Logo Gemeente Diemen

Vacatures geplaatst door Gemeente Diemen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Diemen.

Laatste vacatures

Inspecteur milieu en bedrijven

Voor het team Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid zijn op zoek naar een gedreven collega die zich voor 36 uur per week wil bezighouden met het toezicht op het gebied van milieu, geluid, evenementen, drank- en horeca en Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Waar nodig leidt toezicht tot handhaving.

Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als inspecteur milieu en bedrijven ben je belast met:

 • toezicht op naleving van milieuwet- en regelgeving en het waar nodig overleg voeren hierover met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
 • toezicht op naleving van drank- en horecaregelgeving;
 • toezicht op uitvoering van milieuaspecten uit de APV;
 • het uitvoeren van geluidscontroles bij werken en evenementen;
 • controles op het gebied van het Digitaal Opkoopregister (DOR);
 • daar waar nodig handhaven van bovengenoemde regelgeving;
 • behandelen van klachten/signaleren calamiteiten met betrekking tot genoemde taken.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt een relevante hbo opleiding met aanvullende opleidingen op het gebied van het omgevingsrecht, geluid, lucht, gevaarlijke stoffen, horeca etc.
 • je hebt enkele jaren ervaring binnen het taakgebied, bij voorkeur bij een overheidsinstelling;
 • je voldoet aan de vereisten om op te treden als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein 2 of bent bereid aan deze vereisten te voldoen;
 • je bent representatief, flexibel (ook voor wat betreft werktijden), oplossingsgericht en je bent gewend in een hectische omgeving te werken;
 • je communiceert helder, beschikt over een goede schrijfstijl en weet goed met digitale werkprocessen om te gaan.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 9, maximaal € 3.805 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, de mogelijkheid om deels thuis te werken en de mogelijkheid van persoonlijke toelagen.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot het aanbieden van een vast dienstverband.

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer.

Als geen ander blijkt de gemeente Diemen op dit moment in staat om invulling te geven aan de (forse) woningbouwopgave in grootstedelijk Amsterdam. Door de woningbouw in Holland Park en Plantage de Sniep en door een aantal kleinschalige locaties, komen er in Diemen de komende jaren zo'n 5.000 woningen bij. Hierdoor ondergaat Diemen een forse groei richting 35.000 inwoners in 2025.

Diemen is binnen het omgevingsrecht actief op het gebied van toezicht en handhaving. Het handhavingsbeleid gaat uit van integrale en programmatische handhaving. Toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bedrijven doet Diemen in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 11 juni 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Annemarie Hillert, coördinator van het Team Handhaving en OOV, op het telefoonnummer (020) 31 44 888.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
106 views


27-05-2019 Gemeente Diemen
Programmamanager/ beleidsmedewerker duurzaamheid

Voor het team Ruimtelijk Beleid zijn wij op zoek naar een enthousiaste programmamanager /beleidsmedewerker duurzaamheid die, samen met collega's, werkt aan de opstelling en uitvoering van het duurzaamheidsprogramma. Je zoekt daarbij de verbinding, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met samenwerkende overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We bieden jou een plek binnen het team Ruimtelijk Beleid van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Je werkt zelfstandig en in teamverband aan het vertalen van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda naar een uitvoeringsprogramma, dat is gericht op realisatie van de ambities die meetbaar effect hebben. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als programmamanager/beleidsmedewerker duurzaamheid:

 • vertaal je de ambities van de duurzaamheidsagenda naar een duurzaamheidsprogramma, zodat de diverse uitvoeringsprojecten in samenhang met elkaar en programmatisch kunnen worden aangepakt;
 • voer je regie over de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma, ook wat betreft financiële en formele aspecten;
 • lever je, waar nodig, zelf ook een inhoudelijke bijdrage aan deze uitvoering;
 • houd je je bezig met maatschappelijk verantwoord inkopen;
 • ben je voor wat betreft duurzaamheidsonderwerpen betrokken bij het opstellen van de diverse plannen zoals de gemeentelijke omgevingsvisie;
 • voer je overleg en vertegenwoordig je Diemen in diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Amstelland- en Meerlandenoverleg e.d.
 • voer je, samen met collega's, stafoverleg met de portefeuillehouder duurzaamheid

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je beschikt over een wo werk- en denkniveau;
 • je hebt veel ervaring met het leiden van projecten en/of programma's waarbij externe partijen en belanghebbenden, met vaak tegenstrijdige belangen, betrokken zijn;
 • je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • je kunt projectmatig en programmatisch denken en handelen, je kan goed analyseren, gaat resultaatgericht te werk en hebt ook veel strategisch inzicht;
 • je beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden;
 • je bent een representatief, omgevingssensitief, flexibel, initiatiefrijk, zelfstandig persoon die gewend is om in een hectische omgeving te werken. Je bent stressbestendig;
 • je communiceert helder en overtuigend om mensen "mee te krijgen";
 • je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen of buiten een overheidsorganisatie op het gebied van klimaat en duurzaamheid, waarbij je bewezen hebt complexe vraagstukken te vertalen naar beleidsdoelen en concrete maatregelen.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk. De functie is gewaardeerd op schaalniveau 12, maximaal € 5.520 bruto per maand bij een fulltime werkweek

(36 uur). Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en de mogelijkheid van toelagen.

De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie om te komen tot een vast dienstverband.

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat aan de rand van het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer.

Diemen is als groeigemeente continue in ontwikkeling, waarbij het inwoneraantal naar verwachting tot meer dan 35.000 groeit. Diemen is reeds meerdere jaren actief om een bijdrage te leveren aan het realiseren van klimaat- en energiedoelstellingen. Het gemeentebestuur zet de komende jaren nadrukkelijk in op verduurzaming van Diemen en zoekt daarbij zowel lokaal als regionaal de samenwerking op. De duurzaamheidsambities moeten worden vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma.

De gemeente participeert voor de uitvoering van diverse milieutaken in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst voert het wettelijk basispakket voor Diemen uit en adviseert de gemeente op diverse milieuaspecten.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 19 juni 2019

via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Peter van de Mortel (coördinator Team Ruimtelijk Beleid) op het telefoonnummer (020) 31 44 888.

Gemeentebanen

18 sollicitaties
161 views


27-05-2019 Gemeente Diemen
Adviseur Participatie

Over Diemen

Diemen: dichtbij Amsterdam, een dynamisch dorp en is met 2 NS stations, de tram en de metro één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer. Je bent dicht bij de natuur en het groene hart van Nederland, waarvan Diemen het noordelijkste punt is. Diemen is als groeigemeente continu in ontwikkeling. Naar verwachting groeit de gemeente in de komende jaren naar meer dan 35.000 inwoners.

In de afgelopen jaren heeft organisatievernieuwingstraject "Koers op initiatief" geleid tot een grotere mate van bewustzijn ten aanzien van de leefwereld van inwoners en de rol van de lokale overheid en haar medewerkers. We hebben veel stappen gezet op het gebied van participatie, maar veel medewerkers zoeken ook nog naar handvatten. Handvatten voor het 'hoe?', met name bij projecten en beleidsontwikkeling. Ook is een strategische afweging tussen diverse projecten nodig: hoe is de samenhang tussen al deze trajecten wat betreft participatie (en communicatie) en hoe spelen we hierop in? Tegelijkertijd willen we ook breed het bewonerscontact binnen de diverse teams onder de loep nemen. Per team zal in kaart moeten worden gebracht hoe participatie en contact met inwoners toekomstbestendig kan worden ingericht en wat hiervoor nodig is.

Je plek in de organisatie

Als adviseur Participatie ben je een verbindende schakel tussen inwoners, collega's in de uitvoering, het management en onze beleidsadviseurs. Je komt goed tot je recht in een spilfunctie waarin je optreedt als adviseur op het aandachtsgebied Participatie. Vanuit een proactieve houding breng je kansen op het gebied van participatie in beeld, doe je voorstellen, stimuleer je initiatieven en weet je deze verankerd te krijgen.

Je werkzaamheden

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het ontwikkelen en inrichten van participatieprocessen bij projecten en beleidsontwikkelingen;
 • het zelfstandig adviseren van het management en het bestuur;
 • je fungeert als sparringpartner voor projectleiders en beleidsmedewerkers op het gebied van participatie;
 • je geeft gevraagd en ongevraagd advies;
 • je geeft trainingen/workshops aan de diverse teams op het gebied van participatie;
 • je begeleidt de ontvangst van bewonersinitiatieven en de uitvoering van participatie- en organisatie-ontwikkelplannen;
 • het opzetten van een intern netwerk waarin kennis rond participatie wordt gedeeld en benut.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van participatie, onder andere bij gebiedsontwikkeling;
 • je hebt ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en innovatie;
 • je beschikt over sterke sociale- en adviesvaardigheden;
 • verder beschik je over de competenties klantgericht, bestuurlijk- en omgevingssensitief en heb je over een flinke dosis overtuigingskracht.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij zelfstandigheid en inventiviteit leidend zijn. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.225 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur) en exclusief (IKB)-toeslagen.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en voldoe je aan de opleidings- en ervaringseis? Reageer dan zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 3 juni 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met Gerard de Voogd, bestuursadviseur. Voor arbeidsvoorwaardelijke vragen kun je bellen met Nancy Fielmich, senior P&O adviseur. Beide zijn bereikbaar via 020-3144888.

De eerste gesprekken worden gevoerd op donderdag 6 juni 2019.

Deze vacature staat zowel intern als extern vacant. Interne kandidaten krijgen voorrang in de procedure.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
219 views


20-05-2019 Gemeente Diemen
Medewerker administratieve ondersteuning

Ben jij die gemotiveerde administratieve medewerker m/v die het dynamische team Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid komt ondersteunen?

Voor het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega die als administratief ondersteuner voor 32-36 uur (verdeeld over 4 of 5 dagen) ons team wil komen versterken.

Wij zijn onderdeel van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Wij voeren diverse controles uit op het gebied van bouwen, brandveiligheid, milieu en de openbare buitenruimte. De taken op het gebied van openbare orde en veiligheid worden voor zowel de gemeente Diemen als de gemeente Ouder-Amstel in gezamenlijkheid uitgevoerd.

Ga jij de uitdaging aan?

Wat ga je doen?

Als medewerker administratieve ondersteuning heb je een divers takenpakket uit te voeren:

 • je geeft administratieve ondersteuning bij het verzorgen van algemene correspondentie vanuit de verschillende disciplines bouwen, brandveiligheid, milieu en openbare ruimte;
 • je verstrekt informatie naar burgers en bedrijven;
 • je verzorgt verslaglegging bij vergaderingen en zorgt voor de digitale post af-/behandeling en postverdeling;
 • je beheert het digitale zaaksysteem en draag zorg voor een goede (digitale) archivering;
 • je geeft ondersteuning bij agendabeheer en zorgt ervoor dat de systemen adequaat worden bijgehouden.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt een afgeronde opleiding op mbo-3 niveau;
 • je hebt enige ervaring in een vergelijkbare functie op het gebied van handhaving en/of openbare orde en veiligheid;
 • je bent digitaal vaardig en hebt bij voorkeur ervaring met de systemen Inproces, Squit XO en/of vergelijkbare zaaksystemen;
 • je hebt een flexibele en klantgerichte instelling met gevoel voor kwaliteit en een gestructureerde werkwijze;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband goed te functioneren.

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer.

Als geen ander blijkt de gemeente Diemen op dit moment in staat om invulling te geven aan de (forse) woningbouwopgave in grootstedelijk Amsterdam. Door de woningbouw in Holland Park en Plantage de Sniep en door een aantal kleinschalige locaties, komen er in Diemen de komende jaren zo'n 5.000 woningen bij. Hierdoor ondergaat Diemen een forse groei richting 35.000 inwoners in 2025.

Diemen is binnen het omgevingsrecht zeer actief op het gebied van toezicht en handhaving (waaronder de aanpak van adres- en woonfraude). Het handhavingsbeleid gaat uit van integrale en programmatische handhaving.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega's, waarbij zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd wordt. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 6, maximaal 2.729,00 bruto per maand (bij een fulltime werkweek van 36 uur). Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf in deze functie en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 15 mei 2019 door middel van het sollicitatieformulier op https://vacatures.werkeninhetwesten.nl/vacature/3556/medewerker-administratieve-ondersteuning/

Wil je eerst informatie, bel dan met Annemarie Hillert teamcoördinator, via telefoonnummer (020) 31 44 888 of annemarie.hillert@diemen.nl

Gemeentebanen

47 sollicitaties
632 views


25-04-2019 Gemeente Diemen
Projectmedewerker Ruimtelijke Ordening

Wil je werken in een dynamische gemeente door als assistent van de projectmanagers een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van Diemen?

Wij zijn per direct op zoek naar een vlotte en ambitieuze medewerker (m/v) die de projectmanagers van team Projecten ondersteunt. Het team Projecten voert de regie over diverse grote fysieke projecten. Dat gebeurt volgens de werkwijze van het projectmatig werken: faseren en beheersen van projecten en aandacht geven aan communicatie met en participatie door bewoners en andere betrokkenen. Verder ondersteunt het team de gehele organisatie bij het projectmatig werken.

Je werkzaamheden

Als assistent van de projectmanagers:

 • ondersteun je de projectmanager(s) bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten;
 • ben je aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie;
 • verstrek je procedurele en inhoudelijke informatie;
 • bereid je het bestuurlijke besluitvormingsproces voor;
 • draag je zorg voor het administratief/organisatorisch beheer van een project
 • plan je vergaderingen en bijeenkomsten in, zorg je voor de organisatie hiervan en zorg te voor verslaglegging
 • maak je voortgangsverslagen, rapportages etc.
 • help je mee bij het organisatie van voorlichtings-, inspraak- en participatiebijeenkomsten (ook 's avonds).

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • hbo werk- en denk niveau;
 • ervaring met projectmatig werken;
 • je bent analytisch ingesteld en een sociaal vaardige teamspeler;
 • je bent digitaal vaardig en hebt bij voorkeur ervaring met een planningsysteem zoals MS project;
 • dienstverlenende houding, zowel richting je collega's als naar bestuur en bewoners van Diemen;
 • je bent proactief, representatief, flexibel, initiatiefrijk en zelfstandig;
 • je bent stressbestendig.

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer.

Diemen is als explosieve groeigemeente continu in ontwikkeling.

De komende jaren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd; die moeten leiden tot de bouw van meer dan 3000 woningen en de komst van diverse voorzieningen (scholen, sportaccommodaties e.d.). Het inwonertal zal naar verwachting tot meer dan 35.000 doorgroeien. Diemen is verhoudingsgewijs de snelst groeiende gemeente van Nederland! Het Team Projecten speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk, in een snel groeiende gemeente. Zelfstandigheid, creativiteit en eigen initiatief wordt aangemoedigd. De functie is gewaardeerd op schaalniveau 8, met een maximaal salaris van € 3.376 bij een volledige werkweek (36 uur). Voor de functie wordt uitgegaan van minimaal 32 uur in de week, verdeeld over 4 of 5 dagen.

Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en de mogelijkheid van toelagen.

Het functie is voor de duur van één jaar met de intentie tot het aanbieden van een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hierin en ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór 15 mei 2019 door middel van het sollicitatieformulier op https://vacatures.werkeninhetwesten.nl/vacature/3555/projectmedewerker-ruimtelijke-ordening/

Wil je meer informatie, bel dan met Linda Kleijbeuker, coördinator van Team Projecten, op het telefoonnummer (020) 31 44 888 of via linda.kleijbeuker@diemen.nl

Gemeentebanen

24 sollicitaties
289 views


25-04-2019 Gemeente Diemen