Logo Gemeente Maastricht

Vacatures geplaatst door Gemeente Maastricht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Maastricht.

Laatste vacatures

P&O-adviseur

Ben jij sterk op inhoud, adviesvaardig, goed op de hoogte van je vakgebied?
Ben je gedreven in wat je doet en weet je met tact, lef en 'n vleugje humor het management te adviseren? Dan ben jij onze nieuwe P&O-adviseur!

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.
De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.


Team P&O
Gemeente Maastricht staat voor grote veranderingen. We willen zaken in gang zetten, waarvan wij denken dat het beter wordt. De afdeling P&O is als zelfstandige stafafdeling rechtstreeks gepositioneerd onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hiermee staat een effectieve en professionele dienstverlening voor de organisatieonderdelen in het primaire proces en de medewerkers daarbinnen centraal. Het team van ruim 40 P&O-professionals bevat de volgende disciplines: advies, rechtspositie, personeel- en salarisadministratie, beleid, talentmanagement en vitaliteit. Vanuit dit brede P&O-palet wordt de hele organisatie voorzien van advies en krijgt ondersteuning op het gebied van zowel personele- als organisatieontwikkeling. P&O wordt aangestuurd door de manager P&O, de teammanager Advies & PSA en de teammanager Talentmanagement & Vitaliteit.

Voor dit enthousiaste team zijn we op zoek naar een ervaren

P&O-adviseur
1 fte (fulltime)

Dit ga je doen!
Je wordt de adviseur/sparringpartner van het management van een of meerdere van onze organisatieonderdelen binnen de gemeente Maastricht. Van jou wordt verwacht dat je met tact, lef en een vleugje humor…..

 • je de business van de klant snel eigen maakt en de onderliggende P&O-vraagstukken scherp weet te duiden, voor de korte en lange termijn
 • partijen bij elkaar brengt bij de aanpak van P&O-vraagstukken en je het management adviseert over de mogelijkheden waarbij je niet vergeet over 'de grenzen heen' te kijken
 • het management begeleidt en adviseert bij verander- en/of ontwikkelvraagstukken
 • vanuit je zelfbewuste rol het management uitdaagt, hen een spiegel durft voor te houden en zorgt voor een gevoel van co-creatie door de juiste benadering hierin
 • meerdere scenario's voorstelt, voorzien van voor- en nadelen
 • in staat bent om verwachtingen goed te managen door "aan de voorkant" afspraken te maken over resultaat, doorlooptijd en ieders rol/bijdrage
 • over ruime inhoudelijke kennis beschikt, processen weet te beïnvloeden en (complexe) vraagstukken verder weet te brengen
 • onafhankelijk bent in je advisering en je alle belangen afweegt en vraagstukken bekijkt vanuit meerdere invalshoeken
 • samenwerking hoog in het vaandel hebt staan, zowel binnen als buiten het team
 • de vraag achter de vraag stelt
 • ontwikkelingen in het vakgebied op de voet volgt en zorgt dat kennis en vaardigheden op peil blijven

Dit ben jij!
Klantgericht werken, samenwerken en integriteit zijn de kerncompetenties binnen onze organisatie. Als stevig p&o-adviseur in het bijzonder heb je lef, tact en humor! Belangrijke ingrediënten om je management te adviseren, te spiegelen, mee te nemen en te overtuigen. Je neemt initiatief en wacht niet af. Zowel in teamverband als zelfstandig sta je stevig in je schoenen, je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht, maakt prima analyses en je bent omgevingsbewust.

Dit breng je mee

 • Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO opleiding op het gebied van P&O
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring als adviseur P&O
 • Je hebt een pro-actieve houding, neemt initiatief, bent een stevige gesprekspartner en weet adviezen om te zetten in resultaten zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen
 • Je ziet snel verbanden en kunt snel schakelen tussen organisatie, kansen en mogelijkheden
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Je staat niet stil en werkt continu aan je eigen ontwikkeling en kennis.


Dit bieden wij jou!
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte met de intentie tot een vaste arbeidsovereenkomst.

Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 2943 - € 4450 bruto per maand) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Laat jij je uitdagen?
Reageer dan uiterlijk 20 juli 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Tanja van der Brugge, manager P&O a.i. 06-26504409

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Overige informatie
Een assesment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2 sollicitaties
30 views


07-07-2020 P&O
Projectleider Social Return

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

Beleid en Ontwikkeling (BenO) is het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het strategisch beleid van de stad en de stedelijke ontwikkeling. Team Projectmanagement vormt een onderdeel van Beleid en Ontwikkeling en houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van projecten in de fysieke en sociale leefwereld van de stad Maastricht. Dat gebeurt vanuit vier clusters: Stedelijke ontwikkeling, Bouw, Stadsinfra en Ondersteuning.

Voor het eerstgenoemde cluster zijn wij op zoek naar een enthousiaste projectleider Social return.

Dit ga je doen
Reeds in 2005 heeft de gemeente ambities geformuleerd op het gebied van Social return, een methodiek van werken om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar een geschikte arbeidsplaats (denk aan werkloos werkzoekenden, leerlingen, WSW-ers, ID-ers, WAO-ers, WW-ers, et cetera). Inmiddels zijn die ambities omgezet in tastbare resultaten en een ijzersterke reputatie van Social return in Maastricht, die ook buiten de gemeentegrenzen erkend wordt. Dit heeft er toe geleid dat in de afgelopen jaren een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met succes een baan heeft gevonden op die markt.2

Eén van de belangrijkste instrumenten van Social return wordt gevormd door een werkgelegenheidsparagraaf in alle aanbestedingen van de gemeente, groter dan € 100.000. De opdrachtnemer van de aanbesteding dient een percentage van de inschrijfsom om te zetten in werkgelegenheid voor bovengenoemde doelgroep.
Deze aanbestedingen hebben zowel betrekking op werken (infra en bouw), alsook op diensten (bijvoorbeeld WMO) en leveringen. Hierin vervul je verschillende taken:

 • Je ondersteunt met raad en daad de interne organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de uitvoering van Social return;
 • Je draagt de identiteit van Social return binnen en buiten de organisatie uit;
 • Je vervult een trekkersrol, in samenwerking met de interne opdrachtgever, in Maastricht-Heuvelland, de regio Zuid-Limburg en onderhoudt en initieert en onderhoudt hiertoe contacten met collega-gemeenten en Provincie Limburg;
 • Je voert de besprekingen met aannemers/opdrachtnemers over de concrete invulling van Social return in de praktijk;
 • Je neemt, in overleg met de projectmanager Social return op maat beslissingen om tot een voor beide partijen aanvaardbare en werkbare regeling te komen;
 • Je voert voortgangsoverleg met aannemers en monitort de uitvoering en realisatie van de gemaakte afspraken;
 • Legt, indien nodig, een sanctie op aan de aannemer bij het niet (voldoende) nakomen van de afspraken;
 • Je legt dwarsverbanden met de andere (werkgelegenheids)projecten;
 • Je adviseert de aannemer ten aanzien van de werving/plaatsing van tot de doelgroep behorende kandidaten; brengt hem daartoe in contact met de door de gemeente gecontracteerde begeleidingsinstanties;
 • Je denkt mee in en ondersteunt project gerelateerde initiatieven tot het ontwikkelen van opleidings-, leerwerk- en detacheringsconstructies, in co-makerschap tussen de gemeenten en haar partners, zoals Podium24, MTB en Ampliar;
 • Levert een substantiële bijdrage aan het succes van Social return door de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te behalen,
 • Rapporteert functioneel aan de projectmanager Social return en hiërarchisch aan de teammanager Projectmanagement;
 • Je draagt in afstemming met de interne opdrachtgever, zorg voor teksten en rapportages ten behoeve van de P&C documenten.

Dit breng je mee!

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
 • Je spreekt de taal van zowel het fysieke als het sociale domein;
 • Je bent gericht op samenwerking en verbinding tussen overheid en samenleving;
 • Je bent in staat te schakelen op alle niveaus (van de interne organisatie en het bestuur tot het bedrijfsleven, en van werkzoekende tot directeur);
 • Je bent in staat om bestuurlijke contacten te initiëren en te onderhouden;
 • Je functioneert zelfstandig;
 • Beschikt over een goede dosis lef, bent enthousiast en initiatiefrijk.

Dit ben jij

 • Flexibel;
 • Integer;
 • Communicatief vaardig: overtuigend, open, eerlijk en met een luisterend oor;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Resultaatgericht;
 • Sterk in plannen en organiseren;
 • Standvastige onderhandelaar: onderhandelen, beïnvloeden, aanvoelen;
 • Werken in netwerken.


Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte. Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€3526 - €5118) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 21 juli 2020 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Monika Merx, teammanager Projectmanagement via telefoonnr: 043-3505182, dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur.

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

5 sollicitaties
68 views


07-07-2020 Projectmanagement
Jurist

In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Beleid en Ontwikkeling (BenO) is het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het strategisch beleid van de stad en de stedelijke ontwikkeling. Dat betekent ook dat BenO de opdrachtgever is voor de verschillende interne partijen (bijvoorbeeld Maastricht Sport en Sociale Zaken) en externe partijen, die werken aan de uitvoering van beleid en stedelijke ontwikkeling. Het organisatieonderdeel BenO bestaat uit de beleidsvelden Ontwikkeling, Economie & Cultuur, Ruimte, Sociaal en Bedrijfsvoering & Control (B&C). Voor het laatstgenoemde beleidsveld zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste, proactieve, inhoudelijk sterke en passievolle collega om toe te voegen aan het huidige team.

Dit ga je doen
Op een groot aantal overkoepelende terreinen zien we de nationale en Europese wetgeving in steeds complexer en uitgebreid worden. Dit vraagt in toenemende mate om eigen (juridische) binnen het eigen onderdeel te borgen, met affiniteit voor de verschillende beleidsvelden. Voorbeelden van de toenemende complexiteit zien we voornamelijk op het terrein van inkoop en aanbestedingen, subsidies op gebied van sociaal en economie & cultuur, privacywetgeving etc. Vanuit bedrijfsvoering en Control wordt ondersteuning geboden aan al deze terreinen.

 • Als jurist ondersteun je de beleidsvelden Economie & Cultuur en Sociaal bij juridische vraagstukken over met name subsidies, aanbestedingen en contracten;
 • Het vertalen van juridische eisen en voorwaarden, in eerste instantie met accent op subsidierecht en opdrachtverlening, in de diverse ambtelijke werkprocessen;
 • Checken van beschikkingen en andere besluiten op bestuursrechtelijke rechtmatigheid;
 • Vraagbaak voor beleidsambtenaren Economie & Cultuur en Sociaal met betrekking tot dagelijkse, niet-complexe vragen op gebied algemeen bestuursrecht;
 • Veel voorkomende leerstukken in begrijpelijke taal uitleggen aan niet-juridische beleidsambtenaren.

Dit breng jij mee

 • Je beschikt over een master Rechtsgeleerdheid, richting Bestuursrecht; een tweede master in de richting Privaatrecht is een pré;
 • Je hebt grote affiniteit met subsidie-, tender- en opdrachttrajecten en vaardigheid om de juridische aspecten daarvan uit te leggen aan niet-juridische collega's;
 • Je beschikt over kennis van het gemeente- en bestuursrecht in het algemeen;
 • Je beschikt over sterke contactuele vaardigheden, gericht op dialoog en samenwerking met inhoudelijke ambtenaren die o.a. werkzaam zijn op terreinen cultuur, economie, en het sociaal domein (Jeugd, Wmo, onderwijs, onderwijs, sport etc.);
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je bent leergierig, ambitieus, stressbestendig en hebt aanleg om in een politiek-bestuurlijke omgeving te opereren;
 • Je hebt oog voor de verschillende omgevingsfactoren en weet je het advies duidelijk en helder over te brengen;

Dit ben jij

 • Integer en betrouwbaar
 • Initiatiefrijk en resultaatgericht
 • Analytisch en conceptueel sterk
 • Flexibel
 • Resultaat gedreven werkhouding, daadkracht
 • Communicatief: open, eerlijk, luisterend oor
 • Bestuurlijk/politiek inzicht


Dit bieden wij jou!

Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte, Het salaris wordt ingepast in schaal 11 (€3526- €5118, peildatum 1 juli 2020) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 14 juli via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Hulya Yazar, manager Bedrijfsvoering en Control, e-mail hulya.yazar@maastricht.nl.

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

14 sollicitaties
247 views


30-06-2020 Bedrijfsvoering en control
Schoonmaker

"Voel jij je als een vis in het water als schoonmaker? En vind je werken in een rooster geen probleem?

Kom dan ons cleanteam versterken!"

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. We zijn gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt. Maastricht Sport beweegt de stad letterlijk en figuurlijk!

Hiervoor staat dagelijks een team van ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisatie en samen met commerciële partijen maken we sporten en bewegen in Maastricht mogelijk. Dit doen we binnen en buiten, 'nat' en 'droog'.

Het Geusseltbad is een onderdeel van Maastricht Sport. Dit duurzaam gebouwde multifunctionele zwembad is er voor iedereen, jong en oud, recreatief, sportief, op weg naar herstel, individueel of in clubverband. Het Geusseltbad biedt een grote diversiteit aan baden en activiteiten.

Voor het Geusseltbad zijn we op naar een

Schoonmaker

(20-25 uur/week)

Dit ga je doen
Je verricht schoonmaakwerkzaamheden in en rondom de baden, de kleedlokalen, de douche- en toiletgroepen. Hierbij maak je gebruik van een schrob-zuigmachine, een 1-schijfsmachine, een hoge drukreiniger en een bodemreiniger. Tevens verzorg je de interne glasbewassing. Je werkt op basis van een dienstrooster dat ruim op tijd aan jou bekend wordt gemaakt. Je bent inzetbaar van maandag tot en met zondag en de werktijden variëren.

Dit ben jij!
Een teamspeler die zowel met collega's als zelfstandig kan werken op basis van een schoonmaakschema. In zwembaden gelden zware werkomstandigheden (warm, vochtig) en een fysiek goede gesteldheid is daarom belangrijk.

In verband met de aan de functie verbonden verantwoordelijkheden:

 • Ben je minimaal 18 jaar oud
 • Beschik je over enige zwemvaardigheid
 • Ben je woonachtig in de regio Maastricht
 • Beheers je, bij voorkeur, de Nederlandse taal

Dit breng jij mee

 • Je bent flexibel, je kunt namelijk overdag, 's avonds en in de weekenden ingepland worden.
 • Het Geusseltbad heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Een dienstverlenende, sociale en collegiale werkhouding is dan ook een vereiste.

Dit bieden wij jou

Bij onze organisatie vind je een inspirerende en professionele werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden je een arbeidsovereenkomst van 1 jaar aan voor 20-25 uur per week. Het salaris wordt ingepast in schaal 2 (€ 10,93 - € 12,91 br/uur). Er zijn verder voldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao Zwembaden

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 4 juli 2020 en stuur je motivatie en cv naar tom.jacobs@maastricht.nl

52 sollicitaties
504 views


19-06-2020 Maastricht Sport
Schoonmaker

"Voel jij je als een vis in het water als schoonmaker? En vind je werken in een rooster geen probleem?

Kom dan ons cleanteam versterken!"

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. We zijn gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt. Maastricht Sport beweegt de stad letterlijk en figuurlijk!

Hiervoor staat dagelijks een team van ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisatie en samen met commerciële partijen maken we sporten en bewegen in Maastricht mogelijk. Dit doen we binnen en buiten, 'nat' en 'droog'.

Het Geusseltbad is een onderdeel van Maastricht Sport. Dit duurzaam gebouwde multifunctionele zwembad is er voor iedereen, jong en oud, recreatief, sportief, op weg naar herstel, individueel of in clubverband. Het Geusseltbad biedt een grote diversiteit aan baden en activiteiten.

Voor het Geusseltbad zijn we op naar een

Schoonmaker

(20-25 uur/week)

Dit ga je doen
Je verricht schoonmaakwerkzaamheden in en rondom de baden, de kleedlokalen, de douche- en toiletgroepen. Hierbij maak je gebruik van een schrob-zuigmachine, een 1-schijfsmachine, een hoge drukreiniger en een bodemreiniger. Tevens verzorg je de interne glasbewassing. Je werkt op basis van een dienstrooster dat ruim op tijd aan jou bekend wordt gemaakt. Je bent inzetbaar van maandag tot en met zondag en de werktijden variëren.

Dit ben jij!
Een teamspeler die zowel met collega's als zelfstandig kan werken op basis van een schoonmaakschema. In zwembaden gelden zware werkomstandigheden (warm, vochtig) en een fysiek goede gesteldheid is daarom belangrijk.

In verband met de aan de functie verbonden verantwoordelijkheden:

 • Ben je minimaal 18 jaar oud
 • Beschik je over enige zwemvaardigheid
 • Ben je woonachtig in de regio Maastricht
 • Beheers je, bij voorkeur, de Nederlandse taal

Dit breng jij mee

 • Je bent flexibel, je kunt namelijk overdag, 's avonds en in de weekenden ingepland worden.
 • Het Geusseltbad heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Een dienstverlenende, sociale en collegiale werkhouding is dan ook een vereiste.

Dit bieden wij jou

Bij onze organisatie vind je een inspirerende en professionele werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden je een arbeidsovereenkomst van 1 jaar aan voor 20-25 uur per week. Het salaris wordt ingepast in schaal 2 (€ 10,93 - € 12,91 br/uur). Er zijn verder voldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao Zwembaden

Ben je enthousiast?
Reageer dan voor 4 juli 2020 en stuur je motivatie en cv naar tom.jacobs@maastricht.nl

0 sollicitaties
24 views


19-06-2020 Stichting Personeels Beheer Sport