Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Projectleider ruimtelijke ontwikkeling

Projectleider ruimtelijke ontwikkeling

36 uur per week

Of het nu gaat om een grote binnenstedelijke ontwikkeling, de herinrichting van een bedrijventerrein of de aanleg van een speelplek: de projecten die jij managet hebben impact. En dus spelen er veel belangen en opereer je in het middelpunt van een politieke en bestuurlijke omgeving.

Geniet je daar van?

Solliciteer dan op deze baan en ontdek Gemeente Zundert als werkgever!

3 sollicitaties
47 views


14-10-2019 Gemeente Zundert
Juridisch medewerker Vergunningen

Als Juridisch medewerker Vergunningen werk je als specialist bij het team Vergunningen binnen het Uitvoeringsprogramma Service. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van beleid met betrekking tot vergunningverlening en het voeren van procedures op het gebied van vergunningverlening. Je volgt de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en adviseert en ondersteunt je collega's daarbij. Ook speel je een rol bij de implementatie van de Omgevingswet.

Je werkzaamheden als Juridisch medewerker Vergunningen zijn o.a.:

  • Je adviseert over initiatieven en ruimtelijke onderbouwingen;
  • Je stelt beschikkingen op of doet een juridische check;
  • Je beantwoordt inspraakreacties en zienswijzen;
  • Je adviseert je collega's en bestuur over de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;
  • Je volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht;
  • Je stelt beleid op, op basis van de WABO;
  • Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures.

14 sollicitaties
239 views


30-09-2019 Gemeente Zundert
Casemanager WABO / Vergunningverlener

Je bent het aanspreekpunt voor aanvrager en initiatiefnemer en voert de regie op het proces van aanvraag/initiatief tot het afgeven van de vergunning.

Je denkt mee met initiatiefnemers om te kijken of en hoe zij initiatieven kunnen realiseren op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je houdt rekening met de wensen en behoeften van de aanvrager en de kaders die gelden vanuit de wetgeving. Communicatie, het verzamelen van de benodigde informatie, het delen hiervan met de juiste personen en hen stimuleren tot meedenken is een belangrijke activiteit.

Je beoordeelt én coördineert het proces van aangevraagde omgevingsvergunningen. Je toetst aanvragen aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, milieubeleid en andere relevante regelgeving en zet adviezen uit. Je ontwikkelt beleid op het gebied van vergunningverlening en de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

23 sollicitaties
238 views


15-07-2019 Gemeente Zundert
Leerplichtambtenaar

Als Leerplichtambtenaar handhaaf je de Leerplichtwet. Je bestrijdt schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jongeren van 5 tot 18 jaar. Je onderzoekt en onderneemt actie na een melding van ongeoorloofd verzuim. Je spreekt leerlingen aan op ongeoorloofd verzuim aan en je stimuleert hen om weer naar school te gaan. Leerplichtambtenaar is een veelzijdige functie. Je voert gesprekken met leerlingen, ouders en hulpverlening. Je verricht huisbezoeken en bemiddelt bij conflicten tussen ouder(s) / verzorger(s) en school. Je houdt je bezig met het opstellen van een proces-verbaal en rapportages. Verder onderzoek je en handel je vrijstellingsverzoeken af.

Leerplichtambtenaar is een zelfstandige specialistische functie, waar je ook intensief samen werkt met diverse partners (scholen, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, dagbestedingsprojecten en samenwerkingsverband onderwijs). Je neemt deel aan overleggen binnen en buiten de organisatie. Voor je rol is het van belang dat je een groot netwerk om je heen hebt met zowel in- als externe contacten. Binnen deze verschillende werkzaamheden pas je enerzijds de wet - en regelgeving toe en anderzijds heb je inzicht in en gevoel voor sociale maatschappelijke problematiek. Je weet de juiste balans te vinden tussen handhaving en zorg. Je krijgt te maken met complexe situaties en je bent in staat om knelpunten te signaleren en te bespreken met de betrokken partijen.

50 sollicitaties
699 views


02-07-2019 Gemeente Zundert