Logo XONAR

Jobs posted by XONAR

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for XONAR.

Latest jobs

Nachtportier Vrouwenopvang

Aan het woord: Joëlle, nachtportier voor de Vrouwenopvang

Herinner jij je nog je eerste werkdag?
Absoluut! Ik draaide mijn eerste dienst van 16.00 tot 23.30 uur samen met een collega die mij ging inwerken. Door de duidelijke taakomschrijving kon ik dingen eigen maken en leerde ik snel. Wat ik vooral heel opvallend vond was het warme welkom, de mogelijkheden om vanuit XONAR bijscholingen te volgen en de passie van de mensen die werken in de Vrouwenopvang en de rest van XONAR. Al vanaf de eerste dag wist ik dat ik één ding het allerleukste vond: het vriendelijk begroeten van de vrouwen en kinderen die wij opvangen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Mijn werk start met een overdracht. Een collega die voor mij de dienst gedraaid heeft, vertelt over bijzonderheden die plaatsgevonden hebben en eventuele noodbedopnames (als er cliënten met spoed opgevangen moeten worden). Daarna check ik de mail en zorg ik voor de urenroosters van collega's. Gedurende mijn werkuren lopen er cliënten in en uit waarvoor ik handmatig de deur open en sluit. Ik neem de telefoon op en reageer op (kleine) hulpvragen. De variërende diensten die bij deze functie horen, maken dat het werk nooit hetzelfde is (vooral avond-, nacht- en weekenddiensten). Een onderdeel van mijn werk is de screening van onbekende mensen aan de deur. Dit is uitermate belangrijk aangezien de vrouwenopvang een plek is waar veiligheid voorop staat.

Wat vind je lastig in je werk?
Dit vind ik een goede vraag. Ik vind het lastig om geen adviezen aan cliënten te geven. Dit is geen onderdeel van mijn functie. Overdag komen er ook andere inhoudelijke telefoontjes binnen en deze vind ik soms lastig om te beantwoorden. Door dit te doen, leer ik wel veel en gaat het mij steeds beter af.

Waar krijg je energie van in je werk?
De nieuwe generatie, de kids! Hun puurheid en tegelijkertijd kwetsbaarheid motiveren mij om mijn taken zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Hun veiligheid en die van hun moeders is het allerbelangrijkst.

Hoe zou je de werkcultuur binnen XONAR beschrijven?
Wat je merkt is dat binnen XONAR iedereen graag samen- en oplossingsgericht te werk gaat.
Kritiek ontvangen en geven is welkom. Er heerst een gevoel van tevredenheid onder de collega's.
De beste begeleiding van de vrouwen en kinderen in de opvang staat altijd centraal. Dat maakt me trots!

Zorgt XONAR goed voor jou?
In de 10 maanden dat ik werkzaam ben bij XONAR ben ik tevreden. Er zijn leuke uitjes en etentjes en met kerst kreeg ik een mooie cadeaubon t.w.v. €25,00.

Welke mogelijkheden biedt XONAR om door te groeien?
XONAR biedt meerdere mogelijkheden aan om door te groeien. Echter is doorgroeien in de functie die ik nu doe niet mogelijk vanwege de aard van de functie.

Wat maakt het dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Ik vind deze vraag lastig en persoonlijk maar wil er wel graag op antwoorden. Doordat mijn moeder overleden is, heb ik een tijdje in de ziektewet gezeten. Ik wilde heel graag weer aan de slag en had daarbij twee eisen. Ik wilde als solist werken én ik wilde wat voor mensen betekenen. Naar mijn mening heeft de wereld op dit moment mensen nodig die geen oordelen hebben over anderen en die ten alle tijden begrip tonen. Ik heb een enorme drang om liefde en positiviteit te delen, en dit is de juiste plek daarvoor.

Tot slot heb ik in deze functie tijd om dingen voor mijzelf te doen (gedurende de nacht) en dat is op dit moment ideaal voor mij. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik hier mag werken.

8 applications
47 views


12-02-2020 XONAR
Gedragswetenschapper Verblijf

Voor het expertisegebied 'Verblijf' zoekt XONAR een Gedragswetenschapper. Met jouw kennis & expertise mag jij je specifiek gaan inzetten voor de unit 'Gezinsopnames, Gezinshuizen & Zelfstandigheidstraining'.

Aan het woord: Gedragswetenschapper Verblijf, 39 jaar.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Mijn werk is erg dynamisch en afwisselend, zowel qua tijd als locatie. De meeste tijd investeer ik in (cliënt)besprekingen en overleggen met interne en externe partijen. Hierbij horen ook de nodige taken zoals verslaglegging, telefoontjes plegen met verschillende partijen, het regelen van beschikkingen, de zorgmatchgesprekken voeren en de bijhorende administratie afhandelen. Vanuit mijn functie is het daarnaast belangrijk om aandacht te besteden aan ontwikkelingen ten aanzien van visie en beleid en hierover mee te denken. Last but not least begeleid ik ook stagiaires. Dit is belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van mijn vakgebied, zowel voor de stagiaire als mijzelf.

Wat vind je lastig in je werk?

Binnen de residentie heb je te maken met verschillende processen (zowel op individueel als op groepniveau met jeugdige en systeem) die elkaar beïnvloeden. Het kan soms lastig zijn om met alle betrokken partijen op dezelfde lijn te komen. Het is een uitdaging om lopende zaken af te handelen met zoveel belangen en betrokkenen. Maar je kan je voorstellen dat indien dit lukt, dit extra veel energie geeft!

Waar krijg je energie van in je werk?

Ik blijf het bijzonder vinden dat ik vanuit mijn professie deel mag uitmaken van de ontwikkeling die een jeugdige, gezin en team kan doormaken. Als dingen beter gaan en uiteindelijk een doel behaald wordt, geeft me dit heel veel voldoening.

Hoe zou je de werkcultuur binnen XONAR beschrijven?

Binnen XONAR werkt iedereen hard en staat de kwaliteit bij de geleverde output centraal.

Welke mogelijkheden biedt XONAR om door te groeien?

XONAR vindt de ontwikkeling van medewerker erg belangrijk. Er wordt veel aangeboden op gebied van ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Er is veel om op te noemen en deze vraag zal voor iedereen anders zijn maar ik werk graag bij XONAR vanwege de flexibiliteit en mate van zelfstandigheid die ik ervaar in mijn werk. Bovendien biedt XONAR goede arbeidsvoorwaarden. Bovenal spreekt Jeugd als doelgroep mij ontzettend aan en voel ik nog steeds elke dag de energie van mijn enthousiaste collega's.

6 applications
17 views


12-02-2020 XONAR
Jeugdzorgwerker Ervarend Leren

Aan het woord: Lilian, Jeugdzorgwerker 'Ervarend Leren' in Parkstad.

Herinner jij je nog je eerste werkdag?

Heel erg goed zelfs! Ik werd hartelijk ontvangen en er werd tijd voor mij gemaakt. Wat ik mij vooral nog heel erg goed kan herinneren is de open- en eerlijkheid vanuit mijn collega's. Bovendien was én is er ruimte voor eigen inbreng. Ik weet nog dat ik na mijn eerste werkdag naar huis ging en overladen was door de inspirerende verhalen die door collega's vol passie aan mij waren verteld.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Ik begin mijn werkdag altijd met het checken van de telefoon. Afhankelijk van wat hierop binnen is gekomen, maak ik een planning met zaken die geregeld moeten worden.

Naast het inspelen op directe gebeurtenissen wisselt de dag zich af in cliënt contacttijd, overleg met collega's en verslaglegging. Qua werktijden krijg ik veel vrijheid waardoor ik zelf kies wanneer ik start en stop. In afstemming met jongeren, ouders en betrokkenen variëren mijn werktijden tussen 09:00 en 20:00 uur.

Mijn persoonlijke missie is 'het erkennen van het zijn van de cliënt'. Vanuit verbinding als basis gaan we samen op zoek naar mogelijkheden. De jongeren hebben zoveel meegemaakt en hebben last van angst, wantrouwen en weerstand. Vanuit mijn professie maar ook vanuit mijn persoonlijke ik, zie ik mogelijkheden voor de jongeren. Ik geloof en help ze om meer grip op hun eigen leven te krijgen. Mijn taak is om hen hierin te ondersteunen en begeleiden.

Het mooiste van mijn werk is om te zien hoe jongeren in een traject groeien. Ondanks dat niet altijd het eindpunt in zicht is, doe je samen veel waardoor er ontwikkeling van de jongere is. Voor dit werk heb je een lange adem nodig omdat de hulpvragen complex zijn maar het is het allemaal waard!

Wat vind je lastig in je werk?
Cliënten hebben allemaal een andere tijdsinvestering nodig. Dit kan tot discussie leiden en vraagt om mijn overtuigingskracht bij verwijzers zodat zij de juiste contacttijd kunnen bepalen om de juiste hulp uit te voeren. Mij bezighouden met de cliënt wil ik veel liever doen in deze tijd.

Waar krijg je energie van in je werk?
Van de jongeren zelf uiteraard! Daarnaast vind ik het geweldig om zelf zaken in te richten in overleg met de gedragswetenschapper en het team. Hier krijg ik gelukkig de ruimte voor vanuit mijn collega's. Ik word echt gelukkig van de openheid van de jongeren en de verbinding die er ontstaat. Dat je bij iemand binnen komt, terwijl dat eigenlijk onmogelijk leek en de hulpverlening het al bijna opgegeven had… geweldig!

Hoe zou je de werkcultuur binnen XONAR beschrijven?
XONAR is een goede werkgever, faciliteert de zaken die de werknemer nodig heeft en geeft medewerkers vrijheid om zaken in te vullen.

Welke mogelijkheden biedt XONAR om door te groeien?
Bij XONAR kun je heel veel verschillende dingen doen om jezelf verder te ontwikkelen, vanwege de verschillen in hulpaanbod en de kansen die de organisatie biedt om in verschillende hulpvormen te werken. Er is ook scholingsaanbod voor groepen medewerkers en individuen. Dit creëert kansen voor zowel individuele ontplooiing als voor het gehele team.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
De inhoud en de doelgroep. De stappen die we maken (groot en klein)!

6 applications
47 views


12-02-2020 XONAR
Agogisch Medewerker

XONAR Vrouwenopvang & Hulpverlening (VO&H) is een afdeling waar tijdelijke ondersteuning wordt geboden aan jonge ouders 18+ en / of vrouwen met eventuele kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. VO&H heeft een landelijke en regionale functie waarin preventie, intensieve (ambulante) hulpverlening, (crisis)opvang en nazorg geboden wordt. Tevens is er een opvangmogelijkheid wanneer er sprake is van een zeer risicovolle situatie.

In de functie van Agogisch medewerker ben je het directe aanspreekpunt bij (dringende) vragen en noodbedopnamen van cliënten tijdens avond- en weekenduren. Hierbij staat de afstemming met de gezinshulpverleners of maatschappelijk werkers, als regiehouder, centraal.

Overige taken:

 • Het optreden bij voorkomende escalaties en calamiteiten op de locatie;
 • Het bevorderen van een goed leefklimaat en het toezien op naleving van de huisregels;
 • Het begeleiden, ondersteunen en administratief afhandelen van noodopnames;
 • Het op verzoek van de gezinshulpverlener contact zoeken met cliënten in de avonduren en het terugkoppelen hiervan;
 • Het rapporteren van cliëntgebonden zaken in het Elektronisch Cliëntdossier;
 • Het bijwonen van overleg op team-, onderdeel- en afdelingsniveau;
 • Het verstrekken van informatie over regelingen en voorzieningen;
 • Inzicht geven in het eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
 • Het signaleren van knelpunten en het terugkoppelen ervan.

28 applications
164 views


29-01-2020 XONAR
Gedragswetenschapper VOH & BO

Voor de Vrouwen- en Beschermde Opvang (VOH & BO) zijn we op zoek naar een gedragswetenschapper die casussen oppakt op de vrouwen- en de beschermde opvang.

De Vrouwenopvang (VOH) is een afdeling binnen XONAR gericht op informatie, hulpverlening, begeleiding en veilige opvang aan vrouwen die betrokken zijn geweest met huiselijk geweld of geweld in een afhankelijkheidssituatie en jonge ouders 18+ die ondersteuning nodig hebben in het opvoeden.

De Beschermde Opvang (BO) vangt Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) op, die zijn geboren buiten de Europese Unie in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar die hier eventueel asiel kunnen aanvragen. Onze locatie behoort tot één van de twee plekken in Nederland waar deze jongeren beschermd worden tegen mensenhandelaren en waar hen veiligheid geboden wordt in de vorm van een besloten opvang. De opvang is besloten, niet gesloten, de deur is open, maar niemand kan van buiten naar binnen.

De volgende taken & verantwoordelijkheden behoren tot je takenpakket:

 • Het adviseren en ondersteunen van uitvoerende medewerkers en ouders met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling;
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning specifiek gericht op trauma-gerelateerde deskundigheid;
 • Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling;
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
 • Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het leggen van verslag en het opstellen van rapportages;
 • Intensief samenwerken met collega-organisaties en ketenpartners VOH en BO.

14 applications
42 views


29-01-2020 XONAR