Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Grafisch vormgever / junior communicatiemedewerker (32 uur)

Als grafisch vormgever en communicatiemedewerker maak je deel uit van het communicatieteam, nu bestaande uit drie collega's. De helft van de tijd zorg jij voor onze visuele communicatie. Je vertaalt concrete ideeën naar visueel aantrekkelijke uitingen, passend binnen de huisstijl van de gemeente. Zo maak jij onze visuele ambities waar. Daarnaast ga je aan de slag met het uitvoeren van communicatieplannen. Je beheert communicatiekanalen, schrijft teksten, maakt foto's. Ook het organiseren van bijeenkomsten en het uitwerken van campagnes kan tot je werkzaamheden behoren.

Een dag op het werk van onze vormgever/communicatiemedewerker

In Zundert werken we hybride. Je start jouw werkdag op kantoor of vanuit huis. Dit bepaal jij zelf door te kijken waar jij die dag het meest efficiënt kunt werken. Onder het genot van je eerste kop koffie of thee, rond jij de infographic voor onze Netwerkbegroting 2024-2027 af. Hier ben je vorige week al druk mee bezig geweest. Het resultaat mag er zijn: een overzichtelijke plaat met onze inkomsten en uitgaven het komende jaar. Check, die is af!

Snel naar de gereserveerde vergaderruimte: je logt hier in op Microsoft Teams voor een overleg met een collega van communicatie. Er komt een campagne voor de nieuwe afvalinzameling en jij gaat de middelen ontwerpen. Samen bespreken jullie hoe jij deze middelen kan gaan vormgeven. Uit dit overleg komen actiepunten, hier kan jij volgende week mee aan de slag.

Vervolgens ga je naar buiten: er is een persmoment voor de oplevering van een nieuw woningbouwproject. Hier sluit je de ochtend af. Jouw talent voor fotografie komt erg goed van pas. Je schiet foto's voor onze website én social-mediakanalen. Ook maak je wat korte video's van het persmoment, deze kunnen altijd van pas komen.

De tijd vliegt, het is tijd om te lunchen. Op naar het raadhuis om daar gezellig met collega's te lunchen in de kantine. Na de lunch pak je nog een stuk fruit wat wekelijks vers wordt bezorgd voor alle collega's op kantoor en je landt op één van de flexplekken in het raadhuis.

Waar je werkzaamheden in de ochtend vooral uit vormgeving bestonden, ga je 's middags aan de slag met tactisch en uitvoerend communicatiewerk. Je plaatst de foto's die jij eerder vandaag maakte online. Daarnaast plan je wat social-mediaberichten in voor later die week.

Je sluit de middag af met een stukje organisatie. Collega's worden getraind om helder te communiceren. Een extern bureau verzorgt de trainingen. Jij bent eerste aanspreekpunt voor dit bureau. Ook plan je de trainingen én je informeert de collega's die getraind gaan worden. Zo, dat is ook geregeld! Afsluitend loop je nog één keer door je mailbox én werk je de laatste zaken af.

Je werkdag is voorbij. Voldaan ga je naar huis. Tijd voor ontspanning. Morgen weer een nieuwe dag!

0 sollicitaties
62 views


23-03-2023 Gemeente Zundert
Programmaondersteuner Dienstverlening, focus op Informatievoorziening en Facilitaire zaken (32-36 uur)

Een dag als programma ondersteuner dienstverlening is nooit hetzelfde. Door de aard van het werk en de verschillende focusgebieden zijn de werkzaamheden erg afwisselend en uitdagend. Daarom is flexibiliteit en stressbestendigheid belangrijk in deze rol.

Focusgebied informatievoorziening

 • Wij vinden een optimale interne dienstverlening belangrijk en hiervoor ben jij het eerste aanspreekpunt binnen Informatiemanagement. Bij vragen over of problemen met het gebruik van de verschillende devices zoals telefoon, laptop etc. ben je de helpende hand om de collega's gelijk weer op juiste weg te helpen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer, de registratie, het inrichten en het uitreiken van devices zoals laptops en smartphones. Je verzorgt ook de uitgifte van toegangsbadges en e-herkenningsmiddelen.
 • Je bent contactpersoon voor onze ICT samenwerkingspartner Equalit in situaties waar bij het faciliteren van medewerkers extra ondersteuning vraagt.

Focusgebied facilitair

 • Je bent projectverantwoordelijk bij het opzetten van een werkgroep bij bijvoorbeeld het herinrichten van kantoorruimten, bestellingen van meubilair, (kasten, bureaus etc.), het organiseren van interne verhuizingen en communicatie hierover naar de organisatie.
 • Je maakt een meerjarig onderhoudsplan voor binnen-schilderwerkzaamheden, meubels, losse elementen zoals balies, tv-schermen.
 • Je maakt een eerste aanzet voor de aanbesteding van nieuwe contracten op het gebied van post, kantoorartikelen, papier, koffievoorzieningen, schoonmaak etc.
 • Je controleert de geleverde materialen, pakbonnen en facturen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt van onze interne dienstverlening voor bedrijven en leveranciers en beheert lopende contracten.
 • Je bent contactpersoon voor partners die een ruimte huren in ons pand en onze netwerkpartners die werken in onze samenwerkingsruimte.
 • Je voorziet gevraagd en ongevraagd de contractbeheerders van relevante informatie over de prestaties van leveranciers;
 • Je bent inzetbaar bij overige algemene werkzaamheden.

0 sollicitaties
117 views


15-03-2023 Gemeente Zundert
Programmamanager

Je bent iemand met visie, je overziet het speelveld en kan daardoor snel de strategische koers bepalen voor de middellange en lange termijn. Je hebt affiniteit met en kennis van het focusgebied fysieke leefomgeving, maar bent breder inzetbaar. Door je brede interesse en blik naar buiten zorg jij ervoor dat je snel verbanden legt en kansen ziet. Doen we de goede dingen met elkaar en behalen we het beoogde effect? Of moeten we bijsturen? Je vertelt het verhaal van Zundert en draagt de visie van het programma uit naar externe partijen, maar ook intern.

Je bent een richtinggevende, proactieve, initiatiefrijke, gedreven professional die over academisch werk- en denkniveau beschikt en ervaring heeft op strategisch bestuurlijk adviserend niveau.

Je hebt ervaring in het doorgronden van complexe vraagstukken, rekening houdend met verschillende (politieke) belangen en je weet de kern helder te vertalen in de vorm van doelstellingen en activiteiten. Het hanteren van een brede scope en span of control gaat je goed af. Je durft beslissingen te nemen en regisseert op de besluitvorming. Reflecteren en kritisch zijn op de effecten van beleid vinden wij belangrijk. Als persoon beschik je over een zeer ruime kennis van bestuurlijke processen. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, organisatorische vaardigheden en je bent zowel binnen als buiten de organisatie een netwerker. Je hebt relevante werkervaring met het samenwerken in multidisciplinaire teams, het werken in een complexe omgeving en het verbinden van de diverse belangen.

4 sollicitaties
184 views


14-02-2023 Gemeente Zundert
Ambassadeur ondernemers en verenigingen

Als ambassadeur ondernemers en verenigingen ben jij het aanspreekpunt voor ondernemers, verenigingen en andere externe partners op het gebied van economie, sport en maatschappelijk vastgoed. Je hebt gevoel voor de belevingswereld van de betrokken partijen en je verbindt de wereld van deze partijen met die van de overheid. Om dit te bereiken bezoek je regelmatig de bedrijven, verenigingen en andere externe partners en onderhoud je deze relaties. Je stemt proactief met je relaties af, signaleert wensen en knelpunten (zowel op individueel niveau als sectoraal) en weet in te spelen op verschillende belangen. Je biedt hierbij een luisterend oor en maakt de vraag achter de vraag helder. Je denkt in oplossingen in de samenwerking met collega's, betrokken partijen en inwoners, coördineert processen en bewaakt de voortgang. Je bent zowel intern als extern een gesprekspartner, maar vooral een verbinder.

8 sollicitaties
128 views


13-02-2023 Gemeente Zundert
2 Buitengewoon opsporingsambtenaren, samen 1,5 fte

Je houdt je bezig met toezicht en handhaving in de dorpen/kernen op het gebied van overlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval, honden, jongeren, verkeer en horeca. Je werkt daarbij informatie- en risicogestuurd. Je doet dit samen met je BOA collega's, toezichthouders van de gemeente en soms ook alleen.

Geen dag is hetzelfde: je weet nooit wat je op een dag precies gaat doen. Als BOA pak je verschillende uitdagingen op in de kernen en in het uitgestrekte buitengebied. Je bent de oren en ogen in de dorpen en hebt voelsprieten voor zaken die niet in de haak zijn. Een belangrijk onderdeel van ons werk hangt ook samen met de vele evenementen die georganiseerd worden zoals de aardbeienfeesten, bloemencorso, oktoberfeesten e.d. Voor de horeca in de gehele gemeente geldt geen vaste sluitingstijd.

Je bouwt een netwerk op in de wijken en draagt zorg voor een goede informatiepositie. Daarbij ligt de focus op het in contact treden met inwoners en het onderhouden van contact met ketenpartners, verenigingen, horeca en andere bedrijven. De gemeente Zundert beslaat een groot landelijk gebied dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Je denkt in creatieve oplossingen en organiseert samen met ketenpartners acties (repressief) en bijeenkomsten (preventief). Je aanpak is bij voorkeur preventief: je signaleert ongewenste situaties en bespreekt deze met betrokkenen.

Toezicht en handhaving behoren tot de kerntaken van de gemeente, maar zijn geen doel op zich. Het zijn instrumenten om spontane naleving van de regels te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan Zundert als veilige en prettige gemeente.

1 sollicitatie
93 views


01-02-2023 Gemeente Zundert