Vacatures geplaatst door Provincie Zuid-Holland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Provincie Zuid-Holland.

Laatste vacatures

Stage Kennis Zuid-Holland

Dit ga je doen
De samenleving verandert in een hoog tempo. Nieuwe technologieën, demografische verschuivingen, sociaal-culturele veranderingen, geopolitieke spanningen en economische innovatie stellen nieuwe eisen aan de rol van de provincie. Ook moeten we zo goed mogelijk anticiperen op en omgaan met "voorspelbare verrassingen" zoals de huidige gezondheidscrisis. Om hier adequaat op in te spelen wil de Provincie Zuid-Holland haar antenne- en signaleringsfunctie versterken. Zo krijgen we zicht op de opgaven van morgen en overmorgen. De provincie geeft hier invulling aan vanuit het netwerk Kennis Zuid-Holland. Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema's te agenderen en kennis te produceren met verschillende onderzoeken. Wij werken hierin samen met partners als onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Zo ondersteunen wij het beleid van de toekomst. Lees er hier meer over. De provincie gebruikt diverse instrumenten om haar antennefunctie uit te voeren, zoals de ToekomstAgenda, de Staat van Zuid-Holland, serious games en het TrendSignaal.

We zoeken een veelzijdige stagiair voor minimaal vijf maanden vanaf januari 2023. Op basis van het gesprek zullen we je matchen aan passende taken.

Team ToekomstAgenda
Met de ToekomstAgenda zet de provincie langetermijn onderzoeken en verkenningen uit samen met kennis- en onderzoeksinstellingen.. De Staat van Zuid-Holland is het digitale fact & figures portaal van de provincie Zuid-Holland met een schat aan cijfers en kaarten. Binnen dit team ben je de schakel tussen Kennis Zuid-Holland en de ToekomstAgenda. Je denkt en werkt mee aan toekomstgericht en sectordoorsnijdend onderzoek. Als contactpersoon en projectsecretaris ToekomstAgenda heb je o.a. de volgende taken:

 • Communicatie rondom ToekomstAgenda;
 • Content schrijven en bewerken voor de nieuwe Kennis Zuid-Holland website;
 • Aanleveren van stukken voor vergaderingen;
 • Schrijven van verslagen/notuleren;
 • Bijhouden van dossiers;
 • Inplannen van afspraken, agenda's opstellen.

Team Trends & PLEIN1:

Teams Trends zorgt voor het signaleren en incorporeren van trends in de organisatie. Het TrendSignaal is hiervoor één van de middelen. De complexe opgaven pakken we altijd samen op, onder andere door het gesprek aan te gaan met onze partners via het ontmoetingsplatform PLEIN1. Zo maken we podcasts en organiseren we (digitale) bijeenkomsten. Deze kennis helpt de provinciale organisatie om richting en koers te bepalen bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan de volgende taken:

 • Projectondersteuner en secretaris Team Trends: overleggen inplannen, agenda voorbereiden, actielijsten bijhouden, communicatie, verslagen maken;
 • De maandelijkse Trend Nieuwsbrief schrijven aan de hand van rapporten van verschillende planbureaus;
 • De serious game "TrendCheck" faciliteren en het proces rondom de doorontwikkeling van het TrendSignaal coördineren;
 • Assisteren bij het opzetten van Plein1-bijeenkomsten en podcasts waar debat gevoerd wordt over sectordoorsnijdende onderzoeken;
 • Meedenken en -ontwerpen aan de vorm van Plein1 in deze tijd van hybride werken;
 • Content schrijven en bewerken voor de nieuwe Kennis Zuid-Holland website.

Dit ben jij
Ben jij een proactieve denker en doener, communicatief vaardig en kun je snel schakelen tussen verschillende thema's?

Daarnaast:

 • Ben je 32 uur per week beschikbaar;
 • Heb je hbo / wo werk- en denkniveau.

Dit maakt de stage interessant

 • Je werkt mee aan de toekomst van Zuid-Holland;
 • Je levert inhoudelijke input voor diverse thema's en onderzoeken; jouw ideeën en perspectieven worden gevraagd bij het zo efficiënt mogelijk verspreiden van kennis tijdens bijvoorbeeld onze events;
 • Je draagt bij aan de doorontwikkeling van ons netwerk door onderzoeksresultaten te verspreiden, events te organiseren, nieuwe ideeën aan te dragen en mee te helpen tijdens het onderzoeksproces;
 • Je krijgt een brede blik over de verschillende thema's van de provincie;
 • Je komt te werken in een team van enthousiaste en bevlogen collega's.

Dit bieden we

 • Stagevergoeding: Hbo € 564,80 en wo € 677,76. Bruto op basis van 36 uur.
 • Dienst­verband: Stageovereenkomst
 • Uren per week: 32 - 36

Ook krijg je reisvergoeding wanneer je niet over een studenten-OV beschikt. Daarnaast word je begeleid door een ervaren collega die je wegwijs maakt binnen de provincie. Bovendien krijg je toegang tot een werklaptop en een gratis lidmaatschap bij jongerennetwerk Prozha. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen.

Hier ga je werken
Je komt te werken bij afdeling Bestuur. Je bent daarbij onderdeel van de opgave Kennis Zuid-Holland. Kennis Zuid-Holland werkt als kennisnetwerk met collega's van verschillende afdelingen, waaronder Ruimte, Wonen & Bodem, Samenleving & Economie en Bestuur. Ons netwerk bestaat uit veertien leden die elk verantwoordelijk zijn voor een verschillend onderdeel van de opgave. Denk hierbij aan het coördineren en begeleiden van onderzoeken, het organiseren van events, het maken van podcasts en het onderhouden van contacten met kennisinstellingen en overheidsorganisaties. De teammeetings vinden twee keer per maand plaats. Daaromheen zul je meetings hebben met jouw stagebegeleider en de kleinere teams binnen ons netwerk. Alhoewel we allemaal op verschillende afdelingen werken proberen we zoveel mogelijk dagen te vinden waarop we gezamenlijk naar kantoor komen en samen te lunchen. Er is echter ook genoeg ruimte om vanuit huis te werken wanneer dit beter uitkomt.

Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie, waarin mensen zich ongeacht culturele achtergrond, gender of arbeidsbeperking thuis voelen. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Reageer vóór 15 december 2022 met je CV en motivatiebrief gericht aan Karen Jas.

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Pauline Grim via kenniszuidholland@pzh.nl.

Als je vragen hebt over de sollicitatieprocedure dan kan je terecht bij Jill Schutte, stage coördinator op 06-29682632.

Wij bekijken tussentijds de binnengekomen reacties en gaan gelijk met geschikte kandidaten in gesprek. Het kan dus zijn dat wij deze stagevacature eerder sluiten. Wacht dus niet te lang en reageer snel!

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

5 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-12-2022 Provincie Zuid-Holland
Beleidsmedewerker Aerospace

Dit ga je doen
Voordat we gaan vertellen wat je gaat doen, willen we je alvast wat achtergrond informatie geven.

Aerospace

Aerospace (lucht- en ruimtevaart) beschikt binnen Zuid-Holland over een wereldwijd uitzonderlijke bundeling van kennis en kunde op het gebied van ontwerp en bouw van vliegtuigen, drones (UAV's) satellieten, (meet)instrumenten en het inrichten van vliegvelden. Een belangrijk onderdeel van de Aerospace sector is het ruimtevaartcluster. Vanwege de goede uitgangspositie en de grote toegevoegde waarde die Aerospace ook binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) genereert, kan inzet op Aerospace worden gezien als kans om de regionale economie en de concurrentiepositie van de provincie te versterken. Daarnaast beschikt de sector over een groot innovatief vermogen. Omdat de provincie een rol kan spelen in het versterken van het regionale innovatie-ecosysteem waarin deze potenties kunnen worden benut, vormt dit een belangrijke motivatie voor haar inzet binnen deze sector. Ook is het van belang dat er vanuit deze sector wordt bijgedragen aan de duurzame, digitale en circulaire transitie. Daarom wordt er onder andere ingezet op de ontwikkeling van NL Space Campus, de ontwikkeling van dronetechnologie en de verduurzaming van de luchtvaart.

Smart industry

De maakindustrie is een belangrijke pijler van de economie in Zuid-Holland. Zuid-Holland kent een sterke maakindustrie (10.000 bedrijven) met een hightech toeleverketen (100.000 banen). De digitalisering van de industrie, oftewel Smart Industry, wordt gedreven door ontwikkeling van nieuwe ICT en productietechnologie en verandert de industrie radicaal. Om (internationaal) concurrerend te blijven is het cruciaal om de digitalisering in de (maak)industrie in Zuid-Holland te versnellen. Ook Europa ziet de waarde hiervan in, daarom financiert Europa verschillende European Digital Innovation Hubs (EDIH), waarvan één in Zuid-Holland. De provincie draagt ook met cofinanciering bij aan EDIH in Zuid-Holland. Dit zijn samenwerkingen op regionaal, nationaal en Europees verband waarin mkb'ers geholpen worden met digitalisering.

Jouw werkzaamheden

Je werkzaamheden zullen heel divers, maar altijd urgent zijn. Er zit veel dynamiek op de verschillende dossiers en er zijn meerdere collega's die aan deze dossiers werken. Je werkt dus in teamverband aan deze dossiers. Je zult veel bezig zijn in het externe netwerk met de verschillende partners, zoals, kennisinstellingen, brancheorganisaties, fieldlabs, de bedrijven en andere overheden. Een belangrijke rol die de provincie inneemt in deze netwerken is het verbinden van partijen en het regisseren van verschillende gezamenlijke activiteiten. Jij zal dus een belangrijke spilfunctie hierin zijn. Het is jouw taak dat partijen elkaar kunnen vinden en gezamenlijk gaan bouwen aan projecten en programma's. Ook ga je samen met de partners en de collega's in jouw team aan een investeringsagenda werken.

Daarnaast ga je in de sectoren innovaties stimuleren door middel van het inzetten van ons innovatie-instrumentarium. Dat bestaat onder andere uit het financieren van netwerken, fieldlabs en campussen. Ook houd je je bezig met internationale samenwerking van de clusters met andere regio's in Europa.

Het is van belang dat je de kennis die je opdoet binnen de clusters kan vertalen naar beleidsnota's, notities en annotaties voor de Provinciale Staten en de bestuurder waar je voor werkt, de gedeputeerde Economie. Op de dossiers vinden vaak bestuurlijke overleggen, bezoeken en samenwerkingen plaats. Jij speelt een belangrijke rol in de voorbereiding hiervan.

Je gaat je bezighouden met het bewaken van provinciale doelen. Naast het bewaken van deze doelen breng jij het speelveld waarin wij werken goed in kaart en houdt deze bij. Hierbij hou je rekening met verschillende, vaak tegenstrijdige, belangen van alle betrokkenen. Je gaat alle ontwikkelingen op de voet volgen, durft te pionieren en adviseert de provincie over de koers die wij moeten volgen. Hierbij treed je samen met de teamleider kennis en innovatie in contact met ons bestuur en schroom je niet om essentiële wijzigingen te verdedigen.

Dit maakt de functie interessant

 • Het is een afwisselende functie met zowel coördinerende, adviserende en beleidsmatige componenten;
 • Je bouwt een groot netwerk op binnen de overheid, kennisinstellingen en private partijen;
 • Je gaat samen met een (internationaal) netwerk aan de slag;
 • Je krijgt van ons veel vrijheid voor eigen initiatief.

Dit is jouw profiel
Je bent een 'stevige' professional, vol met ideeën, doortastend en je bezit overtuigingskracht. Jij zoekt graag de verbinding met een open stijl en uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de provincie. Door jouw ervaring weet jij het overzicht te behouden in een drukke bestuurlijke omgeving met grote belangen.

Daarnaast neem je het volgende mee:

 • Minimaal hbo denk en werk niveau;
 • 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een bestuurlijke omgeving;
 • kennis van of affiniteit met Aerospace en/of Technologische Maakindustrie;
 • en bent in je werk altijd op zoek naar verbinding;
 • je bent een natuurlijke gesprekspartner voor zowel interne collega's, als externe belanghebbenden en weet anderen te enthousiasmeren;
 • je bent bestuurlijk- en organisatie-sensitief;
 • je bent in staat om het overzicht te behouden en bent in staat op besluiten te nemen;
 • een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift).

Lijkt jou dit een gave functie, maar concludeer je nu dat je de gewenste ervaring nog niet hebt? Aarzel dan niet om ons alsnog te bellen of te mailen. Wij maken graag kennis met je en wellicht kunnen wij samen komen tot een mooie opbouw van de functie die past bij jouw ervaringsniveau.

Sluit deze vacature niet aan bij wat je zoekt, maar wil je wel bij ons komen werken? Wij hebben nog andere uitdagende functies openstaan!

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 12
 • Maandsalaris: min. € 4.294 - max. € 6.080
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast
 • Minimum aantal uur: 32
 • Maximaal aantal uur: 36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Het domein Economische Zaken bestaat uit verschillende opgaveteams waar kennis en innovatie er één van is. Binnen dit team ga jij samen met twee andere collega's werken in het domein Aerospace & Smart Industry.

De inhoud en de omgeving zijn dynamisch. Het team bestaat uit zeer gemotiveerde, resultaatgerichte en gezellige collega's. Er heerst een goede open sfeer binnen het bureau en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Bij de provincie werken we aan onze persoonlijke ontwikkeling in een personeel team, waarin collega's zitten die zichzelf blijven ontwikkelen.

Zuid-Holland wil de transitie van de economie op energie, circulariteit en digitalisering versnellen, maar op een zodanige wijze dat economie en samenleving inclusief zijn en kansen biedt aan alle burgers, bedrijven en gebieden. Voor onze provincie staat binnen deze transities het streven naar brede welvaart centraal. Het gaat ons er niet alleen om dat ons bruto nationaal product groter wordt of dat er meer mensen aan het werk komen. We willen dat doen binnen de grenzen van duurzaamheid, klimaatneutraliteit, gezondheid, veiligheid en inclusiviteit. We willen voldoende ruimte voor economische ontwikkeling, samen slimme innovaties bevorderen en er zijn voor alle ondernemers in Zuid-Holland.

Bij Economische Zaken werken we toe naar breed inzetbare kenniswerkers die zowel over organisatietalent als inhoudelijke expertise beschikken. Met elkaar proberen we ieders werkpakket zodanig samen te stellen dat je werk goed past bij zowel de behoefte van de organisatie als bij jouw talenten en ontwikkelmogelijkheden. We gaan ervan uit dat je ook openstaat voor inzet op concern brede klussen (vanuit het ons adagium "iedereen flexibel in de opgave"). Onze bestuurlijke omgeving is soms turbulent en er wordt vaak tussendoor iets extra's gevraagd. Elke keer kijken we met elkaar wie het werk het beste kan oppakken.

Nieuwsgierig geworden en wil je nog wat aanvullende informatie? Aarzel dan niet om contact met ons te zoeken. Wij vertellen je graag meer.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Dimitrie Morrison, opdrachtgever Kennis en Innovatie op 06-41312216, of met Christine Foekens, teamleider Kennis en Innovatie, op 06-12600869 .

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je Ronald Groenewold, corporate recruiter, bellen of appen op 06-29641779.

Stuur je motivatiebrief en cv in voor 13 januari. Wij hebben de eerste kennismakingsgesprekken ingepland in de week van 23 januari. Het is fijn als je hier alvast rekening mee wilt houden.

Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) werving - en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als interne kandidaat blijft je rechtspositie ongewijzigd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-12-2022 Provincie Zuid-Holland
Beleidsmedewerker waterveiligheid

Dit ga je doen
De waterveiligheidsopgave van de provincie is heel breed. Binnen het team wordt gewerkt aan taken rondom primaire en regionale keringen, meerlaagsveiligheid, wateroverlast en crisisbeheersing. De opgave waterveiligheid staat niet los van andere provinciale opgaven.

Je werkt samen met rijk, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in landelijke- en regionale werkgroepen. Daarnaast is het belangrijk dat de opgave voor water goed weet te verbinden met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en andere grote programma's en opgaven die relevant zijn.

Met jouw gevoel voor politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen weet je draagvlak te creëren voor het waterbeleid, de uitvoering van de maatregelen en de inpassing in o.a. het NPLG. Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling van het provinciaal waterbeleid en faciliteert bij onderzoeken en pilots op het gebied van waterbeleid. De ontwikkelingen in de maatschappij houd je dan ook scherp in de gaten. Door je expertise en ervaring herken je direct risico's voor het water en kan je snel voorstellen voor de juiste beleidskeuzes maken. Daarnaast heb je als (senior) beleidsmedewerker een rol in de integratie van de wateraspecten in de integrale opgaven.

Dit maakt de functie interessant

 • Je bouwt een netwerk op op het gebied van water en ruimte, zoals waterschappen, gemeenten en onderzoeksinstellingen.
 • Je hebt een verbindende rol in de opgave van waterveiligheid met andere provinciale opgaven zoals natuur en landbouw.
 • Je maakt onderdeel uit van een opgave die door klimaatverandering steeds belangrijker en urgenter wordt en steeds meer in de (politieke) belangstelling staat.

Dit is jouw profiel
De wereld van het waterbeleid kent voor jou geen geheimen. Je bent graag een verbindende factor en schakelt behendig tussen beleid, uitvoering en beheervraagstukken in een complexe omgeving. Hierbij betrek je actief andere collega's en teams, die werken aan gerelateerde opgaven en aarzel je niet op de regie op je te nemen. Daarnaast beschik je over:

 • wo werk- en denkniveau
 • minimaal twee jaar werkervaring op het gebied van watermanagement;
 • een breed en warm netwerk binnen de waterwereld;
 • alertheid en kennis van ontwikkelingen op het gebied van water, klimaat, natuur, landbouw, landelijk- en stedelijk gebied;
 • de kunde om over de grens van de eigen opgave te denken en maatschappelijke opgaven met elkaar te verbinden.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 11
 • Maandsalaris: min. € 3.784 - max. € 5.350
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimum aantal uur: 36
 • Maximaal aantal uur: 36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Het domein Water en Groen zet zich in voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving om in te leven, te werken en te recreëren. Daarin speelt water een belangrijke rol. Om te leven maken we gebruik van drinkwater, irrigatiewater voor land- en tuinbouw en water voor de natuur. De provincie stelt spelregels op en legt doelen vast voor goed waterbeheer. Zo stelt de provincie doelen voor regionale keringen, wateroverlast en wordt beleid ontwikkeld voor meerlaagsveiligheid. Het team bestaat uit 8 directe collega's waar je mee samenwerkt.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Lucy Smeets via 06-21102968 of Chris Verwijs via 06-11907739 . Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Fatima Azarkani, corporate recruiter op 06-48382884.

Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) W&S bureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

17 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


28-11-2022 Provincie Zuid-Holland
Senior beleidsmedewerker waterveiligheid

Dit ga je doen
De waterveiligheidsopgave van de provincie is heel breed. Binnen het team wordt gewerkt aan taken rondom primaire en regionale keringen, meerlaagsveiligheid, wateroverlast en crisisbeheersing. De opgave waterveiligheid staat niet los van andere provinciale opgaven.

Je werkt samen met Rijk, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in landelijke- en regionale werkgroepen. Daarnaast is het belangrijk dat je de opgave voor water goed weet te verbinden met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en andere grote programma's en opgaven die relevant zijn.

Met jouw gevoel voor politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen weet je draagvlak te creëren voor het waterbeleid, de uitvoering van de maatregelen en de inpassing in o.a. het NPLG. Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling van het provinciaal waterbeleid en faciliteert bij onderzoeken en pilots op het gebied van waterbeleid. De ontwikkelingen in de maatschappij houd je dan ook scherp in de gaten. Door je expertise en ervaring herken je direct risico's voor het water en kan je snel voorstellen voor de juiste beleidskeuzes maken. Daarnaast heb je als (senior) beleidsmedewerker een rol in de integratie van de wateraspecten in de integrale opgaven.

Dit maakt de functie interessant

 • Je bouwt een netwerk op binnen waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, het Rijk, omgevingsdiensten onderzoeksinstellingen.
 • Je hebt een verbindende rol in de opgave van waterveiligheid met andere provinciale opgaven zoals natuur en landbouw, NPLG, natuur en recreatie.
 • Je maakt onderdeel uit van een opgave die door klimaatverandering steeds belangrijker en urgenter wordt en steeds meer in de (politieke) belangstelling staat.

Dit is jouw profiel
De wereld van het waterbeleid kent voor jou geen geheimen. Je bent graag een verbindende factor en schakelt behendig tussen beleid, uitvoering en beheervraagstukken in een complexe omgeving. Hierbij betrek je actief andere collega's en teams, die werken aan gerelateerde opgaven en aarzel je niet op de regie op je te nemen. Daarnaast beschik je over:

 • wo werk- en denkniveau op het vlak van watermanagement;
 • minimaal vijf jaren werkervaring voor de senior op het gebied van watermanagement;
 • een breed en warm netwerk binnen de waterwereld;
 • alertheid en kennis van ontwikkelingen op het gebied van water, klimaat, natuur, landbouw, landelijk- en stedelijk gebied;
 • de kunde om over de grens van de eigen opgave te denken en maatschappelijke opgaven met elkaar te verbinden.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 12
 • Maandsalaris: min. € 4.294 - max. € 6.080
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimum aantal uur: 36
 • Maximaal aantal uur: 36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Het domein Water en Groen zet zich in voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving om in te leven, te werken en te recreëren. Daarin speelt water een belangrijke rol. Om te leven maken we gebruik van drinkwater, irrigatiewater voor land- en tuinbouw en water voor de natuur. De provincie stelt spelregels op en legt doelen vast voor goed waterbeheer. Zo stelt de provincie doelen voor regionale keringen, wateroverlast en wordt beleid ontwikkeld voor meerlaagsveiligheid. Het team bestaat uit 8 directe collega's aar je mee samenwerkt.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Lucy Smeets via 06-21102968 of Chris Verwijs via 06-11907739 . Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Fatima Azarkani, corporate recruiter op 06-48382884.

Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) W&S bureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

14 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


28-11-2022 Provincie Zuid-Holland
Ondersteuner Water

Dit ga je doen
Je ondersteunt de twee opdrachten binnen Water (waterveiligheid en oppervlakte-, grond- en drinkwater). Vanuit deze twee teams wordt gewerkt aan verschillende opgaven voor water. Een grote opgave is het leggen van de verbinding met het NPLG.

Je coördineert de werkzaamheden ten behoeve van de planning en control cyclus binnen de verschillende deelopgaven. Je ondersteunt de ambtelijk opdrachtgever bijvoorbeeld op het vlak van de voortgangsbewaking van de deelopdrachten binnen de opgaven en het voorbereiden van inkoop workflows.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het ondersteunt van anderen in het team door het organiseren van overleggen intern en extern (plannen datum, vergaderstukken verzamelen, agenda ism BA opstellen, verslaglegging); het uitvragen en verzamelen van advies bij de BA's op de IPO-vergaderstukken of andere relevante stukken, etc.
 • het organiseren en begeleiden van evenementen en bijeenkomsten
 • het voor de teams bewaken van de actielijsten en aanspreken van collega's hierop;
 • het bevorderen van de verbinding en samenwerking tussen de verschillende opgaven en de opgave Water

Dit maakt de functie interessant

 • Je wordt meegenomen in de belangrijke opgave Water die verbonden is aan andere provinciale opgaven zoals natuur, landbouw, klimaatadaptatie, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, etc, maar ook met programma's zoals het NPLG en het Deltaprogramma.
 • Door klimaatverandering wordt de opgave voor water steeds belangrijker en urgenter. Het is een thema dat steeds meer in de (politieke) belangstelling staat.
 • Je draagt bij aan de grote opgaven die verbonden zijn aan de opgave water

Dit is jouw profiel
Met jouw enthousiasme en gedrevenheid ben jij de coördinerende spil voor de opgave Water. Jij signaleert knelpunten en bewaakt de voortgang. Je bent dan ook goed in organiseren en plannen en weet de input tijdig te organiseren. Overzicht creëren en bewaken behoort dan ook tot jouw tweede natuur. Pro activiteit en nauwkeurigheid zijn hierbij essentieel. Je kan zowel schakelen op het totale niveau als op specifieke onderdelen. Je kunt de ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer/Behandelend Ambtenaren hierover goed adviseren en schakelt daarin snel met collega's en externen. Je houdt ervan dingen uit te zoeken en af te spreken. Je weet de relevante collega's te vinden en te betrekken en je zorgt er voor dat de collega's jou ook weten te vinden. Omdat de opgave Water ook andere opgaven raakt, kijk je over de grens van de eigen opgave heen. Denk hierbij aan de opgaven voor natuur, landbouw, recreatie, ruimtelijke ontwikkeling etc., maar ook in programma's zoals het NPLG. Een spannende en uitdagende fase waarbij water leidend wordt in de uitwerking!

Daarnaast neem je mee:

 • mbo werk- en denkniveau
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 • affiniteit met de opgave Water is een pre;
 • kennis van ontwikkelingen op het gebied van water, klimaat, natuur en landbouw.

Dit bieden we

 • Salarisniveau: Salarisschaal 10
 • Maandsalaris: min. € 3.255 - max. € 4.595
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimum aantal uur: 36
 • Maximaal aantal uur: 36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Het domein Water en Groen zet zich in voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving om in te leven, te werken en te recreëren. Daarin speelt water een belangrijke rol. Om te leven maken we gebruik van drinkwater, irrigatiewater voor land- en tuinbouw en water voor de natuur. De provincie stelt spelregels op en legt doelen vast voor goed waterbeheer. Zo werkt de provincie samen met haar waterpartners aan duurzame innovatieve oplossingen voor te veel, te weinig, te zout en voldoende zoet water van een goede kwaliteit.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Lucy Smeets via 06-21102968 of Chris Verwijs via 06-11907739 . Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Fatima Azarkani, corporate recruiter op 06-48382884.

Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) W&S bureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

15 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views


28-11-2022 Provincie Zuid-Holland