Logo XONAR

Vacatures geplaatst door XONAR

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor XONAR.

Laatste vacatures

Kwaliteitsfunctionaris

Binnen XONAR zijn we op zoek naar een kwaliteitsfunctionaris.

6 sollicitaties
117 views


30-05-2022 XONAR
Ambulant hulpverlener Jens

Ben jij een ervaren ambulant hulpverlener met de ambitie om te pionieren in Parkstad?

In de functie van Ambulant Hulpverlener ben je specifiek bezig met vraagstukken die spelen in gezinnen in het werkgebied van JENS (Heerlen, Landgraaf, Voerendaal). Samen met het gezin maak je een multidisciplinair plan van aanpak en voer je dit uit. Door jouw pedagogische kennis en uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij de kinderen/jongeren (0 tot 18 jaar), het gezin en het systeem te versterken en resultaten te boeken. Er wordt van jou een flexibele en proactieve houding gevraagd omdat JENS nog een jonge coöperatie is waarbij verschillende organisaties samen het verschil willen maken. In deze functie wordt om een systemische inzet gevraagd.

De functie van ambulant hulpverlener is grotendeels solistisch. Dit betekent dat je zelfstandig te werk gaat en veel alleen op pad bent maar het betekent ook dat je collega's weet te vinden om te kunnen sparren over casuïstiek en een luisterend ook kunt bieden als dit nodig is. Naast de regiocoördinator zijn er gedragswetenschappers die op inhoudelijk vlak mee kunnen denken en je kunnen coachen en adviseren. Door overleggen in teamvorm, intervisiesessies, teamuitjes, en één-op-één gesprekken met collega's heerst er, ondanks de solistische aard van de functie, toch echt een teamgevoel!

4 sollicitaties
146 views


29-04-2022 XONAR
Junior Medewerker Communicatie & PR

Lekker vanuit thuis starten of op een van onze locaties, de keuze is aan jou! Vandaag bekijk je de contentplanning van volgende maand, welke interviews moeten er nog worden gepland? Je neemt contact op met de betreffende personen en plant de afspraken in je agenda. Ook bekijk je of de geplande berichten op de socials nog wel actueel zijn en past ze, waar nodig, aan. Je opent je mailbox en ziet dat er een spoedverzoek is binnengekomen om een flyer te maken voor een training.

Je maakt wat ruimte in je agenda en maakt de flyer met behulp van Indesign, Illustrator en Photoshop op. De ochtend is alweer voorbij! Na de lunch heb je een afspraak met de senior collega communicatie. Samen bespreken jullie de opmaak van de aankomende Xpeditie, het pleegzorgmagazine van XONAR. Daarna werk je het interview uit dat je hebt gehouden met een ouder van een kind binnen een van onze hulpvormen. Je sluit je dag af met het plaatsen van een bericht op ons intranet op verzoek van een van de leidinggevenden.

In de functie van Junior Medewerker Communicatie & PR werk je samen met een senior collega en een ondersteunend medewerker. Je maakt deel uit van een klein team, maar bent natuurlijk betrokken bij teams door de hele organisatie.

Wat ga je doen?

In deze functie ben je bezig met zeer afwisselende operationele werkzaamheden. Tot jouw werkzaamheden behoren onder andere:

 • Onderhouden en beheren van de website en de diverse sociale media kanalen van XONAR;
 • Onderhouden en beheren van het intranet van XONAR, inclusief de bijbehorende servicedesk;
 • Vormgeven en schrijven van diverse online en offline communicatiemiddelen zoals folders, flyers, magazines, infographics etc.;
 • Opnemen en bewerken van kleine, interne video's;
 • Houden en uitwerken van interviews met medewerkers, cliënten en andere contacten;
 • Ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van diverse online en offline evenementen;
 • Adviseren over de ontwikkeling van nieuwe middelen en de inzet van bestaande middelen;
 • Contact onderhouden met leveranciers.

4 sollicitaties
19 views


29-04-2022 XONAR
Ambulant hulpverlener B

Een ervaren en gepassioneerde Ambulant Hulpverlener B? Lees dan verder!

In de functie van Ambulant Hulpverlener B ben je specifiek bezig met problematieken die spelen in gezinnen in het werkgebied Maastricht Heuvelland en de regio Parkstad. Samen met het gezin maak je een multidisciplinair plan van aanpak. Door jouw pedagogische kennis en uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij de kinderen/jongeren (0 tot 18 jaar), het gezin en het systeem te versterken en resultaten te boeken. Daarbij hebben we ook te maken met complexe echtscheidingen.

Jij bent proactief, daadkrachtig en ziet het als een uitdaging om met collega's aan de slag te gaan met problematieken vanuit verschillende specialismen.

2 sollicitaties
25 views


28-04-2022 XONAR
Coördinator Zorg (Verblijf)

XONAR biedt hulp bij opgroei- en opvoedproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook vrouwen die in moeilijkheden verkeren of slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning, evenals (aanstaande) tienermoeders. Verder biedt XONAR opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. XONAR beschikt over ongeveer dertig locaties, verspreid over het zuiden van Limburg. Kortom; in totaal werken er zo'n 500 gedreven XONAR professionals verspreid door zuid Limburg.

Momenteel zijn wij op zoek naar een Coördinator Zorg (Verblijf), welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse run binnen de teams. Binnen deze teams wordt gewerkt met jongeren tussen 0 en 18 jaar in een residentiele setting. Binnen deze functie vallen verschillende verantwoordelijkheden, waaronder:

 • In samenwerking met de Manager Zorg het afdelingsbeleid vertalen in een jaarplan inclusief begroting, resultaten en werkzaamheden voor de afdeling.
 • Signaleren en analyseren van ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en hierover overleg plegen met betrokkenen;
 • Uitvoeren van alle operationele HR taken (mbt coachen, functioneren, ontwikkelen en begeleiding bij bijzondere situaties (bijv. ziekte);
 • Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, mede eigenaarschap van de teamleden en het (door)ontwikkelen van teams/regio's;
 • Zorgen dat intern (operationeel) alles op rolletjes loopt (bezetting, kwaliteit vd zorg, invulling jaarplan/ begroting)
 • Het zorgdragen voor een goede balans tussen sturing (resultaat) en zelforganisatie;
 • Deelnemen aan in- en externe bijeenkomsten/ projecten.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor het team met betrekking tot communicatie en informatie uitwisseling.
 • Bewaken van het toegekende budget en actie ondernemen bij dreigende tekorten en/of overschotten.
 • Het op operationeel/tactisch niveau mede vormgeven en realiseren van het beleid op het vakgebied;
 • Advisering (in overleg met de Gedragswetenschapper) en de Manager Zorg over verbeteringen ten aanzien van de (vakinhoudelijke) kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning aan cliënten.

2 sollicitaties
41 views


28-04-2022 XONAR