Logo Gemeente Zundert

Vacatures geplaatst door Gemeente Zundert

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Zundert.

Laatste vacatures

Medewerker Contractbeheer Grondstoffen

Als medewerker Contractbeheer Grondstoffen ben jij de verbindende schakel om in Zundert de afvalstromen om te zetten in herbruikbare grondstoffen. Je werkt integraal en samen met beleidsadviseurs en uitvoerders aan de inzameling en verwerking van de afvalstromen. Jij hebt het overzicht op alle afvalstromen en de contractpartners waar de gemeente mee werkt. Je ontwikkelt en beheert de meerjarige contracten. Je zorgt ervoor dat het contractbeheer up-to-date is en blijft. Je stemt hiervoor af met beleids- en inkoopadviseurs. Je zorgt voor verbinding met onze uitvoerders op de Milieustraat. Prioritering en planning van activiteiten sluiten aan op het ambitieniveau van de gemeente en houden rekening met wensen uit de samenleving. Als budgetbeheerder ben je financieel verantwoordelijk voor de realisatie van de contracten. Je bereidt nieuwe contracten voor en voert aanbestedingen voor het inzamelen en verwerken van de afvalstromen uit. Samen met de beleidsadviseur adviseer je het college over het beleid en de uitvoering. Voor de collega's en het bestuur ben je tevens de vraagbaak over afvalstromen en grondstoffen. Daarom volg je de ontwikkelingen in het vakgebied voortdurend.

1 sollicitatie
33 views


21-01-2020 Gemeente Zundert
Functioneel Beheerder

In de functie van Functioneel Beheerder ben je zowel actief bezig met de continuïteit van de bestaande informatievoorziening, als met vernieuwingen. Jouw aandacht ligt voornamelijk op samenwerken. Je zorgt er niet alleen voor dat de communicatie tussen applicaties goed verloopt, maar ook voor een optimale communicatie tussen jou en je collega's en externe partijen. Je ondersteunt gebruikers en pakt incidenten op die samenhangen met de door jou beheerde applicaties. Je raakt niet in paniek van een storing of een foutmelding en zet graag je schouders onder het oplossen van een probleem.

Kortom een veelzijdige functie met verschillende contacten waarin jij bij ons het verschil kunt maken!

11 sollicitaties
257 views


18-12-2019 Gemeente Zundert
Senior Jurist Ruimtelijke Ordening

Als jurist ruimtelijke ordening houd jij je bezig met bestemmingsplanprocedures, met het meedenken en adviseren over juridische beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening, en met het geven van juridisch advies bij omgevingsrechtelijke vragen. Je werkt bij ruimtelijke ontwikkelingen (m.n. in stedelijk gebied) nauw samen met de projectleiders, bijvoorbeeld door mee te schrijven aan de beantwoording van inspraakreacties en zienswijzen, met als doel om een zorgvuldig voorbereid juridisch planologisch kader vast te laten stellen. Wanneer het daarbij komt tot een beroepsprocedure, draag je zorg voor het verweerschrift en vertegenwoordig je de gemeenteraad ter zitting bij de Raad van State. Verder handel je planschadeverzoeken af en vertegenwoordig je bij daaruit voortkomende bezwaar- of (hogere) beroepsprocedures het college van burgemeester en wethouders in rechte.

Je hebt als jurist ruimtelijke ordening de nodige kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht. Je houdt je uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, niet alleen wat landelijke wetgeving betreft maar ook ten aanzien van jurisprudentie. Verder heb je ervaring met het voeren van juridische procedures (bezwaar, beroep en hoger beroep).

8 sollicitaties
96 views


16-12-2019 Gemeente Zundert
Programma Ondersteuner Vergunningen

Je bent een echte enthousiaste en gedreven collega met administratieve ervaring, bij voorkeur bij een gemeente. Je hebt vaak aan een paar woorden genoeg om te weten wat je te doen staat. Je voelt je verantwoordelijk voor een correcte, nauwkeurige en zorgvuldige administratieve afhandeling van de aanvragen. Je hebt een pro-actieve houding en communiceert gemakkelijk. Het is soms een hectische omgeving, daar kun je goed tegen. Je spant je in om te zorgen voor een optimale dienstverlening aan onze klanten. Jouw frisse blik en gezonde dosis humor dragen bij aan de verbinding binnen het team Vergunningen.

14 sollicitaties
217 views


24-10-2019 Gemeente Zundert
Projectleider ruimtelijke ontwikkeling

Projectleider ruimtelijke ontwikkeling

36 uur per week

Of het nu gaat om een grote binnenstedelijke ontwikkeling, de herinrichting van een bedrijventerrein of de aanleg van een speelplek: de projecten die jij managet hebben impact. En dus spelen er veel belangen en opereer je in het middelpunt van een politieke en bestuurlijke omgeving.

Geniet je daar van?

Solliciteer dan op deze baan en ontdek Gemeente Zundert als werkgever!

13 sollicitaties
174 views


14-10-2019 Gemeente Zundert