Logo Wageningen University & Research

Vacatures geplaatst door Wageningen University & Research

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Wageningen University & Research.

Laatste vacatures

Quantitative Economics Researcher in Value Chain Performance and Industrial Organization

Is your knowledge in the field of economic value chain performance or industrial organization, do you bring the necessary institutional and firm behaviour expertise and do you have an interest in applied scientific research in the agri-food sector?

We have seven expertise groups at Wageningen Economic Research. You will be working in the expertise group Consumer and Chain. This group has approximately 38 enthusiastic professionals working on agri-food value chain and consumers research projects. About half of these experts perform applied value chain research focusing on topics such as price forming and differentiation, true and fair pricing, value chain actor behaviour, market development, policy evaluations, value chain performance, and sustainability in Dutch, European, and international agri-food value chains. You will work together in projects with the value chain research experts from this group, but also with experts from other expertise groups at Wageningen Economic Research, with colleagues from the rest of WUR, and experts outside WUR.

The current scientific research themes of our expertise group are:

 1. societal impacts of food production and true pricing (price differentiation);
 2. behaviour of actors in agri-food value chains; including industrial organization, behavioural economics and application in decision support models (e.g., optimisation, simulation, agent based models);
 3. prices and margins along the chain and the effects of structure and behaviour on economic performance of actors, and 'Fair pricing';
 4. value chain analysis; including structure of the chain and contextual factors, behaviour of actors, and performance of value chains and functioning of markets;
 5. market outlooks; projections of market demand and supply including policy impacts;
 6. food waste and losses along the chain; socio-economic impacts and policy instruments to reduce food waste.

You will strengthen our team on the first two scientific research themes societal impacts of food production and behaviour of actors in agri-food value chains. We want to increase our knowledge and improve our quantitative research methods on these themes to improve our policy advice to governments, NGOs as well as companies. Research topics on societal impacts on food production include: What are the societal impacts of food production? How to quantitatively estimate these impacts? How can societal issues be included in prices (true price)? How can true pricing be applied to produce food more sustainable? Research topics on actor behaviour include: What kind of behaviour do value chain actors show and what decision do they take? Why do they do so? How to influence this behaviour? How to capture such behaviour in simulation and optimization models? Behaviour can be applied to all kinds of policy areas, such as economic performance, sustainability, food safety, and food waste.

As a quantitative economics researcher in value chain performance and industrial organization, your activities mainly concentrate on the following:

 • you will work on multidisciplinary research projects in project teams varying in size from a few colleagues from within the organisation to larger teams of researchers from various national and international organisations (including universities and research institutes);
 • you use quantitative methods and techniques, such as simulation and optimisation modelling, you generate quantitative insights based on market and supply chain data and knowledge;
 • you contribute proactively to scientific knowledge development, to method and product innovation, and to scientific publications;
 • you contribute to acquiring new research projects in which you can apply your expertise in national and international agri-food chains.

0 sollicitaties
0 views


21-01-2021 Wageningen University & Research
Effects of pesticide mixtures on insects

Do you want to study the effects of pesticides on insect diversity in different types of farms? And the effects of pesticide mixtures on honeybees and bumblebees in small-scale experiments? Do you have proven affinity with quantitative analysis and laboratory experience? Then this could be the perfect PhD project for you!

We are hiring a PhD candidate that will investigate (1) the effects of pesticides on insect diversity in different types of farms. The project will compare insect diversity between conventional farms that use mixtures of pesticides and organic farms in 11 sites over Europe. The candidate should coordinate the data collection and analyse the data. This candidate will also study (2) the effects of pesticide mixtures on honeybees and bumblebees in small-scale experiments. In these experiments, the candidate will measure behaviour, physiology, cognition, gut microbiome and lifespan of honeybees and bumblebees. The microbiota of bees contributes to tolerance of environmental stress, nutritional status and disease resistance. Pesticides are thought to deplete bees of their key symbiotic gut microbes that are crucial to health of bee colonies. A better understanding of this problem may help us to preserve host-adapted symbionts and prevent bee mortality and colony loss.

The study will involve statistical analysis of big data. The PhD candidate will participate in a large team of scientists. The PhD project is part of the large 5-year EU (h2020) program SPRINT (https://sprint-h2020.eu/), involving 14 countries. SPRINT seeks to develop a Global Health Risk Assessment Toolbox to assess impacts of plant protection products (PPP) on ecosystem, plant, animal and human (EPAH) health.

The starting date for this position will be April 1st 2021.

0 sollicitaties
0 views


21-01-2021 Wageningen University & Research
Secretarieel medewerker

Wij zoeken iemand die zorgdraagt voor de administratieve organisatie van het onderwijs bij de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer (HWM). De omvang van de taak is 0.2 fte, die kan worden verdeeld over twee dagdelen of flexibel over de week.

De leerstoelgroep HWM coördineert 11 BSc- en MSc-vakken en draagt bij aan nog 11 andere vakken. Daarnaast begeleidt de groep jaarlijks ongeveer 50 individuele studentenprojecten (BSc theses, MSc theses en MSc stages). Deze omvangrijke onderwijstaak brengt veel administratieve zaken met zich mee. Wij willen het secretariaat uitbreiden met een functie die voornamelijk gericht is op de (administratieve) ondersteuning van ons onderwijs.

Naast de docenten en studenten bij HWM zal de nieuwe collega nauw samenwerken met de secretaresse van HWM, administrateurs van HWM, de ESG EduHub (die o.a. ondersteuning biedt bij grote vakken en excursies) en collega's met vergelijkbare functies bij andere groepen.

TAKEN

 • Administratieve zaken rond MSc theses en stages: overzicht van lopende studentenprojecten bijhouden, overeenkomsten en verslagen archiveren, plannen van eindpresentaties, cijfers invoeren, informatie delen op Brightspace.
 • Administratieve zaken rond vakken: studenten inschrijven, examens organiseren, cijfers invoeren, wijzigingen studiegids doorgeven.
 • Onderwijsfinanciën: aantal MSc theses en stages en bijdragen aan vakken controleren in de onderwijsdatabase.
 • Incidenteel bijspringen bij overige secretariële taken.

0 sollicitaties
0 views


21-01-2021 Wageningen University & Research
2 Projectleiders/onderzoekers broeikasgas- en stikstofemissies veehouderij

Er komt veel op ons af: we worden geconfronteerd met klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling van onze leefomgeving en afnemende biodiversiteit. Tegelijkertijd zien we trends zoals urbanisatie, een steeds kritischer houding ten aanzien van de wijze waarop we ons voedsel produceren en een toenemende vraag naar eiwitrijk voedsel door een groeiende welvaart en wereldbevolking. Dit roept de vraag op hoe op een duurzame en eerlijke manier voldoende gezond en veilig voedsel kunnen produceren. Bij Wageningen University & Research (WUR) werken we dagelijks aan het beantwoorden van zulke vraagstukken.

Eén van de thema's waar we aan werken is welke rol de veehouderij hierin speelt. Naar schatting is 14.5% van alle uitstoot van broeikasgassen wereldwijd afkomstig van de veehouderij. Bij WUR onderzoeken we waar en hoe de uitstoot plaatsvindt en welke maatregelen genomen kunnen worden om de uitstoot terug te dringen of te voorkomen. Daarbij kijken we tegelijkertijd ook naar het terugdringen van ammoniak- (stikstof), geur- en fijnstofuitstoot. Zo leveren we een bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en proberen we de stikstofimpasse vlot te trekken.

Ben jij als projectleider of onderzoeker de professional op het gebied van emissies van broeikasgassen en stikstof uit de veehouderij? Doe je graag onderzoek naar hoe we uitstoot van deze stoffen uit stallen en opslag zoveel als mogelijk kunnen voorkomen? Denk jij graag mee om met je andere collega's te komen tot innovatieve oplossingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen de afdeling Veehouderij & Omgeving van Wageningen Livestock Research hebben we ruimte voor 2 projectleiders/onderzoekers die ons op dit domein komen versterken.

Je belangrijkste taak binnen deze functie is het (mede) opzetten en uitvoeren van projecten. Daarbij kijk je steeds naar hoe je de uitstoot van broeikasgassen én ammoniak kunt reduceren. Maar je werk bestaat niet alleen uit het opstellen van projectvoorstellen, het doen van metingen, het analyseren van de onderzoeksresultaten en het rapporteren van de uitkomsten.
Je voert ook overleg met het bedrijfsleven en de overheid, presenteert de uitkomsten van het onderzoek voor boeren, sectorpartijen, overheid en collega-wetenschappers en beantwoordt hun vragen. Je ontwikkelt scenario's en bekijkt welke trade-offs er kunnen optreden.
In deze functie heb je een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, maar werk je ook nauw samen met andere collega's binnen de afdeling Veehouderij & Omgeving en Wageningen Livestock Research, met onderzoekers van andere disciplines binnen de rest van WUR en daarbuiten en met partners uit het bedrijfsleven en verschillende overheden. Je wordt uitgedaagd om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken.

1 sollicitatie
0 views


19-01-2021 Wageningen University & Research
Liaison officer University Alliance Eindhoven/ Wageningen/Utrecht: Artificial Intelligence for Health

Are you an enthusiastic, people-oriented contact broker? Ready to explore and develop new possibilities of Artificial Intelligence in preventive health?

Together with Eindhoven University of Technology, Utrecht University and UMC Utrecht, Wageningen University & Research (WUR) join forces in The Alliance, one of the focus areas being Artificial Intelligence (AI) for Health. The Alliance is established in 2019 and still in launching phase.

We are looking for a Liaison Officer who will represent WUR in this Alliance on the AI for Health domain. Considering health, WUR focuses on preventive health including environment, food safety and food production, consumer behavior, nutrition and health. Together with the liaison officers of the three partner institutes (TUe, UU and UMCU) you aim to gain a competitive position in the (inter-) national AI landscape for the Alliance:

 • map where scientific progress and innovation can be achieved together based on connecting to the expertise in the organization;
 • provide insight into opportunities and options for organizing projects and programs in research and education;
 • advocate groundbreaking, substantial, and iconic collaboration for internal and external partners,
 • support and coordinate researchers in their participation in this Alliance,
 • provide information for monitoring progress of the Alliance.

At WUR, you will be based with the Wageningen Data Competence Center, which is supporting and coordinating the efforts of WUR in the areas of Data Science and Artificial Intelligence.

4 sollicitaties
0 views


19-01-2021 Wageningen University & Research