Logo XONAR

Vacatures geplaatst door XONAR

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor XONAR.

Laatste vacatures

Jeugdzorgwerker residentie Axxent (Heerlen)

Geen dag is hetzelfde als jeugdzorgwerker bij aXxent. Samen met je collega's heb jij de verantwoordelijkheid om een 'thuis' te creëren voor de aanwezige jongeren.

Je werkt binnen een groep met 6 jeugdigen die, vanwege hun leeftijd, problematiek of andere omstandigheden een verminderd perspectief hebben op terug thuis wonen of wonen in een gezinsvervangend milieu. Deze jongeren hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. De hulp die jij samen met je collega's biedt is gericht op het bevorderen van hun welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer er sprake is van problemen in het psychosociaal functioneren worden deze ook aangepakt.

Er blijft aandacht voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk. Jouw functie kenmerkt zich door het zorgdragen voor een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor elke in de groep geplaatste jeugdige, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kan komen.

Ben jij de persoon die niet terug deinst voor wisselende diensten en op elk moment beschikbaar is voor de jongeren?

In deze functie kom je dan helemaal tot je recht want er wordt gewerkt in een 24/7-rooster. Hiervoor word je uiteraard extra beloond.

"Werken binnen het leefhuis voelt alsof je een tweede familie hebt. Je zet je samen als team in voor het perspectief van de jeugdige(n). Dat is waar we het voor doen." - jeugdzorgwerker XONAR.


Leefhuis aXxent is op zoek naar een collega die samen met het bestaande team door wilt bouwen aan een veilige leefomgeving voor de jongeren. Geen dag is hetzelfde en je zal stevig in je schoenen moeten staan om stabiliteit en rust te bewaren op de groep. Het werken binnen Axxent vraagt iets van jou als hulpverlener maar ook als persoon. Het is niet altijd even gemakkelijk en er kunnen momenten van frustratie ontstaan. Juist dan kun je terecht bij je collega's en reflecteer je samen op een situatie.

Verantwoordelijkheden:

 • Samen met het team een aangename leefsituatie creëren voor de jongeren;
 • Begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
 • Samen met ouders/verzorgers, jeugdige en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
 • Evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
 • Onderhouden van contacten met scholen, Bureau Jeugdzorg, Gemeentes en eventueel andere externe instanties;
 • Schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdigen en de groep;
 • Verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
 • Uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en dit evalueren;
 • Uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.

1 sollicitatie
29 views


24-11-2022 XONAR
Jeugdzorgwerker Residentie Trauma (FeniX)

Geen dag is het zelfde, en dat maakt mijn baan zo leuk en divers! Plezier, humor en een dosis energie is enorm belangrijk in mijn werk, maar dat krijg je dan ook dubbel en dwars terug!

Wij zoeken een collega! Lees snel verder voor de hele vacature.


Over FeniX

FeniX is een behandelgroep voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar (ten tijde van instroom), waarbij er sprake is van complexe trauma-gerelateerde klachten of een trauma-gerelateerde stoornis. Er wordt gewerkt volgens de methodiek Slapende honden van Arianne Struik. De kinderen en jongeren verblijven hier 24 uur per dag. Ze hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt waardoor de ontwikkeling problematisch verloopt. Dit kan te zien zijn in de sociale, emotionele, cognitieve, lichamelijke of gedragsmatige ontwikkeling bij de kinderen. Naast complexe trauma-gerelateerde klachten kunnen er nog andere problematieken zijn ontstaan, zoals angsten of gedragsproblemen. Deze staan echter niet op de voorgrond, maar zijn voortvloeiend uit de trauma-gerelateerde problematiek.

Bij FeniX wordt er gewerkt aan stabilisatie om te komen tot traumaverwerking, het verminderen van ernstige gedrags- en emotionele problemen en het leren van vaardigheden. Hiervoor maken we gebruik van de methodiek Slapende honden van Arianne Struik. Uitgangspunt is om het kind na een periode van intensieve behandeling weer thuis te plaatsen, dan wel een stabiele gezinsvervangende plek te bieden. Het gezin krijgt ook vanaf het begin begeleiding om de terugkeer van het kind in het gezin mogelijk te maken, gericht op het optimaliseren van de ouder-kind relatie.


Hoe ziet een werkdag eruit?

Om 15:00 uur start ik mijn dienst met een koffietje. Samen met mijn collega, die om 13:00 uur gestart is, bespreek ik de overdracht: hoe is de ochtend verlopen en wat staat er op de planning? Als de kinderen vanuit school terugkomen, ontvangen we ze met wat lekkers en te drinken. We bespreken ieders planning door tot aan het avondeten. Sommigen gaan huiswerk maken, gamen, een spelletje doen of buiten spelen. Op zo'n moment kijk ik waar ik de kinderen kan ondersteunen en blijf ik op de achtergrond.

Om 17:00 uur start de collega die slaapdienst heeft. Ook hier vindt een korte overdracht plaats. Onze gastvrouw zorgt ervoor dat er om 17:30 uur eten klaarstaat. Het is belangrijk om samen als groep te eten, waarbij iedereen een vaste plek heeft. Na het eten maken we opnieuw een planning met de kinderen tot 19:30 uur. Daarna is het tijd om samen iets ontspannend te doen zoals een filmpje te kijken op de bank.

Hierna gaan de kinderen één voor één op hun eigen bedtijd naar boven, waar sommigen nog zin hebben in een kwartiertje spelen of verhaaltje voorgelezen krijgen door een van de groepsleiders. Voldaan kan ik mijn dienst om 21:30 uur afsluiten, zodra iedereen in bed ligt.

Jouw rol, jouw uitdaging

Samen met het team zorg jij voor een verantwoord leefklimaat. Daarnaast ben jij verantwoordelijkheid voor:

 • Het uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen met behulp van de stabilisatiemethodiek ;
 • Netwerken met scholen, Bureau Jeugdzorg en andere instanties;
 • Samen met het team overleggen en afstemmen over de dynamiek op de residentie en de (ontwikkeling van de) individuele jeugdige;
 • Uitvoering geven aan de pedagogische en methodische aanpak, zowel op de individuele jeugdige als op de groep;
 • Het bijhouden van de administratie en registratie hoort er ook bij (gelukkig hebben we hiervoor ondersteunende systemen).


Het team

Samen met een enthousiast, deskundig en ervaren team, dat bestaat uit 8 jeugdzorgwerkers, een ambulant hulpverlener en een gedragswetenschapper, zorg jij voor een trauma-georiënteerd pedagogisch klimaat op de groep. De groep heeft een maximale grootte van 7 kinderen. tussen de 4 en 12 jaar oud, met complexe traumaproblematiek. Deze problematiek manifesteert zich veelal in combinatie met andere problematiek (hechting, ADHD, angst- en stemmingsstoornissen). Er wordt gewerkt aan de doelen middels een stabilisatiemethodiek voor jongeren met complex trauma.

2 sollicitaties
33 views


24-11-2022 XONAR
Jeugdzorgwerker residentie crisis (RecriX)

Bij RecriX doen we alles samen! Samen met je collega's, maar ook samen met de kinderen en iedereen die voor hen belangrijk is. Een collega deelt hoe een dag bij haar verloopt (vanwege privacy zijn de gebruikte namen fictief). Zo krijg jij een beeld over werken bij RecriX!

Een dag bij RecriX

Ben je al enthousiast? Lees dan snel verder.

Jouw verantwoordelijkheden:

Samen met het team zorg jij voor een verantwoord leefklimaat. Daarnaast ben jij verantwoordelijkheid voor:

 • Begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
 • Samen met ouders/verzorgers, jeugdige en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
 • Evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
 • Onderhouden van contacten met scholen, Bureau Jeugdzorg, Gemeentes en eventueel andere externe instanties;
 • Schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdigen en de groep;
 • Verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
 • Uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en dit evalueren;
 • Uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.

Jouw plek binnen XONAR

RecriX is een doorstroomgroep waar maximaal 8 jeugdigen verblijven in Amby (Maastricht). Het uitgangspunt is dat de jeugdige hier zo kort mogelijk verblijft om vervolgens door te stromen naar een passende vervolgplek. We zijn een divers team met allemaal onze eigen kwaliteiten. We vinden communicatie en humor belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zijn dienst (veilig) doorkomt. We zorgen voor een goede sfeer met hier en daar een lolletje. Als team kijken we uit naar onze uitjes: samen een BBQ, uiteten of een gezellige sinterklaasavond. Wil jij daarbij aansluiten?

2 sollicitaties
25 views


24-11-2022 XONAR
Jeugdzorgwerker residentie crisis (RecriX)

Bij RecriX doen we alles samen! Samen met je collega's, maar ook samen met de kinderen en iedereen die voor hen belangrijk is. Een collega deelt hoe een dag bij haar verloopt (vanwege privacy zijn de gebruikte namen fictief). Zo krijg jij een beeld over werken bij RecriX!

Een dag bij RecriX

Ben je al enthousiast? Lees dan snel verder.

Jouw verantwoordelijkheden:

Samen met het team zorg jij voor een verantwoord leefklimaat. Daarnaast ben jij verantwoordelijkheid voor:

 • Begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
 • Samen met ouders/verzorgers, jeugdige en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
 • Evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
 • Onderhouden van contacten met scholen, Bureau Jeugdzorg, Gemeentes en eventueel andere externe instanties;
 • Schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdigen en de groep;
 • Verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
 • Uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en dit evalueren;
 • Uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.

Jouw plek binnen XONAR

RecriX is een doorstroomgroep waar maximaal 8 jeugdigen verblijven in Amby (Maastricht). Het uitgangspunt is dat de jeugdige hier zo kort mogelijk verblijft om vervolgens door te stromen naar een passende vervolgplek. We zijn een divers team met allemaal onze eigen kwaliteiten. We vinden communicatie en humor belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zijn dienst (veilig) doorkomt. We zorgen voor een goede sfeer met hier en daar een lolletje. Als team kijken we uit naar onze uitjes: samen een BBQ, uiteten of een gezellige sinterklaasavond. Wil jij daarbij aansluiten?

2 sollicitaties
29 views


03-11-2022 XONAR
Jeugdzorgwerker MKD (zwangerschapsvervanging)

Is het jouw droom om op het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD) te werken en samen met je collega's een bijdrage leveren een de ontwikkeling van het jonge kind? Voor een collega die met zwangerschapsverlof gaat, zijn wij per direct op zoek naar een vervanger voor 32 uur. Lees snel verder en reageer!


Over het MKD

Het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD) verleent hulp aan kinderen die beperkt onderwijs kunnen volgen in de leeftijd van 0-7 jaar. Middels een vast dagprogramma wordt, in samenwerking tussen onderwijs en zorg, een sfeer gecreëerd waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op emotioneel, sociaal en cognitief gebied. Er wordt zowel groepsgewijs als individueel gewerkt. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de ouders en de ambulant hulpverleners, die gekoppeld zijn aan het MKD.

Jouw rol, jouw verantwoordelijkheid

De functie van Jeugdzorgwerker MKD kenmerkt zich door het zorgdragen voor een verantwoord leefklimaat. De taken en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit het:

 • Inventariseren en analyseren van de hulpvraag van de jeugdige en het betreffende cliëntsysteem;
 • (Mede) opstellen van het hulpverleningsplan en vertalen van het multidisciplinaire hulpverleningsplan naar doelen ten aanzien van de (pedagogische) begeleiding van de jeugdige en hun cliëntsysteem;
 • Beheren en completeren van het cliëntdossier, voor zichzelf en voor anderen en het bewaken van de hiertoe gestelde termijnen;
 • Uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht;
 • Zoeken van samenwerking (op praktisch niveau) met het cliëntsysteem van de jeugdige in de thuissituatie;
 • Signaleren van knelpunten in de behandeling van de jeugdige in het kader van het hulpverleningsplan;
 • Creëren, toezien op en waarborgen van een fysieke en emotioneel veilige en hygiënische omgeving binnen de groep en passend bij het dagritme van het individuele kind, waarbinnen optimaal pedagogisch handelen mogelijk is.

Jouw team

Samen met jouw collega's werk jij vanuit een XONAR locatie in Maastricht. Je kan onderling sparren of de gedragswetenschapper om hulp vragen bij moeilijke casussen.

3 sollicitaties
56 views


03-11-2022 XONAR