Laatste vacatures

Wijkverpleegkundige Oss Centrum en Ussen - 2212

Vanuit locaties Loovelt en Katwijk in Oss geven teams 3 en 4 zorg aan cliënten in het centrum van Oss en in Ussen. Je fietst of rijdt van cliënt naar cliënt maar start en eindigt je diensten gezamenlijk op kantoor. Als wijkverpleegkundige stel je de indicaties en onderhoud je contacten met alle disciplines rondom cliënten en hun naasten. Ook coach je jouw collega's om zo de beste zorg te garanderen.

Omdat je de cliënten goed wilt kennen werk je structureel een aantal uren mee in de zorg. Je werktijden zijn in principe overdag en van maandag tot en met vrijdag. Het kan nodig zijn om mee te kijken met een collega, bijvoorbeeld bij een complexe casus.

Je zet jouw deskundigheid in om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en doet dit samen met je collega-wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden. Ook begeleid je leerlingen om hen te helpen goede professionals te worden.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


11-12-2019 BrabantZorg
Verpleegkundige kortdurend verblijf Zonnelied-2211

Jij bent een verpleegkundige met verzorgende taken en hebt tegelijkertijd een grote rol in de deskundigheidsbevordering en coaching van collega’s. Je neemt ze mee in de wereld van het methodisch werken en denken. En je bespreekt en onderzoekt wat in het zorgteam beter kan. Dit alles met maar één doel: elke dag voor de cliënten zo fijn mogelijk maken.

Met een verpleegkundig oog kijk je naar de zorgverlening en overzie je het totaalplaatje: de cliënt, de zorgbehoefte en de dienstverlening die je verzorgende en verplegende collega’s bieden. Je stelt de juiste vragen en doet maximaal beroep op de eigen regie van de cliënt, en handelt daar naar. Elke dag opnieuw onderzoek jij hoe we onze zorg kunnen optimaliseren. En je weet als geen ander dat daar een uitgekiende balans tussen zorg, wonen en welzijn voor nodig is.

Je verpleegt cliënten met lichamelijke aandoeningen en/of dementie aan de hand van het leefzorgplan. Je begeleidt en ondersteunt ze ook bij ziekte, ziekenhuisopname of terminale situaties. Bij acute of complexe zorgsituaties maak jij de verpleegtechnisch juiste inschatting, coach je je collega’s om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen en schakel je zo nodig de juiste specialist in. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, en draagt bij aan het opstellen en evalueren van verpleegkundige protocollen, richtlijnen en afspraken.

Als verpleegkundige ben je onderdeel van het zorgteam en het multidisciplinair overleg. Omdat je intensief met de cliënten werkt heb je een belangrijke signalerende rol. Jij kent de cliënt namelijk écht. Je komt niet bij elke zorgvraag in actie, maar kijkt wat de cliënt zelf nog kan. In het zorgteam werk je met o.a. verzorgenden, helpenden, gastvrouwen en –heren, activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. Ook familie en naasten van de cliënt betrek je bij je werk. Kortom, met iedereen die bijdraagt aan een betekenisvolle dag van de cliënt!

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


11-12-2019 BrabantZorg
Verzorgende IG kortdurend verblijf Zonnelied- 2210

 • Je ondersteunt de bewoner bij de dagelijkse verzorging waarbij je rekening houdt met de activiteiten van de bewoners;
 • Je stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners;
 • Je overlegt met naast betrokkenen en collega's en geeft zo nodig adviezen over de bewoner en diens situatie;
 • Met jouw persoonlijkheid weet je een sfeer te creëren waarin de bewoner zich gekend en thuis voelt.
 • Je betrekt en werkt daarbij ook nauw samen met familie en mantelzorgers;
 • Met je teamleden kijk je kritisch of het werk beter kan of anders moet. Zo ben je steeds op zoek naar verbetering. Je maakt deel uit van een proces naar zelforganiserende teams.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het bijhouden van het zorgdossier en zorgen voor goede informatieoverdracht.
 • Je neemt deel aan het team- en werkoverleg.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


11-12-2019 BrabantZorg
Verzorgende IG thuiszorg Den Bosch/Rosmalen - 2209

Als verzorgende IG:

Verzorg en verpleeg je cliënten conform zorgplan.
Als verzorgende IG:

 • Verzorg en verpleeg je cliënten conform zorgplan.
 • Stimuleer je de cliënt om eigen regie te blijven voeren over het eigen leven en leefomgeving.
 • Signaleer je knelpunten rondom het zorgproces van de cliënt, stem je oplossingen af met de cliënt, 1e contactpersoon van de cliënt, het team en andere disciplines en zo nodig met de teammanager;
 • Verricht je verpleegtechnische handelingen op het niveau van een verzorgende niveau 3 IG.
 • Treed je in acute situaties handelend op en waarschuw je de arts.
 • Geef je advies, voorlichting en instructie aan de cliënt en mantelzorgers op het gebied van gezondheid.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


11-12-2019 BrabantZorg
Verpleegkundige thuiszorg Zaltbommel - 2208

Als verpleegkundige begeleid en ondersteun je jouw cliënten bij het behouden van hun eigen regie. Dit doe je bijvoorbeeld door je cliënten te helpen bij het maken van keuzes en te stimuleren tot zelfredzaamheid. Natuurlijk kan de cliënt in de thuiszorg, in principe zelf reguleren en in enkele gevallen doe je dit in samenspraak met hun naasten. Daarom heb je regelmatig contact met de wijkverpleegkundige, collega-verzorgenden en verpleegkundigen en ook heb je regelmatig afstemming met behandelaren. De verpleegkundige die wij zoeken, beschikt over een vaardigheid waarbij je goed op de behoeften van de cliënten weet in te spelen en heeft een open zelfstandige houding als het gaat om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen. Je maakt vanuit vertrouwen gebruik van de kwaliteiten van je collega’s.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


11-12-2019 BrabantZorg