Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Strategisch beleidsadviseur zorg en veiligheid

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij de afdeling Samenleving van de gemeente Uithoorn. De afdeling Samenleving houdt zich onder meer bezig met de transitie en de transformatie van het sociale domein, regie in complexe sociale en veiligheidscasussen en openbare orde en veiligheid.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke en resultaatgerichte collega die zich voor 36 uur per week bezig wil houden met de verdere ontwikkeling van sociale veiligheid.

Als strategisch beleidsadviseur zorg en veiligheid werk je op het snijvlak van zorg en veiligheid en leg je de verbinding tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Vanuit ons integraal veiligheidsbeleid ontwikkel je, in samenhang met het Meldpunt Zorg en Overlast, het Sociaal Team en complexe sociale veiligheidscasuïstiek (waaronder Top 1.000), beleid voor de aanpak van complexe sociale veiligheidsvraagstukken zoals personen met verward gedrag, jeugdoverlast en criminaliteit en (extreme) woonoverlast. Je denkt mee met de uitvoering, ondersteunt hen met raad en daad, je weet de AVG toe te passen en ontwerpt werkprocessen.

Je adviseert en ondersteunt de burgemeester en de wethouder zorg in hun lokale en regionale rol in deze veiligheidsvraagstukken.

Je bent aanspreekpunt en accounthouder in een breed netwerk van veiligheidspartners en zorg- en welzijnsorganisaties. Namens de collega's van de Amstellandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) neem je deel aan verschillende regionale overleggen en werkgroepen.

Kortom het als adviseur Veiligheid en Zorg ben je spin in een breed web van interne en externe partners. Je laveert soepel tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en weet je weg van inwoner tot burgemeester.

Als strategisch beleidsadviseur Zorg en Veiligheid zijn je taken:

 • verantwoordelijk voor het in samenhang met andere beleidsterreinen ontwikkelen van beleid op het terrein van veiligheid en zorg
 • je signaleert trends en ontwikkelingen, verricht onderzoek, leidt projecten en vertaalt ontwikkelingen in (beleids)voorstellen en programma's;
 • je verzorgt afstemming en evaluatie van beleid op effect en doelmatigheid;
 • je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert verbetervoorstellen;
 • je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk en initieert en bevordert samenwerking. Je zoekt en creëert intern en extern draagvlak voor beleidsstrategieën;
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd management en bestuur over de ontwikkelingen van jouw dossiers en betrekt indien nodig in overleg met het bestuur de gemeenteraad hierbij;
 • je bent als programmatrekker van het deelprogramma sociale veiligheid intern en extern het eerste aanspreekpunt voor het deelprogramma en voert daarop regie;
 • je levert input aan voor de P & C cyclus en je houdt zicht en grip op financiële ontwikkelingen;
 • je vervult de rol van procesregisseur voor het Meldpunt Zorg en Overlast;
 • je bent accounthouder voor het specialistische jongerenwerk en buurtbemiddeling;
 • je draait mee in het regionale piket Openbare Orde en Veiligheid.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt een relevant hbo diploma, hbo werk- en denkniveau en een brede oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen en openbare orde en veiligheid, sociale veiligheid in het bijzonder;
 • je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een gemeente;
 • je beschikt over visie en hebt kennis met betrekking tot zorg en veiligheid;
 • je bent een stevige en overtuigende persoonlijkheid die handelt vanuit concrete doelen en die vasthoudend is bij het behalen daarvan;
 • je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om integraal te werken en om verschillende rollen te kunnen uitvoeren: je bent analytisch sterk maar ook een 'doener', je kan snel schakelen tussen onderwerpen en niveaus, bent gericht op samenwerken, neemt initiatief, bent resultaatgericht, laat creativiteit zien, bent innovatief op inhoud, je durft grenzen op te zoeken en je hebt een heldere schrijfstijl;
 • je vindt snel je weg in relevante netwerken, legt verbindingen en bouwt relaties verder uit;
 • je beschikt over uitstekende politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • je bent flexibel in tijd en inzet en weet je eigen grenzen goed te bewaken;
 • je kunt relativeren en je beschikt over een gezonde dosis gevoel voor humor.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is op dit moment nog gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur), maar zal naar verwachting op korte termijn gewaardeerd worden op schaalniveau 11.

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 14 april door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving,

telefoonnummer 06 12311797.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
152 views


04-04-2019 Gemeente Uithoorn
Armoederegisseur

Over de gemeente UIthoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

Je plek in de organisatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, doortastende en resultaatgerichte collega die zich voor 32-36 uur per week wil inzetten voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma armoede en schulden 2019-2022 in de gemeente Uithoorn. Je bent een stevige persoonlijkheid die de gemeente Uithoorn sociaal sterker wil maken.

Je komt als regisseur in dienst bij de gemeente Uithoorn op de beleidsafdeling Samenleving. De gemeente Uithoorn geeft opdracht voor de uitvoering van beleid aan Duo+ en ketenpartners.

Je werkzaamheden

De taak van de armoederegisseur is om samen met de in- en externe partners de aanpak van armoede en schulden aan te jagen en te verdiepen.

Je regisseert de uitvoering van het beleidsplan 'De touwtjes aan elkaar knopen 2019 - 2022'. In dit plan is een uitvoeringsprogramma opgenomen met acties en projecten die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast ben je kritisch op bestaande procedures en werkwijzen, zoals vereenvoudigen van aanvraagprocedures en het verbeteren van de toegang ook wanneer hiervoor nog geen concrete actie in het uitvoeringsprogramma staat beschreven. Voor de uitvoering van dit programma is een projectorganisatie in het leven geroepen die je aanstuurt. De uitvoering van het programma wordt door jou aangejaagd en gemonitord. Hierover rapporteer je aan de verantwoordelijk wethouder, verzorg je de terugkoppeling aan de gemeenteraad en lever je input voor de P&C cyclus.

Je initieert deelprojecten en treedt op als trekker en aanjager ervan.

Je werkt bij de uitvoering van het programma samen met de beleidsadviseur voor armoede en schuldhulpverlening. Ook werk je nauw samen met collega's op andere beleidsterreinen zoals Wmo, gezondheid en jeugd.

Daarnaast heb je een belangrijke rol in de samenwerking met onze uitvoeringsorganisatie Duo+. Schuldhulpverlening en de minimaregelingen worden door Duo+ uitgevoerd. Daarnaast voeren zij voor de gemeente ook het sociaal loket uit, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo.

Je zorgt ervoor dat het onderwerp (armoede en schulden) op de agenda blijft binnen de gemeente; ambtelijk en bestuurlijk. Maar ook bij de in- en externe samenwerkingspartners. Je maakt het onderwerp bespreekbaar, signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan.

Je gaat actief op zoek naar nieuwe partners om mee samen te werken die een rol kunnen spelen in de aanpak van armoede en schulden in de gemeente Uithoorn. Je legt verbindingen en je stimuleert samenwerking binnen het netwerk van professionele en vrijwillige organisaties die ondersteuning leveren aan armoede en schuldhulpverlening.

Je zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent en blijft van de ontwikkelingen op dit beleidsterrein. Zoals het landelijke ondersteuningsprogramma 'Schouders Eronder', maar ook de ontwikkelingen via Divosa, Nibud en het NVVK.

Verder neem je het initiatief tot het organiseren en/of faciliteren van een armoedeplatform (een opgave uit het uitvoeringsprogramma) en netwerkbijeenkomsten.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je hebt ervaring in het samenwerken met maatschappelijke organisatie en samenwerkingstrajecten;
 • je hebt ervaring in het gemeentelijke domein van armoede en schuldhulpverlening;
 • je bent gericht op samenwerking;
 • je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken
 • je bent besluitvaardig;
 • je weet anderen te binden en te enthousiasmeren;
 • je hebt een visie op integraal werken en hoe verbindingen met andere beleidsterreinen gelegd kunnen worden;
 • affiniteit met en kennis van financiën, monitoren en sturen in het sociaal domein;
 • gezonde dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor;
 • je hebt een goede politieke antenne.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 11 maximaal € 4.859,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met de intentie tot een verlenging voor één jaar.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 11 maart 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Eelco Tinga, afdelingshoofd van de afdeling Samenleving, telefoonnummer 06-12311797.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
314 views


26-02-2019 Gemeente Uithoorn
Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die zich voor 24- 32 uur per week wil bezighouden met het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Uithoorn.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij het team Samenleving van de gemeente Uithoorn. Het team houdt zich onder andere bezig met de transitie en de transformatie van het Sociale Domein. De gemeenteraad van Uithoorn heeft een aantal ambitieuze besluiten genomen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Te denken valt aan nieuwbouw Scheg en Buurtnest, een nieuwe multifunctionele accommodatie en gymzaal in Thamerdal en een voorstel voor een derde sporthal en zwembad. Bovendien spelen er allerlei vragen rondom maatschappelijk vastgoed en onderwijsaccommodaties. In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt ingezet op het combineren van beleidsterreinen om deze te versterken en de uitvoering hiervan efficiënter te laten verlopen.

Je werkzaamheden

De werkzaamheden vallen deels onder het gebied van Welzijn en deels onder het gebied van de Wmo.

 • Je bent opdrachtgever richting de afdeling Vastgoed en weet de benoemde maatschappelijke effecten binnen het programma Samenleving te bereiken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de volgende beleidsgebieden: sportaccomodaties (beheersmatig), maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting.
 • Opstellen leerlingenprognoses onderwijs en vertaling naar ruimtebehoefte.
 • Je stelt een accomodatiebeleid- en huisvestingsplan op.
 • Je bent intern projectleider vanuit Samenleving voor de volgende onderwerpen: MFA Thamerdal, Scheg en nieuw Buurtnest, 3e sporthal, onderzoek zwembad, kinderboerderij, jongerenontmoetingsplek, onderwijshuisvesting en overige voorkomende projecten met maatschappelijke functie in openbare
 • ruimte.
 • Ten aanzien van jouw beleidsterreinen lever je input aan voor de P&C-cyclus.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je hebt minstens vijf jaar werkervaring in soortgelijke functies;
 • je signaleert ontwikkelingen op het gebied van bovengenoemde beleidsdomeinen en legt dwarsverbanden met andere beleidsterreinen;
 • je werkt onder andere nauw samen met je collega-beleidsadviseurs in het sociaal domein en vertegenwoordigers van diverse organisaties;
 • je toont initiatief en houdt deadlines in de gaten;
 • je bent klantgericht, politiek sensitief en communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je bent in staat om processen op elkaar af te stemmen en samenwerking tussen partijen te realiseren;
 • je bent financieel en administratief goed onderlegd.

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 26 januari 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 06-12311797.

Werken bij de Overheid

4 sollicitaties
0 views


10-01-2019 Gemeente Uithoorn
Strategisch beleidsadviseur Jeugd

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die zich voor 36 uur per week bezig wil houden met het jeugdbeleid.

Je plek in de organisatie

Je komt in dienst bij de gemeente Uithoorn op de beleidsafdeling Samenleving als allround adviseur. De gemeente Uithoorn geeft opdracht voor de uitvoering van beleid aan Duo+ en ketenpartners. Als opdrachtgever weet jij de juiste modus te vinden in de samenwerking met de uitvoering, met inachtneming van ieders taak, rol en verantwoordelijkheid.

Je werkzaamheden

Als strategisch beleidsadviseur Jeugd zijn je taken:

 • je vervult een actieve rol om vanuit jouw dossier, en vanuit een integrale kijk, een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het sociaal domein. Daarbij werk je nauw samen met de collega's die werkzaam zijn op het gebied van Wmo, Participatiewet, onderwijs en veiligheid;
 • je legt de verbinding tussen de specialistische jeugdhulp en preventie;
 • je werkt veelvuldig samen met de coördinator van het Sociaal Team Uithoorn en de adviseur van het Sociaal Loket Duo+ om de lokale en regionale uitgangspunten te vertalen naar de uitvoering, de ontwikkelingen te volgen en bij te sturen als dat nodig is;
 • je treedt op als accounthouder richting aanbieders of andere partners, zowel in periodieke overleggen of bij opschaling vanuit de uitvoering;
 • in de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland/ Zaanstreek-Waterland neem je een stevige positie in en vertegenwoordigt hierin de eigen en/of andere gemeenten. Hierin zoek je de samenwerking op met andere gemeenten, in het bijzonder de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel;
 • samen met verwijzers, aanbieders en gecertificeerde instellingen geef je het jeugdhulpstelsel vorm en werk je aan doorontwikkeling. Je ziet er op toe dat de regionale ontwikkelingen aansluiten op de lokale uitgangspunten en vice versa;
 • je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen van jouw dossiers aan de wethouder, college en gemeenteraad;
 • je houdt zicht en grip op de financiële ontwikkelingen en hebt kennis van begroten in het kader van de planning en control cyclus.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je hebt minimaal vijf jaar werkervaring bij een gemeente, actuele kennis over de jeugdwet is een pré;
 • je hebt affiniteit met en kennis van financiën, monitoren en sturen in het sociaal domein;
 • je bent initiatiefrijk, resultaatgericht en beschikt over een goede dosis overtuigingskracht waarbij je anderen weet te enthousiasmeren;
 • je hebt een visie op integraal werken en de wijze waarop vanuit dit dossier de verbindingen met andere beleidsterreinen gelegd kan worden;
 • je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 1 januari 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Valerie van den Berg, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 06- 44354340.

Gemeentebanen

12 sollicitaties
273 views


18-12-2018 Gemeente Uithoorn