Logo Hogeschool Inholland

Jobs posted by Hogeschool Inholland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Hogeschool Inholland.

Latest jobs

Docent Finance & Control (Bedrijfseconomie)

Je bent docent - Samen met een team van collega docenten verzorg je onderwijs in verschillende aan Finance gerelateerde vakken, zoals Cost Accounting, Externe Verslaggeving, Bestuurlijke Informatie Voorziening, Financiering, Financiële rekenkunde, Bedrijfsadministratie, Procesmining, Governance, Management Control Systems, voornamelijk op de locatie Alkmaar. Je zult tijdens werk- en hoorcolleges en in projecten studenten kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen op het gebeid van jouw expertise.

Je bent een leercoach - Zodra jouw studenten aan de slag gaan met opdrachten (projecten, stage, afstuderen) zal jij hen begeleiden en coachen op inhoud, vaardigheden en samenwerken. Jouw begeleiding is gericht op de ontwikkeling van studenten.
Je begeleidt (teams van) studenten door het geven van instructie en feedback. Je kijkt samen met hen vooruit in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling. Je onderhoudt contact met en voert (samen met studenten) opdrachten uit vanuit het werkveld, waardoor je als vanzelf op de hoogte blijft van ontwikkelingen in je vakgebied.

Je bent inhoudsdeskundige en collega - Naast docent ben je teamlid en deskundig op inhoud. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Finance is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk is van grote meerwaarde. Vanuit dat perspectief lever je ook een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs en de verdere ontwikkeling van het curriculum van de opleiding Finance & Control.

Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Beginnend in deze functie is het hebben van lesbevoegdheid (nog) niet nodig. Wel verwachten we aantoonbaar inzicht en affiniteit met toegepast wetenschappelijk onderwijs. Wij begeleiden en coachen onze docenten in hun eerste jaar en faciliteren ze, bij uitzicht op een vast dienstverband, in het tweede jaar van hun aanstelling in tijd en middelen om de onderwijsbevoegdheid te halen.

Goed om te weten
Op dit moment werken wij nog regelmatig vanuit huis. Dat houdt in dat vergaderingen, lessen en trainingen voornamelijk vanuit huis worden verzorgd. We ontwikkelen ons onderwijs naar een goede balans tussen van online en offline lessen en toetsen. Je zal daarom bij ons veel werken met Microsoft Teams, Moodle, en andere applicaties die het digitaal onderwijs mogelijk maken. Deel van de lessen zal vanuit huis verzorgd (blijven) worden. De hogeschool organiseert veel bijeenkomsten over alle digitale mogelijkheden om van en met elkaar te leren

0 applications
0 views
Check job


23-10-2020 Hogeschool Inholland
junior / medior backend ontwikkelaar

Je zal dagelijks werken aan het programmeren van onze technische applicaties en API-koppelingen tussen diverse systemen, zodat alle processen die de gebruiker niet ziet optimaal verlopen.
Met het team ontwikkel je maatwerkoplossingen met impact. Je denkt mee en werkt nauw samen met collega-developers en specialisten in sprints. Samen zorgen jullie ervoor dat we oplossingen realiseren waarmee ons onderwijs online succesvol is en de organisatie optimaal functioneert.

Je werkt met uiteenlopende technieken, waarbij het zwaartepunt ligt op .NET. Doordat jij innovatief te werk gaat maak je gebruik van nieuwe technieken en externe tools. Alles voor het beste resultaat.
Om je een betere indruk te geven van je werkinhoud hebben we enkele taken voor je op een rij gezet:

  • Ontwerpen, programmeren, testen en implementeren van nieuwe back-end toepassingen, bijvoorbeeld Application Programming Interfaces (API's).
  • Testen en verbeteren van bestaande back-end toepassingen.
  • Vertalen van functionele wensen van interne klanten naar concrete technische oplossingen.
  • Voeren van overleg met front-end developers, functioneel ontwerpers en andere specialisten die gaan over het ontwerpen van een systeem of toepassing.

Goed om te weten
Op dit moment werken wij nog grotendeels vanuit huis. Dat houdt in dat vergaderingen, lessen en trainingen voornamelijk vanuit huis worden verzorgd. Je zal daarom bij ons veel werken met Microsoft Teams, Zoom, en andere applicaties die het werken op afstand mogelijk maken.

0 applications
0 views
Check job


22-10-2020 Hogeschool Inholland
Docent Tourism Management

Jouw belangrijkste taak is om studenten mee te nemen in de wereld van het maatschappelijk verantwoord toerisme. We zijn op zoek naar een allrounder met kennis op het gebied van online marketing, airline management, strategisch management en MICE. Voorbeelden uit de praktijk spreken studenten aan en we zijn op zoek naar iemand met een goed netwerk.

Dit doe je vooral coachend, zodat studenten zich vrij voelen om te experimenteren en daarbij zelfstandigheid, competentie en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het motto van Inholland staat hierbij centraal: Leren = Durven. Verder ben je een kundige examinator, bouw je mee aan een community van studenten, docenten, experts, werkveldpartners en onderzoekers en kun je onderwijs ontwikkelen en coördineren.
We zijn op zoek naar een collega die kennis heeft van activerende didactiek en studenten in alle jaren van de opleiding kan lesgeven en studenten kan begeleiden in de afstudeerfase.

Goed om te weten
Zodra je het onderwijs goed in je vingers hebt zijn er allerlei mogelijkheden binnen en buiten de opleiding om je door te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door coördinator te worden van een minor of periode, of door in een commissie zitting te nemen. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een van onze onderzoeksprogramma's en onderwijsexperimenten. En uiteraard bieden we veel mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Kortom, Inholland is een hogeschool die veel groeimogelijkheden biedt.

Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Beginnend in deze functie is het hebben van lesbevoegdheid (nog) niet nodig. Wel verwachten we aantoonbaar inzicht en affiniteit met toegepast wetenschappelijk onderwijs. Wij begeleiden en coachen onze docenten in hun eerste jaar en faciliteren ze, bij uitzicht op een vast dienstverband, in het tweede jaar van hun aanstelling in tijd en middelen om de onderwijsbevoegdheid te halen.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. De eerste kennismakingsgesprekken zullen online plaatsvinden. Word jij onze nieuwe collega?

4 applications
0 views
Check job


22-10-2020 Hogeschool Inholland
Praktijk- en studiecoach masterstudenten verpleegkunde

Je bent onze docent 'leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren' - Dit houdt in dat jij studenten actief begeleidt tijdens de toepassing van alle opgedane kennis in de praktijk. Je coacht studenten en staat in direct contact met de praktijkbegeleider op de werkvloer. Je signaleert praktijk- en rolontwikkelingen en past deze direct toe in ons onderwijsaanbod.

Je bent inhoudelijk vakdocent - Je geeft werkcolleges en verzorgt coachbijeenkomsten. Tijdens deze onderwijsbijeenkomsten maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. Binnen de masteropleiding Advanced Nursing Practice ligt een duidelijke focus op klinisch redeneren: het methodisch en systematisch stellen van een diagnose en het indiceren, organiseren en verlenen van verpleegkundige en geneeskundige behandeling op basis van klinisch redeneren, waarbij de professionele standaard onderbouwd wordt gevolgd of waarvan onderbouwd wordt afgeweken op basis van evidence-based practice.

Je bent inhoudsdeskundige én collega - Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van de master opgeleide practitioner, is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn, betrekken we het werkveld actief in het onderwijs en zetten we relevante samenwerkingen op met andere disciplines. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Goed om te weten
Op dit moment werken wij nog regelmatig vanuit huis. Dat houdt in dat vergaderingen, lessen en trainingen voornamelijk vanuit huis worden verzorgd. We ontwikkelen ons onderwijs naar een goede balans tussen van online en offline lessen en toetsen. Je zal daarom bij ons veel werken met Microsoft Teams, Moodle, en andere applicaties die het digitaal onderwijs mogelijk maken. Deel van het lesgeven zal vanuit huis verzorgd (blijven) worden. De hogeschool organiseert veel bijeenkomsten over alle digitale mogelijkheden om van en met elkaar te leren.

Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem!
Om als docent de studenten te coachen heb je de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) nodig. Bezit je die nog niet, dan volg je op onze kosten hiervoor een opleiding van 6 tot 12 maanden na je eerste jaar. We verwachten dat je je ook daarna blijft ontwikkelen in onze lerende organisatie. Je durft kritisch naar jezelf te kijken en je mening aan te passen. Je zoekt de verbinding met je collega's en je laat zien wie je bent. Je probeert dingen uit en volgt je hart. Dat maakt jou een rolmodel voor je studenten én je collega's.

0 applications
0 views
Check job


21-10-2020 Hogeschool Inholland
Docent Social Work (Den Haag)

Je bent inhoudelijk docent - Als docent houd je je bezig met het verzorgen van vakdidactische lessen en trainingen aan de voltijd- en flexibele deeltijd van de opleiding Social Work Den Haag. Je geeft (online) hoorcolleges en trainingen. Tijdens deze colleges en trainingen maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij interactie tussen jou en student belangrijk is. De inzet varieert per periode.

Je bent een leercoach en begeleider en hebt ook ervaring hierin - Zodra jouw studenten aan de slag gaan met vraag gestuurde opdrachten zal jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het zelf vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen.

Je bent inhoudsdeskundige én collega - Naast docent zijn, ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Social Work is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

9 applications
0 views
Check job


21-10-2020 Hogeschool Inholland