Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Uitvoerend beleidsmedewerker Sociaal Domein

In deze functie ben je programma breed werkzaam binnen de beleidsterreinen WMO, jeugdwet, participatie, onderwijs, sport en huisvesting. Als uitvoerend beleidsmedewerker draag je zorg voor de uitvoering van het beleid op lokaal en regionaal niveau. Je bent ondersteunend aan de beleidsmedewerkers, onderhoudt de contacten met onze netwerkpartners en bent zowel in als extern de verbindende factor binnen de verschillende beleidsterreinen.

Deze rol vraagt om een goede samenwerking en afstemming met de beleidsmedewerkers. Daarnaast is het van belang om inzicht te hebben in de verschillende beleidsterreinen waardoor je verbanden en daarmee koppelingen kunt leggen.

4 sollicitaties
174 views


29-07-2022 Gemeente Zundert
Adviseur integrale zorg

Je bent een bevlogen professional die vanuit zijn of haar expertise een bijdrage wilt leveren aan het behandelen van complexe casuïstiek en het voorkomen hiervan. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om je aan te passen aan de omgeving waarin de complexiteit speelt. Je hebt het vermogen om te relativeren. Deze vaardigheden weet je optimaal te gebruiken in samenwerkingsrelaties, overleg en situaties met tegenstrijdige belangen en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je toegankelijk in contact, ben je een geboren netwerker en in staat verder dan de vastgestelde kaders te kijken. Je hebt een natuurlijke manier van leiding en regie nemen. Tenslotte heb je een planmatige en procesmatige manier van werken, die resultaat- en kwaliteitsverhogend is. Je vindt het leuk om praktische en methodische werkprocessen op te zetten.

Je beschikt daarnaast over:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • Kennis van de bijdrage en rol van de verschillende disciplines binnen het sociale domein.

4 sollicitaties
168 views


22-07-2022 Gemeente Zundert
(Junior ) Wegbeheerder, 36 uur per week

Als junior wegbeheerder ken jij de infrastructuur van de gemeente Zundert op je duimpje. Je werkt in een team van adviseurs, projectleiders en uitvoerders aan de ontwikkeling en het beheer van onze wegen en kunstwerken. Je zorgt voor het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen. Prioritering en planning van activiteiten sluiten aan op de ambities van de gemeente en houden rekening met wensen uit de samenleving. Je vertaalt de beheerplannen in uitvoeringsplannen en voorziet die van randvoorwaarden en uitgangspunten.

Je houdt de beheerdata actueel door bijvoorbeeld afstemming met collega's van informatiemanagement. Als budgetbeheerder ben je financieel verantwoordelijk voor de realisatie en interne opdrachtgever voor de projectleiders. Je bereidt voor en voert aanbestedingen voor het dagelijks onderhoud uit.

Je adviseert het college B&W over het beleid/ beheer en de uitvoering. Tevens ben je een vraagbaak en adviseur voor de collega's en het bestuur.

Kortom: een veelzijdige en afwisselende baan in een enthousiast team.

2 sollicitaties
92 views


08-07-2022 Gemeente Zundert
Senior beleidsmedewerker Sociaal Domein

In deze functie ligt het accent op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en beleid met betrekking tot welzijn en mantelzorgbeleid. Als beleidsmedewerker ontwikkel, initieer en monitor je beleid op zowel regionaal als lokaal niveau. Je neemt deel aan samenwerkingsverbanden, je onderhoudt de contacten met verwante organisaties en stuurt op gemaakte subsidie-afspraken. Je bent de adviseur van de portefeuillehouder en sparringspartner voor je collega's daar waar het gaat om maatschappelijke vraagstukken.

Deze rol vraagt erom dat je als professional in staat bent om de inhoudelijke complexiteit van een zaak snel te doorgronden en inzichtelijk te maken voor de organisatie, directie en bestuur. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en door het veld te betreden leg je verbindingen tussen de verschillende relaties en bouw je een netwerk op dat je zelf onderhoudt.

4 sollicitaties
100 views


28-06-2022 Gemeente Zundert
Planoloog

Als planoloog werk jij mee aan een prachtig en leefbaar Zundert. Je werkt integraal en samen met een team van projectleiders, adviseurs en externe partijen aan de (her)ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving.

Je werkzaamheden bestaan uit het beoordelen en verwerken van bestemmings- en wijzigingsplannen die ingediend worden. Je schakelt hierbij verschillende vakdisciplines in, vraagt hen om advies en maakt een integrale overweging.

Je verzorgt de gehele ruimtelijke procedure en zorgt dat deze aan de wettelijke voorschriften voldoet. De wijzigingsplannen betreffen vooral locaties in het buitengebied (vaak voormalige agrarische bedrijven, VAB's).

Je adviseert projectleiders over ruimtelijke procedures bij grotere en complexere projecten, waaronder transformatie- en inbreidingsopgaven. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de beoordeling en het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Je kunt knopen doorhakken en beschikt over goede oordeelsvorming. Je zoekt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en bent bereid hiervoor de grenzen op te zoeken binnen gestelde kaders.

Je hebt ook een rol binnen projecten rond de invoering van de nieuwe Omgevingswet. En je vindt het een sport om met inwoners en collega's te zoeken naar de juiste oplossing voor de uitdagingen die er liggen binnen het fysieke domein.

1 sollicitatie
64 views


28-06-2022 Gemeente Zundert