Logo Vrije Universiteit Amsterdam

Vacatures geplaatst door Vrije Universiteit Amsterdam

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vrije Universiteit Amsterdam.

Laatste vacatures

STAGECOORDINATOR ATHENA SCIENCE SHOP

De Athena Science Shop ondersteunt non-profitorganisaties (zoals NGO's), en burgers door het faciliteren en gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De vraagstukken komen van maatschappelijke partners, en studenten en onderzoekers voeren het onderzoek uit. Vraagstukken kunnen of door stage opdrachten geadresseerd worden of door opdrachten in het cursorisch onderwijs. De Athena Science Shop staat in directe verbinding met een groot aantal bachelor en masterprogramma's en een groot aantal maatschappelijke partners.

Vind jij het interessant om aan de ene kant een (groot) maatschappelijk netwerk te onderhouden en uit te breiden, maatschappelijke vraagstukken (mede) te vertalen naar onderwijs- of stageopdrachten en aan de andere kant studenten en docenten te ondersteunen bij het vinden een geschikte stageplaats of onderwijs opdracht? Dan zijn wij op zoek naar jou.

In deze functie ondersteun je het onderwijs van Athena, in de rol van stagecoordinator voor de opleiding Management Policy Analysis and entrepreneurship in the health and life sciences (MPA). In deze rol draag je zorg voor ongeveer 300 masterstages per jaar voor eerste en tweedejaars studenten Master MPA, en studenten van je Major Science in Society en Science Communication. Als stagecoordinator werk je nauw samen binnen een dynamisch team en draag je zorg voor een optimale stage ervaring voor studenten, stagebegeleiders en stageorganisaties. Je zorgt ervoor dat alle relevante informatie (guidelines, regels) helder en transparant gecommuniceerd wordt naar alle partijen. Verder bied je ondersteuning aan de specialisatie coordinatoren en stagebegeleiders en draag je zorg voor een nauwkeurige afronding van het stage seizoen. Daarnaast ben je speel je een actieve rol bij de Athena Science Shop door contacten te onderhouden met verschillende organisaties, en het werven van stageopdrachten en onderwijsopdrachten voor zowel de master MPA als andere opleidingen.

Jouw taken

 • Uitvoeren van coördinerende en administratieve taken voor de master stages
 • Aanspreekpunt voor studenten en stagebegeleiders voor alles omtrent de stages
 • Samenwerken binnen een team van betrokken docenten van de opleiding MPA, maar ook met het onderwijsbureau van de Beta Facultiet en VU International Office
 • (proactief) Contact opzoeken en onderhouden met relevante externe maatschappelijke organisaties voor stage- en onderwijs opdrachten

0 sollicitaties
0 views


03-12-2021 Vrije Universiteit Amsterdam
MEDEWERKER STUDENTZAKEN TOELATEN (0,8 FTE )

De kerntaak van deze functie is de ondersteuning bij de afhandeling van de toelatingsverzoeken van de bacheloropleiding Philosophy Politics and Economics (PPE) en de masteropleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen en de faculteit Religie en Theologie.

Je werkt nauw samen in een team en draagt samen met je collega's vertantwoordelijkheid voor een zorgvuldige en tijdige afhandeling van de toelatingsaanvragen en de correspondentie daarover met de aankomende student. Een belangrijke taak hierbij is o.a. het toetsen van de toelatingseisen van de verschillende opleidingen aan de hand van de formulering in de onderwijs- en examenregelingen.

Onze organisatie is altijd in beweging, zo ook het proces van de toelatingen. Wij verwachten dat jij actief meedenkt over hoe het toelatingsproces zo optimaal en efficiënt mogelijk kan blijven verlopen.

Jouw taken

 • voorlichting aan aspirant PPE studenten over toelatingsproces
 • eerste check toelaatbaarheid
 • toelatingsverzoeken gereed maken voor beoordeling door de toelatingscomissie(s)
 • controle GPA-eis
 • wekelijks rapportages draaien uit SAP t.b.v. de actuele stand van zaken omtrent de toelatingen
 • verwerken uitslagen premasterassessment

0 sollicitaties
0 views


03-12-2021 Vrije Universiteit Amsterdam
PhD student Meditation and the predictive brain

A fully funded 4-year PhD position on meditation and the predictive brain is available at the Vrije Universiteit Amsterdam, supervised by Prof. Heleen Slagter (www.heleenslagter.com). The position is part of the ERC-funded project "PLASTICITYOFMIND", which aims to better understand the action-oriented and predictive nature of the human mind and its plasticity. The PhD project will involve cognitive neuroscience studies in meditators and controls. The PhD student will be part of the Cognition and Plasticity Lab, which is embedded in the Section Cognitive Psychology within the Department of Experimental and Applied Psychology (http://www.vupsy.nl/). The Department provides a vibrant, international research climate with high quality academic staff supported by excellent research facilities, including eye tracking, EEG, and fMRI facilities.

Our brains continuously predict the future based on the past. This project will examine the automaticity and plasticity of predictive processes using meditation. It will specifically test the hypothesis that different kinds of meditation may progressively reduce the predictive activity in the brain by bringing the practitioner more and more into the present moment. Using neuroimaging and clever experimental paradigms, the project will examine how mediation may reduce temporally extended processes, such as episodic future thinking and decision making, but can also lead to more unusual kinds of experiences reported by meditators, including loss of self-other distinction and the cessation of time. The PhD student will develop and execute experimental studies in the context of the research project, and report results at conferences and in international journals, leading to a PhD dissertation. The PhD student will also have the opportunity to follow courses and will provide teaching assistance.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2021 Vrije Universiteit Amsterdam
Studieloopbaanadviseur

Als studieloopbaanadviseur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van bachelor en masterstudenten bij de transitie van studie naar werk. Dit doe je in één-op-één gesprekken, door het geven van workshops en het organiseren van events. Je staat daarbij in nauw contact met alumni. De workshops, events en gesprekken worden zowel in het Nederlands als in het Engels gehouden.

Jouw taken

 • Organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op de beroepsvoorbereiding van (internationale) studenten, zoals individuele gesprekken (o.a. cv en sollicitatiebrief, oefensollicitatiegesprekken, LinkedIn, loopbaanoriëntatie) en het verzorgen van workshops;
 • Het organiseren en coördineren van evenementen voor (internationale) studenten, o.a. in samenwerking met alumni;
 • In teamverband evalueren en door ontwikkelen van de door jou verzorgende workshops/events/gesprekken.

0 sollicitaties
0 views


02-12-2021 Vrije Universiteit Amsterdam
Senior Beheerder CRM

Je werkt in een multifunctioneel Agile Scrum team waar zowel medewerkers van IT als Communicatie en Marketing (C&M) deel van uitmaken. In het team neem je het voortouw in het onderhouden en vernieuwen van het CRM-pakket van de VU. Je houdt je met functionele en technische vraagstukken bezig, voert test- en inrichtingswerkzaamheden uit en je draait mee in projecten Het inwerkprogramma is grotendeels on-the-job, maar ook is het volgen van gerichte opleidingen mogelijk. Je vervult de rol van senior in het team.

Jouw taken

 • je realiseert en onderhoudt datalijsten/tabellen, procedures, scriptfuncties, views en stored procedures binnen het CRM en verzorgt koppelingen tussen het CRM en andere applicaties
 • vertalen van de wensen van de business naar een (al dan niet geautomatiseerde) oplossing. Daarbij zet jij, als functioneel beheerder, (in samenspraak met ontwikkelaars & data analist) de wensen om naar specificaties
 • je stelt rapportages en overzichten op met behulp van (PL/)SQL
 • je draagt bij aan de kwaliteit van de data binnen het CRM
 • jouw kennis overdragen aan de junioren in het team
 • je neemt het voortouw in het constant verbeteren van de processen teneinde issues proactief te voorkomen en neemt de stappen om daar te komen. Zowel applicatief als procesmatig

0 sollicitaties
0 views


02-12-2021 Vrije Universiteit Amsterdam