Vacatures geplaatst door Provincie Zuid-Holland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zuid-Holland.

Laatste vacatures

P&O adviseur

Wat ga je doen?
Je gaat deel uitmaken van een team P&O adviseurs. Je bent het aanspreekpunt voor managers en adviseert hen op het brede werkveld van P&O. Daarbij werk je nauw samen met de senior adviseur P&O en de backoffice. Je voert regelmatig gesprekken met managers over de personele en organisatie ontwikkelingen. Je volgt P&O trends en ontwikkelingen op de voet. Je gaat proactief aan de slag met de vragen van managers of medewerkers en brengt diverse disciplines samen om een passende oplossing of passend antwoord te bieden. Moeilijke gesprekken ga je niet uit de weg. Ook lever je een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van de P&O dienstverlenging. Dat betekent het verbreden van de adviesrol en de P&O ondersteuning bij opgavegericht werken.

Geen dag is hetzelfde…
Je hebt meerdere overleggen gepland staan en tussendoor probeer je zoveel mogelijk werkzaamheden op te pakken: je beantwoord mailtjes, zet vragen door naar je collega’s en stemt af met collega’s over een moeilijke casus. In een gesprek met een manager spreek je over het verzuim en over de ontwikkeling van medewerkers. Je adviseert over de werving en selectie van een nieuwe medewerker en checkt of daar budget voor is. Daarna bespreek je ingewikkelde casuïstiek met een manager en een jurist. Je rond de dag af met een arbeidsvoorwaardengesprek en zet direct de indiensttreding in gang, zodat dit nieuwe talent snel aan de slag kan!

Indeed

9 sollicitaties

0 views

Jobbird

0 sollicitaties

0 views

Werken bij de Overheid

28 sollicitaties

0 views


02-01-2018 Provincie Zuid-Holland


Senior BI specialist

Bureau BedrijfsInformatie zoekt een enthousiaste senior BI specialist met passie voor haar of zijn vak.

Taken

Als senior BI specialist ben je verantwoordelijk voor het toegankelijk en vindbaar maken van provinciale informatie. Dit doe je door het uitvoeren van ETL werkzaamheden, het koppelen (maken interfaces met) interne en externe bronnen, het ontwikkelen van tabulars, dashboards en rapportages, het inrichten van de benodigde (cloud) omgevingen en geven van advies. Natuurlijk hoort documenteren en testen daar ook bij. Jouw focus ligt op de meer complexe vraagstukken. Daarnaast vervul je de rol van scrummaster.

Je voert je werkzaamheden uit binnen het team Bussines Intelligence en Datawarehouse. Belangrijke uitdagingen voor dit team de komende periode zijn: de samenwerking met de organisatie, de verdere invoering van agile (scrum/devops) werken, de vernieuwing van het datawarehouse en het informatieportaal, de invoering van self service BI en data-analitics. We verwachten van jou daarbij een stevige advies rol. Ook zul je (als projectleider) verantwoordelijk worden voor de realisatie van een aantal van deze opgaven.

Binnenlands Bestuur

4 sollicitaties

227 views

Indeed

0 sollicitaties

0 views

Jobbird

0 sollicitaties

0 views

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties

0 views


22-12-2017 Provincie Zuid-Holland


Advocaat in dienstbetrekking

Wil jij in een uitdagende functie werken met een veelzijdigheid aan dossiers in een dynamische, veeleisende, maar informele werkomgeving? Dan heeft de provincie Zuid-Holland een mooie functie voor jou.

Als advocaat in dienst van de provincie ben je vooral actief op privaatrechtelijk terrein.
Dit betekent advisering van het bestuur, directie en management en de vertegenwoordiging van de provincie in gerechtelijke procedures. Daarnaast verwijs je door en onderhoud je contacten met de externe advocaten.

Je bent gericht op het onderhouden van een goede relatie met de interne klant, draagt bij aan effectieve samenwerking en bevordert de uitwisseling van kennis.

Binnen het systeem Fuwaprov betreft het de functie Senior Beleidsadviseur

Indeed

0 sollicitaties

0 views

Jobbird

0 sollicitaties

0 views

Werken bij de Overheid

17 sollicitaties

0 views


13-12-2017 Provincie Zuid-Holland


Adviseur Live Communicatie

De afgelopen drie jaar heeft de provincie Zuid-Holland geïnvesteerd in het professionaliseren van evenementen als belangrijk communicatiemiddel. We organiseren zelf evenementen en nemen deel aan evenementen van externen die ons een podium bieden om onze boodschappen bij onze doelgroepen te krijgen. Die professionalisering werpt zijn vruchten af: we maken steeds vaker succesvol gebruik van live communicatie. Daarom zijn we op zoek naar een communicatieadviseur die ervaring heeft met live communicatie en de organisatie van evenementen.

Je wordt samen met de evenementen- en relatiemanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van live communicatie-events voor de provincie. Je bedenkt concepten, stelt draaiboeken op, bewaakt begrotingen en houdt tijdlijnen en (bestuurlijke) afstemmingsprocessen in de gaten. Ook het onderhouden van contacten met interne en externe partijen en het voorbereiden (en uitvoeren) van mailingen behoort tot je werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang complexiteit van het project werk je in teamverband met collega’s of beheer je een project zelfstandig. Tijdens evenementen ben je het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en leveranciers voor alle voorkomende vragen en na afloop zorg je voor een gedegen evaluatie.

Indeed

0 sollicitaties

0 views

Jobbird

0 sollicitaties

0 views

Werken bij de Overheid

25 sollicitaties

0 views


08-12-2017 Provincie Zuid-Holland


Facilitator Interreg 2 Zeeën programma

Het Europese programma Interreg 2 Zeeën financiert samenwerkingsprojecten tussen de kustregio’s van Nederland, Engeland, België en Frankrijk. Het programma biedt ondersteuning bij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van technologische en sociale innovatie, koolstofarme technologieën, klimaatproblematiek en groene groei.

Vanuit Nederland kunnen organisaties uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland deelnemen aan het 2 Zeeën programma. Het 2 Zeeën programma wordt operationeel uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Secretariaat in Lille. De werkzaamheden van de facilitatoren worden mede door dit secretariaat gecoördineerd, waarbij regelmatig overleg tussen de facilitatoren uit de lidstaden wordt georganiseerd.

Als facilitator van het Interreg 2 Zeeën programma werk je voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Werken voor deze provincies betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
De facilitator is het eerste aanspreekpunt voor organisaties, projectaanvragers en goedgekeurde projecten met vragen over het Interregprogramma 2 Zeeën. In alle fasen van een mogelijk project fungeert de facilitator als "helpdesk" voor instellingen en overheden in Noord- en Zuid-Holland met als doel om zoveel mogelijk geschikte projecten te ontwikkelen, in te dienen en af te ronden.

Wat ga je doen?

  • Genereren van projecten:
  • Externe communicatie: de facilitatoren brengen het programma en de doelstellingen ervan bij geïnteresseerde organisaties onder de aandacht. Ze benaderen relevante organisaties ook proactief om hen te informeren over het programma.
  • Hulp en ondersteuning: de facilitatoren begeleiden organisaties proactief bij het opzetten van een project. Ze geven thematische sturing, zorgen dat projecten een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde hebben en helpen bij het beantwoorden van technische vragen (bijv. over de subsidiabiliteit van kosten, eisen die aan het samenwerkingsverband worden gesteld, publiciteits-voorschriften, enz.). Als facilitator ben je uitstekend bekend met het gebied en met de speerpunten van het programma, zodat je kunt zorgen voor afstemming met andere initiatieven in jouw regio.
  • Interne communicatie: de facilitatoren verstrekken informatie over lopende ontwikkelingen aan de andere facilitatoren, het Gemeenschappelijk Secretariaat, de provincie Zuid- en Noord-Holland en het Ministerie van Economische Zaken.
  • Indienen van projecten:
  • Hulp en ondersteuning in de aanvraagfase: de facilitatoren helpen projectaanvragers met het invullen van een initiële conceptnota. Na beoordeling daarvan door de lidstaten helpen de facilitatoren de projecten om de aanbevelingen te verwerken in het definitieve aanvraagformulier. Daarbij gaat het zowel om thematische sturing (om te zorgen voor thematische relevantie van de nieuwe projecten voor het 2 Zeeën-programma) als om technische assistentie bij het invullen en indienen van de conceptnota en het aanvraagformulier.

Indeed

0 sollicitaties

0 views

Jobbird

1 sollicitatie

0 views

Werken bij de Overheid

24 sollicitaties

0 views


05-12-2017 Provincie Zuid-Holland