Logo Gemeente Diemen

Vacatures geplaatst door Gemeente Diemen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Diemen.

Laatste vacatures

Medewerker uitkeringsadministratie

Over Diemen

Diemen, dichtbij Amsterdam, maar toch met de rust van een dorp. Diemen is een van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer. Je bent dicht bij de natuur en het groene hart van Nederland, waarvan Diemen het noordelijkste punt is. Met 27.000 inwoners is de gemeente Diemen continue in ontwikkeling.

Je plek in de organisatie

Wij zijn voor de gemeente Diemen op zoek naar een spontane collega die zich voor (gemiddeld) 30 uur per week wil bezighouden met alle werkzaamheden die zich op de uitkeringsadministratie van Sociale Zaken voordoen. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als medewerker uitkeringsadministratie ga jij:

 • aanvragen/beëindigingen levensonderhoud en bijzondere bijstand verwerken;
 • de wekelijkse en maandelijkse betaalruns draaien;
 • terugvorderingen maken;
 • herberekeningen maken;
 • telefonische inlichtingen aan cliënten geven;
 • alle overige werkzaamheden doen die op een uitkeringsadministratie zich voordoen.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • mbo werk- en denk niveau;
 • minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie. Ervaring in bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie is geen must, maar is zeker een pre!
 • ervaring met de suite van Centric is een pré;
 • goed cijfermatig inzicht en berekeningen kunnen maken.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 7, maximaal € 2.986,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 25 februari middels het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Richard Spaans, coördinator team Administratie, op het telefoonnummer 020-3144888.

Gemeentebanen

15 sollicitaties

203 views


11-02-2019 Gemeente Diemen


Beleidsadviseur wonen, beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Over Diemen

Diemen: een dynamisch dorp dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen een goed bereikbare gemeente, zeker met het openbaar vervoer.

Diemen is als groeigemeente continue in ontwikkeling. De komende jaren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd, die moeten leiden tot de bouw van meer dan 3000 woningen en de komst van diverse voorzieningen. Het inwonertal zal naar verwachting tot meer dan 35.000 doorgroeien. De gemeente Diemen vervult op het beleidsterrein wonen een actieve en initiërende rol. Recent is een nieuwe woonvisie vastgesteld, waarin een duidelijke ambitie op het gebied van wonen is geformuleerd.

Je plek in de organisatie

Het team Beleid maakt onderdeel uit van de afdeling Samenleving. Binnen dit team ga je je de komende jaren inzetten om het beleid op het terrein van wonen verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Ook werk je samen met een collega beleidsadviseur wonen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Je bent in staat om processen op elkaar af te stemmen en samenwerking tussen partijen te realiseren. Je beschikt over het vermogen om hiervoor ideeën te ontwikkelen, initiatief te nemen, overtuigingskracht te tonen en vasthoudend te zijn. Belangrijk hierbij is om anderen te kunnen stimuleren om in actie te komen en verhoudingen tussen partijen niet uit het oog te verliezen.

Je werkzaamheden

Ben jij een sociale duizendpoot met het hart op de juiste plek? Je bent verantwoordelijk voor een breed aantal onderwerpen op het terrein van wonen. Zo brengen de transities in het sociaal domein een aantal vraagstukken met zich mee, zoals het langer zelfstandig wonen. En door de grote vraag naar sociale huurwoningen vraagt bijvoorbeeld de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en vergunninghouders om extra aandacht. Ook ga je aan de slag met aan wonen grenzende onderwerpen zoals de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

De werkzaamheden voor de komende periode zijn onder andere:

 • het opstellen van prestatieafspraken met corporaties;
 • het adviseren bij complexe casussen van woonurgentie;
 • het opstellen van beleid voor diverse onderwerpen zoals langer zelfstandig wonen, levensloopbestendig bouwen en de huisvesting van vergunninghouders;
 • het op poten zetten van een groot-naar-beter-traject voor doorstroming van senioren in de sociale huur;
 • het sturen op regionale afspraken over de in en uitstroom van beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
 • het vertegenwoordigen van Diemen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang binnen de centrumgemeente Amsterdam.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • hbo/academisch werk- en denk niveau, verkregen door een afgeronde opleiding/studie;
 • je hebt ervaring in soortgelijke functie als beleidsadviseur, bij voorkeur bij een gemeentelijke organisatie;
 • je bent in staat constructief samen te werken met de collega's van het uitvoerende team;
 • je bent in staat op een overtuigende manier en met veel initiatief vorm te geven aan de invulling van deze functie;
 • je bent klantgericht, politiek sensitief en communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je herkent je in onze kernwaarden: Integer, klantgericht, resultaatgericht, ondernemend en flexibel.

Ons aanbod

Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid, creativiteit en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.225,-- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Interesse?

Herken je jezelf hier in en voldoe je aan de opleidings- en ervaringseis? Reageer dan zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 25 februari.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Wouter Jungst, beleidsadviseur wonen, op het telefoonnummer 020 3144732.

De aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op donderdagmiddag 7 maart.

Gemeentebanen

4 sollicitaties

98 views


11-02-2019 Gemeente Diemen


Beleidsmedewerker Openbare Ruimte

Over de gemeente Diemen

Dichtbij Amsterdam ligt de snelst groeiende gemeente van Nederland: Diemen. Door opmerkelijke woningbouwprojecten, zoals bijvoorbeeld Holland Park en Plantage de Sniep groeit Diemen van 29.000 inwoners nu naar een gemeente met 35.000 in 2025. Dat betekent ook een uitdaging voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Door de zettingsgevoelige bodem van Diemen wordt de openbare ruimte cyclisch opgehoogd en naar de laatste inzichten heringericht. Diverse infra-projecten staan dus op de planning. Kortom, een dynamische plek om te werken.

Je plek in de organisatie

Team Infra van de afdeling Ruimtelijk Beheer voert de (technische) regie over de openbare buitenruimte. Het team houdt zich bezig met alles wat zich op én onder het maaiveld afspeelt. Dan hebben wij het o.a. over wegen, openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersvoorzieningen, speeltoestellen, groenvoorzieningen, watergangen, oevers, bruggen, reiniging, afvalinzameling, riolering, hemel- en grondwater en het ondergrondse verkeer van kabels en leidingen. Door het brede werkveld heeft dit team veel interne en externe contacten. De medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het beleid, de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en doen dat op een integrale, dynamische en vaak innovatieve wijze.

Binnen het team Infra maak je deel uit van de groep beheer- en beleidsmedewerkers. Met deze groep werk je intensief samen aan een openbare ruimte die verbindt en uitnodigt om te verblijven en te ontmoeten. Daarnaast werk je samen met de opzichters/technisch beheerders en geef je gevraagd maar ook ongevraagd advies.

Je werkzaamheden

Als beleidsmedewerker heb je een divers takenpakket. Enerzijds adviseer je over zaken die in de openbare ruimte ontwikkeld of beheerd worden. Anderzijds ben je binnen het team de (beleid)adviseur op het gebied van wegen/verhardingen, openbare verlichting en bruggen en viaducten. Je adviseert zowel collega's binnen je afdeling maar ook overige afdelingen en het gemeentebestuur. De beleidsmedewerker Infra heeft een sturende rol in het samenstellen en ter uitvoering brengen van alle groot onderhoud- en reconstructiewerkzaamheden in Diemen. Als spin in het web breng je beheergegevens samen in het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte en coördineer je de werkzaamheden samen met de projectleiders. De actuele opgaven liggen in het verder implementeren en beheren van het wegbeheersysteem, toepassen van LED-verlichting en 'slimmer' maken van de openbare verlichting. In beheer- en ontwikkelplannen moet klimaatadaptatie en duurzaamheid mede vorm krijgen. Het is een dynamische functie waarbij je goed moet kunnen schakelen tussen verschillende niveaus, belangen en betrokkenen. Tijdig en duidelijk communiceren (schriftelijk en mondeling) is van groot belang.

Je profiel

Jij....

 • beschikt over een hbo werk- en denk niveau, en minimaal drie jaar werkervaring in een dergelijke adviesfunctie;
 • hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het taakveld wegen/verhardingen;
 • bent een medewerker die gaat voor samenwerken met collega's en voor participatie met inwoners. Je hebt begrip voor politieke standpunten;
 • ziet ontwikkelingen als een uitdaging en neemt zelf ook initiatieven tot vernieuwingen in je eigen maar ook andere vakgebieden;
 • onderhoudt contacten binnen je organisatie, maar ook je netwerkcontacten buiten de organisatie, en ziet dit als een vanzelfsprekendheid.

Ons aanbod
De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega's, waarbij zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd wordt. Je krijgt voor deze functie, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salarisschaal 11 van maximaal € 4.859,-- bruto per maand (inclusief arbeidsmarkttoelage) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden.

Het betreft een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?
Herken je jezelf in deze functie en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 18 februari 2019 via www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst informatie, bel dan met Ron Kaptijn beleidsmedewerker Infra of Paul de Ruijter interim manager Ruimtelijk Beheer, via telefoonnummer (020) 31 44 888.

Gemeentebanen

8 sollicitaties

356 views


04-02-2019 Gemeente Diemen


Generalist sociaal Wijkteam

Over Diemen

Diemen: een dynamisch dorp dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen een goed bereikbare gemeente, zeker met het openbaar vervoer.

Diemen is als groeigemeente continue in ontwikkeling. De komende jaren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd, die moeten leiden tot de bouw van meer dan 3000 woningen en diverse voorzieningen. Het inwonertal zal naar verwachting tot meer dan 35.000 doorgroeien.

Het Brede Hoed Team

Het Brede Hoed Team ( het sociale wijkteam van Diemen) sluit aan op het Brede Hoed Netwerk in Diemen waarin alle eerstelijns partners samenwerken. Het Brede Hoed Team bestaat uit generalisten die casusregie voeren over casuïstiek waar sprake is van meervoudige problematiek en waar er veiligheidsrisco's zijn voor kinderen en/of andere leden van het huishouden. Dit alles binnen het vrijwillig kader. In het team zijn we betrokken bij elkaar, hebben we humor en we delen successen en tegenslagen

De expertise van de medewerkers in het BHT is divers. Dit zorgt voor een brede blik bij de analyse van de problematiek. Een meerwaarde voor het team en de klant.

Er is veel ruimte voor de individuele verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor cases ligt primair bij de generalist, onder aansturing van de coördinator.

Je werkzaamheden

Je werkzaamheden zijn er op gericht om na de contact en analyse fase met het gezin het gezinsplan op te stellen en die zorg in te zetten die nodig zodat alle leden van het huishouden weer veilig verder kunnen. In de uitvoeringsfase richten jou taken zich met name op het voeren van regie op het hele proces van hulpverlening. Voor afronding van de begeleiding stel je met het gezin een borgingsplan op.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • een afgeronde relevante hbo-opleiding is vereist (bijvoorbeeld hbo MWD, SPH, Psychologie);
 • je herkent je in onze kernwaarden: Integer, transparant klantgericht, resultaatgericht, ondernemend en flexibel;
 • je hebt werkervaring opgedaan in een sociaal/wijk/CJG team;
 • vanuit een helikopterview houd je zicht op het proces en verbindt je verschillen werkvelden aan elkaar;
 • bij stagnatie hak je knopen door;
 • je bent een zelfstandig professional die goed in teamverband werkt;
 • in de samenwerking laat je zien dat je goed grenzen aan kunt geven; goed voor jezelf in je rol van professional kunt zorgen/ vragen stelt en reflecteert met een open houding en je bent bereid deel te nemen aan intervisie.

Ons aanbod

Je aanstelling wordt verzorgd vanuit een pay-rol constructie via een detacheringsbureau.

Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid, creativiteit en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 8, maximaal € € 3.376,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Interesse?

Herken je jezelf hier in en voldoe je aan de opleidings- en ervaringseis? Reageer dan zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 17 december 2018 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Sylvia Tettero, coördinator Brede Hoed Team, op het telefoonnummer 06-22603536.

De aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Gemeentebanen

17 sollicitaties

292 views


04-12-2018 Gemeente Diemen


Medewerker Klant Contact Centrum

Over de gemeente Diemen

Diemen, dichtbij Amsterdam en een dynamisch dorp.

Diemen is met 2 NS-stations één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer. Je bent dicht bij de natuur en het groene hart van Nederland, waarvan Diemen het noordelijkste punt is. Diemen is als groeigemeente continue in ontwikkeling. Naar verwachting gaat de gemeente de komende jaren groeien naar meer dan 35.000 inwoners. Medewerkers van Diemen houden ervan om de handen uit de mouwen te steken (en met alle ambities is er voor hen meer dan genoeg te doen).

Je plek in de organisatie

Het Klant Contact Centrum kijkt uit naar een nieuwe collega met een flinke dosis motivatie en ambitie. Ben jij een dienstverlener in hart en nieren, pro actief en krijg je veel energie van het helpen van inwoners? Kan jij je goed inleven in de inwoners en weet jij problemen snel en goed op te lossen? Dan ben jij degene die wij als collega bij het Klant Contact Centrum zoeken.

Bij het Klant Contact Centrum kun je je liefde voor dienstverlening en klantgerichtheid mooi combineren. Omdat bij de gemeente Diemen de beleving van de burger voorop staat, maak je veel mensen blij met je werk. En dat geeft veel voldoening. Diemen is een gemeente die snel groeit en dat betekent dat er veel dynamiek is en dat er in je werkomgeving soms veel verandert. Wij verwachten van je dat je oog hebt voor de kansen die dit biedt en dat je proactief meedenkt hoe we onze dienstverlening nog beter kunnen maken.

Het Klant Contact Centrum kijkt uit naar een nieuwe collega met een flinke dosis motivatie en ambitie. Ben jij een dienstverlener in hart en nieren, pro actief en krijg je veel energie van het helpen van inwoners? Kan jij je goed inleven in de inwoners en weet jij problemen snel en goed op te lossen? Dan ben jij degene die wij als collega bij het Klant Contact Centrum zoeken.

Bij het Klant Contact Centrum kun je je liefde voor dienstverlening en klantgerichtheid mooi combineren. Omdat bij de gemeente Diemen de beleving van de burger voorop staat, maak je veel mensen blij met je werk. En dat geeft veel voldoening. Diemen is een gemeente die snel groeit en dat betekent dat er veel dynamiek is en dat er in je werkomgeving soms veel verandert. Wij verwachten van je dat je oog hebt voor de kansen die dit biedt en dat je proactief meedenkt hoe we onze dienstverlening nog beter kunnen maken.

Je werkzaamheden

Jij bent het visitekaartje van de gemeente Diemen. Het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en andere instellingen die bellen met vragen, klachten en/of problemen. Naast de telefonische afhandeling worden ook paspoorten en rijbewijzen uitgegeven en o.a. aanvragen parkeerontheffingen en vergunningen in behandeling genomen. Je ontvangt aan de receptie bezoekers en die verwijs je door naar de juiste plek of collega.

Je profiel

Woorden als flexibel, pro actief en oplossingsgericht passen bij jou. Daarnaast heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift en beschik je over een (afgeronde) MBO4-opleiding.

Vereiste competenties:

 • klantgericht;
 • samenwerken;
 • resultaatgericht;
 • zelfstandig;
 • nauwkeurig;
 • stressbestendig;
 • communiceren.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 6, maximaal € 2.729,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 12 december door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Marianne de Graaf, manager Publiekszaken, op het telefoonnummer 020-3144721.

De eerste ronde gesprekken staan gepland op maandag 17 december en donderdag 20 december 2018 tussen 11.00 - 13.00 uur.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Gemeentebanen

38 sollicitaties

512 views


27-11-2018 Gemeente Diemen