Logo Gemeente Uithoorn

Vacatures geplaatst door Gemeente Uithoorn

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Uithoorn.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die zich voor 24- 32 uur per week wil bezighouden met het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Uithoorn.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij het team Samenleving van de gemeente Uithoorn. Het team houdt zich onder andere bezig met de transitie en de transformatie van het Sociale Domein. De gemeenteraad van Uithoorn heeft een aantal ambitieuze besluiten genomen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Te denken valt aan nieuwbouw Scheg en Buurtnest, een nieuwe multifunctionele accommodatie en gymzaal in Thamerdal en een voorstel voor een derde sporthal en zwembad. Bovendien spelen er allerlei vragen rondom maatschappelijk vastgoed en onderwijsaccommodaties. In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt ingezet op het combineren van beleidsterreinen om deze te versterken en de uitvoering hiervan efficiënter te laten verlopen.

Je werkzaamheden

De werkzaamheden vallen deels onder het gebied van Welzijn en deels onder het gebied van de Wmo.

 • Je bent opdrachtgever richting de afdeling Vastgoed en weet de benoemde maatschappelijke effecten binnen het programma Samenleving te bereiken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de volgende beleidsgebieden: sportaccomodaties (beheersmatig), maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting.
 • Opstellen leerlingenprognoses onderwijs en vertaling naar ruimtebehoefte.
 • Je stelt een accomodatiebeleid- en huisvestingsplan op.
 • Je bent intern projectleider vanuit Samenleving voor de volgende onderwerpen: MFA Thamerdal, Scheg en nieuw Buurtnest, 3e sporthal, onderzoek zwembad, kinderboerderij, jongerenontmoetingsplek, onderwijshuisvesting en overige voorkomende projecten met maatschappelijke functie in openbare
 • ruimte.
 • Ten aanzien van jouw beleidsterreinen lever je input aan voor de P&C-cyclus.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je hebt minstens vijf jaar werkervaring in soortgelijke functies;
 • je signaleert ontwikkelingen op het gebied van bovengenoemde beleidsdomeinen en legt dwarsverbanden met andere beleidsterreinen;
 • je werkt onder andere nauw samen met je collega-beleidsadviseurs in het sociaal domein en vertegenwoordigers van diverse organisaties;
 • je toont initiatief en houdt deadlines in de gaten;
 • je bent klantgericht, politiek sensitief en communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je bent in staat om processen op elkaar af te stemmen en samenwerking tussen partijen te realiseren;
 • je bent financieel en administratief goed onderlegd.

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 26 januari 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 06-12311797.

Werken bij de Overheid

4 sollicitaties

0 views


10-01-2019 Gemeente Uithoorn


Strategisch beleidsadviseur Jeugd

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die zich voor 36 uur per week bezig wil houden met het jeugdbeleid.

Je plek in de organisatie

Je komt in dienst bij de gemeente Uithoorn op de beleidsafdeling Samenleving als allround adviseur. De gemeente Uithoorn geeft opdracht voor de uitvoering van beleid aan Duo+ en ketenpartners. Als opdrachtgever weet jij de juiste modus te vinden in de samenwerking met de uitvoering, met inachtneming van ieders taak, rol en verantwoordelijkheid.

Je werkzaamheden

Als strategisch beleidsadviseur Jeugd zijn je taken:

 • je vervult een actieve rol om vanuit jouw dossier, en vanuit een integrale kijk, een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het sociaal domein. Daarbij werk je nauw samen met de collega's die werkzaam zijn op het gebied van Wmo, Participatiewet, onderwijs en veiligheid;
 • je legt de verbinding tussen de specialistische jeugdhulp en preventie;
 • je werkt veelvuldig samen met de coördinator van het Sociaal Team Uithoorn en de adviseur van het Sociaal Loket Duo+ om de lokale en regionale uitgangspunten te vertalen naar de uitvoering, de ontwikkelingen te volgen en bij te sturen als dat nodig is;
 • je treedt op als accounthouder richting aanbieders of andere partners, zowel in periodieke overleggen of bij opschaling vanuit de uitvoering;
 • in de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland/ Zaanstreek-Waterland neem je een stevige positie in en vertegenwoordigt hierin de eigen en/of andere gemeenten. Hierin zoek je de samenwerking op met andere gemeenten, in het bijzonder de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel;
 • samen met verwijzers, aanbieders en gecertificeerde instellingen geef je het jeugdhulpstelsel vorm en werk je aan doorontwikkeling. Je ziet er op toe dat de regionale ontwikkelingen aansluiten op de lokale uitgangspunten en vice versa;
 • je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen van jouw dossiers aan de wethouder, college en gemeenteraad;
 • je houdt zicht en grip op de financiële ontwikkelingen en hebt kennis van begroten in het kader van de planning en control cyclus.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je hebt minimaal vijf jaar werkervaring bij een gemeente, actuele kennis over de jeugdwet is een pré;
 • je hebt affiniteit met en kennis van financiën, monitoren en sturen in het sociaal domein;
 • je bent initiatiefrijk, resultaatgericht en beschikt over een goede dosis overtuigingskracht waarbij je anderen weet te enthousiasmeren;
 • je hebt een visie op integraal werken en de wijze waarop vanuit dit dossier de verbindingen met andere beleidsterreinen gelegd kan worden;
 • je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 1 januari 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Valerie van den Berg, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 06- 44354340.

Gemeentebanen

12 sollicitaties

273 views


18-12-2018 Gemeente Uithoorn


Beleidsadviseur welzijn en Wmo

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij team Samenleving van de gemeente Uithoorn. Het team houdt zich bezig met de transitie en de transformatie van het Sociale Domein. Het doel van de decentralisaties is om burgers zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij en ze zo lang mogelijk veilig en zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen en functioneren. Wij zoeken iemand die met enthousiasme, resultaatgericht zich gaat inzetten om de transformatie van de Wmo en de lokale welzijnspartijen verder vorm te geven.

Je werkzaamheden

De werkzaamheden vallen deels onder het gebied van welzijn en deels onder het gebied van de Wmo.

 • Je bent accounthouder voor Uithoorn voor elkaar.
 • Je beoordeelt subsidie-aanvragen en stelt deze vast.
 • Je ontwikkelt het beleid ten aanzien van mantelzorg en vrijwilligers.
 • Je bent beleidsmedewerker voor jongeren op gezond gewicht (JOGG).
 • Je ontwikkelt beleid op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen
 • (inclusief dementie).
 • Je onderhoudt contacten met relevante instellingen.
 • Je update verordeningen en beleidsregels.
 • Ten aanzien van jouw beleidsterreinen lever je input aan voor de P&C-cyclus.
 • Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van de Wmo en het welzijnsbeleid en legt dwarsverbanden met andere beleidsterreinen.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • je bent een stevige adviseur met teamplayerskwaliteiten;
 • je toont initiatief en houdt deadlines in de gaten;
 • je beschikt over een gezond relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor;
 • je bent in staat om processen op elkaar af te stemmen en samenwerking tussen partijen te realiseren. Je bent in staat om hiervoor ideeën te ontwikkelen, initiatief te nemen, overtuigingskracht te tonen en vasthoudend te zijn. Belangrijk hierbij is om anderen te kunnen stimuleren om in actie te komen en verhoudingen tussen partijen niet uit het oog te verliezen.

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 1 januari 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan Valerie van den Berg, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 0297-513125.

Gemeentebanen

9 sollicitaties

116 views


18-12-2018 Gemeente Uithoorn


Beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die zich voor 24- 32 uur per week wil bezighouden met het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Uithoorn.

Je plek in de organisatie

Je komt te werken bij het team Samenleving van de gemeente Uithoorn. Het team houdt zich onder andere bezig met de transitie en de transformatie van het Sociale Domein. De gemeenteraad van Uithoorn heeft een aantal ambitieuze besluiten genomen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Te denken valt aan nieuwbouw Scheg en Buurtnest, een nieuwe multifunctionele accommodatie en gymzaal in Thamerdal en een voorstel voor een derde sporthal en zwembad. Bovendien spelen er allerlei vragen rondom maatschappelijk vastgoed en onderwijsaccommodaties. In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt ingezet op het combineren van beleidsterreinen om deze te versterken en de uitvoering hiervan efficiënter te laten verlopen.

Je werkzaamheden

De werkzaamheden vallen deels onder het gebied van Welzijn en deels onder het gebied van de Wmo.

 • Je bent opdrachtgever richting de afdeling Vastgoed en weet de benoemde maatschappelijke effecten binnen het programma Samenleving te bereiken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de volgende beleidsgebieden: sportaccomodaties (beheersmatig), maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting.
 • Opstellen leerlingenprognoses onderwijs en vertaling naar ruimtebehoefte.
 • Je stelt een accomodatiebeleid- en huisvestingsplan op.
 • Je bent intern projectleider vanuit Samenleving voor de volgende onderwerpen: MFA Thamerdal, Scheg en nieuw Buurtnest, 3e sporthal, onderzoek zwembad, kinderboerderij, jongerenontmoetingsplek, onderwijshuisvesting en overige voorkomende projecten met maatschappelijke functie in openbare
 • ruimte.
 • Ten aanzien van jouw beleidsterreinen lever je input aan voor de P&C-cyclus.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • je hebt minstens vijf jaar werkervaring in soortgelijke functies;
 • je signaleert ontwikkelingen op het gebied van bovengenoemde beleidsdomeinen en legt dwarsverbanden met andere beleidsterreinen;
 • je werkt onder andere nauw samen met je collega-beleidsadviseurs in het sociaal domein en vertegenwoordigers van diverse organisaties;
 • je toont initiatief en houdt deadlines in de gaten;
 • je bent klantgericht, politiek sensitief en communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je bent in staat om processen op elkaar af te stemmen en samenwerking tussen partijen te realiseren;
 • je bent financieel en administratief goed onderlegd.

Over de gemeente Uithoorn

Met bijna 30.000 inwoners is Uithoorn een mooie gemeente die onder de rook van Amsterdam te maken heeft met grootstedelijke opgaven. Uithoorn ligt in de zuidoosthoek van de provincie Noord-Holland aan de rivier de Amstel en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke en actieve woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt daarmee het beste van twee werelden.

De gemeentelijke organisatie is compact en richt zich op strategie, beleid en regie. De cultuur binnen de organisatie is informeel, zakelijk en sociaal en is erop gericht het college optimale bestuurskracht te geven. Daarbij zijn de uitvoerende taken sinds 1 januari 2016 ondergebracht in Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ons aanbod

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10 maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Het betreft een tijdelijke functie van één jaar met uitzicht op vast.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 26 januari 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan Eelco Tinga, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 06-12311797.

Gemeentebanen

12 sollicitaties

256 views


18-12-2018 Gemeente Uithoorn


Transformatieregisseur koersprogramma sociaal domein

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte collega die zich voor 24 uur per week wil bezighouden met het opstellen van het koersprogramma sociaal domein.

Je komt te werken bij de gemeente Uithoorn op de beleidsafdeling Samenleving als transformatieregisseur. De gemeente Uithoorn geeft opdracht voor de uitvoering van beleid aan DUO+ en ketenpartners. Als opdrachtgever weet jij de juiste modus te vinden in de samenwerking met de uitvoering, met inachtneming van ieders taak, rol en verantwoordelijkheid.

Achtergrond/context

Het college heeft het uitvoeringsprogramma (cup) voor de gemeente vastgesteld waarin de beoogde maatschappelijke effecten zijn genoemd en daarbij horende opgaven. T.a.v. het sociaal domein vraagt dit om een nadere uitwerking, waarbij concrete kaders en uitgangspunten worden vastgesteld om deze maatschappelijke effecten te kunnen bereiken. Dit vloeit voort uit de transformatiegedachte; naast alleen het uitvoeren van de wettelijke taken rondom zorg en ondersteuning aan onze inwoners, willen we ook structureel, en in onderlinge samenhang, een verandering teweeg brengen die ten goede komt aan de Uithoornse samenleving. Daarom is het nodig om een nieuw koersprogramma sociaal domein op te stellen waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de transformatie en integraliteit.

Naast de uitvoering van de 'going concern' taken willen we richting bepalen. Het koersprogramma zal daarom niet een alles omvattend document zijn waarin elke (wettelijke) taak per domein is omschreven, zoals in het oude koersprogramma het geval was. We richten ons op de meest relevante maatschappelijke thema's. Deze zullen voortkomen uit domein-overstijgende problematiek en kenmerkt zich door de behoefte van een integrale aanpak. Integraliteit, maar ook innovatie, realistisch perspectief en slagkracht zijn de sleutelwoorden die horen bij het nieuwe koersprogramma. De focus wordt hierbij gelegd op uitbreiding van preventie, al dan niet in samenwerking met het voorveld, grip op kosten en uitvoering van de opgaven zoals opgenomen in het cup.

Om te komen tot deze thema's is het nodig een analyse uit te voeren van de huidige situatie (is al deels in beeld gebracht), moeten gesprekken gevoerd worden tussen de domeinen en afstemming worden gevonden met uitvoerende partijen (intern en extern), beleidsmedewerkers en bestuur. Daarnaast vraagt het om een uitwerking van de thema's en het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van concrete uitvoering. Tot slot moet rekening gehouden worden met het kunnen monitoren van de beoogde maatschappelijk effecten.

Het gaat hier om een domein-overstijgend programma dat het beste vanuit een projectstructuur kan worden aangevlogen. Hiervoor wordt een transformatieregisseur aangesteld om het project te leiden en verantwoordelijk is voor de tot stand brengen van het koersprogramma, het opstellen van plannen van aanpak en, eventueel, de implementatie hiervan.

De opdracht is opgeknipt in twee fasen, te weten een fase waarin de koers wordt bepaald en een fase waarin de nadruk ligt op de implementatie van de koers. In eerste aanleg zoeken wij iemand voor fase 1. Afhankelijk van het resultaat uit fase 1, volgt de implementatiefase (fase 2). Het uitgangspunt is om binnen 1 jaar het koersprogramma vast te stellen.

Je werkzaamheden

Fase 1: Tot stand brengen van het Koersprogramma Sociaal Domein:

 • is verantwoordelijk voor het tot stand brengen, begeleiden en bewaken van het proces om te komen tot een nieuw Koersprogramma Sociaal Domein voor de gemeente Uithoorn;
 • treedt hierin op als projectleider en is voorzitter van de projectgroep, bestaande uit drie strategisch beleidsmedewerkers met aandachtsgebieden Jeugd, Participatiewet en Wmo;
 • haalt op, zowel intern als extern, bespreekt en legt nieuwe ideeën voor aan projectgroepleden, beleidsmedewerkers en uitvoering;
 • is verantwoordelijk voor het uiteindelijk schrijven van het Koersprogramma Sociaal Domein met input van de projectgroep. Nadrukkelijk maakt uitvoerbaarheid integraal onderdeel uit van het op te stellen Koersprogramma. Dit dient in ieder geval uit te monden in handvatten voor een visie, missie en werkwijze voor de afdeling Samenleving, de beleidsafdeling die zich bezighoudt met het Sociaal Domein;
 • legt verantwoording af aan de projectgroep en aan het afdelingshoofd Samenleving.

Fase 2: Implementatie van de acties uit het opgestelde koersprogramma Sociaal Domein.

Afhankelijk van de voortgang en besluitvorming van fase 1, zal het nieuwe koersprogramma ook daadwerkelijk moeten worden geïmplementeerd. Bij de totstandkoming van de nieuwe koers is reeds nadrukkelijk rekening gehouden met de uitvoerbaarheid daarvan. Dit betekent dat in deze fase de volgende taken dienen te worden verricht:

 • in samenspraak met de beleidsmedewerkers en uitvoeringspartijen worden de doelstellingen van het koersprogramma vertaald naar plannen van aanpak.
 • plannen van aanpak worden onder leiding van de transformatieregisseur geïmplementeerd in de uitvoering.
 • is verantwoordelijk voor het operationele deel van de transformatie. Dit betekent dat er een stabiele infrastructuur wordt neergezet in lijn met het nieuwe koersprogramma. Interne en externe stakeholders zetten zich in voor de opgaven en zijn complementair aan elkaar. De interne werkprocessen zijn afgestemd en dienend aan deze opgaven. Gemeenten en partijen zijn in staat om het gezamenlijke resultaat van hun inspanningen op de opgaven zichtbaar te maken en adequaat bij te sturen waar nodig. Dit resulteert in effectieve preventie en afschaling en een positieve waardering door alle betrokkenen.

Je profiel

 • minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • minstens 5 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van veranderprocessen met in- én externe stakeholders bij een gemeente;
 • heeft een visie op het integraal werken en kan dit overbrengen naar beleid en uitvoering;
 • beschikt over goede gespreksvaardigheden om gesprekken aan te gaan met uitvoerende partijen binnen het sociaal domein, bestuurders en gemeente ten einde ook hun input mee te nemen in het plan;
 • is in staat om breder te kijken dan het sociaal domein en kan hierdoor beleidsvelden met elkaar verbinden;
 • is onafhankelijk en innovatief op inhoud en proces en durft daarin grenzen op te zoeken;
 • beschikt over politieke sensitiviteit;
 • aantoonbare ervaring met projectmatig werken/ procesmanagement; je bent in staat een ondersteunende structuur neer te zetten en de regie te behouden;
 • gezonde dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Over de gemeente Uithoorn

In het waterrijke gebied ten zuiden van Amsterdam en Amstelveen ligt Uithoorn. Gelegen langs de oevers van de Amstel, waar in de zomer recreanten genieten van de nieuwe passantenhaven en terrassen langs de Waterlijn. Uithoorn ligt centraal, de woningen zijn nog relatief betaalbaar en er zijn veel voorzieningen voor onze inwoners. De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners, de gemeentelijke organisatie is klein en overzichtelijk en wordt ondersteund door de vele collega's die werkzaam zijn binnen Duo+, die veel taken voor ons uitvoert.

Ons aanbod:

De gemeente Uithoorn biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. De gemeente bied je een contract voor maximaal twee jaar (max. schaal 11). De functie kan ook op zzp basis worden ingevuld (uren in overleg) of via een detavast constructie, waarbij je het eerste half jaar via een payroll constructie wordt gedetacheerd.

Interesse?

Herken je jezelf hierin en ben jij geïnteresseerd?

Reageer dan voor 1 januari 2018 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Valerie van den Berg, afdelingshoofd Samenleving, telefoonnummer 06- 44 35 43 40.

Gemeentebanen

7 sollicitaties

77 views


18-12-2018 Gemeente Uithoorn