Logo Wageningen University & Research

Jobs posted by Wageningen University & Research

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Wageningen University & Research.

Latest jobs

Secretaris

Ben jij een aanpakker, verbinder pur sang, een sterke persoonlijkheid en op zoek naar een afwisselende, dynamische en verantwoordelijke baan? Ben je ervaren met inhoudelijke vraagstukken en opereer je graag op het snijvlak van onderzoek, organisatie en maatschappelijk belang? Dan is Wageningen Food Safety Research (WFSR) op zoek naar jou! Wij hebben een vacature:

Secretaris (0,8 - 1 fte)

Wat ga je doen?
WFSR heeft een tweetal programma's voor Wettelijke OnderzoeksTaken (WOT) op het gebied van Voedselveiligheid. Deze beide programma's zijn gericht op een veilige voedselketen. Jij gaat 2 programmaleiders ondersteunen en werkt daarbij als een spin in het web samen met alle stakeholders in onze organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de afdelingen Finance en Kwaliteit-Arbo-Milieu en aan projectleiders. De projecten zijn uiteenlopend van monsteranalyse tot methode- en kennisontwikkeling. Naast interne stakeholders, heb je ook contact met de opdrachtgevers van de programma's (vnl. het Ministerie van LNV en de NVWA). De totale waarde van deze 2 WOT-programma's is ongeveer €35 mln per jaar.
In jouw dagelijkse werk ben jij onder andere bezig met:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van jaarplannen/werkplannen en jaarrapportages van de beide WOT programma's;
 • Het monitoren, in samenspraak met de (deel)programmaleiders, van de voortgang in de uitvoering van projecten; hierbij signaleer je knelpunten en rapporteer je zelfstandig, zowel intern als extern;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de op te leveren WFSR deliverables in de WOT-projecten; je corrigeert en redigeert hierbij zelf concept (WFSR) rapporten en in voorkomende gevallen stel je ook zelf rapporten op (in samenspraak met de (deel)programmaleiders);
 • Het organiseren en notuleren van interne en externe bijeenkomsten (bijv. t.a.v. nieuwe WOT-onderwerpen) en het verwerken van de informatie tot bruikbare input voor de WOT;
 • Het ondersteunen van de (deel)programmaleiders bij het verzamelen en verwerken van informatie t.b.v. werkafspraken met de opdrachtgevers, evaluaties van de WOT-programma's, visitaties etc.;
 • Het intern coördineren van de aanvragen voor goedkeuring voor onderzoek voor derden en het bewaken van de afhandeling daarvan;
 • Het beheer van alle WOT-documenten (overeenkomsten, projectafspraken, etc.)

Verder ben je de interne vraagbaak (of je ontwikkelt je daar naar toe) m.b.t. de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan de beide WOT-programma's en attendeer je betrokkenen op wijzigingen hierin en de mogelijke impact daarvan voor de WOT.

0 applications
0 views


03-03-2021 Wageningen University & Research
Junior researcher Food System Transitions and SDGs

Are you interested in understanding food system transitions and motivated to link them to policies and stakeholder engagement? Are you interested to increase the connection between internationally agreed Sustainable Development Goals (SDGs) and their local translation and implementation?
Than this job offer may be of interest to you.
We are looking for a researcher that can conduct independent research followed by writing a scientific paper on food system transitions in Tanzania and the relation with reaching SDG goals. This paper aims to contribute to a comparison with food system transitions in Vietnam. Working alongside the project coordinator, the candidate is also expected to provide support in specific tasks such as organising project and stakeholder meetings. Depending on COVID-19 developments, work-related travel to Tanzania and Vietnam may be included in the task.
The position is part of a NWO-WOTRO project called " The Missing Middle: Food system transformation pathways to link action at multiple levels to SDGs 2, 12, 13 and 15 in Tanzania and Vietnam". The interdisciplinary project team consists of senior experts in human nutrition, plant and animal science and environmental policy from Wageningen University, and partner institutes in Vietnam and Tanzania. The project supports PhD research in Vietnam and Tanzania working on local to national scale with a subset of disciplines and focusing on contributing to achieving the SDGs. The offered position of researcher will complement this research by focusing on the context to which this work contributes: national level food systems and their transitions. This will facilitate connecting the PhDs work to national policies and internationally agreed SDGs and integrating the full set of contributing disciplines.
The proposed research position can build on currently ongoing PhD research in Tanzania and existing contact with stakeholders. The team will assist with scientific expertise and additional in-country contacts. The project also has a Vietnamese research location in which PhD research is being conducted. For Vietnam a food system analysis and a paper on transition have already been finalised. The Tanzanian research will therefore contribute to a comparison between food system transition and its drivers in Vietnam and Tanzania and the opportunities to reach the SDGs.

The position will be at Plant Production Systems group of Wageningen University and Research, Plant Production Systems group leading the project and also supervising the PhD in Tanzania. The group provides an inspiring environment with a very friendly and open atmosphere. Colleagues are all highly motivated and committed to contribute to a better world. The group dynamics focusing on solidarity and support within the group and collaboration with other disciplines and with international partners makes it an inspiring environment in which learning together is the basic attitude. As part of the university, PPS has next to permanent staff, many MSc and PhD students and postdocs. Despite COVID-19 restrictions the group has regular on-line professional and social bilateral and group meetings enforcing the sense of belonging to the group and allowing fast integration of new staff.

0 applications
0 views


03-03-2021 Wageningen University & Research
PhD Position: Effects of Pesticides on the Human Microbiome and Organ Function

Do you want to study the effect of pesticides on human health? Do you like the combination of laboratory research and analyse the data sets generated? This position is part of the SPRINT European funded Research and Innovation project to assess integrated risks and impacts of pesticides on environment and human health. This could be the perfect PhD project for you.
Project Description:
We are hiring a PhD candidate that will investigate the human microbiota, health and impact of environmental factors, more specifically exposure of farm workers to pesticide combinations used in agricultural regions across Europe.

The PhD candidate will work in (https://sprint-h2020.eu) a large interdisciplinary European funded Research and Innovation project to assess integrated risks and impacts of pesticides on environment and human health. The goal of this sub-project is to gain a better understanding of the impact of pesticides, thereby contributing towards development of toolbox for predicting the impact of pesticide use on human health and ecosystems.

This PhD project includes both laboratory research as well as bioinformatics analyses of the data sets generated. This candidate will process and analyse human microbiome samples and with the help of a technician assess the effects of pre-determined pesticide combinations in human organoids using transcriptomics and phenotypic assays. Bioinformatics analysis includes the analysis and integration of metagenomics data and transcriptomics data from the organoids.

1 application
0 views


02-03-2021 Wageningen University & Research
Coordinator Research at Wageningen Data Competence Center

Do you want to organize program management for investment programs aiming at new technologies? And do you want to contribute to our ambition to develop data science and artificial intelligence to a higher level in applications to the living environment?

Wageningen University & Research (WUR) is fully engaged in developments of new technology for education and research. We are developing artificial intelligence, data science, robotics, sensoring and decision support, data infrastructures, visualization and other technologies. Our aim is to employ these developments in innovations in environment, food, nutrition and health, animal and plant science, and social sciences. We are convinced that new technology will increasingly influence these domains and it is our ambition to be at the center of these innovations.

In order to provide support, coordination, and focus to our activities, we have organized the Wageningen Data Competence Center (WDCC). Here, a small team initiates, supports, and connects developments in Research, Education, Infrastructure, Data Management, and Value Creation.

Your role is to connect the aims of the different research groups at WUR to our common ambitions. The Coordinator Research is positioned at WDCC to play a pivotal role in this ambition. At the same time, this position can link to expertise in the team to improve the conditions for research.

The first main task is to organize program management for investment programs. WUR has various investment programs aiming at new technologies: Data Driven & High Tech, Digital Twins, Data Science/Artificial Intelligence, and also investments in modeling expertise, and strategic partnerships, with a total yearly budget on the order of several millions of euros. The scale of these programs requires efficient program management to prepare and obtain valuable and demonstrable results.

The reason to concentrate management of these programs at WDCC is to organize connections with the infrastructure and data management needed for research, with education following from this research, and with opportunities for value creation based on this research. So, the second main task is to organize these connections together with the coordinators of infrastructure, data management, education and value creation at WDCC.

The investment programs are part of the ambitions of WUR as formulated in the strategic plan. Therefore, it is necessary to connect the new developments to researchers in our entire domains, and so make the expertise in this field internally available. Therefore, your third main task is to organize internal contacts for the exchange of expertise.

Your tasks will be organized under responsibility of the Director of WDCC, in close cooperation with the team of WDCC, and maintaining and developing internal and external contacts.

Your activities mainly concentrate on the following:

 • organize and structure investment programs in projects, meetings, reporting, communication;
 • monitor quality and progress with the help of scientific experts and administrative support;
 • investigate relevant internal and external developments for potential program modifications;
 • provide information on the program to researchers, staff, and external partners;
 • organize and support contact with ministry of LNV for aims, progress, and future of the programs;
 • organize and support contact with institutes, chair groups, and other investment programs to align strategic goals.

0 applications
0 views


02-03-2021 Wageningen University & Research
Senior Onderzoeker Economische Ontwikkeling Tuinbouw

Ben jij een ervaren tuinbouwexpert met actuele praktijkkennis en een heldere visie op de economische ontwikkeling van de (glas)tuinbouwsector? Wil je bijdragen aan een economisch toekomstbestendige sector gebaseerd op een duurzame productie en bedrijfsvoering in Nederland en daarbuiten?

Deze vacature valt binnen de expertisegroep "Performance & Impact Agrosector", een van de zeven expertisegroepen binnen Wageningen Economic Research. Onze groep bestaat uit ca. 35 enthousiaste professionals en zet zich in voor een duurzamere wereld door het uitvoeren van toegepast sociaaleconomisch onderzoek en het geven van onafhankelijk advies gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De groep is gespecialiseerd in economische sectorstudies (monitoringsprojecten, scenariostudies), het meten van duurzaamheidsprestaties van sectoren en bedrijven, in relatie tot de Sustainable Development Goals, en het uitvoeren van beleidsonderzoek. Voor elke onderzoeksopdracht selecteren wij het best passende team op basis van de vereiste expertise en vaardigheden. Binnen projectteams werken wij vaak samen met andere onderdelen van Wageningen University & Research of kennispartners.

Als Senior Onderzoeker Economische Ontwikkeling Tuinbouw en boegbeeld van het sectorteam Tuinbouw werk je samen in multidisciplinaire teams aan kennisvraagstukken voor de Nederlandse (glas)tuinbouw in een internationale context zoals:

 • Hoe kunnen de duurzaamheidseisen van overheid en afzetketen voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, duurzame energie en veranderende consumentenvoorkeuren, geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering van tuinbouwbedrijven?
 • Wat is de impact van klimaatverandering en het klimaatakkoord op de teelt van (glas)tuinbouwgewassen? Hoe kan hierop geanticipeerd worden? Wat zijn de economische en ecologische consequenties daarvan?
 • Wat is het effect van wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de nieuwe Europese Green Deal op de bedrijfsvoering en de concurrentiepositie van de Nederlandse (glas)tuinbouwsector?
 • Welke bedrijfsstrategieën (o.a., schaalvergroting, internationalisering, digitalisering en robotisering, korte ketens), vormen van bedrijfsvoering en nieuwe verdienmodellen (bv. energieleverancier) dragen bij aan een economisch toekomstbestendige tuinbouwsector?
 • Wat betekent de ontwikkeling van indoor farming voor het toekomstperspectief van de (glas)tuinbouwsector in sociaaleconomisch opzicht?

Als senior heb je een brede functie met een focus op enerzijds sectorboegbeeld en projectmanagement en anderzijds acquisitie en business development. De kern van de activiteiten zijn de volgende:

 • je bent projectleider van grote en complexe (internationale) onderzoeksprojecten en presenteert op een heldere manier de onderzoeksresultaten aan onze opdrachtgevers en overige stakeholders ene je brengt onafhankelijk advies uit;
 • je bent boegbeeld van het sectorteam Tuinbouw. Je geeft richting aan inhoudelijke verdieping van thema's en ontwikkelingen in de (glas)tuinbouw en representeert ons in de buitenwereld als het boegbeeld voor de tuinbouw;
 • je draagt actief bij aan de positionering en externe zichtbaarheid van Wageningen Economic Research, je bouwt en onderhoudt actief een netwerk van klantrelaties, bedrijven in de sector, brancheorganisaties, handelsbedrijven, ketenpartijen, NGO's, overheden en beleidsmakers en andere relevante stakeholders;
 • je ontwikkelt nieuwe proposities en projectvoorstellen voor bestaande en nieuwe (inter-) nationale klanten uit zowel de private als publieke sector. Op basis daarvan werf je nieuwe onderzoeksopdrachten in samenwerking met kennis- en commerciële partners;
 • je bouwt verder aan interne relaties met relevante Wageningen Universiteit leerstoelgroepen en andere Wageningen Research-instituten, zoals Plant Research.

0 applications
0 views


02-03-2021 Wageningen University & Research