Logo Gemeente Rotterdam

Vacatures geplaatst door Gemeente Rotterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Rotterdam.

Laatste vacatures

Trajectbegeleider Schuldenaanpak

Als trajectbegeleider ondersteun je mensen met schulden. Je streeft ernaar dat er overzicht ontstaat in de financiën. Je ondersteunt en adviseert de klant in het zetten van de stap richting een schuldenvrije toekomst.

De functie Trajectbegeleider is in ontwikkeling en we zullen dan ook op verschillende manieren invulling gaan geven aan deze functie: van meer begeleiding op persoon naar meer monitoring op proces en van het zelf uitvoeren van praktische interventies naar toezien op de uitvoering van de praktische interventies door andere specialisten.
Als Trajectbegeleider werk je volgens stress sensitieve dienstverlening en ben je gedurende het gehele traject aanspreekpunt voor de Rotterdammer op het gebied van financiën. Het begint met het intakegesprek, analyse en opstellen van het trajectplan en vervolgens werk je gezamenlijk met de Rotterdammer en samenwerkingspartners toe naar het behalen van de gestelde doelen.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor:

 • Het voeren van intakegesprekken en het in kaart brengen van de financiële situatie van personen met schulden;
 • Het analyseren van de financiële situatie en vaststellen welke interventies nodig zijn om de situatie te verbeteren. Denk aan schuldenvrij zijn en het bieden van schuldenrust;
 • Je bewaakt de voortgang van het traject/proces en de motivatie van de persoon met schulden op financieel gebied;
 • Je doet aan verwachtingsmanagement bij de personen met schulden en stemt af en werkt nauw samen met samenwerkingspartners, bijv. De Kredietbank Rotterdam, Het Wijkteam, De Vraagwijzer, en Welzijnsorganisaties;
 • Je sluit aan bij bestaande netwerken en samenwerkingspartners in de wijk, je sluit aan bij overleggen en bent onze ambassadeur in de wijk;
 • Het zorgdragen van een volledige verslaglegging.

Het team waarin jij aan de slag gaat heet Het Expertise Team Financiën (ETF). Dit team is een zeer belangrijke schakel in de Rotterdamse schuldenaanpak.

3 sollicitaties
0 views


30-06-2022 Gemeente Rotterdam
Adviseur Risicomanagement

Wil jij projectteams helpen in het behalen van de belangrijkste doelstellingen? En kun jij ons helpen risicomanagement in projecten zó te implementeren dat de kans op het halen van (project) doelstellingen groter wordt? Ben jij de aansprekende en enthousiaste adviseur die wil bijdragen aan de ontwikkeling van Rotterdam? Dan ben jij misschien wel de versterking van de expertise risicomanagement die wij zoeken!

De adviseurs risicomanagement van cluster stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam bestaan uit elf medewerkers die ingezet worden voor het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren van risicomanagement in projecten. De expertise bestaat uit fulltime adviseurs en parttime adviseurs, waarvan de fulltime adviseurs deel uitmaken van het Ingenieursbureau. De parttime medewerkers adviseren naast hun reguliere werkzaamheden (projectmanager, planner etc.) over risicomanagement.
Wij voeren risicomanagement uit in projecten en programma's van Stadsontwikkeling en Stadbeheer, zoals de Hoekse lijn, Feyenoord City, Hofplein, Renovatie Museum Boijmans van Beuningen, maar ook op complexe vraagstukken binnen het concern, zoals de Transitie van de Coronaorganisatie, het Eurovisie Songfestival, Frauderisicomanagement en de verkiezingen.
Voor ons betekent risicomanagement dat een projectteam wordt geholpen in het behalen van de belangrijkste projectdoelstellingen. Het samen optrekken en teams faciliteren in het zelf onderkennen en beheersen van de grootste knelpunten staat daarbij centraal. Wij gaan een goed gesprek daarover niet uit de weg. Rotterdams risicomanagement is gebaseerd op NEN ISO31000 en maakt onderdeel uit van de RSPW (Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken).
Met jouw rijke ervaring als adviseur draag je ook zichtbaar bij aan de doorontwikkeling van het vakgebied risicomanagement en beschik je over een relevant kennisnetwerk om dat te kunnen doen.

Binnen het Ingenieursbureau zijn de adviseurs risicomanagement ondergebracht in het team Kwaliteit Projecten & Diensten. In dit team zitten ook de expertises op gebied van kwaliteit, kosten, planning, contracten, veiligheid, marktbenadering en communicatie. Hierdoor is het team in staat om breed te voorzien in de behoefte aan kennis op gebied van kwaliteitsmanagement en projectbeheersing. Ontwikkeling van de expertises en de onderlinge samenwerking worden gezien als belangrijke voorwaarden voor succes. Als professional heb je daarin een voorbeeldrol en weet daar goed aan bij te dragen.

0 sollicitaties
0 views


30-06-2022 Gemeente Rotterdam
Expert Evenementen en Demonstraties

Als team evenementen zijn wij op zoek naar een enthousiast en gedreven expert evenementen en demonstraties. Als expert vervul je een coördinerende rol richting de (hulp)diensten en evenementenorganisatoren en werk je mee aan evenementenvergunningen voor grootschalige evenementen.

Als expert draag je verder bij aan een zorgvuldig uitvoeringsproces rondom de kennisgevingen voor demonstraties in Rotterdam. Daarnaast kun je worden ingezet op verschillende beleidsdossiers waar het team evenementen ook verantwoordelijk voor is.
Naast je expert rol vervul je bij grote regelingen een projectleidersrol in. Dit doe je zodat de diensten en andere stakeholders optimaal kunnen functioneren en zij tot het gewenste resultaat kunnen komen. Denk bij grote regelingen aan bijvoorbeeld de jaarwisseling of een huldiging.

Wat ga je als expert verder doen:

 • Schakelen op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
 • Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het vergunningentraject met betrekking tot grootschalige evenementen;
 • Voorzitter zijn tijdens dienstenoverleggen en vergunningen en kennisgeving opstellen,
 • Sparren met diensten en organisatoren, waarna je de uit te voeren acties per evenement uitwerkt;
 • Informeren van het bestuur indien nodig en in het kader van de schouw en bestuurlijke waarneming ben je (deels) aanwezig tijdens de evenementen.

De grootschalige evenementen vinden veelal plaats buiten kantooruren en in het weekend. We zoek daarom iemand die in het weekend werkzaam wil zijn en het leuk vindt om deze evenementen van dichtbij mee te maken. Voor het werken in de avonden en weekenden geldt een overwerkregeling, je ontvangt voor deze gewerkte uren een financiële vergoeding.

Waar kom je te werken:
De afdeling Stadszaken waar het team Evenementen onder valt, houdt zich onder andere bezig met bestuurlijke handhaving, evenementenbeleid en horecabeleid. Rotterdam is een levendige en bruisende stad. Een divers aanbod van onder andere festivals is daarbij van essentieel belang. Team Evenementen is verantwoordelijk voor de behandeling van alle aanvragen voor kleinschalige en grootschalige evenementen en demonstraties in de stad. Het vergunningentraject wordt gecoördineerd van aanvraag tot afgifte van de vergunning. Team Evenementen is daarnaast ook verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het evenementenvergunningenbeleid. Door de verschillende belangen die er spelen rondom evenementen opereert het team in een complexe politiek bestuurlijke omgeving.

2 sollicitaties
0 views


30-06-2022 Gemeente Rotterdam
Juridisch adviseur ondermijning

Als juridisch adviseur draag je bij ons bij aan de integrale regionale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zo ga je het Hoofd RIEC, het MT-RIEC, de medewerkers van het bureau RIEC, de Regionale Stuurgroep en Stuurploeg RIEC, de bestuurlijk portefeuillehouders Ondermijning en de RIEC-partners adviseren over juridische aspecten van de aanpak van ondermijning. Je focust je hierbij nadrukkelijk op de regelgeving met betrekking tot privacy en informatiedeling (o.a. AVG, WPG, WGS, WOB).

Je gaat verder nauw samenwerken met andere RIEC-collega's en collega's van de verschillende RIEC-partners. Hierbij leg je de verbinding met lokale, regionale en landelijke opgaven. Om dit te bewerkstelligen volg je de internationale, landelijke en regionale ontwikkelingen binnen het juridische vakgebied en waar nodig anticipeer je hierop.

Tijdens je werk onderhoudt je contacten met het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum, politie, OM, regiogemeenten en overige partners zoals belastingdienst en FIOD.
Hierbij coördineer je de gezamenlijke juridische inzet en draagt zo bij aan een resultaatsgerichte samenwerking tussen deze organisaties.

Jij bent een juridisch adviseur die flexibel kan inspringen op onderwerpen die actueel zijn en met spoed aangepakt moeten worden. Dit doe je voor onder andere de Stuurgroep en Stuurploeg RIEC, de regionale driehoek en de Districtelijke en Regionale VeiligheidsOverleggen.

Wat dit van jou vraagt is snel kunnen inlezen en goed kunnen schakelen tussen verschillende rollen en partners. Het is hierbij van belang dat je collega's durft aan te spreken op eerder gemaakte afspraken en tegelijkertijd ben je in staat om flexibel om kunnen springen met gewijzigde situaties.

1 sollicitatie
0 views


30-06-2022 Gemeente Rotterdam
Tijdelijk - Functioneel beheerder

Digitale dienstverlening (waaronder data) is onmisbaar om ons werk iedere dag beter te maken. Deze dienstverlening kan de rotterdammers die dit nodig hebben bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een baan, maar bijvoorbeeld ook bij het juist en tijdig verstrekken van een uitkering. Met de inbeheername van nieuwe systemen weten wij hoe we hen het beste kunnen helpen. Door jou gebeurt dat veilig, verantwoord en klantgericht.

Wat ga je als functioneel beheerder doen:
Voor uitbreiding van het team Functioneel Beheer Sociaal Digitaal zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder. Als functioneel beheerder richt jij je voornamelijk op de structureel te verrichten taken, die zowel voor als na de in gebruik- en in beheername van applicaties nodig zijn. Hier treed je pro-actief op, zodat het gebruik van de functionaliteit als mede de beheersituatie van de applicatie zo voorspelbaar mogelijk is. Dit doe je in samenwerking met de Business maar ook met de interne- en/of externe IT-partner(s).

Je taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:

 • In samenwerking met o.a. superusers en functioneel beheerders zorgen voor een tijdige en correcte afhandeling van door eindgebruikers gedane meldingen;
 • Proactieve benadering van eindgebruikers om onduidelijkheden en onvolkomenheden in de functionaliteit in beeld te brengen;
 • Opstellen van veel gestelde vragen & antwoorden en communicatie naar eindgebruikers;
 • Inventariseren van gebruikerswensen voor doorontwikkeling en verbetering van de functionaliteit;
 • Begeleiden van eindgebruikers naar het juiste niveau van zelfredzaamheid;
 • Regie voeren op interne en/of externe IT-partner in het operationeel afhandelen van meldingen en/of wijzigingen;
 • Pro-actief adviseren van huidige en toekomstige beheersituatie in relatie tot continuïteit, risico's en impact voor Business functionaliteit;
 • Het verzorgen van evidence in relatie tot audit en controls van de applicaties die bij Werk en Inkomen (W en I) in beheer zijn.

Waar kom je te werken
Je gaat aan de slag in het team Functioneel Beheer (FB) binnen de afdeling Sociaal Digitaal en valt onder de teammanager Functioneel Beheer. Sinds 1 januari 2022 geeft Sociaal Digitaal invulling aan de digitaliseringsopgave waar het Cluster Werk & Inkomen voor staat. Naast Functioneel Beheer werken twee andere teams aan de digitaliseringsopgave van Sociaal Digitaal. Dit zijn de teams Product- en Portfolio-ontwikkeling en Data & Analyse. Binnen Sociaal Digitaal werken we momenteel hard aan de doorontwikkeling van de teams, verdere professionalisering van werkprocessen en de samenwerking binnen de teams met andere afdelingen en partners.

0 sollicitaties
0 views


29-06-2022 Gemeente Rotterdam