Logo Gemeente Den Helder

Vacatures geplaatst door Gemeente Den Helder

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Den Helder.

Laatste vacatures

Secretaris / onderzoeker rekenkamercommissie (20 uur)

In Den Helder is gekozen voor een rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende en vooral controlerende rol. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een bijdrage leveren aan de verbetering van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De rekenkamercommissie vergadert eens per maand.

De rekenkamercommissie heeft een eigen secretaris/onderzoeker, die direct wordt aangestuurd door de voorzitter van de rekenkamercommissie. De secretaris/onderzoeker is toegevoegd aan de griffie en valt rechtspositioneel onder de griffier. Wegens vertrek van de huidige secretaris is de rekenkamercommissie op zoek naar een opvolger.

Als secretaris van de rekenkamercommissie verzorg je primair de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Ook draag je zorg voor de verslaglegging, dossiervorming, het bewaken van de actiepunten en het budget.

Je ondersteunt en adviseert de rekenkamercommissie bij de onderzoeken die zij doet. Je bent dagelijks aanspreekpunt en fungeert als contactpersoon. Je verzorgt bij een onderzoek het offertetraject en een startbijeenkomst, ziet toe op planning, tussentijdse terugkoppeling en tijdige rapportage. Hiertoe heb je veelvuldig overleg met de leden van de rekenkamercommissie en externe onderzoekers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de daarmee samenhangende administratieve handelingen.

Je hebt een signalerende en informerende rol richting voorzitter en leden van de rekenkamercommissie en je bent intermediair tussen de rekenkamercommissie, het ambtelijk apparaat en de onderzoekers.

Je bent in staat zorgvuldige onderzoeksvragen te formuleren en zelf onderzoeken uit te voeren. De kleine onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op de doorwerking van eerder uitgebrachte rapportages en dienen uit te monden in een verslag dat de basis vormt uiteindelijk voor een rekenkamerbrief ten behoeve van de raad.

Je moet daarnaast in staat zijn het vooronderzoek te doen voor het van start gaan van grotere onderzoeken, die uitgevoerd worden door gespecialiseerde externe bureaus. Hierdoor kan het bureau een 'vliegende start' maken en kan de externe expertise efficiënter en effectiever worden benut. Daarnaast zal het grotere extern uitgevoerde onderzoek een kortere doorlooptijd krijgen.

Wij vragen
Om de functie tot een succes te brengen ben je in staat te opereren binnen een klein, dynamisch team met een hoog ambitieniveau. Om die reden beschik je over een goed conceptueel vermogen, je bent snel van begrip, kan tactvol optreden en bent doortastend.

Daarnaast beschik je over goede adviesvaardigheden, kunt goed samenwerken, je communiceert direct en open, je luistert goed, je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, je gaat effectief om met weerstand en bent in staat om op een heldere en toegankelijke wijze te communiceren (schriftelijk).

Het gewenste werk- en denkniveau is minimaal HBO en je hebt bij voorkeur een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie. De uren kunnen in overleg flexibel worden ingevuld gedurende de week. De rekenkamercommissie vergadert doorgaans in de avonduren.

Wij bieden
Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.591,00 (aanloopschaal 9) tot maximaal € 4.225,00 (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Menno Huisman, griffier, telefoon (0223) 67 8101 of per e-mail: m.e.huisman@denhelder.nl.

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 30 september 2018. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 4 oktober 2018.

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


18-09-2018 Griffie


Consulent Participatie (32 uur per week)

De functie
Als Consulent Participatie ben je verantwoordelijk voor de bemiddeling van de klanten naar werk. De focus voor deze vacature ligt op de rechtmatigheid.

De taken bestaan o.a. uit:

 • zelfstandig en resultaatgericht beheren van een eigen caseload;
 • voeren van intakegesprekken met cliënten en het opstellen van een trajectplan richting de arbeidsmarkt;
 • bewaken van de voortgang van het trajectplan en het vastleggen van de resultaten in het systeem;
 • zorgdragen voor het onderzoek naar- en het opleggen van een maatregel indien nodig;
 • de verantwoordelijkheid voor je eigen bestand op zowel de recht- als de doelmatigheid.

Rechtmatigheid: Je neemt nieuwe aanvragen aan en handelt deze af, je beoordeelt recht op bijstand aan de hand van het aanvraagformulier en de ingeleverde bewijsstukken. Je bent beschikbaar voor vragen van klanten aan de balie. Je verwerkt inhoudende mutaties op gebied van norm en gemeentelijk toeslag in het bestandsbeheer, je signaleert fraude, beoordeelt woonsituaties, je legt huisbezoeken af en voert boete-gesprekken in het kader van de rechtmatigheid. Met betrekking tot deze vacature besteed je ongeveer 80% van je tijd aan de rechtmatigheid

Doelmatigheid: Het is jouw taak om doelmatigheidsprocessen uit te voeren. Hierbij is het van groot belang dat je bij de vraag van de klant breed kijkt en vernieuwend en inventief bent in jouw oplossingen. Je kan hierover indien nodig ook overleg hebben met jouw collega's. Tevens beoordeel je bij een nieuwe aanvraag de mogelijkheden van de klant en bekijk je waar de kansen liggen om de klant te helpen aan een baan. Je bewaakt de voortgang van de aanmelding en de correcte verwerking in het systeem. Je spreekt de lopende klanten ten aanzien van zijn/haar mogelijkheden, aanmelding en je rapporteert de voortgang van het traject. Je voert maatregelgesprekken. Je onderhoudt contact met de re-integratie partner. Je signaleert de hulpvraag en verwijst de klant door met behulp van de sociale kaart. Met betrekking tot deze vacature besteed je ongeveer 20% van je tijd aan de doelmatigheid.

Wie ben jij
Ben je integer, flexibel, klantgericht en heb je aandacht voor kwaliteit? Dan nodigen we jou uit te solliciteren naar bovenstaande functie. Daarnaast vragen wij het volgende:

 • minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur HBO-rechten of SJD;
 • minimaal 1 jaar ervaring gedurende de laatste 5 jaar als klantmanager;
 • minimaal 1 jaar ervaring gedurende de laatste 3 jaar met GWS/Suwinet;
 • affiniteit met de doelgroep en goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • je bent ondernemend en resultaatgericht;
 • je herkent kansen en bent in staat om je in te leven in de wensen van de doelgroep.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie, met veel externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.335,- bruto per maand (aanloopschaal 8) tot maximaal € 3.805,- bruto per maand (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Aanstelling vindt plaats voor één jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Webeling, Teamleider Participatie, telefoon (0223) 67 11 81.

Solliciteren
Wil jij werken in deze stoere stad. Je kunt solliciteren tot en met 1 oktober 2018.

Gemeentebanen

8 sollicitaties

0 views

Werken in Noord-Holland Noord

8 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


17-09-2018 Sociaal Domein


Griffiemedewerker 16 uur

Het takenpakket van de griffiemedewerker bestaat voornamelijk uit:

 • het bewaken en controleren van administratieve processen en procedures, afspraken, planning en aangegane verplichtingen;
 • het administratief en organisatorisch voorbereiden en uitwerken van vergaderingen, waaronder het opstellen van agenda's, het verzamelen en verspreiden van stukken, het opstellen van besluitenlijsten, het opzetten en bewaken van actielijsten;
 • het organiseren van bijeenkomsten;
 • het afhandelen van post gericht aan de gemeenteraad;
 • het verzamelen en beheren van informatie over de gemeenteraad;
 • het beheren van e-mailgroepen en bestanden van de griffie;
 • het zorgen voor de functionaliteit van geautomatiseerde toepassingen (aanspreekpunt binnen de griffie, contactpersoon voor het beheer van de website van de gemeenteraad);
 • het ondersteunen en adviseren over de toepassing en het gebruik van automatisering en het digitaliseren van (werk)processen;
 • het ondersteunen en adviseren van de raadsadviseurs en de griffier bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de griffie .

Wij vragen

Heb je een MBO-werk- en denkniveau en ervaring in een bestuurlijke organisatie? Ben je accuraat en kun je zelfstandig werken? Heb je een flexibele (ook ten aanzien van werktijden), proactieve en dienstverlenende instelling en affiniteit met de digitale wereld? Ben je integer, tactvol en communicatief vaardig? Heb je ervaring met ICT? Dan nodigen wij jou uit te solliciteren!

Wij bieden

Afhankelijk van je opleiding en ervaring kunnen wij je bij een fulltime dienstverband een salaris bieden in het bij de functie behorende indicatieve aanloopniveau 6 (maximaal 1.818,-bruto per maand) of in het indicatieve functieniveau 7 (maximaal € 2.986,- bruto per maand). Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Huisman, griffier, telefoon (0223) 67 8101 of per e-mail: m.e.huisman@denhelder.nl.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 30 september 2018. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 2 oktober 2018.

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


17-09-2018 Griffie


Gebiedsmanager (36 uur)

De implementatie van de Omgevingswet vergt een integrale aanpak, waarbij veel verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemers wordt gelegd. De gemeente wil dit maximaal faciliteren. De transformatie in het sociaal domein maakt dat de gemeente meer verantwoordelijkheden heeft en daardoor meer kansen voor integrale aanpak.

Uitgangspunt is om burgerinitiatieven meer ruimte te geven en vraagstukken integraal en meer naar buiten gericht te benaderen. We werken daarvoor vanaf 2018 aan een programma gebiedsgerichte aanpak. De gebiedsmanagers hebben daarin een belangrijke rol in het vormgeven van de bewonersparticipatie in de integrale aanpak van drie gebieden per jaar.

De taak van gebiedsmanagement is breed. Je fungeert als kopgroep die belangrijke waarden zoals "gebiedsgericht", "integraal", "van onderop", "maatwerk" en "bewonersparticipatie" breder verspreidt binnen de gemeentelijke organisatie en een vanzelfsprekender onderdeel maakt van onze cultuur. De gebiedsmanager is de ogen en oren voor wat er speelt in één van de vier wijken, samen met een wijkconciërge en een wijkwethouder als bestuurlijke ambassadeur.

Daar hebben wij jou voor nodig! Als gebiedsmanager heb jij de taak om verantwoordelijkheid te nemen in afdelingsoverstijgende vraagstukken en projecten die niet gemakkelijk zijn onder te brengen in een specifieke afdeling.

Als gebiedsmanager
- Je bent het vaste aanspreekpunt en eerste gezicht voor de wijk voor niet-operationele zaken;

 • Je helpt de wijkplatforms hun vertegenwoordigende rol vorm te geven;
 • Je levert een bijdrage aan integrale gebiedsvisies;
 • Je verzamelt, bestudeert en begeleidt het proces voor een (kleinschalig) wijkonderzoek;
 • Je organiseert wijkbezoeken door raad en college;
 • Je regisseert het Convenant Wijkaanpak-Plus met Woningstichting;
 • Je verstrekt subsidie aan bewonersorganisaties;
 • Je denkt mee in de modernisering van het subsidie-instrumentarium wat ingezet wordt voor wijkgericht werken.
 • Je draagt bij aan de doelen van de bestuursopdracht "Sociale Innovatie" & de visie "Openbare ruimte in Nieuw Perspectief";
 • Je coördineert de activiteiten op het gebied van gebiedsmanagement over de hele stad.

Wij vragen
Wij zoeken een pionier met passie voor de inhoud! Een adviseur met WO werk· en denkniveau met drie tot vijf jaar werkervaring. Weet jij vraagstukken van- en initiatieven uit de stad te signaleren en met kennis van zaken de regie te voeren? Heb jij een helicopterview en kun jij het grotere geheel overzien? Heb je daarnaast een goed ontwikkeld analytisch vermogen en de creativiteit om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen? Ben je samenwerkingsgericht, kan je zowel mondeling als schriftelijk (beleidsniveau) goed communiceren en is jouw politiek- bestuurlijke sensitiviteit goed ontwikkeld? Beschik je over een ondernemende, inspirerende en overtuigende persoonlijkheid, gecombineerd met een planmatige en mensgerichte werkhouding? En ben jij tot slot een echte bruggenbouwer? Reageer dan op deze vacature!

Wij bieden
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden van maximaal € 4.859,· bruto (functieschaal 11, Wijkmanager) per maand bij een 36 urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Aanstelling vindt plaats voor één jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ben Looije, Afdelingsmanager Stadsbeheer, telefoon (0223) 67 8900.

Solliciteren
Wil jij werken in deze stoere stad. Je kunt solliciteren tot en met 21 september 2018.

Gemeentebanen

4 sollicitaties

0 views

Werken in Noord-Holland Noord

5 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


06-09-2018 Stadsbeheer


Consulent(e) Jeugd (28 uur per week)

Het Team Jeugd & Gezin van de gemeente Den Helder is de schakel tussen de zorgvraag van de burger en zorg/hulpverlening, zoals deze in de gemeente Den Helder is ingekocht en georganiseerd.

Als consulent (functietypering medewerker SoZa A) ben je verantwoordelijk voor het optimaal organiseren van noodzakelijke zorg van de burger. Dit kan zorg in de directe omgeving zijn (gezin, familie, buurt), maar ook zorgverlening uit de voorliggende voorzieningen en ingekochte zorg.

Als consulent(e) Team Jeugd & Gezin werk je generalistisch. Hoewel het accent ligt op Jeugdzorg, zijn WMO en participatie aandachtsgebieden van het team.

De specifieke rol van de consulent is om door middel van onderzoek en opstellen van een ondersteuningsplan de zorg en behoefte van de zorgvrager te analyseren en te indiceren waarbij aandacht is voor:

 • Het signaleren van de ondersteuningsvraag;
 • Het ondersteunen bij het vinden van een oplossing binnen het (wijk)netwerk (persoonlijk en professioneel);
 • De burger activeren in het ontdekken van eigen mogelijkheden;
 • Samen met de burger opstellen van het ondersteuningsplan;
 • Het administratief verwerken van het ondersteuningsplan;
 • Regievoering op de uitgezette zorg (procesregie).

Daarnaast

 • word je ingezet in crisissituaties waarbij je met het systeem oplossingsgericht de crisis aanpakt
 • Heb je oog voor en maak je een risico-inschatting met betrekking tot veiligheid binnen het gezin;
 • Lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling op het brede gebied van het Sociaal Domein.

Wij vragen
Voor deze functie zoeken wij een bevlogen collega met een van toepassing zijnde Hbo-opleiding (bijvoorbeeld Social work) met bij voorkeur een beroepsregistratie SKJ. Je hebt aantoonbaar minimaal twee jaar ervaring in de zorg of welzijnssector. Je bent in staat om de vraag van de burger te vertalen in een gericht advies dan wel het in gang zetten van een aanvraagprocedure zorg. Je kunt communiceren op diverse niveaus, zowel binnen de gemeente, als met andere samenwerkingspartners. Je kunt goed omgaan met problematiek die zich voordoet bij zorg/crisissituaties. Naast deze vaardigheden kan je zelfstandig werken, beschik je over organisatorisch vermogen, heb je een goed beeld van de sociale kaart, een breed beeld van de hulpverlening en ben je stressbestendig.

Competenties die bij je horen zijn:

 • Je kan nee zeggen;
 • Je bent zelfstandig en toont initiatief;
 • Je zet mensen op positieve wijze in hun kracht en bent in staat enthousiasme over de dragen;
 • Je laat de regie bij de klant;
 • Je bent netwerker en verbinder;
 • Je bent een betrokken teamlid;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je kan buiten kaders denken.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie, met veel in - en externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2335,- (aanloopschaal 8) tot maximaal € 3805,- (functieschaal 9) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05 % van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeroen van Egerschot, teamleider Jeugd & Gezin, telefoon (0223) 678443. Hij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag.

Solliciteren
Vind je het interessant en wil jij aan de slag op deze vacature? Solliciteer dan!
Solliciteren kan tot 1 oktober 2018.

Gemeentebanen

15 sollicitaties

0 views

Werken in Noord-Holland Noord

9 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature

Werken in Noord-Holland Noord

1 sollicitatie

0 views


04-09-2018 Sociaal Domein