Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Regisseur Veiligheid en Zorg

Wij, van het team Zorg en Veiligheid, zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven regisseur Veiligheid en Zorg voor 24 uur per week die ons team wil komen versterken. Word jij onze nieuwe collega?

Het doel van de functie is regie voeren op casussen met meervoudige geëscaleerde problematiek, te weten; mensen met verward gedrag, verslavingsproblematiek en (woon) overlast. Hierbij richt de regisseur zich op zowel het individu als op het systeem (gezin, straat, buurt). Dit doel wordt door de regisseur Veiligheid en Zorg bereikt door nauw samen te werken met verschillende netwerkpartners en regie te voeren op het te behalen doel.

De functie bestaat uit de volgende taken -en verantwoordelijkheden:

Casus -en procesregie:

 • Inventariseren van complexe meervoudige problematiek op het gebied van zorg, overlast en/of veiligheid op alle leefgebieden.
 • Inschatten van de ernst en het risico van de meervoudige problematiek.
 • Leveren van een bijdrage aan integrale plannen voor inwoners met meervoudige en/of complexe vraagstukken vanuit het eigen vakgebied.
 • Monitoren van lopende zaken en regie voeren bij crisis, andere problemen of koerswijziging in de zaak.
 • Voorzitten van uitvoerings-overleggen met netwerkpartners met als doel de juiste netwerkpartners activeren rondom het systeem.

Beleidsadvisering:

 • Signaleren en rapporteren over terugkerende knelpunten in de uitvoering en samenwerking.
 • Vertalen van ontwikkelingen in het werkveld en adviseren over optimalisatie en aanpassing van beleid -en uitvoeringskaders op het terrein van ernstige woonoverlast.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.494,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Bij de gemeente kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

Als laatste hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP keuzepensioen, reiskostenregeling, een goede verlofregeling.

De functie is tijdelijk voor de duur van een jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Je profiel

 • Je herkent je in het onderstaande profiel:
 • Je beschikt over een hbo denk- en werkniveau;
 • Je beschikt over een afgeronde vakgerichte opleiding (Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Pedagogiek / Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) / Toegepast Psychologie / Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV);
 • Juridische kennis is een pré;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een regie voerende functie;
 • Je hebt kennis en ervaring met het werken in een politieke en bestuurlijke omgeving;
 • Je bent een team-player en werkt doel -en resultaat gericht;
 • Je omschrijft jezelf als stressbestendig en flexibel. Daarnaast kun je handelen in complexe crisissituaties;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Je plek in de organisatie

In de functie van regisseur Veiligheid en Zorg neem je plaats in het team Zorg en Veiligheid van de gemeente Uithoorn. Het team Zorg en Veiligheid valt onder de afdeling Samenleving en is nog volop in ontwikkeling. De afdeling Samenleving houdt zich onder meer bezig met de transitie en de transformatie van het sociale domein, regie in complexe sociale en veiligheidscasussen en openbare orde en veiligheid.

Het team Zorg en Veiligheid bestaat uit een teamleider, gedragsdeskundige, werkbegeleider, administratief ondersteuner, 3 regisseurs voor Zorg en Overlast, voor top 600, een medewerker huiselijk geweld, ouderen en kindermishandeling en 7 casusregisseurs complexe zorgcasussen.

De gemeente Uithoorn is een gemeente met circa 30.000 inwoners onder de rook van Amsterdam. Op veiligheidsgebied wordt nauw samengewerkt met de omliggende Amstelland-gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel), met de gemeente Amsterdam en met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ).

Interesse?

Herken je jezelf in deze vacature en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan vóór 5 oktober door middel van de sollicitatiebutton op www.werkeninhetwesten.nl. Gesprekken vinden plaats in de week van 12 oktober 2020.

Voor meer informatie kun je terecht bij - Jantine Waijenberg, teamleider zorg en veiligheid gemeente Uithoorn 0297-753547.

14 sollicitaties
276 views


24-09-2020 Gemeente Uithoorn
(Junior) Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Voor het team Ruimtelijke ordening zoeken wij voor 32-36 uur per week een (junior) beleidsadviseur ruimtelijke ordening die samen met ons een belangrijke rol gaat vervullen bij het beoordelen en begeleiden van ruimtelijke initiatieven.

In je functie als beleidsadviseur weeg je verschillende belangen ten opzichte van elkaar integraal af en adviseer je het college van burgemeester en wethouders over de te maken keuzes. Samen met het team zorg je er voor dat de maatschappelijke effecten voor bewoners, instellingen en bedrijven behaald worden. Daarnaast ga je enkele werkzaamheden oppakken vanuit het Woonbeleid.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.450,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Daarnaast biedt Duo+ je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% welke je bijvoorbeeld kan inzetten voor de aankoop van extra vakantie-uren, uitbetalen vakantiegeld of een leuke 13e maand.
Verder wordt er een smartphone aan je ter beschikking gesteld en beschikken we over goede telewerkvoorzieningen en flexibele werktijden. Als laatste hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP keuzepensioen, reiskostenregeling en een goede verlofregeling.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Je profiel

Je hebt een relevante opleiding op hbo of wo niveau en minimaal één jaar ervaring in een vergelijkbare gemeentelijk functie (meer ervaring is natuurlijk een pré). Je neemt initiatief om nieuwe ontwikkelingen op te pakken en je hebt oog voor kansen. Affiniteit met verkeersplanologie en/of stedenbouwkunde is gewenst.

Competenties die belangrijk zijn binnen deze functie zijn: flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, verbindende kwaliteiten, creativiteit.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken in ons team Ruimtelijke ordening van de afdeling Wonen & Werken, bij de gemeente Uithoorn.

Het team bestaat uit enthousiaste medewerkers met een brede kijk en inzet op het vakgebied ruimtelijk ordening, stedenbouwkunde, duurzaamheid, verkeer en bestemmingsplannen. In actieve verbinding met de omgeving zorgen wij voor de gewenste functionele en ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Uithoorn.

Er zijn voor Uithoorn mooie kansen voor inbreiding, transformatie en herstructurering. Steeds vaker komen er verzoeken van derden voor ontwikkelingen binnen stedelijk gebied. Onze grondhouding daarbij is enthousiasmeren en katalyseren en samen met de initiatiefnemers de mogelijkheden onderzoeken.

Over Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn nog relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners.

De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners, de gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen DUO+, de gemeenschappelijke regeling die de uitvoeringstaken voor ons doet.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 21 augustus 2020 door middel van onderstaand sollicitatieformulier van Werken in het Westen.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Karin Wegewijs, afdelingshoofd Wonen en Werken, telefoonnummer 0297-753013.

12 sollicitaties
0 views


03-08-2020 Gemeente Uithoorn
(Junior) Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Voor het team Ruimtelijke ordening zoeken wij voor 32-36 uur per week een (junior) beleidsadviseur ruimtelijke ordening die samen met ons een belangrijke rol gaat vervullen bij het beoordelen en begeleiden van ruimtelijke initiatieven.

In je functie als beleidsadviseur weeg je verschillende belangen ten opzichte van elkaar integraal af en adviseer je het college van burgemeester en wethouders over de te maken keuzes. Samen met het team zorg je er voor dat de maatschappelijke effecten voor bewoners, instellingen en bedrijven behaald worden. Daarnaast ga je enkele werkzaamheden oppakken vanuit het Woonbeleid.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.450,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Daarnaast biedt Duo+ je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% welke je bijvoorbeeld kan inzetten voor de aankoop van extra vakantie-uren, uitbetalen vakantiegeld of een leuke 13e maand.
Verder wordt er een smartphone aan je ter beschikking gesteld en beschikken we over goede telewerkvoorzieningen en flexibele werktijden. Als laatste hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP keuzepensioen, reiskostenregeling en een goede verlofregeling.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Je profiel

Je hebt een relevante opleiding op hbo of wo niveau en minimaal één jaar ervaring in een vergelijkbare gemeentelijk functie (meer ervaring is natuurlijk een pré). Je neemt initiatief om nieuwe ontwikkelingen op te pakken en je hebt oog voor kansen. Affiniteit met verkeersplanologie en/of stedenbouwkunde is gewenst.

Competenties die belangrijk zijn binnen deze functie zijn: flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, verbindende kwaliteiten, creativiteit.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken in ons team Ruimtelijke ordening van de afdeling Wonen & Werken, bij de gemeente Uithoorn.

Het team bestaat uit enthousiaste medewerkers met een brede kijk en inzet op het vakgebied ruimtelijk ordening, stedenbouwkunde, duurzaamheid, verkeer en bestemmingsplannen. In actieve verbinding met de omgeving zorgen wij voor de gewenste functionele en ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Uithoorn.

Er zijn voor Uithoorn mooie kansen voor inbreiding, transformatie en herstructurering. Steeds vaker komen er verzoeken van derden voor ontwikkelingen binnen stedelijk gebied. Onze grondhouding daarbij is enthousiasmeren en katalyseren en samen met de initiatiefnemers de mogelijkheden onderzoeken.

Over Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn nog relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners.

De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners, de gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen DUO+, de gemeenschappelijke regeling die de uitvoeringstaken voor ons doet.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 21 augustus 2020 door middel van onderstaand sollicitatieformulier van Werken in het Westen.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Karin Wegewijs, afdelingshoofd Wonen en Werken, telefoonnummer 0297-753013.

18 sollicitaties
250 views


03-08-2020 Gemeente Uithoorn
Secretaresse van de burgemeester m/v

Je plek in de organisatie

De secretaresse van de burgemeester ondersteunt de burgemeester bij de uitvoering van zijn werkzaamheden door het uitvoeren van secretariële taken en het faciliteren van de formele bijeenkomsten en de protocollen. Je bent onderdeel van een team samen met het bestuurssecretariaat waar je collegiaal mee samenwerkt en taken uitvoert op meerdere terreinen.

De functie kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit en zelfstandigheid

Je werkzaamheden

Je takenpakket in deze veelzijdige functie ziet er als volgt uit:

 • Je bent verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning waaronder agendabeheer, beheer van in- en uitgaande berichten en de planning nevenfuncties.
 • Je bereid overleggen voor in de vergaderapplicatie iBabs en bewaakt dat de stukken tijdig klaar staan;
 • Je organiseert en coördineert officiële bezoeken, ontvangsten en recepties voor het onderhouden van de bestuurlijke netwerken en politieke contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
 • Je adviseert en ondersteunt de burgemeester, tijdens zijn optreden als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, bij representatieve en protocollaire aangelegenheden.
 • Je voert activiteiten uit ten behoeve van de profilering van de gemeente en de burgemeester;
 • Je werkt hierin nauw samen met de communicatieadviseur.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je bent een energieke persoonlijkheid, proactief, integer en toegewijd;
 • Je bent organisatiesensitief: je ziet snel waar knelpunten dreigen te ontstaan, welke belangen er spelen en wie je wanneer moet betrekken bij een vraagstuk. Jouw gevoel en oog voor detail zijn goed ontwikkeld;
 • Je bent een bewezen talent op het gebied van representatie en protocol;
 • Je spreekt makkelijk anderen aan op een natuurlijke manier;
 • Je hebt een ruime ervaring met secretariële werkzaamheden als bestuurssecretaresse of directiesecretaresse voor raden van bestuur;
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je ben in staat overzicht te houden en kunt uitstekend prioriteren;

Over Uithoorn

Met ruim 50 collega's werken we aan een aantrekkelijke leefgemeenschap in Uithoorn, met ruim en groen wonen en grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt het beste van twee werelden. Daarbij zijn we oprecht, sensitief, transparant, verbindend, integraal en werken we op basis van vertrouwen. Alles in onze organisatie is erop gericht dat het bestuur de gewenste

maatschappelijke effecten voor haar inwoners, ondernemers en organisaties kan bereiken.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 7, maximaal € 3145,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Bij de gemeente Uithoorn kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket.

Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra

verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 3 augustus 2020 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Peter Rip, afdelingshoofd Organiseren, telefoonnummer 0297-513245.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

20 sollicitaties
0 views


10-07-2020 Gemeente Uithoorn
Secretaresse van de burgemeester m/v

Je plek in de organisatie

De secretaresse van de burgemeester ondersteunt de burgemeester bij de uitvoering van zijn werkzaamheden door het uitvoeren van secretariële taken en het faciliteren van de formele bijeenkomsten en de protocollen. Je bent onderdeel van een team samen met het bestuurssecretariaat waar je collegiaal mee samenwerkt en taken uitvoert op meerdere terreinen.

De functie kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit en zelfstandigheid

Je werkzaamheden

Je takenpakket in deze veelzijdige functie ziet er als volgt uit:

 • Je bent verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning waaronder agendabeheer, beheer van in- en uitgaande berichten en de planning nevenfuncties.
 • Je bereid overleggen voor in de vergaderapplicatie iBabs en bewaakt dat de stukken tijdig klaar staan;
 • Je organiseert en coördineert officiële bezoeken, ontvangsten en recepties voor het onderhouden van de bestuurlijke netwerken en politieke contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
 • Je adviseert en ondersteunt de burgemeester, tijdens zijn optreden als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, bij representatieve en protocollaire aangelegenheden.
 • Je voert activiteiten uit ten behoeve van de profilering van de gemeente en de burgemeester;
 • Je werkt hierin nauw samen met de communicatieadviseur.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je bent een energieke persoonlijkheid, proactief, integer en toegewijd;
 • Je bent organisatiesensitief: je ziet snel waar knelpunten dreigen te ontstaan, welke belangen er spelen en wie je wanneer moet betrekken bij een vraagstuk. Jouw gevoel en oog voor detail zijn goed ontwikkeld;
 • Je bent een bewezen talent op het gebied van representatie en protocol;
 • Je spreekt makkelijk anderen aan op een natuurlijke manier;
 • Je hebt een ruime ervaring met secretariële werkzaamheden als bestuurssecretaresse of directiesecretaresse voor raden van bestuur;
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je ben in staat overzicht te houden en kunt uitstekend prioriteren;

Over Uithoorn

Met ruim 50 collega's werken we aan een aantrekkelijke leefgemeenschap in Uithoorn, met ruim en groen wonen en grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt het beste van twee werelden. Daarbij zijn we oprecht, sensitief, transparant, verbindend, integraal en werken we op basis van vertrouwen. Alles in onze organisatie is erop gericht dat het bestuur de gewenste

maatschappelijke effecten voor haar inwoners, ondernemers en organisaties kan bereiken.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 7, maximaal € 3145,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Bij de gemeente Uithoorn kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket.

Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra

verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 3 augustus 2020 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Peter Rip, afdelingshoofd Organiseren, telefoonnummer 0297-513245.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

33 sollicitaties
504 views


10-07-2020 Gemeente Uithoorn