Logo Wageningen University & Research

Vacatures geplaatst door Wageningen University & Research

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Wageningen University & Research.

Laatste vacatures

HBO / WO onderzoeker Klimaatslim bosbeheer (28-32 uur)

Ben jij een breed georiënteerde onderzoeker met afgeronde HBO of WO opleiding? Ken je de Nederlandse bossen en ben je geboeid door klimaatslim bosbeheer? En heb je ervaring met project management? Dan ben jij degene die we zoeken als Onderzoeker Klimaatslim Bosbeheer!

De Nederlandse overheid heeft het tegengaan van klimaatverandering opgenomen als een van de speerpunten van haar beleid. Ook via klimaatslim bos- en natuurbeheer wordt een bijdrage verwacht in het halen van de doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot. De huidige positie wordt deels ingevuld als projectmanager voor deze klimaatenveloppe, die vanuit WUR wordt gecoördineerd. Daarnaast bestaat de functie uit het meewerken in dezelfde projecten, met name op het gebied van monitoring en nationale en internationale (EU en VN) rapportage van de resultaten. Ook het uitvoeren van veldwerk kan deel uitmaken van deze taken.

Verder oriënteer je je op de ontwikkelingen in aanverwante (bos) ecologische disciplines. In teamverband en in projectvorm draag je bij aan extern gefinancierd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Europees en Nederlands bos, zowel voor specifieke gebieden en bostypen, maar ook in het kader van beleids- en beheerstudies. Je levert een bijdrage aan het onderzoek en bewerkt en interpreteert samen met een senior onderzoeker en/of projectleider onderzoeksresultaten en levert een bijdrage aan rapporten en publicaties.

Als onderzoeker maak je deel uit van het team Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie dat bestaat uit ongeveer 30 mensen. We doen vanuit een ecologische invalshoek onderzoek aan mogelijkheden voor behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van vegetatie, bos en landschappen. We richten ons op de manier waarop beheer, beleid en klimaat ingrijpen op ecologische processen en in onze adviezen en producten richten we ons op de gevolgen hiervan voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten, klimaat en andere specifieke beleidsdoelen.

2 sollicitaties
0 views


06-04-2020 Wageningen University & Research
PhD Can you open the black box? Politics and practices of simulation modelling in the water sector

Are you an aspiring researcher in the field of water management? Can you disentangle the complex interaction of science, politics and practice? And thus open the black box of modelling processes, performances and politics around the water sector? Then we are looking for you!

Simulation models are often-used tools for informing water management decisions, often involving multiple actors and stakeholders, on the one hand, and performance indicators and scenarios for possible futures, on the other. Such models are often presented as 'objective' knowledge upon which crucial decisions on water management are based. Presented as objective, "truth-making" tools, models are thereby "black boxed", meaning, the expert knowledges in building them are not adequately examined for the underlying assumptions, suppositions and even politics.

While model inputs are often restricted to particular indicators privileging certain perspectives better than others. Also, modelling outcomes are strategically used to legitimize political choices, while models and scenarios themselves are already the result of political processes involving conscious and unconscious choices. In these respects models are inherently political.

In this call, we invite applications to conduct a study on "opening the black box" of modelling processes, performances, and politics on any aspect of the water sector. The PhD project will broadly engage with the main research question: How are different forms of simulation modeling for supporting water management developed? What information/knowledge do they provide and to whom? How and why these models are based on certain assumptions and theoretical and empirical choices? How these models are deployed to support certain political choices? How do their results influence water governance, and its effect on equitable distribution of benefits and impacts (e.g. in terms of water and food securities)?

Examples of possible cases are:

  • Water productivity assessment in Africa, amongst others on basis of remote sensing
  • Irrigation modernization in Spain
  • Predictions of climate change effects on water stress
  • Large water transfers in Latin America and Asia
  • Drought management in Northeast Brazil

3 sollicitaties
0 views


06-04-2020 Wageningen University & Research
Benthos Onderzoeker

Een benthisch ecoloog die zijn of haar expertise succesvol kan inzetten in onderzoeksprojecten waarin de benthische ecologie van hard- en zachtsubstraat-gemeenschappen centraal staat. Je zal worden ingezet bij het analyseren en rapporteren van de resultaten van onderzoek naar hardsubstraat-gemeenschappen nabij en op offshore olie- en gasplatforms, windturbines, wrakken en natuurlijke riffen in de Noordzee. Ook behoort het bijdragen aan de acquisitie van nieuw onderzoek tot je taken. Naast het schrijven van projectrapportages word je geacht de resultaten van je onderzoek regelmatig te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en te presenteren op conferenties, symposia, etc.

1 sollicitatie
0 views


01-04-2020 Wageningen University & Research
Analist planten- en insectenvirologie

We zoeken een analist ten behoeve van het voorbereiden en geven van practica in voornamelijk de plantenvirologie en het verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van het onderzoek in de insectenvirologie. In deze functie word je de eerst verantwoordelijke voor het in stand houden van de rupsenkweek en help je studenten met hun experimenten. Binnen de leerstoelgroep functioneer je in een team van analisten, die een aantal algemene beheerstaken onderling hebben verdeeld en elkaars taken indien nodig kunnen overnemen.

0 sollicitaties
0 views


01-04-2020 Wageningen University & Research
Gewasmedewerker proeven en teelten vollegrond

Wil jij dagelijks bijdragen aan de kwaliteit van leven?

Als Gewasmedewerker proeven en teelten vollegrond ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van diverse plant- en gewasexperimenten, van onderwijs- en onderzoeksgroepen, in de volle grond en in de bijbehorende verwerkingsruimten. Verzorging en oogst van vele onderzoeksgewassen in het veld en de verwerking van gewasmonsters in de verwerkingsruimte behoren tot de werkzaamheden. Je kan plantenziekten en afwijkingen signaleren, die zijn ontstaan door weersomstandigheden of teeltsystemen. Je kan meedenken om onderzoeksvragen in de juiste proefopzet te plaatsen.
Je werkt met geavanceerde machines zoals proefveld zaai- en oogstmachines maar ook spuit-, grondbewerking- en rooimachines.. Nieuwe technieken zoals Drones met camera's worden reeds toegepast. Ons team is aan het groeien vanwege een toenemende en aanhoudende stroom van meerjarige onderzoeksprojecten en vraag uit het wetenschappelijk onderwijs.

Je afdeling en team
Unifarm is het plant- en gewaskundig onderzoekscentrum van Wageningen University & Research en met ca. 50 medewerkers ondersteunen wij het onderzoek en onderwijs. We werken met 2 teams; Vollegrond en Kassen & Klimaatruimten. Unifarm beschikt over zeer moderne en geavanceerde onderzoeksfaciliteiten waaronder 150 kascompartimenten en 100 klimaatcellen, klimaatkasten en koel/vriescellen, 250 ha akkerland, verwerkingsruimten (zaadschoning, drogen en malen) en (proefveld)machines. Je bent samen met je team veel buiten aan het werk in de volle grond en in de bijbehorende verwerkingsruimten. Binnen Unifarm hebben wij vacatures voor meerdere gewasmedewerkers die zowel technische als groene vaardigheden bezitten.

0 sollicitaties
0 views


31-03-2020 Wageningen University & Research