Logo XONAR

Jobs posted by XONAR

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for XONAR.

Latest jobs

Financieel administratief medewerker

Word jij de nieuwe collega van Marco en kom jij het team Financiën versterken? XONAR is op zoek naar een financieel administratief medewerker. Lees hieronder hoe Marco het werken bij XONAR ervaart en reageer.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Geen werkdag is hetzelfde bij XONAR. Dat is ook indirect een positieve uitdaging die ik zelf als heel aangenaam ervaar. Ik kan ten allen tijde bij collega's of mijn teamleider terecht als ik iets niet weet. In mijn pauze ga ik met collega's een wandeling maken buiten of eet ik (corona-proof) samen mijn lunch. Na de pauze heb ik overleg met mijn teamleider over diverse financiële werkzaamheden. Dit kunnen uiteenlopende werkzaamheden betreffen.

Wat vind je lastig in je werk?

Ik vind eigenlijk niks lastig. Dit heeft met name ermee te maken dat ik altijd met vragen bij mijn teamleider en collega's terecht kan. Dat ervaar ik als zeer prettig. Het kan wel een uitdaging zijn om efficiënt te werk te gaan als ik moet wachten op informatie van mijn collega's. Dan wordt mijn (on)geduld nog wel eens op de proef gesteld.

Waar krijg je energie van in je werk?

Dat zijn heel veel dingen bij XONAR! Ten eerste krijg ik energie van de directe collega's om mij heen. De sfeer, de cultuur en de open communicatie hebben een positieve invloed op mijn werk en mijn energieniveau. Waar ik ook veel energie van krijg is het zelfstandig werken en indelen van mijn werkzaamheden. De verantwoordelijkheid om mijn werkzaamheden zo goed mogelijk in te delen en af te ronden, geven mij energie. Het is dan ook prettig dat ik de vrijheid heb om twee dagen vanuit thuis te werken en twee dagen vanuit het hoofdkantoor. Zodoende kan ik bijvoorbeeld werkzaamheden, waarbij ik een hoog concentratievermogen nodig heb, beter thuis uitvoeren en overleggen beter op kantoor.

Hoe zou je de werkcultuur binnen jouw team beschrijven?

Open, samen, collegiaal, spontaan, taakgericht en vriendelijk. Waarbij eigen inbreng wordt gewaardeerd.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Met name de openheid, de collegialiteit en de vriendelijkheid van mijn directe en indirecte collega's maken Xonar voor mij een zeer fijne werkomgeving. Ik heb een teamleider die mijn inbreng waardeert en meeneemt in zijn beslissingen.

Wil jij bij Marco aan de slag maar dan in de functie van financieel administratief medewerker en wil jij je tanden zetten in onderstaande werkzaamheden?

 • Registreren en verwerken van ontvangen facturen (ProActive en Exact);
 • Matchen van inkooporders (ProActive);
 • Betaalbaar stellen van facturen (Exact en ING bank);
 • Importeren en toewijzen van bankafschriften (Exact en ING bank);
 • Maken van memoriaalboekingen (Exact);
 • Controleren van inkooporders (ProActive);
 • Medewerkers XONAR ondersteunen bij inkoop en uitleg geven (ProActive);
 • Registreren van contracten en opvolgen van actiemomenten (ProActive);
 • Kas & Pas boeken controleren in ProActive en uitleg geven aan medewerkers XONAR telefonisch of op locatie bij de groepen (ProActive);
 • Opvolgen van vragen en verzoeken vanuit de organisatie op financieel gebied (Topdesk);
 • Opmaken en versturen van facturen (Exact);
 • Zorg dragen voor tijdige inning van openstaande facturen.

Naast bovengenoemde ben jij een collega waarop én waarmee je kan bouwen. Je bent de cijfermatige expert met een verbindend karakter en neemt de nodige ervaring mee op gebied van Excel en andere systemen zoals Exact en ProActive. Een werkervaring binnen de jeugdzorg is helemaal mooi meegenomen!

13 applications
186 views


31-08-2020 XONAR
Regiocoördinator Maastricht Heuvelland

Binnen XONAR zijn we op zoek naar een Regiocoördinator Maastricht Heuvelland.

31 applications
891 views


31-08-2020 XONAR
Gedragswetenschapper Pleegzorg Parkstad

Maak jij hét verschil én ben jij de Gedragswetenschapper die expertise en ervaring wilt opdoen binnen pleegzorg?

De pleegzorg binnen XONAR is centraal georganiseerd en wordt decentraal uitgevoerd in de regio's Maastricht-Heuvelland, Parkstad-Limburg en Westelijke Mijnstreek.
De functie richt zich op het begeleiden en ondersteunen van begeleiders pleegzorg en waar nodig ouders, pleegouders en de bij hen opgenomen jeugdige met als doel de kwaliteit van het verloop van de pleeggezinplaatsing te bevorderen.

Tot de hoofdtaken en verantwoordelijkheden behoren verder:

 • Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van handelingsgerichte diagnostiek van jeugdigen;
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders / verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling;
 • Het geven van consult en consultatie met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, vroeghulp, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen en uithuisplaatsingen en thuisplaatsingen;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning in de vorm van werkbegeleiding en training;
 • Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie;
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
 • Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het leggen van verslag en het opstellen van rapportages;
 • Intensieve samenwerking met de collega gedragswetenschappers binnen pleegzorg, o.a. het beheren en verdelen van de wachtlijst, communiceren ontwikkelingen jeugdzorg/pleegzorg binnen de teams.

3 applications
43 views


06-08-2020 XONAR
Secretaresse Managementsupport

XONAR is op zoek naar een naaste collega die binnen het Managementsupport verschillende afdelingen binnen de organisatie ondersteunt, faciliteert en ontzorgt. Lees hieronder de ervaringen van Astrid en overtuig jezelf!

Aan het woord: Astrid, secretaresse Managementsupport

Hoe zien jouw werkzaamheden eruit in een notendop?

Mijn werkzaamheden in een notendop bestaan uit de algemene secretariële ondersteuning. Denk hierbij aan agendabeheer, planning & organisatie en de voorbereiding en verslaglegging van diverse overleggen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Bij XONAR is geen dag hetzelfde. Vragen vanuit collega's kunnen van alle kanten komen. De urgentie bij sommige vraagstukken ligt hoog. De uitdaging dan is om de juiste prioriteiten te stellen en het overzicht te bewaren. Dankzij mijn flexibiliteit lukt mij dit goed en blijf ik plezier behouden in mijn werk (ook als het druk is).

Wat vind je lastig in je werk?

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden is niet altijd voor iedereen binnen de organisatie duidelijk. Ik vind het persoonlijk dan lastig om mensen teleur te stellen als ik iets niet kan oppakken omdat het niet bij de verantwoordelijkheden van Managementsupport thuishoort.

Waar krijg je energie van in je werk?

Ik ga elke dag met een grote lach naar mijn werk omdat er veel dynamiek en veelzijdigheid in mijn werkzaamheden zit. Dit houdt mij enorm geprikkeld (en vrolijk!).

Hoe zou je de werkcultuur binnen jouw team beschrijven?

Binnen Managementsupport werken we op basis van vertrouwen, openheid en collegialiteit. Op basis hiervan kunnen we mooie dingen neerzetten en de afdeling laten bloeien.

Zorgt XONAR goed voor jou?

Absoluut! Er wordt een goede balans tussen werk- en rusttijden geboden. XONAR doet veel om een gezonde werkomgeving te creëren.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
Wat niet eigenlijk? Ik waardeer de vrijheid en het vertrouwen die ik krijg om mijn werkzaamheden zelf te organiseren. De moderne techniek waarmee gewerkt wordt binnen XONAR is uiteraard ook een plus.

14 applications
168 views


29-07-2020 XONAR
Semi-residentieel medewerker autisme

Wil jij werken op een daghulp groep specifiek voor autisme binnen XONAR? Lees onderstaande ervaring van collega Marion en overtuig jezelf!


Aan het woord: Marion, Autisme Daghulp Impact

Omschrijf jouw werkzaamheden in een notendop

Ik werk reeds geruime tijd in het autisme cluster binnen XONAR. Vier jaar geleden schoot mijn enthousiasme de lucht in toen ik de kans kreeg om mij te verdiepen in de IMPACT-methodiek om zo ouders en hun jonge kind te ondersteunen. Mij dagdagelijkse werkzaamheden kan ik kortweg onderverdelen in drie pijlers:

 1. Het begeleiden van cliënten met ASS problematiek of een vermoeden hiervan en hun gezinssysteem. Volgens de IMPACT- methodiek 'Improving Parents As Communication Teachers' trainen wij ouders in het aanleren van specifieke technieken om hun kind te stimuleren en beter te begrijpen op het gebied van taal, sociale betrokkenheid, imitatie en spel. Daarnaast ondersteunen wij het gezin binnen alle bijkomende zorgen en moeilijkheden. Denk hierbij aan zindelijkheid, eetproblematiek, probleemgedrag en (passend)onderwijs;
 2. Daarnaast is een van onze hoofdactiviteiten het onderhouden van contact met externe partijen: kennisoverdracht is hierin een belangrijke taak. Denk hierbij aan: contacten met jeugdarts, consultatiebureau, scholen, peuterspeelzalen en het netwerk van het gezin;
 3. Naast het ambulante werk bieden wij deeltijd dagbehandeling in een IMPACT-groep binnen MKD Zoetmanstraat. In de groep wordt er gewerkt middels een vast dagprogramma met specifiek afgestemde methodieken. Ons team 'de Kanjers' is een enthousiast en gedreven team met ruime expertise op het gebied van autisme

Waar krijg je energie van in je werk?

Het samen met de ouders en het team puzzelen en werken aan de ontwikkeling van deze 'raadselachtige' kinderen geven mij heel veel energie. Elk klein stapje vooruit of wanneer we zien dat onze methodiek aansluit geeft een voldaan gevoel. De stapjes zijn voor anderen soms klein, maar voor ons zo groot. Dat maakt ons team én werk zo uniek!

Wat vind je lastig in je werk?

Het werk is enorm veelzijdig. Het ene moment speel je in de groep met een kind, het andere moment zit je in een gesprek met de gemeente. Deze veelzijdigheid kan weleens overweldigend zijn en vergt een goede planning en organisatie. Goed in balans blijven met jezelf is hierbij een pré.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

De IMPACT-methodiek staat centraal bij het begin van mijn werkdag. Ik bereid me voor op een huisbezoek of een contactmoment op locatie waarbij ik de behandeldoelen koppel aan de sessie vanuit de methodiek. Hierbij is het van belang dat ik goed luister en aansluit bij de hulpvraag van de ouders. Naast de contactmomenten met het gezin is het maken van rapportages en verslagen een belangrijk onderdeel van mijn werkdag. De behandelplannen zijn ook van belang in de contacten die ik onderhoud met de gemeente. Ik ben in dit contact immers het aanspreekpunt voor het gezin. Tijdens een dag op de groep is afstemming en communicatie met de collega's van groot belang. We integreren de IMPACT-methodiek vanuit huis naar de groep om zo de kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling.

Welke mogelijkheden biedt XONAR om door te groeien?

XONAR biedt een ruim budget voor deskundigheidsbevordering. Hierbij is er de mogelijkheid om je in de diepte bij te scholen of juist te verbreden in je expertise. Op het gebied van autisme leer ik nog dagelijks bij maar ben ik ook zeer ruim geschoold. Om die reden is het voor mij juist interessant om breder te gaan leren, onder andere op het gebied van trauma en hechting.

Zorgt XONAR goed voor jou?

Binnen XONAR is er altijd ruimte en aandacht voor jou als persoon. Wil je een stapje meer zetten dan zal XONAR dat stimuleren maar er is ook oog voor jou als er tijdelijk een stapje terug gedaan moet worden. XONAR biedt een ruim aanbod om gezonde werknemers te hebben en te houden. Er zijn mogelijkheden om te sporten via bedrijfsfitness en er worden ook regelmatig workshops aangeboden zoals mindfullness.

Wat maakt het nou dat je precies hier wilt werken en nergens anders?
XONAR is een betrouwbare en stabiele werkgever met oog voor mijn ontwikkeling. Daarnaast stelt XONAR het belang van de cliënt altijd voorop, we dragen dit als organisatie gezamenlijk. Het is onze missie om de cliënt en zijn systeem te ondersteunen. Omdat wij geloven en uitdragen dat hulp helpt.

4 applications
73 views


22-07-2020 XONAR