Logo Gemeente Maastricht

Jobs posted by Gemeente Maastricht

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Maastricht.

Latest jobs

Medewerker Bijzonder en Preventief Onderzoek

Wij zoeken jouw talent!

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners. Werken vanuit het perspectief van de burger vraagt onder andere lef, innovatie, eigenaarschap en creativiteit. We zien deze eigenschappen dan ook graag terug bij de medewerkers van SZMH. We streven ernaar dat de functies binnen onze organisatie ruimte bieden om verder door te ontwikkelen, om zo in te kunnen spelen op de continue veranderingen in onze (werk)omgeving.

Het team Sociale Recherche en Juridische Zaken draagt zorg voor het voorkomen en bestrijden van fraude en de afhandeling van beroeps-en bezwaarschriften binnen het sociale domein (Participatie, Wmo, Jeugd en Onderwijs). Daarnaast onderzoekt het onderdeel Boete mogelijke schendingen van de inlichtingenplicht die consulenten, de administratie en rechercheurs tegenkomen en legt eventueel boetes op. De klachtencoördinator maakt ook onderdeel uit van het team. Als secretaris van de klachtencommissie begeleidt hij klachten/meldingen met betrekking tot gedragingen van medewerkers, teneinde de relatie tussen de burger en gemeente te verbeteren of te herstellen.

Doel van de functie

Als Medewerker Bijzonder en Preventief Onderzoek draag je zorg voor het terugdringen van oneigenlijk gebruik van publieke gelden. Je bent verantwoordelijk voor het rechtmatig en effectief verstrekken van gelden op het gebied van de participatiewet, Wmo en Jeugdwet.

Dit ga je doen

 • Je verricht kwalitatief hoogstaand onderzoek naar rechtmatige verstrekking van gelden en faciliteiten.
 • Je maakt een tactisch uitvoeringsplan, gebruikt geautomatiseerde systemen (met name data-analyse) en verricht dossieronderzoek.
 • Je voert, samen met collega's, confrontatiegesprekken met burgers en legt huisbezoeken af.
 • Je stelt rapporten op.
 • Je stemt af en werkt nauw samen met interne collega's sociaal rechercheurs, medewerkers bijzonder preventief onderzoek, consulenten, klantmanagers als externe partners werkzaam op handhavingsgebied.

Dit breng jij mee

 • Je beschikt over een relevant en afgerond MBO diploma;
 • Je hebt kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet, Algemene wet Bestuursrecht (Coosz of vergelijkbaar).
 • Je bent fraude-alert.
 • Je bent bekend met automatisering systemen zoals K2 handhaven, Suwinet etc.
 • Je bent op de hoogte van de digitale ontwikkelingen en mogelijkheden inzake fraudebestrijding.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je bent bereid te reizen binnen de omgeving Maastricht Heuvelland.
 • Financiële kennis is een pré.

Je beschikt over de volgendecompetenties:

 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Vasthoudendheid
 • Luisteren
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 36 uur per week.

Het salaris wordt cf. CAO Gemeenten ingepast in schaal 8 (min. € 2.484 - max. € 3.591,- o.b.v. een fulltime dienstverband) afhankelijk jouw opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan z.s.m. en stuur je motivatiebrief en cv. Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Ilse Rasing, teammanager SRJZ 06- 46146753 of e-mail Ilse.Rasing@maastricht.nl

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding (Microsoft Teams). De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

6 applications
143 views


18-06-2021 Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Vakleerkracht LO+

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Maastricht Sport beweegt de stad

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. We zijn gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt. Hiervoor staat dagelijks een team van ruim 90 ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en samen met commerciële partijen maken we sporten en bewegen in Maastricht mogelijk.

Maastricht Sport beweegt de stad

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. We zijn gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt. Hiervoor staat dagelijks een team van ruim 90 ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en samen met commerciële partijen maken we sporten en bewegen in Maastricht mogelijk.

Vanuit het team Sport & Bewegen, richt de pijler onderwijs zich op het gezonde/sportieve klimaat in en rond de Maastrichtse basisscholen. De meeste scholen investeren momenteel al in het gezonde/sportieve klimaat door de inzet van een vakleerkracht LO+.

Voor het schooljaar 2021-2022 (primair onderwijs) is team Sport & Bewegen op zoek naar een:

Ambitieuze en enthousiaste

Vakleerkracht LO+

Wat wordt van jou verwacht?

 • Binnen het schoolteam, ben je het aanspreekpunt voor het thema sport en bewegen.
 • Je bent de verbinder tussen Maastricht Sport, extern beweegaanbod en de betreffende basisschool.
 • Je plant, geeft uitvoering aan en evalueert de lessen bewegingsonderwijs.
 • Verder coördineer je het beweegteam en begeleid je FSH ALO, Sportkunde en CIOS studenten
 • Je stimuleert het schoolteam en MT om te werken aan het gezonde/sportieve klimaat in en rond de school (draagvlak) en de daarbij behorende doelstellingen vanuit het actieplan basisschool in beweging/gezonde school.
 • Je geeft ondersteuning en advies(coachen) aan groepsleerkrachten, TSO-medewerkers, MR-leden en coördinator gezonde school op het gebied van sport en bewegen/gezondheid.
 • Je speelt een rol bij het signaleren van motorische achterstanden en levert een bijdrage aan het creëren van passend beweegaanbod
 • Je stimuleert de school, ouders en leerlingen om deel te nemen aan Maastricht Sport gerelateerde activiteiten zoals kennismakingslessen, sportdagen en andere evenementen in de stad.
 • Je onderhoudt contact met buurtwerkers, GGD en verenigingen in het netwerk en omgeving van de school, die een bijdrage kunnen leveren op gebied van het gezonde/sportieve klimaat in- en rondom school.
 • Je neemt op een constructieve manier deel aan overleggen van het schoolteam, gerelateerde werkgroepen, team Sport en Bewegen en de vaksectie LO.

Wat breng jij mee?

 • Je beschikt over een HBO werk-denkniveau en een afgeronde relevante opleiding. Denk hierbij aan ALO of PABO met post HBO gymbevoegdheid.
 • Geldig EHBO-diploma in je bezit? Ja!
 • Je hebt meer dan goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Mensen motiveren en inspireren is jouw tweede natuur.
 • Je beschikt over goede didactische en coaching vaardigheden.
 • En natuurlijk ben je representatief en heb je een enthousiaste uitstraling

Herken jij je in de volgende competenties?

Samenwerken, klantgericht werken, integriteit, lef, ondernemend, ambitieus, proactief, creatief en flexibel!

Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte(intotaal 3 fte). Het salaris wordt ingepast in schaal 8 (€ 2484 - € 3591) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 2 juli 2021 via de button en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Jeremy van Wissen, Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen 043-350 5069 of e-mail jeremy.van.wissen@maastricht.nl

Goed om te weten!

De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland in week 27.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

7 applications
199 views

0 applications
0 views


18-06-2021 Maastricht Sport
Kwaliteitsontwikkelaar - consulent sociaal domein (Jeugd)

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Team Ondersteuning & Ontwikkeling (O&O) is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van de dienstverlening van SZMH, de ondersteuning van de uitvoerende teams en de bedrijfsvoering.

Doel van de functie

Inhoudelijk beoordelen van de inzet van zorg, arrangementen en gezinsplan door gecertificeerde instellingen (=GI o.a.: BJ, WSG, NIDOS, LDH), artsen en zorgaanbieders zodat de zorg doelgericht, efficiënt en kostenbewust wordt ingezet. Daarbij zorgt deze functie voor verbetering/ontwikkeling in kwaliteit hieromtrent.

Dit verwachten we van je:

 • Je doet aan relatiebeheer en bouwt gemakkelijk een netwerk op.
 • Je werkt verbindend en ondersteunt artsen, zorgaanbieders, ketenpartners en interne partijen bij de inzet van zorg, arrangementen en gezinsplan.
 • Je werkt in samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent positief ingesteld en bent oplossingsgericht ofwel denkt in mogelijkheden.
 • Je bent kostenbewust als het gaat om inzet van arrangementen.

Dit ga je doen

 • Je beoordeelt inhoudelijk, o.a. door middel van casuïstiek bespreking, de inzet van zorg, arrangementen en gezinsplan door interne en externe partijen.
 • Je doet voorstellen aan interne en externe partijen ter verbetering van de kwaliteit en inzet van zorg, arrangementen en gezinsplan.
 • Je zorgt voor de implementatie van verbeterpunten in het on-going werkproces.
 • Je levert cijfers aan op het gebied van besparing van arrangementen en draagt dit over aan collega's van Planning & Control (O&O 1) die dit opnemen in hun managementrapportage.

Dit breng jij mee

 • Je hebt een relevant afgerond HBO diploma op zak, zoals Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, SPH of Social Work.
 • Je hebt specifieke kennis en werkervaring op het gebied van casemanagement, triage hulpverlening en crisissituaties van Jeugd.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt kennis van de uitgangspunten binnen de Jeugdzorgwet.
 • Je bent SKJ geregistreerd.

Dit ben jij

 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Luisteren
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming


Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 0,89 fte, ofwel 32 uur per week.

De functie is ingeschaald in schaal 9 (min. € 2.756 - max. € 4.048) bij een fulltime dienstverband) van de CAO gemeenten. Inpassing is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO-UWO.

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 3 juli via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Frans van Kessel, teammanager O&O 2, 06 - 15 01 83 23 of e-mail Frans.van.Kessel@maastricht.nl

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2 applications
72 views


18-06-2021 Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Coördinator Bibliotheek

Functie Coördinator Bibliotheek voor cluster Collectie en Informatie en cluster Partnership
Omvang 1 fte

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.


Bij Centre Céramique - Kumulus- Natuurhistorisch Museum Maastricht is het cluster Informatie en Collectie verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de bibliotheek met zijn specialisaties en voor de uitvoering van de bibliotheekgerichte werkzaamheden van het inname - en uitleenproces van de bibliotheekmaterialen. Dit gebeurt voor alle locaties. Tevens is het cluster verantwoordelijk voor het collectiebehoud en -beheer van de actuele en historische collecties van de gemeente Maastricht/de organisatie.

Het cluster Partnership is belast met alle externe activiteiten van de bibliotheekorganisatie, met name van de externe locaties, dienstverlening en contacten (bibliotheek op school, vestigingen Heer en Malpertuis, de Boek-aan-huis-service, Alliantie Laaggeletterdheid en Accountmanagement).

Coördinatorfunctie
De coördinator is dé spil van het cluster en stuurt de medewerkers die bij het cluster horen (30 in totaal), functioneel aan en zorgt voor een duidelijke werkverdeling. De coördinator draagt oplossingen aan, is een teamspeler, vertoont voorbeeldgedrag en levert een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het team en de organisatie.

Wij zijn op zoek naar een
Coördinator Bibliotheek voor beide clusters (1 fte)

Dit ga je doen:

 • Maken van werkafspraken en stellen van prioriteiten op basis van de resultaatafspraken
 • Coördineren en vakinhoudelijk afstemmen van de werkzaamheden binnen het cluster o.a. met de senioren
 • Zorg dragen voor een effectieve inzet van mensen en middelen
 • Toezien op de kwaliteit en de werkprocessen en het signaleren van knelpunten
 • Zorg dragen voor het realiseren van de afgesproken output conform planning en budget
 • Verantwoording afleggen (via periodieke rapportages) aan het management over output en bedrijfsvoering
 • De vertegenwoordigende en communicatieve schakel tussen het cluster en de rest van het team en de organisatie. 1e aanspreekpunt zowel in- als extern
 • Signaalfunctie (naar management) over personele aangelegenheden
 • Het voeren van voortgangsgesprekken met medewerkers; het voorbereiden van plannings- en beoordelingsgesprekken; het ondersteunen van hun ontwikkeling en het begeleiden van ziekteverzuim
 • Leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen in de organisatie
 • Mede ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • De ontwikkelingen binnen het vakgebied(en) van het cluster volgen

Dit breng je mee:

 • HBO denk en werkniveau.
 • 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Affiniteit met het bibliotheekwerk of de culturele sector.

Dit ben jij:

 • Je bent een teamspeler en communicatie is een van je sterke kanten.
 • Je weet mensen te binden en motiveren.
 • Je bent zakelijk als het gaat om de te halen doelstellingen.
 • Je gaat uit van de positieve instelling van mensen en wilt het beste uit hun halen.
 • Je denkt creatief in oplossingen en mogelijkheden.

Dit bieden wij jou!
Bij het organisatieonderdeel CC, Kumulus, NHMM vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische (tijdelijke) functie op basis van 1 fte.
Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 2973- € 4494- br/maand) afhankelijk van opleiding en ervaring.
Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO.

Laat jij je uitdagen?
Reageer dan uiterlijk 25 juni 2021 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Corrien Derksen, teammanager Bibliotheek, Partnership, Programma en Innovatie 06-625074902

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

17 applications
316 views


11-06-2021 Centre Céramique Kumulus NHM
Adviseur arbeidsvoorwaarden & rechtspositie

Gemeente Maastricht adviseur arbeidsvoorwaarden & rechtspositie
0,8 - 1 fte
(tijdelijk tot 1 januari 2022)

"Ben jij die doordachtige overtuigende adviseur die stevig in de schoenen staat en geen enkele organisatieontwikkeling uit de weg gaat?"

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college van B&W en de gemeenteraad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Doel van de afdeling P&O
Gemeente Maastricht staat voor grote veranderingen. We willen zaken in gang zetten, waarvan wij denken dat het beter wordt. De afdeling P&O is als zelfstandige stafafdeling rechtstreeks gepositioneerd onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hiermee staat een effectieve en professionele dienstverlening voor de organisatieonderdelen in het primaire proces en de medewerkers daarbinnen centraal. Het team van ruim 40 P&O-professionals bevat de volgende disciplines: advies, arbeidszaken, personeel- en salarisadministratie, beleid, talentmanagement en vitaliteit. Vanuit dit brede P&O-palet wordt de hele organisatie voorzien van advies en krijgt ondersteuning op het gebied van zowel personele- als organisatieontwikkeling. P&O wordt aangestuurd door de manager P&O, de teammanager Advies & PSA en de teammanager Talentmanagement & Vitaliteit.

Wat wordt van jou verwacht?

 • Voor collega's van de afdeling P&O en het management ben jij sparringpartner voor complexe arbeidsvoorwaardelijke en arbeidsrechtelijke (ontwikkel)vraagstukken en casuïstiek overstijgende onderwerpen op dit gebied en je adviseert hierover;
 • Je adviseert in de meest uiteenlopende individuele arbeidsrechtelijke kwesties en voert indien nodig arbeidsrechtelijke procedures
 • Je levert een actieve bijdrage en werkt samen met de beleidsadviseur P&O aan de beleidsontwikkeling op de P&O-beleidsterreinen;
 • Je ontwikkelt en vertaalt nieuwe wet- en regelgeving naar arbeidsvoorwaardenbeleid met daarbij behorende regelingen die aansluiten op het brede HRM-beleid;
 • Je vertaalt afspraken uit het landelijk Cao-akkoord en de beleidsinitiatieven van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar arbeidsvoorwaardenbeleid en stemt het beleid, in samenwerking met de beleidsadviseur P&O, af op ontwikkelingen binnen de organisatie;
 • Je zorgt voor de verbinding tussen beleid, advies en implementatie voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden en daarbij heb je een controlefunctie op de toepassing van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de organisatiebrede regelgeving op dit gebied;
 • Het college van B&W, de raad en de Griffie kunnen bij jou terecht over hun rechtspositie en andere HR- aangelegenheden. Zo adviseer je onder andere over de APPA regeling.

Wat breng je mee je?

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding Nederlands recht;
 • Je hebt zeer goede kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, en de Cao Gemeenten;
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als jurist in het arbeidsrecht en het is een pré als je dat ook hebt met het ambtenarenrecht;
 • Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en minimaal affiniteit met het werken binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Je hebt aantoonbare 'stevige' ervaring op het gebied van HRM, op het gebied van advisering inzake medezeggenschapstrajecten/WOR en in het bijzonder juridische ervaring bij reorganisaties
 • Je hebt ervaring met (het voeren van) arbeidsrechtelijke procedures;
 • Jouw mondelinge en schriftelijke communicatie is uitstekend.

Wie ben jij?
Resultaatgericht en netwerken zijn competenties die bij jou horen. Je bent analytisch zeer sterk en weet snel én gedegen tot de essentie van zaken te komen en bent in staat om dit helder te verwoorden. Uiteraard ben je creatief maar je kleurt wel binnen de (wettelijke) kaders. Jouw werkzaamheden weet je goed te plannen en te organiseren en je kunt goed schakelen tussen inhoud en proces.

Wat kun je van ons verwachten?
Vanuit een informele en collegiale werksfeer bieden we jouw een dynamische functie binnen een organisatie met een stevige ontwikkelagenda. Het gaat om een functie van 0,8-1 fte vooralsnog voor de periode tot 1 januari 2022.

Het salaris wordt ingepast in schaal 12 (€ 4279 - € 5872) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao Gemeenten.

Interesse? Durf je de uitdaging aan?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag uiterlijk 25 juni 2021 tegemoet.
Eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Peter Marx, manager P&O via peter.marx@maastricht.nl of +31 627075191.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

14 applications
330 views

0 applications
0 views


11-06-2021 Bestuurs- Concernzaken, Communicatie en Personeel & Organisatie