Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Regievoerder 0 tot 6- jarigen

Over de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel

De gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel zijn twee aantrekkelijke en actieve gemeenten die behoren tot de stadsregio Amsterdam en die te maken hebben met groot- stedelijke opgaven.

De gemeente Uithoorn met bijna 30.000 inwoners, bestaat uit twee kernen, Uithoorn en De Kwakel. De gemeente Ouder-Amstel, met ruim 13.000 inwoners, bestaat uit drie kernen, Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en Waver. In de toekomst zal een vierde kern verrijzen tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel in.

De gemeentelijke organisaties zijn klein en richten zich op strategie, beleid, regie en dienstverlening. Beide gemeenten hebben hun uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in DUO+, de uitvoeringsorganisatie voor Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Je plek in de organisatie

Je maakt onderdeel uit van het team Samenleving. Dit team houdt zich bezig met vraagstukken op met name het gebied van het sociaal domein en streeft er naar om, samen met bewoners en partners, deze vraagstukken om te zetten in integrale oplossingen. Denk daarbij aan: onderwijs, jeugd, welzijn, volksgezondheid, armoede, participatie, integratie, arbeidsmarktbeleid, veiligheid, cultuur en sport.

Je werkzaamheden

Deze functie is nieuw en heeft als hoofdtaak het coördineren van de voor- en vroegschoolse educatie van peuters (VVE). Daarnaast alleen voor Uithoorn: het regisseren van werkzaamheden die betrekking hebben op de doelgroep 0 tot 6-jarigen.

Algemeen zijn dit je werkzaamheden:

 • verantwoordelijk voor een goede toeleiding van (doelgroep) VVE kinderen naar de peuteropvang en het monitoren van de voortgang;
 • het versterken van de VVE kwaliteit op de peuteropvanglocaties;
 • inhoudelijke afstemming tussen de peuteropvanglocaties en de samenwerkende basisscholen;
 • het versterken van de doorgaande ontwikkel- en zorglijn voor alle peuters en kleuters;
 • het stimuleren van de ouderbetrokkenheid;
 • het onderhouden van het netwerk rondom de doelgroep 0 tot 6-jarigen, w.o.: consultatiebureau, peuteropvangorganisaties, gastouderbureaus, basisscholen, organisaties voor taal- en opvoedkunde;
 • het vertalen van gemeentelijke beleidsdoelen naar de uitvoering;
 • het signaleren van knelpunten en periodiek rapporteren over de voortgang aan de gemeente;
 • specifiek voor Uithoorn: preventiewerkzaamheden voor de doelgroep 0 tot 6-jarigen en het aansturen van werkgroepen voor 0 tot 6-jarigen.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je beschikt over een relevante afgeronde hbo opleiding;
 • je beschikt over voldoende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden;
 • je bent in staat om verander- en verbeterprocessen in gang te zetten;
 • je hebt ervaring in een soortgelijke functie;
 • kennis en ervaring met de peuteropvang en VVE programma's is een pré.

Ons aanbod

Je komt in dienst van de gemeente Uithoorn voor 32 uur per week, daarvan ben je 8 uur per week werkzaam voor Ouder-Amstel.

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden.

Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 9 maximaal € 3.805 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van drie jaar, met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 22 december 2018 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan Dolinda Knigge, beleidsadviseur gemeente Uithoorn, telefoonnummer 0297-513261 of Lydia ten Wolde, beleidsadviseur gemeente Ouder-Amstel, telefoonnummer 020- 3043375.

Gemeentebanen

4 sollicitaties

131 views


06-12-2018 Gemeente Uithoorn


Afdelingshoofd Leven

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Onze opgave
Met de start van Duo+ in 2016 heeft onze organisatie nadrukkelijker gekeken naar de eigen rol en benodigde competenties en structuren. Stapsgewijs ontwikkelen we ons naar een meer procesgerichte organisatie en groeien we in onze rol van opdrachtgever en regisseur. We zijn daarbij sensitief naar omgeving en bestuur en werken vanuit het politiek-bestuurlijke mandaat van het college aan de gemeentelijke opgaven.

Je plek in de organisatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die als afdelingshoofd leidinggeeft aan de afdeling Leven. Je werkt daarbij nauw samen met het college van burgemeester en wethouders en je adviseert hen over de strategie en het beleid met betrekking tot het programma Leven. Je bent vervolgens opdrachtgever om de uitvoering daarvan door andere partijen te laten oppakken, waaronder onze uitvoeringsorganisatie Duo+. De afdeling bestaat uit circa 20 Fte. Samen met de afdeling heb je de opdracht om de opgaven uit het programma Leven van de gemeentelijke begroting te realiseren. Hiervoor zorg je als afdelingshoofd dat de afdeling de regie pakt en het opdrachtgeverschap ter hand neemt om deze opgaven voor het bestuur te realiseren. Inhoudelijk omvat de afdeling Leven het hele sociale domein, cultuur, onderwijs, sport, openbare orde en (sociale) veiligheid en de regie op complexe en meervoudige zorg- en overlastcasussen.

Samen met twee andere afdelingshoofden en de gemeentesecretaris vorm je het managementteam en stuur je de gehele organisatie aan. Wij hanteren een betrokken leiderschapsstijl, waarbij we met de nodige empathie elkaar duidelijk en oprecht aanspreken op inhoud, proces en gedrag. Ervaring met verandermanagement is een positieve aanvulling op de huidige competenties van het team.

Je werkzaamheden

Als hoofd van de afdeling Leven is geen dag hetzelfde! Je overlegt met het bestuur en externen in de regio, woont raadsvergaderingen bij en adviseert en coacht je directe collega's. Je overtuigt, ontwikkelt, luistert, adviseert, enthousiasmeert en leert. Elke dag opnieuw. Kortom, je bent een veelzijdige manager die er voor de medewerkers is en het beste in hen naar boven haalt om het college te bestuurskracht te geven. Verder:

 • ben je integraal verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten uit het programma Leven van de begroting;
 • ben je in het verlengde hiervan inhoudelijk zowel verantwoordelijk voor de producten die je afdeling realiseert, als de producten van opdrachtnemers;
 • adviseer je het college en de afzonderlijke portefeuillehouders hierover;
 • maak je onderdeel uit van het managementteam en ben je één van de loco-gemeentesecretarissen;
 • vervul je een rol in de rampen- en crisisorganisatie.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • minimaal hbo- of academische opleiding;
 • politieke sensitiviteit en ervaring in het werken in een gemeentelijke omgeving, ook als ambtelijk opdrachtgever;
 • voldoende kennis en affiniteit met de beleidsterrein van de afdeling Leven;
 • leidinggevende ervaring waarmee je in staat bent om medewerkers te stimuleren en te coachen;
 • energie, humor en relativeringsvermogen;
 • de drang om rolzuiver samen te werken aan collectieve opgaven;
 • financiële ervaring en ervaring met digitaal werken;
 • je bent omgevingsbewust, innovatief en mensgericht.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 13, maximaal € 5.984,-- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 10 oktober 2018 via het sollicitatieformulier van www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Maurits Voorhorst, gemeentesecretaris, op het telefoonnummer 0297-513109.

Gemeentebanen

5 sollicitaties

103 views


25-09-2018 Gemeente Uithoorn


Afdelingshoofd Leven

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Onze opgave
Met de start van Duo+ in 2016 heeft onze organisatie nadrukkelijker gekeken naar de eigen rol en benodigde competenties en structuren. Stapsgewijs ontwikkelen we ons naar een meer procesgerichte organisatie en groeien we in onze rol van opdrachtgever en regisseur. We zijn daarbij sensitief naar omgeving en bestuur en werken vanuit het politiek-bestuurlijke mandaat van het college aan de gemeentelijke opgaven.

Je plek in de organisatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die als afdelingshoofd leidinggeeft aan de afdeling Leven. Je werkt daarbij nauw samen met het college van burgemeester en wethouders en je adviseert hen over de strategie en het beleid met betrekking tot het programma Leven. Je bent vervolgens opdrachtgever om de uitvoering daarvan door andere partijen te laten oppakken, waaronder onze uitvoeringsorganisatie Duo+. De afdeling bestaat uit circa 20 Fte. Samen met de afdeling heb je de opdracht om de opgaven uit het programma Leven van de gemeentelijke begroting te realiseren. Hiervoor zorg je als afdelingshoofd dat de afdeling de regie pakt en het opdrachtgeverschap ter hand neemt om deze opgaven voor het bestuur te realiseren. Inhoudelijk omvat de afdeling Leven het hele sociale domein, cultuur, onderwijs, sport, openbare orde en (sociale) veiligheid en de regie op complexe en meervoudige zorg- en overlastcasussen.

Samen met twee andere afdelingshoofden en de gemeentesecretaris vorm je het managementteam en stuur je de gehele organisatie aan. Wij hanteren een betrokken leiderschapsstijl, waarbij we met de nodige empathie elkaar duidelijk en oprecht aanspreken op inhoud, proces en gedrag. Ervaring met verandermanagement is een positieve aanvulling op de huidige competenties van het team.

Je werkzaamheden

Als hoofd van de afdeling Leven is geen dag hetzelfde! Je overlegt met het bestuur en externen in de regio, woont raadsvergaderingen bij en adviseert en coacht je directe collega's. Je overtuigt, ontwikkelt, luistert, adviseert, enthousiasmeert en leert. Elke dag opnieuw. Kortom, je bent een veelzijdige manager die er voor de medewerkers is en het beste in hen naar boven haalt om het college te bestuurskracht te geven. Verder:

 • ben je integraal verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten uit het programma Leven van de begroting;
 • ben je in het verlengde hiervan inhoudelijk zowel verantwoordelijk voor de producten die je afdeling realiseert, als de producten van opdrachtnemers;
 • adviseer je het college en de afzonderlijke portefeuillehouders hierover;
 • maak je onderdeel uit van het managementteam en ben je één van de loco-gemeentesecretarissen;
 • vervul je een rol in de rampen- en crisisorganisatie.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • minimaal hbo- of academische opleiding;
 • politieke sensitiviteit en ervaring in het werken in een gemeentelijke omgeving, ook als ambtelijk opdrachtgever;
 • voldoende kennis en affiniteit met de beleidsterrein van de afdeling Leven;
 • leidinggevende ervaring waarmee je in staat bent om medewerkers te stimuleren en te coachen;
 • energie, humor en relativeringsvermogen;
 • de drang om rolzuiver samen te werken aan collectieve opgaven;
 • financiële ervaring en ervaring met digitaal werken;
 • je bent omgevingsbewust, innovatief en mensgericht.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 13, maximaal € 5.984,-- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 10 oktober 2018 via het sollicitatieformulier van www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Maurits Voorhorst, gemeentesecretaris, op het telefoonnummer 0297-513109.

Gemeentebanen

7 sollicitaties

217 views


25-09-2018 Gemeente Uithoorn


Allround adviseur Wmo/sport

Over gemeente Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn nog relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners. De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners, de gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen Duo+, die veel taken voor ons uitvoert.

Je plek in de organisatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die zich voor (gemiddeld) 36 uur per wil bezighouden met het welzijnsbeleid om vanuit de algemene voorzieningen een verbinding te leggen tussen de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als allround adviseur ben jij accounthouder voor Uithoorn, voor elkaar en een aantal andere subsidierelaties binnen de algemene voorzieningen. Je ontwikkelt het strategische en tactische welzijnsbeleid. Samen met de organisaties maak je resultaten inzichtelijk. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de OGGZ subsidies, het toezicht WMO, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Je bent verantwoordelijk voor de verbinding tussen de WMO en sport, daarbij behoort het schrijven van de sportnota tot je werkzaamheden.

Je adviseert het bestuur en neemt deel aan regionale ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Je werkt daarbij nauw samen met je collega-beleidsadviseurs en vertegenwoordigers van diverse organisaties. Je signaleert ontwikkelingen in de samenleving en legt dwarsverbanden met de andere beleidsterreinen.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • minstens 5 jaar ervaring in soortgelijke functie;
 • ervaring met subsidiebeleid is geen must, maar zeker een pre!;
 • stevige adviseur met teamplayerskwaliteiten;
 • toont initiatief en houdt deadlines in de gaten;
 • gericht op samenwerking;
 • affiniteit met financiën en projectadministratie;
 • gewend om in een politieke omgeving te werken.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.225 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hierin en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 14 september 2018 via onderstaand sollicitatieformulier.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Valerie van den Berg, afdelingshoofd van de afdeling leven, zij is vanaf 13 augustus bereikbaar op het telefoonnummer 06- 44354340.

Gemeentebanen

49 sollicitaties

998 views


17-07-2018 Gemeente Uithoorn