Laatste vacatures

Cliëntcontactpersoon (VIG) in de wijk – Megen

Je werkt overdag, in de avonden (geen nachten) en om het weekend. Je helpt bij het opstarten of afsluiten van de dag. De ene cliënt heeft alleen wat hulp nodig bij de zelfzorg en medicatie, bij de ander neem je de zorg (deels) over. Alles met het doel de cliënten zolang mogelijk veilig zelfstandig te laten blijven.

Naast de directe zorg aan cliënten in de thuissituatie, ben je cliënt contactpersoon (CCP-er) voor de cliënt en zijn naasten. Je observeert en signaleert je hoe het met cliënten gaat en overlegt met je collega’s, wanneer dat nodig is. Samenwerken met cliënten en mantelzorgers is voor jou daarbij vanzelfsprekend. Je weet wat je cliënten nodig hebben om hun dag zo fijn mogelijk te maken en laat daar jouw zorg bij aansluiten. Zo is geen dag hetzelfde en leer je cliënten goed kennen. Dat maakt werken in de thuiszorg zo mooi!

0 sollicitaties
0 views


15-09-2020 BrabantZorg
Casemanager Udens Duyn - 2726

 • Voor (toekomstige) cliënten, naasten en verwijzers ben je het eerste aanspreekpunt bij Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn.
 • Je weet oplossingen te vinden voor iedere zorgvraag waarbij je zowel het cliënt- als het organisatiebelang voor ogen hebt.
 • Je weet de hulpvraag van een cliënt te verduidelijken en te vertalen naar een aansluitend zorgaanbod en zorgt voor een passende indicatie.
 • Je weet zorg te dragen voor een zo spoedig mogelijke uitplaatsing en vraagt zo nodig een WLZ indicatie aan.
 • Je legt en onderhoudt contacten met interne en externe partijen zoals verwijzers, zorgkantoren en ketenpartners in de breedste zin.
 • Je signaleert knelpunten en doet voorstellen in het belang van de cliënt en organisatie.
 • Je maakt complete en begrijpelijke rapportages die goed leesbaar zijn voor cliënt en betrokkenen.
 • Je kunt een cliënt goed telefonisch te woord staan.

7 sollicitaties
0 views


11-09-2020 BrabantZorg
Verzorgende IG Thuiszorg 4-22 u Sterrebos Oss

Je werkt overdag, in de avonden (geen nachten) en om het weekend. Je helpt bij het wassen en aankleden, het opstarten of afsluiten van de dag, voert verpleegtechnische handelingen uit en geeft medicatie. Niet alles neem je over: je stimuleert cliënten om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn.

Verder observeer en signaleer je hoe het met cliënten gaat en overleg je met je collega’s als dat nodig is. Samenwerken met cliënten en mantelzorgers is voor jou vanzelfsprekend. Je weet wat je cliënten nodig hebben om hun dag zo fijn mogelijk te maken en sluit daar de zorg bij aan.

0 sollicitaties
0 views


11-09-2020 BrabantZorg
Verzorgende IG Katwijk (Oss) somatiek 20-28 uur

Als verzorgende IG kijk je mee hoe de dag zo fijn mogelijk georganiseerd kan worden voor de bewoner. Je overlegt met de bewoner en zijn netwerk om te ontdekken wat de mogelijkheden en behoeften van de bewoner zijn. Creatief zijn en oplossingen zien is hierin heel belangrijk.

Jij maakt elke dag zo fijn mogelijk voor cliënten. Dat doe je door de juiste vragen te stellen; wat wilt u, wat kunt u zelf, wat heeft u van mij nodig? Je begeleidt, verzorgt en verpleegt, vooral bij dagelijkse dingen als wassen, aankleden en eten en drinken. Je houdt rekening met de gewoontes van de cliënten en zorgt dat ze zoveel mogelijk zelf de regie houden.

Omdat je hen goed kent kun je de juiste sfeer creëren en voor een zinvolle dag zorgen. Bijvoorbeeld door het nieuws met ze te bespreken, te kletsen over vroeger of door samen te lachen om een leuk televisieprogramma. Of door hen naar La Vie te brengen natuurlijk. Het levert vaak leuke gesprekstof op voor jou en de bewoners. Mooi toch?

0 sollicitaties
0 views


10-09-2020 BrabantZorg
Verzorgende IG kleinschalig wonen locatie Odendael

 • Je ondersteunt de bewoner bij de dagelijkse verzorging waarbij je rekening houdt met de activiteiten van de bewoners;
 • Je stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners;
 • Je overlegt met naastbetrokkenen en collega's en geeft zo nodig adviezen over de bewoner en diens situatie;
 • Met jouw persoonlijkheid weet je een sfeer te creëren waarin de bewoner zich gekend en thuis voelt. Je betrekt en werkt daarbij ook nauw samen met familie en mantelzorgers;
 • Met je teamleden kijk je kritisch of het werk beter kan of anders moet. Zo ben je steeds op zoek naar verbetering. Je maakt deel uit van een proces naar zelforganiserende teams.

0 sollicitaties
0 views


08-09-2020 BrabantZorg