Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Bedrijfscontactfunctionaris

Je plek in de organisatie

Voor de afdeling Wonen en Werken is de gemeente Uithoorn op zoek naar een Bedrijfscontactfunctionaris (24-28 uur per week). Binnen het economisch domein werk je veel samen met de strategisch beleidsadviseur Economische Zaken, recreatie en toerisme (Adviseur EZ) en andere fysieke en sociale beleidsvelden.

Je werkzaamheden

Wat ga je doen?

 • Het onderhouden en intensiveren van contacten met ondernemers in de winkelcentra, horeca, op de bedrijventerreinen, in de glastuinbouw en met ZZP-ers, starters e.d.;
 • Het organiseren en voorbereiden van bedrijfsbezoeken voor het college van burgemeester en wethouders en de wethouder economische zaken;
 • Het ontwikkelen en verbeteren van de participatie en betrokkenheid van het bedrijfsleven;
 • Het voorbereiden van overleggen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven;
 • Het samenwerken met de adviseur EZ bij diens (beleids)werkzaamheden;
 • Adviseren van de portefeuillehouder EZ;
 • Het (verder) ontwikkelen van een integrale benadering richting bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie en informatie ophalen bij de bedrijven voor het gemeentelijk beleid (duurzaamheid, werk en inkomen, mobiliteit, RO).

Je profiel

Wie zoeken wij?

 • Je kunt netwerken, hebt humor en legt makkelijk verbindingen tussen beleidstukken en de praktijk op het economisch terrein en tussen maatschappelijke doelen van verschillende werkvelden onderling;
 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding met minimaal enkele jaren, maar liefst nog meer, werkervaring binnen het economisch domein;
 • Goed ontwikkeld analytisch vermogen en de creativiteit om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen;
 • Je kunt goed samenwerken en bent politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Je hebt goede schrijfvaardigheden.

Ons aanbod

Wij bieden je het volgende aan:

 • Een dynamische werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
 • Een salaris dat past bij je leeftijd, opleiding en ervaring vallend in schaal 11 (maximaal €5067,- o.b.v. een 36-urige werkweek);
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) dat je kunt inzetten voor een door jou gekozen doel;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het ABP keuzepensioen, een aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een smartphone én een goede verlofregeling.

Over Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente gelegen aan de zuidkant van de Metropoolregio Amsterdam. Uithoorn is onderdeel van een dynamische economische regio met daarin gevestigd de Mainport Schiphol en de Greenport Aalsmeer.

De gemeente Uithoorn biedt een aantrekkelijke woonomgeving met voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor eigen inwoners en bezoekers. Daarnaast draagt Uithoorn bij aan een sterke economische regio. Hiervoor werken we goed en intensief samen in regionaal verband binnen Amstelland-Meerlanden en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Belangrijke economische sectoren waar Uithoorn op in wil zetten zijn de glastuinbouw binnen de Greenport Aalsmeer, transport en distributie, het MKB, horeca, detailhandel en recreatie & toerisme.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 6 juli 2020 je cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton van Werken in het Westen.

Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Karin Wegewijs, teamleider Wonen en Werken, telefoonnummer 06-25661267

0 sollicitaties
0 views


04-07-2020 Gemeente Uithoorn
Bedrijfscontactfunctionaris

Je plek in de organisatie

Voor de afdeling Wonen en Werken is de gemeente Uithoorn op zoek naar een Bedrijfscontactfunctionaris (24-28 uur per week). Binnen het economisch domein werk je veel samen met de strategisch beleidsadviseur Economische Zaken, recreatie en toerisme (Adviseur EZ) en andere fysieke en sociale beleidsvelden.

Je werkzaamheden

Wat ga je doen?

 • Het onderhouden en intensiveren van contacten met ondernemers in de winkelcentra, horeca, op de bedrijventerreinen, in de glastuinbouw en met ZZP-ers, starters e.d.;
 • Het organiseren en voorbereiden van bedrijfsbezoeken voor het college van burgemeester en wethouders en de wethouder economische zaken;
 • Het ontwikkelen en verbeteren van de participatie en betrokkenheid van het bedrijfsleven;
 • Het voorbereiden van overleggen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven;
 • Het samenwerken met de adviseur EZ bij diens (beleids)werkzaamheden;
 • Adviseren van de portefeuillehouder EZ;
 • Het (verder) ontwikkelen van een integrale benadering richting bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie en informatie ophalen bij de bedrijven voor het gemeentelijk beleid (duurzaamheid, werk en inkomen, mobiliteit, RO).

Je profiel

Wie zoeken wij?

 • Je kunt netwerken, hebt humor en legt makkelijk verbindingen tussen beleidstukken en de praktijk op het economisch terrein en tussen maatschappelijke doelen van verschillende werkvelden onderling;
 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding met minimaal enkele jaren, maar liefst nog meer, werkervaring binnen het economisch domein;
 • Goed ontwikkeld analytisch vermogen en de creativiteit om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen;
 • Je kunt goed samenwerken en bent politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Je hebt goede schrijfvaardigheden.

Ons aanbod

Wij bieden je het volgende aan:

 • Een dynamische werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;
 • Een salaris dat past bij je leeftijd, opleiding en ervaring vallend in schaal 11 (maximaal €5067,- o.b.v. een 36-urige werkweek);
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) dat je kunt inzetten voor een door jou gekozen doel;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het ABP keuzepensioen, een aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een smartphone én een goede verlofregeling.

Over Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente gelegen aan de zuidkant van de Metropoolregio Amsterdam. Uithoorn is onderdeel van een dynamische economische regio met daarin gevestigd de Mainport Schiphol en de Greenport Aalsmeer.

De gemeente Uithoorn biedt een aantrekkelijke woonomgeving met voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor eigen inwoners en bezoekers. Daarnaast draagt Uithoorn bij aan een sterke economische regio. Hiervoor werken we goed en intensief samen in regionaal verband binnen Amstelland-Meerlanden en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Belangrijke economische sectoren waar Uithoorn op in wil zetten zijn de glastuinbouw binnen de Greenport Aalsmeer, transport en distributie, het MKB, horeca, detailhandel en recreatie & toerisme.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 6 juli 2020 je cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton van Werken in het Westen.

Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Karin Wegewijs, teamleider Wonen en Werken, telefoonnummer 06-25661267

2 sollicitaties
121 views


04-07-2020 Gemeente Uithoorn
Medewerker Huiselijk Geweld, Kinder- en Ouderenmishandeling

Je plek in de organisatie

Als medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling signaleer, bevorder en organiseer je de veiligheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Uithoorn en betrokken gezinsleden waarbij sprake is van (huiselijk) geweld, kinder- en ouderenmishandeling, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand.

Achtergrond

In 2017 heeft de gemeente Uithoorn ervoor gekozen om de taken van het sociaal team volledig in eigen beheer uit te voeren. Het team bestaat uit een teammanager, een gedragsdeskundige, een werkbegeleider, casusregisseurs, een medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling en een administratief ondersteuner. De functie van medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling is nog relatief nieuw binnen het team.

Het sociaal team Uithoorn werkt volgens de volgende principes:

De veiligheid van alle gezinsleden staat voorop en het kind staat centraal;

Eén huishouden, één plan, één casusregisseur;

De looptijd is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is;

Doel is de casus in lokaal veld te houden en zoveel mogelijk een opschaling voorkomen.

Je werkzaamheden

Wat ga je doen als medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling?

De medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling is verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt en betrokken gezinsleden. Cliënten worden door Veilig Thuis en andere netwerkpartners (politie, GGD vangnet, medewerkers in dienst van de gemeente) doorverwezen. Dit betreft een brede doelgroep, zowel jeugd als volwassenen. Het betreft kortdurende hulp, waarin je een adviserende en verwijsrol vervuld. In principe betreft het maximaal 6 gesprekken met een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden, mits mogelijk binnen de hulpverleningsketen (wachttijden). Aan het einde van het traject wordt besloten tot opschalen (casusregie) of afschalen (beëindigen). Je onderhoudt contact met onder andere Veilig Thuis, JBRA, politie, Blijf Groep, huisarts en GGD. Adviseren, voorlichting geven, lijnen uitzetten en doorverwijzen zijn kernwoorden. Je bent ondernemend en daadkrachtig van aard en je houdt van pionieren.

De taken en verantwoordelijkheden:

 • Herkent signalen en veranderingen in de samenleving, zoals (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand;
 • gaat in gesprek met mensen om hun vermoedens van geweld of onveiligheid te expliciteren;
 • geeft nadere invulling aan de samenwerking met Veilig Thuis;
 • kan informatie geven over veel voorkomende signalen van psychisch, sociaal en lichamelijk disfunctioneren, fysieke en emotionele onveiligheid, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand en over de concrete aanpak hiervan. Zodat zij dit tijdig herkennen en kunnen neerleggen bij de juiste professional of organisaties;
 • signaleert vroegtijdig - al dan niet in samenwerking met andere professionals, zoals school, politie, woningbouwvereniging of vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld sportclubs) - situaties van kinderen en volwassenen, waarbij sprake is van onveiligheid of van mensen die in hun rol als opvoeder problemen ervaren of hulp daarbij kunnen gebruiken zonder in eerste instantie zelf een hulpvraag te formuleren;
 • signaleert vroegtijdig situaties van andere mensen waar de interpersoonlijke relatie aanleiding geeft tot ingrijpen;
 • brengt onveiligheid in kaart: de risico- én de beschermende factoren, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Stap voor stap, doorbreek je het geweld, maak je de situatie samen met hen veiliger en betrek je iedereen die daarbij kan helpen;
 • handelt direct in acute en ernstig onveilige situaties;
 • neemt deel aan de overleggen van het Sociaal Team. Het Sociaal Team voert regie over meervoudigecomplexe casuïstiek;
 • registreert gegevens in het klantregistratiesysteem Suite4Regie.

profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand met het volgende profiel:

 • Je bent een ervaren specialist huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling met kennis van de sociale kaart;
 • Je beschikt over een HBO- of WO-niveau;
 • Je bent SKJ-geregistreerd;
 • Je hebt basiskennis van de sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Je beschikt over analytisch vermogen;
 • Je bent in staat om de hulpvraag te vertalen in een veiligheids- en actieplan;
 • Je bent in staat mensen te motiveren voor het accepteren van hulp wanneer de veiligheid in het geding is;
 • Je hebt ervaring met risicotaxatie instrumenten om de veiligheid te beoordelen;
 • Je beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren van de cliënt en zijn/haar omgeving;
 • Je bent in staat om je meervoudig partijdig op stellen en de sekse-specifieke en culturele achtergrond van het systeem mee te nemen in je analyse, advisering en doorverwijzing;
 • Je durft het geweld te bespreken en de dynamiek open te leggen;
 • Je weet wanneer je de expertise van andere organisaties nodig hebt en kunt deze inzetten;
 • Je hebt goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten in registratiesystemen;
 • Je hebt debereidheid om mee te denken en te adviseren in de doorontwikkeling en professionalisering van het Sociaal Team, in het bijzonder rondom het thema huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling;
 • Kennis van werken met de Suite4Regie is een pré;
 • Je bent in het bezit van een VOG.

Ons aanbod

Wij bieden je het volgende aan:

 • Een salaris wat past bij je leeftijd, opleiding en ervaring vallend in schaal 10 o.b.v. een 36-urige werkweek;
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) dat je kunt inzetten voor een door jou gekozen doel;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het ABP keuzepensioen, een aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een smartphone én een goede verlofregeling;
 • De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Over Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 15 juni 2020 je cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton van Werken in het Westen.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Jantine Waijenberg, Teamleider Sociaal Team, telefoonnummer 0297-753547.

1 sollicitatie
0 views


02-06-2020 Gemeente Uithoorn
Medewerker Huiselijk Geweld, Kinder- en Ouderenmishandeling

Je plek in de organisatie

Als medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling signaleer, bevorder en organiseer je de veiligheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Uithoorn en betrokken gezinsleden waarbij sprake is van (huiselijk) geweld, kinder- en ouderenmishandeling, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand.

Achtergrond

In 2017 heeft de gemeente Uithoorn ervoor gekozen om de taken van het sociaal team volledig in eigen beheer uit te voeren. Het team bestaat uit een teammanager, een gedragsdeskundige, een werkbegeleider, casusregisseurs, een medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling en een administratief ondersteuner. De functie van medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling is nog relatief nieuw binnen het team.

Het sociaal team Uithoorn werkt volgens de volgende principes:

De veiligheid van alle gezinsleden staat voorop en het kind staat centraal;

Eén huishouden, één plan, één casusregisseur;

De looptijd is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is;

Doel is de casus in lokaal veld te houden en zoveel mogelijk een opschaling voorkomen.

Je werkzaamheden

Wat ga je doen als medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling?

De medewerker huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling is verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt en betrokken gezinsleden. Cliënten worden door Veilig Thuis en andere netwerkpartners (politie, GGD vangnet, medewerkers in dienst van de gemeente) doorverwezen. Dit betreft een brede doelgroep, zowel jeugd als volwassenen. Het betreft kortdurende hulp, waarin je een adviserende en verwijsrol vervuld. In principe betreft het maximaal 6 gesprekken met een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden, mits mogelijk binnen de hulpverleningsketen (wachttijden). Aan het einde van het traject wordt besloten tot opschalen (casusregie) of afschalen (beëindigen). Je onderhoudt contact met onder andere Veilig Thuis, JBRA, politie, Blijf Groep, huisarts en GGD. Adviseren, voorlichting geven, lijnen uitzetten en doorverwijzen zijn kernwoorden. Je bent ondernemend en daadkrachtig van aard en je houdt van pionieren.

De taken en verantwoordelijkheden:

 • Herkent signalen en veranderingen in de samenleving, zoals (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand;
 • gaat in gesprek met mensen om hun vermoedens van geweld of onveiligheid te expliciteren;
 • geeft nadere invulling aan de samenwerking met Veilig Thuis;
 • kan informatie geven over veel voorkomende signalen van psychisch, sociaal en lichamelijk disfunctioneren, fysieke en emotionele onveiligheid, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, eenzaamheid en achterstand en over de concrete aanpak hiervan. Zodat zij dit tijdig herkennen en kunnen neerleggen bij de juiste professional of organisaties;
 • signaleert vroegtijdig - al dan niet in samenwerking met andere professionals, zoals school, politie, woningbouwvereniging of vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld sportclubs) - situaties van kinderen en volwassenen, waarbij sprake is van onveiligheid of van mensen die in hun rol als opvoeder problemen ervaren of hulp daarbij kunnen gebruiken zonder in eerste instantie zelf een hulpvraag te formuleren;
 • signaleert vroegtijdig situaties van andere mensen waar de interpersoonlijke relatie aanleiding geeft tot ingrijpen;
 • brengt onveiligheid in kaart: de risico- én de beschermende factoren, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Stap voor stap, doorbreek je het geweld, maak je de situatie samen met hen veiliger en betrek je iedereen die daarbij kan helpen;
 • handelt direct in acute en ernstig onveilige situaties;
 • neemt deel aan de overleggen van het Sociaal Team. Het Sociaal Team voert regie over meervoudigecomplexe casuïstiek;
 • registreert gegevens in het klantregistratiesysteem Suite4Regie.

profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand met het volgende profiel:

 • Je bent een ervaren specialist huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling met kennis van de sociale kaart;
 • Je beschikt over een HBO- of WO-niveau;
 • Je bent SKJ-geregistreerd;
 • Je hebt basiskennis van de sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Je beschikt over analytisch vermogen;
 • Je bent in staat om de hulpvraag te vertalen in een veiligheids- en actieplan;
 • Je bent in staat mensen te motiveren voor het accepteren van hulp wanneer de veiligheid in het geding is;
 • Je hebt ervaring met risicotaxatie instrumenten om de veiligheid te beoordelen;
 • Je beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren van de cliënt en zijn/haar omgeving;
 • Je bent in staat om je meervoudig partijdig op stellen en de sekse-specifieke en culturele achtergrond van het systeem mee te nemen in je analyse, advisering en doorverwijzing;
 • Je durft het geweld te bespreken en de dynamiek open te leggen;
 • Je weet wanneer je de expertise van andere organisaties nodig hebt en kunt deze inzetten;
 • Je hebt goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten in registratiesystemen;
 • Je hebt debereidheid om mee te denken en te adviseren in de doorontwikkeling en professionalisering van het Sociaal Team, in het bijzonder rondom het thema huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling;
 • Kennis van werken met de Suite4Regie is een pré;
 • Je bent in het bezit van een VOG.

Ons aanbod

Wij bieden je het volgende aan:

 • Een salaris wat past bij je leeftijd, opleiding en ervaring vallend in schaal 10 o.b.v. een 36-urige werkweek;
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) dat je kunt inzetten voor een door jou gekozen doel;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het ABP keuzepensioen, een aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een smartphone én een goede verlofregeling;
 • De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Over Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Stuur dan voor 15 juni 2020 je cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton van Werken in het Westen.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Jantine Waijenberg, Teamleider Sociaal Team, telefoonnummer 0297-753547.

12 sollicitaties
457 views


02-06-2020 Gemeente Uithoorn