Logo Gemeente Den Helder

Vacatures geplaatst door Gemeente Den Helder

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Den Helder.

Laatste vacatures

Ervaren projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling (28-32 uur)

De gemeenten gaan samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit krijgt vorm in het landelijke meerjarenprogramma "Geweld hoort nergens thuis" waarbij een uitgangspositie is de samenwerking tussen gemeenten, uitvoeringsorganisaties en hun professionals in de regio. Bij deze partners ligt de sleutel om echt verschil te maken.

Daarnaast hebben de gemeenten in de Kop van Noord-Holland het "Transformatieplan Zorg voor Jeugd 2018 - 2021 voor de Kop van Noord-Holland" onlangs vastgesteld. Eén van de actielijnen in dit plan is Samen voor Veiligheid.

De inhoudelijke ambities met betrekking tot veiligheid in beide programma's willen wij in samenhang op regionale schaal organiseren en duurzaam borgen. De gemeente Den Helder zal de komende jaren samen met gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Texel invulling gaan geven aan deze programma's.

De functie
Je weet de inhoudelijke ambities uit beide programma's naar de regio te vertalen in een projectmatige aanpak. Deze aanpak leidt tot een duurzame verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je ondersteunt het inhoudelijk en bestuurlijk netwerk. Samen met de projectleiders uit andere regio's draag je bij aan een gezamenlijk leren en ontwikkelen en terugleggen van opbrengsten naar het landelijk programmateam. Zowel binnen de Kop van Noord-Holland als met de regio's Alkmaar en West-Friesland bestaat een intensieve samenwerking.

Op dit moment is het de verwachting dat het project een looptijd heeft tot en met 2021.

Wij vragen

 • Je beschikt over wo werk- en denkniveau;
 • Ruime aantoonbare ervaring met het leiden van projecten en processen binnen het sociaal domein (minimaal 3 jaar);
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van de aanpak van geweld. Je denkt en werkt vanuit een integrale visie op de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Je hebt affiniteit met zowel de zorg - als justitieketen;
 • Je bent in staat om een verbindende rol te vervullen tussen de verschillende partijen in de regio (zowel op bestuurlijk, beleidsmatig, als uitvoerende niveau);
 • Je neemt initiatieven en kunt mensen enthousiasmeren. Uiteraard ben je communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij ben je positief ingesteld en geef je adviezen aan het management;
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;

Wij bieden
Een functie (functietypering Projectleider A) waar ruimte is voor initiatief binnen een prettige werkomgeving. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.795,- (aanloopschaal 10) tot maximaal € 4.859,- bruto per maand (functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie
Voor vragen en meer informatie over de functie neem je contact op met Jeroen van Egerschot, teamleider Jeugd & Gezin van de afdeling Sociaal Domein. Dit kan per e-mail via j.van.egerschot@denhelder.nl of op nummer 0223 67 8462.

Solliciteren
Enthousiast over deze uitdagende functie? Solliciteren kan tot en met 25 november 2018.

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-11-2018 Sociaal Domein


Inkoper Sociaal Domein (36 uur)

De afdeling Sociaal Domein
De afdeling Sociaal Domein bestaat uit vier teams: Participatie, Jeugd, Zorg en Bedrijfsvoering. Het Sociaal Domein voert de gedecentraliseerde taken uit en bevordert de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van de gemeente. Het team Bedrijfsvoering is belast met de financieel administratieve dienstverlening voor de cliënten van de teams en externe partners. Binnen het team valt ook Contractmanagement, Bezwaar en Beroep, Interne controle en Applicatiebeheer.

Het team Bedrijfsvoering
Het team Bedrijfsvoering levert financieel (administratieve) dienstverlening aan interne klanten en externe partners. Onder interne klanten verstaan wij alle teams binnen het Sociaal domein en onderdelen van de andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Deze dienstverlening heeft betrekking op de financiële administratie (participatie, jeugd en WMO), management informatie, applicatiebeheer (Centric), bezwaar en beroep, interne controle en contractmanagement.

Onder externe partners verstaan wij alle contractpartners (zorg, jeugd, re-integratie en inhuur) en de gemeente Texel, waar dit team de backoffice-activiteiten voor uitvoert.

De functie
Als Inkoopmedewerker Sociaal Domein (functietypering medewerker beleid/specialist C) ben je het eerste aanspreekpunt voor de afdeling voor inkoopvraagstukken binnen de domeinen Jeugdzorg, Wmo en Participatie.

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van enkelvoudig en meervoudig onderhandse inkooptrajecten en je ondersteunt bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen.

Je bent in staat de behoefte van jouw interne klant te vertalen naar een goede uitvraag. Je volgt hierbij het gemeentelijk inkoopbeleid en de wettelijke kaders.

Samen met de contractbeheerder draag je zorg voor het opstellen en beheren van product- en contractgegevens in het registratiesysteem. Daarnaast ben je ook inzetbaar voor andere voorkomende werkzaamheden met een relatie tot het inkoopproces.

Wie ben jij
Je bent iemand die houdt van overzicht en de kwaliteiten heeft dit overzicht voor elkaar te krijgen. Je kan goed met mensen omgaan en weet de informatie die jij nodig hebt te verzamelen en zo te verwerken dat je het inkoopteam (zowel lokaal als regionaal) en de collega`s in het Sociaal Domein hiervan op de juiste tijd voorziet.

Wij verwachten van onze inkoopmedewerker:

 • Een afgeronde, relevante HBO opleiding, aangevuld met een praktijk- of schoolopleiding in het vakgebied;
 • Bij voorkeur enkele jaren werkervaring en kennis op het gebied van inkoop/contractmanagent;
 • Kennis van Europees aanbesteden is een pré
 • Analytisch, innovatief, procesmatig en probleemoplossend vermogen;
 • Teamspeler die meerwaarde weet te realiseren voor het inkoopproces;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid als ook een uitstekende beheersing van Excel

Wij bieden
Een functie waar ruimte is voor initiatief binnen een prettige werkomgeving. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.335,- (aanloopschaal 8) tot maximaal € 3.805,- bruto per maand (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek.

Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie van een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob van der Sande, Teamleider Bedrijfsvoering Sociaal Domein, telefoonnummer 0223-67 1110 of per e-mail: r.van.der.sande@denhelder.nl

Solliciteren
Enthousiast over deze uitdagende functie? Solliciteren kan tot 22 november 2018.

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


08-11-2018 Sociaal Domein


Adviseur ICT (36 uur)

De gemeente Den Helder heeft ook een flinke ambitie op het gebied van de digitale informatievoorziening en zaakgericht werken. Altijd en overal die actuele informatie voorhanden hebben welke nodig is om het werk goed te kunnen verrichten. Informatievoorziening is dan ook een speerpunt binnen onze bedrijfsvoering waar we in de afgelopen jaren veel aandacht aan hebben besteed en mooie resultaten in hebben behaald. Het is nu zaak om verder door te ontwikkelen, actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen waarbij informatieveiligheid en volledig digitaal werken belangrijke thema's zijn binnen onze werkwijze en dienstverlening.

De functie
De adviseur ICT (functietypering B) vervult een cruciale rol bij het door ontwikkelen van de informatievoorziening en het digitaal werken binnen de gemeente Den Helder. De adviseur ICT is het centrale aanspreekpunt voor de organisatie voor concern brede informatievraagstukken. In de rol van adviseur ben je medeverantwoordelijk voor het onderzoeken van de lokale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van ICT en deze te vertalen naar beleid en praktische oplossingen. De adviseur ICT heeft aandachtsgebieden op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel):

 • Draagt zorg voor de actualiteit en effectiviteit van het informatiebeleid;
 • Draagt de gekozen koers in het informatiebeleid uit binnen de organisatie;
 • Is ambassadeur van digitaal en zaakgericht werken;
 • Onderhoud de interne contacten met het management en key-users aangaande (nieuwe) ICT ontwikkelingen. Zowel projectmatig, procedureel als informatief, gevraagd en ongevraagd;
 • Sluit aan bij overleggen en werkgroepen welke raakvlakken hebben met de doorontwikkeling van informatietechnologie en techniek;
 • Komt met verbetervoorstellen en adviezen welke passen binnen het informatiebeleid en de technische infrastructuur;
 • Levert een bijdrage binnen ICT projecten in de rol van adviseur en/of projectleider;
 • Houd rekening met de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid en wet- en regelgeving;
 • Is verantwoordelijk voor het vastleggen van procesbeschrijvingen en procedures en ondersteund de organisatie bij het ontwikkelen hiervan;
 • Draagt zorg voor het inkoop- en aanbestedingsproces van ICT middelen en onderhoud de contacten met leveranciers.

We zijn nadrukkelijk op zoek naar een enthousiaste collega die in staat is om op een resultaatgerichte wijze zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Functie-eisen
Om deze functie goed uit te kunnen voeren stellen wij de volgende eisen:

Een afgeronde hbo+++ opleiding op bijvoorbeeld het gebied van bedrijfskunde, informatie management of andere i-opleidingen, zoals Bedrijfskundige Informatica, Digitale informatievoorziening.

Een duidelijke visie op het gebied van brede informatievraagstukken en procesinrichting. Je bent goed op de hoogte van wat er speelt rond informatiehuishouding binnen het gemeentelijk domein en bent in staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar de consequenties voor onze organisatie. Je hebt kennis in huis om informatievraagstukken op hoofdlijnen te vertalen naar informatietechnologie.

Je bent een stevige persoonlijkheid die gaat en staat voor resultaat en gevoel heeft voor dienstverlening. Tactisch en operationeel adviseren aan medewerker en het management en omgaan met tegenstrijdige belangen liggen je goed. Je staat bekend om je oplossingsgerichtheid.

Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Het is een sterke pré als je werkervaring hebt opgedaan binnen een gemeente.

Je bezit volgende basisvaardigheden en ervaringen:

 • Je hebt ervaring met I-beleidsadvisering;
 • Je bent contactueel vaardig en je beschikt over verbindend vermogen;
 • Je hebt kennis van procesarchitectuur, ervaring met Mavim is een pré;
 • Je bent in staat informatievraagstukken te vertalen naar processen en procedures;
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van (complexe) IT-projecten;
 • Je hebt ervaring met inkoopprocessen en het onderhouden van contacten met leveranciers.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde en uitdagende functie en een prettige werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van maximaal € 4.225,00 bruto per maand (functieschaal 10) en de mogelijkheid van doorgroei naar € 4.859,00 bruto per maand (uitloopschaal 11) bij een fulltime dienstverband (36 uur). Daarnaast ontvang je 17,05 % van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cock de Zeeuw, teamleider ICT, telefoonnummer (0223) 67 8335.

Solliciteren
Heb je interesse in deze uitdagende functie? Solliciteer dan voor 19 november 2019!

OK

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


08-11-2018 Dienstverlening


Projectleider met kennis van grondontwikkeling en vastgoed (36 uur)

De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen "in het ruimtelijke domein" de komende jaren: Nieuwe projecten worden opgestart, de Omgevingswet wordt ingevoerd en de inwoners verlangen een blijvend goede dienstverlening. Om dit te bereiken wordt op dit moment de organisatiestructuur aangepast waarin team de basis vormen en een toenemende programmatische samenwerking tussen die teams om tot betere integrale oplossingen en keuzes te komen."

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor realisatie van jouw eigen projecten en opgaven. Dat kunnen ruimtelijke grondontwikkelingsprojecten zijn, maar ook meer vastgoed gerelateerde opgaven zoals duurzaamheidsvraagstukken, asbest- en/of bodemsaneringen of de aan- en verkoop van vastgoedobjecten. Daarbij stel jij zelf je team samen, betrek jij je collega's en stuur jij functioneel collega-vakspecialisten aan, waarmee je gezamenlijk het projectdoel bereikt. Jij bent verantwoordelijk, pro-actief en neemt het voortouw in de samenwerking met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeerskundigen, technisch beheerders, accountmanagers, enz. Naast het leiden van het project breng je vakinhoudelijk jouw vastgoedkennis in.

Met de andere Projectleiders en Beleidsadviseurs werk je samen aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, deel je jouw kennis en leg je verbindingen met andere relevante ontwikkelingen binnen Den Helder. Je houdt daarbij de belangen van andere partijen zoals bedrijven en bewoners in het vizier. Bovendien informeer en adviseer je de wethouder over de voortgang in jouw project en ben je tevens aanspreekpunt voor de betreffende portefeuillehouder.

Wij vragen
Wij zoeken een Projectleider die beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Weet jij het 'eigenaarschap' voor jouw projecten invulling te geven, ben je een doorzetter, heb je een relevante opleiding op HBO++ -niveau en heb je bovendien werkervaring in vastgoed gerelateerde vraagstukken en/ of grond- en vastgoedontwikkeling en affiniteit met duurzaamheid? Kun je het aan een functie te vervullen met veel vrijheid in een dynamische en flexibele werkomgeving? Heb je daarnaast een goed ontwikkeld analytisch vermogen en de creativiteit om soms complexe vraagstukken en tegenstrijdige belangen vanuit de verschillende invalshoeken en betrokken vakdisciplines te verenigen tot een ruimtelijke programmatische kwalitatieve oplossing? Ben je samenwerkingsgericht en heb je goede contactuele vaardigheden en schrijfvaardigheid? Heb je tenslotte een goed ontwikkelde politiek- bestuurlijke sensitiviteit? Reageer dan op deze vacature!

Wij bieden
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden van € 2.591,- (aanloopschaal 9) en maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (functieschaal 10, medewerker beleid/specialist B). Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05 % van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie van een vaste aanstelling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Mark Boerée, Teamleider van het team Vastgoedontwikkeling, telefoon 06-52723414 of per e-mail: m.boeree@denhelder.nl

Solliciteren
Solliciteren kan tot 22 november 2018

Werken in Noord-Holland Noord

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature


08-11-2018 Ruimte en Economie


Senior adviseur Ruimte (36 uur)

De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen "in het ruimtelijke domein" de komende jaren; Nieuwe projecten worden opgestart, de Omgevingswet wordt ingevoerd en de inwoners verlangen een blijvend goede dienstverlening. Om dit te bereiken wordt op dit moment de organisatiestructuur aangepast waarin team de basis vormen en een toenemende programmatische samenwerking tussen die teams om tot betere integrale oplossingen en keuzes te komen."

Als senior adviseur Ruimte lever je een belangrijke bijdrage in de voorbereiding en realisatie van ruimtelijke plannen in onze gemeente. Een bijzondere opgave is de ontwikkeling van het stadshart. Jij bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van de projecten die door Zeestad CV/BV worden uitgevoerd en adviseert het college in haar rol van aandeelhouder. Je onderhoudt contacten met initiatiefnemers en strategische partners in de ruimtelijke ontwikkeling en legt verbindingen met andere onderwerpen in de fysieke leefomgeving.

Je ontwikkelt ruimtelijke beleid en bent verantwoordelijk voor het voorbereidingsproces inclusief het besluitvormingstraject. Je bent geïnteresseerd in aanpalende vakgebieden als wonen, verkeer en duurzaamheid zodat je de rol van bruggenbouwer kunt vervullen. Je neemt het voortouw om, in samenwerking met vakspecialisten op het gebied van o.a. stedenbouw, landschap, verkeer en milieu, integraal te adviseren op complexe ruimtelijke vraagstukken. Actuele voorbeelden zijn de ontwikkeling van plannen voor het gebied Willemsoord-Noord in samenwerking met Defensie en het proces van verplaatsing van coffeeshops.

Je werkt actief mee met de implementatie van de omgevingswet. Je hebt het vermogen om met bestuur, bewoners, organisaties en overheden interactief samen te werken. Je adviseert over en beoordeelt complexe ruimtelijke verzoeken.

Wij vragen
Voor deze veelzijdige functie zoeken wij een deskundige en een in woord en geschrift communicatief vaardige nieuwe collega! Je bent gewend om initiatief te nemen en hebt een resultaatgerichte houding zonder verbinding te verliezen. Heb jij een afgeronde academische opleiding planologie en minimaal 5 jaar relevante (gemeentelijke) werkervaring? Ben jij in staat zaken vanuit een strategisch en analytisch perspectief te bekijken? Heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen? Dan zoeken wij jou!

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie, met veel in - en externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.795,00 (aanloopschaal 10) tot maximaal € 4.859,00 (functieschaal 11) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05 % van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Richard Leijen, teamleider Ruimte van de afdeling Ruimte en Economie, telefoon (06- 613244391) of per e-mail: r.leijen@denhelder.nl

Solliciteren
Solliciteren kan tot 22 november 2018.

Werken in Noord-Holland Noord

0 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


08-11-2018 Ruimte en Economie