Logo Gemeente Rotterdam

Jobs posted by Gemeente Rotterdam

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Rotterdam.

Latest jobs

Medior Linuxbeheerder

Als Linuxbeheerder ben je onmisbaar in het IT-netwerk van de gemeente. Jij bent verantwoordelijk voor het technisch beheren, testen, vervangen, oplossen van verstoringen en het aanbrengen van verbeteringen aan onze Linux-servers binnen de ITIL-beheerprocessen.
Naast Red Hat Linux hebben ook Ansible, Ansible Tower en Git versiebeheer voor jou geen geheimen of nadere uitleg nodig.

Jouw communicatieve vaardigheden uit je in het vastleggen van technische verzoeken in de zogeheten calls en in jouw terugkoppeling aan de opdrachtgever. Een zorgvuldige, duidelijke overdracht en het opstellen van de daarbij behorende documentatie, na het testen en installeren van nieuwe componenten binnen onze IT-netwerkinfrastructuur, kan men aan jou wel overlaten. Je hebt regelmatig overleg met jouw senior en je durft het aanspreekpunt voor interne afdelingen en leveranciers te zijn.

Wanneer de gelegenheid zich voordoet draai je mee in projectteams en presteer je zonder enige moeite onder tijdsdruk om de afgesproken resultaten te behalen.

0 applications
0 views


06-12-2021 Gemeente Rotterdam
Privacy Officer

Ga aan de slag als privacy officer en versterk het privacy bewustzijn binnen de directie Veiligheid! Als privacy officer adviseer je over een breed scala aan onderwerpen, die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens binnen het veiligheidsdomein.

Wat kun je nog meer verwachten als Privacy Officer:

 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over privacy-aangelegenheden en doet voorstellen om privacy risico's te beperken;
 • Je informeert periodiek het MT over de stand van zaken met betrekking tot privacy;
 • Je houdt je bezig met het verwerkingen, inventariseren en beoordelen van persoonsgegevens. Daarnaast zorg je ervoor dat deze gegevens vast worden gelegd in een DPIA;
 • Je voert de regie op meldingen van datalekken;
 • Je geeft opvolging aan verzoeken in het kader van 'rechten van betrokkenen';
 • Je toetst of de verwerkingen van persoonsgegevens, waarvoor de directie (mede)verantwoordelijk is, voldoen aan de privacywetgeving;
 • In samenspraak met de information security officer, adviseer je over de te treffen beveiligingsmaatregelen, in relatie tot het beschermen van persoonsgegevens;
 • Je laat privacyreglementen, protocollen, verwerkersovereenkomsten en convenanten opstellen. Deze toets je vervolgens aan de hand van de privacywetgeving;
 • Je controleert periodiek of de informatie in het register van verwerkingen juist en volledig is.

4 applications
0 views


06-12-2021 Gemeente Rotterdam
Functioneel Beheerder CMS

Als Functioneel Beheerder CMS (Content Management Systeem) ben jij dé vakidioot die wij nodig hebben. In een complexe en dynamische omgeving voer jij je werk strak en secuur uit. Met je collega's houd je de belangen van de stakeholders goed in de gaten én werk je nauw met hen samen. Kortom, een uitdagende functie voor een liefhebber!

Met een aantal collega's vorm je het team dat het CMS en de websites binnen de gemeente Rotterdam beheert. Met deze collega's werk je effectief samen op basis van een Agile-werkwijze. Je doet je werk zelfstandig en secuur en hebt oog voor de behoeften van de eindgebruikers. Je zal intensief samenwerken met de afdeling Communicatie (waaronder de Product Owner en redacties) op het gebied van websites en intranet.
Je voert je werk proactief uit; je bent niet bang om vragen te stellen of ergens op af te stappen.

De functioneel beheer activiteiten omvatten de volgende taken:

 • Autorisatiebeheer:
 • Administreren en verwerken van mutaties
 • Incidentenbeheer;
 • Het innemen en registreren van binnenkomende incidenten;
 • Het verhelpen van incidenten
 • Het doorzetten van incidenten naar de leverancier
 • Het aansturen van de leverancier
 • Gebruikersondersteuning;
 • Het beantwoorden van vragen vanuit de gebruikersorganisatie.
 • Het trainen en opleiden van gebruikers in het gebruik van het CMS en websites
 • Wijzigingenbeheer;
 • Het innemen en registreren van gewenste wijzigingen op het CMS en websites;
 • Het testen van de aangebrachte wijzigingen, inclusief het opstellen van testscripts en het documenteren van de bevindingen.

2 applications
0 views


03-12-2021 Gemeente Rotterdam
Tijdelijk - Inkomensconsulent (Opleidingsklas)

Ben jij gemakkelijk in de omgang, doortastend en communiceer je makkelijk met mensen met soms zeer uiteenlopende achtergronden? Geeft het helpen van mensen jou daarnaast energie? Dan ben jij misschien wel één van onze nieuwe inkomensconsulent! Wij zijn op zoek naar meerdere inkomensconsulenten, die aan het begin staan van hun carrière of op zoek zijn naar een mooie vervolgstap.

Als wij naar ons werkveld kijken, dan verwachten wij dat Rotterdammers die kunnen werken, er alles aan doen om een baan te vinden. Als dit om wat voor reden tijdelijk niet lukt, is er een vangnet in de vorm van een uitkering.

Jij krijgt energie van gesprekken voeren met Rotterdammers met een uitkering. Je kijkt naar alle leefgebieden en kijkt of de rechtmatigheid klopt. Elke Rotterdammer verdient gelijke kansen. Van burgers verder helpen krijg je energie. Dit doe je het liefst op één van onze kantoren. Je gaat in gesprek met burgers, luistert, vat samen en vraagt door. Door jouw passie voor het vak voelen mensen zich gehoord en gezien.

Een greep uit je verantwoordelijkheden als inkomensconsulent:

 • Je gaat in gesprek met de burger en voert een informatief gesprek;
 • Je toetst en beoordeelt daarnaast ook vermogensvraagstukken in het algemeen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken en voelt je persoonlijk aangesproken om onder stevige druk de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven;
 • Als inkomensconsulent draag je verantwoordelijkheid als het gaat om eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen;
 • Je (her)berekent inkomenssituaties en werkt nauw samen met de clusters Maatschappelijke ondersteuning en afdelingen Toetsing, Intake, Beheerteams, Naderonderzoek/Bestandsanalyse en het Flexteam;
 • Je stemt bevindingen af en draagt informatie over aan de afdelingen, door je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken;
 • Je voert gegevens in en completeert dossiers, volgens de richtlijnen ten behoeve van het beheer. Daarnaast maak je rapportages over onderzoeksbevindingen (op individueel niveau). Dit doe onder andere ten behoeve van het handhavingsproces;
 • Tot slot draag je zorg voor een tijdige beëindiging van de uitkering, aan de hand van verkregen informatie over de inkomenssituatie van de burger.

Kort samengevat: Als jij graag mensen helpt én stevig in je schoenen staat, hebben wij voor jou een uitdagende en afwisselende baan als Inkomensconsulent! Leerzaam, veel uitdaging en continue vernieuwing; dat is werken bij afdeling Beheer, Team Heronderzoeken!

10 applications
0 views


01-12-2021 Gemeente Rotterdam
Afdelingshoofd Beheer en Kwaliteit (directie HRO-C)

Als afdelingshoofd Beheer en Kwaliteit ben je lid van het MT HRO-C en als zodanig stuur je de afdeling Beheer en Kwaliteit aan. Je geeft leiding aan de teams Processen, Systemen en Kwaliteit - Informatievoorziening - Instroom - Uitstroom - Doorstroom - VOG & Stage - Controles, Kwaliteit & Organisatiebeheer - Sociale Werkvoorziening - EPD (Elektronische personeelsdossiers) - Specials. Daarnaast ben je als MT-lid verantwoordelijk voor een of meerdere directiebrede portefeuilles.
Je schakelt op veel verschillende onderwerpen en je geeft direct leiding aan vijf teamleiders.
Je bent coach/sparringpartner voor de teamleiders, zorgt samen met hen elke dag voor goede dienstverlening en zoekt altijd naar mogelijkheden om onze klanttevredenheid te vergroten. Ook ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze van het Team PSK en het procesgericht werken door de Beheerteams. En daar blijft het niet bij! Jouw afdeling kent nog veel meer belangrijke vraagstukken!
Een paar voorbeelden daarvan zijn:

 • de aanbesteding van een nieuwe pensioenvoorziening van de wethouders;
 • aanpassingen doorvoeren als gevolg van Wijk aan Zet;
 • implementatie TopDesk;
 • invoeren / verwerken reiskostenpilot en een nieuwe reiskostenregeling;
 • invoer medewerkers Nieuw Beschut;
 • invoeren VOG bestaande en nieuwe medewerkers RI;
 • en digitaliseren HR beheer- werkprocessen Rotterdam Inclusief;

Verder zetten we in op het hanteren van het systeem Mijn HR als het enige systeem voor verwerken personeelsgegevens.

Binnen onze directie heb je een zeer gevarieerde scope van verantwoordelijkheden, die combineer je met een goed gevoel voor processen maar ook zeker voor mensen en hun ontwikkeling.
Daar geniet je ook van: de interacties en sterk mensgerichte thema's afgewisseld met een focus op processen, mobiliteit en ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid is aan jou goed besteed.

14 applications
0 views


30-11-2021 Gemeente Rotterdam