Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

RO adviseur Vitaal Buitengebied/Duurzaamheid

Je hebt als RO adviseur op de thema's vitaal buitengebied en duurzaamheid een afwisselende functie waarbij je veel samenwerkt met de collega's van de programma's Economie/Innovatie en Omgeving/Maatschappij. Vanuit jouw deskundigheid van ruimtelijke ordening lever je een bijdrage aan projecten in het kader van de warmtevisie, zonnevisie, regionale energiestrategie en regeling reductie energiegebruik. Waar staan we (deze) ontwikkelingen toe en welke ruimtelijke voorwaarden stellen we daaraan?

Binnen het project vitaal buitengebied ga je aan de slag met concrete ruimtelijke initiatieven. Je bent onder andere verantwoordelijk voor de behandeling van principeverzoeken, ruimtelijke procedures en veegplannen. Je werkt samen met de gemeenschap, de provincie en het waterschap. Begrippen als gebiedsgerichte aanpak, meerwaardecreatie, maatwerk en (ruimtelijke) kwaliteit staan daarbij centraal. Hoe breng je opgaven samen, creëer je een nieuw perspectief en geef je vorm aan de nieuwe manier van samenwerken die de omgevingswet van ons vraagt?

Je neemt deel aan diverse interne en externe overlegvormen. Je informeert en adviseert diverse partijen waaronder collega's, directie en bestuur over de ruimtelijke ontwikkelingen en procedures.

Je komt te werken in een informele cultuur met korte lijnen en een prettige werksfeer.

7 sollicitaties
128 views


03-03-2020 Gemeente Zundert
Databeheerder Basisregistratie adressen en gebouwen

Als databeheerder beoordeel en verwerk je mutaties van de basisregistratie BAG in de diverse systemen. Jouw uitdaging is om er voor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het "bronhouder" zijn van diverse basis- en kernregistraties. Met jouw inzet en proactieve houding laat je het nut en de noodzaak van de basisregistraties in de gemeentelijke organisatie zien. Je maakt het mogelijk dat de gemeente haar taken op een correcte wijze kan uitvoeren.

Het takenpakket van de Gegevensbeheerder is heel breed en geeft veel variatie in je werk. Een greep uit de werkzaamheden:

  • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit, wegwerken van fouten in de basisregistratie.
  • Verwerking statuswijzigingen.
  • Beoordelen en afhandelen van terugmeldingen.
  • Opstellen van huisnummer- en straatnaambesluiten.
  • Het afstemmen van informatie.
  • Het afstemmen van de beheerinformatie vanuit het beheer van de openbare ruimte.
  • Het volgen van de ontwikkelingen m.b.t. de diverse basisregistraties, beheersystemen en mede zorgdragen voor de invoering van deze ontwikkelingen.
  • Het verstrekken van informatie.
  • Digitaal meten en berekenen van gebruiksoppervlakte.
  • Het onderhouden van contacten met derden en collega's in onze organisatie over aan te leveren informatie voor de diverse basisregistraties en beheersystemen.

21 sollicitaties
205 views


24-02-2020 Gemeente Zundert
Databeheerder Openbare Ruimte

Als Databeheerder Openbare Ruimte ken jij de leefomgeving in de gemeente Zundert digitaal op je duimpje. Je beoordeelt en verwerkt de mutaties van de beheerssystemen BOR en van de basisregistraties. Jouw uitdaging is om er voor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het "bronhouder" zijn van diverse basis- en kernregistraties. Met jouw inzet en proactieve houding laat je het nut en de noodzaak van de basisregistraties en beheersystemen in de gemeentelijke organisatie zien. Daarmee zorg je ervoor dat het opstellen van (meerjarige) beheer- en onderhoudsplannen en projecten altijd gebaseerd is op betrouwbare gegevens. Je maakt het mogelijk dat de gemeente haar taken op een correcte wijze kan uitvoeren.

Het takenpakket van de databeheerder is heel breed en geeft veel variatie in je werk. Een greep uit de werkzaamheden:

  • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit, van de beheersystemen BOR (Beheer Openbare Ruimte) en de basisregistratie.
  • Het doorvoeren van mutaties binnen de beheersystemen naar aanleiding van veranderingen buiten. Dit in overleg met projectleiders.
  • Het afstemmen van informatie.
  • Het afstemmen van de beheerinformatie vanuit het beheer van de openbare ruimte.
  • Het volgen van de ontwikkelingen m.b.t. de diverse basisregistraties, beheersystemen en mede zorgdragen voor de invoering van deze ontwikkelingen.
  • Het verstrekken van informatie.
  • Het onderhouden van contacten met derden en collega's in onze organisatie over aan te leveren informatie voor de diverse basisregistraties en beheersystemen.

17 sollicitaties
212 views


24-02-2020 Gemeente Zundert
Salarisadministrateur

Je hebt als Salarisadministrateur een afwisselende functie waarbij je veel samenwerkt met de HRM adviseurs en de Programma ondersteuner HRM. Je takenpakket is gevarieerd; je bent verantwoordelijk voor de gehele salarisadministratie, beheert als functioneel beheerder het e-HRM systeem en biedt administratieve ondersteuning bij diverse HR processen.

Je bent verantwoordelijk voor het invoeren van de mutaties, het verwerken van onkosten declaraties en de maandelijkse verloning van medewerkers en politieke ambtsdragers. Je ziet het als een uitdaging om elke maand, foutloos, de salarisadministratie te voeren. Daarnaast ben jij hét aanspreekpunt voor de medewerkers die vragen hebben over hun salaris.

15 sollicitaties
203 views


24-02-2020 Gemeente Zundert
Medewerker Contractbeheer Grondstoffen

Als medewerker Contractbeheer Grondstoffen ben jij de verbindende schakel om in Zundert de afvalstromen om te zetten in herbruikbare grondstoffen. Je werkt integraal en samen met beleidsadviseurs en uitvoerders aan de inzameling en verwerking van de afvalstromen. Jij hebt het overzicht op alle afvalstromen en de contractpartners waar de gemeente mee werkt. Je ontwikkelt en beheert de meerjarige contracten. Je zorgt ervoor dat het contractbeheer up-to-date is en blijft. Je stemt hiervoor af met beleids- en inkoopadviseurs. Je zorgt voor verbinding met onze uitvoerders op de Milieustraat. Prioritering en planning van activiteiten sluiten aan op het ambitieniveau van de gemeente en houden rekening met wensen uit de samenleving. Als budgetbeheerder ben je financieel verantwoordelijk voor de realisatie van de contracten. Je bereidt nieuwe contracten voor en voert aanbestedingen voor het inzamelen en verwerken van de afvalstromen uit. Samen met de beleidsadviseur adviseer je het college over het beleid en de uitvoering. Voor de collega's en het bestuur ben je tevens de vraagbaak over afvalstromen en grondstoffen. Daarom volg je de ontwikkelingen in het vakgebied voortdurend.

17 sollicitaties
178 views


21-01-2020 Gemeente Zundert