Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Projectleider Informatiemanagement, 28 uur per week

Ben jij vernieuwend en kun jij overtuigen als geen ander? Vind je het een uitdaging om de mogelijkheden op het gebied van ICT en informatiemanagement in goede banen te leiden? Tijd om je te leren kennen! Kom jij een kopje koffie of thee met ons drinken? Kom werken als projectleider Informatiemanagement.

Als projectleider Informatiemanagement ben jij degene die draagvlak creëert en met de verschillende betrokken stakeholders in overleg gaat. Je zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op tijd en goed op de hoogte zijn van de veranderingen. Je managet de risico's en verwachtingen van deze veranderingen bij opdrachtgever, gebruiker en medewerker.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de planning en budgettering van het project.

Voorbeelden van projecten die jij als projectleider oppakt zijn:

 • Digitaal stelsel omgevingswet;
 • Maatschappelijk vastgoed, nevenvestiging van het gemeentehuis, waarbij de Informatievoorziening ook een belangrijke rol speelt;
 • Vanuit ICT faciliteren van innovatieprojecten.

0 sollicitaties
83 views


28-11-2022 Gemeente Zundert
Beleidsmedewerker participatie en inburgering

Als beleidsmedewerker participatie en inburgering werk je veel samen met collega's in de regio.

Je ontwikkelt samen beleid op het gebied van integratie, werk en inkomen en participatie. Daarnaast voer je regie op onze uitvoeringsorganisaties Werkplein Hart van West-Brabant en WVS. Vanuit deze rol werk je aan de ketensamenwerking van partners op het gebied van de arbeidsmarkt.

Op het gebied van inburgering ben je beleidsmatig verantwoordelijk voor de opgave inburgering. Je behandelt sociale vraagstukken die vanuit de opgave opvang en asiel naar boven komen. Dit doe je in samenwerking met onze uitvoeringspartners zoals Werkplein, Vluchtelingenwerk en de woningcorporatie.

Het deelnemen aan samenwerkingsverbanden en het onderhouden van de contacten met de verwante organisaties is een belangrijk onderdeel van je werk.

Je bent de adviseur van de portefeuillehouder en sparringspartner voor je collega's daar waar het gaat om maatschappelijke vraagstukken.

Deze rol vraagt erom dat je als professional in staat bent om de inhoudelijke complexiteit van een zaak snel te doorgronden en inzichtelijk te maken voor de organisatie, directie en bestuur. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en door het veld te betreden leg je verbindingen tussen de verschillende relaties en bouw je een netwerk op dat je zelf onderhoudt.

4 sollicitaties
231 views


27-10-2022 Gemeente Zundert
Medewerker Interne controle en administratieve organisatie (AO/IC), 28 uur per week

Wil jij een steentje bijdragen aan het beheersen van onze processen en risico's zodat we het gemeentebestuur in staat stellen op een rechtmatige manier onze beloftes aan Zundert waar te maken? Reageer dan snel, dan gaan wij met elkaar in gesprek voor deze leuke en afwisselende functie.

De gemeente Zundert is een lerende organisatie en daarom continu in ontwikkeling. We zijn nu bezig met het indelen van onze control activiteiten volgens het three lines of defense model, waarbij processturing een belangrijke rol speelt. Dat vraagt om specifieke control op de procesinrichting en de inrichting van interne controle in de processen. Deze functie bestaat daarom uit activiteiten in de 2e lijn ( ondersteuning bij de financial control, de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden en advies op procesinrichting) en uit ondersteunende activiteiten in de 3e lijn (voorbereiden en ondersteunen bij controlewerkzaamheden door accountant, businesscontroller en concerncontroller.

Je komt te werken in een klein team met de businesscontroller en de concerncontroller en in nauwe samenwerking met de coördinator financiën. Het werk wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, in verschillende mate van zelfstandigheid uitgevoerd:

 • Het jaarlijks mede opstellen van het interne controleplan. Het uitvoeren van een risicoanalyse. Uitvoeren van de IC's op rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid opgenomen;
 • Coördineren van de informatievoorziening tussen de organisatie en de accountan bij de jaarlijkse interim- en jaarrekeningcontrole;
 • Periodiek (minimaal per kwartaal) op basis van in- en externe ontwikkelingen (mede) beoordelen of het interne controleplan nog passend is bij de processen en risico's van Zundert;
 • Rapporteren aan het controlteam en over de voortgang van het controleplan en op hoofdlijnen over de uitkomsten van de onderzoeken;
 • Mede ontwikkelen van methoden en technieken voor het uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles en de uitvoering hiervan verzorgen. Hierbij gaat het om de opzet, het bestaan en de werking van relevante beheersmaatregelen en de risico's voor getrouwheid en rechtmatigheid;
 • De verschillende teams en het programmamanagement (mede) ondersteunen bij de verbetering en de vastlegging van de procesanalyse;
 • Proactief adviseren over de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf en (periodiek) door de proceseigenaren zelf uit te voeren kwaliteitscontroles.

4 sollicitaties
195 views


21-10-2022 Gemeente Zundert
(junior) BOA domein 1 / openbare ruimte

Je houdt je bezig met toezicht en handhaving in de dorpen/kernen op het gebied van overlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval, honden, jongeren, verkeer en horeca. Je werkt daarbij informatie- en risicogestuurd.

Geen dag is hetzelfde: je weet nooit wat je op een dag precies gaat doen. Als BOA pak je verschillende uitdagingen op in de kernen en in het uitgestrekte buitengebied. Je bent de oren en ogen in de dorpen en hebt voelsprieten voor zaken die niet in de haak zijn. Een belangrijk onderdeel van ons werk hangt ook samen met de vele evenementen die georganiseerd worden zoals de aardbeienfeesten, bloemencorso, oktoberfeesten e.d. Voor de horeca in de gehele gemeente geldt geen vaste sluitingstijd.

Je bouwt een netwerk op in de wijken en draagt zorg voor een goede informatiepositie. Daarbij ligt de focus op het in contact treden met inwoners en het onderhouden van contact met ketenpartners, verenigingen, horeca en andere bedrijven. De gemeente Zundert beslaat een groot landelijk gebied dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Je denkt in creatieve oplossingen en organiseert samen met ketenpartners acties (repressief) en bijeenkomsten (preventief). Je aanpak is bij voorkeur preventief: je signaleert ongewenste situaties en bespreekt deze met betrokkenen.

Toezicht en handhaving behoren tot de kerntaken van de gemeente, maar zijn geen doel op zich. Het zijn instrumenten om spontane naleving van de regels te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan Zundert als veilige en prettige gemeente.

1 sollicitatie
59 views


14-10-2022 Gemeente Zundert
Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten (18-24 uur per week)

Krijg jij energie van en vind je het een uitdaging om in het samenspel tussen inwoners, ondernemers, dienstverlening en veiligheid vergunningen te verlenen?

Wij zoeken een energieke, proactieve collega met hart voor dienstverlening en verantwoordelijkheidsgevoel. Een echte verbinder, met inlevingsvermogen. Een casemanager die stressbestendig is en werk goed kan plannen en organiseren binnen een gemeente met actieve inwoners en ondernemers, waar veel evenementen plaatsvinden.

 • Samen met jouw collega casemanager ben je het aanspreekpunt voor (potentiële) aanvragers, voer je (voor)overleg en toets je aanvragen op volledigheid;
 • Je denkt mee in mogelijkheden vanaf het begin tot einde van de aanvragen om een vergunning;
 • Je behandelt aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten. Onder andere vergunningen op het gebied van evenementen, de Alcoholwet en de Wet op de kansspelen. Ook het uitvoeren van het standplaatsenbeleid maakt onderdeel uit van jouw werkzaamheden;
 • Op basis van landelijke wet- en regelgeving, de APV en het lokale beleidskader stel jij besluiten en adviezen op met afweging van alle betrokken belangen;
 • Na afloop van grotere evenementen voer je samen met jouw collega casemanager evaluatiegesprekken met de organisator;
 • Je volgt de ontwikkelingen en jurisprudentie van de wet- en regelgeving op het vakgebied APV en bijzondere wetten (waaronder de Wet Bibob) die relevant zijn voor de actualiteit van het gemeentelijk beleid; Als Bibob toetser kun je zelfstandig onderzoek uitvoeren aan de hand van de Wet Bibob;
 • Je bent de schakel tussen onze ketenpartners zoals GHOR, Politie en Brandweer, hier worden aanvragen integraal afgestemd; Het onderhouden van de contacten met onze ketenpartners vinden wij belangrijk;
 • Je hebt gevoel voor politiek gevoelige zaken en adviseert gevraagd en ongevraagd waar nodig aan het bestuur;
 • Samen met de collega's van Veiligheid adviseer je de burgemeester;

1 sollicitatie
104 views


13-10-2022 Gemeente Zundert