Laatste vacatures

Enthousiaste verpleegkundige met GGZ ervaring-1179

 • Zorgdragen voor een zo fijn mogelijke dag voor de individuele bewoner, maar ook voor de groep bewoners, samen met familieleden en vrijwilligers, volgens de visie op Moderne Dementie Zorg.
 • Anticiperen op situaties waarin sprake is van 'onbegrepen gedrag' en andere psychische problematiek. Inzetten, mede bewaken multidisciplinair stappenplan.
 • Coördinatie van zorg en multidisciplinair samenwerken bij complexe situaties.
 • (Mede) uitvoeren van palliatieve en complementaire zorg
 • Projectmatig werken aan de zorginhoudelijke onderwerpen binnen BrabantZorg Garantieplan Kwaliteit. Bijvoorbeeld: onbegrepen gedrag, medicatieveiligheid, wondzorg, continentiezorg, eten en drinken etc.
 • Samenspel in wonen, welzijn en de zorg vanuit ieders deskundigheid en talenten. Gezellig met elkaar tafelen en genieten van de maaltijden die door collega’s van de horeca met liefde worden bereid.
 • Samen met collega’s die het schoonhouden van de locatie realiseren, zorgdragen voor een prettige woonomgeving.

BrabantZorg.Net

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature


11-12-2018 BrabantZorg


Verpleegkundige revalidatie geriatrie - 1177

 • Je coördineert de kwaliteit van de te leveren zorg en voert deze samen met je collega’s uit.
 • Je verricht de meer complexe verpleegtechnische handelingen en richt je op het verbeteren van het revalidatieproces rondom de revalidant.
 • Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de optimalisatie van de behandelplannen en de uitvoering hiervan.
 • Wij werken op de revalidatieafdeling met een team van verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaars.

BrabantZorg.Net

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature


11-12-2018 BrabantZorg


Meewerkende coörd. huishoudelijke thuiszorg - 1175

Wanneer cliënten bij ons worden aangemeld voor huishoudelijke zorg ga jij op huisbezoek. Jij bent op dat moment hét gezicht van BrabantZorg: je heet de nieuwe cliënt welkom en geeft uitleg over onze organisatie en werkwijze. Vervolgens verricht je bij de cliënt in kwestie een aantal keren huishoudelijk werk om te beoordelen waar ondersteuning nodig is. Wij werken vanuit de visie dat we mensen zo lang mogelijk zelf de regie laten houden en niet zomaar werk uit handen nemen. Aan jou de verantwoordelijke taak om een ondersteuningsplan te maken waarin je de huishoudelijke taken in kaart brengt die de gemeente via een indicatie heeft aangegeven. Je beslist – in goed overleg met de cliënt – over het aantal uren huishoudelijke hulp per week en de taken die uitgevoerd worden. Dat alles doe je op een vriendelijke en betrokken manier. Vervolgens zoek je binnen jouw team de juiste match voor de cliënt.
En je doet nog veel meer. Als coördinerend huishoudelijk medewerker thuiszorg ben je namelijk ook contactpersoon voor je cliënten, gemeenten en andere betrokkenen, coach je je teamleden, overleg je regelmatig met collega’s en de teammanager en – last but not least – maak je de (vakantie)planningen. En dat alles in een omgeving die zeer dynamisch is. Je hebt geen vaste werkplek, maar met je laptop en telefoon ben je overal bereikbaar. Het ene moment werk je thuis, dan weer op een van onze locaties, en vervolgens een paar uur bij cliënten. Je overlegt met je collega’s en bespreekt dan de casussen. En uiteraard ga je ook regelmatig om tafel met je teammanager.

BrabantZorg.Net

2 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


11-12-2018 BrabantZorg


Psycholoog - 1171

 • Een psycholoog bij BrabantZorg heeft een adviserende en ondersteunende taak ten aanzien van behandelaars en zorgteams.
 • Op basis van onderzoek, observaties en diagnose wordt advies, begeleiding en informatie gegeven aan cliënt, verwanten en zorgteams.
 • In samenwerking met andere disciplines ontwikkelen van bruikbare behandel- en begeleidings-plannen.Inzet in verpleegcentra en zorgcentra en in de 1e lijn waarbij reizen nodig is.
 • Het mede ontwikkelen van de eigen professie binnen de organisatie.
 • Het bieden van deskundigheidsbevordering aan medewerkers.

BrabantZorg.Net

2 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


06-12-2018 BrabantZorg


Consulent Belevingsgerichte Zorg - 1168

Verzorgen is meer dan ‘gewoon lief zijn’. Je hebt een dosis psychologisch inzicht, beroepsspecifieke kennis en een breed scala aan communicatieve vaardigheden nodig. Pas dan kun je zorgen dat een cliënt zich veilig, gekend, gerespecteerd en begrepen voelt. Belevingsgerichte zorg vraagt om medewerkers die niet alleen verzorgen, maar de cliënt ook echt kennen. Jij brengt medewerkers van onze locaties deze manier van werken bij. Dat doe je op een inspirerende, coachende manier.

Je evalueert het gedrag van cliënten met de psycholoog en geeft collega’s scholing in belevingsgerichte omgang. Je bewaakt ook de kwaliteit van de belevingsgerichte zorg en neemt deel aan projecten met betrekking tot kwaliteitsontwikkeling. Ook ontwikkel je scholingsactiviteiten, en je begeleidt en beoordeelt leerlingen en stagiairs. Als consulent werk je veel zelfstandig, maar nooit alleen. Je kunt terugvallen op collega-consulenten en werkt binnen een multidisciplinair team.

Geen dag is hetzelfde voor jou als consulent belevingsgerichte zorg. ’s Morgens observeer je cliënten tijdens de ochtendzorg, daarna sluit je aan bij een omgangsoverleg. ’s Middags maak je kennis met een nieuwe bewoner die erg verdrietig is omdat ze de controle over haar leven verliest. Jij luistert en troost, en zorgt vervolgens dat de medewerkers handvatten krijgen om het verdriet van deze cliënt te kunnen verzachten. Tot slot leg je aan familieleden van een andere cliënt uit hoe de belevingswereld van hun naaste door de dementie verandert, en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Een dynamisch werkveld dus.

BrabantZorg.Net

7 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


06-12-2018 BrabantZorg