Logo Gemeente Zundert

Jobs posted by Gemeente Zundert

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Zundert.

Latest jobs

Casemanager WABO / Vergunningverlener

Je bent het aanspreekpunt voor aanvrager en initiatiefnemer en voert de regie op het proces van aanvraag/initiatief tot het afgeven van de vergunning.

Je denkt mee met initiatiefnemers om te kijken of en hoe zij initiatieven kunnen realiseren op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je houdt rekening met de wensen en behoeften van de aanvrager en de kaders die gelden vanuit de wetgeving. Communicatie, het verzamelen van de benodigde informatie, het delen hiervan met de juiste personen en hen stimuleren tot meedenken is een belangrijke activiteit.

Je beoordeelt én coördineert het proces van aangevraagde omgevingsvergunningen. Je toetst aanvragen aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, milieubeleid en andere relevante regelgeving en zet adviezen uit. Je ontwikkelt beleid op het gebied van vergunningverlening en de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

23 applications
237 views


15-07-2019 Gemeente Zundert
Leerplichtambtenaar

Als Leerplichtambtenaar handhaaf je de Leerplichtwet. Je bestrijdt schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jongeren van 5 tot 18 jaar. Je onderzoekt en onderneemt actie na een melding van ongeoorloofd verzuim. Je spreekt leerlingen aan op ongeoorloofd verzuim aan en je stimuleert hen om weer naar school te gaan. Leerplichtambtenaar is een veelzijdige functie. Je voert gesprekken met leerlingen, ouders en hulpverlening. Je verricht huisbezoeken en bemiddelt bij conflicten tussen ouder(s) / verzorger(s) en school. Je houdt je bezig met het opstellen van een proces-verbaal en rapportages. Verder onderzoek je en handel je vrijstellingsverzoeken af.

Leerplichtambtenaar is een zelfstandige specialistische functie, waar je ook intensief samen werkt met diverse partners (scholen, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, dagbestedingsprojecten en samenwerkingsverband onderwijs). Je neemt deel aan overleggen binnen en buiten de organisatie. Voor je rol is het van belang dat je een groot netwerk om je heen hebt met zowel in- als externe contacten. Binnen deze verschillende werkzaamheden pas je enerzijds de wet - en regelgeving toe en anderzijds heb je inzicht in en gevoel voor sociale maatschappelijke problematiek. Je weet de juiste balans te vinden tussen handhaving en zorg. Je krijgt te maken met complexe situaties en je bent in staat om knelpunten te signaleren en te bespreken met de betrokken partijen.

50 applications
697 views


02-07-2019 Gemeente Zundert