Logo Hogeschool Inholland

Vacatures geplaatst door Hogeschool Inholland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Inholland.

Laatste vacatures

Opleidingscoördinator / kwaliteitszorg Zorg & Welzijn (deels docent)

  1. Als opleidingscoördinator ben jij voor de studenten het gezicht van de opleidingen, het eerste aanspreekpunt. Je helpt hen bij onderwijsinhoudelijke vragen en treedt waar nodig op als mentor van studiegroepen. Ook zul je ontwikkelings- en coaching gesprekken met hen voeren. Een extra leuk aspect van jouw functie is dat je ook ingezet kan worden om zelf studenten op te leiden. Dit doe je vanuit jouw praktijkervaring. Deze rol als docent vervul je binnen de Academy zelf, maar mogelijk ook binnen onze reguliere bachelor (HBO-V). Welke vakken of opleidingen dit zijn worden in overleg bepaald. Hierin zal jouw expertise centraal staan.
  1. Naast jouw rol als opleidingscoördinator ga je aan de slag met de ontwikkeling van de kwaliteitszorg voor onderwijs en onderzoek op het niveau van de hogeschool als geheel en met de kwaliteitszorg-, accreditatie- en visitatietrajecten binnen opleidingen en onderzoeksgroepen van Inholland Academy. Daarnaast houd je je bezig met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en het innoveren van bestaande opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een beleidsplan Blended Learning binnen ons contractonderwijs.

Goed om te weten
Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderwijs is de unieke wisselwerking en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerkingsvorm wordt beproefd binnen 'Centers of Expertises' (kenniswerkplaatsen & living labs). Binnen deze samenwerkingsvormen werken lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten steeds vaker en intensiever samen. Wij zouden het fantastisch vinden als jij deze nieuwe ontwikkeling omarmt en proactief participeert.

Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je toch nog?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving of hoe het is om hbo-docent te zijn in de praktijk. Neem dan eens contact op met Henk Jan ten Zijthoff (Teamleider HBO-Verpleegkunde). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-37153608 en kan jouw vragen beantwoorden. Wellicht kunnen jullie samen bepalen of het interessant is om vrijblijvend een indruk op te komen doen van onze opleiding en ons team.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. De eerste kennismakingsgesprekken zullen online plaatsvinden, vanaf vrijdag 19 juni. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag met ingang van 17 augustus 2020 (of anders in overleg) in ons team.

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


04-06-2020 Hogeschool Inholland
Ervaren (docent) sociaal werker voor voltijd- én deeltijdopleiding

De praktijk staat centraal vanaf dag één. Aan jou de taak om een proactieve samenwerking met het werkveld op te zoeken en te onderhouden. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Jouw verbinding met de beroepspraktijk verlies je dus niet. Sterker nog, je zult merken dat je juist veel meer zelf ook leert!

Uit deze samenwerking ontstaan vraaggestuurde opdrachten waarmee jouw studenten dan weer aan de slag gaan in onderzoeksgroepen, stages en afstudeeropdrachten. Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraaggestuurde opdrachten zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en (af)studeren.

Je bent inhoudelijk docent en/of trainer - Als docent houd je je bezig met het verzorgen van vakdidactische lessen. Je geeft werkcolleges, hoorcolleges en trainingen. Tijdens deze colleges maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. Afhankelijk van je ervaring kan je ook trainingen verzorgen, waarin de studenten die vaardigheden kunnen ontwikkelen die bij een social worker horen. Je bent thuis in de digitale wereld en weet je lessen ook in de 1,5 meter maatschappij goed vorm te geven, waarbij je toch persoonlijk en dichtbij kan zijn. Je inzet varieert per periode.

Je bent inhoudsdeskundige én collega - Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Social Work is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Goed om te weten
Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Bij aanvang van deze functie is het hebben van lesbevoegdheid (nog) niet nodig. Wel verwachten we aantoonbaar inzicht en affiniteit met toegepast wetenschappelijk onderwijs. Wij begeleiden en coachen onze docenten in hun eerste jaar en faciliteren ze, bij uitzicht op een vast dienstverband, in het tweede jaar van hun aanstelling in tijd en middelen om de onderwijsbevoegdheid te halen.

Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je toch nog?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving of hoe het is om hbo-docent te zijn in de praktijk. Neem dan eens contact op met Letty Minnaar (Teamleader Social Work). Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11449856 en kan jouw vragen beantwoorden. Wellicht kunnen jullie samen bepalen of het interessant is om vrijblijvend een indruk op te komen doen van onze opleiding en ons team.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. De eerste kennismakingsgesprekken zullen online plaatsvinden, op woensdag 24 juni. We vragen je dan een (deel van een) digitale les voor te bereiden. Meer informatie over deze opdracht ontvang je bij de uitnodiging.
Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag met ingang van 24 augustus 2020 (of anders in overleg) in ons team.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-06-2020 Hogeschool Inholland
Docent / onderzoeker master pedagogiek

Als docent binnen de masteropleiding Pedagogiek (12-16 uur per week) ga je je bezighouden met het geven van onderwijs in de leerlijn Academisch Pedagogisch Platform (APP). De studenten binnen de opleiding zijn allemaal werkzaam in een functie op minimaal hbo-niveau in het onderwijs of het jeugddomein. In de APP-leerlijn leren studenten vanuit een pedagogisch perspectief op een academische, onderzoeksmatige manier om te gaan met complexe vraagstukken binnen hun eigen organisatie. Studenten gaan aan de slag gaan met praktijkopdrachten. Als docent introduceer je de opdracht, maak je studenten wegwijs in theorie en methodische hulpmiddelen en begeleid je hen bij de uitvoering.

Als (junior) onderzoeker in het lectoraat Jeugd en samenleving (12 uur per week) word je ingezet binnen het lectoraat Jeugd en Samenleving dat is gerelateerd aan de bacheloropleidingen Social Work en Pedagogiek en de masteropleiding Pedagogiek in Amsterdam. Je voert samen met een collega's van het lectoraat onderzoek uit onder begeleiding van de lector en/of associate lector. Je draagt bij aan ontwikkeling van onderzoeksvoorstellen, verzamelt en analyseert data, schrijft (mee) aan publicaties en geeft presentaties voor docenten en professionals in het werkveld. De onderzoeken en onderwerpen zijn altijd actueel, gebaseerd op maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken uit het onderwijs en de beroepspraktijk in het jeugddomein.

Goed om te weten
Het onderwijs van de masteropleiding wordt verzorgd op donderdagavond. Je wordt geacht elke donderdagmiddag en -avond aanwezig te zijn op de locatie in Amsterdam.

Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Om deze functie te kunnen uitvoeren heb je vooralsnog geen lesbevoegdheid nodig. Wij begeleiden en coachen onze nieuwe collega's in hun eerste jaar en faciliteren ze, bij uitzicht op een vast dienstverband, (doorgaans in het tweede jaar van hun aanstelling) in tijd en middelen om de onderwijsbevoegdheid te halen.

0 sollicitaties
0 views


02-06-2020 Hogeschool Inholland
Ervaren zorgprofessional / verpleegkundige (docent) - Alkmaar

  • Het grootste gedeelte van je taken bestaat uit het verzorgen van verschillende onderwijsvormen zoals hoorcolleges, werkcolleges en digitale lesvormen in verschillende studiejaren waarbij interactie tussen docent en student belangrijk is. Daarbij hoort ook de voorbereiding van lessen, afstemming met collega's en het nakijkwerk. De overige taken bestaan uit onderwijsontwikkeling, scholing, overlegvormen en administratie.
  • De vakgebieden waarin je les gaat geven hangen af van jouw expertise. Denk aan o.a. biomedische vakinhoud, psychiatrische vakinhoud, klinisch redeneren, patiëntenvoorlichting, verpleegkundige en/of communicatieve vaardigheden, stagebegeleiding of onderzoekend vermogen.
  • Hbo-docent zijn betekent méér dan lesgeven en voor de groep staan. Er zijn allerlei docentrollen waarin je je kunt ontwikkelen en specialiseren. Zo ben je naast docent ook coach of trainer, studieloopbaanbegeleider, afstudeerbegeleider, curriculum- of onderwijsontwikkelaar, toets ontwikkelaar en coördinator of onderzoeker. Samen met je team worden de rollen verdeeld en ondersteun je elkaar, want samen ontwikkelen we ons onderwijs.
  • Onze studenten doen een belangrijk deel van hun ervaring op in het werkveld tijdens hun (afstudeer)stage. Tijdens deze trajecten heb je een coachende rol. Je onderhoudt dus ook de contacten met het werkveld.
  • Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderwijs is de unieke wisselwerking en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerkingsvorm wordt vormgegeven binnen 'Centers of Expertises' (Leer- en Innovatie Netwerken). In deze samenwerkingsvormen werken docenten en studenten, lectoren, ondernemers en onderzoekers uit publieke en private instellingen intensief met elkaar samen. Wij zouden het fantastisch vinden als jij deze nieuwe ontwikkeling omarmt en hierin proactief participeert. Jouw verbinding met de beroepspraktijk verlies je dus niet. Sterker nog, je zult merken dat je juist veel meer zelf ook leert!

Goed om te weten
Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Om deze functie te kunnen uitvoeren heb je vooralsnog geen lesbevoegdheid nodig. Wij begeleiden en coachen onze docenten in hun eerste jaar o.a. door het aanbieden van een kennismakingstraject didactiek. Bij uitzicht op een vast dienstverband faciliteren we je in het tweede jaar van de aanstelling in tijd en middelen om de onderwijsbevoegdheid te halen.

Geen ervaring als docent? Geen probleem!
Op dit moment ligt een mooi programma BN2020 klaar en is het lesmateriaal ontwikkeld. Het curriculum blijft wel in ontwikkeling gelijk met het werkveld. Innovatie wordt toegejuicht en je aandeel hierin wordt gewaardeerd. Er is ruimte om het lesmateriaal aan te passen aan je eigen stijl. Eenmaal in de les zul je er in het begin niet alleen voor staan. Je kunt rekenen op begeleiding van je collega-docenten.

Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je toch nog?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving of hoe het is om hbo-docent te zijn in de praktijk. Neem dan eens contact op met Patricia Kaiser, teamleider Verpleegkunde (bereikbaar via 06-11449873). Zij kan inhoudelijke vragen beantwoorden en eventueel met je afstemmen om een dag mee te lopen binnen het team.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-06-2020 Hogeschool Inholland
Beleidsadviseur onderwijsinnovatie verloskunde - Groningen

Jij bent onze expert digitale onderwijsinnovatie - Dit betekent dat jij ons docententeam en het management stimuleert, motiveert en inspireert om de nieuwste digitale leertechnieken in te zetten. Je helpt bij de uitvoering hiervan en voedt hen van trends & ontwikkelingen. Deze trends & ontwikkelingen volg je dus nauw. Uiteraard verlies je hier de student niet bij uit het oog. Zij zijn ook een belangrijke gebruiker van ons 'nieuwe' onderwijs. Ook met hen zul je nauw contact hebben over het gebruik en inzet van o.a. Moodle.

Je bent onze beleidsadviseur onderwijsinnovatie - Je gaat aan de slag met de ontwikkeling van onze onderwijsvisie en denkt mee over kwaliteitszorg en accreditatietrajecten binnen de opleiding verloskunde. Jouw expertise is in dit geheel vooral jouw digitale expertise en zowel praktisch als op beleidsniveau. Je ondersteunt in het schrijven van beleidsdocumenten, het ontwikkelen van (digitaal) onderwijs en bent medeverantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid.

Goed om te weten
Deze functie vervul op onze vestiging Groningen, maar je moet bereid zijn ook met een bepaalde regelmaat op de locatie Amsterdam te kunnen en willen werken. Uiteraard kan dit ook op afstand (digitaal).

Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je toch nog?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving of hoe het is om onze collega in de praktijk te zijn. Neem dan eens contact op met Monique den Arend (opleidingsmanager) en bereikbaar via telefoonnummer 06-15279490. Zij kan al jouw vragen beantwoorden.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. De eerste kennismakingsgesprekken zullen online plaatsvinden. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in onze organisatie.

5 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


29-05-2020 Hogeschool Inholland