Logo Gemeente Zundert

Jobs posted by Gemeente Zundert

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Zundert.

Latest jobs

Financieel adviseur sociaal domein

Je bent adviseur (het financiële geweten) van het beleidsthema Sociaal Domein: jeugd, WMO en particpatiewet. Je bent het financiële aanspreekpunt voor de Gemeenschappelijke Regelingen van onder andere Het Werkplein Hart van West-Brabant en de WVS. Ook neem je deel aan andere regionale overleggen binnen het sociaal domein. Je levert gevraagd en ongevraagd advies bij collegenota's op dit domein.

Je ontwikkelt en implementeert verbeteringsvoorstellen binnen het werkveld van financiën. Als adviseur draag je bij aan de beheersing op de processen binnen het sociaal domein. Daarbij adviseer je de beleidsmedewerkers over zowel financiële beheersing als over het houden van grip op de processen van juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatievoorziening. Je ondersteunt bij rapportages en prognoses. Je vindt het prettig om te sparren met de betreffende programmamanager en coördinatoren over de projectmatige beheersing van uitvoeringsprogramma's. Budgetbeheersing en invulling geven aan risicomanagement is voor jou bekend werkterrein. Tenslotte ben je tevens ondersteuner van de P&C producten. De nadruk ligt heel erg op beheersing. Waar behoefte aan is, is ook pro actief meedenken aan oplossingen en creatieve inzet van middelen en opgaven.

0 applications
44 views


12-05-2021 Gemeente Zundert
Toezichthouder/handhaver met taakaccent Bouwen

In jouw rol als toezichthouder houd jij toezicht op de uitvoering van de bouw conform de verleende omgevingsvergunningen. Je gaat er op uit om verschillende zaken te controleren. Je inspecteert bouwtechnische werkzaamheden en je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Het is belangrijk dat je kennis hebt van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Je voert inspecties uit op locatie naar aanleiding van meldingen. Na het inspecteren, rapporteer jij je bevindingen. Dit alles doe je zelfstandig, met administratieve ondersteuning van de collega's binnen het team vergunningen. Helder communiceren en tijdig afstemmen is hierbij belangrijk. Je staat in deze functie stevig in je schoenen en werkt veel op locatie. Je bent dus vaak onderweg.

Tot je takenpakket behoren ook werkzaamheden die betrekking hebben op de meldingen Brandveilig gebruik. Je zet adviezen uit naar de Brandweer en stemt zaken met hen af.

12 applications
80 views


03-05-2021 Gemeente Zundert
Vergunningverlener APV en bijzondere wetten

Je komt te werken in een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Als vergunningverlener houd je je bezig met de (complexe) vergunningverlenende taken binnen het vakgebied voortkomend uit de APV en bijzondere wetten. Je adviseert in complexe en bestuurlijk gevoelige taken, informeert belanghebbenden over toepassing van wet- en regelgeving, verheldert de vraagstelling en verwijst gericht naar mogelijkheden. Je levert een bijdrage aan verbetering van kwaliteit, processen, werkwijzen en producten van het team op het gebied van vergunningverlening APV en bijzondere wetten.

 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke werkverdeling.
 • Je volgt ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van het vakgebied APV en bijzondere wetten (waaronder BIBOB) die relevant zijn voor de actualiteit van het gemeentelijk beleid en adviseert de directie hierover.
 • Als BIBOB-toetser voer je zelfstandig onderzoek uit aan de hand van de wet BIBOB.
 • Je bewaakt het proces, je werkt integraal en zorgt voor de voortgang van de aanvraag.
 • Je zet adviezen uit aan interne en externe vakdisciplines en wettelijke adviseurs.
 • Je maakt beschikkingen met bijbehorende adviezen aan het bestuursorgaan.
 • Je communiceert proactief met aanvragers en met belanghebbenden.
 • Je levert een bijdrage aan het vooroverleg met de initiatiefnemer en aan overleg met adviseurs en betrokken partners.
 • Je beoordeelt de aanvraag om een vergunning, melding, ontheffing of toestemming:
  • je controleert deze op volledigheid en juistheid;
  • je toets deze aan de kaders uit de APV, Drank- en Horecawet, Bijzondere Wetten en aan lokaal beleid en beleidsregels.

We zijn op zoek naar een persoon die enthousiast is om zowel contacten te leggen als te onderhouden met organisatoren en aanvragers van overige vergunningen. Wij zijn gestart met een kwaliteitsslag voor de aanvragen van evenementenvergunningen. Hierbij is intensief contact met de organisatoren en het ondersteunen bij de plannen en ideeën die ze hebben belangrijk.

8 applications
132 views


03-05-2021 Gemeente Zundert
Senior beleidsmedewerker Omgeving en Maatschappij

Jouw focus als senior beleidsmedewerker ligt bij onderwijs en sport. Hiermee werk je mee aan een prachtig en leefbaar Zundert.

Je werkt integraal en samen met een team van collega's en externe partijen aan de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en sport. Je zet op strategisch en tactisch niveau de beleidskaders uit. Je vertaalt wetgeving naar de Zundertse situatie. Bijvoorbeeld als het gaat om ons onderwijsbeleid.

Tevens ben je de spin in het web rond onderwerpen als leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijsachterstandenbeleid. Je neemt deel aan werkgroepen of zit deze voor. Je bent in overleg met de maatschappelijke partners met als doel om onderwijs kwalitatief op een hoog niveau te krijgen en te houden. Je doet dit niet alleen, maar met een enthousiast team.

Er vinden diverse ontwikkelingen plaats rond onderwijs in Zundert, met name onderwijshuisvesting. Ook binnen deze projecten breng jij je kennis en ervaring in zodat we mooie stappen kunnen maken.

Zundert staat voor groen, gedreven, gemeenschapszin. En deze gemeenschapszin is terug te vinden in een actief verenigingsleven en sportcultuur. Jij bent nauw in contact met de sportverenigingen waarbij je zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Uiteraard binnen de gestelde kaders. Je draagt zorg voor de uitvoering van het lokale sportakkoord, zoekt naar mogelijkheden rond de beheersvraagstukken en draagt bij aan de sportstimulering bij verschillende doelgroepen. Ook hierbij werk je samen met diverse collega's binnen de organisatie.

Kortom, een veelzijdige, uitdagende maar bovenal hele toffe baan!

23 applications
155 views


12-04-2021 Gemeente Zundert