Latest jobs

Ziekenverzorgende/Verzorgende IG Nieuwehagen -2532

Als verzorgende ben je naast zorgverlener een regisseur en coach binnen het eigen vakgebied. Je bent verantwoordelijk voor de verzorgende werkzaamheden volgens het zorgdossier. Hierbij gaat het om ondersteunen van persoonlijke zorg én het geven van psychosociale begeleiding/ ondersteuning gericht op de zelfredzaamheid van de bewoner/ cliënt. Er worden taken verricht voortkomend uit de afspraken volgens het zorgplan. Je verricht voorbehouden handelingen volgens de BIG-richtlijnen. Het is belangrijk om een veilige woonomgeving te creëren, waar de bewoner en familie zich welkom voelen. Je onderhoudt (mede) contacten met relaties/ familie van bewoners. Er wordt zorg gedragen voor rapportage, administratie en het zorgvuldig en doelmatig omgaan met apparatuur en middelen.

0 applications
0 views


26-03-2020 BrabantZorg
Verpleegkundige Algemeen Somatiek Nieuwehagen 2531

Jij bent een verpleegkundige met verzorgende taken en hebt tegelijkertijd een grote rol in de deskundigheidsbevordering en coaching van collega’s. Je neemt ze mee in de wereld van het methodisch werken en denken. En je bespreekt en onderzoekt wat in het zorgteam beter kan. Dit alles met maar één doel: elke dag voor de cliënten zo fijn mogelijk maken.
Met een verpleegkundig oog kijk je naar de zorgverlening en overzie je het totaalplaatje: de cliënt, de zorgbehoefte en de dienstverlening die je verzorgende en verplegende collega’s bieden. Je stelt de juiste vragen en doet maximaal beroep op de eigen regie van de cliënt, en handelt daar naar. Elke dag opnieuw onderzoek jij hoe we onze zorg kunnen optimaliseren. En je weet als geen ander dat daar een uitgekiende balans tussen zorg, wonen en welzijn voor nodig is.

Je verpleegt cliënten met dementie aan de hand van het leef zorgplan. Je begeleidt en ondersteunt ze ook bij ziekte, ziekenhuisopname of terminale situaties. Bij acute of complexe zorgsituaties maak jij de verpleegtechnisch juiste inschatting, coach je je collega’s om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen en schakel je zo nodig de juiste specialist in. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, en draagt bij aan het opstellen en evalueren van verpleegkundige protocollen, richtlijnen en afspraken.

Als verpleegkundige ben je onderdeel van het zorgteam en het multidisciplinair overleg. Omdat je intensief met de cliënten werkt heb je een belangrijke signalerende rol. Jij kent de cliënt namelijk écht. Je komt niet bij elke zorgvraag in actie, maar kijkt wat de cliënt zelf nog kan. In het zorgteam werk je met o.a. verzorgenden, helpenden, gastvrouwen en –heren, activiteitenbegeleiders en vrijwilligers. Ook familie en naasten van de cliënt betrek je bij je werk. Kortom, met iedereen die bijdraagt aan een betekenisvolle dag van de cliënt!

3 applications
0 views
Check job


26-03-2020 BrabantZorg
Verzorgende IG 1e etage Nieuwehagen Somatiek -2530

Als verzorgende ben je naast zorgverlener een regisseur en coach binnen het eigen vakgebied. Je bent verantwoordelijk voor de verzorgende werkzaamheden volgens het zorgdossier. Hierbij gaat het om ondersteunen van persoonlijke zorg én het geven van psychosociale begeleiding/ ondersteuning gericht op de zelfredzaamheid van de bewoner/ cliënt. Er worden taken verricht voortkomend uit de afspraken volgens het zorgplan. Je verricht voorbehouden handelingen volgens de BIG-richtlijnen. Het is belangrijk om een veilige woonomgeving te creëren, waar de bewoner en familie zich welkom voelen. Je onderhoudt (mede) contacten met relaties/ familie van bewoners. Er wordt zorg gedragen voor rapportage, administratie en het zorgvuldig en doelmatig omgaan met apparatuur en middelen.

2 applications
0 views
Check job


26-03-2020 BrabantZorg
Wijkverpleegkundige Den Bosch - 2524

Dit ga je doen

Je bent als wijkverpleegkundige de spil in de wijk. Je houdt je in de kern bezig met het verbeteren van een integrale aanpak tussen wonen, welzijn en zorg. Je anticipeert op de ontwikkelingen in de zorg. Je observeert, coacht en stuurt zorgmedewerkers inhoudelijk aan in de eigen werksituatie met als doel, behoud, verbetering en/of aanleren van zelfregie bij de cliënt. Daarnaast adviseer en ondersteun je de leidinggevenden bij de implementatie en borging van beleid en de uitvoering daarvan en verleen je complexe zorg.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Je werktijden zijn over het algemeen door de week en overdag, tenzij het nodig is om eens op een ander moment mee te kijken met een collega, bijvoorbeeld bij een complexe casus. Als wijkverpleegkundige word je maximaal 30% van je uren ingepland in de directe thuiszorg.
Deze uren hebben dan vooral betrekking op:

De verzorging van nieuwe cliënten om een juist beeld van diens mogelijkheden te vormen.
Te komen tot tussentijdse beoordelingen van de zorginzet, in relatie tot noodzakelijk bijstelling van de indicatie van cliënten.
Voor de invulling van complexere zorgvragen.
Meelopen in een route ter ondersteuning van het inhoudelijke leerproces van leerlingen.
Het toetsen van de kwaliteit van de dienstverlening.

De overige tijd ben je bezig met wijkverpleegkundige taken: het (bij)stellen van indicaties, kwaliteitsbevordering, actieplannen, contacten leggen, afstemming en samenwerking binnen de wijk, preventieve taken, inhoudelijke coaching van de teams, aandacht voor cliënten in de palliatieve fase etcetera.

5 applications
0 views
Check job


20-03-2020 BrabantZorg
Medewerker HHD De Heegt Geffen - 2523

Dit ga je doen

Als huishoudelijk medewerker ga je twee ochtenden in de week schoonmaken. De werkdagen zijn bij voorkeur op maandag en woensdag. Daarnaast ben je flexibel om in te vallen als een collega vrij wil nemen of ziek is.

Je begint vroeg maar vroeg opstaan is voor jou geen probleem. Je werkt zelfstandig maar wel altijd met een collega in huis. Je onderhoudt de algemene ruimten zoals de gangen, hallen en liften en de appartementen van bewoners.

Tussen mei en eind oktober werk je in de tijdelijke locatie in Oss. Voor de bewoners is het namelijk fijn als ze vertrouwde gezichten blijven zien.

Al poetsend heb je contact met collega’s van de zorg en met bewoners. Een praatje maken tijdens het werk maakt je dag compleet. Samen met je teamgenoten zorg jij ervoor dat De Heegt een fijn en schoon huis blijft!

0 applications
0 views


20-03-2020 BrabantZorg