Logo Hogeschool Inholland

Vacatures geplaatst door Hogeschool Inholland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Inholland.

Laatste vacatures

Adviseur arbeidsvoorwaarden hbo

Als adviseur arbeidsvoorwaarden heb je een veelzijdige en actuele baan.

Je signaleert doorlopend nieuwe ontwikkelingen, regelingen en anticipeert op nieuwe wetgeving. Door jouw actieve en goed leesbare manier van beleid schrijven ben je in staat jouw bevindingen en advies goed te vertalen naar regelgeving voor onze organisatie. Ook zorg je voor de aansluiting van het arbeidsvoorwaardenbeleid op onze strategische koers. Zodra je regelingen gaat aanpassen, zoek je nauwe samenwerking op met communicatie en functioneel beheer.

Je trekt zelfstandig 'arbeidsvoorwaardenprojecten' en weet deze goed van A naar B te brengen. Je legt als projectmanager makkelijk de verbinding met andere teams, afdelingen en verschillende stakeholders binnen de gehele organisatie en gaat op onderzoek uit bij verschillende stakeholders om draagvlak te creëren. Je draagt bij aan optimalisatie, professionalisering en doorontwikkeling van onze arbeidsvoorwaarden. Voorbeeld van dit soort projecten zijn:

 • Formatiebeleid in relatie tot taakbeleid en taaktoewijzing
 • Reorganisatie en afbouw van opleidingen c.q. werkzaamheden
 • Bewaken en bijstellen van ons functiehuis (Haysystematiek)
 • Regeling functioneren en beoordelen in relatie tot beloning
 • Inregelen externe inhuur

Je neemt deel aan het overleg met de medezeggenschapsraad en het gesprek met de vakorganisaties over de cao. Je bereidt stukken voor het lokaal overleg voor. Daarnaast verzorg je ook voor dit overleg de ambtelijke ondersteuning voor de HR directeur en fungeer je als inhoudsdeskundige. Je hebt een actieve rol in werkgroepen die gaan over het HR-beleid, waarin je een stevige gesprekspartner bent die zich helder en resultaatgericht kan uitdrukken.

Naast de bovenstaande rollen verwachten wij dat je de volgende concrete werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden uitvoert:

 • Je weet de vertaalslag te maken van cao naar interne regelingen en viceversa
 • Je bent de verbindingsofficier binnen de organisatie op het dossier arbeidsvoorwaarden
 • Je bereidt in samenwerking met ons Stafhoofd en College van bestuur de lokale vakorganisatie overleggen voor.
 • Je bent onze vraagbaak binnen de organisatie (en specifiek voor de HR-adviseurs) op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
 • Je bent de spil in verschillende overleggen rond arbeidsvoorwaarden en knoopt hierin de rode draden aan elkaar.
 • Je bent in staat om individuele casussen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden te behandelen.
 • Je doet voorstellen (schrijft beleid) op het gebied van arbeidsvoorwaarden en houdt daarbij rekening met trends en ontwikkelingen in de 'buitenwereld'.

Goed om te weten
Op dit moment werken we nog hoofdzakelijk vanuit huis. Dat houdt in dat alle voorkomende werkzaamheden voornamelijk vanuit huis worden gedaan. Je zal daarom bij ons veel werken met Microsoft Teams, Zoom, en andere applicaties die het digitaal werken mogelijk maken. Zodra het fysiek werken op locatie weer kan dan zal je in ieder geval een paar dagen per week op 1 van de Inholland locaties werken. Voor deze functie zal de standplaats Haarlem worden, waar de stafafdeling CHR zich bevindt.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


15-01-2021 Hogeschool Inholland
Lerarenopleider Dans en Drama (PABO)

De praktijk staat centraal vanaf dag één. Aan jou de taak om een proactieve samenwerking met het werkveld, basisscholen, op te zoeken en te onderhouden. Uit deze samenwerking ontstaan vraaggestuurde opdrachten waarmee jouw studenten dan weer aan de slag gaan in onderzoeksgroepen, stages en afstudeeropdrachten. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Jouw verbinding met de beroepspraktijk verlies je dus niet. Sterker nog, je zult merken dat je juist veel meer zelf ook leert!

Jouw rollen
Je bent coach en begeleider - Zodra jouw studenten aan de slag gaan met opdrachten begeleid en coach jij hen op samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen.

Je bent inhoudelijk docent - Als opleidingsdocent houd je je bezig met het verzorgen van vakdidactische lessen kunstzinnige oriëntatie aan voltijd-, (verkorte)deeltijd- en flexibel duaal studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Je geeft werkcolleges en hoorcolleges. Tijdens deze colleges maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. De inzet varieert per periode.

Als collega ontwikkel je samen met 25 andere collega's ons onderwijs op locatie Dordrecht. Je maakt onderdeel uit van de vakgroep kunstzinnige oriëntatie. In het dynamische werkveld van basisonderwijs is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk is in dit traject van grote meerwaarde. Je blijft dus nauw betrokken bij het werkveld en creëert relevante opdrachten. Ook kun je jouw contacten goed gebruiken om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden.

Goed om te weten
In verband met de deeltijdopleiding ben je in de mogelijkheid om op maandag in de avond te kunnen werken. In verband met de flexibel duaal opleiding ben je in de mogelijkheid om op woensdag te kunnen werken.

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


15-01-2021 Hogeschool Inholland
Docent Wegontwerp en Wegenbouw (Opleiding Civiele Techniek)

Je bent docent - Je begeleiding is gericht op de ontwikkeling van studenten. In (werk)colleges deel je je kennis over wegenbouw, wegontwerp, verkeerskunde en geodata. Studenten passen deze kennis toe in opdrachten uit de beroepspraktijk. Je begeleidt studenten hierbij. Je inspireert studenten door te laten zien hoe je problemen analyseert en oplost. Je draagt er aan bij dat studenten zich op de opleiding thuis voelen en met hun vragen bij je terecht kunnen.

Je bent een coach en (stage)begeleider - Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraag gestuurde opdrachten zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleidt je studenten tijdens hun stage en afstuderen.

Je bent collega en onderwijsontwikkelaar - Als collega werk je samen aan complexe vraagstukken en ontwikkel je samen met andere collega's ons onderwijs. In het dynamische werkveld van de Civiele Techniek is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn. Er wordt in een ontspannen sfeer gespard en samengewerkt in lesmodules, projecten en practica. We hebben een gemeenschappelijk doel: Het afleveren van professionals. Als je energie krijgt van de interactie met studenten en collega's zul je je zeker thuisvoelen in het team.

Je bent een netwerker - De praktijk van het werkveld staat centraal vanaf dag één. Een belangrijke ontwikkeling binnen ons onderwijs is de unieke wisselwerking en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk aan maatschappelijke uitdagingen. Op deze manier zorgen we dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Goed om te weten
Op dit moment werken wij nog regelmatig vanuit huis. Dat houdt in dat vergaderingen, lessen en trainingen voornamelijk vanuit huis worden verzorgd. We ontwikkelen ons onderwijs naar een goede balans tussen van online en offline lessen en toetsen. Je zal daarom bij ons veel werken met Microsoft Teams, Moodle, en andere applicaties die het digitaal onderwijs mogelijk maken. Deel van de lessen zal vanuit huis verzorgd (blijven) worden. De hogeschool organiseert veel bijeenkomsten over alle digitale mogelijkheden om van en met elkaar te leren.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


14-01-2021 Hogeschool Inholland
Hogeschooldirecteur domein Agri, Food & Life Sciences en de vestiging Delft

Als hogeschooldirecteur:

 • werk je iedere dag, samen met het team (117 fte), aan kwalitatief goed en actueel onderzoek en onderwijs voor zo'n 1.500 AFL-studenten;
 • ben je een natuurlijke autoriteit, die zorgt voor een optimale synergie en teamspirit bij de collega's van AFL;
 • zorg je ook voor een goede samenwerking met andere domeinen, de centrale stafdiensten en de locatiemedewerkers;
 • geef je jouw collega's van jouw domein vertrouwen. Je coacht, stimuleert en professionaliseert;
 • zorg je er voor dat het onderwijs en onderzoek van AFL aansluit op de vragen in de samenleving (van morgen);
 • een greep uit de actuele opgave: meer integratie en synergie binnen het AFL-domein, meer cross-overs binnen Inholland, visie op en keuzes in stakeholdermanagement en relatiebeheer, organisatorische veranderopgave en inrichtingsvraagstukken, positionering van AFL in de markt en de verantwoordelijkheid voor de vestiging Delft.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


14-01-2021 Hogeschool Inholland
Lerarenopleider Nederlands, passend onderwijs (lees- en spellingsproblemen)

Je bent inhoudelijk docent. Als opleidingsdocent houd je je bezig met het verzorgen van onderwijs aan voltijd-, (verkorte)deeltijd- en flexibel-duale studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Tijdens fysieke en online bijeenkomsten, maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en de studenten belangrijk is. Naast de bijeenkomsten stuur je het leerproces aan via onze online leeromgeving Moodle.

Je bent coach en begeleider. Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraaggestuurde opdrachten, begeleid en coach jij hen in het thematisch werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, bijvoorbeeld door het doen van kleine onderzoeken. Kortom: ze zijn zelfstandig met een (onderzoeks)opdracht of vraagstuk bezig en jij bent hierbij coach, vraagbaak en begeleider. Het zelf beschikken over onderzoeksvaardigheden is een pré. Ook het begeleiden van studenten als studieloopbaanbegeleider in hun studievoortgang behoort tot de mogelijkheden.

Je bent collega. Als collega ontwikkel je samen met ruim 30 andere collega's ons onderwijs op locatie Rotterdam. Je maakt onderdeel uit van de vakgroep Nederlands en je staat in nauw contact met de collega's die het vak geven op andere locaties. In de dynamische leeromgeving binnen onze opleiding is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we de inhoud van de opleiding: wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw praktijkervaring kan voor de verdere ontwikkeling van groot belang zijn.

Goed om te weten
Op dit moment werken wij, wegens de COVID-maatregelen, veel vanuit huis. Je werkt daarom bij ons veel met bijvoorbeeld Microsoft Teams en andere applicaties die het digitaal onderwijs mogelijk maken.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


14-01-2021 Hogeschool Inholland