Logo Gemeente Maastricht

Vacatures geplaatst door Gemeente Maastricht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Maastricht.

Laatste vacatures

Volljuristin/Volljuristen w/m/d

Das Euregionale Informations- und Expertisezentrum (EURIEC) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für seinen Standort in Heerlen-Hoensbroek beim RIEC Limburg in der Nähe von Aachen eine / einen

Volljuristin / Volljuristen (w/m/d)

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 18 Stunden.

Das durch die EU finanzierte EURIEC wurde im Jahr 2019 neu gegründet und dient dem Ausbau der niederländischen, belgischen und deutschen Zusammenarbeit im Bereich der organisierten Kriminalität. Dazu soll es bei den Verwaltungsbehörden der drei Länder ein Bewusstsein für die Erforderlichkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und eines grenzüberschreitendem Informationsaustauschs im Bereich der organisierten Kriminalität schaffen. Anhand von konkreten Sachverhalten werden die rechtlichen Möglichkeiten eines grenzüberschreitenden Informationsaustausches zwischen Verwaltungsbehörden untersucht und diesen vorgestellt.

Ihre Aufgaben:

 • Untersuchung der rechtlichen Möglichkeiten der grenzüberschreitenden
 • Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden anhand von konkreten Fällen
 • Rechtliche Beratung von Verwaltungsbehörden zu den Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
 • Ermittlung von gesetzlichen Regelungslücken und rechtlichem
 • Anpassungsbedarf
 • Teilnahme an Expertenplattformen zur gemeinsamen Diskussion von rechtlichen Lösungsansätzen

Ihr Profil:
Einstellungsvoraussetzung ist ein erfolgreich abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Hochschulstudium (bevorzugt Erstes Staatsexamen/ Erste Juristische Prüfung).

Weitere Anforderungen:

 • Strukturierte, selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
 • Teamfähigkeit und freundliches, kundenorientiertes Auftreten
 • Bereitschaft zum Erlernen der niederländischen Sprache
 • Kenntnisse im Europarecht und im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht, Datenschutzrecht, Polizei- und Ordnungsrecht sowie im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen:

 • Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem netten internationalen Team
 • Ein gestaltbares Arbeitsumfeld, in das Sie sich aktiv einbringen können
 • Flexible Arbeitszeitgestaltung, beispielsweise im Rahmen einer Promotion
 • Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Die Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (18 Wochenstunden) zu besetzen. Das monatliche Bruttogehalt beträgt bis zu 2.181 €. Sie ist zunächst auf ein Jahr befristet.

Ansprechpartner/in:

Fachliche Ansprechpartnerin:
Julia Kintscher (Tel.: 0316 1863 8809, E-Mail: julia.kintscher@politie.nl)
Organisatorischer Ansprechpartner:
Hans Geerkens (Tel.: 0316 5257 1422, E-Mail: hans.geerkens@politie.nl)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beigefügten Nachweisen. Diese richten Sie bitte bis zum 21. April 2020 ausschließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer PDF-Datei) an: hans.geerkens@politie.nl
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.riec.nl/euriec/documenten/brochures/2020/01/09/euriec-brochure-deu

5 sollicitaties
115 views


08-04-2020 RIEC
Beleidsmedewerker Wonen

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke -het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken -om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

Het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling (BenO) van de gemeente Maastricht bestaat uit de beleidsvelden Bedrijfsvoering & Control, Sociaal, Ontwikkeling, Economie & Cultuur en Ruimte.

Voor het laatstgenoemde beleidsveld Ruimte (ca. 75 fte), bestaande uit de teams Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit (CERK), Wonen en Leefkwaliteit, én Mobiliteit zijn wij op zoek naar een communicatieve, pro-actieve, en flexibele beleidsmedewerker Wonen om toe te voegen aan het team Wonen en Leefkwaliteit. We vragen een denker én doener met een gedegen inhoudelijke kennis en een hart voor de gemeente Maastricht.

In het woonbeleid is de rol van de gemeente primair die van regisseur, omdat de uitvoering van het woonbeleid hoofdzakelijk bij andere partijen ligt. Wij brengen partijen op basis van vrijwilligheid bij elkaar om in onderlinge samenwerking te komen tot de oplossing van gemeenschappelijke vraagstukken. De gemeente is voor de uitvoering van beleid dus sterk afhankelijk van haar (huisvestings)partners.

Dit ga je doen

 • Adviseren van management (teammanager en afdelingsmanager) en portefeuillehouder over (onderdelen van) het lokale woonbeleid en de regionale samenwerking in (Zuid-)Limburg;
 • Signaleren en vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar beleidsvorming op het gebied van het lokale woonbeleid en de regionale samenwerking in (Zuid-)Limburg;
 • Het opstellen van beleidsstukken en begeleidende collegenota's, raadsnota's, notities voor de wethouder, raadsinformatiebrieven en beantwoording van vragen van raadsleden (art. 47);
 • Het actief mee (samen)werken in het cluster wonen. Het team kent drie clusters (naast wonen: duurzaamheid en beheer) die in grote mate zelfstandig (samen)werken, een eigen relatie onderhouden met de omgeving en snel kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en vragen van de politiek.
 • Zorgen voor kennisoverdracht over (onderdelen van) het lokale woonbeleid en de regionale samenwerking in (Zuid-)Limburg;

Dit breng je mee

 • HBO+/ academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring met beleidsprocessen, bij voorkeur op het gebied van wonen/ volkshuisvesting.
 • Functioneert soepel in complexe bestuurlijke verhoudingen.
 • Bouwt snel netwerken op en is een teamspeler.
 • Meewerken aan en draagvlak binnen de organisatie verwerven voor integrale oplossingen, zoals de Omgevingsvisie.
 • Aantoonbare relevante werkervaring is een must.
 • Bekend met het werken binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Aantoonbare affiniteit met wat er in de stad en regio speelt.

Dit ben jij

 • Teamspeler, verbinder, bruggenbouwer
 • Communicatief, pro-actief, flexibel
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Klantgericht
 • Integer
 • Resultaatgericht


Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie voor twee jaar op basis van 0,4 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3.491 - € 5.067) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten .

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 22 april 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.

Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Dijk, teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl;

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

5 sollicitaties
436 views


07-04-2020 Beleid en Ontwikkeling
Coördinator Afpakken

Per direct is het RIEC Limburg op zoek naar een coördinator bestuurlijk afpakken.

Het RIEC Limburg is een belangrijke schakel in de integrale aanpak om de georganiseerde misdaad te bestrijden en zal optreden als verbindende schakel tussen de samenwerkende convenantpartners.

Misdaad mag niet lonen!

Daarom maken wij werk van afpakken. Hierbij is de "één overheidsaanpak" cruciaal. Binnen het RIEC bestaat een bestuurlijk afpakteam. Bestuurlijk afpakken is nog een vrij onontgonnen onderdeel van integraal afpakken. Bij bestuurlijk afpakken gaat het om terugvorderen- oftewel bestuurlijke incasso van openstaande gemeentelijke vorderingen, dwangsommen, boetes en onterecht verstrekte uitkeringen etc. bij ondermijners die niet willen betalen. Het team ondersteunt hierbij de 31 gemeenten in Limburg en de provincie Limburg.

Het gaat er bijvoorbeeld om dat we informatie met de netwerkpartners kunnen delen en uitwisselen zodat voorkomen wordt dat de ene overheidsorganisatie inbeslaggenomen geld teruggeeft terwijl de andere overheidsinstantie nog een vordering heeft openstaan. Het RIEC Limburg is een belangrijke schakel in de integrale aanpak en zal optreden als verbindende schakel tussen de partijen en de coördinatie op het project voeren.

Wat ga je doen?

 • Je gaat de ketenaanpak op casusniveau van bestuurlijk afpakken coördineren en samen met anderen uitvoeren;
 • Je neemt initiatief in het acquireren van nieuwe casussen binnen de gemeente in samenwerking met de accountmanager RIEC;
 • Je zorgt dat processen rechtmatig verlopen binnen de vastgestelde procedures;
 • Je bevordert dat in casuïstiek daadwerkelijk wordt overgegaan tot incasso, je bewaakt de periodieke voortgang en houdt een registratie bij van de werkzaamheden en de behaalde resultaten;
 • Je ondersteunt en adviseert de gemeente omtrent de benutting van de incasso instrumenten;
 • Waar nodig neem je zelf de uitvoering ter hand in afstemming met de gemeente;
 • Je onderhoudt contacten met externe partijen die nodig zijn om de resultaten te behalen, denk hierbij aan deurwaarders of advocatenkantoren;
 • Je voert zelfstandig OSINT (open source intelligence) onderzoeken uit en begeleidt gemeenten in dit proces;
 • Je biedt ondersteuning aan andere teams binnen het RIEC bij lopende casussen waar mogelijke afpakkansen bestaan;
 • Je ondersteunt, informeert en legt primair verantwoording af aan de projectleider bestuurlijk afpakken.

Wat verwachten wij?

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur financiële en/of juridische achtergrond;
 • Een gedegen kennis en ervaring op het gebied van projectmatig werken;
 • Een gedegen kennis van de gemeentelijke financiële processen en stromen;
 • Goede kennis en ervaring op het gebied van ondermijnende criminaliteit;
 • Goede kennis van wet en regelgeving die verband houden met de bestuurlijke incasso binnen de lokale overheden;
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen / resultaten en koppelt deze tijdig terug aan de projectleider;
 • Je bent zeer gedreven, ondernemend en hebt overtuigingskracht om zaken voor elkaar te krijgen;
 • Je bent een verbinder. Dat betekent dat je mensen/partners bij elkaar en in gesprek brengt en dat je empathie hebt voor verschillende opvattingen;
 • Je moet de rollen van expert, adviseur en acquisiteur kunnen combineren. Dit betekent dat je als professional opdrachten moet kunnen verwerven door het opbouwen van relaties, positionering van de dienstverlening, context- en situatieverheldering en doelen stellen en bereiken.

Welke contacten onderhoud jij?

 • Met je opdrachtgever (Hoofd RIEC) en de projectleider bestuurlijk afpakken over:
  • project(resultaten);
  • wettelijke en financiële kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden.
  • Intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren, onderhandelen en overbruggen van belangentegenstellingen.

Wat hebben we jou te bieden:

 • Een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere omgeving binnen een spannend taakveld;
 • Een detacheringcontract van (vooralsnog) tot en met 31-12-2021 (met mogelijkheid van verlenging voor de duur van het project bij verlenging van de subsidie) op basis van minimaal 28 en maximaal 36 uur per week;
 • De functie is geïndiceerd op een bruto maandsalaris van schaal 10 CAR-UWO gemeenten (€ 4.406 peildatum 1-1-2020 excl. 17,05% IKB budget) en is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal 9 is mogelijk.
 • De plek van te werkstelling is momenteel Hoensbroek, gemeente Heerlen.

Openstelling vacature.

De functie wordt opengesteld zowel bij de deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, maar ook bij niet deelnemende partijen. Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties.

Ben jij de ambassadeur van de RIEC samenwerkingsgedachte en de daaruit voortvloeiende producten en diensten, de expert in je functie, heb je ondernemerschap als tweede natuur, ben je innovatief in het zoeken naar oplossingen/benaderingswijzen, ben je integer , gericht op samenwerken en wordt je gezien en ervaren als een professional …… solliciteer dan uiterlijk op 17 april 2020 via www.werkenvoorlimburg.nl.

Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.

Selectiegesprekken

Een datum waarop de selectiegesprekken plaats vinden is niet gepland.

Met de kandidaten die in aanmerking komen voor een selectiegesprek zullen we zo snel mogelijk na 17 april 2020 afstemmen over de datum en tijd van het gesprek. We houden daarbij rekening met de situatie en maatregelen rondom de coronacrisis.

Kosten in geval van detachering

De uitlenende organisatie is verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden periodiek door de uitlenende organisatie gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht.

Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl

 • Voor procedurele vragen kan contact worden opgenomen met Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg. Email: hans.geerkens@politie.nl.
  Telefoon: 06 52 57 14 22
 • Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met Luciano Grimaldi, projectleider bestuurlijk afpakken RIEC-Limburg. Email: luciano.grimaldi@politie.nl Telefoon: 06 18 62 88 98

10 sollicitaties
831 views


06-04-2020 RIEC
Beleidsmedewerker Bodem en Ondergrond

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke -het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken -om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

Het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling (BenO) van de gemeente Maastricht bestaat uit de beleidsvelden Bedrijfsvoering & Control, Sociaal, Ontwikkeling, Economie & Cultuur en Ruimte.

Voor het laatstgenoemde beleidsveld Ruimte (ca. 75 fte), bestaande uit de teams Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit (CERK), Wonen en Leefkwaliteit, én Mobiliteit zijn wij op zoek naar een communicatieve, pro-actieve, en flexibele beleidsmedewerker Bodem en Ondergrond om toe te voegen aan het team Wonen en Leefkwaliteit.

We vragen een enthousiaste collega die als senior vorm en inhoud geeft aan het gemeentelijke bodembeleid als onderdeel en basis van een schone en gezonde leefomgeving. De belangrijkste opgave voor de komende jaren is om, in samenwerking met in- en externe partijen, het Maastrichtse bodembeleid te actualiseren en te integreren in de Maastrichtse omgevingsvisie en het omgevingsplan. Als landelijk gezicht voor bodem en ondergrond vanuit de gemeente Maastricht zoek je vanuit je eigen discipline(s) verbanden met andere vakgebieden. Op die manier actualiseer en integreer je het Maastrichtse bodembeleid in o.a. de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Je kunt projecten zowel in teamverband als zelfstandig uitvoeren, begeleidt ze en weet de gegevens te interpreteren en te rapporteren. Je ziet samenhang en verbanden tussen gegevens, dit stelt jou in staat om logische conclusies te trekken. Je houdt je niet persé vast aan geijkte paden als je denkt dat een nieuwe of andere werkwijze of oplossing beter is.

Dit ga je doen

 • Adviseren van management (teammanager en afdelingsmanager) en portefeuillehouder over (onderdelen van) het lokale bodembeleid en de regionale samenwerking.
 • Signaleren en vertalen van interne en externe ontwikkelingen (zoals PFAS en lood) naar het lokale bodembeleid en de regionale samenwerking.
 • Integraal werkend en handelend de bestaande bodemnota actualiseren en breed in de organisatie borgen, te beginnen met de Maastrichtse omgevingsvisie volgens de spelregels van de Omgevingswet/ aanvullingswet bodem.
 • Je bent sparringpartner/ coach voor je collega's voor het beoordelen van (door externe bureaus opgestelde) bodemrapporten en verstrekken van bodemadviezen voor zware projecten in kader van stedelijke ontwikkeling.
 • Opstellen van beleidsstukken en begeleidende collegenota's, raadsnota's, notities voor de wethouder, raadsinformatiebrieven en beantwoording van vragen van raadsleden (art. 47).
 • Actief mee (samen)werken in en bouwen aan het cluster duurzaamheid. Het cluster duurzaamheid bestaat naast bodem en ondergrond uit de disciplines geluid-/luchtkwaliteit en energietransitie. Elk cluster werkt in grote mate zelfstandig, onderhoudt een eigen relatie met de omgeving en kan snel inspelen op veranderingen in de samenleving en vragen van de politiek.
 • Zorgen voor kennisoverdracht over (onderdelen van) het lokale bodembeleid en de regionale samenwerking;

Dit breng je mee

 • HBO+/ academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare relevante werkvaring met beleidsprocessen (>5 jaar), bij voorkeur op het gebied van bodem en ondergrond i.r.t. de ruimtelijke ordening.
 • Functioneert soepel in complexe bestuurlijke verhoudingen.
 • Daadkrachtige verbinder van gemeentelijke organisatie-onderdelen die vanuit verschillende rollen bij bodem en ondergrond betrokken zijn.
 • Pro-actief meewerken aan en draagvlak binnen de organisatie verwerven voor integrale oplossingen en deze structureel kunnen borgen in o.a. omgevingsvisie/ omgevingsplan.
 • Bekend met het werken binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Aantoonbare affiniteit met wat er in de stad en regio speelt.

Dit ben jij

 • Teamspeler, verbinder, bruggenbouwer
 • Communicatief, pro-actief, daadkrachtig doch flexibel
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Klantgericht
 • Integer
 • Pragmatisch en resultaatgericht


Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische structurele functie. Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€ 3.491 - € 5.067) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 16 april 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Dijk teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl;

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
97 views


01-04-2020 Beleid en Ontwikkeling
Adviseur Milieu

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke -het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken -om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Onze missie? Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

Het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling (BenO) van de gemeente Maastricht bestaat uit de beleidsvelden Bedrijfsvoering & Control, Sociaal, Ontwikkeling, Economie & Cultuur en Ruimte.

Voor het laatstgenoemde beleidsveld Ruimte (ca. 75 fte), bestaande uit de teams Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit (CERK), Wonen en Leefkwaliteit, én Mobiliteit zijn wij op zoek naar een communicatieve, pro-actieve, en flexibele adviseur milieu om toe te voegen aan het team Wonen en Leefkwaliteit.

We vragen een enthousiaste collega om in de dynamiek van stedelijke ontwikkeling integrale oplossingen voor de verschillende milieu-aspecten (met name geluid, lucht en externe veiligheid) aan te dragen. Je kunt projecten zowel in teamverband als zelfstandig uitvoeren, begeleidt ze en weet de gegevens te interpreteren en te rapporteren. Je ziet samenhang en verbanden tussen gegevens, dit stelt jou in staat om logische conclusies te trekken. Je houdt je niet persé vast aan geijkte paden als je denkt dat een nieuwe of andere werkwijze of oplossing beter is.

Dit ga je doen

 • Adviseren over milieu-aspecten (met name geluid, lucht en externe veiligheid) in relatie tot ruimtelijke plannen en projecten binnen kaders van de omgevingsvisie en geformuleerd milieubeleid.
 • Beoordelen (externe) rapportages opgesteld n.a.v. gegeven adviezen (akoestische rapporten, externe veiligheidsrapportages, ruimtelijke motiveringen, concept bouw- en bestemmingsplannen).
 • Meedenken over en bijdragen aan de actualisatie van lokaal milieubeleid en de integratie van dat beleid in de Maastrichtse omgevingsvisie en het omgevingsplan (conform de spelregels op het gebied van geluid (o.a. aanvullingswet geluid) luchtkwaliteit en externe veiligheid).
 • Projectvoering van o.a. geluidsisolatieprojecten en geluidschermprojecten en begeleiden van o.a. projecten bewustwording luchtkwaliteit en evaluatie geluidsreductieplannen gezoneerde bedrijventerreinen.
 • Toepassen van relevante instrumenten, methoden en technieken (zoals b.v. verkeersmilieusysteem Incinity en rekenprogramma's Geomilieu en SRMI).
 • Opstellen van (college)nota's, beantwoording art. 47 vragen, verstrekken van opdrachten aan externe adviseurs, samenwerken met betrokken partijen (zoals b.v. de Regionale Uitvoerings Dienst), zorgdragen voor klachtenafhandeling (backoffice) en geven van voorlichting aan particulieren.
 • Het coördineren en begeleiden van brede advisering tbv milieu-effectrapportages.

  Dit breng je mee

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Enige jaren ervaring binnen het vakgebied van milieu (bij voorkeur geluid, lucht en/of externe veiligheid) in relatie tot ruimtelijke ordening.
 • Ervaring met projectmanagement is een pré.
 • Aantoonbare affiniteit met milieubrede advisering binnen stedelijke dynamiek.
 • Kennis hebben van de Omgevingswet en gebiedsgericht milieubeleid is een pré.
 • Pro-actief meewerken aan en draagvlak binnen de organisatie verwerven voor integrale oplossingen, zoals de Omgevingsvisie.
 • Bekend met het werken binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Aantoonbare affiniteit met wat er in de stad en regio speelt.

  Dit ben jij

 • Teamspeler, kenniswerker
 • Communicatief, pro-actief, flexibel
 • Klantgericht
 • Analytisch
 • Omgevingsbewust

Dit bieden wij jou

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische structurele functie op basis van 0,6 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 2.914,- € 4.406,- ) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 16 april 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Marcel van Dijk teammanager Wonen en Leefkwaliteit tel. 06-21884100 of e-mail marcel.van.dijk@maastricht.nl;

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

3 sollicitaties
73 views


01-04-2020 Beleid en Ontwikkeling