Logo Gemeente Den Helder

Vacatures geplaatst door Gemeente Den Helder

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Den Helder.

Laatste vacatures

Commissielid bezwaarschriften Sociale Kamer

Gemeente Den Helder

Den Helder werkt met vertrouwen, lef en trots.

De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. We stellen ons dienstbaar op en zijn er voor onze inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Wij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor onze inwoners en onze stad.

De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen.

En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar we trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleonistische Stelling.

Wij zijn op zoek naar

2 leden commissie bezwaarschriften Sociale Kamer

Vacaturenummer 19072

De commissie bezwaarschriften

De gemeente Den Helder heeft een onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. De commissie is onderverdeeld in drie kamers, te weten een Sociale kamer, een Rechtspositionele kamer en een Algemene kamer.

De onderwerpen van de Sociale kamer waar de bezwaarschriften betrekking op hebben, zijn besluiten op grond van de Participatiewet (inclusief Bbz 2004), Ioaw, Ioaz, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en de Wet gemeente schuldhulpverlening.

De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die wordt bijgestaan door een secretariaat.

Wat verwachten wij?

U beoordeelt het bezwaarschrift en u neemt kennis van het complete (digitale) dossier. Samen met de voorzitter en een lid van de commissie hoort u tijdens de zitting de bezwaarmaker, de vertegenwoordiger van de gemeente. Na de zitting vindt overleg plaats over de bevindingen en draagt u bij aan het formuleren van een gemotiveerd advies op grond waarvan het bestuursorgaan in kwestie de beslissing kan nemen.

Wij verwachten dat u eens per maand op donderdagavond beschikbaar bent voor de commissievergadering. Incidenteel is het nodig om een extra vergadering te plannen, buiten de jaarplanning om.

Wij vragen:
- een juridische achtergrond op academisch niveau;

 • expertise op bestuursrechtelijk gebied en meer in het bijzonder ten aanzien van bovengenoemde wetten;
 • ervaring met het lidmaatschap van een bezwaarschriftencommissie is een pré;
 • kennis van het functioneren van overheden in het algemeen en van een gemeente in het bijzonder.

Om de besluitvorming objectief te kunnen toetsen en de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, heeft u geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur en bent u niet woonachtig in de gemeente Den Helder.

Wat zijn uw competenties?
U kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast bent u objectief, integer en u beschikt over bestuurlijk inzicht. U heeft een kritische maar empathische blik en u communiceert in klare taal.

Wij bieden
Het lid ontvangt een vergoeding van € 185,- bruto per bijgewoonde vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van openbaar vervoer (tweede klas).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Edelaar, secretaris van de commissie, telefoonnummer 06 500 86 100.

Solliciteren en benoeming
Benoeming geschiedt voor de huidige raadsperiode met mogelijkheid tot verlenging. Solliciteren kan tot 15 december 2019.

De gesprekken zullen in overleg worden gepland.
Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij (voor benoeming) een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Acquisitie naar aanleiding van de vacature is niet gewenst.

1 sollicitatie
45 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


19-11-2019 Bestuur & Organisatie
Systeem-netwerkbeheerder (36 uur)

Gemeente Den Helder

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven.
De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie. Dat doen we met vertrouwen, lef en trots. Werken bij de gemeente Den Helder betekent dat je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. En ook genoeg gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Dankzij de prima treinverbinding met Alkmaar en Amsterdam én het rustige verkeer ben je snel op je werk.

Heb jij het lef om in Den Helder aan de slag te gaan? Solliciteer dan naar

Systeem-netwerkbeheerder (36 uur)
Vacaturenummer 19071

De functie
Ons team ICT werkt iedere dag vol passie en met plezier voor de eigen organisatie en onze inwoners. Het team is verantwoordelijk voor de juiste werking van de gehele IT-infrastructuur waarbij vakmanschap, samenwerken en kennisdeling van groot belang is.

Als systeem- netwerkbeheerder ben je primair verantwoordelijk voor- en heb je ervaring met het implementeren, onderhouden, verbeteren en beveiligen van de gemeentelijke ICT infrastructuur en netwerk componenten gebouwd rond een VDI, RES, Citrix, VMware en Microsoft server omgeving. Het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van systemen en informatie heeft jouw prioriteit.

De focus binnen deze vacature ligt op het netwerkbeheer zoals "Network Acces Control en Monitoring, Switch & Routing, FireWalling, BackUp, Data- en EndPoint Security".

Wij vragen
Jouw bevlogenheid en drive om ICT door te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen. Je hebt ICT gerelateerde opleiding(en) gevolgd. Daarnaast minimaal 3 jaar werkervaring als systeem- netwerkbeheerder. Je hebt aantoonbare kennis van het beheer van een ICT infrastructuur en zijn actieve netwerkcomponenten. Kennis van Citrix, VMWare, Microsoft server en ervaring met Microsoft AD en Register is een pré. Daarnaast heb je een afgeronde opleiding op HBO niveau.

Wij bieden
Een uitdagende baan in een inspirerende, collegiale en flexibele werkomgeving met de ruimte om te doen waar jij goed in bent en continu te blijven innoveren.

De functie is gekoppeld aan het functieprofiel medewerker systeembeheerder/ applicatiebeheerder A (schaal 9). Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week een salaris van maximaal €3.805,00 bruto per maand. Mogelijk aangevuld met een arbeidsmarkttoelage.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder is er aandacht voor loopbaanontwikkeling en biedt de gemeente de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Vanaf januari 2020 treden de CAO gemeenten en het personeelshandboek gemeente Den Helder in werking.

Vragen?
Natuurlijk kunnen we niet alle informatie kwijt in deze advertentie en heb je mogelijk nog vragen. Neem dan gerust contact op met Marco Bakker, systeem-netwerkbeheerder, telefoonnummer 0223 678 3 40.

Solliciteren
Spreekt deze uitdagende baan jou aan, solliciteer dan! Dit kun je doen via de link tot en met 27 november 2019

2 sollicitaties
106 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

5 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


14-11-2019 Informatie & Techniek
Consulent WMO (36 uur)

Gemeente Den Helder
Consulent WMO (36 uur)
Vacaturenummer 19070

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie. Dat doen we met vertrouwen, lef en trots. Werken bij de gemeente Den Helder betekent dat je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. En ook genoeg gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Dankzij de prima treinverbinding met Alkmaar en Amsterdam én het rustige verkeer ben je snel op je werk.

Heb jij het lef om in Den Helder aan de slag te gaan? Solliciteer dan naar

Consulent WMO m/v
(functietypering medewerker Soza B)

36 uur per week (2,5 fte beschikbaar)

Het team Zorg
Team Zorg werkt vanuit een publieksgerichte aanpak, waar klantgerichtheid en samenwerking belangrijke onderdelen van het werk zijn. Het team verricht alle werkzaamheden op het gebied van zorg met als uitgangspunt de WMO.

De functie
Als WMO consulent ben je een ster in doorvragen om de wens en de vraag-achter-de-vraag helder te krijgen. Je geeft informatie over wet- en regelgeving en collectieve voorzieningen, zonodig verwijs je door. Je hebt een integrale kijk op de vraag en je helpt om de burger te versterken in zijn of haar eigen kracht en zelfredzaamheid. Je brengt de sociale omgeving in kaart en bespreekt hoe deze ingezet kan worden om beter te kunnen participeren. Tijdens het onderzoek en het huisbezoek ben je in staat om tot een gewogen oordeel te komen voor een maatwerk voorziening en rapporteert en beslis je zelfstandig op aanvragen. Daarnaast handel je de meldingen/aanvragen volledig administratief af.

Wij vragen
Je hebt een afgeronde MBO opleiding aangevuld met een afgeronde WMO opleiding, waardoor je actuele kennis hebt van de WMO 2015, inclusief Awb. Daarnaast heb je:

 • Kennis en ervaring met GWS4all en Key 2 burgerzaken en kan je hier goed mee overweg;
 • Oog voor de vragen van de burger, maar laat je je niet alleen daardoor leiden;
 • Een actieve, klantgerichte werkhouding en een groot oplossingsgericht vermogen;
 • Het vermogen om snel te kunnen schakelen en heb je de klant centraal staan;
 • Kennis van de sociale kaart van Den Helder en regio;
 • Rijbewijs B.

Als persoon ben je een collega die in staat is zelfstandig, maar ook integraal samen te werken. Je bent doelgericht, creatief, gedreven, stressbestendig, proactief, nauwkeurig en besluitvaardig. Goede communicatie vaardigheden zijn van belang voor het uitvoeren van deze functie.

Wij bieden
Een zeer afwisselende functie en een prettige werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2106,00 (aanloopschaal 7) tot maximaal € 3485,00 (functieschaal 8) bruto per maand bij een 36-urige werkweek (peildatum 01/10/2019). Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten.

Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Vanaf januari 2020 treden de CAO gemeenten en het personeelshandboek gemeente Den Helder in werking.


Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Annet Onderweegs, teamcoach van het team Zorg, telefoon 0622709746

Solliciteren
Je kunt solliciteren tot en met 20 november 2019

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-11-2019 Zorg
Algemeen medewerker Wijken A (36 uur)

Gemeente Den Helder team Wijkbeheer
Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie. Dat doen we met vertrouwen, lef en trots. Werken bij de gemeente Den Helder betekent dat je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. En ook genoeg gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Dankzij de prima treinverbinding met Alkmaar en Amsterdam én het rustige verkeer ben je snel op je werk.

Heb jij het lef om in Den Helder aan de slag te gaan? Solliciteer dan naar

Algemeen medewerker wijken A - Civiel (36 uur)
Vacaturenummer 19069
Het team Wijkbeheer (50 medewerkers) beheert de openbare ruimte met een vijftal basisprincipes: Schoon, heel en veilig; betaalbaar en uitvoerbaar; maatschappelijk verantwoord; oog voor de stad; innovatief. De bedrijfsvoering is gericht op een mix van zelf doen en laten doen, regie voeren, bewonersparticipatie stimuleren en werken op een duurzame wijze met een klantgerichte houding.

Het team Wijkbeheer verricht alle uitvoerende taken gericht op het integraal dagelijks onderhoud van de openbare ruimte, op basis van een jaaropdracht die opgesteld wordt door de interne opdrachtgever het team openbare ruimte. In het beheer van de stad werken we nauw samen met professionele- en bewonersorganisaties en stimuleren wij actief nieuwe initiatieven. Met bewonersparticipatie willen we een antwoord geven op vraagstukken vanuit de wijk over de fysieke woon- en leefomgeving en de sociale en maatschappelijke aspecten daarvan.

De functie
Als algemeen medewerker wijken A - Civiel, ben je vooral inzetbaar op de kolkenzuiger en verzorg je het onderhoud aan de gemeentelijke riolen en kolken. Je rijdt en bedient de kolkenzuiger. Je behandelt meldingen en je werkt nauw samen met collega's van de buitendienst op het gebied van riolering en rioolgemalen, civiele kunstwerken, afvalbakken/zwerfafval, straatmeubilair en speeltoestellen. Ook op deze vakgebieden ben je inzetbaar en verleen je assistentie. De werkzaamheden worden met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd binnen het team Wijkbeheer. Geen dag, maar ook geen uur, ziet er het zelfde uit.

Wij vragen
Je hebt minimaal een VMBO+ opleiding en je hebt ervaring met het rijden en bedienen van de kolkenzuiger. Je hebt bij voorkeur de cursus veilig werken in riolen gevolgd of bent bereid dit te doen.
Je beschikt over een rijbewijs B-E en C met code 95.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je bent klant-, mens- en resultaat gericht en hebt oog voor kwaliteit. Je hebt een proactieve en ondernemende houding en je bent zelfstandig, daadkrachtig en flexibel.
Voldoe je aan dit profiel en lijkt het jou leuk om ons team te versterken? Dan nodigen wij jou uit te solliciteren!

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie, met veel externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 1711,- (aanloopschaal 4) tot maximaal € 2684,- (functieschaal 5) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Vanaf januari 2020 treden de CAO gemeenten en het personeelshandboek gemeente Den Helder in werking.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Kronenburg (teamcoach Wijkbeheer), telefoon (0223) 67 8950 of per e-mail: b.kronenburg@denhelder.nl

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 19 november 2019.

0 sollicitaties
0 views


07-11-2019 Wijkbeheer
Regisseur Schuldhulpverlening (36 uur)

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie. Dat doen we met vertrouwen, lef en trots. Werken bij de gemeente Den Helder betekent dat je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. En ook genoeg gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Dankzij de prima treinverbinding met Alkmaar en Amsterdam én het rustige verkeer ben je snel op je werk.

Heb jij het lef om in Den Helder aan de slag te gaan? Solliciteer dan naar

Regisseur Schuldhulpverlening
(functietypering medewerker Soza A)

2 x 36 uur per week

De functie is tijdelijk voor de duur van maximaal drie jaar.

Het team
Team Schuldhulpverlening is een onderdeel van het team Zorg en het meldpunt voor mensen die ondersteuning willen bij het oplossen van financiële problemen. Het team voert de regie op aanpak Schuldhulpverlening in samenwerking de andere teams van de gemeente en met ketenpartners.

De functie
Als Regisseur Schuldhulpverlening ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afhandelen van aanvragen schuldhulpverlening. Je gaat aan de slag met de hulpvraag en maakt hierop een brede screening. Je brengt de financiële situatie in kaart en je beoordeelt of een klant in aanmerking kan komen voor een schuldhulpverleningstraject en of andere zorg nodig is. Je houdt toezicht op de uitvoering van de schuldhulpverleningstrajecten bij de uitvoeringsorganisatie.
Je weet adequaat te handelen in crisissituaties zoals dreigende woningontruimingen, afsluitingen gas, water en energie.

Als er sprake is van meervoudig complexe problematieken dan kun je uitstekend integraal samenwerken met verschillende betrokken interne- en externe partijen. Je werkt vanuit de bedoeling voor de klant en kan als het nodig is out of the box denken. Je weet feilloos maatwerk toe te passen. Je denkt in oplossingen en kunt uitstekend communiceren.

Ook organiseer je preventie-activiteiten en voorlichtingsacties in samenwerking met maatschappelijke partners.
Dit alles vanuit het oogpunt om samen met de klant toe te werken naar een maximale financiële zelfredzaamheid.

Wij vragen
-Je hebt een relevante HBO opleiding, bijvoorbeeld SJD OF MWD en een aanvullende opleiding gericht op schuldhulpverlening
(of de bereidheid deze te volgen)

 • Je hebt kennis van sociale wetgeving en voorliggende voorzieningen
 • Je bent in staat om klant te begeleiden, activeren en te motiveren
 • Je bent goed in het omgaan met weerstand en kunt emoties ombuigen
 • Je hebt een analytische blik en een resultaatgerichte werkinstelling
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Daarnaast ben je proactief, enthousiast, kwaliteitsbewust, oplossingsgericht, collegiaal en sta je open voor verbeteringen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Wij bieden
Een gevarieerde functie met veel externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2411,00 bruto per maand (aanloopschaal 8) tot maximaal € 3929,00 bruto per maand (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek (peildatum 1/10/19). Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Vanaf januari 2020 treden de CAO gemeenten en het personeelshandboek gemeente Den Helder in werking.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Annet Onderweegs, teamcoach van het team Zorg, telefoon 0622709746

Solliciteren
Je kunt via de link solliciteren tot en met 11 november 2019.

1 sollicitatie
0 views


29-10-2019 Zorg