Logo Hogeschool Inholland

Jobs posted by Hogeschool Inholland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Hogeschool Inholland.

Latest jobs

Studentcoach Social Work

Je bent een begeleider tijdens leerwerkplaatsen in de eerste 100 dagen, maar ook in het voorbereidingstraject naar de start van studie. Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraag gestuurde opdrachten zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleidt je studenten tijdens hun stage.
Je coacht studenten zowel in groepsverband als individueel, participeert in het onderwijsteam en je maakt gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. Je inzet varieert per periode.

8 applications
0 views
Check job


02-07-2020 Hogeschool Inholland
HRM-adviseur Domein Agri, Food & Life Sciences en vestiging Delft

Jouw eerste taak is om de verbindende, adviserende, uitvoerende en sturende factor te zijn voor en tussen teamleiders, (opleidings)managers en de domeindirecteur op het gebied van HR-beleid, HR- casuïstiek (hands-on), de strategische koers en de professionaliseringsopdracht die zij hebben. Je weet met welke instrumenten je de integraliteit versterkt. Dit doe je ontwikkelingsgericht en je redeneert vanuit het primaire proces en de onderwijsvernieuwing. De manier waarop je dit doet? Integer, transparant, positieve instelling, goed benaderbaar (persoonlijk en dichtbij), empathisch en communicatief heel vaardig.

Daarnaast ben je gesprekspartner die midden in het managementteam (directeur en 3 managers) staat. Je staat hierin stevig in je schoenen en weet jouw HR-perspectief goed te positioneren. Je stuurt op norm en noodzaak. Dan wordt het geheel sterker. Je kijkt welke vraagstukken op ons afkomen. Hierbij signaleer je welke aspecten binnen de reguliere (HR)werkzaamheden vallen en geef je advies over hoe deze doorvertaald worden naar het HR-proces. Wij zijn van mening dat dit voor de toekomst een cruciaal element wordt.

Goed om te weten
Op dit moment werken wij 80% vanuit huis. Dat houdt in dat vergaderingen, lessen en trainingen voornamelijk vanuit huis worden verzorgd. Je zal daarom bij ons veel werken met Microsoft Teams, Zoom, en andere applicaties die het digitaal onderwijs mogelijk maken.

Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving. Neem dan eens contact op met Dirk van der Bijl (domeindirecteur). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20746142 en kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. Een terugkoppeling op jouw reactie vindt in de week van 13 juli plaats. Na een eerste online kennismaking volgt een tweede gesprek in de vorm van een opdracht uit de praktijk (casus). Dit tweede gesprek zal waarschijnlijk pas na de zomervakantie zijn. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team.

1 application
0 views
Check job


02-07-2020 Hogeschool Inholland
Lerarenopleider Nederlands (pabo)

De praktijk staat centraal vanaf dag één. Aan jou de taak om een proactieve samenwerking met het werkveld, basisscholen, op te zoeken en te onderhouden. Uit deze samenwerking ontstaan vraaggestuurde opdrachten waarmee jouw studenten dan weer aan de slag gaan in onderzoeksgroepen, stages en afstudeeropdrachten. Op deze manier zorg jij dat onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Jouw verbinding met de beroepspraktijk verlies je dus niet. Sterker nog, je zult merken dat je juist veel meer zelf ook leert!

Je bent coach en begeleider - Zodra jouw studenten aan de slag gaan met opdrachten begeleid en coach jij hen op samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen.

Je bent inhoudelijk docent - Als opleidingsdocent houd je je bezig met het verzorgen van vaklessen Nederlands en didactiek aan studenten van diverse opleidingsvarianten (voltijd, (verkorte)deeltijd, digipabo en zij-instroom) van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Daarnaast ben je studieloopbaanbegeleider van een groep studenten. Tijdens deze colleges maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. De hoeveelheid onderwijs varieert per periode.

Je bent collega - Als collega ontwikkel je samen met 39 andere collega's ons onderwijs op locatie Den Haag. Je maakt onderdeel uit van de vakgroep Taal. In het dynamische werkveld van basisonderwijs is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk is in dit traject van grote meerwaarde. Je blijft dus nauw betrokken bij het werkveld en creëert relevante opdrachten. Ook kun je jouw contacten goed gebruiken om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden.

Goed om te weten
Op dit moment werken wij nog 80% vanuit huis. Dat houdt in dat vergaderingen, lessen en trainingen voornamelijk vanuit huis worden verzorgd. Je zal daarom bij ons veel werken met bijv Microsoft Teams en andere applicaties die het digitaal onderwijs mogelijk maken.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. Een terugkoppeling op jouw reactie vindt in de week van 13 juli plaats. Na een eerste online kennismaking volgt een tweede gesprek. Dit tweede gesprek zal waarschijnlijk pas na de zomervakantie zijn. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je vanaf 1 oktober in ons team.Twijfel je nog? Neem dan gerust contact op met Gert om jouw vragen te stellen of de mogelijkheid te bespreken om een kop koffie met ons te drinken.

3 applications
0 views
Check job


02-07-2020 Hogeschool Inholland
Projectleider onderwijslogistiek Domein Creative Business

 • Je bent een peoplemanager en stuurt het team onderwijslogistiek aan en zorgt voor een goede prioritering en werkverdeling. Daarnaast bouw je aan het team door in te zetten op professionalisering en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je weet vragen vanuit de opleidingen en het domein te clusteren en zoekt de samenwerking door de procescoördinatoren te koppelen aan de wisselende teams en projecten.
 • Je analyseert de inzichten die vanuit het werk van de procescoördinatoren worden opgedaan en adviseert vervolgens het management team over de daaruit volgende procesoptimalisatie. Je bent in staat om slimme en duurzame antwoorden te vinden voor de vernieuwingsvraagstukken. Vervolgens pak je met je team de procesoptimalisatie op.
 • Je overziet de hele keten van een onderwijslogistiek proces (inclusief de samenwerking met de serviceorganisaties) en het samenspel van de verschillende processen. Je stuurt ook hier op samenwerking en integraliteit. Je vertrekpunt is daarbij altijd het onderwijs - de student en docent - het beste te ondersteunen.
 • Je onderhoudt contacten met interne stakeholders vanuit het onderwijs, HR, control en de serviceorganisaties en participeert in de belangrijke onderwijslogistieke Inhollandbrede overleggen en projecten.

Goed om te weten
Deze functie vervul je op onze vestiging in Diemen. Je bent bereid om regelmatig ook op onze locaties in Haarlem, Rotterdam en Den Haag te willen werken.

Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je toch nog?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving of hoe het is om onze collega in de praktijk te zijn. Neem dan eens contact op met Bjorn Bouwens, bereikbaar via telefoonnummer: 0655395007.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. De eerste kennismakingsgesprekken zullen online plaatsvinden, op woensdag 15 juli, het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op donderdag 16 juli. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag met ingang van 24 augustus 2020 (of anders in overleg) in ons team.

2 applications
0 views
Check job


01-07-2020 Hogeschool Inholland
Teamondersteuner Social Work Amsterdam

In deze functie is iedere dag anders. Je bent de 'spin in het web' van de opleiding. Je organiseert, faciliteert en coördineert!

Centraal in jouw functie staat dat jij het eerste aanspreekpunt bent voor studenten, collega's en externe partijen. Je inventariseert vragen en je zet deze uit naar de juiste persoon. Je assisteert de teamleider, de opleidingscoördinatoren en de docenten bij het uitvoeren van het beleid en het onderwijs. Je organiseert activiteiten en coördineert de uitvoering. Hiernaast ondersteun je de opleiding op administratief gebied.

Een concrete greep uit de werkzaamheden:

 • Je organiseert en ondersteunt bij de voorlichtingsactiviteiten;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor (toekomstige) studenten;
 • Je organiseert vergaderingen en andere overleggen. Hier treft je de nodige voorbereidingen (opstellen van de agenda, communicatie, bijhouden van actielijsten) voor;
 • Je richt de digitale leeromgeving (Moodle) in samenspraak met de docenten en onderwijscoördinatoren in;
 • Je bent een probleemoplosser, of je zorgt ervoor dat problemen worden opgelost;
 • Je beheert de digitale toetssystemen van de opleiding;
 • Je bent voortdurend in overleg met het servicepunt van Inholland. Bijvoorbeeld over het organiseren van evenementen, de inroostering van het onderwijs en de organisatie van de toetsing;
 • Je verwerkt zakelijke gegevens zoals facturen en je registreert uren van externen.

3 applications
0 views
Check job


01-07-2020 Hogeschool Inholland