Logo Gemeente Den Helder

Vacatures geplaatst door Gemeente Den Helder

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Den Helder.

Laatste vacatures

Communicatieadviseur (20 uur per week)

(functietypering Adviseur B)

Meewerken aan de programma's Energie-neutraal en de Omgevingswet?

 • Maximaal €4671,00 bruto per maand o.b.v. fulltime (36 uur) excl. ruim keuzebudget;
 • Gemiddeld 20 uur per week;
 • Thuiswerken; je krijgt een laptop en iPhone;
 • Geef je eigen zelfstandige invulling aan deze functie;
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden;
 • Tijdelijke functie: Starten mag direct, opdracht eindigt op 31 december 2023.

Jij hebt een belangrijke verbindende rol in beide programma's.

 • Energie-neutraal

De communicatie richt zich op onze inwoners betrekken en overtuigen van de verduurzamingsmaatregelen. Maatregelen die wij als overheid treffen en stimuleren, maar ook maatregelen en acties die inwoners en bedrijven zelf kunnen uitvoeren.
Net zo belangrijk is de communicatie naar en het gesprek met onze collega's; hoe kunnen we hen betrekken bij onze activiteiten en wat zij kunnen doen. Inhoudelijke kennis en affiniteit zijn belangrijk.

 • Omgevingswet

Op 1 januari 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De gemeente moet dan samen met bewoners, ondernemers en andere organisaties de leefomgeving vormgeven. Wij werken al langer op deze manier en willen die aanpak de komende jaren verder versterken. We vragen jou om de communicatie-aanpak verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Wat ga je doen?
Je hebt veel contact met alle (interne en externe) betrokkenen en signaleert welke communicatie er nodig is. Je richt je op programmabrede communicatie en op de onderliggende projecten. Je kijkt waar overlap zit, ondersteunt en adviseert projectleiders over de communicatieaspecten en voert ook uit.

Naast het meedenken en adviseren over communicatie, schrijf je persberichten, inhoudelijke artikelen en zorg je ervoor dat de webpagina's actueel blijven. Soms help je ('s avonds) bij het organiseren van een bijeenkomst.

Wij zoeken tot eind 2023 een ervaren communicatieadviseur die inhoudelijk kan meedenken en -werken aan beide programma's. Je werkt samen met de programmateams en je kunt goed overzicht houden op de verschillende communicatietrajecten.

Daarnaast:

 • Heb je een afgeronde communicatieopleiding op HBO-niveau;
 • Heb je minimaal drie jaar relevante werkervaring;
 • Heb je affiniteit met duurzaamheid en de Omgevingswet.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?

Wil je solliciteren? Klik dan op de link 'direct solliciteren'. Dat kan tot 11 oktober 2022, het kennismakingsgesprek willen we graag zo spoedig mogelijk daarna laten plaatsvinden.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Arjan Dekker, via 0630154678. Wordt er niet opgenomen? Laat een bericht achter en ik bel je terug.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid, de energietransitie en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en de omgeving en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


04-10-2022 Gemeente Den Helder
Adviseur ICT (36 uur)

Vervul een cruciale rol bij het doorontwikkelen van de informatievoorziening en het digitaal werken binnen de gemeente.

 • Maximaal €4.671 ,- bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • 36 uur per week;
 • De kans om je verder te ontwikkelen;
 • Blijvend innoveren;
 • Een trotse organisatie met betrokken collega's.

Jij bent de schakel tussen de organisatie en ICT
De adviseur ICT is het centrale aanspreekpunt voor de organisatie voor concern brede informatievraagstukken. Aandachtsgebied van deze functie is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van ICT middelen en het bijbehorende contractmanagement.

In de rol van adviseur ben je medeverantwoordelijk voor het onderzoeken van de lokale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van ICT en deze te vertalen naar beleid en praktische oplossingen. De adviseur ICT werkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Verder:

 • Lever je een bijdrage binnen ICT projecten in de rol van adviseur en/of projectleider en voer je de regie op de uitvoering hiervan;
 • Kom je met verbetervoorstellen en adviezen welke passen binnen het informatiebeleid en de technische infrastructuur;
 • Ben je (mede) verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid van ICT middelen en onderhoud je de contacten met leveranciers;
 • Ben je (mede) verantwoordelijk voor de totstandkoming, het beheer en de registratie van ICT-contracten.

Voor elk probleem een oplossing
Je bent een stevige persoonlijkheid die gaat en staat voor resultaat en gevoel heeft voor dienstverlening. Tactisch en operationeel adviseren aan medewerkers en het management én omgaan met tegenstrijdige belangen liggen je goed. Je bent innoverend en je staat bekend om je oplossingsgerichtheid.

Verder:

 • Heb je HBO/ WO werk- en denkniveau;
 • Heb je minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Heb je ervaring met het begeleiden van (complexe) IT-projecten;
 • Heb je ervaring met inkoop- en aanbestedingsprocessen en het onderhouden van contacten met leveranciers.

Trots team dat graag samenwerkt
De collega's van Team I&T werken met vakmanschap en plezier voor onze eigen organisatie en voor onze inwoners. We zijn trots op de juiste werking van de gehele IT-infrastructuur en zien altijd de meerwaarde van samenwerken en kennisdelen.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link 'direct solliciteren'. Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Ramon Post, teammanager, via 06 50056810. Neemt hij niet op? Spreek je gegevens in en hij belt je zo snel mogelijk terug.
Meer weten over werken bij Den helder? Ga naar www.denhelder.nl/vacatures.

De vacature sluit op: 14 oktober 2022.
Den Helder
De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


30-09-2022 Gemeente Den Helder
Consulent bijzondere bijstand (2x 24-36 upw)

Medewerker SOZA B

Je probeert altijd het optimale te bereiken tussen wet- en regelgeving en de behoefte en belangen van de inwoner

 • Maximaal € 3732,00 bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • Functie is beschikbaar voor een jaar, 24-36 uur per week;
 • Geef je eigen, zelfstandige invulling aan deze functie;
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden.

Je beoordeelt aanvragen voor bijzondere bijstand waarbij je ook oog hebt voor eventuele andere hulpvragen van de klant. Je toetst de inkomens- en vermogenssituatie van de klant. Je beoordeelt de noodzaak van het verstrekken van bijzondere bijstand en of andere zorg nodig is. Als er sprake is van meervoudig complexe problematieken dan werk je integraal samen met verschillende betrokken interne- en externe partijen.

Verder:

 • Ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afhandelen van verzoeken om individuele inkomenstoeslag en gemeentelijke minimaregelingen;
 • Geef je voorlichting en informatie over bijzondere bijstand en over andere voorzieningen/regelingen waar klanten aanspraak op kunnen maken;
 • Verwijs je klanten en heb je contact met andere teams en organisaties om de klant zo goed mogelijk te helpen bij zijn of haar vragen.

Je bent handig en secuur in het werken met diverse computerprogramma's/applicaties. Je kunt helder en leesbaar rapporteren en je kunt je besluit verwoorden in een beschikking.

Daarnaast

 • Heb je een MBO diploma, bijvoorkeur SJD;
 • Heb je kennis van sociale wetgeving en voorliggende voorzieningen;
 • Ben je in staat om klanten uitleg te geven over de werking van wet- en regelgeving.

Team Participatie
Team Bijzondere bijstand is een onderdeel van het team Participatie. Het team is verantwoordelijk voor het bevorderen en het behoud van zelfredzaamheid van inwoners. De financiële ondersteuning die vanuit bijzondere bijstand geboden kan worden, draagt daaraan bij. Er wordt wijkgericht gewerkt. Daarbij wordt samengewerkt met collega's van andere teams van de gemeente en met ketenpartners.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link hieronder. Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar, Jeanine Stricker, teammanager van team Participatie, telefoon 0610706803. Wordt er niet opgenomen? Spreek je gegevens in en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Deze vacature sluit op 17 oktober 2022

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


29-09-2022 Gemeente Den Helder
Adviseur Verbijzonderde Interne Controle (VIC) (1,75 fte)

Functietypering: Adviseur B
Jij bent een onmisbare schakel bij rechtmatig handelen

 • Maximaal € 4.671 bruto per maand op fulltime basis + ruim keuzebudget;
 • 24-36 uur per week;
 • Hybride werken mogelijk: deels thuis en deels op kantoor;
 • Geef je eigen, zelfstandige invulling aan deze functie;
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van ons ruime opleidingsaanbod;

Grip houden op uitgaven en meer
Als gemeente geven we jaarlijks veel geld uit. Het is belangrijk op goed grip te houden op de rechtmatigheid van de uitgaven. Als adviseur VIC voer je daarvoor interne audits uit. Denk daarbij aan audits op de bedrijfsprocessen, de administratieve organisatie, de verschillende voorzieningen, subsidies, inkopen en aanbestedingen. Daarnaast voeren wij ook audits uit op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Samen met je andere VIC-collega's ben je aanspreekpunt voor de accountant tijdens de interim- en jaarcontrole en je zorgt dat deze in goede banen wordt geleid. Jouw werkterrein is het Sociaal Domein (Jeugd, Zorg en Participatie).

Verder:

 • Bespreek je jouw bevindingen uit de audits met de procesverantwoordelijke;
 • Rapporteer je periodiek aan het management;
 • Voorzie je de rapportages van aanbevelingen voor verbetering en het treffen van noodzakelijke beheersmaatregelen.

Draagvlak creëren en helder communiceren
Je bent in staat om op basis van jouw bevindingen de risico's en aandachtspunten te signaleren en daar advies over uit te brengen. Je vindt het geen probleem om (soms lastige) boodschappen of adviezen op een heldere manier over te brengen en om draagvlak te creëren binnen de teams. Ook neem je deel aan verschillende projecten en overlegvormen om te weten wat er speelt en om mee te kunnen denken aan de voorkant van processen. Belangrijk is dat je het vermogen hebt om het geheel aan bedrijfsprocessen te overzien.

Daarnaast:

 • Heb je een relevante financiële of juridische opleiding afgerond op HBO niveau;
 • Beschik je bij voorkeur over relevante werkervaring binnen het Sociaal Domein;
 • Heb je kennis van wet- en regelgeving en processen in het Sociaal Domein, denk aan de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet.

Het team
Je maakt deel uit van ons team Financiën en hebt functioneel veel te maken met de concerncontroller. Wij bestaan uit ongeveer 50 collega's en houden ons onder meer bezig met de financiële administratie, business control, verbijzonderde interne controle, inkoop en contractmanagement.

Wil je solliciteren? Heb je vragen?

 • Wil je solliciteren? Dat kan tot en met 30 september. Klik hiervoor op de link 'direct solliciteren;
 • Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Glenn Hof, teammanager Financiën op;
 • 06-29556069. Neemt hij niet op? Spreek je gegevens in en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Meer weten over werken bij Den Helder? Kijk dan op www.denhelder.nl/vacatures.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid, de energietransitie en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en de omgeving en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

0 sollicitaties
0 views


15-09-2022 Gemeente Den Helder
Beleidsmedewerker Verkeer (24-36 uur)

Jij maakt de gemeente bereikbaarder en aantrekkelijker

 • Maximaal € €4.671,- bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget;
 • Heb je al veel ervaring? Kans op een arbeidsmarkttoelage!
 • Mogelijkheid om deels thuis en deels op kantoor te werken;
 • Geef je eigen, zelfstandige invulling aan deze functie;
 • Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden.

Voor jou als beleidsmedewerker verkeer is Gemeente Den Helder groot genoeg voor een interessant en uitdagend takenpakket, maar compact genoeg om input te kunnen leveren en het verschil te maken. Je mag echt wat doen!
Je werkt aan het beleid van de uitbreiding, aanpassing en instandhouding van het mobiliteitsnetwerk van gemeente Den Helder. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van projecten om beleid te ontwikkelen en tot concrete uitvoering te brengen. Je betrekt inwoners, (belangen) organisaties en bedrijven actief bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Je verstrekt proactief informatie aan inwoners, ondernemers en belanghebbende over verkeersplannen.

Verder:

 • Het verbinden van verkeer en vervoer met ruimtelijk en economische beleid en openbare ruimte;
 • Coördinatie en begeleiding van de ontwikkeling van de maatschappelijke en/of politiek gevoelige plannen (in- en extern);
 • Het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en het aandragen van toepassingen hierop;
 • (Mede)verantwoordelijk voor het initiëren van nieuw beleid, het maken van analyses over de te verwachten effecten van nieuw beleid en het evalueren en monitoren van de beleidseffecten op het gebied van o.a. (regionale) bereikbaarheid, fietsen, parkeren en verkeersveiligheid.

Vakkennis weet je te combineren met slim inzicht om te komen tot optimale dienstverlening. Je bent in staat om heldere adviezen te schrijven, maar ook mondeling sta jij sterk. Tot slot werk je volgens de waarden van Den Helder met lef, trots en vertrouwen!

Daarnaast:

 • Heb je een HBO diploma, bijvoorbeeld verkeerskunde of sociale geografie;
 • Heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Je beschikt over een goede politiek-bestuurlijke antenne.

Het team
Bestaat uit circa 40 collega's die zich bezig houden met Economische en Ruimtelijke ontwikkeling, Verkeer & Milieu, Planologie en Vergunningen, Cultuur, Erfgoed, Sport, Toerisme en Vastgoed. Wij werken in teams aan een integrale ontwikkeling van de stad. We doen dit steeds vaker in onderlinge samenwerking en in de vorm van opgaven en programma's. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid van de medewerkers en het werken in opgave teams zijn belangrijke ingrediënten!

Wil je solliciteren? Heb je vragen?
Wil je solliciteren? Klik dan op de link 'direct solliciteren'.
Wil je liever eerst wat meer informatie? Bel dan naar Richard Leijen, teammanager, via 06-13244391. Wordt er niet opgenomen? Spreek je gegevens in en je word zo snel mogelijk teruggebeld.

Meer weten over werken bij Den helder? Ga naar www.denhelder.nl/vacatures.

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


13-09-2022 Gemeente Den Helder