Logo Gemeente Den Helder

Vacatures geplaatst door Gemeente Den Helder

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Den Helder.

Laatste vacatures

Consulent Jeugd (32-36 uur)

medewerker SoZa A

Door middel van het doen van onderzoek en het opstellen van een ondersteuningsplan analyseer en indiceer je de zorg(-behoefte) van de zorgvrager.

 • Maximaal € 4208,00 bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • 32-36 uur per week;
 • Contract voor de duur een jaar;
 • Geef je eigen, zelfstandige invulling aan deze functie;
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden

Als consulent(e) Team Jeugd werk je specialistisch. We werken daarnaast ook integraal, wijkgericht en vinden de vraag achter de vraag enorm belangrijk.

Waar mogelijk organiseer jij kortdurende ambulante trajecten waarbij je oplossingsgericht werkt. Uiteraard heb jij ook aandacht voor:
Het signaleren van de ondersteuningsvraag en het ondersteunen bij het vinden van een oplossing binnen het (wijk)netwerk (persoonlijk en professioneel);
Het activeren van de inwoner in het ontdekken van eigen mogelijkheden;
Het samen met de inwoner opstellen van het ondersteuningsplan en het administratief verwerken van dat plan;
Regievoering op de uitgezette zorg (intensieve) procesregie.

Verder:

 • Word je ingezet in crisissituaties waarbij je oplossingsgericht de crisis aanpakt;
 • Heb je oog voor- en maak je een risico-inschatting met betrekking tot veiligheid binnen het gezin.

Je bent in staat om de vraag van de inwoner te vertalen in een gericht advies dan wel het in gang zetten van een aanvraagprocedure zorg. Je kunt communiceren op diverse niveaus, zowel binnen de gemeente, als met andere samenwerkingspartners. Je kunt goed omgaan met problematiek die zich voordoet bij zorg/crisissituaties. Naast deze vaardigheden kan je zelfstandig werken, beschik je over organisatorisch vermogen, heb je een goed beeld van de sociale kaart, een breed beeld van de hulpverlening en ben je stressbestendig. Je beschikt over kennis van Suite en goede rapportagevaardigheden. Je bent in staat om te normaliseren en je kent de grenzen van de Jeugdwet.

Daarnaast:

 • Heb je een HBO diploma, bijvoorbeeld Social Work;
 • Heb je een SKJ registratie;
 • Heb je naast relevante ervaring in de zorg bij voorkeur ervaring met procesregie opgedaan bij een gemeente.

Team Jeugd
Team Jeugd van de gemeente Den Helder is de schakel tussen de zorgvraag van de burger en zorg/hulpverlening. Als consulent ben je verantwoordelijk voor het optimaal organiseren van noodzakelijke ondersteuning van de burger. Dit kan ondersteuning in de directe omgeving zijn (gezin, familie, buurt), maar ook ondersteuning uit de voorliggende voorzieningen en ingekochte zorg.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Sylvia Negrijn, teammanager team Jeugd 0646200811. Wordt er niet opgenomen? Spreek je gegevens in en je wordt zo sel mogelijk teruggebeld.

De vacature zal doorlopen tot en met 10 februari 2023
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op kandidaten van buitenaf.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
61 views
Bekijk vacature


24-01-2023 Gemeente Den Helder
Consulent integrale toegang (26 uur)

Medewerker SOZA A.

Als consulent Integrale Toegang heb je een generalistische blik op het sociaal domein en de inzet van maatschappelijke partners. Je vindt het een uitdaging om te pionieren en inwoners van Den Helder samen met maatschappelijke partners zo goed mogelijk te helpen.

Als Consulent integrale toegang richt je je op het functioneren van inwoners van de gemeente Den Helder op bijna alle leefgebieden.

 • Maximaal € 4208,00 bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • Geef je eigen, zelfstandige invulling aan deze functie;
 • Maximaal 26 upw voor de duur van een jaar:
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden

Als consulent(e) binnen het sociale Wijkteam werk je integraal. Je krijgt te maken met alle aandachtsgebieden binnen het sociaal domein. Je bent verantwoordelijk voor het optimaal organiseren van noodzakelijke ondersteuning van de inwoners van gemeente Den Helder. Dit kan ondersteuning in de directe omgeving zijn (gezin, familie, buurt), maar ook ondersteuning uit de voorliggende voorzieningen en ingekochte zorg. Je zoekt samen met de inwoner naar een passende route, zodat de inwoner zelf kan komen tot een oplossing. Wanneer een collega van de maatschappelijke partners de hulpvraag niet of onvoldoende kan oppakken, voer je het gesprek met de inwoner aangaande zijn/haar hulpvraag en inventariseert knelpunten op alle leefgebieden.Dit doe je telefonisch en/of fysiek. Waar nodig schaal je op naar de specialistische teams. We werken integraal, wijkgericht en vinden de vraag achter de vraag enorm belangrijk. Je bent in staat om veiligheidsrisico's in te schatten bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid binnen het gezin en hier actie op uit te zetten.

Verder;

 • Breng je nieuwe dossiers in op een multidisciplinair overleg;
 • Rapporteer je kernachtig zowel mondeling als schriftelijk en je werkt daarbij plaats en tijd onafhankelijk. (telefoon, bureaudienst);
 • Doe je in samenwerking met de gedragswetenschapper onderzoek en diagnostiek wanneer nodig of noodzakelijk

Je bent in staat om de vraag van de inwoner te vertalen in een gericht advies dan wel het in gang zetten van een (integrale) aanvraagprocedure. Je kunt communiceren op diverse niveaus, zowel binnen de gemeente, als met andere samenwerkingspartners. Naast deze vaardigheden kan je zelfstandig werken, beschik je over basis (wets) kennis van de verschillende domeinen of je hebt de bereidheid je erin te verdiepen. Je hebt kennis van de sociale kaart.

Daarnaast:

 • Heb je een HBO diploma, bijvoorbeeld Social Work;
 • Heb je minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 • Heb je kennis van meerdere werkgebieden; in ieder geval WMO en Participatiewet

Team Wijkgericht werken
Het team wijkgericht werken is 1 december 2022 gestart op een aantal wijksteunpunten in de gemeente. Dat is in de Schooten, Nieuw-Den Helder, Centrum Den Helder, Julianadorp en het Jongerenpunt op Willemsoord. Daarnaast is een telefonische toegang georganiseerd. Ook het jongerenpunt en leerplicht/RMC gaan onderdeel uitmaken van dit team. Een nieuw team dus, waar nog veel te ontdekken en uit te vinden is.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link 'direct solliciteren'.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel of mail dan naar Martijn Zentveld, teammanager Wijkgericht werken; 0650194645 of m.zentveld@denhelder.nl Wordt er niet opgenomen? Stuur even een whats app bericht.

De vacature zal doorlopen tot en met 10 februari 2023.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid, de energietransitie en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en de omgeving en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
102 views
Bekijk vacature


24-01-2023 Gemeente Den Helder
Beheerder groen (36 uur)

Functietypering: Technisch adviseur B

Groen is een essentieel onderdeel van de openbare ruimte. En daar ga jij aan werken!

 • Maximaal € 4.208,00 bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • Een functie met veel verantwoordelijkheid en de ruimte om zelf vorm te geven aan de projecten;
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden.

De huidige ontwikkelingen laten steeds weer zien hoe belangrijk een goede groene voorziening is de stad is. Groen sluit aan bij thema's als klimaatverandering, waterhuishouding, gezondheid en biodiversiteit. Onze focus ligt op het beheer van het groen, met de bomen als ons meest waardevolle bezit. De komende jaren zetten we bomen letterlijk en figuurlijk op de kaart.

Jij wordt verantwoordelijk voor het beheer van ons openbaar groen.
Verder:

 • Je beheert het areaal op basis van de beschikbare data;
 • Je stel beheerplannen op;
 • Je stel groenontwerpen op en adviseert hierover;
 • Je adviseert over de onderhoudsopgave groen;
 • Je keurt werkplannen volgens het Handboek Bomen.

Ben jij iemand die graag wil leren? Je hebt kennis van zaken heeft en je bent niet bang om je mening te geven.
Daarnaast:

 • HBO opleiding, maar MBO+ ook zeer welkom om te reageren;
 • Doorontwikkeling naar een HBO functie is mogelijk;
 • Kennis over natuur, groen, vaste planten. Bekend met Handboek bomen;
 • ETW of ETT is pre, of willen halen;
 • Kunnen werken met GISIB, of willen leren.

Hier(aan) ga je werken:
Team Openbare Ruimte staat voor een veilige, schone, gewaardeerde én optimaal gebruikte en gekoesterde openbare ruimte. Ons team bestaat zoals uit projectmanagers, contract managers, omgevingsmanagers, asset managers, asset beheerders, werkvoorbereiders, adviseurs, toezichthouders en projectleiders. Samen vormen we een hechte club. We zijn trots op onze open blik en de samenwerking die we hebben.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Marieke Holthuijsen 06-50086049 Wordt er niet opgenomen? Laat een Whatsapp bericht achter en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

0 sollicitaties
13 views
Bekijk vacature


19-01-2023 Gemeente Den Helder
Adviseur Informatie en Techniek (36 uur)

De Adviseur Informatie & Techniek (I&T) vervult een cruciale rol bij het door ontwikkelen van de informatievoorziening en het digitaal werken binnen de gemeente. Deze functie heeft als aandachtsgebied het inkoop- en aanbestedingsbeleid van I&T-middelen en het daaruit voort vloeiende contractmanagement.

 • Maximaal € 4.671 ,- bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • 36 uur per week;
 • De kans om je verder te ontwikkelen;
 • Blijvend innoveren;
 • Een trotse organisatie met betrokken collega's.

Jij bent de schakel tussen de organisatie en I&T
De adviseur I&T is het centrale aanspreekpunt voor de organisatie voor concern brede ICT informatievraagstukken. In de rol van adviseur ben je medeverantwoordelijk voor het onderzoeken van de lokale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van I&T en deze te vertalen naar beleid en praktische oplossingen.

De adviseur I&T heeft aandachtsgebieden op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel):

 • Levert een bijdrage binnen I&T projecten in de rol van ICT-adviseur en/of projectleider en voert de regie op de uitvoering hiervan;
 • Komt met verbetervoorstellen en adviezen welke passen binnen het informatiebeleid;
 • Is (mede) verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Den Helder en onderhoud de contacten met leveranciers;
 • Heeft ervaring met inkoop- en aanbestedingstrajecten binnen het domein van I&T;
 • Neemt deel aan diverse I&T-gerelateerde overlegvormen.

Voor elk probleem een oplossing
Je bent een stevige persoonlijkheid, die gaat en staat voor resultaat en gevoel heeft voor dienstverlening. Tactisch en operationeel adviseren aan medewerker en het management en omgaan met tegenstrijdige belangen liggen je goed. Je staat bekend om je oplossingsgerichtheid.

Verder

 • Heb je HBO/ WO werk- en denkniveau;
 • Heb je minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Heb je innoverend en analytisch vermogen;
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van (complexe) IT-projecten;
 • Je kan het onderscheid tussen hoofd- en bij bijzaken maken;
 • Je hebt ervaring met inkoop- en aanbestedingsprocessen en het onderhouden van contacten met leveranciers.

Trots team dat graag samenwerkt
De collega's van Team I&T werken met vakmanschap en plezier voor onze eigen organisatie en voor onze inwoners. We zijn trots op de juiste werking van de gehele IT-infrastructuur en zien altijd de meerwaarde van samenwerken en kennisdelen.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder. Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Ramon Post via telefoonnummer 06-50056810. Neemt hij niet op? Stuur een whatsapp bericht, dan bellen we je altijd snel terug! Meer weten over werken bij Den Helder? Ga naar www.denhelder.nl/vacatures.

Procedure
Wanneer een geschikte kandidaat zich aanmeldt, kan direct een gesprek worden ingepland, al eerder dan de einddatum van deze vacature.
De vacature staat open tot en met 3 febuari 2023.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
128 views
Bekijk vacature


16-01-2023 Gemeente Den Helder
Medewerker Kolkenzuiger (36 uur)

(Functietypering: Algemeen medewerker Wijken A)

Draag jij bij aan een schoner straatbeeld?

 • Je salaris is maximaal € 2.874,- (schaal 5) bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • Werken in een hecht team dat voor elkaar klaar staat;
 • Bijblijven in je vakgebied dankzij een groot aanbod van trainingen.

Je gaat aan de slag als chauffeur op de kolkenzuiger en samen met je collega van de kolkenzuiger ga je door de wijk om daar de daar de kolken (putten) te legen Je zorgt ervoor dat deze weer schoon en netjes achter gelaten worden. Naast de werkzaamheden op de kolkenzuiger hou jij je bijvoorbeeld bezig met het schoonmaken van de rioolgemalen en lijngoten. Daarbij werk je nauw samen met andere collega's van de buitendienst hierdoor ben je ook op andere vakgebieden waar nodig inzetbaar en verleen je assistentie.

Dit is fysiek werk, maar daar hou jij juist van!

Wij vragen:

 • Rijbewijs B-C (met code 95);
 • Recente ervaring met het besturen van een voertuig waarbij het groot rijbewijs nodig is;
 • Bereidheid tot het volgen van de cursus "veilig werken in riolen".

Jij bent:

 • Een praktische aanpakker die het interessant vindt om onze kolkenzuiger te besturen;
 • Resultaat gericht en hebt oog voor kwaliteit;
 • Zelfstandig en flexibel.

Hecht team met zelfstandige collega's
Team Wijkbeheer voert het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte uit. Het team is hecht en collegiaal, waarin humor en eigen initiatief belangrijk zijn voor ons. We werken nauw samen met professionele en bewonersorganisaties en stimuleren graag nieuwe initiatieven.

Solliciteer direct of stel eerst een vraag
Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder. Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Bert Kronenburg via telefoonnummer 0613038042. Neemt hij niet op? Stuur een whatsapp bericht, dan belt hij altijd snel terug! Meer weten over werken bij Den helder? Ga naar www.denhelder.nl/vacatures.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4 sollicitaties
17 views
Bekijk vacature


13-01-2023 Gemeente Den Helder