Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Coördinerend Gebiedsaccounthouder MO

Als gebiedsaccounthouder breng je stad en gebied bij elkaar. Vanuit het cluster MO ben je de ogen, oren en stem van MO binnen het gebied en andersom. Hierbij ligt de focus op:

 • Het leggen van verbindingen tussen het cluster MO met andere clusters en stakeholders binnen het gebied, met als doel tot praktische oplossingen te komen voor eventuele knelpunten die er zijn en om ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven gezamenlijk op te pakken;
 • Het leveren van richtingbepalende bijdragen aan het optimaliseren van beleidsprocessen en diensten van het cluster MO en zorgen voor draagvlak bij interne en externe betrokken partijen;
 • Bouwen aan een goed en duurzaam netwerk en deelnemen aan relevante netwerken in het gebied waar je werkt;
 • Adviseren van de verschillende directies binnen MO t.a.v. de maatschappelijke opgaven en problematiek in het gebied waar je betrokken bent;
 • Je initieert en stimuleert de brede beleidsontwikkeling binnen het cluster MO;
 • Je kijkt verder dan het belang van de wijk en legt verbanden met ontwikkelingen in de stad. Je signaleert, adviseert, coördineert en handelt.

Als Gebiedsaccounthouder ben je ook de voorzitter van het Gebiedsplatform MO. Het Gebiedsplatform is een overleg waarbij alle betrokken adviseurs van het Cluster van een gebied samenkomen om casuïstiek, incidenten en ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Daarnaast is er een overleg waarin afstemming plaatsvindt met de andere clusters. Werkzaamheden die voortvloeien uit deze overleggen leg je neer bij de verschillende directies binnen het cluster MO.
Iedere wijk heeft haar eigen Wijkactieplan (WAP), Als gebiedsaccounthouder ben je verantwoordelijk voor het leveren van de gezamenlijke input vanuit het Cluster MO voor specifieke inzet in de wijken, zoals vastgelegd wordt in het wijkactieplan en bewaak je ook dat de afgesproken acties ook worden uitgevoerd.

Als coördinator lever je een bijdrage aan het teamontwikkelingsproces. Je denkt mee en initieert ideeën en creëert draagvlak om als één team te opereren. Hoewel de gebieden verschillen van elkaar en op onderdelen maatwerk nodig is, is er ook gemeenschappelijke deler waarvoor het hele team aan de lat staat. Je levert een actieve bijdrage aan het verder brengen van het Wijk- en Opgavegestuurd Werken binnen het team en het Cluster MO. Bij rayonoverstijgende zaken ben je de informele leider/coördinator die functioneel richting geeft aan het team en ook zorg draagt voor een goede verdeling van de taken. Ook ben je voor het concern het aanspreekpunt bij rayonoverstijgende zaken.

1 sollicitatie
0 views


21-01-2021 Gemeente Rotterdam
Arbeidskundige

Rotterdam Inclusief is op zoek naar een arbeidskundige! Ben jij een specialist op het gebied van arbeidskundige onderzoeken? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega.

Wat ga je doen
Als Arbeidskundige breng jij adviezen uit. Die doe je op basis van gesprekken, observaties, testen en arbeidskundig diagnostisch onderzoek. Zo breng je advies uit over de volgende punten; competenties, vaardigheden, capaciteiten en interesses van kandidaten.

Jouw adviezen en resultaten worden vervolgens vastgelegd in een advies/rapportage. Uiteindelijk zijn deze uitkomsten medebepalend voor de besluitvorming, over het traject die de kandidaat zal gaan volgen. De doelgroep waar jij mee komt te werken bestaan voor een groot deel uit kandidaten met een arbeidsbeperking, handicap of kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

0 sollicitaties
0 views


21-01-2021 Gemeente Rotterdam
Casemanager Centrum Seksueel Geweld

Wij zijn voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG-R) op zoek naar een casemanager. Als casemanager ben je een HBO-verpleegkundige en vervul je een belangrijke centrale rol in de ondersteuning en begeleiding van mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Je werkt met complexe casuïstiek en met mensen die een (zeer) traumatische ervaring hebben meegemaakt.
Als casemanager van het centrum ligt jouw verantwoordelijkheid op operationeel niveau.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • Watchfull waiting (het monitoren van posttraumatische stress), psycho-educatie en het organiseren van medische en psychische follow up voor slachtoffers van seksueel geweld;
 • Onderhouden van contacten met netwerkpartners op uitvoeringsniveau;
 • Overleggen met de soa-artsen over ingezet beleid bij de eerste opvang;
 • Overleg met de psychiater/psycholoog bij complexe casuïstiek alsmede het bespreken hiervan met collega's;
 • Dossiervorming in het klantvolgsysteem en adequate registratie caseload;
 • Monitoren van de ontwikkelingen rondom hulp aan slachtoffers van seksueel geweld;
 • Bereikbaarheidsdiensten tijdens kantooruren voor vragen van de (forensisch) verpleegkundigen in de poule en voor vragen van professionals;
 • Aanmelden cliënten voor juridische bijstand en hulp (Slachtofferhulp Nederland en slachtofferadvocaat);
 • Het uitvoeren van soa-onderzoeken;
 • Verzorgen van deskundigheidsbevordering aan externe professionals (netwerkpartners, zorgcoördinatoren, scholen, welzijnsorganisaties, huisartsenverenigingen, etc.).

0 sollicitaties
0 views


19-01-2021 Gemeente Rotterdam
Casemanager Centrum Seksueel Geweld

Wij zijn voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG-R) op zoek naar een casemanager. Als casemanager ben je een HBO-verpleegkundige en vervul je een belangrijke centrale rol in de ondersteuning en begeleiding van mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Je werkt met complexe casuïstiek en met mensen die een (zeer) traumatische ervaring hebben meegemaakt.
Als casemanager van het centrum ligt jouw verantwoordelijkheid op operationeel niveau.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • Watchfull waiting (het monitoren van posttraumatische stress), psycho-educatie en het organiseren van medische en psychische follow up voor slachtoffers van seksueel geweld;
 • Onderhouden van contacten met netwerkpartners op uitvoeringsniveau;
 • Overleggen met de soa-artsen over ingezet beleid bij de eerste opvang;
 • Overleg met de psychiater/psycholoog bij complexe casuïstiek alsmede het bespreken hiervan met collega's;
 • Dossiervorming in het klantvolgsysteem en adequate registratie caseload;
 • Monitoren van de ontwikkelingen rondom hulp aan slachtoffers van seksueel geweld;
 • Bereikbaarheidsdiensten tijdens kantooruren voor vragen van de (forensisch) verpleegkundigen in de poule en voor vragen van professionals;
 • Aanmelden cliënten voor juridische bijstand en hulp (Slachtofferhulp Nederland en slachtofferadvocaat);
 • Het uitvoeren van soa-onderzoeken;
 • Verzorgen van deskundigheidsbevordering aan externe professionals (netwerkpartners, zorgcoördinatoren, scholen, welzijnsorganisaties, huisartsenverenigingen, etc.).

1 sollicitatie
0 views


19-01-2021 Gemeente Rotterdam
Senior Business Intelligence Specialist

Er is binnen de gemeente Rotterdam een groeiende behoefte om voor diverse vraagstukken meer informatie gestuurd te gaan werken en daarbij slimmer gebruik te maken van interne en externe data. Vrijwel alle ambities en uitdagingen waar de gemeente voor staat, kunnen door beter gebruik van data en informatie gestuurd werken effectief ondersteund en versterkt worden. Zo ook bij HR!

Zijn we klaar? Nee, nog lang niet. Het kan nog altijd slimmer, sneller en beter. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we jou nodig.

Om het bestaande team te versterken zijn we op zoek naar een ervaren Business Intelligence Specialist (BI Specialist) die technisch sterk is en goed verbindingen kan leggen.

Als BI Specialist realiseer je samen met je collega's informatieproducten voor de business. Je levert hiervoor kennis en kunde voor de realisatie van front-end toepassingen. Je realiseert op basis van het ontwerp de grafische rapporten en dashboards.
Als BI Specialist schakel je ook veel met de eindgebruikers. Het vertalen van de business definities naar logische en technische definities is iets wat je samen met de cluster gebruikers doet. Het vastleggen van de definities is daarbij essentieel.

Verder interpreteer je de trends en patronen uit de gebouwde dashboards en geef je desgewenst scherpe adviezen. Om gevoel te houden met de clusters in de organisatie, heeft de BI specialist tevens een accounthouder rol. Al met al een mooie allround functie.

7 sollicitaties
0 views


15-01-2021 Gemeente Rotterdam