Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Adviseur mobiliteitsdata

Ben jij van een leefbare en bereikbare stad voor alle Rotterdammers en wil je met jouw data-analyses en adviezen daaraan bijdragen? Als adviseur mobiliteitsdata werk je aan slimme en gezonde mobiliteitsoplossingen en lever je zo een essentiële bijdrage aan een aantrekkelijk, gezond en economisch sterk Rotterdam

De Afdeling
De afdeling Mobiliteit is de afgelopen jaren flink gegroeid tot ongeveer 160 specialisten. Zij geven deskundig en bevlogen vorm aan de Rotterdamse mobiliteit door met humor, collegialiteit en loyaliteit samen te werken. Op zo'n grote afdeling is het belangrijk om elkaar op de hoogte te houden en kennis met elkaar te delen. Daar doen we alles aan. Als mobiliteitsspecialist bij de gemeente Rotterdam werk je midden in de stad en verdiep je je kennis op elk mogelijk vlak.
Acht bevlogen collega's werken net als jij aan data en modellen. Zo kun je goed sparren met collega-specialisten over een slimme aanpak voor een evaluatie of het gebruik van nieuwe databronnen. Je collega's zeggen: 'een geweldige werkomgeving voor een allround dataspecialist in een team waar ruimte is voor een brede mix aan kwaliteiten'.

Wat ga je doen?
Rotterdam is altijd in beweging en er is altijd beweging in Rotterdam. Als het daarbij gaat om verkeer, dan is ons doel om dat te laten doorstromen en de stad leefbaar te houden.

Als adviseur mobiliteitsdata doorgrond, bewerk en interpreteer je kwantitatieve gegevens en adviseer je vervolgens. Je analyseert verkeersdata met behulp van geografische en rekenkundige analysetools. Je bespreekt de resultaten met collega's en geeft advies over wat dit kan betekenen voor het Rotterdamse mobiliteitsbeleid. Zo draag je bij aan ontwikkeling en monitoring van beleid, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, deelmobiliteit of fietsstimulering. Ook speel je een rol in de opzet en evaluatie van mobiliteitsprojecten, bijvoorbeeld rondom de invoering van 30 km per uur in de stad of Zero Emissie Stadslogistiek.

Naast deze rol in beleid en projecten, zorg je ervoor dat we in Rotterdam meer datagedreven gaan werken. Het zorgvuldig omgaan met data is een kernwaarde voor de gemeente Rotterdam. Jij hebt daarom een belangrijke verantwoordelijkheid voor de borging en het beheer van gegevensbronnen. Je bent een aanspreekpunt voor datavraagstukken binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je vertegenwoordigt de afdeling Mobiliteit en de gemeente Rotterdam in verschillende werkgroepen om de beschikbaarheid en het gebruik van verkeersgegevens naar een nog hoger niveau te brengen.

Wil je meer weten over wat de afdeling mobiliteit doet? Bekijk dan onze website met daarop een aantal interviews: https://www.werkenvoorrotterdam.nl/mobiliteit

0 sollicitaties
0 views


09-06-2023 Gemeente Rotterdam
Wijkcoach Moeders van Rotterdam

Als Moeders van Rotterdam Wijkcoach werk je in een Wijkteam. De Wijkteams zijn er voor burgers in complexe en multi-problem situaties en zijn inzetbaar na verwijzing door een professional, zoals bijvoorbeeld de huisarts, school, VraagWijzer of het Centrum voor Jeugd & Gezin. Het Wijkteam kent het lokale wijknetwerk, werkt samen met dit netwerk en is resultaatgericht waarbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van de burger. Het is een multidisciplinair team dat gevormd wordt door professionals van verschillende organisaties.

Moeders van Rotterdam heeft momenteel 1 vacature voor Wijkcoach MvR. Als Wijkcoach MvR werk je in een groot werkgebied in Rotterdam Zuid en omgeving. We zoeken een nieuwe collega voor één jaar waarbij de mogelijkheid aanwezig is dat je overeenkomst wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Over ons programma
Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen, met als doel de kansen op een gezonde zwangerschap en kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten. Wetenschappelijke studies tonen aan dat deze doelgroep meer kans heeft op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, gezondheidsproblemen van de moeder en een verstoorde ontwikkeling van het kind. Daarnaast ervaren deze moeders na de geboorte vaker problemen met zorg en opvoeding van het kind. Om de kansen voor deze kinderen op een acceptabel niveau te brengen is het noodzakelijk deze vrouwen tijdens en na de zwangerschap intensief te ondersteunen.

Moeders van Rotterdam biedt intensieve en langdurige (drie jaar) begeleiding aan kwetsbare zwangere vrouwen. Het traject richt zich op het verlagen van stress, een gezonde start voor de baby, een veilige hechtingsperiode en zelfredzame moeders.

Wat houdt het werk als Wijkcoach bij Moeders van Rotterdam precies in?

 • Je krijgt een eigen caseload van ongeveer 8-12 zwangere vrouwen;
 • Je neemt de intake af en stelt het plan van aanpak op;
 • Je biedt professionele ondersteuning aan cliënten;
 • Je coacht een student/stagiair op casusniveau. Door middel van dagelijkse briefings, casusoverleg en 'coaching on the job', bewaak je de voortgang in het plan van aanpak van de cliënten en de uitvoering van de methodiek;
 • Je zorgt ervoor dat kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezinnen met meervoudige problematiek in hun eigen omgeving zo goed mogelijk begeleid worden. Je begeleidt, faciliteert en stuurt integraal het proces.

Je ontvangt van ons een contract van één jaar met zicht op een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast krijg je een salaris dat bij je past afhankelijk van onder andere jouw ervaring maximaal € 3.732,- (schaal 8) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

5 sollicitaties
0 views


07-06-2023 Gemeente Rotterdam
Privacy Officer, aandachtsgebied Data en ICT-ontwikkelingen

Ben jij van zorgvuldig omgaan met de privacy van alle Rotterdammers? Hebben data geen geheimen voor jou? En ben je op de hoogte van de nieuwste ICT-ontwikkelingen? Dan ben jij onze nieuwe Privacy Officer!

Als Privacy Officer met aandachtsgebied data en ICT-ontwikkelingen zorg je dat de organisatie zorgvuldig omgaat met de privacy van Rotterdammers. Jij weet precies hoe datagedreven ontwikkelingen daarbij een rol spelen. Je richt je voornamelijk op de directie Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek. Die directie ontwikkelt en beheert data- en analyseproducten en ICT-systemen voor de gemeente. Samen met de andere Privacy Officers werk je aan het verder 'AVG-proof' maken en het verder ontwikkelen van privacymanagement van de gemeente Rotterdam. Ook werk je aan de invoering en naleving hiervan binnen je eigen cluster.

De AVG kent voor jou geen geheimen. In je adviezen leg je de noodzakelijke verbanden tussen de AVG, ICT, ethiek en de organisatie. Je hebt oog voor de vraagstukken waarmee de gemeente, de clusters en je collega's in de uitvoering te maken hebben. Je bewaakt de balans tussen het belang van de burger en het belang van de organisatie; tussen de strenge privacyregelgeving en de uitvoering van gemeentelijke taken.

Ook gaat het je goed af om jouw kennis van de AVG te koppelen aan de ontwikkeling van data en ICT-toepassingen. Je spreekt de taal van ontwikkelaars en kan op basis daarvan een gericht AVG-advies geven over trends op het gebied van bijvoorbeeld business intelligence, data-analytics en (wetenschappelijk) onderzoek. Je bent de vanzelfsprekende gesprekspartner voor iedereen die bezig is met privacygerelateerde vraagstukken op het gebied van data en ICT. Je verricht je werkzaamheden in goede afstemming met de Security Officers en Informatiebeheerders van de gemeente. Samen zorgen jullie ervoor dat de gemeente Rotterdam zorgvuldig omgaat met de privacy van burgers.

Kortom: als Privacy Officer heb je een functie in een interessante omgeving, waarin je intensief samenwerkt met partners binnen en buiten de gemeente. Een functie die met de verdergaande digitalisering veel nieuwe en interessante vraagstukken met zich meebrengt. En een functie waarbij je je inzet voor de privacy van elke Rotterdammer!

3 sollicitaties
0 views


05-06-2023 Gemeente Rotterdam
Coördinator Cybersecurity

Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Er is volop lof, ook internationaal, voor de wijze waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad nog steeds kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar ambtenaren vragen. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Wees dan welkom! In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.

Waar ben jij van?
In het brede speelveld van cybersecurity ben jij de verbindende schakel tussen het strategische, tactische en operationele speelveld waarbij je een enthousiasmerende, adviserende en coördinerende rol vervult. De kaders en doelstellingen van het vakgebied bevatten daarbij voor jou geen geheimen. Je weet goed te luisteren naar wat de organisatie en het team verlangt en bewaakt en adviseert daarbij over de koers die we als gemeente Rotterdam aanhouden. Daar een goede balans in vinden is niet altijd gemakkelijk, maar vanuit jouw kennis en ervaring maak je klant- en resultaatgerichte afwegingen waarbij je stáát voor je werk. Je maakt de verbinding met betrokken collega's en neemt hen mee in diverse vraagstukken en adviezen die je hierbij vindt passen.

Als coördinator cybersecurity geef je sturing aan een leuk en dynamisch team van Security Managers en SOC-analisten waarmee je nauw samenwerkt aan de belangrijke taak om de kritieke systemen van onze organisatie door middel van monitoring en analyse veilig te houden. Daarbij draagt het team ook zorg voor de cybersecurity awareness campagnes en initiatieven.

Je werkt nauw samen met de teamleider en geeft richting aan ontwikkeldoelen en resultaten. Samen bepaal je de prioriteiten ten aanzien van de werkzaamheden en stuurt op de resultaten. Tot slot zorg je voor de juiste communicatie en afstemming naar de verschillende stakeholders.

In deze tijden van intensief thuiswerken en afstemmen via telefoon, mail en Teams is een flinke dosis zelfstandigheid, flexibiliteit en initiërend vermogen essentieel. Deze functie biedt je dan ook veel ruimte om privé en werk goed en passend op elkaar af te stemmen.

Wat worden jouw taken?

 • Het opbouwen van sterke werkrelaties met sleutelspelers in de ketens van cybersecurity, architectuur, ICT en privacy;
 • Het zorg (laten) dragen voor de implementatie en naleving van de geldende beveiligingsnormen die het beleid ondersteunen;
 • Het coördineren van inkomende (resource)verzoeken, gevraagde adviezen en vragen vanuit de organisatie;
 • Het zelfstandig uitvoeren van coördinerende taken met betrekking tot het team;
 • Het zijn van een gedegen en professionele sparringpartner voor het team;
 • Meedraaien in het wacht & waak rooster;
 • Het begeleiden van processen rondom adviesaanvragen en (organisatie) ontwikkelingen;
 • Daarnaast ben je een boegbeeld voor de tactische - en operationele tak binnen cybersecurity, ben je een klankbord voor onze CISO en DISO's en last but zeker not least ben je een gedegen en professionele sparringpartner voor het team.

3 sollicitaties
0 views


05-06-2023 Gemeente Rotterdam
Schuldbemiddelaar Kredietbank Rotterdam

Als schuldbemiddelaar bekleed je een belangrijk beroep waarbij je de klant (mensen met schulden) ondersteunt binnen de schulddienstverlening. Jij hebt niet zozeer veel contact met de klant zelf maar gaat voor hem of haar schuldverleningstrajecten opzetten met instanties en schuldeisers. Op die manier help je de klant zo goed en zorgvuldig mogelijk op weg naar een verbeterde financiële toekomst.

Hoe doe je dit precies?

 • Door het analyseren van de financiële situatie van iedere nieuwe klant, waarbij je onderhandelt met schuldeisers en naar aanleiding hiervan op zorgvuldige wijze een schulddienstverleningstraject vaststelt;
 • Door te bemiddelen bij crisissituaties, je rapporteert en zorgt voor goede verslaglegging zodat het dossier up to date blijft;
 • Je onderhoudt contacten binnen je netwerk en maakt afspraken op uitvoerend niveau met onder andere schuldeisers en de rechtbank;
 • Je verwijst de klant door naar andere instanties en/of kent je kredieten of schuldmiddelingen toe.

Verder
We bieden je een aanstelling voor een jaar die we bij wederzijdse tevredenheid graag omzetten in vaste dienst (voor interne kandidaten geldt een detacheringsovereenkomst van een jaar). Een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

De afdeling
De Kredietbank Rotterdam (KBR) is geen gewone bank. De KBR biedt schulddienstverlening aan Rotterdammers die schulden willen aanpakken. Zo zorgen wij voor schulddienstverlening, bemiddelen bij aanvragen van schuldsanering en verstrekken we saneringskredieten. Ook behoort beschermingsbewindvoering en het uitvoeren van wettelijke schuldsaneringen tot de taken van de Kredietbank Rotterdam.

Een team bestaat gemiddeld uit zeven schuldbemiddelaars, drie budgetconsulenten en zeven administratief medewerkers. Zij werken dagelijks nauw samen om de klant zo goed mogelijk uit dit traject te laten komen. Het team werkt zelfsturend.
Met het hele team worden er dagelijks telefonische spreekuren gehouden waarin je algemene vragen van klanten beantwoordt.

Wil je meer informatie over wat de Kredietbank doet, klik hier

2 sollicitaties
0 views


05-06-2023 Gemeente Rotterdam