Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Regisseur/adviseur radicalisering Amstelland gemeenten

De Amstellandgemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben een gezamenlijke aanpak radicalisering. Voor de uitvoering daarvan zoeken wij een regisseur/adviseur radicalisering, die in dienst komt bij de gemeente Uithoorn maar zal werken voor alle Amstellandgemeenten.

Onderdeel van de aanpak radicalisering is de integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering (iPGA-R). Dit onderdeel is ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) in Amsterdam. Binnen het samenwerkingsverband AcVZ werken partners samen aan casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. Er zijn hiervoor verschillende persoonsgerichte aanpakken. In veel van die persoonsgerichte aanpakken zijn de Amstellandgemeenten convenantpartner.

De integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering sluit goed aan bij de reeds bestaande persoonsgerichte aanpakken die Amsterdam en de Amstellandgemeenten samen met hun partners uitvoeren vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Om optimaal gebruik te kunnen maken van de door de jaren heen opgebouwde samenwerking tussen deze partners is de iPGA-R bij het AcVZ ondergebracht. Met daarbij de intentie om zoveel als mogelijk de werkwijze (het regiemodel) te volgen die daar voor de iPGA's ontwikkeld is.

Je werkzaamheden

Wij zijn op zoek naar een regisseur/adviseur die voor de Amstellandgemeenten in de iPGA-R werkzaam is, met als kerntaken:

 • Regie voeren op een resultaatgerichte uitvoering van het plan van aanpak in radicaliserings-casuïstiek;
 • ontwikkelen en onderhouden van het netwerk in de Amstelland gemeenten;
 • het (laten) verzorgen van presentaties en organiseren van meer uitgebreide trainingen voor de vakontwikkeling van professionals;
 • casusregisseur in het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAP);
 • adviserende taak op het thema radicalisering;
 • verder vormgeven en mogelijk uitvoeren van de preventieve aanpak van radicalisering.

De adviesfunctie voer je in afstemming met de betrokken beleidsadviseurs in de Amstellandgemeenten uit. De overige werkzaamheden doe je eveneens in afstemming met het programma Radicalisering en Extremisme in Amsterdam. De verantwoordelijkheid over de taken in de afzonderlijke gemeenten draag je dan ook af aan, en doe je in afstemming met, verschillende personen. Jij bent de spin in het web op het gebied van radicalisering in de Amstellandgemeenten.

Je profiel

De regisseur/adviseur is een verantwoordelijke, cruciale en belangrijke functie in de iPGA-R. Je pakt een neutrale rol en gebruikt je eigen expertise, maar deze is niet persé leidend. Je voert namelijk regie op het gehele proces op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Het zijn van regisseur is een vak, een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt. Het gaat om kennis van de specifieke problematiek in de aanpak, maar vooral ook om competenties.

Verbindend gezag, kunnen denken in scenario's, weten wanneer je expertise moet inschakelen, wanneer je moet opschalen, verantwoordelijkheid nemen waar geen taak ligt en tegelijkertijd geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen. Het betreft een baan waar flexibele werktijden worden gehanteerd, waarbij je soms ook bereikbaar bent buiten kantoortijden. Ook zul je werken vanuit verschillende werkplekken in de regio Amsterdam-Amstelland en je kunt jezelf hierin flexibel opstellen.

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Enige ervaring met regievoering op en monitoren van aanpak en verloop van casussen/dossiers binnen een politiek/bestuurlijke context en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Ervaring in de samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van veiligheid, zorg en sociaal domein;
 • Enige ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; je weet goed om te gaan met de couleur locale van verschillende gemeenten, kunt betrokken professionals op één lijn krijgen en houden en bent in staat om een gesprek aan te gaan met de persoon in kwestie.

Ons aanbod

Het gaat om een uitdagende en zelfstandige functie. Afhankelijk van je

opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.541,- per maand (schaalniveau 10A) bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op verlenging met minimaal één jaar en mogelijk een vaste aanstelling.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 11 augustus door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl Streven is de selectieprocedure voor 1 september a.s. af te ronden.

Wil je eerst meer informatie, bel dan vanaf 5 augustus met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer 06 12311797.

10 sollicitaties
259 views


22-07-2019 Gemeente Uithoorn
Strategisch beleidsadviseur fysieke veiligheid

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij de afdeling Samenleving van de gemeente Uithoorn. De afdeling Samenleving houdt zich onder meer bezig met de transitie en de transformatie van het sociale domein, regie in complexe, sociale, en veiligheidscasussen en met openbare orde en veiligheid.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke en resultaatgerichte collega die zich voor 32-36 uur per week aan de slag gaat met de verdere ontwikkeling van fysieke veiligheid.

Als strategisch beleidsadviseur fysieke veiligheid zet je je in voor een groot aantal onderwerpen: van crisisbeheersing en ondermijning tot vergunningen, toezicht en handhaving. Ook werk je samen met partners als politie, brandweer en de Veiligheidsregio. Samen met de strategisch beleidsadviseur zorg en veiligheid ben je verantwoordelijk voor het integraal veiligheidsbeleid, van het opstellen tot de uitvoering ervan. Je hebt dan ook interesse in het gehele veiligheidsdomein.

Je adviseert en ondersteunt de burgemeester in zijn lokale en regionale rol in deze veiligheidsvraagstukken. Ook heb je een rol in het regionale piket openbare orde en veiligheid.

Je bent aanspreekpunt en accounthouder in een breed netwerk van veiligheidspartners. Namens de collega's van de Amstellandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) neem je deel aan verschillende regionale overleggen en werkgroepen.

Je werkzaamheden

Als adviseur fysieke veiligheid ben je spin in een breed web van interne en externe partners. Je laveert soepel tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en weet je weg van inwoner tot burgemeester.

 • Je bent verantwoordelijk voor het in samenhang met andere beleidsterreinen ontwikkelen van beleid op het terrein van fysieke veiligheid;
 • Je bent als programmatrekker van het deelprogramma veiligheid intern en extern het eerste aanspreekpunt voor het deelprogramma en voert daarop regie;
 • Je bent accounthouder voor politie, brandweer, Veiligheidsregio, RIEC en Duo+;
 • Je signaleert trends en ontwikkelingen, verricht onderzoek, leidt projecten en vertaalt ontwikkelingen in (beleids)voorstellen en programma's;
 • Je verzorgt afstemming en evaluatie van beleid op effect en doelmatigheid;
 • Je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert verbetervoorstellen;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk en initieert en bevordert samenwerking. Je zoekt en creëert intern en extern draagvlak voor beleidsstrategieën;
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd management en bestuur over de ontwikkelingen van jouw dossiers en betrekt indien nodig in overleg met het bestuur de gemeenteraad hierbij;
 • Je levert input aan voor de P&C cyclus en je houdt zicht en grip op financiële ontwikkelingen;
 • Je draait mee in het regionale piket Openbare Orde en Veiligheid.

Je profiel

 • Je hebt minimaal een relevant hbo diploma, hbo werk- en denkniveau en een brede oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en openbare orde en veiligheid in het bijzonder;
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een gemeente;
 • Je hebt een visie op fysieke veiligheid en beschikt over de benodigde kennis daarvan;
 • Je bent een stevige en overtuigende persoonlijkheid die handelt vanuit concrete doelen en die vasthoudend is bij het behalen daarvan;
 • Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om integraal te werken en om verschillende rollen te kunnen uitvoeren: je bent analytisch sterk maar ook een 'doener', je kan snel schakelen tussen onderwerpen en niveaus, bent gericht op samenwerken, neemt initiatief, bent resultaatgericht, laat creativiteit zien, bent innovatief op inhoud, je durft grenzen op te zoeken en je hebt een heldere schrijfstijl;
 • Je vindt snel je weg in relevante netwerken, legt verbindingen en bouwt relaties verder uit;
 • Je beschikt over uitstekende politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent flexibel in tijd en inzet en weet je eigen grenzen goed te bewaken;
 • Je kunt relativeren en je beschikt over een gezonde dosis gevoel voor humor.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden.

De functie isop dit moment nog gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur), maar zal naar verwachting op korte termijn gewaardeerd worden op schaalniveau 11. Het betreft een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 11 augustus via het onderstaand sollicitatieformulier, voorzien van een recente CV. Streven is de selectieprocedure voor 1 september a.s. af te ronden.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer (06) 123 11 797.

10 sollicitaties
110 views


18-07-2019 Gemeente Uithoorn
Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier

Over Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn nog relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners. De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners, de gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen DUO+, de gemeenschappelijke regeling die veel taken voor ons uitvoert. De gemeenteraad van Uithoorn bestaat uit 21 leden, verdeeld over 8 fracties. Het college van b&w is gevormd op basis van een coalitie van Gemeentebelangen, VVD en DUS!.

De griffie van Uithoorn bestaat uit een griffier (36 uur) en een raadsadviseur/plv-griffier (32 uur). De basistaak van de griffie is ervoor te zorgen dat het reguliere besluitvormingsproces van de gemeenteraad soepel verloopt. Daarbij ondersteunt de griffie de raad bij al zijn werkzaamheden, zorgt voor een goede informatievoorziening en adviseert bij bijvoorbeeld het opstellen van moties en amendementen. Tevens denkt de griffie actief mee over de verdere ontwikkeling van de raad en griffie. Daarnaast initieert de griffie bijeenkomsten ter bevordering van de kwaliteit van de besluitvorming van de raad, verzorgt het de communicatie van de raad en is het actief op het gebied van educatie over de lokale politiek richting de Uithoornse samenleving.

Je werkzaamheden

Je werkt onder verantwoordelijkheid van de griffier en vormt samen met hem een hecht team. Samen met de griffier zorg je voor adequate ondersteuning van de raad, de raadscommissies en de werkgroepen uit de raad. Je bent, samen met de griffier of alleen, aanwezig bij vergaderingen van de raad, de commissies en werkgroepen die doorgaans in de avonduren plaatsvinden. Je opereert in hoge mate zelfstandig en vervult een verbindende rol tussen de raadsleden onderling, de gemeenteraad als bestuursorgaan, het college van b&w en de ambtelijke organisatie. De communicatie van de raad is een belangrijk onderdeel van je takenpakket.

Je profiel

Je hebt:

 • een hbo/wo-opleiding;
 • meerjarige ervaring met bestuurlijke processen en procedures;
 • gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
 • analytisch vermogen;
 • vaardigheden in het omgaan met ICT-producten en moderne communicatiemiddelen;
 • een pro-actieve instelling;
 • een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit;
 • de bereidheid om in de avonduren te werken;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor relativering en een gezonde dosis humor.

Voor de functie van raadsadviseur/plv-griffier zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Onafhankelijk;
 • Adviesvaardig;
 • Analytisch;
 • Stressbestendig;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod

Een dynamische werkomgeving waar je veel kan leren. De functie is ingedeeld in functieschaal 10 (maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek) met op termijn een mogelijke uitloop naar schaal 11 (maximaal € 4.859,- per maand bij een 36-urige werkweek). Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget (IKB; circa 17% van je bruto salaris. Dit kan je vrij inzetten voor aanschaf van vrije dagen, aanvulling op je salaris, fiscale ruimte woon-werkverkeer enzovoort) en pensioenopbouw bij het ABP.

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met de griffier, Hans van Leeuwen, telefoonnummer 0640287441.

Voor meer informatie over Uithoorn kun je kijken op www.uithoorn.nl.

De eerste- en tweede-rondegesprekken vinden plaats in respectievelijk de weken 36 en 37. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Herken je jezelf en ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 9 augustus 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

17 sollicitaties
135 views


04-07-2019 Gemeente Uithoorn
Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier

Over Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn nog relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners. De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners, de gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen DUO+, de gemeenschappelijke regeling die veel taken voor ons uitvoert. De gemeenteraad van Uithoorn bestaat uit 21 leden, verdeeld over 8 fracties. Het college van b&w is gevormd op basis van een coalitie van Gemeentebelangen, VVD en DUS!.

De griffie van Uithoorn bestaat uit een griffier (36 uur) en een raadsadviseur/plv-griffier (32 uur). De basistaak van de griffie is ervoor te zorgen dat het reguliere besluitvormingsproces van de gemeenteraad soepel verloopt. Daarbij ondersteunt de griffie de raad bij al zijn werkzaamheden, zorgt voor een goede informatievoorziening en adviseert bij bijvoorbeeld het opstellen van moties en amendementen. Tevens denkt de griffie actief mee over de verdere ontwikkeling van de raad en griffie. Daarnaast initieert de griffie bijeenkomsten ter bevordering van de kwaliteit van de besluitvorming van de raad, verzorgt het de communicatie van de raad en is het actief op het gebied van educatie over de lokale politiek richting de Uithoornse samenleving.

Je werkzaamheden

Je werkt onder verantwoordelijkheid van de griffier en vormt samen met hem een hecht team. Samen met de griffier zorg je voor adequate ondersteuning van de raad, de raadscommissies en de werkgroepen uit de raad. Je bent, samen met de griffier of alleen, aanwezig bij vergaderingen van de raad, de commissies en werkgroepen die doorgaans in de avonduren plaatsvinden. Je opereert in hoge mate zelfstandig en vervult een verbindende rol tussen de raadsleden onderling, de gemeenteraad als bestuursorgaan, het college van b&w en de ambtelijke organisatie. De communicatie van de raad is een belangrijk onderdeel van je takenpakket.

Je profiel

Je hebt:

 • een hbo/wo-opleiding;
 • meerjarige ervaring met bestuurlijke processen en procedures;
 • gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
 • analytisch vermogen;
 • vaardigheden in het omgaan met ICT-producten en moderne communicatiemiddelen;
 • een pro-actieve instelling;
 • een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit;
 • de bereidheid om in de avonduren te werken;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor relativering en een gezonde dosis humor.

Voor de functie van raadsadviseur/plv-griffier zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Onafhankelijk;
 • Adviesvaardig;
 • Analytisch;
 • Stressbestendig;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Ons aanbod

Een dynamische werkomgeving waar je veel kan leren. De functie is ingedeeld in functieschaal 10 (maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek) met op termijn een mogelijke uitloop naar schaal 11 (maximaal € 4.859,- per maand bij een 36-urige werkweek). Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget (IKB; circa 17% van je bruto salaris. Dit kan je vrij inzetten voor aanschaf van vrije dagen, aanvulling op je salaris, fiscale ruimte woon-werkverkeer enzovoort) en pensioenopbouw bij het ABP.

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met de griffier, Hans van Leeuwen, telefoonnummer 0640287441.

Voor meer informatie over Uithoorn kun je kijken op www.uithoorn.nl.

De eerste- en tweede-rondegesprekken vinden plaats in respectievelijk de weken 36 en 37. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Herken je jezelf en ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 9 augustus 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

32 sollicitaties
287 views


04-07-2019 Gemeente Uithoorn