Logo Hogeschool Inholland

Jobs posted by Hogeschool Inholland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Hogeschool Inholland.

Latest jobs

Technisch bedrijfskundige (docent)

 • De praktijk staat centraal vanaf dag één. Aan jou de taak om jouw studenten al snel zelfstandig te maken. Dit doe je door hen te begeleiden tijdens trainingen en projectwerk: opdrachten die ze o.a. vanuit het werkveld, misschien wel vanuit jouw eigen netwerk, krijgen. Je blijft hierdoor nauw betrokken bij het werkveld. Ook kun je jouw contacten goed gebruiken om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden.
 • Je geeft werkcolleges en hoorcolleges. Tijdens deze colleges maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en de student belangrijk is. De inzet varieert per periode.
 • Je begeleidt projectgroepen. Hierbij coach je studenten op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en het afstuderen.
 • Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van technische bedrijfskunde is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Goed om te weten
Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Om les te kunnen geven heb je vooralsnog geen lesbevoegdheid nodig. Wij begeleiden en coachen jou in je eerste jaar en faciliteren je in het tweede jaar (in tijd en middelen) om de onderwijsbevoegdheid te halen.

1 application
0 views
Check job


03-04-2020 Hogeschool Inholland
Register casemanager / verzuimspecialist

 • Je bent een inhoudsdeskundige - Wet Verbetering Poortwachter, WIA, ziektewet en Wet op de Privacy. Zomaar een paar inhoudelijke termen waar jij alles over weet. Door jouw specialistische kennis kun je goed fungeren als sparringpartner voor managers en HR-adviseurs die vragen hebben rondom re-integratie, verzuim en preventie. Daarnaast geef je doorlopend input op ons huidig verzuimbeleid, zodat deze continu actueel is. Ook ben je betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw gezondheidsbeleid. Al deze voorstellen worden door jou en jouw collega beschreven in adviesnotities en beleidsrapportages.
 • Je bent een adviseur en procesbegeleider - Onze managers zijn de casemanager en begeleiden verzuimsituaties en voeren de gesprekken met de medewerkers in samenwerking met hun eigen HR-adviseur. Tijdens dit proces speel jij een cruciale rol. Jij adviseert en coacht (gevraagd en ongevraagd!) onze managers en HR-adviseurs op het gebied van actuele wet- en regelgeving, juridische regels, interventies en procedures binnen verzuim. Dit doe je door het veelal lastige vakjargon goed te vertalen naar begrijpelijke acties en overzichtelijke, gestructureerde werkprocessen. Door jouw inbreng doorlopen zij de juiste route en weten ze wat er van hen verwacht wordt. Ook zullen zij door jouw inbreng hun eigen kennis en vaardigheden op het gebied van verzuimbegeleiding verder ontwikkelen. Jouw rol als inhoudsdeskundige komt hier goed tot zijn recht en zorgt voor een optimale begeleiding.

1 application
0 views
Check job


03-04-2020 Hogeschool Inholland
Communicatiemedewerker onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit

 • Je bent onze communicatiemedewerker - Je gaat jouw onderzoekscollega's ondersteunen bij de uitvoering van interne en externe communicatie over de onderzoeksprojecten en de daaruit voortkomende resultaten. Dit doe je door een goede samenwerking aan te gaan met onze corporate communicatie-afdeling in Haarlem. Samen werken jullie aan (doelgroepgerichte) online- en offlinecommunicatie-acties, communicatiemiddelen en content. Denk hierbij o.a. aan webcontent voor onze onderzoekswebsite, posters en factsheets. Ook verzorg je de opmaak voor onze onderzoeksverslagen, planningen en rapportages. Uiteraard doe je alles in samenspraak met de onderzoekers zelf.
 • Je bent onze organisator - Jouw collega's kunnen aan jou het organiseren van onderzoeksdagen, workshops, diverse vormen van overleg, etc. wel toevertrouwen. Jij regelt alles van A tot Z. Denk hierbij aan het vastleggen van een locatie, uitnodigingen maken en versturen, catering, je ontvangt en ondersteunt gasten op de dag zelf, etc.
 • Je bent onze verbinder & netwerker - Onze onderzoeksgroep is verdeeld over 5 standplaatsen. Jij bent een echte verbinder/netwerker tussen de onderzoekers die op deze 5 standplaatsen werken. Alle collega's kennen jou en weten je te vinden en andersom. Dit komt doordat je een persoonlijke manier van werken hebt. Ondanks dat je standplaats Den Haag is ben je vrij om tussen de locaties te bewegen en te werken. Je hebt dus veel regelruimte en regie op je werkplek en -tijden.
 • Je bent onze notulist - Eens in de 4 weken ben je ook onze notulist. Wij komen dan als onderzoeksgroep bijeen om te vergaderen en resultaten daarvan zijn belangrijk voor de interne onderzoekscommunicatie. Deze vergaderingen zijn vrij lastig door de complexiteit van de onderwerpen. Dit vraagt van jou een conceptueel denkniveau. Weet wel dat de vergadering altijd wordt opgenomen (audio). Aan jou de taak om de verslaglegging van de vergadering(en) te verzorgen. Dit vindt altijd plaats in samenspraak met de voorzitter van het overleg en je krijgt hier uiteraard ruim de tijd voor.

2 applications
0 views
Check job


02-04-2020 Hogeschool Inholland
Senior Informatiemanager / Functioneel Beheerder

 • Je gaat zelfstandig zorg dragen voor efficiënt en effectief functioneel applicatie beheer van onze onderwijs logistieke applicaties en je draagt zorg voor diverse management- en gebruikersrapportages en het beheer van Peoplesoft, Coda en Businessmonitor in het bijzonder. Daarnaast zijn management en gebruikersrapportages PowerBi in ontwikkeling.
 • Je zet evaluaties in Businessmonitor klaar, maakt mailingselecties en werkt aan sjabloonbeheer. Daarnaast werk je wekelijks aan 2 à 3 projecten zoals procesoptimalisatie of nieuwe functionaliteiten.
 • Je speelt een rol in de verwerking van inschrijvingen via de website. Na inschrijving ben je verantwoordelijk voor communicatie en checklists, cijferregistratie, finance, workflow management en workcenters.
 • Je doet wekelijks en dagelijks controles en zorgt ervoor dat huidige applicaties goed functioneren, je signaleert knelpunten en lost deze zelfstandig op.
 • Je houdt je bezig met het analyseren én optimaliseren van bedrijfsprocessen en bent verantwoordelijk voor het volledige proces van vraag tot oplevering.
 • Je bepaalt je eigen werkindeling en stelt je eigen takenpakket samen, natuurlijk in afstemming met je leidinggevende. Je bent zelfsturend en kunt goed prioriteiten stellen.
 • Je hebt een adviserende rol naar je leidinggevende/management over waar prioriteiten liggen en je hebt het vermogen om duidelijk te maken wat de organisatie nodig heeft.

1 application
0 views
Check job


30-03-2020 Hogeschool Inholland
Expert Information Security Management (docent)

 • De praktijk staat centraal vanaf dag één. Aan jou de taak om jouw studenten al snel zelfstandig te maken. Dit doe je door ze te begeleiden tijdens trainingen en projectwerk, praktijkopdrachten die ze uitvoeren in en rond Rotterdam bij uiteenlopende organisaties zoals bijvoorbeeld Veiligheidsregio's, Gemeente Rotterdam, Politie en het Havenbedrijf. Je blijft hierdoor nauw betrokken bij het werkveld. Ook kun je jouw contacten goed gebruiken om praktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden.
 • Je geeft onderwijs binnen een digitale leeromgeving waarbij werkcolleges en begeleiding een belangrijke rol spelen. Tijdens deze colleges maak je gebruik van afwisselende activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is.
 • Je begeleidt projectgroepen. Hierbij coach je studenten op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen.
 • Naast docent ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van veiligheid is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Goed om te weten
Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Om les te kunnen geven heb je vooralsnog geen lesbevoegdheid nodig. Wij begeleiden en coachen jou in je eerste jaar en faciliteren je in het tweede jaar (in tijd en middelen) om de onderwijsbevoegdheid te halen.

Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je toch nog?
Wij snappen dat je vragen hebt over 'het docent zijn/worden'. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving of hoe het is om docent te zijn in de praktijk. Neem dan eens contact op met Monique Heemskerk (Teamleider Integrale veiligheidskunde) via Monique.heemskerk@inholland.nl of 06-21115354. Zij kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden en wellicht kunnen jullie samen bepalen of het eventueel interessant is om een dag mee te lopen binnen ons team.

4 applications
0 views
Check job


26-03-2020 Hogeschool Inholland