Logo Anna Zorggroep

Vacatures geplaatst door Anna Zorggroep

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Anna Zorggroep.

Laatste vacatures

Verpleegkundige, dagbehandeling endoscopie

Je begeleidt de patiënt voor en direct na endoscopisch onderzoek (gastro- colon-, bronchoscopie, ERCP) en verricht verpleegkundige handelingen.
Je draagt zorg voor een goede voorbereiding en voorziet je collega en/of specialist daarbij van de juiste informatie.

Over de afdeling
Op de functieafdeling werk je in een enthousiast en gedreven team. Er worden onderzoeken verricht voor MDL, cardiologie en pulmonologie. Er wordt iedere dag zorg gedragen om de behandeling van de patiënten zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen. Het team zet zich in voor het verbeteren van processen en denkt mee over het beleid. Er heerst een prettige en gemoedelijke werksfeer en het werk is afwisselend en uitdagend.

0 sollicitaties
0 views


08-06-2023 Stichting St. Anna Zorggroep
Manager Bedrijfsvoering DMOV (24 uur)

Je bent integraal verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de resultaten van het cluster Diagnostiek en Medisch Ondersteunende Vakken (DMOV). Je bent een echte verbinder, zowel binnen je eigen cluster als met de overige managers bedrijfsvoering en externe partijen.

Je valt hiërarchisch direct onder en je rapporteert aan de raad van bestuur. Als MT-lid geef je mede vorm aan de visie en implementatie van het strategisch beleid van Anna Zorggroep in totaliteit en draag je bij aan de samenwerking binnen het MT als team. Je hebt ervaring met integraal management, je zet de lijnen uit, je brengt focus aan, je stuurt op output en je kunt stuurinformatie helder verwoorden en interpreteren.

Je geeft leiding aan 3 leidinggevenden en indirect aan ca. 170 fte. Je staat dicht bij de mensen op de werkvloer en ondersteunt hen bij het aanjagen van creativiteit, onderlinge samenwerking en kenniswisseling. Je zorgt dat je zichtbaar bent en draagt bij aan het werkplezier van onze medewerkers.

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je ontwikkelt en implementeert het strategisch beleid rondom het cluster en zorgt voor de vertaling naar meerjaren- en jaarplannen, beleidsplannen en een concretisering in productieafspraken en budgetten.
 • Je geeft verder vorm aan 'de visie op diagnostiek', hiervoor is een opdracht gegeven.
 • Je draagt integrale verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering, voor (de uitvoering van) het kwaliteit en veiligheidsbeleid en voor de capaciteiten die beschikbaar zijn binnen het Cluster. Afstemming met collega Managers Bedrijfsvoering is hierbij essentieel. Daarbij zorg je voor de beschikbaarheid van voldoende personeel binnen het cluster.
 • Je stuurt resultaatgericht met oog voor kwaliteit, kostenbeheersing en het tot stand brengen van kostenbewustzijn.
 • Je signaleert in-en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en vertaalt deze naar o.a. beleidsnotities.
 • Met lef en creativiteit speel je samen met de afdeling HR in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector en draag je bij aan de positionering van Anna Zorggroep als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Je bent vanuit jouw cluster het gezicht naar buiten en je vertegenwoordigt het cluster in externe netwerkcontacten.
 • Je voert regelmatig overleg met de afvaardiging van de ondernemingsraad en de cliëntenraad van het ziekenhuis.

Cluster DMOV
Het cluster bestaat uit:

 • Radiologie
 • Laboratorium
 • Functieafdeling
 • Psychosociaal team

Specifieke uitdagingen binnen het Cluster DMOV is de samenwerking met de 1ste lijn optimaliseren en invulling geven aan het document " Koersbepaling 1ste lijn".

0 sollicitaties
0 views


08-06-2023 Stichting St. Anna Zorggroep
Verpleegkundige, dagbehandeling endoscopie

Je begeleidt de patiënt voor en direct na endoscopisch onderzoek (gastro- colon-, bronchoscopie, ERCP) en verricht verpleegkundige handelingen.
Je draagt zorg voor een goede voorbereiding en voorziet je collega en/of specialist daarbij van de juiste informatie.

Over de afdeling
Op de functieafdeling werk je in een enthousiast en gedreven team. Er worden onderzoeken verricht voor MDL, cardiologie en pulmonologie. Er wordt iedere dag zorg gedragen om de behandeling van de patiënten zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen. Het team zet zich in voor het verbeteren van processen en denkt mee over het beleid. Er heerst een prettige en gemoedelijke werksfeer en het werk is afwisselend en uitdagend.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-06-2023 Stichting St. Anna Zorggroep
Manager Bedrijfsvoering DMOV (24 uur)

Je bent integraal verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de resultaten van het cluster Diagnostiek en Medisch Ondersteunende Vakken (DMOV). Je bent een echte verbinder, zowel binnen je eigen cluster als met de overige managers bedrijfsvoering en externe partijen.

Je valt hiërarchisch direct onder en je rapporteert aan de raad van bestuur. Als MT-lid geef je mede vorm aan de visie en implementatie van het strategisch beleid van Anna Zorggroep in totaliteit en draag je bij aan de samenwerking binnen het MT als team. Je hebt ervaring met integraal management, je zet de lijnen uit, je brengt focus aan, je stuurt op output en je kunt stuurinformatie helder verwoorden en interpreteren.

Je geeft leiding aan 3 leidinggevenden en indirect aan ca. 170 fte. Je staat dicht bij de mensen op de werkvloer en ondersteunt hen bij het aanjagen van creativiteit, onderlinge samenwerking en kenniswisseling. Je zorgt dat je zichtbaar bent en draagt bij aan het werkplezier van onze medewerkers.

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je ontwikkelt en implementeert het strategisch beleid rondom het cluster en zorgt voor de vertaling naar meerjaren- en jaarplannen, beleidsplannen en een concretisering in productieafspraken en budgetten.
 • Je geeft verder vorm aan 'de visie op diagnostiek', hiervoor is een opdracht gegeven.
 • Je draagt integrale verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering, voor (de uitvoering van) het kwaliteit en veiligheidsbeleid en voor de capaciteiten die beschikbaar zijn binnen het Cluster. Afstemming met collega Managers Bedrijfsvoering is hierbij essentieel. Daarbij zorg je voor de beschikbaarheid van voldoende personeel binnen het cluster.
 • Je stuurt resultaatgericht met oog voor kwaliteit, kostenbeheersing en het tot stand brengen van kostenbewustzijn.
 • Je signaleert in-en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en vertaalt deze naar o.a. beleidsnotities.
 • Met lef en creativiteit speel je samen met de afdeling HR in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector en draag je bij aan de positionering van Anna Zorggroep als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Je bent vanuit jouw cluster het gezicht naar buiten en je vertegenwoordigt het cluster in externe netwerkcontacten.
 • Je voert regelmatig overleg met de afvaardiging van de ondernemingsraad en de cliëntenraad van het ziekenhuis.

Cluster DMOV
Het cluster bestaat uit:

 • Radiologie
 • Laboratorium
 • Functieafdeling
 • Psychosociaal team

Specifieke uitdagingen binnen het Cluster DMOV is de samenwerking met de 1ste lijn optimaliseren en invulling geven aan het document " Koersbepaling 1ste lijn".

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


08-06-2023 Stichting St. Anna Zorggroep
Verpleegkundige, dagbehandeling endoscopie

Je begeleidt de patiënt voor en direct na endoscopisch onderzoek (gastro- colon-, bronchoscopie, ERCP) en verricht verpleegkundige handelingen.
Je draagt zorg voor een goede voorbereiding en voorziet je collega en/of specialist daarbij van de juiste informatie.

Over de afdeling
Op de functieafdeling werk je in een enthousiast en gedreven team. Er worden onderzoeken verricht voor MDL, cardiologie en pulmonologie. Er wordt iedere dag zorg gedragen om de behandeling van de patiënten zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen. Het team zet zich in voor het verbeteren van processen en denkt mee over het beleid. Er heerst een prettige en gemoedelijke werksfeer en het werk is afwisselend en uitdagend.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-06-2023 Stichting St. Anna Zorggroep