Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Senior Beleidsadviseur Directie Veiligheid - Team Risicogroepen

Voor het team Risicogroepen zoeken we een fulltime senior beleidsadviseur die zich gaat richten op thema's die binnen het domein Zorg en vVeiligheid vallen. Je volgt ontwikkelingen op het betreffende beleidsveld, beoordeelt deze op waarde en vertaalt nieuwe inzichten naar organisatiebeleid op tactisch/strategisch niveau. Je ontwikkelt, implementeert, evalueert en onderhoudt methoden, technieken en instrumenten. Je adviseert op het uit te voeren beleid op (middel)lange termijn en over verbeteringen betreffende je portefeuille. Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk op het eigen beleidsveld en opereert zelfstandig in overlegverbanden met raakvlakken op met andere beleidsvelden. Je onderhoudt intern contact met collega's over het strategisch beleid om draagvlak te verwerven en te adviseren.

0 sollicitaties
0 views


16-10-2019 Gemeente Rotterdam
Senior Beleidsadviseur Directie Veiligheid - Team Risicogroepen

Voor het team Risicogroepen zoeken we een fulltime senior beleidsadviseur die zich gaat richten op thema's die binnen het domein Zorg en vVeiligheid vallen. Je volgt ontwikkelingen op het betreffende beleidsveld, beoordeelt deze op waarde en vertaalt nieuwe inzichten naar organisatiebeleid op tactisch/strategisch niveau. Je ontwikkelt, implementeert, evalueert en onderhoudt methoden, technieken en instrumenten. Je adviseert op het uit te voeren beleid op (middel)lange termijn en over verbeteringen betreffende je portefeuille. Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk op het eigen beleidsveld en opereert zelfstandig in overlegverbanden met raakvlakken op met andere beleidsvelden. Je onderhoudt intern contact met collega's over het strategisch beleid om draagvlak te verwerven en te adviseren.

0 sollicitaties
0 views


16-10-2019 Gemeente Rotterdam
Beleidsadviseur

Leidt jouw inzet tot een concrete aanpak die werkt?
Als beleidsadviseur bestaande voorraad bij Bouw- en Woningtoezicht vertaal je stedelijke ambities als veilig, bouwproductie en energietransitie (wat?) naar concrete, duurzame en kansrijke instrumenten, processen en producten op het gebied van onderhoud, bouwen, beheer, slopen en gebruik.

Hoe doe je dat?
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) speelt daarin een centrale rol. Je adviseert het College van Burgemeester en Wethouders en werkt nauw samen met ketenpartners op tactisch en operationeel niveau. Bouwkundige, maatschappelijke, economische, sociale en juridische aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Je onderhoudt een netwerk van partijen die essentieel zijn voor een geslaagde integrale aanpak. Ook volg je de ontwikkelingen binnen de relevante vakgebieden.

0 sollicitaties
0 views


15-10-2019 Gemeente Rotterdam
Beleidsadviseur

Leidt jouw inzet tot een concrete aanpak die werkt?
Als beleidsadviseur bestaande voorraad bij Bouw- en Woningtoezicht vertaal je stedelijke ambities als veilig, bouwproductie en energietransitie (wat?) naar concrete, duurzame en kansrijke instrumenten, processen en producten op het gebied van onderhoud, bouwen, beheer, slopen en gebruik.

Hoe doe je dat?
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) speelt daarin een centrale rol. Je adviseert het College van Burgemeester en Wethouders en werkt nauw samen met ketenpartners op tactisch en operationeel niveau. Bouwkundige, maatschappelijke, economische, sociale en juridische aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Je onderhoudt een netwerk van partijen die essentieel zijn voor een geslaagde integrale aanpak. Ook volg je de ontwikkelingen binnen de relevante vakgebieden.

3 sollicitaties
0 views


15-10-2019 Gemeente Rotterdam
Teamleider Reiniging

Je geeft leiding aan meewerkend voormannen/-vrouwen en aan medewerkers reiniging in functieschaal 2 t/m 5. Hierbij wordt uitgegaan van een span of control van 1 op 20. Incidenteel stuur je de medewerkers van een inzamelingsteam aan, bijvoorbeeld bij gladheidsbestrijding, evenementen en buiten de reguliere roosters. Samen met de uitvoerende medewerker ben je verantwoordelijk dat Rotterdam schoon is. Hierbij kun je denken aan het verwijderden van zwerfvuil, legen van de prullenbakken, onkruid verwijderen, hondenpoep verwijderen, evenementen schoonmaken, inzet bij markten, gladheidbestrijding etc.

Je initieert regelmatig een voorschouw binnen het gebied en vertaalt de uitkomst naar de uit te voeren werkzaamheden. Gebieds-en stratenkennis is hierbij natuurlijk belangrijk. Netwerken in het gebied, samenwerken met de partners binnen Stadsbeheer maakt dat deze baan nooit saai zal zijn.

Verder behoort een tijdige en correcte manier van klachtenafhandeling (o.a. MSB meldingen) en terugkoppeling naar de klager conform procedure tot je dagelijkse werkzaamheden. Je bent daarnaast (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bijstellen van een reinigingsplan van het gebied binnen de financieel beschikbare middelen. Je neemt deel aan het wijk- en gebiedsoverleg en je bent het aanspreekpunt voor operationele aangelegenheden. Tevens maak je onderdeel uit van de gebiedsgerichte aanpak binnen Stadsbeheer, zoals het verstrekken van opdrachten aan derden en het goedkeuren van de werklijsten en facturen.

3 sollicitaties
0 views


11-10-2019 Gemeente Rotterdam