Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Senior Jurist Ruimtelijke Ordening

Als jurist ruimtelijke ordening houd jij je binnen het Programma Omgeving & Maatschappij vooral bezig met bestemmingsplanprocedures, met het meedenken en adviseren over juridische beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening, en met het geven van juridisch advies bij omgevingsrechtelijke vragen. Je werkt bij ruimtelijke ontwikkelingen (m.n. in stedelijk gebied) nauw samen met de projectleiders, bijvoorbeeld door mee te schrijven aan de beantwoording van inspraakreacties en zienswijzen, met als doel om een zorgvuldig voorbereid juridisch planologisch kader vast te laten stellen. Wanneer het daarbij komt tot een beroepsprocedure, draag je zorg voor het verweerschrift en vertegenwoordig je de gemeenteraad ter zitting bij de Raad van State. Verder handel je planschadeverzoeken af en vertegenwoordig je bij daaruit voortkomende bezwaar- of (hogere) beroepsprocedures het college van burgemeester en wethouders in rechte.

Je hebt als jurist ruimtelijke ordening de nodige kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. Je houdt je uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, niet alleen wat landelijke wetgeving betreft (zoals de Omgevingswet) maar ook ten aanzien van jurisprudentie. Verder heb je ervaring met het voeren van juridische procedures (bezwaar, beroep en hoger beroep). Je kennis van het privaatrecht kan je tevens van pas komen in deze functie wanneer ook dat rechtsgebied bij een bepaalde ruimtelijke kwestie aan de orde is.

3 sollicitaties
123 views


12-05-2020 Gemeente Zundert