Logo Aloysius Stichting

Vacatures geplaatst door Aloysius Stichting

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Aloysius Stichting.

Laatste vacatures

Leraar L11 met IB-taken (WTF 0,6), vervanging tijdens ziekte

Wat doe je?
Als intern begeleider ben je rechtstreeks betrokken bij de initiatiefklassen. Leerlingen die vanuit de oranje route (PO-advies) ondersteund worden bij de overstap naar het VO gaan in eerste instantie naar de initiatiefklas. Zij worden binnen het tijdsbestek van maximaal twee schooljaren middels een 'zachte landing' voorbereid op een overstap naar een reguliere groep. Daarnaast kan je als intern begeleider/ondersteuningscoördinator ook geconsulteerd worden voor vragen vanuit de reguliere groepen of met betrekking tot leerlingen die vanuit de initiatiefklas al eerder zijn doorgestroomd naar een reguliere setting.

De dagelijkse werkzaamheden die jij als intern begeleider uitvoert zijn heel divers:

  • je coacht en ondersteunt leerlingen door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij de start van de dag, of als opvang bij een time-out. Je werkt hierbij nauw samen met de persoonlijk mentor of (vak)docent(en). Je woont lessen bij en observeert en rapporteert je bevindingen. Deze overleg je met (vak)docenten en mentor(en) en indien nodig met je collega intern begeleider dan wel met de coördinator.
  • je coacht, ondersteunt en adviseert mentoren en (vak)docenten). Hierbij fungeer je als vraagbak / voorbeeld voor (vak)docent(en) en mentor(en), stimuleer je positief het klassenklimaat, initieert intern overleg m.b.t. leerling, (vak)docent en of mentor, coacht en adviseert (vak)docent(en) en mentor(en) vanuit je expertise speciaal onderwijs en passend onderwijs. Je taak is het versterken van het pedagogisch en didactisch handelen van mentoren en (vak)docenten. Verder analyseer je de vorderingen van de leerlingen en stel je hier een plan van aanpak voor op in samenwerking met mentor en (vak)docent(en).
  • je observeert op verzoek of op eigen initiatief individuele leerling(en) of een hele groep. Hierbij vertaal je dit naar een advies ter ondersteuning van de pedagogische, didactische en of organisatorische ontwikkeling en professionalisering en geeft advies aan collega's ter ondersteuning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
  • je begeleidt trajecten van leerlingen die een alternatief traject gaan volgen waarbij, binnen de gestelde tijd een overstap naar een reguliere setting niet haalbaar is. Je doet dit in samenspraak met intern en extern betrokken partijen. Hierbij hoort ook de bijbehorende administratieve verwerking van deze trajecten, denk dan bijvoorbeeld aan toelaatbaarheidsverklaring invullen en aanvragen.
  • je levert een bijdrage aan het vormen van beleid op verschillende manieren. Zo sluit je aan bij structurele overlegmomenten met de teamleider.
  • je sluit wekelijks aan bij het IOT (Intern Ondersteuningsteam).

Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Initieer jij onderwijsvernieuwing en/of ben jij specialist in een vakgebied? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar L11 heb jij minimaal een pabodiploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master.

Het betreft een tijdelijke vacature in verband met vervanging tijdens ziekte, ingaande per direct voor de duur van de ziekteperiode, uiterlijk t/m 10-07-2020.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 5.[1263]

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
2 views


21-01-2020 Widdonckschool Weert SO/VSO
Leraar L11 groep 1/2 vervanging (WTF 0.6)

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Je bent binnen de school trekker/adviseur van vernieuwingsprojecten, doet onderzoek en/of bent specialist op een bepaald vakgebied.


Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Initieer jij onderwijsvernieuwing en/of ben jij specialist in een vakgebied? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar L11 heb jij minimaal een pabodiploma , bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master. [1259]

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
51 views


15-01-2020 Antoniusschool IJmuiden
Leraarondersteuner VSO, schaal 7 (WTF 0,6)

Wat doe je?
Als leraarondersteuner help je in de klas. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, maar jij voert je taken zelfstandig uit. Je geeft les, kijkt toetsen na, ondersteunt en volgt de ontwikkeling van leerlingen en gaat in gesprek met leerlingen (en ouders).

Wat breng je mee?
Sociaal en communicatief vaardig? Mogelijk handig met ICT? Kun jij goed samenwerken, maar ook zelfstandig en planmatig werken? Breng jij lesstof goed over? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Wil jij blijven leren? Reageer dan snel!

Als leraarondersteuner heb je bv. een Associate degree (tweejarig hbo) nodig. Nog niet op zak? Via ons kun je jouw bevoegdheid halen.

Het betreft een parttime vacature (wtf 0,6), ingaande per direct voor de duur van één jaar met uitzicht op vast.[1262]

0 sollicitaties
0 views

24 sollicitaties
235 views


14-01-2020 De Korenaer Helmond
Leraar L11 (WTF 1.0)

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Je bent binnen de school trekker/adviseur van vernieuwingsprojecten, doet onderzoek en/of bent specialist op een bepaald vakgebied.


Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Initieer jij onderwijsvernieuwing en/of ben jij specialist in een vakgebied? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar L11 heb jij minimaal een pabodiploma , bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master. [1261]

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
134 views


10-01-2020 Antoniusschool IJmuiden
Leraarondersteuner (WTF 1,0)

Wat doe je?
Als leraarondersteuner help je in de klas. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, maar jij voert je taken zelfstandig uit. Je geeft les, kijkt toetsen na, ondersteunt en volgt de ontwikkeling van leerlingen en gaat in gesprek met leerlingen en ouders.

Wat breng je mee?
Sociaal en communicatief vaardig? Handig met ICT? Kun jij goed samenwerken, maar ook zelfstandig en planmatig werken? Breng jij lesstof goed over? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Wil jij blijven leren? Reageer dan snel!

Als leraarondersteuner heb je een Associate degree (tweejarig hbo) nodig. Nog niet op zak? Via ons kun je jouw bevoegdheid halen.

Het betreft een tijdelijke fulltime vacature (wtf 1,0), ingaande per direct voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast.[1262]

0 sollicitaties
0 views

61 sollicitaties
402 views


08-01-2020 De Korenaer Rector Baptistlaan