Logo Gemeente Diemen

Vacatures geplaatst door Gemeente Diemen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Diemen.

Laatste vacatures

Projectmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Wil je werken in een dynamische gemeente door als assistent van de projectmanagers een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van Diemen?

Over de gemeente Diemen

Diemen is een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer. Diemen is als explosieve groeigemeente continu in ontwikkeling. De komende jaren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd; die moeten leiden tot de bouw van meer dan 3000 woningen en de komst van diverse voorzieningen (scholen, sportaccommodaties e.d.). Het inwonertal zal naar verwachting tot meer dan 35.000 doorgroeien. Diemen is verhoudingsgewijs de snelst groeiende gemeente van Nederland! Het Team Projecten speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol.

Je plek in de organisatie

Wij zijn per direct op zoek naar een vlotte en ambitieuze medewerker (m/v) die de projectmanagers van Team Projecten ondersteunt. Het Team Projecten voert de regie over diverse grote fysieke projecten. Dat gebeurt volgens de werkwijze van het projectmatig werken: faseren en beheersen van projecten en aandacht geven aan communicatie met en participatie door bewoners en andere betrokkenen. Verder ondersteunt het team de gehele organisatie bij het projectmatig werken.

Je werkzaamheden

Als assistent van de projectmanagers:

 • Ondersteun je de projectmanager(s) bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten
 • Ben je aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie
 • Verstrek je procedurele en inhoudelijke informatie
 • Bereid je het bestuurlijke besluitvormingsproces voor
 • Draag je zorg voor het administratief/organisatorisch beheer van een project
 • Plan je vergaderingen en bijeenkomsten in, zorg je voor de organisatie hiervan en zorg je voor verslaglegging
 • Maak je voortgangsverslagen, rapportages etc.
 • Help je mee bij de organisatie van voorlichtings-, inspraak- en participatiebijeenkomsten (ook 's avonds).

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Hbo werk- en denkniveau
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Je bent analytisch ingesteld en een sociaal vaardige teamspeler
 • Je bent digitaal vaardig en hebt bij voorkeur ervaring met een planningsysteem zoals MS project
 • Dienstverlenende houding, zowel richting je collega's als naar bestuur en bewoners van Diemen
 • Je bent proactief, representatief, flexibel, initiatiefrijk en zelfstandig
 • Je bent stressbestendig

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk, in een snel groeiende gemeente. Zelfstandigheid, creativiteit en eigen initiatief wordt aangemoedigd. De functie is gewaardeerd op schaalniveau 8, met een maximaal salaris van € 3.376 bij een volledige werkweek (36 uur). Voor de functie wordt uitgegaan van minimaal 32 uur in de week, verdeeld over 4 of 5 dagen. Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en de mogelijkheid van toelagen.

De functie is voor de duur van één jaar met de intentie tot het aanbieden van een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hierin en ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór 16 september 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je meer informatie, bel dan met Linda Kleijbeuker, coördinator van Team Projecten, op het telefoonnummer (020) 31 44 888 of via linda.kleijbeuker@diemen.nl

28 sollicitaties
341 views


29-08-2019 Gemeente Diemen
Beleidsmedewerker Wonen

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamisch dorp dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen een zeer goed bereikbare gemeente, ook met het openbaar vervoer.

Diemen is als groeigemeente continue in ontwikkeling. De komende jaren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd, die moeten leiden tot de bouw van meer dan 3000 woningen en de komst van diverse voorzieningen. Het inwonertal zal naar verwachting tot meer dan 35.000 doorgroeien. De gemeente Diemen vervult op het beleidsterrein wonen een actieve en initiërende rol. In 2018 is een nieuwe woonvisie vastgesteld, waarin een duidelijke ambitie op het gebied van wonen is geformuleerd.

De ambtelijke organisatie van Diemen bestaat uit vier afdelingen waarvan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling er één is. Voor de diverse bedrijfsvoeringstaken maakt Diemen gebruik van het samenwerkingsverband Duo+ (een samenwerking tussen de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel).

Binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling verzorgt het Team Ruimtelijk Beleid de beleidsadvisering op een groot aantal beleidsvelden in het fysieke domein (o.a. stedenbouw, verkeer, wonen, economische zaken, ruimtelijke ordening, milieu, natuur en recreatie).

In de gemeentelijke organisatie is formatie voor twee beleidsmedewerkers wonen. Er is bewust gekozen voor een beleidsmedewerker wonen in het sociaal domein (Team Samenleving Beleid) en een beleidsmedewerker wonen in het ruimtelijk domein (Team Ruimtelijke Beleid).

Er is een heldere taakverdeling tussen de twee beleidsmedewerkers wonen, maar bij een aantal onderwerpen, zoals het maken van prestatieafspraken met corporaties, trekken zij samen op. Deze vacature betreft de beleidsmedewerker wonen binnen het Team Ruimtelijk Beleid.

Je plek in de organisatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken collega die zich voor (gemiddeld) 32 tot 36 uur per week wil bezighouden met het beleidsveld wonen. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als beleidsmedewerker wonen voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • Bestuurlijk en ambtelijke advisering over een breed aantal onderwerpen ten aanzien van wonen, zoals:
 • demografische ontwikkelingen
 • woningbouwprogrammering en plancapaciteit
 • Actief inzetten op het onderdeel "beheer woonruimtevoorraad" van de huisvestingsverordening:
 • invulling geven aan een vergunningenstelsel voor onttrekking, omzetting,

samenvoeging, woningvorming en splitsing

 • nader uitwerken van onderwerpen in beleidsregels voor o.a. toeristische

verhuur, woningdelen en kamerverhuur, woningvorming en splitsing

 • opzetten van een informatie- en communicatiecampagne over de regels voor

het gebruik van woonruimte

 • Deelname aan regionale samenwerking op het gebied van wonen:
 • belangen van de gemeente Diemen behartigen in regionale overleggen op

verschillende schaalniveaus

 • adviseren van de portefeuillehouder over regionale onderwerpen
 • uitvoeren van acties die voortkomen uit regionale samenwerking
 • Het voeren van overleg en het opstellen van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersvertegenwoordiging:
 • het initiëren en organiseren van de jaarlijkse cyclus voor prestatieafspraken
 • het toezicht op corporaties
 • het voorbereiden en opstellen van de prestatieafspraken
 • Het adviseren over en tot stand brengen van (juridische) instrumenten voor het reguleren van de woningmarkt, zoals de doelgroepenverordening, zelfbewoningsplicht en de starterslening.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding die relevant is voor een functie als beleidsmedewerker.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgebouwd op het gebied van wonen bij een overheidsorganisatie of bij een woningmarktpartij.
 • Je beschikt over een dienstverlenende houding, zowel naar je directe collega's, als naar het bestuur en de bewoners van Diemen. Je kunt als het moet op de voorgrond treden, maar weet ook op de achtergrond te opereren.
 • Je bent een representatief, flexibel, initiatiefrijk, zelfstandig persoon die gewend is om in een hectische omgeving te werken. Je bent stressbestendig.
 • Je communiceert helder, weet om te gaan met social media en leert snel met digitale werkprocessen om te gaan.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk in een dynamische werkomgeving waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.225 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en de mogelijkheid van toelagen.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hierin en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 13 september 2019 via onderstaand sollicitatieformulier.

Wil je eerst meer informatie? Dat kan telefonisch of per email bij de coördinator van Team Ruimtelijk Beleid, Peter van de Mortel (peter.van.de.mortel@diemen.nl) of de beleidsmedewerker wonen van Team Samenleving Beleid, Gerard Jager (gerard.jager@diemen.nl)

17 sollicitaties
367 views


22-08-2019 Gemeente Diemen
BRP specialist

Wil je bijdragen aan een excellente dienstverlening aan onze inwoners van Diemen en sta je in voor het waarborgen en mogelijk zelfs verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de BRP? Werk je graag samen in een compact, gezellig team, help je je collega's met de complexe vraagstukken die er soms zijn? En maakt het dan niet uit als je daarvoor even je eigen taak op dat moment moet onderbreken? Lees dan vooral verder!

Over de gemeente Diemen

De gemeente Diemen is een snelgroeiende gemeente met een dorps karakter onder de rook van Amsterdam. Het heeft nu bijna 30.000 inwoners, maar groeit de komende jaren naar 37.000. Die groei brengt met zich mee dat zowel de organisatie, als de inwoners flink in verandering zijn. We zijn als gemeente voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en willen dat een klant met een goed gevoel weg gaat. We maken onze dienstverlening persoonlijk en gaan tegelijkertijd mee in de ontwikkeling van de digitalisering.

Je plek in de organisatie

Als nieuwe collega ben je het gezicht van onze gemeente en ben je het aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instellingen voor het leveren van integrale informatie, advies, producten en diensten.

Je werkzaamheden

Het werkveld van burgerzaken is zeer complex. Je werkt in een team waarbij je breed inzetbaar bent. Je voert diverse taken uit die leiden tot mutaties in de BRP.

Jouw belangrijkste taken als BRP Specialist zijn:

 • Het beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten;
 • Het behandelen van 1e vestiging vanuit het buitenland;
 • PL-controle;
 • Het afnemen van een verklaring onder ede;
 • Het doorvoeren van complexe mutaties en het verwerken van correctieverzoeken.

Daarnaast registreer en bewaak je de werking van het pakket en beheers je de werkzaamheden ten behoeve van de kwaliteitsmonitor en los je de Baseline I en II fouten op. Je verricht werkzaamheden in het kader van de zelfevaluatie BRP. Je bent de vraagbaak voor je collega's. Je ondersteunt collega's op het gebied van de BRP en treedt op als kwaliteitsbewaker. Bovendien draag je zorg voor de controle en verwerking van de BAG berichten ten behoeve van de BAG. De werkzaamheden worden zowel aan de balie als in de backoffice verricht.

Je profiel

Als nieuwe collega ben je de oplossingsgerichte netwerker die kan luisteren, zich kan verplaatsen in vraagstukken van anderen en de verbinding weet te maken. Verder weet je van aanpakken, ben je doortastend en analytisch sterk. Je kunt je gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te halen. Je neemt verantwoordelijkheid voor acties van jezelf, van collega's en de organisatie. Je bent kwaliteit gericht en streeft hoge kwaliteitsnormen na, waarmee je bijdraagt aan voortdurende verbeteringen en borging van de kwaliteit. Je bent omgevingsbewust door op de hoogte te zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends. En je benut deze kennis ten behoeve van de organisatie. En je hebt ondernemerschap in je. Je signaleert kansen en mogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en producten en kunt daar vervolgens naar handelen.

Je bent een BRP Specialist met ruime kennis en ervaring bij burgerzaken en beschikt over:

 • Een diploma BA-BZ;
 • Kennis van personen- en familierecht en de wet BRP;
 • Kennis van nationaliteitswetgeving en van het Internationaal Privaatrecht;

Het werken op het cluster Burgerzaken is geen dag hetzelfde. Dit vraagt om flexibiliteit maar geeft je een uitdagende, leerzame en afwisselende functie.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 8, maximaal € 3.376,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Voor zeer goede en ervaren kandidaten is een toelage bespreekbaar. Bij de gemeente Diemen kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan vóór 2 september 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Richard Lancee, coördinator team Burgerzaken via telefoonnummer 06- 55253240. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Nancy Fielmich, senior adviseur P&O via telefoonnummer 06- 25661442.

Deze vacature staat zowel intern als extern vacant. Interne kandidaten krijgen voorrang in de procedure.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

16 sollicitaties
496 views


15-07-2019 Gemeente Diemen
Inspecteur milieu en bedrijven

Voor het team Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid zijn op zoek naar een gedreven collega die zich voor 36 uur per week wil bezighouden met het toezicht op het gebied van milieu, geluid, evenementen, drank- en horeca en Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Waar nodig leidt toezicht tot handhaving.

Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als inspecteur milieu en bedrijven ben je belast met:

 • toezicht op naleving van milieuwet- en regelgeving en het waar nodig overleg voeren hierover met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
 • toezicht op naleving van drank- en horecaregelgeving;
 • toezicht op uitvoering van milieuaspecten uit de APV;
 • het uitvoeren van geluidscontroles bij werken en evenementen;
 • controles op het gebied van het Digitaal Opkoopregister (DOR);
 • daar waar nodig handhaven van bovengenoemde regelgeving;
 • behandelen van klachten/signaleren calamiteiten met betrekking tot genoemde taken.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt een relevante hbo opleiding met aanvullende opleidingen op het gebied van het omgevingsrecht, geluid, lucht, gevaarlijke stoffen, horeca etc.
 • je hebt enkele jaren ervaring binnen het taakgebied, bij voorkeur bij een overheidsinstelling;
 • je voldoet aan de vereisten om op te treden als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein 2 of bent bereid aan deze vereisten te voldoen;
 • je bent representatief, flexibel (ook voor wat betreft werktijden), oplossingsgericht en je bent gewend in een hectische omgeving te werken;
 • je communiceert helder, beschikt over een goede schrijfstijl en weet goed met digitale werkprocessen om te gaan.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 9, maximaal € 3.805 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, de mogelijkheid om deels thuis te werken en de mogelijkheid van persoonlijke toelagen.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot het aanbieden van een vast dienstverband.

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer.

Als geen ander blijkt de gemeente Diemen op dit moment in staat om invulling te geven aan de (forse) woningbouwopgave in grootstedelijk Amsterdam. Door de woningbouw in Holland Park en Plantage de Sniep en door een aantal kleinschalige locaties, komen er in Diemen de komende jaren zo'n 5.000 woningen bij. Hierdoor ondergaat Diemen een forse groei richting 35.000 inwoners in 2025.

Diemen is binnen het omgevingsrecht actief op het gebied van toezicht en handhaving. Het handhavingsbeleid gaat uit van integrale en programmatische handhaving. Toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bedrijven doet Diemen in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 31 augustus 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Annemarie Hillert, coördinator van het Team Handhaving en OOV, op het telefoonnummer (020) 31 44 888.

18 sollicitaties
349 views


27-05-2019 Gemeente Diemen