Logo Aloysius Stichting

Jobs posted by Aloysius Stichting

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Aloysius Stichting.

Latest jobs

Leraar L11 (WTF 0,4 - 1,0)

VSO de Ortolaan is op zoek naar de unieke leraar om ons team te komen versterken…

Deel jij onderstaande missie dan zijn we op zoek naar jou….

Elke dag opnieuw…..bieden we met ons team speciaal onderwijs voor leerlingen van12 tot 20 jaar.

Elke dag opnieuw….is het uitgangspunt dat iedere leerling zich zo goed mogelijk kan en mag ontwikkelen.

Elke dag opnieuw…..ervaren leerlingen het gevoel dat ze gezien en gehoord worden.

Elke dag opnieuw… voelen leerlingen dat ze fouten mogen maken, en leren wij ze hoe hiermee om te gaan.

Elke dag opnieuw staan wij met ons team, in zeer nauwe samenwerking met ouders en verzorgers, klaar voor juist die leerlingen die de unieke leerkracht nodig hebben.


Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Ook draag je bij aan schoolbeleid en uitvoering van onze koers.

Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Sta jij open voor vernieuwing en ICT-toepassingen in het onderwijs? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar heb jij een Pabodiploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master.

Het betreft een vacature voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast.

Ben jij die unieke leerkracht die we zoeken stuur dan een motivatiebrief en je CV. Solliciteren kan via de button 'solliciteer'.

Voor meer informatie en een impressie van onze school, ga naar www.ortolaanheibloem.nl[1248]

6 applications
52 views


20-02-2020 De Ortolaan Heibloem
Leraar L11 (WTF 0,4 - 1,0)

SO Widdonckschool is op zoek naar de unieke leraar om ons team te komen versterken…

Deel jij onderstaande missie dan zijn we op zoek naar jou….

Elke dag opnieuw…..bieden we met ons team speciaal onderwijs voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.

Elke dag opnieuw….is het uitgangspunt dat iedere leerling zich zo goed mogelijk kan en mag ontwikkelen.

Elke dag opnieuw…..ervaren leerlingen het gevoel dat ze gezien en gehoord worden.

Elke dag opnieuw… voelen leerlingen dat ze fouten mogen maken, en leren wij ze hoe hiermee om te gaan.

Elke dag opnieuw staan wij met ons team, in zeer nauwe samenwerking met ouders en verzorgers, klaar voor juist die leerlingen die de unieke leerkracht nodig hebben.

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Ook draag je bij aan schoolbeleid en uitvoering van onze koers.

Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Sta jij open voor vernieuwing en ICT-toepassingen in het onderwijs? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar heb jij een Pabodiploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master.

Het betreft een vacature voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast.

Ben jij die unieke leerkracht die we zoeken stuur dan een motivatiebrief en je CV. Solliciteren kan via de button 'solliciteer'.

Voor meer informatie en een impressie van onze school, ga naar www.widdonckschoolheibloem.nl[1256]

2 applications
51 views


20-02-2020 Widdonckschool Heibloem
Leraar L11 groep 1/2 vervanging (WTF 0.6)

Wat doe je?
Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs. Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. Dit doe je samen met leerlingen, ouders, netwerkpartners en (ondersteunende) collega's. Je bent binnen de school trekker/adviseur van vernieuwingsprojecten, doet onderzoek en/of bent specialist op een bepaald vakgebied.


Wat breng je mee?
Kijk jij graag naar mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Wil jij leerlingen zowel sociaal als cognitief laten groeien? Kun jij goed samenwerken en organiseren? Initieer jij onderwijsvernieuwing en/of ben jij specialist in een vakgebied? Wil jij blijven leren? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Reageer dan snel!

Als leraar L11 heb jij minimaal een pabodiploma , bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of een Master. [1253]

5 applications
108 views


14-02-2020 Antoniusschool Beverwijk
Leraar bewegingsonderwijs (WTF 1,0)

Wat doe je?
Ben jij de enthousiaste docent die zin heeft om jongeren te motiveren tot bewegen. Durf jij de uitdaging aan om jongeren te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Kun je tegen een stootje en laat je je niet ontmoedigen als het soms even tegenzit. Heb jij de humor om zaken ook op een andere manier tegemoet te treden en af en toe ook luchtig te kunnen maken? Dan zoeken we jou!

Wat breng je mee?
Van de nieuwe enthousiaste collega wordt verwacht dat:

 • je in staat bent kinderen veiligheid te bieden, een consequente aanpak hanteert als tweede natuur, structuur geeft, stevig in de schoenen staat en een flinke dosis creativiteit, relativeringsvermogen, doorzettingsvermogen en enthousiasme uitstraalt;
 • je in staat bent ondersteuningsbehoeften van leerlingen duidelijk te verwoorden en inzichtelijk te maken;
 • je ervaring hebt in het werken met kinderen met ondersteuningsbehoeften (leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis);
 • je goede contactuele eigenschappen bezit in de omgang met jongeren, ouders/verzorgers en betrokken instanties;
 • je bereid bent bij te dragen aan schoolontwikkelingen, onderwijsvernieuwing en beleid;
 • je een positieve instelling hebt.

Taken:

 • het verzorgen van bewegingsonderwijs aan diverse klassen;
 • bijwonen en bijdragen aan diverse overlegvormen;
 • onderwijsontwikkelingen/evaluaties en doelen bijhouden;
 • deelnemen aan her-/bijscholingscursussen;
 • het creëren van een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen;
 • inzet van pedagogische vaardigheden om jongeren te begeleiden en te coachen in hun ontwikkeling.

Als leraar bewegingsonderwijs heb je een afgeronde opleiding als docent bewegingsonderwijs (Academie Lichamelijke Opvoeding).

Het betreft een tijdelijke vacature voor wtf 1,0 ingaande per direct, uiterlijk t/m 10-07-2020 met uitzicht op vast.[1244]

0 applications
0 views

6 applications
208 views


11-02-2020 De Rungraaf Leuvenlaan
Intern begeleider (WTF 0,6)

Wie zijn wij?
Wij zijn een middelgrote SBO school in Lisse. Het team kenmerkt zich door een fijne combinatie van professionaliteit en gezellig werkplezier. We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor alle leerlingen. De Don Boscoschool ziet het als haar opdracht om leerlingen die onderwijsbehoeften hebben waaraan in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tegemoet kan worden gekomen, zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Leerlingen die onze school bezoeken hebben vaak ondersteuning nodig bij diverse ontwikkelingsgebieden. De kinderen behoeven ondersteuning op het gebied van het (leren) leren en/of gedrag.

Wat zoeken wij?
Het huidige zorgteam bestaat uit twee intern begeleiders en een orthopedagoog. Eén intern begeleider is werkzaam als interim voor de school. Voor deze plek zijn we op zoek naar een nieuwe vaste intern begeleider. De school heeft ingezet op een kwaliteitsontwikkeling door middel van het onderwijsconcept OGW4D (ambitiegericht werken) en zoekt een sterk onderwijskundig leider om dit traject aan te blijven sturen. We zoeken iemand die zich verbindt aan het team, leerkrachten in hun kracht zet, en analytisch en planmatig sterk is.
Daarnaast zoeken wij een daadkrachtige collega die een rol kan vervullen binnen ons professionele zorgteam (College van begeleiding, CVB). Dit betekent dat je in staat bent de zorgvragen over onze leerlingen te behandelen en hierover contact te hebben met ouders en diverse zorgverleners.

Wat ga je doen?
- Implementatie OGW4D
Je leidt en begeleidt het implementatietraject van OGW4D. Bij het implementeren van deze nieuwe didactische benadering stel je beleid op. Vanuit dit beleid bied je begeleiding aan leerkrachten. Aan het einde van een periode analyseer je de opbrengsten op schoolniveau. Je traint de leerkrachten de opbrengsten te duiden op groepsniveau. De leerkracht kan zijn of haar handelen vervolgens aanpassen om hogere opbrengsten na te streven. Op deze wijze houd je cyclisch zicht op de kwaliteit en stuur je leerkrachtgedrag bij om deze kwaliteit te borgen.

 • Zorgcoördinatie

Als intern begeleider ben je niet uitvoerend bezig met groepjes leerlingen, maar coördineer je hulpvragen. Je bent bewaker van de 1-zorg-route en spart met de overige leden van de commissie van begeleiding over (externe)hulpverlening die ingezet kan worden. Vanuit deze rol sluit je aan bij gesprekken over zorgleerlingen.

 • Aansturen van ondersteuningscyclus

Je bent de spin in het web bij de extra hulpverlening die we onze leerlingen bieden. Daarom sluit je aan bij zorggesprekken, oudergesprekken, gesprekken met externe (zorg)partijen en bouw je een netwerk op voor zorghulpverlening (in de regio).
De ene dag is de andere niet, en we vragen dan ook om een flexibele gedrag. Je speelt een rol in de achterwacht, intakegesprekken en bij hoge nood kun je een rol vervullen als invaller voor de klas. Uiteraard gaat dit allemaal in overleg en worden de taken gelijkmatig verdeeld over alle ondersteuners, waardoor je altijd focus zult houden op bovenstaande werkzaamheden.

Wat neem je mee?
Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, hebt je IB-papieren of Master SEN behaald, of hebt een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie. Je bent pedagogisch, didactisch en organisatorisch sterk. Je vindt het leuk om kwaliteit op schoolniveau zichtbaar te maken. Je werkt graag planmatig, zodat je cyclisch zicht blijft houden op de kwaliteit. Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen.

Je hebt verschillende communicatietechnieken ontwikkeld, zodat je zowel sterk bent in gesprekken met ouders als overleggen met en begeleiden van collega's.

Wat bieden wij?
De Don Boscoschool biedt een uitdagende en moderne leeromgeving. De school doorloopt een vooruitstrevend onderwijsconcept (OGW4D) vanuit de overtuiging dat de leerkracht ertoe doet. Binnen dit traject biedt de school jou een kans je te ontplooien als onderwijskundig leider. Je krijgt een plek in de CVB en je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de onderwijskundige koers. Daarnaast bieden wij je een enthousiast zorgteam, zodat je kunt sparren over zorgleerlingen en onderwijskwaliteit.

Deze functie betreft een aanstelling van 0,6 FT. Benoemingen honorering vindt plaats conform CAO-PO, schaal L11.

Interesse? Solliciteer![1245]

0 applications
0 views

15 applications
282 views


06-02-2020 Don Boscoschool