Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Regisseur wijkveiligheid

In de gemeente Uithoorn willen we dat inwoners en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen. Daarbij stimuleren we dat professionele partners samenwerken met inwoners en ondernemers om de veiligheid te vergroten, onder meer in een integrale opgavegerichte wijkaanpak. Die is erop gericht om burgers te betrekken bij veiligheidsonderwerpen en de prioriteiten die zij zien. Op die manier krijgen we een beter beeld van de sociale en fysieke veiligheidsproblemen binnen een wijk, kunnen we meer bereiken door intensieve samenwerking van bewoners en professionals en wordt de veiligheidsbeleving vergroot.

Wij zijn voor 28-32 uur op zoek naar een regisseur wijkveiligheid die verder aan de slag gaat met de opgavegerichte wijkaanpak veiligheid. Ben jij die energieke en resultaatgerichte nieuwe collega die samen met ons de uitdaging aan wil gaan? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Wat ga je doen?

In de afgelopen jaren is de opgavegerichte wijkaanpak veiligheid opgezet en zijn er stabiele wijknetwerken zorg en veiligheid gerealiseerd in de focuswijken Thamerdal, Zijdelwaard en het Oude dorp. In 2023 gaan we onderzoeken of binnen deze wijken de onderwerpen kunnen worden uitgebreid, en of de opgavegerichte wijkaanpak ook toegepast kan worden binnen andere wijken in de gemeente Uithoorn. Concrete werkzaamheden als regisseur wijkveiligheid zijn onder meer:

 • organiseren en onderhouden van wijknetwerken veiligheid en zorg, inclusief oppakken van signalen uit wijken en stimuleren van participatie van inwoners in die netwerken;
 • adviseren over en uitvoeren van mogelijke uitbreiding van thema's en netwerken, met daarbij aandacht voor sociale als fysieke veiligheidsaspecten;
 • oppakken van geprioriteerde opgaven op het gebied van zorg en veiligheid in de focuswijken;
 • integrale aanpak van overlast, samen met de politie, team handhaving en het jongerenwerk en de aanpak van leefbaarheidsproblematiek, samen met de collega's uit het fysieke domein, woningcorporaties en het welzijnswerk.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk in een informele werkomgeving met korte lijnen naar uitvoering en bestuur. Je werkt samen met gedreven, fijne en deskundige collega's die echt iets willen betekenen voor inwoners en ondernemers. Op basis van collegialiteit en vertrouwen, met korte efficiënte overleggen als dat nodig is.

Je salaris bedraagt minimaal € 3.090,00 en maximaal € 4.671,00 (schaal 10) bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Daarnaast bieden wij jou:

 • Een individueel keuzebudget van 17,05% (IKB) dat je kunt inzetten voor bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling;
 • Een laptop en telefoon van de zaak en eventuele kantoorvoorzieningen voor thuiswerken.
 • Flexibele werktijden en werkplekken

De functie is in eerste instantie voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Je profiel

Voor dit gevarieerde en dynamische pakket is het belangrijk dat je beschikt over het volgende profiel:

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt een visie op integrale veiligheid en beschikt over de benodigde kennis daarvan;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met wijkgericht werken in het veiligheidsdomein, bij voorkeur bij een gemeente of een andere organisatie die op dit terrein actief is (zoals politie, woningbouwcorporatie of jongerenwerk);
 • Je bent een stevige en overtuigende persoonlijkheid die handelt vanuit concrete doelen en die vasthoudend is bij het behalen daarvan;
 • Je kunt goed luisteren, je hebt een open houding, je kan tot de kern doordringen en je weet mensen te verbinden op een aanpak;
 • Je neemt initiatief, je bent daadkrachtig en vasthoudend en je hebt overtuigingskracht;
 • Je beschikt over uitstekende politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je kunt relativeren en je beschikt over een gezonde dosis gevoel voor humor.

Over de gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn is een gemeente met 30.000 inwoners onder de rook van Amsterdam. Je komt te werken bij de afdeling Samenleving van de gemeente. Die afdeling houdt zich onder meer bezig met beleidsontwikkeling en transformatie van het sociale domein, regie in complexe, sociale, en veiligheidscasussen en met openbare orde en veiligheid.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 14 december a.s. via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl De eerste gespreksronde staat gepland in de week van 19 december en het streven is de procedure voor 1 januari a.s. af te ronden.

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 06 12311797.

0 sollicitaties
58 views


01-12-2022 Gemeente Uithoorn
Strategisch beleidsadviseur Duurzaamheid

Ben jij iemand die de lijntjes tussen verschillende punten trekt en daarmee het grotere geheel zichtbaar maakt? Gaat duurzame ontwikkeling jou aan het hart? En heb je een brede kennisbasis? Hou je van pionieren in veranderingsprocessen? Hou je graag het overzicht, en weet jij anderen te inspireren? Spreekt het vervullen van meerdere rollen tegelijk je aan?

We zijn op zoek naar een inspirerende en verbindende strategisch beleidsadviseur duurzaamheid. Samen met de beleidsadviseurs klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie, aangevuld met een medewerker uitvoeringsregelingen, een communicatieadviseur en de bedrijfscontactfunctionaris vorm jij het duurzaamheidsteam van de gemeente, dat jij vanuit jouw rol coördineert. Het team geeft invulling en uitvoering aan onze duurzaamheidsambities. Er is nog volop ruimte om je rol te ontwikkelen. Dat past binnen de Uithoornse werkwijze, waar medewerkers ruimte en steun krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.

Niek Albers - Afdelingshoofd Wonen & Werken Gemeente Uithoorn

Wat ga je doen?

In de duurzaamheidsagenda 2019 - 2022 'Uithoorn doet Duurzaam' heeft de gemeente haar ambities vastgelegd voorzien van concrete activiteiten. De duurzaamheidsagenda richt zich op de thema's 'energietransitie', 'klimaatadaptatie' en 'circulaire economie'. De opgaven die vanuit internationale, landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen op ons af komen, zijn specifiek gemaakt voor Uithoorn. Daarbij kijken we zowel naar de gemeentelijke organisatie, als onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het evalueren van de duurzaamheidsagenda en de richting bepalen in het vervolg is een belangrijke taak voor de strategisch beleidsadviseur. Voor de thema's energietransitie en klimaatadaptatie zijn concrete uitvoeringsprogramma's in voorbereiding. Voor het thema circulaire economie moet dit nog gestart worden. Daarnaast is er winst te boeken om onze eigen organisatie (inclusief de uitvoeringsorganisatie DUO+) verder te verduurzamen. Jij signaleert kansen en helpt anderen om als vanzelfsprekend door een duurzame bril naar hun werkzaamheden te kijken.

Als strategisch beleidsadviseur coördineer, prioriteer en programmeer je de inspanningen, maar monitor je ook de uitkomsten en de daarmee gepaard gaande resultaten. Binnen de organisatie vorm je het boegbeeld van duurzaamheid. Je stemt intensief af met het bestuur, en ook in diverse regionale ambtelijke overleggen ben je de vooruitgeschoven post van de gemeente Uithoorn. Je signaleert kansen en denkt vanuit de brede duurzaamheid mee in andere strategische beleidsstukken zoals omgevingsvisie en de daaropvolgende gebiedsprogramma's en het omgevingsplan.

Omdat de energietransitie om de meeste inspanningen vraagt, zul je hier ook intensiever aan mee werken, in bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie (RES) en de uitwerking van de zoekgebieden voor opwek van duurzame energie.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij de afdeling Wonen en werken (ca. 35 medewerkers). Hier houden we ons bezig met het hele fysieke leefomgeving: van ruimtelijke ordening, economie, verkeer, duurzaamheid, energietransitie, wonen, mobiliteit, grondbedrijf met projectmanagement tot vastgoed en het opdrachtgeverschap voor de inrichting en het beheer van de buitenruimte.

Ons aanbod

Je komt te werken voor de gemeente Uithoorn waarbij we jouw zelfstandigheid en klantgerichtheid belangrijk vinden! Niet onbelangrijk, je salaris? De functie is gewaardeerd op schaalniveau 11, minimaal € 3.701 en maximaal 5.372, - bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verder bieden wij jou:

 • Een contract voor een jaar welke bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract;
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) dat je kunt inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling;
 • Een werkplek midden in Uithoorn, vlak bij de winkels, naast prachtige natuur en de rivier de Amstel waar je heerlijk kunt wandelen.
 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk, dit stimuleren wij door flexibele werktijden

Je profiel

We kunnen samen de mogelijkheden verkennen als je:

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau hebt;
 • Je minimaal 3 tot 5 jaar ervaring hebt in de rol als beleidsmedewerker en de nodige kennis en affiniteit met duurzaamheidsvraagstukken;
 • Je graag het overzicht houdt en enige ervaring hebt met het ontwikkelen van onderdelen van organisaties;
 • Je een krachtige gesprekspartner bent voor ons bestuur, maar die ook in regionale overleggen het standpunt namens de gemeente kan uitdragen;
 • Je resultaat- en oplossingsgericht bent, initiatief toont en communicatievaardig bent in woord en geschrift;
 • Je anderen kan inspireren en motiveren en kan bewegen tot verandering of actie;
 • Je bent een goede netwerker bent, met een ontwikkelde politieke antenne, bij wie samenwerken in het DNA zit.

Over de gemeente Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt de gemeente Uithoorn, gelegen langs de oevers van de Amstel. De dorpen Uithoorn en De Kwakel liggen centraal in de randstad. De woningen zijn er relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor de inwoners.

Met zijn ligging midden in de randstad en aan de rand van het Groene Hart is Uithoorn een prachtige plek om te wonen en te werken. Weg van de grote drukte, volop in het groen en omgeven door water. Binnen 20 minuten ben je in Amsterdam en binnen een kwartier bereik je luchthaven Schiphol.

Het gemeentebestuur is ambitieus. De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd en het centrum van Uithoorn zal ingrijpend worden verbeterd. "Gemeente Uithoorn is een duurzame, gezonde en veilige omgeving waarin het prettig wonen, werken, verplaatsen en verblijven is" is het maatschappelijke effect dat we nastreven, onder andere met behulp van onze Omgevingsvisie.

In Uithoorn werken we vanuit centrale waarden die het uitgangspunt vormen van het handelen. Dit zijn zogenaamde kernwaarden: vertrouwen, verbindend, sensitief, transparant, integraal en oprecht. Veel medewerkers blijven lang werken voor Uithoorn, omdat zij voortdurend nieuwe mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en zij mede door de korte lijnen en onderlinge samenwerking pragmatisch en snel resultaten kunnen bereiken. De samenwerking met het bestuur is heel nauw, het realiseren van maatschappelijke effecten staat voorop in alles wat we doen. Je krijgt in Uithoorn veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De organisatie wordt ondersteund door de werkorganisatie DUO+ die veel taken voor de gemeente uitvoert.

Interesse?

Herken je jezelf en ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 9 november door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Niek Albers, afdelingshoofd Wonen en Werken, telefoonnummer 06-25661449.

0 sollicitaties
80 views


26-10-2022 Gemeente Uithoorn
Beleidsmedewerker circulaire economie

Wil jij bijdragen aan aanzienlijke vermindering van het gebruik van nieuwe grondstoffen en materialen? Denk en werk jij samenwerking- en ketengericht? Ben je altijd op zoek naar nieuwe kansen? En neem jij graag het voortouw in een nog grotendeels te ontginnen werkveld?

We zijn op zoek naar een inspirerende en verbindende beleidsadviseur circulaire economie. Samen met je collega's op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie geef jij invulling en uitvoering aan onze duurzaamheidsambities. waarbij je zelf je rol kan ontwikkelen. Dat past binnen de Uithoornse werkwijze, waar medewerkers ruimte en steun krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.

Niek Albers - Afdelingshoofd Wonen & Werken Gemeente Uithoorn

Wat ga je doen?

In de duurzaamheidsagenda 2019 - 2022 'Uithoorn doet Duurzaam' heeft de gemeente haar ambities vastgelegd voorzien van concrete activiteiten. De duurzaamheidsagenda richt zich op de thema's 'energietransitie', 'klimaatadaptatie' en 'circulaire economie'. De opgaven die vanuit internationale, landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen op ons af komen, zijn specifiek gemaakt voor Uithoorn. Daarbij kijken we zowel naar de gemeentelijke organisatie, als onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Voor het thema circulaire economie willen we een concreet uitvoeringsprogramma opstellen met doelen en inspanningen voor de komende jaren. Jij neemt het voortouw bij het opstellen van dit programma en werkt daartoe samen met je collega's.
 • Met jouw kennis en kunde motiveer en inspireer je de collega's op het gebied van circulaire economie. Je zorgt dat de medewerkers, verantwoordelijk voor 'hun' interventie, op weg worden geholpen.
 • Je rol is die van aanjager. Je werkt samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, inwoners en andere gemeenten in de regio. Je volgt ontwikkelingen op de voet en bent op de hoogte van (inter)nationale subsidies. Je monitort de uitkomsten en de daarmee gepaard gaande resultaten.
 • Daarnaast lever je een bijdrage aan de versterking tussen de transitie naar een circulaire economie en de klimaatopgave.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij de afdeling Wonen en werken (ca. 35 medewerkers). Hier houden we ons bezig met het hele fysieke leefomgeving: van ruimtelijke ordening, economie, verkeer, duurzaamheid, energietransitie, wonen, mobiliteit, grondbedrijf met projectmanagement tot vastgoed en het opdrachtgeverschap voor de inrichting en het beheer van de buitenruimte.

Ons aanbod

Je komt te werken voor de gemeente Uithoorn waarbij we jouw zelfstandigheid en klantgerichtheid belangrijk vinden! Niet onbelangrijk, je salaris? De functie is gewaardeerd op schaalniveau 10, minimaal € 3.090 en maximaal 4.671, - bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verder bieden wij jou:

 • Een contract voor een jaar welke bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract;
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) dat je kunt inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling;
 • Een werkplek midden in Uithoorn, vlak bij de winkels, naast prachtige natuur en de rivier de Amstel waar je heerlijk kunt wandelen.
 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk, dit stimuleren wij door flexibele werktijden.

Over de gemeente Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt de gemeente Uithoorn, gelegen langs de oevers van de Amstel. De dorpen Uithoorn en De Kwakel liggen centraal in de randstad. De woningen zijn er nog redelijk betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor de inwoners. Met zijn ligging midden in de randstad en aan de rand van het Groene Hart is Uithoorn een prachtige plek om te wonen en te werken. Weg van de grote drukte, volop in het groen en omgeven door water. Binnen 20 minuten ben je in Amsterdam en binnen een kwartier bereik je luchthaven Schiphol.

Het gemeentebestuur is ambitieus. De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd en het centrum van Uithoorn zal ingrijpend worden verbeterd. Ook worden maatschappelijke accommodaties vernieuwd.

In Uithoorn werken we vanuit centrale waarden die het uitgangspunt vormen van ons handelen. Dit zijn onze zogenaamde kernwaarden: vertrouwen, verbindend, sensitief, transparant, integraal en oprecht. Veel medewerkers blijven lang werken voor Uithoorn, omdat zij voortdurend nieuwe mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en zij mede door de korte lijnen en onderlinge samenwerking pragmatisch en snel resultaten kunnen bereiken. Je krijgt in Uithoorn veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De organisatie wordt ondersteund door Duo+, de gemeenschappelijke regeling die veel taken voor de gemeente uitvoert.

Interesse?

Herken je jezelf en ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 9 november door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Niek Albers, afdelingshoofd Wonen en Werken, telefoonnummer 06-26661449.

0 sollicitaties
78 views


26-10-2022 Gemeente Uithoorn
Casusregisseur

De gemeente Uithoorn is voor haar team Zorg en Veiligheid op zoek naar een fulltime casusregisseur. In deze functie begeleid je gezinnen en alleenstaanden waarbij meervoudige complexe problematiek speelt. Je organiseert hulp, stemt deze op elkaar af en monitort de voorgang. Dat doet het sociaal team in nauwe verbinding met veiligheid, DUO+, de zorgaanbieders en ketenpartners.

Wat ga je doen?

In je functie van casusregisseur weet je de problemen van mensen, huishoudens en gezinnen terug te brengen tot de essentie. Dit doe je door samen met de cliënten hulp te organiseren en deze op elkaar af te stemmen. Draagvlak creëren en zelfredzaamheid vergroten zijn daarin essentieel. Kortom je regisseert het totale proces, waarna de besluitvorming plaatsvindt in ons tweewekelijks casuïstiekoverleg.

In je functie van je casusregisseur bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit:

 • Het inventariseren en verhelderen van de problemen waarbij het doel is het huishouden te ondersteunen bij complexe hulpvragen door het inzetten van de juiste hulp en het coördineren hiervan;
 • Je stelt aan de hand van de inventarisatie een perspectiefplan op en start de regiefase;
 • Je monitort de hulpverlening door middel van uitvoeringsoverleggen (UVO's). Vanuit een helicopterview stuur je bij waar nodig;
 • In de laatste fase sluit de casusregisseur de zaak af nadat er met het gezin/inwoner en betrokken hulpverlening een borgingsplan is opgesteld.

Je plek in de organisatie

In je functie van casusregisseur maak je binnen de gemeente Uithoorn onderdeel uit van het Team Zorg en Veiligheid. Het team bestaat uit een teamleider, een gedragsdeskundige, werkbegeleiders, casusregisseurs, regisseurs Openbare Orde en Veiligheid en een administratief ondersteuner.

Het team werkt volgens de volgende principes:

 • De veiligheid van alle gezinsleden staat voorop en het kind staat centraal.
 • Eén huishouden, één plan, één casusregisseur.
 • De looptijd is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is.
 • Doel is de casus in lokaal veld te houden en zoveel mogelijk een opschaling voorkomen. Hierin werken we op casusniveau nauw samen met de collega's van Blijvend Veilig. Blijvend Veilig is een samenwerking van Jeugdbescherming regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. De functies zijn gewaardeerd op schaalniveau 10, minimaal € 3.090 en maximaal € 4.671,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verder bieden wij jou:

 • Een individueel keuzebudget van 17,05% (IKB) bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling;
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op aansluitend een vaste aanstelling.

Profiel casusregisseur

In je functie van casusregisseur beschik je over kennis en ervaring op het welzijnsterrein. Je bent in staat om een brugfunctie te vervullen naar andere instellingen en organisaties ten bate van een effectieve en daadkrachtige samenwerking.

Verder vragen wij:

 • Een afgeronde hbo-opleiding Social Work;
 • Dat je beschikt over een SKJ registratie;
 • Je hebt een handen-uit-de mouwen mentaliteit, waarbij reflectie op eigen handelen en een proactieve houding belangrijke kwaliteiten zijn;
 • Je denkt analytisch, je bent creatief en benadert situaties en problemen vanuit de vraag van de inwoner(s) en kan indien nodig direct stappen ondernemen om zaken tot een goed einde te brengen;
 • Organiseren en voorzitten van professioneel overleg, op verschillende niveaus met verschillende professionele disciplines;
 • Durft voorwaarden te stellen om de veiligheid van het gezin / de inwoner en zijn of haar omgeving te vergroten.

De vacature is voor 36 uur per week, 32 uur per week is bespreekbaar.

Interesse?

Herken je jezelf in het profiel en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 16 november 2022 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl. Mochten wij voor de sluitingsdatum al een match hebben, zal de vacature op dat moment gesloten worden.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Connie Cornelisse, teamleider Zorg en Veiligheid, op het telefoonnummer 0297-755639.

3 sollicitaties
176 views


26-10-2022 Gemeente Uithoorn
Regisseur Veiligheid en Zorg

Voor ons team Zorg en Veiligheid van de gemeente Uithoorn zijn wij voor 24 uur per week op zoek naar een ervaren regisseur Veiligheid en Zorg.

Ben jij op zoek naar een diverse functie? Heb je affiniteit met personen met onbegrepen gedrag met of zonder veiligheidsrisico? Zie jij jezelf werken in een organisatie met korte lijnen, in een relatief kleine gemeente met grootstedelijke problematiek? Dan is dit een functie voor jou!

Je gaat werken bij het team Zorg en Veiligheid van de afdeling Samenleving. Ons team bestaat uit regisseurs binnen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid, aangevuld met een gedragsdeskundige en werkbegeleiders. Er wordt in brede zin met het team en netwerkpartners integraal samengewerkt aan een gezonde en veilige leefomgeving in de gemeente Uithoorn. Dit betekent onder andere samenwerking met het sociaal team, regionale- en lokale ketenpartners, burgemeester, politie en actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Samenwerking op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. Het team Zorg & Veiligheid is een hecht team waar aandacht is voor mens en ontwikkeling. Het mooie is dat jouw rol zich duidelijk vertaalt in concrete, zichtbare en voelbare resultaten.

Je werkzaamheden

In deze afwisselende functie van Regisseur Veiligheid en Zorg voer je regie op casussen waarbij vaak sprake is van meervoudige problematiek, zoals: mensen met onbegrepen gedrag, verslavings- en psychische problematiek, maatschappelijke teloorgang en (woon-) overlast. Het gaat erom dat de personen in regie zo goed mogelijk geholpen worden en eventueel verdere escalatie wordt voorkomen.

Je taken -en verantwoordelijkheden

 • Je stelt de persoon, zijn sociale omgeving en netwerk centraal en houdt overzicht op de hulpverlening/interventies die betrokken professionals inzetten of moeten inzetten;
 • Je stelt met betrokken professionals een plan van aanpak op met als gezamenlijk doel gedragsverandering en voorkomen van (verdere) escalatie;
 • Je voert regie op een resultaatgerichte uitvoering van het plan;
 • Je stuurt op tijd bij, organiseert en bent voorzitter van uitvoering overleggen met betrokken professionals. Hierdoor heb je ook een plan B (en C) klaarliggen;
 • Je houdt de voortgang bij in het registratiesysteem;
 • Je signaleert en rapporteert over terugkerende knelpunten in uitvoering en samenwerking.

Dit alles zorgt samen voor veel afwisseling in werkzaamheden bij uiteenlopende casuïstiek en het telkens weer leggen van een nieuwe maatwerkpuzzel.

Ons aanbod

Je komt te werken voor de gemeente Uithoorn waarbij we jouw zelfstandigheid en klantgerichtheid belangrijk vinden! Niet onbelangrijk, je salaris? De functie is gewaardeerd op schaalniveau 10, minimaal € 3.090 en maximaal 4.671, - bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verder bieden wij jou:

 • Een contract voor een jaar welke bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract;
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) dat je kunt inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling;
 • Een werkplek midden in Uithoorn, vlak bij de winkels, naast prachtige natuur en de rivier de Amstel waar je heerlijk kunt wandelen.
 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk, dit stimuleren wij door flexibele werktijden

Je profiel

We zijn een kleine gemeente, met de uitdagingen van een grote stad. We werken vanuit centrale waarden die het uitgangspunt vormen van ons handelen. Dit zijn onze zogenaamde kernwaarden: vertrouwen, verbindend, sensitief, transparant, integraal en oprecht.

 • Hbo-wo werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring in een regie voerende functie;
 • Ervaring met de doelgroep;
 • Ervaring in de samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van veiligheid en zorg
 • Doel -en resultaat gericht;
 • Doorzetter, stressbestendig en flexibel;
 • Kunnen handelen in complexe crisissituaties;
 • Minimaal 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Ervaring in een gemeentelijke organisatie is zeker een pre!
 • Een flexibele werkhouding en 'outside the box' kunnen denken.

Over de gemeente Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt de gemeente Uithoorn, gelegen langs de oevers van de Amstel. De dorpen Uithoorn en De Kwakel liggen centraal in de randstad. De woningen zijn er nog redelijk betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor de inwoners. Met zijn ligging midden in de randstad en aan de rand van het Groene Hart is Uithoorn een prachtige plek om te wonen en te werken. Weg van de grote drukte, volop in het groen en omgeven door water. Binnen 20 minuten ben je in Amsterdam en binnen een kwartier bereik je luchthaven Schiphol.

Het gemeentebestuur is ambitieus. De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd en het centrum van Uithoorn zal ingrijpend worden verbeterd. Ook worden maatschappelijke accommodaties vernieuwd.

In Uithoorn werken we vanuit centrale waarden die het uitgangspunt vormen van ons handelen. Dit zijn onze zogenaamde kernwaarden: vertrouwen, verbindend, sensitief, transparant, integraal en oprecht. Veel medewerkers blijven lang werken voor Uithoorn, omdat zij voortdurend nieuwe mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en zij mede door de korte lijnen en onderlinge samenwerking pragmatisch en snel resultaten kunnen bereiken. Je krijgt in Uithoorn veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De organisatie wordt ondersteund door Duo+, de gemeenschappelijke regeling die veel taken voor de gemeente uitvoert.

Interesse?

Herken je jezelf en ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 7 november door middel van het Sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Connie Cornelisse, teamleider Zorg en Veiligheid, telefoonnummer 0297-755639.

0 sollicitaties
198 views


20-10-2022 Gemeente Uithoorn