Logo XONAR

Vacatures geplaatst door XONAR

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor XONAR.

Laatste vacatures

Gedragswetenschapper Crisishulp Jeugd

XONAR zoekt een Gedragswetenschapper Crisishulp Jeugd voor 32-36 uur met als standplaats Maastricht.

Chantal vertelt als collega-gedragswetenschapper over haar ervaring binnen de Crisishulp Jeugd.

Chantal, herinner jij je nog je eerste werkdag binnen Crisishulp Jeugd?
Jazeker! Mijn eerste werkdag als gedragswetenschapper bij Crisishulp Jeugd (CHJ) heb ik als zeer prettig ervaren. Ik heb kennis kunnen maken met de verschillende medewerkers en teams en werd door iedereen heel hartelijk ontvangen. Ik vond het erg fijn om in de eerste dagen alle hulpvormen van crisis en de teams te ontmoeten. Ook leerde ik in de eerste week (de medewerkers van) crisispleegzorg, crisisgroepen, ambulante spoedhulp en de integrale samenwerking van Crisishulp Jeugd, bestaande uit XONAR, Koraal en Mondriaan hulpverleners, kennen. Ik werd hierbij goed begeleid door mijn collega-gedragswetenschapper en regiocoördinator. Dat is ook waar de kernwaarde 'samen' om draait.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Mijn werkdag ziet er elke dag anders uit en dat maakt het werk zo enorm leuk. Werkdagen bestaan uit verschillende teamoverleggen binnen de crisis (Crisispleegzorg, Crisisgroepen, Crisishulp Jeugd, Ambulante spoedhulp), individuele casuïstiekbesprekingen, crisisberaden en veel onderling overleg met de collega-gedragswetenschapper(s), regiocoördinator en medewerkers. Het werken met verschillende teams en hulpvormen op een werkdag maakt het werk zeer afwisselend en dynamisch. Ik besteed de meeste tijd aan (cliënt)besprekingen zowel met medewerkers individueel als met het gehele team. Er is ook ruimte voor het uitvoeren van (psycho)diagnostische werkzaamheden bij jeugdigen in zorg bij crisis om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling en het gedrag van een jeugdige en te adviseren over passende vervolghulp. Een andere taak binnen mijn functie is deskundigheidsbevordering van de medewerkers en het mee-ontwikkelen van een visie en beleid. Administratieve taken zoals verslaglegging en rapporteren horen er ook bij. Ook telefonisch bereikbaar zijn voor de medewerkers binnen en buiten kantoortijden (in een rooster) behoort tot mijn werkzaamheden.

Wat vind je lastig in je werk?
Verblijf bij crisis heeft een duur van maximaal één week. Het is een uitdaging om het vervolgperspectief van een jeugdige binnen deze termijn duidelijk en gerealiseerd te hebben. Het doel is te allen tijde om een jeugdige zo snel mogelijk op een passende vervolgplek te krijgen. Ik zie dit vooral als een uitdaging en heb ervaren dat het vooral heel belangrijk is om goed met elkaar te blijven afstemmen. Ook het plannen van crisisberaden (en eventueel een vervolgoverleg) helpt hierbij. Een crisisberaad is een afstemmingsoverleg voor jeugdigen in Crisis Verblijf samen met de jeugdige, ouders en betrokken professionals. Dit overleg wordt de eerstvolgende werkdag gepland (na opname) en hierin wordt het perspectief van de jeugdige besproken.

Waar krijg je energie van in je werk?
Ik krijg energie van mijn enthousiaste en gedreven collega's en ik vind het bijzonder dat ik een bijdrage mag en kan leveren aan de ontwikkeling van een jeugdige (en diens gezin) en daarnaast ook de ontwikkeling van een hulpverlener of team. Wanneer ik tijdens cliëntbesprekingen verneem dat er vooruitgang wordt geboekt en successen worden behaald, haal ik daar mijn energie uit. Daarnaast werken wij hard om de veiligheid van een jeugdige (en diens gezin) te herstellen en te stabiliseren en zorgen dat de jeugdige zo snel mogelijk passende vervolghulp krijgt en/of op een passende vervolgplek terecht komt. Het betreft dynamisch en gevarieerd werk, iets wat mij energie geeft. Geen enkele werkdag ziet er hetzelfde uit en dat maakt het ontzettend leuk!

Zorgt XONAR goed voor jou?
Ik vind dat XONAR goed voor de medewerkers zorgt. XONAR vindt het tevens belangrijk dat de medewerkers met plezier en in goede gezondheid werken. Er worden inhoudelijke opleidingen en cursussen aangeboden of geaccordeerd. Tevens is er alle ruimte om een gesprek aan te gaan als het bijvoorbeeld op privé- en/of werkgebied even iets minder loopt, maar ook andere zaken kunnen te allen tijde besproken worden.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Ik werk graag bij XONAR, omdat de doelgroep mij enorm aanspreekt. Ook de flexibiliteit en afwisseling in het werk spreken mij erg aan. Binnen XONAR krijg je veel vertrouwen en zelfstandigheid en dit geeft mij ruimte in het inrichten en uitvoeren van het werk. Daarnaast biedt XONAR goede arbeidsvoorwaarden aan en ben ik erg blij met mijn gedreven en enthousiaste collega's.

6 sollicitaties
38 views


17-12-2020 XONAR
Jeugdzorgwerker residentie Axxent (Heerlen)

Geen dag is hetzelfde als jeugdzorgwerker bij aXxent. Samen met je collega's heb jij de verantwoordelijkheid om een 'thuis' te creëren voor de aanwezige jongeren.

Je werkt binnen een groep met 9 jeugdigen die, vanwege hun leeftijd, problematiek of andere omstandigheden een verminderd perspectief hebben op terug thuis wonen of wonen in een gezinsvervangend milieu. Deze jongeren hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. De hulp die jij samen met je collega's biedt is gericht op het bevorderen van hun welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer er sprake is van problemen in het psychosociaal functioneren worden deze ook aangepakt.

Er blijft aandacht voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk. Jouw functie kenmerkt zich door het zorgdragen voor een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor elke in de groep geplaatste jeugdige, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kan komen.

Ben jij de persoon die niet terug deinst voor wisselende diensten en op elk moment beschikbaar is voor de jongeren?

In deze functie kom je dan helemaal tot je recht want er wordt gewerkt in een 24/7-rooster. Hiervoor word je uiteraard extra beloond.

"Werken binnen de behandelgroep voelt alsof je een tweede familie hebt. Je zet je samen als team in voor het perspectief van de jeugdige(n). Dat is waar we het voor doen." - jeugdzorgwerker XONAR.


De behandelgroep aXxent is op zoek naar een collega die samen met het bestaande team door wilt bouwen aan een veilige leefomgeving voor de jongeren. Geen dag is hetzelfde en je zal stevig in je schoenen moeten staan om stabiliteit en rust te bewaren op de groep. Het werken binnen een behandelgroep zoals Axxent vraagt iets van jou als hulpverlener maar ook als persoon. Het is niet altijd even gemakkelijk en er kunnen momenten van frustratie ontstaan. Juist dan kun je terecht bij je collega's en reflecteer je samen op een situatie.

Verantwoordelijkheden:

 • Samen met het team een aangename leefsituatie creëren voor de jongeren;
 • Begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
 • Samen met ouders/verzorgers, jeugdige en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
 • Evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
 • Onderhouden van contacten met scholen, Bureau Jeugdzorg, Gemeentes en eventueel andere externe instanties;
 • Schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdigen en de groep;
 • Verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
 • Uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en dit evalueren;
 • Uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.

4 sollicitaties
108 views


17-12-2020 XONAR
Secretaresse

XONAR is op zoek naar een naaste collega die binnen het Managementsupport verschillende afdelingen binnen de organisatie ondersteunt, faciliteert en ontzorgt. Lees hieronder de ervaringen van Annelies en overtuig jezelf!

Aan het woord: Annelies, secretaresse binnen XONAR

Hoe zien jouw werkzaamheden eruit in een notendop?

Mijn werkzaamheden in een notendop bestaan uit de algemene secretariële ondersteuning. Denk hierbij aan agendabeheer, planning & organisatie en de voorbereiding en verslaglegging van diverse overleggen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Bij XONAR is geen dag hetzelfde. Vragen vanuit collega's kunnen van alle kanten komen. De urgentie bij sommige vraagstukken ligt hoog. De uitdaging dan is om de juiste prioriteiten te stellen en het overzicht te bewaren. Dankzij mijn flexibiliteit lukt mij dit goed en blijf ik plezier behouden in mijn werk (ook als het druk is).

Waar krijg je energie van in je werk?

Ik ga elke dag met een grote lach naar mijn werk omdat er veel dynamiek en veelzijdigheid in mijn werkzaamheden zit. Dit houdt mij enorm geprikkeld (en vrolijk!).

Hoe zou je de werkcultuur binnen jouw team beschrijven?

Binnen Managementsupport werken we op basis van vertrouwen, openheid en collegialiteit. Op basis hiervan kunnen we mooie dingen neerzetten en de afdeling laten bloeien.

Zorgt XONAR goed voor jou?

Absoluut! Er wordt een goede balans tussen werk- en rusttijden geboden. XONAR doet veel om een gezonde werkomgeving te creëren.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Wat niet eigenlijk? Ik waardeer de vrijheid en het vertrouwen die ik krijg om mijn werkzaamheden zelf te organiseren. De moderne techniek waarmee gewerkt wordt binnen XONAR is uiteraard ook een plus.

10 sollicitaties
128 views


14-12-2020 XONAR
Regiocoördinator Bovenregionaal

XONAR is op zoek naar een echte people manager. Een coördinator die energie krijgt van het ontwikkelen van medewerkers met verschillende expertises binnen de Beschermde Opvang en Vrouwenopvang & Hulpverlening. Ben jij die verbinder die ook in hectische tijden de ballen in de lucht houdt?

De uitdaging - door Lianne van Rooij (regiomanager Bovenregionaal)

Sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015 bevindt XONAR zich in een dynamische wereld van marktwerking, transformatie en innovaties van de hulp aan kwetsbare doelgroepen. De uitdaging in de functie van regiocoördinator is dat je, met veel vrijheid en eigen flair, eraan kan bijdragen dat werkprocessen goed verlopen waarin de jeugdige en de vrouw voortdurend centraal staan. Het coachen, aansturen en faciliteren van de diverse teams is daarnaast altijd enorm inspirerend maar het vergt ook om een heldere, transparante en accurate werkattitude. Wederzijds vertrouwen tussen de regiocoördinator en de teams is het basisbeginsel om te kunnen innoveren en om de zorg tot een hoger kwalitatief niveau te brengen. De functie begeeft zich op het snijvlak van innovatie en het kundig aansturen van meerdere teams (circa 50-60 medewerkers). Inzicht in tactisch en strategisch management, en van daaruit in samenwerking met de regiomanager, de coördinator expertisegebied en de gedragswetenschappers komen tot innovatie en zorgoptimalisatie, is overal de kern binnen deze uitdagende operationele coördinatorfunctie.

Achtergrond bij de functie

Als regiocoördinator werk je samen in het cluster 'bovenregionaal'. Het regioteam bestaat uit een andere regiocoördinator, een regiomanager en een HR-adviseur. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor de Beschermde Opvang en Vrouwenopvang & Hulpverlening.

De Beschermde Opvang (BO) vangt Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar op, die (potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel. Onze locatie behoort tot één van de twee plekken in Nederland waar deze jongeren begeleid en beschermd worden en waarbij veiligheid wordt geboden in een vorm van besloten opvang. De Vrouwenopvang en Hulpverlening (VO&H) biedt opvang en hulpverlening aan vrouwen, (ex-)partners en kinderen die te maken hebben (gehad) met (huiselijk) geweld. VO&H stelt zich verantwoordelijk voor de (acute nood)opvang van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidssituaties (waaronder huiselijk geweld, eerwraak, loverboyproblematiek en mensenhandel. Daarnaast hebben wij vanuit het Landelijk Stelsel Vrouwenopvang een landelijke opvangfunctie voor vrouwen en kinderen waar veiligheid onvoldoende in de eigen regio geboden kan worden.

De begeleiding en hulpverlening aan deze doelgroepen vraagt specifieke vaardigheden en een behoorlijk expertiseniveau van de medewerkers. Dat vraagt tevens iets van de 'people-management-vaardigheden' van jou als regiocoördinator. Denk hierbij aan werving & selectie, functionering- en beoordelingsgesprekken en het managen en monitoren van het ziekteverzuim. Je zorgt ervoor dat medewerkers in de werkprocessen voldoende aandacht krijgen om zich verder te ontwikkelen tot autonome professionals. Bovenal ben je de aanjager van verandering en verbinding met betrekking tot de individuele medewerker, de diverse teams en in de ketensamenwerking. Tot slot ben je een gedegen sparringpartner voor de regiomanager, coördinator expertisegebied en de gedragswetenschappers.

Als regiocoördinator:

 • Stuur jij de medewerkers binnen XONAR functioneel aan;
 • Zorg jij voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering zodat de bedrijfsvoering in control is;
 • Ondersteun jij medewerkers en teams in jouw regio in hun persoonlijke- en teamontwikkeling;
 • Zorg je voor verbinding in de teams maar ook daarbuiten;
 • Signaleer, adviseer en coach jij medewerkers bij alle aspecten van hun werkzaamheden;
 • Trek en faciliteer jij complexe veranderprocessen.

2 sollicitaties
161 views


01-12-2020 XONAR
Jeugdzorgwerker residentie XIEJE (Regio Sittard)

Heb jij passie voor de hulpverlening en draag je zorg voor een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor de jeugdigen? Bekijk hieronder de videovacature van de verblijfgroep XIEJE en reageer!

Je werkt binnen een groep met jeugdigen die minder perspectief hebben naar een huis of een gezinsvervangend milieu, vanwege leeftijd, problematiek of andere omstandigheden. Deze jongeren hebben vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. De hulp die jij biedt is gericht op het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer er sprake is van problemen in het psychosociaal functioneren worden die ook aangepakt. Er blijft aandacht voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk. Tot slot ben jij zo'n persoon die altijd lachend aan het werk is, of het nu ochtend, middag of avond is. In deze functie kom je dan ook helemaal tot je recht want er wordt in een 24/7-rooster gewerkt. Hiervoor wordt je uiteraard extra beloond.

"Werken binnen de residentie voelt alsof je een tweede familie hebt. Je zet je samen als team in voor het perspectief van de jeugdige(n). Dat is waar we het voor doen." - Medewerker Residentie XONAR.


De residentiegroep XIEJE is op zoek naar een collega die samen met het bestaande team wilt bouwen. Naast de collega's in de videovacature bestaat het team uit 7 collega's en een gastvrouw. Geen dag is hetzelfde en je zal stevig in je schoenen moeten staan om stabiliteit en rust te bewaren op de groep. Het werken binnen een residentiegroep zoals XIEJE vraagt iets van jou als hulpverlener maar ook als persoon. Het is niet altijd even makkelijk en er kunnen momenten van frustratie ontstaan. Juist dan kan je terecht bij je team-collega's en reflecteer je samen op hoe je de volgende keer een situatie beter kan aanpakken.

Verantwoordelijkheden:

 • Het uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen;
 • Samen met het team een aangename leefsituatie creëren;
 • Netwerken met scholen, Bureau Jeugdzorg en andere instanties;
 • Samen met het team overleggen en afstemmen over de dynamiek op de residentie en de (ontwikkeling van de) individuele jeugdige;
 • Uitvoering geven aan de pedagogische en methodische aanpak, zowel op de individuele jeugdige als op de groep;
 • Het bijhouden van de administratie en registratie hoort er ook bij (gelukkig hebben we hiervoor ondersteunende systemen).

6 sollicitaties
163 views


01-12-2020 XONAR