Logo Gemeente Diemen

Vacatures geplaatst door Gemeente Diemen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Diemen.

Laatste vacatures

BRP specialist

Wil je bijdragen aan een excellente dienstverlening aan onze inwoners van Diemen en sta je in voor het waarborgen en mogelijk zelfs verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de BRP? Werk je graag samen in een compact, gezellig team, help je je collega's met de complexe vraagstukken die er soms zijn? En maakt het dan niet uit als je daarvoor even je eigen taak op dat moment moet onderbreken? Lees dan vooral verder!

Over de gemeente Diemen

De gemeente Diemen is een snelgroeiende gemeente met een dorps karakter onder de rook van Amsterdam. Het heeft nu bijna 30.000 inwoners, maar groeit de komende jaren naar 37.000. Die groei brengt met zich mee dat zowel de organisatie, als de inwoners flink in verandering zijn. We zijn als gemeente voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en willen dat een klant met een goed gevoel weg gaat. We maken onze dienstverlening persoonlijk en gaan tegelijkertijd mee in de ontwikkeling van de digitalisering.

Je plek in de organisatie

Als nieuwe collega ben je het gezicht van onze gemeente en ben je het aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instellingen voor het leveren van integrale informatie, advies, producten en diensten.

Je werkzaamheden

Het werkveld van burgerzaken is zeer complex. Je werkt in een team waarbij je breed inzetbaar bent. Je voert diverse taken uit die leiden tot mutaties in de BRP.

Jouw belangrijkste taken als BRP Specialist zijn:

 • Het beoordelen van (buitenlandse) brondocumenten;
 • Het behandelen van 1e vestiging vanuit het buitenland;
 • PL-controle;
 • Het afnemen van een verklaring onder ede;
 • Het doorvoeren van complexe mutaties en het verwerken van correctieverzoeken.

Daarnaast registreer en bewaak je de werking van het pakket en beheers je de werkzaamheden ten behoeve van de kwaliteitsmonitor en los je de Baseline I en II fouten op. Je verricht werkzaamheden in het kader van de zelfevaluatie BRP. Je bent de vraagbaak voor je collega's. Je ondersteunt collega's op het gebied van de BRP en treedt op als kwaliteitsbewaker. Bovendien draag je zorg voor de controle en verwerking van de BAG berichten ten behoeve van de BAG. De werkzaamheden worden zowel aan de balie als in de backoffice verricht.

Je profiel

Als nieuwe collega ben je de oplossingsgerichte netwerker die kan luisteren, zich kan verplaatsen in vraagstukken van anderen en de verbinding weet te maken. Verder weet je van aanpakken, ben je doortastend en analytisch sterk. Je kunt je gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te halen. Je neemt verantwoordelijkheid voor acties van jezelf, van collega's en de organisatie. Je bent kwaliteit gericht en streeft hoge kwaliteitsnormen na, waarmee je bijdraagt aan voortdurende verbeteringen en borging van de kwaliteit. Je bent omgevingsbewust door op de hoogte te zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends. En je benut deze kennis ten behoeve van de organisatie. En je hebt ondernemerschap in je. Je signaleert kansen en mogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en producten en kunt daar vervolgens naar handelen.

Je bent een BRP Specialist met ruime kennis en ervaring bij burgerzaken en beschikt over:

 • Een diploma BA-BZ;
 • Kennis van personen- en familierecht en de wet BRP;
 • Kennis van nationaliteitswetgeving en van het Internationaal Privaatrecht;

Het werken op het cluster Burgerzaken is geen dag hetzelfde. Dit vraagt om flexibiliteit maar geeft je een uitdagende, leerzame en afwisselende functie.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 8, maximaal € 3.376,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Voor zeer goede en ervaren kandidaten is een toelage bespreekbaar. Bij de gemeente Diemen kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan vóór 2 september 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Richard Lancee, coördinator team Burgerzaken via telefoonnummer 06- 55253240. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Nancy Fielmich, senior adviseur P&O via telefoonnummer 06- 25661442.

Deze vacature staat zowel intern als extern vacant. Interne kandidaten krijgen voorrang in de procedure.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

Gemeentebanen

10 sollicitaties
334 views


15-07-2019 Gemeente Diemen
Inspecteur milieu en bedrijven

Voor het team Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid zijn op zoek naar een gedreven collega die zich voor 36 uur per week wil bezighouden met het toezicht op het gebied van milieu, geluid, evenementen, drank- en horeca en Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Waar nodig leidt toezicht tot handhaving.

Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als inspecteur milieu en bedrijven ben je belast met:

 • toezicht op naleving van milieuwet- en regelgeving en het waar nodig overleg voeren hierover met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
 • toezicht op naleving van drank- en horecaregelgeving;
 • toezicht op uitvoering van milieuaspecten uit de APV;
 • het uitvoeren van geluidscontroles bij werken en evenementen;
 • controles op het gebied van het Digitaal Opkoopregister (DOR);
 • daar waar nodig handhaven van bovengenoemde regelgeving;
 • behandelen van klachten/signaleren calamiteiten met betrekking tot genoemde taken.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt een relevante hbo opleiding met aanvullende opleidingen op het gebied van het omgevingsrecht, geluid, lucht, gevaarlijke stoffen, horeca etc.
 • je hebt enkele jaren ervaring binnen het taakgebied, bij voorkeur bij een overheidsinstelling;
 • je voldoet aan de vereisten om op te treden als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein 2 of bent bereid aan deze vereisten te voldoen;
 • je bent representatief, flexibel (ook voor wat betreft werktijden), oplossingsgericht en je bent gewend in een hectische omgeving te werken;
 • je communiceert helder, beschikt over een goede schrijfstijl en weet goed met digitale werkprocessen om te gaan.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 9, maximaal € 3.805 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, de mogelijkheid om deels thuis te werken en de mogelijkheid van persoonlijke toelagen.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot het aanbieden van een vast dienstverband.

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer.

Als geen ander blijkt de gemeente Diemen op dit moment in staat om invulling te geven aan de (forse) woningbouwopgave in grootstedelijk Amsterdam. Door de woningbouw in Holland Park en Plantage de Sniep en door een aantal kleinschalige locaties, komen er in Diemen de komende jaren zo'n 5.000 woningen bij. Hierdoor ondergaat Diemen een forse groei richting 35.000 inwoners in 2025.

Diemen is binnen het omgevingsrecht actief op het gebied van toezicht en handhaving. Het handhavingsbeleid gaat uit van integrale en programmatische handhaving. Toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bedrijven doet Diemen in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 31 augustus 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Annemarie Hillert, coördinator van het Team Handhaving en OOV, op het telefoonnummer (020) 31 44 888.

Gemeentebanen

16 sollicitaties
281 views


27-05-2019 Gemeente Diemen
Programmamanager/ beleidsmedewerker duurzaamheid

Voor het team Ruimtelijk Beleid zijn wij op zoek naar een enthousiaste programmamanager /beleidsmedewerker duurzaamheid die, samen met collega's, werkt aan de opstelling en uitvoering van het duurzaamheidsprogramma. Je zoekt daarbij de verbinding, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met samenwerkende overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We bieden jou een plek binnen het team Ruimtelijk Beleid van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Je werkt zelfstandig en in teamverband aan het vertalen van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda naar een uitvoeringsprogramma, dat is gericht op realisatie van de ambities die meetbaar effect hebben. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Als programmamanager/beleidsmedewerker duurzaamheid:

 • vertaal je de ambities van de duurzaamheidsagenda naar een duurzaamheidsprogramma, zodat de diverse uitvoeringsprojecten in samenhang met elkaar en programmatisch kunnen worden aangepakt;
 • voer je regie over de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma, ook wat betreft financiële en formele aspecten;
 • lever je, waar nodig, zelf ook een inhoudelijke bijdrage aan deze uitvoering;
 • houd je je bezig met maatschappelijk verantwoord inkopen;
 • ben je voor wat betreft duurzaamheidsonderwerpen betrokken bij het opstellen van de diverse plannen zoals de gemeentelijke omgevingsvisie;
 • voer je overleg en vertegenwoordig je Diemen in diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Amstelland- en Meerlandenoverleg e.d.
 • voer je, samen met collega's, stafoverleg met de portefeuillehouder duurzaamheid

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je beschikt over een wo werk- en denkniveau;
 • je hebt veel ervaring met het leiden van projecten en/of programma's waarbij externe partijen en belanghebbenden, met vaak tegenstrijdige belangen, betrokken zijn;
 • je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • je kunt projectmatig en programmatisch denken en handelen, je kan goed analyseren, gaat resultaatgericht te werk en hebt ook veel strategisch inzicht;
 • je beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden;
 • je bent een representatief, omgevingssensitief, flexibel, initiatiefrijk, zelfstandig persoon die gewend is om in een hectische omgeving te werken. Je bent stressbestendig;
 • je communiceert helder en overtuigend om mensen "mee te krijgen";
 • je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen of buiten een overheidsorganisatie op het gebied van klimaat en duurzaamheid, waarbij je bewezen hebt complexe vraagstukken te vertalen naar beleidsdoelen en concrete maatregelen.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk. De functie is gewaardeerd op schaalniveau 12, maximaal € 5.520 bruto per maand bij een fulltime werkweek

(36 uur). Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en de mogelijkheid van toelagen.

De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie om te komen tot een vast dienstverband.

Over de gemeente Diemen

Diemen: een dynamische gemeente dichtbij Amsterdam, maar ook met rust en ruimte in het buitengebied dat aan de rand van het Groene Hart ligt. Verder is Diemen één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer.

Diemen is als groeigemeente continue in ontwikkeling, waarbij het inwoneraantal naar verwachting tot meer dan 35.000 groeit. Diemen is reeds meerdere jaren actief om een bijdrage te leveren aan het realiseren van klimaat- en energiedoelstellingen. Het gemeentebestuur zet de komende jaren nadrukkelijk in op verduurzaming van Diemen en zoekt daarbij zowel lokaal als regionaal de samenwerking op. De duurzaamheidsambities moeten worden vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma.

De gemeente participeert voor de uitvoering van diverse milieutaken in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst voert het wettelijk basispakket voor Diemen uit en adviseert de gemeente op diverse milieuaspecten.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 19 juni 2019

via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Peter van de Mortel (coördinator Team Ruimtelijk Beleid) op het telefoonnummer (020) 31 44 888.

Gemeentebanen

18 sollicitaties
168 views


27-05-2019 Gemeente Diemen
Adviseur Participatie

Over Diemen

Diemen: dichtbij Amsterdam, een dynamisch dorp en is met 2 NS stations, de tram en de metro één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer. Je bent dicht bij de natuur en het groene hart van Nederland, waarvan Diemen het noordelijkste punt is. Diemen is als groeigemeente continu in ontwikkeling. Naar verwachting groeit de gemeente in de komende jaren naar meer dan 35.000 inwoners.

In de afgelopen jaren heeft organisatievernieuwingstraject "Koers op initiatief" geleid tot een grotere mate van bewustzijn ten aanzien van de leefwereld van inwoners en de rol van de lokale overheid en haar medewerkers. We hebben veel stappen gezet op het gebied van participatie, maar veel medewerkers zoeken ook nog naar handvatten. Handvatten voor het 'hoe?', met name bij projecten en beleidsontwikkeling. Ook is een strategische afweging tussen diverse projecten nodig: hoe is de samenhang tussen al deze trajecten wat betreft participatie (en communicatie) en hoe spelen we hierop in? Tegelijkertijd willen we ook breed het bewonerscontact binnen de diverse teams onder de loep nemen. Per team zal in kaart moeten worden gebracht hoe participatie en contact met inwoners toekomstbestendig kan worden ingericht en wat hiervoor nodig is.

Je plek in de organisatie

Als adviseur Participatie ben je een verbindende schakel tussen inwoners, collega's in de uitvoering, het management en onze beleidsadviseurs. Je komt goed tot je recht in een spilfunctie waarin je optreedt als adviseur op het aandachtsgebied Participatie. Vanuit een proactieve houding breng je kansen op het gebied van participatie in beeld, doe je voorstellen, stimuleer je initiatieven en weet je deze verankerd te krijgen.

Je werkzaamheden

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het ontwikkelen en inrichten van participatieprocessen bij projecten en beleidsontwikkelingen;
 • het zelfstandig adviseren van het management en het bestuur;
 • je fungeert als sparringpartner voor projectleiders en beleidsmedewerkers op het gebied van participatie;
 • je geeft gevraagd en ongevraagd advies;
 • je geeft trainingen/workshops aan de diverse teams op het gebied van participatie;
 • je begeleidt de ontvangst van bewonersinitiatieven en de uitvoering van participatie- en organisatie-ontwikkelplannen;
 • het opzetten van een intern netwerk waarin kennis rond participatie wordt gedeeld en benut.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van participatie, onder andere bij gebiedsontwikkeling;
 • je hebt ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en innovatie;
 • je beschikt over sterke sociale- en adviesvaardigheden;
 • verder beschik je over de competenties klantgericht, bestuurlijk- en omgevingssensitief en heb je over een flinke dosis overtuigingskracht.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij zelfstandigheid en inventiviteit leidend zijn. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.225 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur) en exclusief (IKB)-toeslagen.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en voldoe je aan de opleidings- en ervaringseis? Reageer dan zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 3 juni 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met Gerard de Voogd, bestuursadviseur. Voor arbeidsvoorwaardelijke vragen kun je bellen met Nancy Fielmich, senior P&O adviseur. Beide zijn bereikbaar via 020-3144888.

De eerste gesprekken worden gevoerd op donderdag 6 juni 2019.

Deze vacature staat zowel intern als extern vacant. Interne kandidaten krijgen voorrang in de procedure.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
221 views


20-05-2019 Gemeente Diemen