Logo Hogeschool Inholland

Vacatures geplaatst door Hogeschool Inholland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hogeschool Inholland.

Laatste vacatures

Docent filosofie/ethiek opleiding Social Work

Je houdt je bezig met het voorbereiden en doceren van filosofie en ethiek aan studenten van de social work opleiding. Deze studenten hebben geen filosofische achtergrond, wat extra eisen stelt aan de didactische vaardigheden van de docent. Je bent verantwoordelijk voor het nakijken van toetsen.

Als docent houd je je bezig met het verzorgen van vakdidactische lessen en trainingen aan de voltijd- en flexibele deeltijd van de opleiding Social Work Rotterdam. Je kunt ook op onze locatie in Den Haag ingezet worden. Je geeft (online) colleges en trainingen. Tijdens deze colleges en trainingen maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is.

Je bent inhoudsdeskundige én collega - Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Social Work is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


07-06-2023 Hogeschool Inholland
Roostermaker (Amsterdam/Diemen)

Als roostermaker maak je per onderwijsperiode lesroosters voor studenten en docenten van opleidingen op jouw locatie. Dit doe je op basis van aangeleverde gegevens. Je houdt hierbij rekening met de onderwijs logistieke keten, en de collega's op de overige Inholland locaties.

Je werkt samen met collega's binnen het team van Onderwijsservice Roosterbureau. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de roosters van alle opleidingen op de locatie. Je neemt initiatieven voor het verbeteren van processen en de werkwijzen binnen je eigen team. Op dit moment zijn we volop bezig met de implementatie van het roosterprogramma Xedule.

Je bent gesprekspartner voor de contactpersonen van het onderwijs. Je stemt af met roostercoördinatoren en teamleiders onderwijs. Je adviseert de opleidingen bij het oplossen van roosterknelpunten. Daarnaast optimaliseer je het ruimtegebruik van de locatie Amsterdam/Diemen en je verwerkt adhoc wijzigingen en incidentele reserveringen in het rooster.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


06-06-2023 Hogeschool Inholland
Medewerker Onderwijslogistiek

Ter versterking van het onderwijslogistiek team van het domein Business, Finance & Law (BFL) zijn we op zoek naar een medewerker Onderwijslogistiek. In deze functie ligt jouw belangrijkste focus op het inrichten van de onderwijsomgeving voor docenten en studenten, veelal met behulp van digitale systemen. Je werkt vraaggericht op basis van de behoefte van de onderwijsteams en draagt zorg voor het goed en efficiënt inrichten van onderwijs. Hierbij biedt je ondersteuning aan de teamleider en docententeams. Je werkzaamheden bestaan onder ander uit:

  • Het inrichten van onderwijsapplicaties (Moodle, Xedule, Gradework, Onstage) en het dagelijks bijhouden van wijzigingen in deze systemen.
  • Het verzorgen van diverse rapportages met behulp van systemen als Peoplesoft, Power BI en Excel.
  • Ondersteunen bij het maken van de inzetplanning ter voorbereiding op de inroostering.
  • Directe ondersteuning bieden op onderwijs ICT gebied voor het gehele onderwijsteam, bijvoorbeeld hoe een didactisch vraagstuk vertaalt kan worden naar Moodle.
  • Zelfstandig en in opdracht schrijven van instructiemateriaal voor diverse systemen.
  • Ondersteuning bieden bij het aanleveren en beoordelen van (digitale) toetsen door systemen in te richten en te bewaken.
  • Ondersteuning bieden bij het inschrijvingsproces rondom toetsing, keuze onderwijs etc.
  • Het ondersteunen bij diverse coördinatieprocessen (stage, afstuderen etc) waaronder beheren van de mailbox, maken van rapportages, bewaken van deadlines.
  • Optimaliseren van diverse processen om de doorlooptijd te verbeteren en/of de uitval te verminderen samen met de ketenpartners.

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


05-06-2023 Hogeschool Inholland
Docent / Lerarenopleider Geschiedenis

In jouw nieuwe baan als lerarenopleider verzorg je geschiedenis voor de toekomstige leerkrachten. Jij inspireert en motiveert hen voor het schoolvak geschiedenis. Daarbij zet je activerende didactiek in en doet dit zowel in het klaslokaal als daarbuiten. Je ziet de relatie van het vakgebied geschiedenis met andere vakken in de basisschool en weet hoe je ICT hierbij gericht in kunt zetten.

Binnen dit vakgebied staat de praktijk vanaf dag één centraal. Daarin werk je nauw samen met het werkveld. Uit deze samenwerking ontstaan vraaggestuurde opdrachten waarmee jouw studenten dan weer aan de slag gaan in onderzoeksgroepen, stages en afstudeeropdrachten. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Jouw verbinding met de beroepspraktijk verlies je dus niet. Sterker nog, je zult merken dat je zelf juist ook veel leert!

Je wilt studenten veel laten oefenen en je begeleidt en coacht ze bij hun opdrachten op samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen.

Jouw colleges maak je interactief door afwisselende stimulerende werkvormen en jouw kennis van de praktijk.

Samen met de andere collega's ontwikkel je ons onderwijs op de locatie Rotterdam. Je maakt onderdeel uit van de vakgroep wereldoriëntatie. In het dynamische werkveld van basisonderwijs is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is en er ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we de inhoud van de opleiding: wat de student straks moet kunnen en kennen. Je blijft dus nauw betrokken bij het werkveld en komt met ideeën om de onderwijsinhoud, leermiddelen en lesmateriaal te actualiseren. Dus gebruik vooral jouw contacten om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden.

1 sollicitatie
9 views
Bekijk vacature

12 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


05-06-2023 Hogeschool Inholland
Manager Onderwijs en Onderzoek

Als manager cluster Pedagogiek en Social Work Amsterdam:

  • draag je bij aan het formuleren van de domeinstrategie en vertaalt dit naar beleid en uitvoering binnen de onderwijs- en onderzoeksprogramma's en zorgt voor de samenhang daartussen in afstemming met het werkveld;
  • geef je samen met de teamleiders en lector vorm aan het onderwijs en onderzoek en initieert en onderhoudt relaties met het beroepenveld en samenwerkingsverbanden met de externe omgeving;
  • zie je kansen om te anticiperen op ontwikkelingen in het brede sociale domein ten behoeve van het onderwijs en onderzoek en draagt zorg voor de integratie, de lopende onderwijsinnovaties en de implementatie daarvan;
  • draag je bij aan een goede inbedding van het praktijkgericht onderzoek, dat in de lectoraten en met samenwerkingspartners wordt uitgevoerd, en een snelle translatie van onderzoeksresultaten naar de actualisering van onderwijsprogramma's en docentprofessionalisering;
  • vertaal je domein jaarplannen, samen met de teamleiders, lector en andere collega's, naar concrete deeljaarplannen, programma's, projecten en acties en creëert draagvlak voor innovaties en veranderingen;
  • faciliteer je de uitvoering en organisatie van onderwijs binnen het cluster en ben je integraal verantwoordelijk voor een doelmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen;
  • ben je verantwoordelijk voor alle medewerkers en de resultaten van het cluster en stuurt daarbij rechtstreeks de teamleiders van de opleidingen en de lectoren aan;
  • geef je daarnaast leiding aan projectleiders met projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek, onderwijsinnovatie, kwaliteitszorg of bedrijfsvoering processen;
  • ben je verantwoordelijk voor het financiële en inhoudelijke beleid en de uitvoering daarvan;
  • weet je goede relaties te leggen binnen en buiten Inholland; hebt een brede belangstelling en weet mensen te motiveren;
  • maak je deel uit van het managementteam (MT) van het domein GSW, waar je een leidende rol in strategie en visievorming en in de totstandkoming van jaarplannen hebt. Je legt over de resultaten en het functioneren van het cluster verantwoording af aan de domeindirecteur;
  • tevens ben je vanuit het domein MT verantwoordelijk voor een nader te bepalen domeinportefeuille (b.v. kwaliteitszorg, onderwijs of onderzoek).

Goed om te weten

Medio 2024 gaat de Inholland locatie in Amsterdam verhuizen naar een nieuw gebouw in de Sluisbuurt.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


05-06-2023 Hogeschool Inholland