Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Projectleider groen (junior) Beheer en Ontwikkeling Openbare ruimte (36 uur per week)

Als Projectleider Beheer en Ontwikkeling Openbare Ruimte ken jij de leefomgeving in de gemeente Zundert op je duimpje. Je werkt integraal, projectmatig en samen in een team van adviseurs, projectleiders, uitvoerders en collega’s servicedienst aan de ontwikkeling en het beheer van onze openbare ruimte.

Je zorgt voor het opstellen en uitvoeren van projectplannen die gericht zijn op nieuwe aanleg, groot en dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Projecten gericht op sport en groen vormen een aanzienlijk onderdeel van je werkzaamheden.

Prioritering en planning van de projecten sluiten aan op het ambitieniveau van de gemeente en houden rekening met wensen uit de samenleving. Als projectleider ben je budgetverantwoordelijk en realiseer je jouw projecten binnen de gestelde kaders. Je bereidt voor en voert aanbestedingen voor de projectopgave uit. Je stemt hiervoor af met beleids- en inkoopadviseurs.

Je geeft leiding aan projecten, voert directie en bent aanspreekpunt voor de toezichthouder en beheerders. Je hebt naast de benodigde vakkennis een sterke affiniteit met cultuur techniek, groen en civiele techniek.

Je adviseert het college over de projectmatige aanpak en de uitvoering. Tevens ben je een vraagbaak en adviseur voor de collega’s, het bestuur en inwoners.

6 sollicitaties
116 views


13-09-2023 Gemeente Zundert
Senior medewerker informatie- en procesbeheer (28 uur per week)

Wij groeien naar een meer digitale organisatie. Als senior medewerker IPB ga je deze transitie begeleiden op het gebied van de systemen en werkprocessen. Je begeleidt en enthousiasmeert je collega’s bij deze wijzigingen. Hiernaast richt jij het informatiebeheer mee in. Je signaleert proactief knelpunten in het informatie- en archiefbeheer en voert noodzakelijke verbeteringen door. Het analyseren van deze knelpunten weet je te vertalen in verbetervoorstellen en oplossingen voor gesignaleerde uitdagingen. Daarnaast help je mee bij de dagelijkse uitvoering.

Je bent onze ambassadeur voor Informatiebeheer. Je bent ondernemend, proactief en kunt goed communiceren. Een ander overtuigen gaat je goed af en je voelt je als een vis in het water als je netwerkt om je doel te bereiken. Je bent een teamspeler voor je collega’s. Je legt verbindingen tussen de programma’s en stimuleert en verstevigt deze. Het organiseren van je eigen werk gaat je goed af en klantgerichtheid heb je hoog in het vaandel staan. Natuurlijk volg je alle vakinhoudelijke ontwikkelingen van Informatie en Proces Beheer, denk hierbij aan bijvoorbeeld de Archiefwet, Omgevingswet, WOO en Microsoft 365.

5 sollicitaties
129 views


30-08-2023 Gemeente Zundert
Medewerker informatie – en procesbeheer (24 uur per week)

  • Je gaat aan de slag met het aannemen, sorteren, scan klaar maken en scannen van de poststukken;
  • Je gaat aan de slag met het digitaal archiveren;
  • Je verzorgt en bewaakt de ontsluiting van (digitale) documenten;
  • Je beoordeelt en registreert inkomende, uitgaande en interne informatie in de beschikbare systemen;
  • Je vult metagegevens in het zaaksysteem aan en legt deze vast;
  • Je digitaliseert daarvoor in aanmerking komende fysieke informatie in de beschikbare systemen;
  • Je adviseert gebruikers met betrekking tot het plaatsen van documenten in het zaaksysteem;
  • Je handelt integer en naar de gegeven Wet- en regelgeving, richtlijnen, instructies e.d.

12 sollicitaties
213 views


30-08-2023 Gemeente Zundert
Woo Functionaris (32 uur per week)

Je bent het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie wanneer een Woo-verzoek ontvangen wordt. Medewerkers kunnen bij jou terecht met vragen of voor een advies. Als de collega van het betreffende programma waar het Woo verzoek is ontvangen, het Woo-verzoek niet kan afhandelen, handel jij het verzoek zoveel mogelijk af. Voor de zoekslag naar informatie is het programma te allen tijde aan zet, maar jouw deskundige hulp kan ook daarbij nodig zijn. Denk met name aan het bepalen welke van de verzamelde informatie niet of niet volledig openbaar gemaakt behoort te worden. Je houdt je bezig met het opstellen van standaard-correspondentie en beschikkingen. Je verzorgt de coördinatie van het Woo-verzoek en houdt oog voor de termijnen. Zo nodig vraag je de informatievrager om het verzoek te specificeren, of je bespreekt bij een omvangrijk verzoek de wijze van afhandeling daarvan met de informatievrager. Je signaleert eventuele problemen en stuurt zo nodig bij. In geval van een bezwaar- of beroepsprocedure vertegenwoordig je het bestuursorgaan ter zitting en draag je zorg voor het verweerschrift. Daarnaast maak je voor de organisatie heldere kaders voor de afhandeling van een Woo-verzoek, en zorg je met collega’s voor de implementatie van de actieve openbaarmaking vanuit de Woo. Tevens wordt je aangewezen als de Woo-contactpersoon.

Naast de primaire taak van Woo Functionaris, verricht je ook werkzaamheden die een positieve bijdrage leveren aan de juridische kwaliteit van de producten en diensten van de gemeente Zundert.

7 sollicitaties
124 views


28-08-2023 Gemeente Zundert
Databeheerder met GIS kennis (24 uur per week)

Als databeheerder met GIS kennis ben je dagelijks actief bezig met de informatiehuishouding van de gemeente en ben je primair verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Je levert in deze functie een belangrijke bijdrage aan de informatievoorziening met betrekking tot geo-gerelateerde informatie van de gemeente.

Je beoordeelt en verwerkt de mutaties van onder andere de basisregistraties. Je registreert nieuwe gegevens in gegevensverzamelingen. Je controleert en bewerkt de gegevens en zorgt dat de gemeente voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het “bronhouder” zijn van diverse basis – en kernregistraties. Met jouw inzet en proactieve houding laat je het nut en de noodzaak van de basisregistraties en beheersystemen in de gemeentelijke organisatie zien. Je maakt het mogelijk dat de gemeente haar taken op een correcte wijze kan uitvoeren. Je volgt in je werk altijd de geldende wet- en regelgeving.

7 sollicitaties
82 views


18-07-2023 Gemeente Zundert