Vacatures geplaatst door Provincie Zuid-Holland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zuid-Holland.

Laatste vacatures

Senior beleidsadviseur mobiliteit

Dit ga je doen
Je komt te werken op de afdeling Mobiliteit & Milieu (M&M). Hier denk jij mee over de strategische mobiliteitsopgaven en reguliere wettelijke taken waar wij als provincie een bijdrage aan leveren. Samen met de interne organisatie en onze regionale en landelijke partners werk jij continu aan oplossingen. Zo ga je nauw samenwerken met onze provinciale coördinator MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) om zo samen te zorgen dat wij als provincie een actieve bijdrage leveren aan dit programma. Hier werk je veel samen met het Rijk, gemeentes, waterschappen en vervoerregio's. Naast het feit dat je deelneemt aan het Rijksbrede programma, ben jij ook onze strategisch adviseur binnen het Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking in de Zuidelijke Randstad (MoVe). In deze hoedanigheid werk je in een regionaal verband aan vraagstukken op het raakvlak mobiliteit en verstedelijking.

Als teamlid provinciaal bod woningbouw breng je samen met een collega het provinciale en regionale mobiliteitsbelang in en denk je procesbreed mee. Jullie zorgen er samen met het opgaveteam voor dat de collega's en gemeenten aangehaakt zijn (vooral vanuit de mobiliteitskant). Hierbij leg je duidelijk ook de link met de uitwerking binnen het gebiedsprogramma MoVe.

Bovendien ga jij je bezig houden met het adviseren en informeren van onze interne organisatie. Denk hier bij aan:

 • Je zorgt ervoor dat de betrokken collega's aangehaakt zijn en blijven. Hiervoor stem je af met collega's die deelnemen in projectgroepen en haal je informatie op;
 • je verzorgt de bestuurlijke advisering en informeert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten over de voortgang;
 • je werkt nauw samen met betrokken collega's vanuit de afdeling Ruimte en Wonen en Economische Zaken.
 • Tot slot weet jij als onze vertegenwoordiger in het kernteam Groeiagenda Zuid-Holland het belang van mobiliteit te benadrukken. Jij zorgt voor het delen van de informatie vanuit de Groeiagenda en je weet in te schatten wanneer er extra kennis ingebracht dient te worden. Je bereidt samen met de directeur Mobiliteit & Milieu het brede afstemoverleg Groeiagenda voor.

Dit maakt de functie interessant

 • Als je een duidelijke visie hebt over mobiliteitsvraagstukken en aan actief aan oplossingen wil werken is dit jouw functie
 • Je komt te werken in een dynamische politieke/bestuurlijke omgeving
 • Je werkt samen met meerdere afdelingen en organisaties op verschillende gebiedsniveaus
 • Je bouwt aan een groot intern en extern netwerk
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Zuid-Holland.

Dit is jouw profiel
Als ervaren mobiliteitsadviseur sta je stevig in je schoenen en weet je helder en duidelijk te communiceren. Door jouw politiek/ bestuurlijke sensitiviteit ben jij in staat om de belangen van alle partijen af te wegen om zo te komen tot het behalen van gezamenlijke doelen. Door jouw en energie en enthousiasme weet je de strategie van de provincie naar een hoger level te tillen.

Daarnaast neem je het volgende mee:

 • je beschikt over WO-werk-denk niveau, bij voorkeur heb je een verkeerskundige opleiding gevolgd;
 • minimaal 7 jaar werkervaring op een brede beleidsmatige (advies) rol binnen een overheidsorganisatie. Waarvan minimaal 2 jaar met een strategische invalshoek;
 • aantoonbare ervaring met het aansturen en begeleiden van complexe strategische, beleidsmatige en bestuurlijke processen binnen de fysieke ruimtelijke omgeving en infrastructuur;
 • je proactieve / flexibel werkhouding. Daardoor kun jij goed omgaan met strakke deadlines
 • het geven van gevraagd en ongevraagd advies en weet goed de 'echte' vraag te achterhalen

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 13
 • Maandsalaris: min. € 4.442 - max. € 6.324
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast
 • Minimum aantal uur: 32
 • Maximaal aantal uur: 36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
De afdeling Mobiliteit en Milieu (M&M) ondersteunt en adviseert het provinciaal bestuur op de ambities voor duurzame bereikbaarheid en een gezonde en veilige leefomgeving. Het team waar jij in komt te werken bestaat uit ongeveer 15 medewerkers, met name met een verkeerskundige achtergrond. Dit team staat aan de basis van het beleidsproces, zorgt voor kennisontwikkeling en helpt elkaar door collegiale advisering. Vanuit dit team wordt je ingezet op verschillende opgaves, zoals de bereikbaarheidsopgave en de verstedelijkingsopgave waar mobiliteit een grote rol speelt.

Heb je vragen over de werkzaamheden? Dan kun je bellen met Désirée Henfling, strategisch adviseur mobiliteit, op 06-2572 7788 Wil je meer weten over het team? Neem dan gerust contact op met Annette ter Kuile, MT Lid mobiliteit, op 06-1596 6378.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je met corporate recruiter Ronald Groenewold bellen of appen op 06-2964 1779.

De vacature staat open tot en met 5 augustus. Je hoeft niet te wachten met solliciteren tot de sluitingsdatum. Wanneer wij een match zien plannen wij mogelijk al eerder een gesprek in. Bij voldoende passende sollicitanten kan het zijn dat wij de vacature eerder sluiten.

Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) werving - en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

13 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


22-06-2022 Provincie Zuid-Holland
Stage onderzoek normen wateroverlast

Dit ga je doen
Provincies, waterschappen en ook gemeenten werken actief aan het beperken en voorkomen van verschillende vormen van wateroverlast. In het Nationaal

Bestuursakkoord Water (NBW 2003 en 2008) zijn afspraken gemaakt over 'het op orde brengen en het op orde houden' van het watersysteem. Voor wateroverlast door inundatie vanuit oppervlaktewater zijn normen afgesproken, die op basis van een verplichting in de Waterwet zijn vastgelegd in de provinciale verordeningen.

Om bij een hevige regenbui het water snel te kunnen afvoeren zorgen de waterschappen ervoor dat er voldoende waterberging is in het regionale watersysteem en dat het water snel kan worden afgevoerd. Om de omvang van de bergings- en afvoercapaciteit van het regionale watersysteem te kunnen berekenen heeft de provincie in de provinciale waterverordeningen normen voor waterkwantiteit vastgesteld.

Door het veranderende klimaat regent het vaker en de hoeveelheid regen die op die dagen valt, neemt toe. In juli 2021 leidde een extreme hoeveelheid neerslag tot regionale overstromingen en grote wateroverlast in Limburg en ook in delen van Duitsland, België en Luxemburg. Hierdoor ontstond een watercrisis van ongekende omvang bij ons en in onze buurlanden. De provincie Zuid-Holland zet zich in om wateroverlast als gevolg van extreme neerslag te voorkomen. De veiligheid van inwoners en gebruikers van het gebied staat voorop.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de watercrisis in Limburg met betrokken partijen de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater ingericht. Het doel van de beleidstafel is om te leren van de opgetreden situatie in Limburg en om, ook op andere plekken in Nederland, nu en in de toekomst, beter voorbereid te zijn op de gevolgen van een periode van extreme neerslag.

Bij de provincie Zuid-Holland gaan we de komende tijd aan de slag om onze rol en positie te bepalen rondom de normering wateroverlast in de toekomst. Wij willen een goed beeld hebben, hoe wij als provincie en anderen nú in hun beleid de normering wateroverlast hebben vastgelegd. In combinatie met het advies dat volgt uit de beleidstafel wateroverlast en hoogwater, willen wij gaan bepalen wat de provincie in de toekomst met haar beleid m.b.t. normering wateroverlast moet gaan doen. Hiervoor is een inventarisatie en/of vergelijkend onderzoek nodig. We hebben o.a. aandacht voor de combinatie van wateroverlast met andere doelen van de provincie zoals het voldoen aan het verminderen van de CO2-reductie, verstedelijking en bodemdaling.

Je gaat ons in de stage helpen om de normering wateroverlast bij andere provincies in kaart te brengen. Hieronder geven je we alvast een aantal voorbeelden van werkzaamheden die jij gaat oppakken:

 • Het inventariseren en analyseren van knelpunten m.b.t. de normering wateroverlast bij andere provincies
 • Het opleveren van een kwalitatief advies voor een toekomstbestendige aanpak m.b.t. de normen wateroverlast
 • Het organiseren van overleggen en de notulering hiervan
 • Het bijwonen van interprovinciale overleggen en overleggen met de waterschappen

Dit ben jij
We zijn op zoek naar iemand die proactief is en zelfstandig aan de slag kan. Je denkt mee, bent communicatief vaardig en je kan goed netwerken.

Daarnaast

 • ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar
 • heb je hbo / wo werk- en denkniveau
 • heb je affiniteit met het onderwerp waterveiligheid óf wateroverlast
 • volg je een studie in de richting van water, milieu, bestuur en beleid
 • is kennis van en over de provincie Zuid-Holland een pré

Dit maakt de stage interessant

 • Bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en haar partners en je levert advies op hoe wij ons beleid beter kunnen maken.
 • Je maakt kennis met de provincie en de partners met wie wij samenwerken.
 • Bijdragen aan en het bijwonen van afstemmingsoverleggen met de waterschappen.
 • Je kan de stageopdracht naar eigen inzicht zo uitdagend maken als je zelf wil.
 • Wateroverlast raakt verschillende andere domeinen en je kunt hierdoor kennismaken met verschillende organisaties en collega's binnen de provincie en kan werken aan het opbouwen van een netwerk.

Dit bieden we

 • Stagevergoeding: Mbo € 423,68, hbo € 529,60 en wo € 635,52. Bruto op basis van 36 uur.
 • Dienst­verband: Stageovereenkomst
 • Uren per week: 32 - 36

Ook krijg je reisvergoeding wanneer je niet over een studenten-OV beschikt. Daarnaast word je begeleid door een ervaren collega die je wegwijs maakt binnen de provincie. Bovendien krijg je toegang tot een werklaptop en een gratis lidmaatschap bij jongerennetwerk Prozha. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen.

Hier ga je werken
De provincie Zuid-Holland werkt opgave gericht. Binnen het beleidsthema water werken we aan verschillende opgaven, waaronder de opgave voor waterveiligheid. Deze opgave wordt groter door de effecten van klimaatverandering (zeespiegelstijging en toenemende extreme neerslag), bodemdaling en toenemende druk op de beschikbare ruimte. De provincie heeft bij de preventie van overstromingen en wateroverlast een kaderstellende rol (regionale keringen normeren en normen voor wateroverlast vaststellen) en keurt dijkversterkingsplannen van de waterschappen goed. De provincie zet in op een robuuste ruimtelijke inrichting en op een goede voorbereiding van de rampenbestrijding (meerlaagse veiligheid). Dit doen we niet alleen, we werken samen met onze partners van de Rijksoverheid, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Je komt te werken in een gezellig team dat zich bezighoudt met waterveiligheid. Sommige taken pak je zelfstandig op, andere taken doe je met elkaar in jouw team. Daarnaast heb je contact met diverse andere collega's die werken aan o.a. het reduceren van de CO2 uitstoot, bodemdaling en klimaatadaptie. Het team bestaat uit ongeveer 13 personen.

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mohamed Sbaai via 06-15302900 of m.sbaai@pzh.nl.

Als je vragen hebt over de sollicitatieprocedure dan kan je terecht bij Jill Schutte, stage coördinator op 06-29682632.

Wij bekijken tussentijds de binnengekomen reacties en gaan gelijk met geschikte kandidaten in gesprek. Het kan dus zijn dat wij deze stagevacature eerder sluiten. Wacht dus niet te lang er reageer snel!

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

18 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


21-06-2022 Provincie Zuid-Holland
Beleidsondersteunend medewerker veenweide

Dit ga je doen
Je zal komen te werken in een hectische omgeving met veel ontwikkelingen en organisatorische veranderingen. Je pakt enthousiast zowel nieuwe als repeterende werkzaamheden op een zorgvuldige manier op en volgt alles nauwkeurig op. Je houdt ervan om samen te werken en tegelijkertijd ben je eraan gewend om ook zelf je prioriteiten te stellen en zelfstandig keuzes te maken. Uiteraard trek je meteen aan de bel bij je leidinggevende als dit echt nodig is. Als je moet uitvogelen wie nu precies ergens verantwoordelijk voor is of als je moet omgaan met weerstand blijf jij hier rustig onder.

Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Voorbereiden agenda en stukken van ambtelijk (programmateam, communicatieoverleg) en bestuurlijk overleg (regionaal overleg en Rijk-Regio Overleg) voor de Regiodeal. Daarnaast voorbereiden ambtelijk en bestuurlijk overleggen rond Veenweide, zowel in deelgebieden als op provinciaal niveau.
 • Notuleren van bijeenkomsten en zorgdragen voor de actielijst en (doen) uitvoeren acties iom de programmamanager.
 • Processen rond subsidiering (Regiodeal, Impulsgelden veenweiden), facturering, uitvragen en opdrachten ondersteunen of uitvoeren en contacten onderhouden met oa bureau Subsidies.
 • Plannen van algemene en kennisbijeenkomsten rond Regiodeal en Veenweiden en organisatie daar omheen.
 • Zorgdragen voor een goede administratie en dossiervorming bij subsidies rond Regiodeal, Impulsgelden Veenweiden en andere subsidies die samenhang met het werkveld.

Dit maakt de functie interessant

 • Werken aan een toekomst met veilig en gezond eten voor iedereen.
 • Werken aan "de grote verbouwing van Nederland": ruimtelijke inrichting is nog nooit zo relevant geweest als nu.
 • Er is in deze functie veel ruimte voor zelfstandig werken en eigen initiatief.
 • Je werkt in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je krijgt de mogelijkheid tot het opbouwen van een uitgebreid netwerk zowel binnen als buiten de provincie.

Dit is jouw profiel
We gaan ervan uit dat je klantgericht denkt en servicegericht werkt en meerdere jaren werkervaring hebt in een soortgelijke ondersteunende rol. Het is handig als je al bekend bent met de procedures van de provinciale organisatie. Als je over wilt stappen vanuit het bedrijfsleven dan vind je het interessant om je te verdiepen in deze besluitvormingsprocedure en de financiële producten. Je houdt hierbij respectvol rekening met zaken die organisatorisch of persoonlijk gevoelig kunnen liggen.

Welke omschrijving past verder bij jou?

 • je hebt ten minste MBO-werk en denkniveau;
 • een netwerker en teamplayer met een open, sociale en kritische houding;
 • actieve werkwijze die gericht is op concrete resultaten;
 • goed met zorgvuldig plannen en organiseren.
 • Zowel mondeling als schriftelijk ben jij een stevige persoonlijkheid die helder en duidelijk communiceert.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 9
 • Maandsalaris: min. € 2.818 - max. € 4.004
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • Minimum aantal uur: 32
 • Maximaal aantal uur: 36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Het team Veenweiden NPLG is in 2019 gestart met de Veenweideopgave voor Zuid-Holland uit het Klimaatakkoord. Belangrijkste opgave is het verminderen van de CO2 uit de veenweidebodem. De aanpak is integraal: bodem, water en gebruik staan centraal. Met de komst van het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt deze aanpak verder uitgebouwd. Het team is onderdeel van het op te zetten team rond de uitwerking van het NPLG voor de gehele provincie, waarbij de provincie verdeeld is in drie gebieden Delta, Duinen & Veenweiden. Samen met de teams van de andere gebieden en met het team dat bouwt aan de centrale provinciale coördinatie, vormen we het Regieteam Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Voor vragen over de inhoud van de vacature: Ingeborg Pronk, Manager, 06-29064727
Voor vragen over de sollicitatieprocedure: Nariem Chotkan, Senior Recruiter, 085-2031147

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) werving - en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als interne kandidaat blijft je rechtspositie ongewijzigd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

18 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views


17-06-2022 Provincie Zuid-Holland
Senior beleidsmedewerker recreatie

Dit ga je doen
Als senior beleidsmedewerker recreatie ligt je focus op recreatiegebieden en het beheer hiervan. Je kent de belangen van partners zoals gemeenten en terreinbeheerders en heb je kennis van de instrumenten waarmee we werken, zoals subsidies en samenwerkingsovereenkomsten.

Je maakt afspraken met deze partners over uiteenlopende recreatiegebieden en beheerzaken, die bijdragen aan het vergroten van recreatieve mogelijkheden in het groen van Zuid-Holland. Je kunt breed adviseren over het speelveld recreatie, en ziet kansen die je weet door te vertalen naar concrete afspraken. Af en toe moet je een moeilijke boodschap overbrengen waarbij de relatie wel geborgd moet blijven.

Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Contactpersoon voor de recreatieschappen en verantwoordelijk voor financieringsafpraken met de recreatieschappen
 • Accounthouder en contactpersoon voor de recreatie gebieden die bij de provincie in eigendom zijn, waaronder Bentwoud en Vlietland
 • Contactpersoon voor diverse regelingen en samenwerkingsovereenkomsten voor beheer van de recreatiegebieden
 • Opstellen van diverse subsidieregelingen en beoordelen van aanvragen hiervoor in het speelveld van recreatie, bijvoorbeeld voor gemeenten of andere (groene) partners zoals Staatsbosbeheer.
 • Adviseren van de portefeuillehouder over stand van zaken en afspraken rond het beheer van de recreatiegebieden en concrete projecten.

Dit maakt de functie interessant

 • Op dagelijkse basis verlaag jij de drempel om (ongeorganiseerd) te sporten, bewegen en te recreëren voor 3,8 miljoen inwoners in de provincie.
 • Je maakt een constante impact op kwaliteit van de leefomgeving, infrastructuur, groen en (water) recreatie.
 • Bewegen in een bestuurlijke omgeving en speel je goed in op de krachtenvelden rondom dit thema.
 • Daarin bouw je een stevige netwerk op en zoek je de integrale samenwerkingen op met je stakeholders.
 • Je kan jouw onderzoekende en analytische vaardigheden dagelijks toepassen.

Dit is jouw profiel
Je bent een ervaren professional en heb je al een paar jaar relevante werkervaringen opgedaan. Je bent toe aan de volgende stap en wilt graag als senior aan de slag. In deze functie schakel je veel met bestuurders en zet jij jouw adviesvaardigheden in om je collega's en externen mee te nemen in relevante veranderingen. Daarnaast pas je jouw analytische vaardigheden toe om tot een goed advies te komen. Je staat stevig in je schoenen als het aankomt op het voorbereiden van bestuurlijke afspraken.

Daarnaast neem je het volgende mee:

 • Een afgeronde wo opleiding met een aantal jaar ervaring met schrijven van beleidsvoorstellen;
 • Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
 • Bewegen in een complex bestuurlijk speelveld is niet onbekend voor jou;
 • Je hebt al relevante ervaring/kennis in budgetten en subsidies;
 • Resultaatgericht, proactief en verbinden zijn termen die jou typeren.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 12
 • Maandsalaris: min. € 4.094 - max. € 5.827
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast
 • Minimum aantal uur: 32
 • Maximaal aantal uur: 36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Team Sport en Recreatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de startnotitie Sport en Recreatie die medio 2020 is vastgesteld. Het team bestaat uit ongeveer 12 collega's, afkomstig uit meerdere kenniscluster. We houden ons bezig met o.a. beleid en beheer van recreatiegebieden, stad-landverbindingen, waterrecreatie, groenparticipatie, sport, routestructuren voor fiets, wandelen en paardrijden.

Voor vragen over de inhoud van de vacature: Ingeborg Pronk, Manager 06-29064727
Voor vragen over de sollicitatieprocedure: Nariem Chotkan, Senior Recruiter, 085-2031147

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) werving - en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als interne kandidaat blijft je rechtspositie ongewijzigd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

14 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views


17-06-2022 Provincie Zuid-Holland
Senior adviseur risicomanagement

Dit ga je doen
Als senior adviseur risicomanagement ga je aan de slag binnen het kenniscluster Integrale Projectbeheersing (KCIP). Jouw rol is om zorg te dragen voor de doorontwikkeling van het risicomanagement binnen de infrastructurele projecten. Je opereert hierbij op operationeel, tactisch en strategisch niveau en kunt moeiteloos tussen deze niveaus schakelen. Ook sla je bruggen tussen de drie niveaus, waardoor het risicomanagementsysteem binnen de infrakolom als geheel optimaal gaat functioneren.

Op strategisch niveau zorg je ervoor dat de kaders ten aanzien van de uniforme systematiek risicoreservering adequaat uitgevoerd worden. Je bent kritische sparringpartner voor de projectleider en Behandelend Ambtenaar. En voorziet hem/haar van de relevante sturingsinformatie vanuit het risicomanagement. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden opereer je volgens de principes van integrale projectbeheersing, waarbij je te allen tijde rekening houdt met projectplanningen en de financiën. In het drie lijnen defensiemodel fungeer je in de eerste lijn als aanjager. Dit houdt in: je initieert, voert uit en monitort het operationele risicomanagement en stuurt bij waar nodig.

De functie richt zich tot infrastructurele projecten. Je legt verbindingen met het concernbrede opdrachtteam Doorontwikkeling risicomanagement, die de regie voert over de implementatie van de systematiek risicoreserveringen. Je opereert in een risicomanagementteam en werkt nauw samen met de andere leden van het team. Je hebt hierbij een coachende rol.

Dit maakt de functie interessant

 • Je komt te werken op een afdeling die bijdraagt aan de ontwikkeling van het risicogestuurd werken binnen de provincie Zuid-Holland.
 • Je komt te werken bij een werkgever, waar jij de kans krijgt om jezelf verder te ontwikkelen.
 • Je gaat samenwerken met enthousiaste en gedreven professionals die altijd klaar staan voor elkaar.
 • Wij werken hybride waardoor jij je werk flexibel kunt indelen

Dit is jouw profiel
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als risicoadviseur en bent bekend met risicomanagementmethoden. je beschikt over grondige kennis van het inzetten van risicomanagement. Je bent een verbinder, bruggenbouwer en een netwerker. Je werkt graag in teamverband. En hebt een goed gevoel voor politieke, ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen. Je handelt doelgericht en je conceptuele flexibiliteit is goed ontwikkeld.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 12
 • Maandsalaris: min. € 4.094 - max. € 5.827
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast
 • Minimum aantal uur: 24
 • Maximaal aantal uur: 24

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
De afdeling Projecten en Programma's (APP) verzorgt het management van grote programma's en projecten op het terrein van natuur, water, gebiedsontwikkeling, milieu en verkeer en vervoer. Projecten worden opgavegericht georganiseerd en projectleiders stemmen vragen van de buitenwereld (van waterschappen en gemeenten tot de rijksoverheid) af met hun collegae binnen de afdeling om op deze wijze initiatieven uit de maatschappij en van lagere overheden te ondersteunen. De provincie heeft zowel een initiërende rol als een uitvoerende rol. Om deze taak te vervullen is de afdeling verdeeld in drie projectenbureaus en een kenniscluster integrale projectbeheersing. Het Kenniscluster Integrale Projectbeheersing (KCIP) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning op het brede terrein van projectbeheersing. Het kenniscluster richt zich op de integrale aanpak van risicomanagement, kostendeskundigheid, financiële beheersing en projectplanning.

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Cecile van der Ent, hoofd kenniscluster Integrale Projectbeheersing op 06-21268022. Als je vragen hebt over de sollicitatieprocedure dan kun je terecht bij Luis Zaagmans, recruiter op 06-41492247.

De gesprekken kunnen ook via Teams plaatsvinden.

Je kunt op deze vacature reageren t/m 5 augustus 2022. Je hoeft niet te wachten met solliciteren tot de sluitingsdatum. Wanneer wij een match zien plannen wij al eerder een gesprek in. Bij voldoende passende sollicitanten kan de vacature eerder worden gesloten.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) werving - en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als interne kandidaat blijft je rechtspositie ongewijzigd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

14 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


17-06-2022 Provincie Zuid-Holland