Logo Gemeente Den Helder

Vacatures geplaatst door Gemeente Den Helder

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Den Helder.

Laatste vacatures

Accountmanager (36 uur)

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie. Dat doen we met vertrouwen, lef en trots. Werken bij de gemeente Den Helder betekent dat je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. En ook genoeg gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Dankzij de prima treinverbinding met Alkmaar en Amsterdam én het rustige verkeer ben je snel op je werk.

Team Participatie

Team Participatie is een publieksgerichte afdeling waar klantgerichtheid, samenwerking en hostmanship hoog in het vaandel staan. Team participatie verricht alle werkzaamheden voor de gemeente rond Participatiewet. Team participatie is op dit moment volop in beweging; het is een dynamisch domein in opbouw.

Voor het team Participatie vragen wij een ervaren

Accountmanager
(functietypering Medewerker SOZA A)
36 uur per week

Vacaturenummer 19062

De functie
Als accountmanager ben je primair verantwoordelijk voor het actief acquireren van vacatures bij werkgevers voor de cliënten van het sociaal domein. Je stemt vraag en aanbod goed op elkaar af en werkt hierbij nauw samen met je collega consulenten participatie. Je ondersteunt op proactieve wijze je collega's bij het verkrijgen van informatie en kennis rond het doorverwijzen en matchen van kandidaten op de vacatures die jij hebt geacquireerd. Als accountmanager breng je de arbeidsmarkt goed in kaart en weet je precies bij welke werkgever kansen en doorgroeimogelijkheden liggen.

Daarnaast bedenk je specialistische oplossingen voor gecompliceerde problemen, voer je de regie en draag je zorg voor een goede integrale dienstverlening. Tevens verzorg je de communicatie tussen de gemeente en derden.

Wie ben jij
Jij bent de schakel tussen de werkgevers en de gemeente Den Helder. Je ziet kansen en presteert uitstekend onder een hoge werkdruk. Daarnaast ben je flexibel en veerkrachtig en ben je van nature een bruggenbouwer. Ben je ondernemend, doortastend, communicatief vaardig, integer en heb je aandacht voor kwaliteit? Dan nodigen we jou van harte uit te solliciteren naar bovenstaande functie.

Daarnaast vragen wij het volgende:

 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding
 • minimaal 2 jaar ervaring gedurende de laatste 5 jaar als accountmanager in de uitzendbranche of als accountmanager bij een werkgeverservicepunt;
 • ervaring met GWS/Suwinet is een pre;
 • je bent resultaatgericht, commercieel ingesteld en je kunt snel een vertrouwde relatie opbouwen met je klanten.
 • je herkent kansen en hebt een aantoonbaar netwerk in de regio, of in staat om dit netwerk in een korte periode op te bouwen.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie, met veel externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van maximaal € 3805,00,- bruto per maand (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05 % van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Aanstelling vindt plaats voor één jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Annelies van Dorsselaer, teamcoach Participatie, telefoon (0223) 67 1131.

Solliciteren
Wil jij werken in deze stoere stad, solliciteer dan via de link.
Solliciteren kan tot 2 oktober 2019.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


19-09-2019 Participatie
Kwaliteitsmedewerker Participatie (36 uur)

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie. Dat doen we met vertrouwen, lef en trots. Werken bij de gemeente Den Helder betekent dat je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. En ook genoeg gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Dankzij de prima treinverbinding met Alkmaar en Amsterdam én het rustige verkeer ben je snel op je werk.

Heb jij het lef om in Den Helder aan de slag te gaan? Solliciteer dan naar

Kwaliteitsmedewerker Participatie (36 uur)

Vacaturenummer 19061
Het team Participatie is een publieksgericht team waarin klantgerichtheid en samenwerking hoog in het vaandel staan. Wij verrichten samen met andere teams werkzaamheden voor de gemeente rond werk, zorg en jeugd. Dit op basis van de WMO, de Participatie en de Jeugdwet.
Het team Participatie telt ongeveer 30 medewerkers en is volop in beweging.

Ons team is in ontwikkeling en zoekt de uitdaging in intensieve samenwerking met de overige teams die gericht zijn publieksgerichte taken; de wijkteams, de externe zorgaanbieders en overige partijen.
Naast deze uitdaging dient het team verder door te groeien naar een professionele partner voor de burger, met gedegen vakkennis en optimale dienstverlening.

Functie Informatie:
Als kwaliteitsmedewerker Participatie (functietypering; kwaliteitsmedewerker SOZA) ben je (mede) verantwoordelijk voor het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger. Dit doe je door de processen op het gebied van de Participatiewet te analyseren, te komen tot (lean) verbetervoorstellen en deze ook te implementeren. Samen met jouw collega kwaliteitsmedewerker en de teamcoach ben je (mede) verantwoordelijk voor hoogwaardige kwaliteit van het team Participatie.

Je werkt samen met kwaliteitsmedewerkers van andere teams om te komen tot integrale benadering van de klant om de dienstverlening naar een nog hoger plan te brengen. Je begeleidt en instrueert medewerkers op een heldere en coachende wijze om de hoge kwaliteit in het werk te bereiken en je bent aanspreekpunt voor moeilijke casuïstiek en beslist op adviezen van de consulenten uit het gehele team Participatie.

De nadruk in deze functie ligt op:

 • Steekproef van besluiten en -beschikkingen met onderliggende rapportages op basis van vigerende wet- en regelgeving, toetsingsprotocol, uitvoeringsvoorschriften en gemeentelijk beleid en kan zo nodig terugverwijzen;
 • Controleren en signaleren op basis van interne en externe kwaliteitsnormen
 • Fungeren als wetstechnisch helpdesk-functionaris en deskundigheidsbevordering binnen het team;
 • Signaleren van hiaten in gemeentelijk beleid/procedures/werkinstructies/- kennisniveau medewerkers;
 • Ontwerpen en onderhouden van producten t.b.v. de optimalisering van de kwaliteit alsmede t.b.v. de implementatie van nieuwe werkprocessen (nieuw beleid/wetswijziging);
 • Signaleren van knelpunten m.b.t. de voortgang van zowel de reguliere als projectmatige werkzaamheden

(bij implementatie opdrachten) en het formuleren van oplossingsrichtingen;

 • Begeleiden en instrueren van medewerkers op een heldere en coachende wijze om veranderende wet- en regelgeving, werkprocessen en werkinstructies toe te passen in de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • Vervangen van collega kwaliteitsmedewerkers bij afwezigheid/ondercapaciteit;
 • Deelname aan (interne/externe) overleggen, project- en werkgroepen met name gericht op inkoop, beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

Wij vragen
Voor deze functie zoeken wij een bevlogen collega/medewerker met een van toepassing zijnde HBO+ opleiding (bijvoorbeeld HBO SJD en aanvullende vakopleidingen). Je bent deskundig op het gebied van Participatiewet en aanpalende en/of voorliggende regelingen. Je kunt communiceren op diverse niveaus, zowel binnen de gemeente als met andere samenwerkingspartners. Je kunt je goed bewegen in het spanningsveld tussen uitvoering, beleid en management. Naast deze vaardigheden kan je zelfstandig werken, beschik je over organisatorisch vermogen, heb je een goed beeld van de sociale kaart, een breed beeld van de hulpverlening en ben je stressbestendig.

Competenties die bij je horen zijn:

 • je bent een vlotte, toegankelijke collega;
 • je kunt nee zeggen;
 • je bent zelfstandig en toont initiatief;
 • je zet mensen op positieve wijze in hun kracht en bent in staat enthousiasme over te dragen;
 • je bent een netwerker en verbinder;
 • je bent innoverend;
 • je kunt buiten de kaders denken.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie met volop uitdagingen. Afhankelijk van je opleiding en ervaring kunnen wij je bij een 36-urige werkweek een salaris bieden in het bij deze functie behorende functieniveau 9 (maximaal € 3.805,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Annelies van Dorsselaer, teamcoach Participatie per e-mail a.van.dorsselaer@denhelder.nl. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag.

Solliciteren
Wil jij werken in deze stoere stad, solliciteer dan via de link.
Solliciteren kan tot donderdag 3 oktober 2019

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


19-09-2019 Participatie
Ambtelijk secretaris (18 uur)

Binnen de gemeente Den Helder heeft de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rolin het behartigen van de belangen van de medewerkers van de organisatie. De OR overlegt met de bestuurder (gemeentesecretaris) over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Ook praat de OR mee over bedrijfseconomische beslissingen van de bestuurder. De OR heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie.

Voor de ondersteuning van de OR zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Ambtelijk secretaris
18 uur per week

De ambtelijk secretaris is een belangrijke schakel voor een goed functionerend secretariaat van de OR. De ambtelijk secretaris levert ook een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de OR.

De functie:
Binnen het taakveld van de OR heb je een rol in het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, waarmee je de OR optimaal kunt ondersteunen. Je bereidt de vergaderingen voor die plaatsvinden op de donderdag, verzorgt de verslaglegging en bewaakt de afspraken. Daarnaast verzorg je het berichtenverkeer ten behoeve van de bestuurder en de OR, je bereidt adviezen voor. Je verzorgt de vastlegging van de adviezen, instemmingsverzoeken en initiatiefvoorstellen. Je onderhoudt contacten met in- en externe relaties en draagt bij aan de afstemming tussen de partijen. Ook doe je voorstellen aan de OR over scholingsonderwerpen en voer je overleg met scholingsinstituten over de te volgen trainingen. Bij de OR verkiezingen heb je een rol in de organisatie daarvan, het onderhouden van contacten met vakorganisaties en fungeer je als secretaris van de verkiezingscommissie.

Naast bovengenoemde taken beheer en draag je zorg voor de toegankelijkheid van het archief van de OR, bewaak je de actualiteit van regelgeving en wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap. Ook heb je een rol in het voorbereiden en adviseren van de OR en draag je zorg voor de uitvoering daarvan.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren vlotte en communicatieve secretaris die op effectieve wijze doelen en prioriteiten kan bepalen, waarbij een goed gevoel voor dienstverlening aanwezig is. Je begrijpt de context waarin de OR opereert en overziet de gevolgen van afspraken en acties van de OR binnen de organisatie. In je manier van handelen draag je actief bij aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen en ben je in staat de onderlinge communicatie daartoe te bevorderen. Je neemt initiatief om ideeën onder de aandacht van de OR te brengen waarbij je op de hoogte bent van ontwikkelingen in de medezeggenschap. Je bent leergierig en wilt graag je kennis vergroten zodat je een grote en belangrijke speler bent in de inhoudelijke kant van het ondernemingsraadwerk.

Wat vragen wij?
- Je hebt een opleiding op HBO-niveau (secretarieel, economisch of juridisch);

 • Aanvullende opleiding bijv. leergang ambtelijk secretaris, deel 1 en deel 2 of je bent bereid deze te volgen;
 • Kennis van (wijzigende) wettelijke regelingen op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht, Arbowet;
 • Affiniteit met medezeggenschap;
 • In staat om verschillende beleidsterreinen (sociaal, financieel, organisatorisch en veranderkundig) met elkaar in verband te brengen en te vertalen naar medezeggenschapsproblematiek;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Bijzondere oplettendheid in verband met uitvoering/bewaking van afspraken en procedures;
 • Je hebt een brede interesse en bent bereid tot scholing om je te professionaliseren in het vak;
 • In een vergelijkbare functie heb je ervaring opgedaan en je bent vanzelfsprekend tactvol en discreet;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie die je inspireert om je talenten in te zetten en je verder te ontwikkelen. Je werkt samen met collega's die hart hebben voor hun vak en op een prettige manier met elkaar samenwerken.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij bij een dienstverband van 36 uur een salaris van maximaal € 3.3376,- bruto per maand (functieschaal 8). Het salaris is exclusief 17,05% individueel keuze budget (IKB). Het IKB geeft je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAR-UWO. Aanstelling vindt plaats voor een jaar met het vooruitzicht op een vast contract.

Heb je interesse?
solliciteer dan via de link tot en met 2 oktober 2019.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Annelies van der Duim-Bos, voorzitter Ondernemingsraad, telefoonnummer: (0223) 678090 / 06 50086017 Of stuur een e-mail naar: a.van.der.duim@denhelder.nl

5 sollicitaties
0 views

7 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


12-09-2019 Bestuur & Organisatie
Lid commissie bezwaarschriften Algemene Kamer

Den Helder werkt met vertrouwen, lef en trots.

De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. We stellen ons dienstbaar op en zijn er voor onze inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Wij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor onze inwoners en onze stad.

De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen.

En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar we trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleonistische Stelling.

Wij zijn op zoek naar een

Lid commissie bezwaarschriften Algemene Kamer
Vacaturenummer 19059

De commissie bezwaarschriften

De gemeente Den Helder heeft een onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. De commissie is onderverdeeld in drie kamers, te weten een Sociale kamer, een Rechtspositionele kamer en een Algemene kamer.
De onderwerpen van deze laatste kamer waar de bezwaarschriften betrekking op hebben, zijn bijvoorbeeld besluiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, algemene bestuurlijke zaken, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet openbaarheid van bestuur.

De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die wordt bijgestaan door een secretariaat.

Wat verwachten wij?
U beoordeelt het bezwaarschrift en u neemt kennis van het complete (digitale) dossier. Samen met de voorzitter en een lid van de commissie hoort u tijdens de zitting de bezwaarmakers, eventuele derde belanghebbenden en de vertegenwoordiger(s) van de gemeente. Na de zitting vindt overleg plaats over de bevindingen en draagt u bij aan het formuleren van een gemotiveerd advies op grond waarvan het bestuursorgaan in kwestie de beslissing kan nemen. U geeft uw reactie op het opgestelde advies.

Wij verwachten dat u minimaal eens per maand op donderdagavond beschikbaar bent voor de commissievergadering. Incidenteel is het nodig om een extra vergadering te plannen, buiten de jaarplanning om.

Wij vragen:
- een juridische achtergrond op academisch niveau;

 • expertise op bestuursrechtelijk gebied en meer in het bijzonder op bovengenoemde gebieden;
 • ervaring met het lidmaatschap van een bezwaarschriftencommissie is een pré;
 • kennis van het functioneren van overheden in het algemeen en van een gemeente in het bijzonder.

Om de besluitvorming objectief te kunnen toetsen en de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, heeft u geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur en bent u niet woonachtig in de gemeente Den Helder.

Wat zijn uw competenties?
U kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast bent u objectief, integer en u beschikt over bestuurlijk inzicht. U heeft een kritische maar empathische blik en u communiceert in klare taal.

Wij bieden
Het lid ontvangt een vergoeding van € 185,- bruto per bijgewoonde vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van openbaar vervoer (tweede klas).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Edelaar, secretaris van de commissie, telefoonnummer (0223) 67 8059 of per e-mail l.edelaar@denhelder.nl

Solliciteren en benoeming
Benoeming geschiedt voor de huidige raadsperiode met mogelijkheid tot verlenging. Solliciteren kan tot 11 oktober 2019.
De gesprekken zullen in overleg worden gepland.
Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij (voor benoeming) een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Acquisitie naar aanleiding van de vacature is niet gewenst.

11 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


11-09-2019 Bestuur & Organisatie
Teamcoach Openbare orde & Veiligheid (32-36 uur)

Ben jij de coach die
ons team Openbare Orde & Veiligheid
komt versterken?

Den Helder heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en dat willen we de komende periode verder uitbouwen in een sterk team Openbare Orde & Veiligheid. Ben jij de facilitator die de medewerkers in het team Openbare Orde & Veiligheid coacht en begeleidt in de uitvoering van het werk? Die er voor zorgt dat het team groeit en de juiste resultaten behaalt, de samenwerking in- en extern stimuleert en stuurt op eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap? Die bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie, en de ontwikkeling van je team en de individuele ontwikkeling van je medewerkers faciliteert? En die natuurlijk verantwoordelijkheid draagt voor het aan jou toegewezen budget en inzet van medewerkers.

Je beschikt over hbo denk- en werkniveau en hebt sterke affiniteit of ervaring met de lokale overheid en met het onderwerp openbare orde en veiligheid.
Je hebt ervaring met coachen: je bent in staat om problemen niet zelf aan te pakken of op te lossen, maar verantwoordelijkheid bij het team en de medewerker te laten.
Je bent kritisch en onafhankelijk: je durft de ander een spiegel voor te houden en feedback te geven. Daarnaast ben je in staat om mensen te enthousiasmeren en je bent gericht op het bevorderen van samenwerking. Je bent resultaatgericht en neemt de juiste beslissingen. Je bent flexibel en staat open voor veranderingen.

Is dit allemaal op jou van toepassing dan ben jij de coach die wij zoeken!

Den Helder staat als stad voor ingewikkelde opgaven. Tegelijk verwacht de inwoner van Den Helder uitstekende dienstverlening en steeds meer invloed op zijn woonomgeving. Alleen als moderne, flexibele organisatie kunnen we daar stevig aan werken. Om dat te bereiken leggen wij verantwoordelijkheden laag in de organisatie. We vinden het belangrijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat onze basis op orde is en samen aan onze opgaven en programma's te werken. We geven daarom ruimte aan de ontwikkeling van medewerkers.

Vanaf april 2019 werken wij in een nieuwe organisatiestructuur, namelijk in een platte organisatie, met vaste procesteams en tijdelijke opgave- en programmateams. De vaste procesteams worden begeleid door een teamcoach, die niet alleen leiding geeft aan het eigen team, maar ook verantwoordelijk is voor het geheel van de organisatie. De teamcoach is verantwoordelijk voor ondersteuning van de medewerkers en het proces. Natuurlijk heeft de coach affiniteit met het werk van de medewerkers, maar we verwachten vooral dat hij of zij inspireert, coacht, gericht is op ontwikkeling van de medewerkers en het team gericht laat werken aan de gewenste resultaten. Resultaten - op het gebied van o.a. fysieke en sociale veiligheid, aanpak van ondermijnende criminaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving, rampen- terrorismebestrijding en crisisbeheersing, ketenaanpak complexe sociale problemen en kinderopvang - waar de medewerkers dus zélf verantwoordelijk voor zijn.

De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. We stellen ons dienstbaar op en zijn er voor onze inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Wij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor onze inwoners en onze stad.

De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen. Onze kernwaarden vertrouwen, lef en trots zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar we trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleontische Stelling.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde en uitdagende functie (32 tot 36 uur per week) en een prettige werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van € 3.685,00 tot € 5.520,00 bruto per maand (aanloopschaal 11a of functieschaal 12) bij een fulltime dienstverband (36 uur). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacqueline Orsel, op telefoonnummer 06 13037248.

Solliciteren
Je kunt solliciteren via de link tot en met 20 september 2019. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 3 oktober.

1 sollicitatie
0 views


05-09-2019 Openbare orde & Veiligheid