Laatste vacatures

Helpende kleinschalig wonen 't Geerke Den Bosch

 • Zorg leveren aan de bewoners op basis van gemaakte afspraken in het zorgplan, zoals helpen bij wassen, aankleden en eten
 • Verzorgenden en verpleegkundigen assisteren bij diverse handelingen
 • Cliënten ondersteunen en begeleiden bij ADL- en welzijnsactiviteiten
 • Creëren van een huiselijke woonsituatie voor de bewoner
 • Bijzonderheden signaleren
 • Zorg dragen voor een goede voor informatieoverdracht

De werktijden zijn in principe van 7.30 tot 11.30 uur. Incidenteel, als er geen gastvrouw is, kan dit in de avond zijn van 16.30 tot 20.30 uur.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-01-2020 BrabantZorg
Verpleegkundige Geriatrische revalidatie Oss -2350

“Zorgen dat” in plaats van “zorgen voor”: in de revalidatie neem je steeds minder van de zorg over en werk je toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van cliënten. Samen met de cliënt, zijn naasten en het multidisciplinaire team werk je aan het herstel. Jij observeert, signaleert en schakelt met de juiste personen als dat nodig is. Kortom: goede zorg en begeleiding, op praktisch en emotioneel vlak. Daar zet jij je voor in.

Jij bent een verpleegkundige met verzorgende taken en hebt tegelijkertijd een rol in de deskundigheidsbevordering en coaching van collega’s. Je neemt ze mee in de wereld van het methodisch werken en denken. En je bespreekt en onderzoekt wat in het zorgteam beter kan. Dit alles met maar één doel: elke dag voor de cliënten zo fijn mogelijk maken.

Met een verpleegkundig oog kijk je naar de zorgverlening en overzie je het totaalplaatje: de cliënt, de zorgbehoefte en de dienstverlening die je verzorgende en verplegende collega’s bieden. Je stelt de juiste vragen en doet maximaal beroep op de eigen regie van de cliënt, en handelt daar naar. Elke dag opnieuw onderzoek jij hoe we onze zorg kunnen optimaliseren.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-01-2020 BrabantZorg
Kwaliteitsverpleegkundige Den Bosch - 2349

Je gaat werken voor onze locaties Noorderkroon en Nieuwehagen in Den Bosch.

Als kwaliteitsverpleegkundige richt je je op de kwaliteit van dienstverlening en wat ervoor nodig is de kwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Je werkt niet in de directe zorg en je werkzaamheden vinden plaats tussen maandag tot en met vrijdag. Ook heb je geen onregelmatige diensten.

Jouw bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van zorg is erg groot. Jij zorgt ervoor dat deze op orde is en blijft. In 2020 zijn alle teams zelforganiserend. Je bent verantwoordelijk voor de overdracht van kennis en kunde over de kwaliteit van zorg in de teams. Jij hebt daarbij een coördinerende en coachende rol. Uiteraard doe je dit niet alleen. Je werkt samen met de teammanagers Zorg en Welzijn, de teams en andere kwaliteitsverpleegkundigen binnen de regio.

Je werkt ook veel samen met collega’s van diverse disciplines. Je pakt zaken zelfstandig op en zet acties uit. Je ontwikkelt werkinstructies en zit commissies of overleggen voor. Je coördineert pilots van BrabantZorg op diverse kwaliteitsthema’s. Je analyseert de werkprocessen en optimaliseert deze in samenspraak met de teammanagers. Op verzoek van de teams sluit je aan bij hun overleg. Wanneer teams te maken krijgen met complexe casuïstiek, schiet jij te hulp. Je analyseert, adviseert en ondersteunt het team om een gedegen plan van aanpak uit te voeren. Daarbij gebruik je jouw coachende vaardigheden om je collega’s verder te helpen.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-01-2020 BrabantZorg
Verpleegkundige Sint Jan Uden - 2348

Met een verpleegkundig oog kijk je naar onze zorgverlening en overzie je het totaalplaatje: de bewoner, de zorgbehoefte en de dienstverlening die je verzorgende en verplegende collega’s bieden. Elke dag opnieuw onderzoek jij hoe we onze zorg kunnen optimaliseren. En je weet als geen ander dat daar een uitgekiende balans tussen zorg, wonen en welzijn voor nodig is

 • Jij bent een verpleegkundige met verzorgende taken en hebt daarnaast een grote rol in de deskundigheidsbevordering en coaching van collega’s. Je neemt ze mee in de wereld van het methodisch werken en denken. En je bespreekt en onderzoekt wat in het zorgteam beter kan;
 • Je verpleegt somatische en psychogeriatrische bewoners en begeleidt en ondersteunt ze ook bij ziekte, ziekenhuisopname of terminale situaties volgens het zorgplan. Bij acute of complexe zorgsituaties maak jij de verpleegtechnisch juiste inschatting en schakel je zo nodig de juiste specialist in;
 • Daarnaast coördineer en plan je de zorg met andere disciplines rondom de bewoner;
 • Je draagt bij aan het opstellen en evalueren van verpleegkundige protocollen, richtlijnen en afspraken, en je bestelt, controleert, registreert en verstrekt medicatie;
 • Als verpleegkundige ben je onderdeel van het zorgteam en het multidisciplinair overleg. Omdat je intensief met de bewoners werkt heb je een belangrijke signalerende rol. Jij kent de bewoner namelijk écht. Je komt niet bij elke zorgvraag in actie, maar kijkt wat de bewoner zelf nog kan;
 • In het zorgteam werk je met o.a. verzorgenden IG, helpende, gastvrouwen/gastheren, activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. Ook familie en naasten van de bewoner betrek je bij je werk. Kortom, met iedereen die bijdraagt aan een betekenisvolle dag van de bewoner.

We gaan in de nabije toekomst te maken krijgen met zwaardere en complexere zorg voor onze bewoner. Als verpleegkundige ga je een rol van betekenis krijgen in dit proces.

Jij zorgt ervoor!

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-01-2020 BrabantZorg
Verzorgende IG Sint Jan - 2347

 • Je ondersteunt de bewoners bij de dagelijkse verzorging waarbij je rekening houdt met de activiteiten van de bewoners;
 • Je stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners;
 • Je overlegt met naastbetrokkenen en collega's en geeft zo nodig adviezen over de bewoner en diens situatie;
 • Met jouw persoonlijkheid weet je een sfeer te creëren waarin de bewoner zich gekend en thuis voelt;
 • Je betrekt en werkt daarbij ook nauw samen met familie en mantelzorgers;
 • Met je teamleden kijk je kritisch of het werk beter kan of anders moet. Zo ben je steeds op zoek naar verbetering. Je maakt deel uit van een proces naar zelforganiserende teams.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-01-2020 BrabantZorg