Logo XONAR

Vacatures geplaatst door XONAR

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor XONAR.

Laatste vacatures

Secretaresse Managementsupport

XONAR is op zoek naar een naaste collega die binnen het Managementsupport verschillende afdelingen binnen de organisatie ondersteunt, faciliteert en ontzorgt. Lees hieronder de ervaringen van Astrid en overtuig jezelf!

Aan het woord: Astrid, secretaresse Managementsupport

Hoe zien jouw werkzaamheden eruit in een notendop?

Mijn werkzaamheden in een notendop bestaan uit de algemene secretariële ondersteuning. Denk hierbij aan agendabeheer, planning & organisatie en de voorbereiding en verslaglegging van diverse overleggen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Bij XONAR is geen dag hetzelfde. Vragen vanuit collega's kunnen van alle kanten komen. De urgentie bij sommige vraagstukken ligt hoog. De uitdaging dan is om de juiste prioriteiten te stellen en het overzicht te bewaren. Dankzij mijn flexibiliteit lukt mij dit goed en blijf ik plezier behouden in mijn werk (ook als het druk is).

Wat vind je lastig in je werk?

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden is niet altijd voor iedereen binnen de organisatie duidelijk. Ik vind het persoonlijk dan lastig om mensen teleur te stellen als ik iets niet kan oppakken omdat het niet bij de verantwoordelijkheden van Managementsupport thuishoort.

Waar krijg je energie van in je werk?

Ik ga elke dag met een grote lach naar mijn werk omdat er veel dynamiek en veelzijdigheid in mijn werkzaamheden zit. Dit houdt mij enorm geprikkeld (en vrolijk!).

Hoe zou je de werkcultuur binnen jouw team beschrijven?

Binnen Managementsupport werken we op basis van vertrouwen, openheid en collegialiteit. Op basis hiervan kunnen we mooie dingen neerzetten en de afdeling laten bloeien.

Zorgt XONAR goed voor jou?

Absoluut! Er wordt een goede balans tussen werk- en rusttijden geboden. XONAR doet veel om een gezonde werkomgeving te creëren.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Wat niet eigenlijk? Ik waardeer de vrijheid en het vertrouwen die ik krijg om mijn werkzaamheden zelf te organiseren. De moderne techniek waarmee gewerkt wordt binnen XONAR is uiteraard ook een plus.

10 sollicitaties
94 views


29-07-2020 XONAR
Semi-residentieel medewerker autisme

Wil jij werken op een daghulp groep specifiek voor autisme binnen XONAR? Lees onderstaande ervaring van collega Marion en overtuig jezelf!


Aan het woord: Marion, Autisme Daghulp Impact

Omschrijf jouw werkzaamheden in een notendop

Ik werk reeds geruime tijd in het autisme cluster binnen XONAR. Vier jaar geleden schoot mijn enthousiasme de lucht in toen ik de kans kreeg om mij te verdiepen in de IMPACT-methodiek om zo ouders en hun jonge kind te ondersteunen. Mij dagdagelijkse werkzaamheden kan ik kortweg onderverdelen in drie pijlers:

 1. Het begeleiden van cliënten met ASS problematiek of een vermoeden hiervan en hun gezinssysteem. Volgens de IMPACT- methodiek 'Improving Parents As Communication Teachers' trainen wij ouders in het aanleren van specifieke technieken om hun kind te stimuleren en beter te begrijpen op het gebied van taal, sociale betrokkenheid, imitatie en spel. Daarnaast ondersteunen wij het gezin binnen alle bijkomende zorgen en moeilijkheden. Denk hierbij aan zindelijkheid, eetproblematiek, probleemgedrag en (passend)onderwijs;
 2. Daarnaast is een van onze hoofdactiviteiten het onderhouden van contact met externe partijen: kennisoverdracht is hierin een belangrijke taak. Denk hierbij aan: contacten met jeugdarts, consultatiebureau, scholen, peuterspeelzalen en het netwerk van het gezin;
 3. Naast het ambulante werk bieden wij deeltijd dagbehandeling in een IMPACT-groep binnen MKD Zoetmanstraat. In de groep wordt er gewerkt middels een vast dagprogramma met specifiek afgestemde methodieken. Ons team 'de Kanjers' is een enthousiast en gedreven team met ruime expertise op het gebied van autisme

Waar krijg je energie van in je werk?

Het samen met de ouders en het team puzzelen en werken aan de ontwikkeling van deze 'raadselachtige' kinderen geven mij heel veel energie. Elk klein stapje vooruit of wanneer we zien dat onze methodiek aansluit geeft een voldaan gevoel. De stapjes zijn voor anderen soms klein, maar voor ons zo groot. Dat maakt ons team én werk zo uniek!

Wat vind je lastig in je werk?

Het werk is enorm veelzijdig. Het ene moment speel je in de groep met een kind, het andere moment zit je in een gesprek met de gemeente. Deze veelzijdigheid kan weleens overweldigend zijn en vergt een goede planning en organisatie. Goed in balans blijven met jezelf is hierbij een pré.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

De IMPACT-methodiek staat centraal bij het begin van mijn werkdag. Ik bereid me voor op een huisbezoek of een contactmoment op locatie waarbij ik de behandeldoelen koppel aan de sessie vanuit de methodiek. Hierbij is het van belang dat ik goed luister en aansluit bij de hulpvraag van de ouders. Naast de contactmomenten met het gezin is het maken van rapportages en verslagen een belangrijk onderdeel van mijn werkdag. De behandelplannen zijn ook van belang in de contacten die ik onderhoud met de gemeente. Ik ben in dit contact immers het aanspreekpunt voor het gezin. Tijdens een dag op de groep is afstemming en communicatie met de collega's van groot belang. We integreren de IMPACT-methodiek vanuit huis naar de groep om zo de kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling.

Welke mogelijkheden biedt XONAR om door te groeien?

XONAR biedt een ruim budget voor deskundigheidsbevordering. Hierbij is er de mogelijkheid om je in de diepte bij te scholen of juist te verbreden in je expertise. Op het gebied van autisme leer ik nog dagelijks bij maar ben ik ook zeer ruim geschoold. Om die reden is het voor mij juist interessant om breder te gaan leren, onder andere op het gebied van trauma en hechting.

Zorgt XONAR goed voor jou?

Binnen XONAR is er altijd ruimte en aandacht voor jou als persoon. Wil je een stapje meer zetten dan zal XONAR dat stimuleren maar er is ook oog voor jou als er tijdelijk een stapje terug gedaan moet worden. XONAR biedt een ruim aanbod om gezonde werknemers te hebben en te houden. Er zijn mogelijkheden om te sporten via bedrijfsfitness en er worden ook regelmatig workshops aangeboden zoals mindfullness.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
XONAR is een betrouwbare en stabiele werkgever met oog voor mijn ontwikkeling. Daarnaast stelt XONAR het belang van de cliënt altijd voorop, we dragen dit als organisatie gezamenlijk. Het is onze missie om de cliënt en zijn systeem te ondersteunen. Omdat wij geloven en uitdragen dat hulp helpt.

4 sollicitaties
56 views


22-07-2020 XONAR
Kinderhulpverlener

Wil jij dat stapje extra zetten?

Als kinderhulpverlener ben jij diegene die, zowel letterlijk als figuurlijk, een helpende hand uitsteekt naar minderjarigen in de vrouwenopvang. De Vrouwenopvang & Hulpverlening (VO&H) is een plek waar jonge ouders, vrouwen en kinderen terecht kunnen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad. Het doel van deze opvang is het bieden van informatie, begeleiding en veiligheid. Jij, als kinderhulpverlener, speelt een belangrijk rol in de begeleiding en behandeling van minderjarige cliënten. Je werkt zelfstandig in een multidisciplinair team. Er zijn tevens 3 andere kinderhulpverleners waarmee je kan overleggen en sparren.

Jij zorgt voor de intake, de behandeling en de begeleiding. Dit doe je zowel in groepsverband als individueel en je weet in jouw behandelingen gebruik te maken van vaktherapeutische interventies om op een creatieve manier observaties te doen, veiligheid te bieden, te stabiliseren en doelen te bereiken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:

 • De inventarisatie van de individuele hulpvraag of behoefte van de cliënt;
 • Het verzamelen van informatie over de cliënt en de leefomgeving waarmee je de situatie schetst en bijhorende hulpvraag/behoefte weet te benoemen waarbij je focust op de mogelijkheden van de cliënt;
 • Het opstellen van een actieplan (doel, methode, coördinator, evaluatiemoment en eindverantwoordelijkheid), eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;
 • Het vormgeven van de inhoud van activiteiten (individueel en in groep);
 • Het begeleiden en behandelen van cliënten waarbij je focust op stabilisatie en instandhouding, verbetering of verandering van de functies van de cliënt;
 • Het ondersteunen van betrokkenen uit de leefomgeving van de cliënt, zoals leden van het gezin, zodanig dat zij een bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningsproces;
 • Inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
 • Contact onderhouden met andere hulpverleners, instanties en organisaties;
 • Rapporteren over de werkzaamheden t.b.v. de cliënt;
 • Voorlichten en training geven aan instanties en hulpverleners over de positie van specifieke groepen.

Je bent in deze functie regiehouder van je eigen agenda waarbij er in reguliere werktijden gewerkt wordt.

2 sollicitaties
172 views


01-07-2020 XONAR
Pedagogisch gezinsbegeleider Dagbehandeling Xtra

Aan het woord: Team dagbehandeling Xtra Maastricht

Omschrijf je werkzaamheden in een notendop:

Dagbehandeling Xtra biedt groepsbehandeling en ambulante ondersteuning aan het kind en gezin. Dit betekent dat je als medewerker een combifunctie hebt. Onze cliënten zijn in de leeftijd van 6 tot maximaal 18 jaar. Naast de groepsbehandeling aan de kinderen behoort de Gezinsdagbehandeling en diverse trainingen (denk aan Rots&Water, Sherborne ed) ook tot het aanbod van Xtra.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Divers, afhankelijk van de geplande ambulante afspraken. Groepsbehandeling vindt na schooltijd plaats: op maandag, dinsdag en donderdag van 15:30 tot 18:30 uur. Op woensdag van 13:00u tot 16:00 uur. In principe heeft iedereen in het team vaste groepsdagen. Wanneer de kinderen weg zijn, wordt er opgeruimd en gerapporteerd. We werken binnen de dagbehandeling met thema's gericht op de kinddoelen (denk aan; emoties, relaties en identiteit). Een thema loopt meestal zes weken.

Wat vind je lastig in je werk?

Omdat de werkzaamheden zo divers zijn, is dit voor iedereen anders. We proberen dit binnen het team zo goed mogelijk samen op te pakken of, indien nodig, werkzaamheden anders te verdelen.

Waar krijg je energie van in je werk?

De diversiteit in werkzaamheden! Het bedenken en uitwerken van activiteiten en het zien van de ontwikkeling/groei van kind en gezin maar ook ons gezellige, gemotiveerde en talentvolle team!

Hoe zou je de werkcultuur binnen XONAR beschrijven?

Samen met passie ondernemen :)

Welke mogelijkheden biedt XONAR om door te groeien?

Zowel op teamniveau als individueel niveau biedt XONAR veel opleidingsmogelijkheden. Een aantal trainingen zijn voor iedere medewerker verplicht, denk aan 'Focus op veiligheid', 'BHV' en 'vlaggenssysteem'. Individuele aanvragen zijn altijd bespreekbaar.


Zorgt XONAR goed voor jou?

Ja! XONAR is een stabiele werkgever die goede arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?

Het is een hele leuke, veelzijdige hulpvorm, gelegen op een hele mooie plek met veel verschillende ruimtes om ons aanbod optimaal aan te kunnen bieden. We werken in een divers team waarbinnen ieder zijn eigen expertise meebrengt. Dit maakt dat we samen een gedegen, breed aanbod kunnen neerzetten waarbij er veel ruimte is om van én met elkaar te leren.

7 sollicitaties
167 views


01-07-2020 XONAR
Jeugdzorgwerker traumagroep

Wil jij werken op een traumaverblijfsgroep binnen XONAR? Lees onderstaande ervaring van collega Kim en overtuig jezelf!


Aan het woord: Kim, Jeugdzorgwerker traumagroep Parkstad

Omschrijf jouw werkzaamheden in een notendop

Mijn werkzaamheden bestaan uit het opbouwen en onderhouden van een persoonlijke begeleidingsband met de jeugdige. Als jeugdhulpverlener ondersteun ik hen in de dagdagelijkse zaken en problematieken door middel van de methodieken 'geweldloos verzet' en 'slapende honden' (traumamethodiek). Daarnaast verzorg ik het mentorschap waarbij ik intensief samenwerk met een bepaalde jeugdige en diens netwerk om de gestelde doelen te behalen en daar hoort ook de verslaglegging van deze jeugdige bij. Afhankelijk van de casus is er (vaak) ook sprake van het onderhouden van oudercontacten. Tot slot komen administratieve taken waaronder ook roosteren en groepsfinanciën ook terug in mijn werkzaamheden.

Herinner jij je nog je eerste werkdag?

Jazeker! Ik ben begonnen op een verblijfsgroep en kan me nog goed herinneren dat het voelde als thuiskomen. Na 3 jaar niet meer in de residentiële jeugdzorg gewerkt te hebben, wist ik meteen bij aanvang dat dit mijn plekje is.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Dat is een lastige vraag omdat dit zo verschillend is, afhankelijk van de dienst die ik draai. Afhankelijk van welke dienst, sta ik meer of minder in contact met de jeugdigen. Aangezien het streven is dat alle jeugdigen overdag een dagbesteding of school hebben, zijn ze overdag minder op de groep aanwezig. De diensten overdag hebben dan een overwegend administratief/overleggend karakter. Je kunt deze gebruiken voor multidisciplinaire overleggen, verslaglegging of administratie. In de namiddag en avond vul je je werkzaamheden door het contact met de jeugdigen en begeleid je hen in hun dagdagelijkse zaken. De invulling van zo'n werkdag is vaak volledig afhankelijk van de afspraken rondom de jeugdigen, maar ook van hun stemming, houding en opstelling op dat moment. Je werkt samen met hen aan hun doelen of je vervult je rol als mentor van een bepaalde jeugdige. Dit maakt het uitdagend, maar soms ook hectisch.

Wat vind je lastig in je werk?

Soms staan de neuzen niet in dezelfde richting en zijn er diverse meningen over de toekomst van een jeugdige. Soms voelt een jeugdige zich niet op zijn/haar plek binnen de groep. Ik wil de jeugdige zo goed mogelijk helpen en maakt dat het gevoel van onmacht me soms bekruipt in de beschreven situaties. Dat kan ik niet goed verdragen.

Waar krijg je energie van in je werk?

Het groeiproces van de jeugdigen volgen: hun succesmomenten, hoe klein dan ook. Ik vind het ook erg leuk om teamgerichte nevenwerkzaamheden uit te voeren zoals de financiële administratie van de groep of het maken van het rooster. Daarbij ben ik een echte teamspeler.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Vanwege het fijne team, dat goed op elkaar is ingespeeld. Door de zorg die we voor elkaar dragen voelt het als een warm bad. Ik werk ook graag met de methodieken die wij gebruiken. Jeugdigen verblijven over het algemeen langere tijd bij ons. De druk van het 'moeten' valt hierdoor weg, zodat je echt de tijd hebt om de jeugdige te leren kennen en hierdoor beter kunt ondersteunen, maar ze dus ook ziet groeien in hun eigen tempo!

Methodieken binnen de traumagroep

Slapende honden

Een stabilisatie methodiek voor jeugdigen met vroegkinderlijk trauma gericht op het mogelijk maken van (trauma)behandeling.

De methodiek richt zich op het stabiliseren van (6) gebieden rondom de jeugdige om hen voor te bereiden op een eventuele traumaverwerkingstherapie. Basale gebieden zoals veiligheid, hechting, emotieregulatie en dagelijks leven worden hierbij 'getest'. Er wordt in deze methodiek van diverse interventies gebruik gemaakt. O.a. psycho-educatie met behulp van de WOT en metaforen als 'de ontploffende vulkaan', maar ook het opstellen van een signaleringsplan.

Geweldloos verzet

Deze methodiek richt zich op het voorkomen van escalaties, door controle over het eigen gedrag. Het weerstaan van provocaties en het vermijden van fysieke en verbale agressie. Van de professional wordt gevraagd waakzaam aanwezig zijn, in de (onzichtbare) nabijheid van de jeugdigen. Om betrokkenheid tonen, los van het gedrag van de jeugdige. Het vraagt van de professional om actief in verzet te gaan. Het ongewenste gedrag te benoemen, maar wordt hier geen straf of consequenties op gegeven. Het doel is middels deze weg de jeugdige te motiveren zaken anders aan te pakken en hierin hulp te bieden. Zo wordt er een samenwerking met de jeugdige tot stand gebracht.

3 sollicitaties
170 views


30-06-2020 XONAR