Logo De Zorggroep

Vacatures geplaatst door De Zorggroep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor De Zorggroep.

Laatste vacatures

Adviseur Cliëntservice

Je komt terecht in een team van 4 adviseurs, elk met eigen aandachtsgebieden. Gezamenlijk zijn jullie het aanspreekpunt voor de organisatie t.a.v. cliënt vraagstukken. Daarnaast adviseer en ondersteun je (proactief) management en directie.

Jij bent iemand die de vertaalslag kan maken van data naar analyse, van advies naar verbetering en van verbetering naar voorspelbaarheid dit doe je voor operationeel, tactisch en strategisch advies/beleid.
De geldige wet- en regelgeving ten aanzien van jouw aandachtsgebied is jou niet onbekend en dit vertaal je naar operationeel beleid.

Als Adviseur Cliëntservice werk je binnen de ondersteunende dienst toe naar het leveren van 'Operational Excellence". Binnen Cliëntservice is het van essentieel belang dat je de juiste ondersteuning levert bij de in-, door- en uitstroom van onze cliënten.

0 sollicitaties
18 views


05-10-2022 ODC Cliënt administratief team
Zorgbemiddelaar

Team Zorgbemiddeling bemiddelt in een effectieve en efficiënte zorgtoewijzing aan onze cliënten, intra- en extramuraal. Als zorgbemiddelaar ontvang je zorgvragen van andere zorgverleners of cliënten. Je inventariseert wat er nodig is en stelt een zorgvraag op richting je collega's in de zorgteams, of informeert en adviseert de cliënt over passende zorg. Met jouw zorgachtergrond weet je de vraag goed te achterhalen! Ook ondersteun je de zorgteams bij administratieve processen en heb je hierover contact met de cliënt. Je werkt samen met collega's van andere teams binnen Cliëntservice. Verder maak je deel uit van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden om samen de kwaliteit van zorg vorm en inhoud te geven. Er is ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, in een uitdagende organisatie.

3 sollicitaties
59 views


04-10-2022 ODC Manager Clientservice (Pauline te Loo)
Projectmanager Duurzame Zorg

Als projectmanager duurzame zorg leidt jij meerdere grote, complexe projecten. Jij zet daarbij de strategie van De Zorggroep, gefocust op (welzijn binnen) vitale gemeenschappen en positieve gezondheid, om in nieuwe initiatieven en vernieuwende concepten voor wonen en zorg. Een focus hierbij ligt op andersoortige woon-zorgconcepten, maar ook projecten om het werken vanuit het eigen netwerk van een inwoner te bevorderen en verbindingen tussen welzijn en zorg te maken. Je wisselt deze grotere projecten af met de inzet van jouw kennis en kunde op andere lopende ontwikkelingen en houd je bezig met het veranderproces in brede zin.
Mede dankzij jou krijgt de toekomst van de zorg een vaste vorm; hoe bijzonder is het dat je jouw steentje daaraan kan bijdragen?

0 sollicitaties
22 views


30-09-2022 CON Groene Kruis Ledenorganisatie
Trajectbegeleider/Casemanager Hulp bij dementie Noord- en Midden-Limburg

Als trajectbegeleider/Casemanager ben je hét aanspreekpunt binnen de keten rondom een cliënt. Je stelt het ketenproces centraal en neemt, over de inhoudelijke taken, een onafhankelijke positie in ten opzichte van de participerende organisaties.

Je bent verantwoordelijk voor het actief volgen en begeleiden/ondersteunen van de cliënt en zijn naaste omgeving. Je ondersteunt, begeleidt, adviseert, organiseert en coördineert de noodzakelijke ondersteuning/hulp voor cliënt en mantelzorger(s) en je spreekt hulpverleners aan op hun rol en verantwoordelijkheden binnen het traject.

2 sollicitaties
63 views


29-09-2022 ODM Expertisecentrum Recruitment
Medewerker schoonmaak locaties Reuver en Tegelen

Als schoonmaker bij De Zorggroep zorg jij voor een schone en opgeruimde woonomgeving voor onze bewoners. In een zorginstelling is een veilige woon- en werkomgeving natuurlijk ontzettend belangrijk. Je gaat werken (flexibele inzet) op onze zorglocaties in Reuver (Bosdael) en Tegelen (De Nieuwe Munt).

Werkzaamheden:

  • je maakt appartementen, gangen en algemene ruimten schoon en/of
  • nalooprondes op woongroepen (dementie) van badkamers, huiskamers, sanitair en eventueel algemene ruimten
  • je kijkt om je heen, zit er een plint los of zie je een wankelende tafel dan maakt je hier melding van.

0 sollicitaties
6 views


28-09-2022 ODM Expertisecentrum Recruitment