Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Voor ons team Ruimtelijke Ordening van de afdeling Wonen & Werken, bij de gemeente Uithoorn zijn wij voor 32-36 uur per week op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega.

Het team bestaat uit 5 enthousiaste medewerkers met een brede kijk en inzet op het vakgebied ruimtelijk ordening, stedenbouwkunde, duurzaamheid, verkeer en bestemmingsplannen. In actieve verbinding met de omgeving zorgen wij voor de gewenste functionele en ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Uithoorn.

Er zijn voor Uithoorn mooie kansen voor inbreiding, transformatie en herstructurering. Steeds vaker komen er verzoeken van derden voor ontwikkelingen binnen stedelijk gebied. Onze grondhouding daarbij is enthousiasmeren en katalyseren en samen met de initiatiefnemers de mogelijkheden onderzoeken.

Je werkzaamheden

Als adviseur Ruimtelijk ordening begeleid je initiatieven van derden naar een kwalitatief goed resultaat. Samen met het team, en in nauwe samenwerking met de portefeuillehouder, ga je er voor zorgen dat de maatschappelijke effecten voor bewoners, instellingen en bedrijven behaald worden.

Wat we van je vragen is:

 • op professionele wijze, onafhankelijk en integer adviseren aan college van B&W;
 • nieuwe ontwikkelingen oppakken binnen het team;
 • begeleiden van complexe initiatieven;
 • meewerken/projectleiding van visietrajecten;
 • projectleiding van herstructureringsopgaven;
 • creativiteit om initiatieven mogelijk te maken.

Je profiel

Je hebt een relevante opleiding op hbo/wo niveau en ruime gemeentelijk ervaring binnen het vakgebied Ruimtelijke ordening waarbij je politiek-bestuurlijke sensitiviteit goed ontwikkeld is.

Je neemt initiatief om nieuwe ontwikkelingen op te pakken en hebt oog voor kansen. Je werkt gestructureerd maar waar het nodig is en kan, ben je flexibel. Affiniteit en gevoel voor stedenbouwkunde is gewenst.

Competenties die belangrijk zijn binnen deze functie zijn: flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, verbindende kwaliteiten, analytisch vermogen, resultaatgerichtheid en stevigheid.

Over Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn nog relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners.

De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners, de gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen DUO+, de gemeenschappelijke regeling die veel taken voor ons uitvoert.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op (functie) schaalniveau 11.

Een dag vanuit huis werken behoort tot de mogelijkheden.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 26 juni 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Karin Wegewijs, Afdelingshoofd Wonen & Werken, telefoon 0297-753013

Gemeentebanen

8 sollicitaties
60 views


13-06-2019 Gemeente Uithoorn
Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed, subsidies en inkoop

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op naar een enthousiaste, energieke en resultaatgerichte collega die voor 32-36 uur per week bij ons aan de slag wil gaan om invulling te geven aan de rol van de afdeling bij maatschappelijke vastgoedprojecten en met het verder optimaliseren van het subsidie- en inkoopproces. Ga jij de uitdaging aan?

Je komt te werken bij de afdeling Samenleving van de gemeente Uithoorn. Wij houden ons onder meer bezig met de transitie en de transformatie van het sociale domein en met onderwijs, cultuur, sport en openbare orde en veiligheid.

In de gemeente Uithoorn spelen veel ontwikkelingen rond maatschappelijk vastgoed, waaronder de bouw van twee Multi Functionele Accommodaties (MFA's) en de vernieuwing van het strategisch onderwijshuisvestingsbeleid. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft de afdeling Samenleving een opdrachtgeversrol voor de afdeling vastgoed. Je gaat aan de slag met het (mede) stellen van maatschappelijke en financiële kaders waarbinnen de afdeling vastgoed projecten uitvoert.

De afdeling Samenleving verzorgt ook de subsidiering en inkoop van een breed scala aan activiteiten op de verschillende beleidsterreinen van de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van het proces subsidiering en inkoop, het bewaken van wettelijke vereisten, budgetten en termijnen en het adviseren van collega's.

Je werkzaamheden

Voor het onderdeel maatschappelijk vastgoed zijn je taken:

 • je geeft strategisch advies over benodigd maatschappelijk vastgoed redenerend vanuit de maatschappelijke effecten;
 • je adviseert aan de opdrachtgever over actuele nieuwbouwprojecten en deelname aan projectgroepen voor die projecten;
 • bewaken van het opstellen en de uitvoering van het strategische onderwijshuisvestingskader;
 • je bent het aanspreekpunt voor onze afdeling op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

Voor het onderdeel subsidies en inkoop zijn je taken:

 • je actualiseert jaarlijks de beleidsregels en verordeningen;
 • je coordineert de afhandeling van jaarlijkse subsidieaanvragen en vaststellingen;
 • je bent het aanspreekpunt voor vragen vanuit de interne controle;
 • je adviseert collega's over vraagstukken betreffende subsidiering en inkoop (bijvoorbeeld over al dan niet aanbesteden).

Je profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je beschikt over relevante werkervaring in een vergelijkbare adviserende functie, bij voorkeur binnen een gemeente;
 • je beschikt over kennis en ervaring op het terrein van maatschappelijk vastgoed en/of subsidies en inkoop;
 • je toont initiatief en weet binnen deadlines te leveren;
 • je bent klantgericht, politiek sensitief en communicatief sterk;
 • je adviseert niet alleen maar steekt ook graag zelf je handen uit de mouwen om zaken voor elkaar te krijgen;
 • je bent financieel en administratief goed onderlegd;
 • je bent flexibel in tijd en inzet en weet binnen dit gevarieerde werkpakket je eigen grenzen goed te bewaken.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en

klantgerichtheid gewaardeerd worden. De functie is gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Het betreft een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op aansluitend een vaste aanstelling.

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk voor 1 juli 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving,

telefoonnummer 06 12311797.

Gemeentebanen

2 sollicitaties
36 views


13-06-2019 Gemeente Uithoorn
Adviseur Economie

Over Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente gelegen aan de zuidkant van de Metropoolregio Amsterdam. Uithoorn is onderdeel van een dynamische economische regio met daarin gevestigd de Mainport Schiphol en de Greenport Aalsmeer.

De gemeente Uithoorn biedt een aantrekkelijke woonomgeving met voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor eigen inwoners en bezoekers. Daarnaast draagt Uithoorn bij aan een sterke economische regio. Hiervoor werken we goed en intensief samen in regionaal verband binnen Amstelland-Meerlanden en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Belangrijke economische sectoren waar Uithoorn op in wil zetten zijn de glastuinbouw, transport en distributie het MKB en recreatie & toerisme.

Je plek in de organisatie

Voor de afdeling Wonen en Werken is de gemeente Uithoorn op zoek naar een Adviseur Economie (32-36 uur per week). Binnen het economisch domein werk je veel samen met de bedrijfscontactfunctionaris en andere fysieke en sociale beleidsvelden.

Je werkzaamheden

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor (ruimtelijk) economische projecten zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je zet je in voor het ontwikkelen van (ruimtelijk) economisch en toeristisch beleid op lokaal en regionaal niveau.
 • Je adviseert de portefeuillehouder binnen het economisch beleidsveld op lokaal en regionaal niveau.
 • Je vertegenwoordigt de belangen van de gemeente in de regionale economische samenwerkingsverbanden zoals de Amstelland-Meerlanden regio en de Metropoolregio Amsterdam en wellicht bij de Greenport Aalsmeer.
 • De komende periode ligt de focus op het maken van een nieuwe economische visie in afstemming met de reeds bestaande regionale economische visies.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je bent iemand die kennis heeft van en affiniteit heeft met (ruimtelijk) economische vraagstukken;
 • je beschikt over een afgeronde hbo/wo opleiding met minimaal enkele jaren maar liefst nog meer werkervaring binnen het (ruimtelijk) economisch domein;
 • je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en de creativiteit om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen;
 • je bent iemand die goed kan samenwerken en politiek-bestuurlijk sensitief is;
 • je beschikt over goede schrijfvaardigheden;
 • je bent goed in netwerken en je kan goed verbindingen leggen tussen praktische werkzaamheden, andere werkvelden en strategische (beleids) zaken op economisch terrein.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 11 maximaal € 4.859 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 26 juni 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Karin Wegewijs, afdelingshoofd Wonen en Werken, telefoonnummer 06-25661267.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
128 views


11-06-2019 Gemeente Uithoorn
Beleidsmedewerker Vastgoed

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en initiatiefrijke collega die zich voor (gemiddeld) 36 uur per week wil bezighouden met het gemeentelijke vastgoed en gaat werken binnen het team Grondbedrijf en Vastgoed dat onderdeel uitmaakt van de afdeling Wonen en Werken. Wij zijn op zoek naar kandidaten die al de nodige kennis en vaardigheden in bezit hebben, maar zich ook binnen de functie willen door ontwikkelen. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als beleidsmedewerker Vastgoed ben jij een specialist op je vakgebied. De werkzaamheden zijn bijzonder gevarieerd, soms strategisch en tactisch van aard, maar kunnen ook betrekking hebben op het beheer en onderhoud van de accommodaties.

Je treedt op als adviseur van bestuur, directie/MT en de gemeenteraad, door bijvoorbeeld het opstellen van college- en raadsvoorstellen over onder andere verkoop en investeringsbeslissingen en beheersvraagstukken, zoals omzetbelasting, de vastgoedexploitatie, de objectenadministratie en nieuwe ontwikkelingen.

Als vastgoedmanager ben je verantwoordelijk voor de koers die de gemeente wil varen met haar vastgoed. Je bent belast met de vastgoedexploitatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in de volle breedte (juridisch, financieel, technisch, administratief) en draagt daarbij zorg voor een efficiënte en effectieve vastgoedexploitatie.

De uitvoeringswerkzaamheden worden grotendeels verricht door Duo+ in opdracht van de gemeente Uithoorn. Op strategisch niveau zie je toe op de risicobeheersing van het gemeentelijk vastgoed en ben je verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid. Op tactisch- en operationeel niveau ben je verantwoordelijk voor het verhuurproces en stel je in samenspraak met juristen contracten en overeenkomsten op en voer je het contractmanagement uit. Je voert haalbaarheidsstudies uit voor planmatig onderhoud en exploitaties van gemeentelijk vastgoed en treedt op als opdrachtgever bij de uitvoering. Je ziet toe op de tijdige en correcte naleving van de uitvoeringstaken door externe partijen en je draagt zorg voor de inrichting van de object- en financiële administratie en bewaakt budgetten. Ook ben je belast met de operationele aansturing van de twee accommodatiebeheerders.

Over Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn er nog redelijk betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners. Het gemeentebestuur is ambitieus, waardoor er vele ontwikkelingen zijn die de volle aandacht vragen. De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd en het centrum van Uithoorn zal ingrijpend worden verbeterd. Ook worden maatschappelijke accommodaties vernieuwd. De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners. De gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen Duo+, de gemeenschappelijke regeling die veel taken voor ons uitvoert.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Er is een mogelijkheid tot groei naar de uitloopschaal 11, naar verloop van tijd bij uitstekend functioneren.

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • minimaal een hbo werk- en denk niveau;
 • een relevante opleiding;
 • minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie. Ervaring in een gemeentelijke organisatie is geen must, maar is zeker een pré;
 • je bent in staat om beleidsmatig te denken, overtuigend te argumenteren, draagvlak te creëren en je kan beleid door vertalen naar de praktijk van alledag;
 • je hebt uitstekende communicatieve eigenschappen en je bent adviesvaardig, samenwerkingsgericht en flexibel;
 • je bent initiatiefrijk en resultaatgericht;
 • je bent politiek sensitief.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor donderdag 13 juni door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

De eerste ronde gesprekken is gepland op woensdag 26 juni 2019.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Rob Agterdenbos, teamleider Grondbedrijf en Vastgoed, op het telefoonnummer (06) 12 42 80 46.

Gemeentebanen

9 sollicitaties
190 views


27-05-2019 Gemeente Uithoorn
Strategisch beleidsadviseur zorg en veiligheid

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij de afdeling Samenleving van de gemeente Uithoorn. De afdeling Samenleving houdt zich onder meer bezig met de transitie en de transformatie van het sociale domein, regie in complexe sociale en veiligheidscasussen en openbare orde en veiligheid.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke en resultaatgerichte collega die zich voor 36 uur per week bezig wil houden met de verdere ontwikkeling van sociale veiligheid.

Als strategisch beleidsadviseur zorg en veiligheid werk je op het snijvlak van zorg en veiligheid en leg je de verbinding tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Vanuit ons integraal veiligheidsbeleid ontwikkel je, in samenhang met het Meldpunt Zorg en Overlast, het Sociaal Team en complexe sociale veiligheidscasuïstiek (waaronder Top 1.000), beleid voor de aanpak van complexe sociale veiligheidsvraagstukken zoals personen met verward gedrag, jeugdoverlast en criminaliteit en (extreme) woonoverlast. Je denkt mee met de uitvoering, ondersteunt hen met raad en daad, je weet de AVG toe te passen en ontwerpt werkprocessen.

Je adviseert en ondersteunt de burgemeester en de wethouder zorg in hun lokale en regionale rol in deze veiligheidsvraagstukken.

Je bent aanspreekpunt en accounthouder in een breed netwerk van veiligheidspartners en zorg- en welzijnsorganisaties. Namens de collega's van de Amstellandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) neem je deel aan verschillende regionale overleggen en werkgroepen.

Kortom het als adviseur Veiligheid en Zorg ben je spin in een breed web van interne en externe partners. Je laveert soepel tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en weet je weg van inwoner tot burgemeester.

Als strategisch beleidsadviseur Zorg en Veiligheid zijn je taken:

 • verantwoordelijk voor het in samenhang met andere beleidsterreinen ontwikkelen van beleid op het terrein van veiligheid en zorg
 • je signaleert trends en ontwikkelingen, verricht onderzoek, leidt projecten en vertaalt ontwikkelingen in (beleids)voorstellen en programma's;
 • je verzorgt afstemming en evaluatie van beleid op effect en doelmatigheid;
 • je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert verbetervoorstellen;
 • je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk en initieert en bevordert samenwerking. Je zoekt en creëert intern en extern draagvlak voor beleidsstrategieën;
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd management en bestuur over de ontwikkelingen van jouw dossiers en betrekt indien nodig in overleg met het bestuur de gemeenteraad hierbij;
 • je bent als programmatrekker van het deelprogramma sociale veiligheid intern en extern het eerste aanspreekpunt voor het deelprogramma en voert daarop regie;
 • je levert input aan voor de P & C cyclus en je houdt zicht en grip op financiële ontwikkelingen;
 • je vervult de rol van procesregisseur voor het Meldpunt Zorg en Overlast;
 • je bent accounthouder voor het specialistische jongerenwerk en buurtbemiddeling;
 • je draait mee in het regionale piket Openbare Orde en Veiligheid.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt een relevant hbo diploma, hbo werk- en denkniveau en een brede oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen en openbare orde en veiligheid, sociale veiligheid in het bijzonder;
 • je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een gemeente;
 • je beschikt over visie en hebt kennis met betrekking tot zorg en veiligheid;
 • je bent een stevige en overtuigende persoonlijkheid die handelt vanuit concrete doelen en die vasthoudend is bij het behalen daarvan;
 • je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om integraal te werken en om verschillende rollen te kunnen uitvoeren: je bent analytisch sterk maar ook een 'doener', je kan snel schakelen tussen onderwerpen en niveaus, bent gericht op samenwerken, neemt initiatief, bent resultaatgericht, laat creativiteit zien, bent innovatief op inhoud, je durft grenzen op te zoeken en je hebt een heldere schrijfstijl;
 • je vindt snel je weg in relevante netwerken, legt verbindingen en bouwt relaties verder uit;
 • je beschikt over uitstekende politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • je bent flexibel in tijd en inzet en weet je eigen grenzen goed te bewaken;
 • je kunt relativeren en je beschikt over een gezonde dosis gevoel voor humor.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is op dit moment nog gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur), maar zal naar verwachting op korte termijn gewaardeerd worden op schaalniveau 11.

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 14 april door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving,

telefoonnummer 06 12311797.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
153 views


04-04-2019 Gemeente Uithoorn