Logo Aloysius Stichting

Vacatures geplaatst door Aloysius Stichting

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Aloysius Stichting.

Laatste vacatures

Leraar L11 (WTF 0,6 - 1,0)

Bevoegdheid
Als leraar heb jij een Pabo-diploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen.

Kwaliteiten
Van de nieuwe enthousiaste collega wordt verwacht dat:

 • zij/hij in staat is kinderen veiligheid te bieden, een consequente aanpak hanteert als tweede natuur, structuur geeft, stevig in de schoenen staat en een flinke dosis creativiteit, relativeringsvermogen, doorzettingsvermogen en enthousiasme uitstraalt;
 • zij/hij in staat is gedragsproblemen van leerlingen duidelijk te verwoorden en inzichtelijk te maken;
 • zij/hij ervaring heeft in het werken met kinderen met ondersteuningsbehoeften (leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis);
 • goede contactuele eigenschappen bezit in de omgang met jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties;
 • bereid is bij te dragen aan schoolontwikkelingen, onderwijsvernieuwing en beleid;
 • een positieve instelling.

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Ook draag je bij aan schoolbeleid en uitvoering van onze koers.

Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Sta jij open voor vernieuwing en ICT-toepassingen in het onderwijs? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Het betreft een vacature voor bepaalde tijd, ingaande per direct t/m 31-07-2020, met uitzicht op vast.[1262]

0 sollicitaties
0 views

5 sollicitaties
104 views


17-09-2019 De Korenaer Strausslaan
Leraar Gym L11 (WTF 0.4)

 Hoe ziet onze gymles eruit?
Alle klassen krijgen 2x per week 40 minuten bewegingsonderwijs. De gymleraar bedenkt en organiseert de lessen, hij/zij krijgt ondersteuning van een leraartondersteuner die voornamelijk let op het gedrag van de kinderen.
We zorgen dat het aanbod gevarieerd is. Ook houden wij rekening met niveauverschillen binnen elke groep. Alles wat we aanbieden, proberen we gestructureerd en overzichtelijk te doen.
 

Wat verwachten we van jou?
- Feeling met de doelgroep
 • Nuchter en flexibel, met beide benen op de grond.
 • Humor en relativeringsvermogen
 • Een veilige sfeer in de gymzaal
 • Hulp kunnen vragen en kunnen aanvaarden.
 

Wat bieden we jou?
- Salarisschaal L11
 • Een fijne groep collega’s
 • Een gedegen inwerkperiode waarna je in staat bent om zelfstandig de lessen te draaien.
 • Assistentie tijdens de gymlessen van een SPH’er of een stagiair.
 

Ben jij diegene die wij zoeken? Of twijfel je of je het kan? Kom dan vooral eens praten. We geven je graag een zo eerlijk en uitgebreid mogelijk beeld van het werken op onze school.

Werkdagen: maandag en vrijdag, mogelijk met uitbreiding tot WTF 0,6 (1 dag IKC Satelliet)
Aanstelling voor bepaalde tijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020.[1244]

0 sollicitaties
0 views


16-09-2019 Gunningschool
Leraar L11

Het Kompas zoekt een Leraar L11 voor groep 5 (1 dag) en groep 7 (2 dagen). De werktijdfactor is 0,6 en de werkdagen in overleg.

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Je bent binnen de school trekker/adviseur van vernieuwingsprojecten, doet onderzoek en/of bent specialist op een bepaald vakgebied.

Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Initieer jij onderwijsvernieuwing en/of ben jij specialist in een vakgebied? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar heb jij een pabodiploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master. [1258]

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
162 views


16-09-2019 Het Kompas
Leraar L11 bovenbouw (WTF 0.4)

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Je bent binnen de school trekker/adviseur van vernieuwingsprojecten, doet onderzoek en/of bent specialist op een bepaald vakgebied.

Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Initieer jij onderwijsvernieuwing en/of ben jij specialist in een vakgebied? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar L11 heb jij minimaal een pabodiploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master. [1256]

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
75 views


13-09-2019 Antoniusschool Schagen
Leraar L11 (WTF 1,0)

Wat doe je?
Als leraar in het so/vso ben je van 8.45 tot 15.00 uur bij de leerlingen, ook bij eten in de zaal en pauze tussen de middag. Leerkracht onderhoudt de contacten (ouderbezoek) naar thuis en is samen met orthopedagoog verantwoordelijk voor kind en groepsplan.

Wat breng je mee?
In staat zijn een relatie op te bouwen met kinderen/jongeren met uiteenlopende problematieken. Behalve 'begeleidingskwaliteiten' zijn zeker ook 'leiderskwaliteiten' nodig om voor een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat te zorgen. Op bepaalde tijden wordt er groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend gewerkt, bijvoorbeeld bij weekopening, weeksluiting en grote schoolactiviteiten. Er wordt een groot beroep gedaan op het vermogen tot communiceren en samenwerken om de visie van de Hilt uit te kunnen voeren. Van ieder personeelslid verwachten we dat betrokkene zich kan binden en verbinden aan het werkconcept waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling een grote rol speelt. Om dit te realiseren vragen we aan een ieder: mag het ietsjes meer zijn!!

Als leraar L11 heb jij minimaal een pabodiploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master.

Het betreft een fulltime vacature per directe ingang tot einde van het schooljaar en wordt bij goed functioneren structureel.[1258]

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
71 views


05-09-2019 Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt