijzonder op de energietransitie en verschoning van de mobiliteit (nul emissie), als topprioriteit van het huidige beleid. Je geeft samen met het management en de andere senioren van de afdeling richting aan de koers van de afdeling en je bent in staat om nieuwe ontwikkelingen om te zetten naar opgaven voor de afdeling en daar mede op te sturen.

Jij bent samen met onder andere de strategisch adviseur mobiliteit van de afdeling Duurzaamheid verantwoordelijk voor de inhoudelijke strategie van het programma Nul Emissie Mobiliteit en voor verbinden van de opgaven vanuit Duurzaam met de afdeling Mobiliteit, het vertalen van deze opgaven naar een aanpak en stuurt op het geheel. Jij positioneert de energietransitie als integraal onderdeel van het mobiliteitsbeleid en vertaalt deze naar de ruimtelijke opgave van de stad.

Je werkt samen met onze adviseurs aan het vertalen van onze mobiliteitsambities in producten. Je geeft mede richting aan onze kennisagenda en weet de nieuwste innovaties uit het gehele mobiliteitsveld een plek te geven in bijvoorbeeld ruimtelijke plannen onder andere door het initiëren van experimenten. Dit doe je niet alleen. Je initieert, geeft richting en bent prima in staat om jouw collega's die meewerken aan het 'maken van de stad' te coachen en begeleiden. Je werkt samen met deskundigen vanuit de gehele gemeente. Denk aan planeconomen, stedenbouwkundigen en experts buitenruimte.

Jouw taken bestaan uit richten, verbinden, (onder)steunen en inspireren. Hoe je dat doet:

 1. Richten: vertalen van opgaven naar een visie en aanpak, het inhoudelijk sturen (ofwel richten) van producten en collega's.
 2. Verbinden: interne en externe partijen uit te nodigen een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze ambities, ons werkveld te verrijken met nieuwe ontwikkelingen en daarbij de afstemming met de strategie, beleidsdoelen en inzet van de gemeente, SO en de afdeling.
 3. (Onder)steunen: collega's te helpen de handelingsperspectieven in producten, programma's en projecten vorm te geven. Dit doen we door verschillende opgaven te initiëren en dit in samenhang met elkaar te doen (crossovers).
 4. Inspireren: collega's e.a. te enthousiasmeren een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het realiseren van onze ambities, via verhalen, beelden, 'best practices', etc.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2020 Gemeente Rotterdam
Senior adviseur mobiliteit

Als senior adviseur mobiliteit richten jouw werkzaamheden zich op bestuurlijke en strategische advisering op duurzaamheid binnen het werkveld Mobiliteit in het algemeen en in het bijzonder op de energietransitie en verschoning van de mobiliteit (nul emissie), als topprioriteit van het huidige beleid. Je geeft samen met het management en de andere senioren van de afdeling richting aan de koers van de afdeling en je bent in staat om nieuwe ontwikkelingen om te zetten naar opgaven voor de afdeling en daar mede op te sturen.

Jij bent samen met onder andere de strategisch adviseur mobiliteit van de afdeling Duurzaamheid verantwoordelijk voor de inhoudelijke strategie van het programma Nul Emissie Mobiliteit en voor verbinden van de opgaven vanuit Duurzaam met de afdeling Mobiliteit, het vertalen van deze opgaven naar een aanpak en stuurt op het geheel. Jij positioneert de energietransitie als integraal onderdeel van het mobiliteitsbeleid en vertaalt deze naar de ruimtelijke opgave van de stad.

Je werkt samen met onze adviseurs aan het vertalen van onze mobiliteitsambities in producten. Je geeft mede richting aan onze kennisagenda en weet de nieuwste innovaties uit het gehele mobiliteitsveld een plek te geven in bijvoorbeeld ruimtelijke plannen onder andere door het initiëren van experimenten. Dit doe je niet alleen. Je initieert, geeft richting en bent prima in staat om jouw collega's die meewerken aan het 'maken van de stad' te coachen en begeleiden. Je werkt samen met deskundigen vanuit de gehele gemeente. Denk aan planeconomen, stedenbouwkundigen en experts buitenruimte.

Jouw taken bestaan uit richten, verbinden, (onder)steunen en inspireren. Hoe je dat doet:

 1. Richten: vertalen van opgaven naar een visie en aanpak, het inhoudelijk sturen (ofwel richten) van producten en collega's.
 2. Verbinden: interne en externe partijen uit te nodigen een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze ambities, ons werkveld te verrijken met nieuwe ontwikkelingen en daarbij de afstemming met de strategie, beleidsdoelen en inzet van de gemeente, SO en de afdeling.
 3. (Onder)steunen: collega's te helpen de handelingsperspectieven in producten, programma's en projecten vorm te geven. Dit doen we door verschillende opgaven te initiëren en dit in samenhang met elkaar te doen (crossovers).
 4. Inspireren: collega's e.a. te enthousiasmeren een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het realiseren van onze ambities, via verhalen, beelden, 'best practices', etc.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2020 Gemeente Rotterdam
Junior Stedenbouwkundige

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en werken aan een energietransitie. Opgaven die grote uitdagingen voor de discipline stedenbouw met zich meebrengen. Creativiteit, innovatie en procesvaardigheden zijn belangrijker dan ooit. Hiervoor zoekt de gemeente Rotterdam een aantal ambitieuze en getalenteerde junior stedenbouwkundigen.

Wat houdt het dan in?
Je komt te werken op de afdeling Ruimte & Wonen. Een afdeling met 250 collega's, waarvan ongeveer 50 stedenbouwkundigen. Op deze afdeling werk je nauw samen met landschapsarchitecten, planologen en tekenaars. Integraal denken is een basisprincipe bij ons. De laatste jaren zijn er weer flink wat jonge collega's aan de afdeling toegevoegd. Studenten van de Academie in Rotterdam, trainees, maar ook pas afgestudeerden.

We koppelen je aan een ervaren stedenbouwkundige, met wie je de projecten en de taken verdeelt. Samen trekken jullie op om bijvoorbeeld visies op te stellen, masterplannen te maken of een tender uit te zetten. Maar zelfstandig werken is natuurlijk het leukst. Daarom mag jij, na een opstartperiode, zelfstandig projecten oppakken en stem je wanneer nodig af. De zwaarte van je werkpakket is afhankelijk van je ervaring. Ons doel is wel om je op verschillende schaalniveaus te laten werken.

1 sollicitatie
0 views


16-01-2020 Gemeente Rotterdam