Logo Gemeente Rotterdam

Jobs posted by Gemeente Rotterdam

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Rotterdam.

Latest jobs

Bestuursjurist Public Affairs

Op het mooiste stadhuis van Nederland zoeken wij een goede, enthousiaste en stevige jurist met een scherpe politiek-bestuurlijke antenne.

Het juristenteam van de afdeling Public Affairs houdt zich bezig met onderwerpen die bestuurlijk gevoelig zijn of kunnen worden. Wij analyseren het probleem en bieden een oplossing. We staan daarmee als " trusted legal advisers" het college met raad en daad terzijde. Zodra je een willekeurige krant openslaat kom je in aanraking met ons werk: vuurwerkverbod, spannende wob verzoeken, aanpak straatintimidatie, het warmtebedrijf, Acato, verbod oplaten ballonnen, vergunningen deelmobiliteit, melden trouwstoet en zelfs bij het Eurovisie Songfestival zijn we betrokken. Binnen dit team bestaat behoefte aan een goede en enthousiaste jurist die zich in wil zetten om samen met de ervaren collega's juridische kwesties op te lossen, adviezen voor te bereiden, mee te draaien in projectgroepen en bijeenkomsten te organiseren, om op die manier bij te dragen aan het goed functioneren van PA in zijn algemeenheid. Naast de al genoemde onderwerpen betreffen onze werkzaamheden onder andere:

 • Openbare orde en veiligheid (o.a. de APV)
 • Bestuurlijke besluitvorming
 • Actualisering Algemeen Plaatselijke Verordening en oplossen van kwesties die hun basis vinden in de APV
 • Integriteit (afhandeling van gevoelige kwesties)
 • Governance
 • Regulering subsidies
 • Omgevingswet
 • Aansprakelijkheid en contracten
 • Juridische control en juridische kwaliteitszorg
 • Vermindering van regeldruk

0 applications
0 views


30-03-2020 Gemeente Rotterdam
Bestuursjurist Public Affairs

Op het mooiste stadhuis van Nederland zoeken wij een goede, enthousiaste en stevige jurist met een scherpe politiek-bestuurlijke antenne.

Het juristenteam van de afdeling Public Affairs houdt zich bezig met onderwerpen die bestuurlijk gevoelig zijn of kunnen worden. Wij analyseren het probleem en bieden een oplossing. We staan daarmee als " trusted legal advisers" het college met raad en daad terzijde. Zodra je een willekeurige krant openslaat kom je in aanraking met ons werk: vuurwerkverbod, spannende wob verzoeken, aanpak straatintimidatie, het warmtebedrijf, Acato, verbod oplaten ballonnen, vergunningen deelmobiliteit, melden trouwstoet en zelfs bij het Eurovisie Songfestival zijn we betrokken. Binnen dit team bestaat behoefte aan een goede en enthousiaste jurist die zich in wil zetten om samen met de ervaren collega's juridische kwesties op te lossen, adviezen voor te bereiden, mee te draaien in projectgroepen en bijeenkomsten te organiseren, om op die manier bij te dragen aan het goed functioneren van PA in zijn algemeenheid. Naast de al genoemde onderwerpen betreffen onze werkzaamheden onder andere:

 • Openbare orde en veiligheid (o.a. de APV)
 • Bestuurlijke besluitvorming
 • Actualisering Algemeen Plaatselijke Verordening en oplossen van kwesties die hun basis vinden in de APV
 • Integriteit (afhandeling van gevoelige kwesties)
 • Governance
 • Regulering subsidies
 • Omgevingswet
 • Aansprakelijkheid en contracten
 • Juridische control en juridische kwaliteitszorg
 • Vermindering van regeldruk

0 applications
0 views


30-03-2020 Gemeente Rotterdam
Senior communicatieadviseur WMO

Jouw opdracht wordt om de maatschappelijke ondersteuning in de wijk, en de mensen die daarin actief zijn, zichtbaar te maken. De professionals die in de Rotterdamse zorg werkzaam zijn, verdienen het vertrouwen van bewoners, media, politiek en vakgenoten. Hun ervaring en expertise is cruciaal om de ondersteuning van mensen met een zorgvraag optimaal in te richten. Jij staat aan hun zijde om hun praktijk, en de lessen die daarin worden geleerd, op een breder podium zichtbaar te maken. Met als doel om een constructieve dialoog over de zorg in Rotterdam te faciliteren.

In hoofdlijnen bestaan jouw werkzaamheden uit:

 • Opstellen krachtenveldanalyse;
 • Opbouwen en onderhouden in- en extern netwerk;
 • Inventarisatie interne experts en ambassadeurs;
 • Themed messaging;
 • Mediamonitoring;
 • Opstellen middelenplan;
 • Bijhouden communicatiekalender / agenda;
 • Inventariseren bestaande, en organiseren eigen events;
 • Training en begeleiding sprekers.

0 applications
0 views


30-03-2020 Gemeente Rotterdam
Senior communicatieadviseur WMO

Jouw opdracht wordt om de maatschappelijke ondersteuning in de wijk, en de mensen die daarin actief zijn, zichtbaar te maken. De professionals die in de Rotterdamse zorg werkzaam zijn, verdienen het vertrouwen van bewoners, media, politiek en vakgenoten. Hun ervaring en expertise is cruciaal om de ondersteuning van mensen met een zorgvraag optimaal in te richten. Jij staat aan hun zijde om hun praktijk, en de lessen die daarin worden geleerd, op een breder podium zichtbaar te maken. Met als doel om een constructieve dialoog over de zorg in Rotterdam te faciliteren.

In hoofdlijnen bestaan jouw werkzaamheden uit:

 • Opstellen krachtenveldanalyse;
 • Opbouwen en onderhouden in- en extern netwerk;
 • Inventarisatie interne experts en ambassadeurs;
 • Themed messaging;
 • Mediamonitoring;
 • Opstellen middelenplan;
 • Bijhouden communicatiekalender / agenda;
 • Inventariseren bestaande, en organiseren eigen events;
 • Training en begeleiding sprekers.

0 applications
0 views


30-03-2020 Gemeente Rotterdam
Ervaren adviseur verkeersmodel

Waarom we jou hard nodig hebben!
Rotterdam is hard aan het groeien, er moeten de komende jaren tienduizenden extra woningen gerealiseerd worden, dit leidt tot allerlei gebiedsontwikkelingen waarvoor de verkeersimpact met een verkeersmodel onderzocht moet worden. De gebiedsontwikkelingen zijn allemaal verschillend. In type ontwikkeling en in planologische fase.

Voorbeelden van grote gebiedsontwikkelingen en andere projecten waar jij de modeladvisering voor mag gaan doen zijn:

 • De nieuwe kuip, Feyenoord City.
 • De zoektocht naar een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord
 • De Rotterdamse Mobiliteitsaanpak
 • Gebiedsontwikkeling Makersdistrict Merwe4Haven
 • Urban Tools NEXT: Innovatie in verkeersmodellen

Slimme mobiliteitsoplossingen, dat is jouw vak!
Jouw expertise is essentiële bijdrage leveren aan een aantrekkelijk, gezond en economisch sterk Rotterdam. Hoe? Door jouw slimme en gezonde mobiliteitsoplossingen. Vanuit de specialisatie van verkeersmodellen richt je je op voorstellen voor de onderbouwing van plannen en beleid, op het gebied van mobiliteit en de ruimtelijke ordening. Wat jouw echte toegevoegde waarde is in deze rol?

 • Je hebt een voortrekkersrol in complexe studies met het verkeersmodel MRDH past de modellen zelf toe, en begeleidt externe bureaus. Daarnaast en draagt je constant bij aan de kwaliteitsverbetering van de verkeersmodellering.
 • Met de partners in de regio voer je overleg over de wijze waarop het wordt gebruikt in studies. Intern ben je aanspreekpunt voor verkeersplanologen en beleidsadviseurs en adviseert over het gebruik van het verkeersmodel en de interpretatie van resultaten. Je presenteert resultaten van studies op heldere manier voor vakgenoten en buitenstaanders.
 • Samen met de collega modelspecialisten draag je bij aan de slimme toepassing van het model en innovatie. Veel gebiedsontwikkelingen willen maximaal inzetten op mobiliteitstransitie. Het is jouw rol die transitie goed te vertalen naar verkeersmodeluitgangspunten.

0 applications
0 views


25-03-2020 Gemeente Rotterdam