Logo Hogeschool Inholland

Vacatures geplaatst door Hogeschool Inholland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Inholland.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Pedagogiek

 • Je begeleidt het proces rondom de totstandkoming van de Onderwijs- en Examenregelingen.
 • Je stelt in samenspraak met collega's jaarplannen en jaarverslagen op voor het cluster.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de bacheloropleiding (vakevaluaties, NSE, HBO-Monitor etc.), je coördineert de opleidingsvisitaties voor de bachelor- en de masteropleiding en je monitort het studiesucces van de opleidingen.
 • Je zit het voorzittersoverleg voor, waaraan de voorzitters van de opleidings-, examen- en curriculumcommissie deelnemen.
 • Je onderhoudt regelmatig contact met de medezeggenschapsorganen.
 • Je neemt deel aan verschillende domeinbrede overleggen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg.
 • Je houdt je bezig met het opstellen en verantwoorden van plannen voor de NPO-middelen en kwaliteitsafspraken.

0 sollicitaties
19 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


05-12-2022 Hogeschool Inholland
Project assistant Internationalisation

 • Administrative support of various international student recruitment activities;
 • Administrative support of the exchange student process;
 • Administrative support of various student-ambassador networks;
 • Analysing and comparing application numbers with previous years;
 • Supporting building a strong community around the international programmes;
 • Supporting and planning our team meetings;
 • Organising events and activities across various Inholland locations;
 • Support during internationalisation activities at home.

3 sollicitaties
9 views
Bekijk vacature

5 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


05-12-2022 Hogeschool Inholland
Teamleider Dier in de Duurzame Samenleving

Strategisch - Je bent lid van het 'brede managementteam' van het domein
Als lid van het brede managementteam ben je (mede)verantwoordelijk voor en draag je zichtbaar bij aan de koers van het onderwijs en onderzoek binnen het cluster AgriFood en het domein Agri, Food & Life Sciences. De hoofdopdracht luidt: zorg voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide medewerkers die voorbereid zijn op de toekomstige uitdagingen van de AgriFood sector. Deze opdracht en de bijbehorende koers staan geformuleerd in de visie 'Onderwijsmodel 24'.

De ambitie is aldus om te groeien naar een positie als kennispartner, waarin ons onderwijs, onderzoek en 'leven lang leren-programma's' (in samenhang) ontwikkeld en uitgevoerd worden. Als hands on ingestelde teamleider speel jij daar een cruciale rol in: jij zorgt ervoor dat de plannen die we ontwikkelen ook daadwerkelijk tot uitvoer komen.

Tactisch - Je bent onze ambassadeur en verbinder
Jij bent, samen met je team en met ondersteuning van business developers, hét gezicht van het expertisegebied DDS. Aan jou de taak om samen met je team op een proactieve manier de samenwerking met het werkveld op te zoeken en te onderhouden. Ook onderhoud je actief contact met andere hogescholen en het mbo en representeer je de hogeschool in relevante netwerken, instellingen en platforms die immers met dezelfde kennisagenda te maken hebben.

Operationeel - Je bent onze teamleider
Je gaat leidinggeven aan het team DDS, één van de expertisegebieden binnen ons domein Agri, Food & Life Science (AFL). Dit team bestaat ongeveer uit 9 gedreven vaste en daarnaast enkele tijdelijke collega's met passie voor hun vak. Door jouw coachende en situationele stijl van leidinggeven weet je als geen ander hoe je een werk- en leeromgeving kunt creëren waarin iedereen kan groeien, zichzelf mag zijn en optimaal kan functioneren. Jij begrijpt dat creativiteit, betrokkenheid, kennis, ervaring, samenwerken en de inzet van jouw medewerkers het belangrijkste kapitaal is voor onze organisatie. Leidinggeven aan professionals betekent anderzijds ook durven loslaten en het schenken van vertrouwen. Je bent doortastend, maakt heldere afspraken over resultaten en spreekt makkelijk en op een constructieve manier medewerkers aan.

Tot slot zit in deze rol uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het reguliere HRM-beleid, zoals ziekteverzuimbegeleiding, talent- en teamontwikkeling, professionalisering en de PCM-cyclus. Hierin werk je samen met je mede-teamleiders en word je begeleid door jouw HR-adviseur.

0 sollicitaties
116 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
9 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


30-11-2022 Hogeschool Inholland
Adviseur Integrale Veiligheid

Dagelijks werk je als adviseur Integrale Veiligheid veel samen met de andere veiligheidsadviseurs en de collega's in het onderwijs om te bepalen waar behoefte is aan verbeteringen. Die input benut jij om een pakket van passende interventies te kunnen bieden. Scrollend door je agenda zul je genoeg afwisseling ervaren door de interactie met veiligheidscoördinatoren rondom incidenten of andere veiligheid gerelateerde issues, verschillende werkgroepen, verschillende locaties, culturen en zo meer.

Op jouw beleidsterreinen ontwikkel en versterk je ons beleid en procedures waardoor de organisatie veiliger wordt en blijft. Samen met stakeholders werk je de benodigde maatregelen uit in concrete plannen. Jouw succes is zichtbaar en meetbaar, onder andere in de rapportages en jaarverslagen. Als ervaren adviseur weet jij ook hoe je onze crisisorganisatie verder kunt ontwikkelen en versterken. Dit middels trainingen en procedures.

Goed om te weten
Je kunt je werkzaamheden ook deels vanuit huis uitvoeren en overleggen hebben met collega's die die dag vanuit huis of op andere locaties werken. Je zal daarom bij ons veel werken met bijv. Microsoft Teams en andere applicaties. Uiteraard is persoonlijk contact met onze stakeholders essentieel en ben jij ook te vinden op de werkvloer, want alleen door te zien wat er gebeurt op de werkvloer ben jij in staat om echt het verschil te maken.

0 sollicitaties
46 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
9 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


29-11-2022 Hogeschool Inholland
Secretaresse bij opleiding Mondzorgkunde

 • Agendabeheer en ondersteuning teamleiders.
 • Beheren van diverse administraties: verwerken en controleren van gegevens; archiveren en documenteren van informatie, dossiers en verslagen; administratieve voorbereiding en/of afhandeling; bijhouden en maken van overzichten.
 • Bewaken van de kwaliteit en het overzichtelijk houden van dossiers en archieven;
 • Ondersteuning bieden aan commissies (opleidingscommissie, examencommissie, toetscommissie en curriculumcommissie).
 • Notuleren en maken van verslagen van bijeenkomsten.
 • De financiële afhandeling (declaraties, uitgaven en facturen verzorgen in het systeem Proactis) en inkoopwerkzaamheden.
 • Personeelsmutaties verwerken in Sharepoint en contact onderhouden met werving en selectie bureau(s).
 • Ervoor zorgen dat processen en evenementen goed verlopen. Denk aan vergaderingen, teambijeenkomsten, decentrale selectie, open dagen, voorlichtingsactiviteiten, diploma-uitreikingen.
 • Helpen bij het verbeteren van processen, procedures, instructies en werkwijzen. Wijzigingen op een goede manier doorvoeren.
 • Als lid van ons team vanuit je eigen rol en functie leveren van een bijdrage aan het behalen van het teamresultaat en daartoe samenwerken met collega's.

1 sollicitatie
32 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


25-11-2022 Hogeschool Inholland