Laatste vacatures

Teammanager Kleinschalig Wonen De Wellen-1321

In deze functie coach jij teams in de uitwerking van een samenspel waarin niet meer de ziekte of beperking, maar een waardevol leven voor zorgbehoevende ouderen centraal staat. In De Wellen, waar jij teammanager kleinschalig wonen somatiek wordt, blijft zorg natuurlijk een kerntaak. Daarbij focussen we meer en meer op zaken die het leven voor de cliënt betekenisvol maken. De oudere laten doen wat deze zelf kan doen, de oudere leren wat deze kan en wil leren en in samenspraak technologie inzetten waar deze de zelfredzaamheid, de kwaliteit van leven of de veiligheid van de oudere ondersteunt.

Dat doen we door de teams de regie te geven om de zorg en ondersteuning zo te organiseren dat elke dag zo fijn mogelijk wordt voor de mensen aan wie zij zorg bieden. Als teammanager inspireer jij de teams in deze verandering en coach jij de teams naar zelforganisatie. Waarbij de teams zelf verantwoordelijk zijn voor de zorginhoud en jij de teamleden coacht in het gedrag wat hier bij past. Als manager schep jij de randvoorwaarden, bied je de kaders en draag je zorg voor een evenwichtige teamsamenstelling

Teams van BrabantZorg ontwikkelen zich naar zelforganisatie. De teamverantwoordelijkheid verankeren wij in alle teams in onze organisatie. Niemand kan alles alleen, alleen samen kunnen wij alles. Dit geldt ook voor de teammanagers. Alle teammanagers maken deel uit van een team van teammanagers op locatie en in de regio, waarbinnen zij taken en verantwoordelijkheden delen. Thematisch werk je in de regio samen met collega’s om regioresultaten te bereiken. Wij noemen dat gedeeld leiderschap. Cruciaal is samenwerken: je doet waar je goed in bent, samen sta je voor de kwaliteit en het resultaat.

BrabantZorg.Net

3 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


14-02-2019 BrabantZorg


Verpleegkundige(n)/wooncoach(es) - 1317

We zijn op zoek naar twee toegewijde verpleegkundigen, SPW’ers, of SPH’ers die het een uitdaging vinden om samen het woonteam verzorgenden te ondersteunen in het creëren van een fijne dag (élke dag) voor onze bewoners.

Eén verpleegkundige niveau 5 of SPH’er die naar eigen inzicht wel- of niet meedraait in de zorg. Hoofdtaak is ervoor te zorgen dat de visie op wonen, welzijn en zorg van BrabantZorg vertaald wordt naar het leven van alle dag.

Daarnaast één verpleegkundige niveau 4 of SPW’er die (deels) ingepland de visie van BrabantZorg meer handen en voeten geeft voor het zorgteam.

Tevens vallen de volgende werkzaamheden onder het takenpakket:

 • het coördineren en plannen van de zorg op een efficiënte en effectieve manier.
 • Het uitvoeren van voorkomende verpleegkundige voorbehouden en risicovolle handelingen.
 • Het uitvoeren van verpleegkundige observaties en consulten.

BrabantZorg.Net

3 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


14-02-2019 BrabantZorg


Fysiotherapeut -1318

 • Onderzoek en fysiotherapeutische diagnostiek van de doelgroep.
 • Behandelen van cliënten intramuraal.
 • Behandeling van cliënten in de thuissituatie, zorg aan huis.
 • Deelnemen aan multidisciplinaire cliëntenbesprekingen.

BrabantZorg.Net

2 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


13-02-2019 BrabantZorg


Helpende Thuiszorg Den Bosch - 1315

Ondersteuning bij het verzorgen en begeleiden van ouderen in de thuissituatie. Dit, volgens de zorgmethodiek en het in samenspraak opgestelde zorgplan, waarbij de dienstverlening is gericht op de individuele zorgbehoefte. In samenspraak met de cliënt streef je naar het optimaal mogelijke, waarbij de cliënt de eigen regie behoudt. Je stimuleert tot zelfredzaamheid en helpt bij het maken van keuzes.

BrabantZorg.Net

2 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


12-02-2019 BrabantZorg


Helpende nachtdienst - 1314

 • Samen met je collega's bied je ondersteuning bij het verzorgen en begeleiden van ouderen volgens de zorgmethodiek en het in samenspraak opgestelde zorgplan, waarbij de dienstverlening is gericht op de individuele zorgbehoefte. Dit, met oog voor de zelfredzaamheid van de bewoner
 • Mede zorg dragen voor een rustige sfeer en een goede gang van zaken
 • Mede zorgen voor goede informatieoverdracht
 • Deelname aan het teamoverleg

BrabantZorg.Net

1 sollicitatie

0 views


12-02-2019 BrabantZorg