Logo XONAR

Vacatures geplaatst door XONAR

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor XONAR.

Laatste vacatures

Jeugdzorgwerker residentie Onyx

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen een residentiele opvang én heb je affiniteit met het jonge kind?

Je werkt binnen een behandelgroep, waar kinderen variërend in de leeftijd van 4 tot 12 jaar terecht kunnen. Het gaat om kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn of van wie de ontwikkeling al zodanig is verstoord dat orthopedagogische hulp geïndiceerd is. Binnen Onyx wonen 9 kinderen, zowel jongens als meisjes. Doelstelling van de opname is het opheffen van ontwikkelingsachterstanden, het stimuleren van de emotionele, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van het kind en het zoeken naar een verantwoord toekomstperspectief. Ouders worden zoveel als mogelijk intensief betrokken bij de hulpverlening.

Ben jij de persoon die niet terug deinst voor wisselende diensten en op elk moment beschikbaar is voor de jongeren?

In deze functie kom je dan helemaal tot je recht want je werkt ook slaap- en weekenddiensten. Hiervoor word je uiteraard extra beloond.

"Goede dagen geven blijdschap, slechte dagen geven inzicht" - QUOTE OnyX


De behandelgroep Onyx is op zoek naar een collega die samen met het bestaande team door wilt bouwen aan een veilige leefomgeving voor de jonge kinderen. Geen dag is hetzelfde en je zal stevig in je schoenen moeten staan om stabiliteit en rust te bewaren op de groep. Het werken binnen een behandelgroep zoals Onyx vraagt iets van jou als hulpverlener maar ook als persoon. Het is niet altijd even gemakkelijk en er kunnen momenten van frustratie ontstaan. Juist dan kun je terecht bij je collega's en reflecteer je samen op een situatie.

Verantwoordelijkheden:

 • Samen met het team een aangename leefsituatie creëren voor de jonge kinderen;
 • Begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
 • Samen met ouders/verzorgers, jonge kind en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
 • Evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
 • Onderhouden van contacten met scholen, Bureau Jeugdzorg, Gemeentes en eventueel andere externe instanties;
 • Schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdigen en de groep;
 • Verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
 • Uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en dit evalueren;
 • Uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.

0 sollicitaties
47 views


10-06-2021 XONAR
Jeugdzorgwerker residentie regio Maastricht

Geen dag is hetzelfde als jeugdzorgwerker bij Classix. Samen met je collega's heb jij de verantwoordelijkheid om een 'thuis' te creëren voor de aanwezige jongeren.

Je werkt binnen een groep met jeugdigen die, vanwege hun leeftijd, problematiek of andere omstandigheden een verminderd perspectief hebben op terug thuis wonen of wonen in een gezinsvervangend milieu. Deze jongeren hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. De hulp die jij samen met je collega's biedt is gericht op het bevorderen van hun welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer er sprake is van problemen in het psychosociaal functioneren worden deze ook aangepakt. Bij Classix wordt er gewerkt met verschillende fases, waarbij in elke fase maximaal 5 jongeren kunnen opvangen. Op dit moment biedt Classix opvang aan 14 jongeren.

Er blijft aandacht voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk. Jouw functie kenmerkt zich door het zorgdragen voor een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor elke in de groep geplaatste jeugdige, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kan komen.

Ben jij de persoon die niet terug deinst voor wisselende diensten en op elk moment beschikbaar is voor de jongeren?

In deze functie kom je dan helemaal tot je recht want je werkt ook slaap- en weekenddiensten. Hiervoor word je uiteraard extra beloond.

"Werken binnen de behandelgroep voelt alsof je een tweede familie hebt. Je zet je samen als team in voor het perspectief van de jeugdige(n). Dat is waar we het voor doen." - jeugdzorgwerker XONAR.


De behandelgroep Classix is op zoek naar een collega die samen met het bestaande team door wilt bouwen aan een veilige leefomgeving voor de jongeren. Geen dag is hetzelfde en je zal stevig in je schoenen moeten staan om stabiliteit en rust te bewaren op de groep. Het werken binnen een behandelgroep zoals Classix vraagt iets van jou als hulpverlener maar ook als persoon. Het is niet altijd even gemakkelijk en er kunnen momenten van frustratie ontstaan. Juist dan kun je terecht bij je collega's en reflecteer je samen op een situatie.

Verantwoordelijkheden:

 • Samen met het team een aangename leefsituatie creëren voor de jongeren;
 • Begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
 • Samen met ouders/verzorgers, jeugdige en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
 • Evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
 • Onderhouden van contacten met scholen, Bureau Jeugdzorg, Gemeentes en eventueel andere externe instanties;
 • Schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdigen en de groep;
 • Verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
 • Uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en dit evalueren;
 • Uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.

0 sollicitaties
31 views


10-06-2021 XONAR
Arbo Coördinator

Heb jij passie voor HR en ben jij op zoek naar een plek waar jij je Arbo-ervaring in kan zetten? Ben jij bovendien 24 uur beschikbaar? Lees dan snel verder!

Binnen het team HR zijn we op zoek naar een enthousiaste Arbo Coördinator. Van optimalisatie van de werkomstandigheden tot aan de gezondheid en welzijn van de medewerkers binnen XONAR, jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbobeleid. Daarnaast organiseer je ook de bedrijfshulpverlening binnen XONAR. Je hebt hierin een adviserende rol richting het MT en sluit ook met regelmaat aan bij overleggen met de OR.

Ons team bestaat uit 3 HR adviseurs, een collega arbo coördinator, een corporate recruiter, een HR adviseur gezondheid & vitaliteit, twee HR medewerkers en een salarisadministrator.

Als team hebben we een gemeenschappelijke missie: we willen onze gedreven medewerkers zo goed mogelijk faciliteren om ervoor te zorgen dat zij met plezier en onder de juiste randvoorwaarden hun werk kunnen doen. We zijn er immers van overtuigd dat het werkgeluk van onze medewerkers ook het geluk van onze jongeren en de vrouwen binnen de vrouwenopvang ten goede komt.

Wat ga jij nou doen?

 • Zorgdragen voor de organisatie van de BHV en de RI&E;
 • Ontwikkeling en advisering omtrent onderwerpen zoals brandveiligheid, veiligheid ten aanzien van verbouwingen en verhuizingen en organisatieveranderingen;
 • Bewaken van de naleving van wettelijke regelgeving op gebied van arbo- en brandveiligheid;
 • Ontwikkeling en implementatie van arbobeleid binnen de kaders van HR- en organisatiebeleid;
 • Uitvoering van werkplekonderzoeken;
 • Beheren van de incidentenregistratie en uitbrengen van adviezen ten aanzien van gebeurde incidenten;
 • Bewaken van de administratieve verplichting conform wet- en regelgeving;
 • Contactpersoon voor medewerkers en leidinggevenden inzake arbo-gerelateerde onderwerpen.

Samen én in overleg met de collega Arbo Coördinator wordt er gekeken naar een juiste verdeling van de werkzaamheden. Onderlinge vervangbaarheid is daarbij vanzelfsprekend.

0 sollicitaties
62 views


08-06-2021 XONAR
Manager Zorg & Dienstverlening

Ben jij de Xonnector?


Context

XONAR bevindt zich in het hart van de jeugdzorg, die momenteel een transformatie doormaakt, gedreven door nieuwe zorgidealen, gedecentraliseerde verantwoordelijkheden en financiële kaders. In dit uitdagende speelveld speelt XONAR een centrale rol. Dit vergt een organisatie die zich snel kan aanpassen en vernieuwen, maar tegelijkertijd continuïteit van zorg moet bieden. XONAR is volop in ontwikkeling en daaruit is de functie van Manager Zorg & Dienstverlening ontstaan. Samen streven we naar een hoge zorginhoudelijke kwaliteit.

Team ICT

"We zijn op zoek naar een bruisende persoonlijkheid die in staat is om te verbinden en samen met de organisatie, de missie en visie van XONAR wil en kan uitstralen."

De uitdaging

Jij begrijpt als geen ander dat interne ondersteuning en -dienstverlening van groot belang zijn voor de kwaliteit van de zorg voor onze cliënten en het werkklimaat van de medewerkers binnen XONAR. Integraal ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van de ondersteunende diensten voor de zorg van onze cliënten. Je hebt een sterke visie omtrent de vormgeving van de dienstverlening en weet bovendien de medewerkers hierin mee te bewegen. Innovatie en transformatie zijn hierbij leidend de komende jaren. Onder jouw verantwoordelijkheid werken 60 medewerkers onder de volgende afdelingen: ICT, Facilitair, Projectmanagement, Clientadministratie, Centrale Toegang (voor de cliënt), Bereikbaarheidsdienst en Talentpool.

De jeugdzorg moet in de komende jaren een flinke transformatie ondergaan om de groeiende zorgvraag op te vangen met gelijkblijvende middelen. Als manager Zorg & Dienstverlening worden je analytische vaardigheden ingezet bij de leiden van complexe (strategische) veranderprojecten.

Naast dat je een bewezen analytische en strategische manager bent, ben je ook een inspirerende en coachende manager. Je weet intern de verbinding te leggen, je ziet talent en ondersteunt die door het geven van aandacht en vertrouwen waardoor je het beste haalt uit de teams. Je weet de medewerkers te inspireren, het teamverband te versterken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en waardevolle en veilige (ondersteuning aan) jeugdzorg te vergroten.

Als lid van het managementteam lever je tot slot een proactieve bijdrage aan de invulling van de strategische koers. Je bent in staat om overstijgend te denken, en mee te denken over de lange termijn strategie van XONAR.

Als Manager Zorg & Dienstverlening houd jij je bezig met:

 • Het nauwlettend bijhouden van ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en op basis daarvan een bijdrage leveren aan de innovatie & ontwikkeling van het strategisch beleid van XONAR en je eigen team;
 • Vertalen van beleidsvoorstellen naar concrete programma- en projectvoorstellen en deze realiseren binnen de strategische kaders en richtlijnen;
 • Coachen en aansturen van de medewerkers waarbij je in staat bent om strategische veranderingen in gang te zetten. Je weet hierbij een stijl naar medewerkers te hanteren waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 • Bouwen en onderhouden van een netwerk van relevante contacten en deze inzetten om de doelstellingen van XONAR te realiseren.

Team entree

"Bij ons op het werk staan onze cliënten op de eerste plaats. Is team spirit erg belangrijk. Heeft eenieder z'n eigen kwaliteiten. Zijn we collegiaal, eerlijk en positief. Is iedereen even belangrijk. Werken we samen en vullen elkaar aan. Delen we lief en soms ook leed. Samen moeten we het doen en gaan we ervoor."

0 sollicitaties
81 views


08-06-2021 XONAR
Portier (nacht) Vrouwenopvang

Heb jij altijd willen weten wat werken als medewerker ondersteuning (nacht)voor de Vrouwenopvang inhoudt? Lees het verhaal van Joëlle, medewerker ondersteuning (nacht) bij de Vrouwenopvang en solliciteer!

Aan het woord: Joëlle, medewerker ondersteuning voor de Vrouwenopvang

Herinner jij je eerste werkdag nog?
Absoluut! Ik draaide mijn eerste dienst van 16.00 tot 23.30 uur samen met een collega die mij ging inwerken. Door de duidelijke taakomschrijving kon ik me dingen eigen maken en leerde ik snel. Wat ik vooral heel opvallend vond was het warme welkom, en de passie van de mensen die werken in de Vrouwenopvang. Al vanaf de eerste dag wist ik dat ik één ding het allerleukste vond: het vriendelijk begroeten van de vrouwen en kinderen die wij opvangen. Ik ben immers de eerste persoon die ze zien na binnenkomst bij de Vrouwenopvang.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Mijn werk start met een overdracht. Een collega die voor mij de dienst gedraaid heeft, vertelt over bijzonderheden die plaatsgevonden hebben en eventuele noodbedopnames (als er cliënten met spoed opgevangen moeten worden). Gedurende mijn werkuren lopen er cliënten in en uit waarvoor ik handmatig de deur open en sluit. Ik neem de telefoon op en reageer op (kleine) hulpvragen. Een ander onderdeel van mijn werk is de screening van onbekende mensen aan de deur. Dit is uitermate belangrijk aangezien de vrouwenopvang een plek is waar veiligheid voorop staat.

Wat vind je lastig in je werk?
Dit vind ik een goede vraag. Ik vind het lastig om geen adviezen aan cliënten te geven. Dit is geen onderdeel van mijn functie. Overdag komen er ook andere inhoudelijke telefoontjes binnen en deze vind ik soms lastig om te beantwoorden. Door dit te doen, leer ik wel veel en gaat het mij steeds beter af.

Hoe zou je de werkcultuur binnen de Vrouwenopvang beschrijven?
Wat je merkt is dat binnen VOH ( Vrouwenopvang en hulpverlening ) iedereen graag samen- en oplossingsgericht te werk gaat. Kritiek ontvangen en geven is welkom. Er heerst een gevoel van tevredenheid onder de collega's. De beste begeleiding en de veiligheid van de vrouwen en kinderen in de opvang staan altijd centraal. Dat maakt me trots!

Zorgt XONAR goed voor jou?
In de tijd dat ik werkzaam ben bij XONAR ben ik tevreden. Er zijn leuke teamuitjes en etentjes en rond de feestdagen een extra attentie.

Welke mogelijkheden biedt XONAR om door te groeien?
XONAR biedt meerdere mogelijkheden aan om door te groeien. Echter is doorgroeien in de functie die ik nu doe niet mogelijk vanwege de aard van de functie.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het bemensen van de receptie, zowel overdag als in de nacht;
 • Het bewaken en bevorderen van de veiligheid in en rondom de accommodatie;
 • Toezicht houden op gebouw, inventaris en de directe omgeving van de instelling, zodanig dat gebruikers en medewerkers op een veilige wijze van de gebouwen, omgeving en overige voorzieningen gebruik kunnen maken;
 • Bewoners en bezoekers te woord staan;
 • Het bedienen van de telefooncentrale;
 • Het verrichten van licht administratieve werkzaamheden;
 • Indien nodig het verhelpen van licht technische storingen;
 • Cliënten voor noodbedopnames ontvangen.

0 sollicitaties
55 views


02-06-2021 XONAR