Logo Gemeente Diemen

Vacatures geplaatst door Gemeente Diemen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Diemen.

Laatste vacatures

medewerker terugvordening en verhaal

Over Diemen

Diemen, dichtbij Amsterdam en een dynamisch dorp. Diemen is met 2 NS-stations één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer. Je bent dicht bij de natuur en het groene hart van Nederland, waarvan Diemen het noordelijkste punt is. Diemen is als groeigemeente continu in ontwikkeling. Naar verwachting gaat de gemeente de komende jaren groeien naar meer dan 35.000 inwoners.

Je plek in de organisatie

Binnen de afdeling Publiekszaken zijn wij op zoek naar een bevlogen collega voor het verzorgen van het debiteurenbeheer met de nadruk op terugvordering en verhaal.

Je werkzaamheden

Je bent samen met een collega verantwoordelijk om het gehele debiteurenbeheer van het Sociaal Domein correct en tijdig uit te voeren. Je houdt je primair bezig met:

 • Behandelen van terugvorderingen in het Sociaal domein (zoals de Participatiewet (P-wet), de Wet inburgering, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, onder andere door middel van bruto/netto berekeningen;
 • Telefonisch of persoonlijk contact met de debiteuren, bewindvoerders, advocaten en schuldhulpverleners;
 • Aflossingscapaciteit onderzoeken van de debiteur en betalingsregelingen opstellen;
 • Periodieke hercontroles aflossingscapaciteit van openstaande vorderingen;
 • Onderzoek en overdracht van vorderingen en verhaalzaken aan het incassobureau;
 • Loonbeslagen/ draagkracht berekening bij een debiteur of onderhoudsplichtige;
 • Verzoeken tot kwijtschelding afhandelen;
 • Het incassotraject d.m.v. het genereren van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen;
 • Beoordelen van fraudesignalen;
 • Het boeken van de ontvangsten van debiteuren;
 • In de functie rapporteer je aan een teamleider.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Minimaal mbo werk- en denk niveau;
 • Minimaal één jaar ervaring in een soortgelijke functie. Ervaring in bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie is geen must, maar is zeker een pré;
 • Kennis van wet en regelgeving van het Sociaal Domein zoals de Wmo, Jeugd, P-wet, wet inburgering, IOAW/IOAZ en Bbz is een pré;
 • Kennis van relevante administratieve procedures en processen binnen het werkgebied;
 • Kennis en ervaring van de applicatie van het backoffice systeem van Centric, de Suite voor het Sociaal Domein is een pré;
 • Cijfermatig en communicatief sterk onderlegd.

Vaardigheden

 • Verantwoordelijkheidsgevoel, zorgvuldigheid en een positieve houding;
 • Open communicatie naar medewerkers binnen de gemeente Diemen;
 • Staat stevig in de schoenen / blijft kalm onder druk en stress;
 • Feiten en problemen in een breder verband plaatsen, samenhang zien en uitleggen;
 • Rekening houdend met de visie van de organisatie.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 7, maximaal € 3.176,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor

31 december 2020 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Richard Spaans, coördinator team Administratie, op het telefoonnummer 020-3144730.

Acquisitie stellen we niet op prijs!

25 sollicitaties
541 views


17-12-2020 Gemeente Diemen
Verbindingsfunctionaris Veiligheid en Zorg/ regisseur top 400/600

Voor onze gemeenten Diemen en Ouder-Amstel zijn we voor 18 uur per week op zoek naar de combinatiefunctie van een verbindingsfunctionaris Veiligheid en Zorg en een regisseur Top 400/600.

Het AcVZ is een netwerkorganisatie van waaruit met meer dan 25 verschillende organisaties de uitvoering vorm krijgt van verschillende programma's, waarin de verbinding tussen straf, zorg en sociaal domein centraal staat om tot het gewenste resultaat te komen.

Het AcVZ is een plek voor complexe casuïstiek op snijvlak zorg, veiligheid en het sociaal domein waarbij de verschillende integrale programma's de primaire focus is: Top 600, Top400, Treiteraanpak, Detentie en Terugkeer.

Als verbindingsfunctionaris/regisseur ben je verantwoordelijk voor de regie op casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Je leidt dit proces vanuit een neutrale positie met als doel te komen tot een integrale persoonsgerichte aanpak van jongeren en adolescenten die een ruim verleden hebben met het plegen van strafbare feiten. Ook ben je als regisseur expert op het terrein van veiligheid en zorg en leg je de verbinding tussen zorgpartners, de strafketen en de gemeente. Buiten de kaders kleuren, de grenzen van de privacy wetgeving opzoeken en creatief denken zijn automatismen voor jou als regisseur. Op het juiste moment breng je de professionals in stelling en stuurt en voert regie (zonder macht, maar met overtuiging en lef). Naast inhoud houd je van strategisch denken. Je bent in staat om in vaak complexe situaties het overzicht te krijgen en te houden. De integraal persoonsgerichte programma's zijn ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Je werkt daarbij afwisselend in Diemen, Ouder-Amstel en op het AcVZ.

Je overige werkzaamheden als verbindingsfunctionaris Veiligheid en Zorg bestaan uit:

 • Het verbinden van zorgpartners, strafketen en de gemeente als er sprake is van jeugdcriminaliteit en overlast.
 • Fungeren als 'gemeente-expert' voor alle netwerkpartners en de top 400/600 regisseurs van andere organisaties.
 • Vervullen van een adviesfunctie vanuit het snijvlak veiligheid en zorg en een regiefunctie op individu binnen de groepsaanpak.
 • Samen met de jeugdreclassering en politie toezicht en begeleidingsgesprekken (T&B) voeren met voorgeleide jongeren die geschorst zijn door de rechtercommissaris.
 • Uitvoering geven aan en regie voeren op een lokale aanpak voor jeugd en adolescenten die niet onder de Top 400/600 vallen (samen met de adviseur Jeugd en Veiligheid van andere afdeling binnen gemeente Diemen en Ouder-Amstel).
 • In overleg met Halt, J&V adviseurs en politie inhoud geven aan Halt-aanpak.

Je overige werkzaamheden als regisseur top 400/600 bestaan uit:

 • Regie voeren op casus niveau waarop de top 400/600 persoon centraal staat.
 • Organiseren en voorzitten van Uitvoerdersoverleg (UVO) met betrokken interventieplegers uit verschillende disciplines.
 • Opstellen van integraal resultaatgericht plan van aanpak, in afstemming met zorg- en veiligheidspartners, ten behoeve van een persoonsgerichte aanpak.
 • Delegeren, integraal aansturen op de drie pijlers veiligheid, zorg en sociaal domein en meerdere plannen klaar hebben liggen middels het 'scenario denken'.
 • Analyseren van informatie, urgentie bepalen en opschalen indien nodig.
 • Je vraagt tijdig hulp als interventies vastlopen en als er geen eenduidigheid is over de richting.
 • Je brengt en houdt kennis en expertise op peil door trainingen te volgen die geboden worden in het kader van de vakontwikkeling.

Ons aanbod

Voor deze functie werk je voor beide gemeentes binnen het team Beleid van de afdeling Samenleving van de gemeente Diemen. Je legt inhoudelijk verantwoording af aan de teamleider casusregisseurs van het AcVZ. De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega's, waarbij zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is indicatief gewaardeerd op schaalniveau 10, minimaal € 2.973 en maximaal € 4.406 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Daarnaast bieden wij een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden. De arbeidsovereenkomst is tijdelijk voor de duur van één jaar (met een proeftijd van één maand) met de intentie tot een vast dienstverband.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denk niveau;
 • Je hebt enkele jaren ervaring op het gebied van jeugd, veiligheid en zorg, bij voorkeur in een gemeentelijke organisatie (geen must, maar is zeker een pre!);
 • Je hebt enkele jaren ervaring met het voeren van procesregie/regisseurschap binnen de veiligheidsketen;
 • Affiniteit met de doelgroep jeugd in het algemeen en jongeren en adolescenten in het bijzonder;
 • Je kunt met kennis van zaken, met lef en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt;
 • Je bent goed in staat om zelfstandig te werken en overzicht te houden;
 • Je bent representatief, flexibel, oplossingsgericht, stressbestendig en je bent gewend in een hectische omgeving te werken;
 • Je communiceert helder, beschikt over een goede schrijfstijl en weet goed met digitale werkprocessen om te gaan;
 • Je hebt een signalerende rol naar de beleidsafdeling en je hebt een goed gevoel voor de politiek/maatschappelijke context waarbinnen je werkt;

Over de gemeente Diemen

De gemeente Diemen is een snelgroeiende gemeente met een dorps karakter onder de rook van Amsterdam. De gemeente heeft nu nog ruim 30.000 inwoners maar groeit de komende jaren naar 37.000. Die groei brengt met zich mee dat zowel de organisatie als de inwoners flink in verandering zijn. Een uitdagende gemeente met een groeiende groep jeugdigen, dichtbij Amsterdam en met de rust en ruimte van een buitengebied dat deels in het Groene Hart ligt.

Over de gemeente Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente met ruim 13.000 inwoners. Ouder-Amstel bestaat uit drie kernen; Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en buurtschap Waver. Daarnaast maakt het onderdeel uit van de metropoolregio Amsterdam (MRA). Onze organisatie kenmerkt zich door een unieke combinatie van ruimtelijke ontwikkeling in landelijk en (groot)stedelijk gebied met een grote diversiteit aan bedrijven, instellingen en projecten.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 14 december 2020 via het sollicitatieformulier op

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Judith Paleari, teamleider casusregisseurs, op het telefoonnummer (06) 20 66 00 29.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

17 sollicitaties
379 views


26-11-2020 Gemeente Diemen
Strategisch projectmanager ruimtelijke ontwikkeling Holland Park

Wij zijn voor ons team Projecten voor 36 uur per week op zoek naar een enthousiaste en ervaren projectmanager. In deze functie ben je integraal verantwoordelijk voor jouw project(en) en de medewerkers die daaraan werken.

In jouw functie als projectmanager stuur je vanaf de initiatiefase tot en met de fase van realisatie op de beheeruitgangspunten: geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en risico's. Verder adviseer je over en voer je op micro- en macro niveau de projectleiding uit van diverse projecten, waaronder Holland Park. En je bent verantwoordelijk voor de informatievoorziening en communicatie naar zowel belanghebbenden als aan jouw ambtelijk opdrachtgever en het bestuur.

Je overige werkzaamheden bestaan uit:

 • Het aansturen van de projectmedewerkers, dit doe je zowel taakgericht als relatiegericht;
 • Het anticiperen op ontwikkelingen in de verschillende projectfases en je onderneemt tijdig maatregelen als prestatieafspraken niet gehaald dreigen te worden;
 • De verantwoordelijkheid voor de voortgang en kwaliteit van jouw projecten en sta je voor een slim en soepel proces;
 • Het zorgdragen voor de ondersteuning en borging van projectmatig werken binnen de gehele organisatie van de gemeente Diemen.
 • Vanzelfsprekend onderhoud je de contacten met de interne en externe stakeholders.

De komende tijd zal je je als projectmanager met name bezig houden met de grootschalige en prestigieuze gebiedsontwikkeling Holland Park.

Holland Park

Holland Park is een grootschalige stedelijke gebiedsontwikkeling onder de "Crisis en herstelwet" waar in de toekomst ruim 10.000 mensen kunnen wonen en gebruik maken van de lokale voorzieningen. Dit herontwikkeling van het voormalige kantorenpark Bergwijkpark Noord bestaat uit vier verschillende deelgebieden:

 • Holland Park, stedelijk woongebied met 2100 woningen en voorzieningen.
 • Holland Park West, stedelijk woongebied met maximaal 750 woningen, een brede school voor 700 leerlingen en voorzieningen.
 • Holland Park Zuid, woongebied met 1500 woningen en voorzieningen.
 • Campus Diemen Zuid (Our Domain en Our Campus Amsterdam-Diemen). Hier wonen inmiddels zo'n 1800 studenten en young professionals.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het salaris is tot maximaal € 5.872,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Daarnaast bieden wij een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar waaraan je gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

Als laatste hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP keuzepensioen, opleidingsmogelijkheden, reiskostenregeling, een goede verlofregeling. De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Je profiel

Voor deze functie breng je het volgende mee:

 • een wo werk- en denkniveau (bijvoorbeeld universitaire opleiding bedrijfskunde of planologie);
 • aantoonbaar veel ervaring met het leiden van grootschalige fysieke projecten waarbij externe partijen en belanghebbenden - met vaak tegenstrijdige belangen - betrokken zijn;
 • een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen;
 • een ruime ervaring met het werken met grondexploitatie en je kan de connectie hierbij leggen met de gemeentelijke P&C cyclus;
 • dat je projectmatig kan denken en handelen, je goed kan analyseren, resultaatgericht te werk gaat en uiteraard ook veel strategisch inzicht hebt;
 • uitstekende onderhandelingsvaardigheden.;
 • een ondernemende, enthousiaste, proactieve werkhouding;
 • de kwaliteit om mensen te verbinden; zowel intern als extern, door heldere en overtuigende communicatie waarbij je mensen "mee krijgt".

Over de gemeente Diemen

De gemeente Diemen is een snelgroeiende middelgrote gemeente aan de zuidkant van Amsterdam. De gemeente heeft nu nog ruim 30.000 inwoners. Door de ontwikkeling van onder andere Plantage de Sniep en Holland Park met een gemixt programma aan woningen en bijbehorende voorzieningen zoals scholen en sportaccommodaties, ondergaat de gemeente Diemen een enorme groeispurt richting 37.000 inwoners.

De ambtelijke organisatie van Diemen is in beweging en bestaat vanaf 1 januari 2021 uit 2 domeinen waarvan het Ruimtelijke Domein er één is. Binnen dit domein voert het Team Projecten de regie over verschillende grote gebiedsontwikkelingen.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 6 december 2020 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Voor deze functie werven wij in- en extern tegelijk. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wil je liever toch eerst meer informatie? Bel of mail de coördinator van team Projecten, Linda Kleijbeuker (linda.kleijbeuker@diemen.nl, 020 3144766) of de huidige projectmanager van Holland Park, Rob van Bijleveld (rob.van.bijleveld@diemen.nl, 020-3144852).

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

22 sollicitaties
399 views


29-10-2020 Gemeente Diemen
Consulent re-integratie met specialiteit Inburgering / WEB

Vanaf 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering van Kracht. Wij zoeken iemand voor 32-36 uur per week die alles op alles zet om statushouders en overige inburgeraars te begeleiden bij hun inburgeringstraject en daarna. Je werkt via effectieve begeleidingstrajecten aan de participatie van statushouders, het doel is uiteindelijk uitstroom naar scholing of werk. De functie is veelzijdig en kent veel eigen verantwoordelijkheid. Je bent bij het gehele proces van de klant betrokken. Je start in het AZC met een intake, na de verhuizing naar de gemeente Diemen stippel je samen met de statushouder een traject uit richting werk en je stuurt hierop aan.

Verder wordt van je verwacht dat je:

 • actief deelneemt aan de werkgroep implementatie van de nieuwe wet Inburgering
 • breder inzetbaar bent als re-integratieconsulent en ook andere doelgroepen binnen de Participatiewet kan begeleiden.
 • Invulling geeft aan de Volwassenen Educatie (WEB) door laaggeletterde inwoners te plaatsen op een passend opleidingsaanbod.

Je komt te werken in een hecht team dat dagelijks enthousiast bezig is met het begeleiden van mensen naar werk, op grond van de Participatiewet. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van de kandidaat in relatie tot de mogelijkheden die de actuele arbeidsmarkt biedt. We doen daarbij zoveel mogelijk zelf. We spreken onze kandidaten veelvuldig en proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun mogelijkheden. Naast de persoonlijke coaching die we zelf aanbieden, werken we ook nauw samen met diverse re-integratiepartners, die trajecten op maat bieden. Verder zorgen we voor een goede verslaglegging waardoor we op ieder moment goed op de hoogte zijn van onze eigen, maar ook van elkaars, vorderingen.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 9, maximaal € 4.048,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Daarnaast kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

De functie is voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Je profiel

 • Een positieve en dienstverlenende instelling, met een zelfstandige en flexibele houding waarbij de klant centraal staat.
 • Je hebt recente ervaring en affiniteit met het coachen/begeleiden van statushouders richting de arbeidsmarkt of scholing
 • Goede beheersing van de Engelse taal (en bij voorkeur ook een taal die statushouders als moedertaal kunnen hebben (bv Arabisch/Tigrinya)
 • Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau
 • Je kijkt verder dan je eigen vakgebied en bent creatief in het vinden van oplossingen.
 • Je hebt ervaring in het omgaan met mensen met psychische problemen.
 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in het sociaal domein en kennis van de Inburgeringswetgeving, Participatiewet, Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en aanverwante regelingen.
 • Je bent een teamspeler met een gezonde dosis humor.
 • Je bent zorgvuldig in het administreren en registeren van je werk.
 • Werken met MS Office is bekend terrein voor je. Bekendheid met het systeem Suite voor Sociaal Domein en het zaaksysteem Inproces is een pré.

Over Diemen

De gemeente Diemen is een snelgroeiende gemeente met een dorps karakter onder de rook van Amsterdam. Het heeft nu bijna 30.000 inwoners, maar groeit de komende jaren naar 37.000. Die groei brengt met zich mee dat zowel de organisatie, als de inwoners flink in verandering zijn. We zijn als gemeente voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en willen dat een klant met een goed gevoel weg gaat. We maken onze dienstverlening persoonlijk en gaan tegelijkertijd mee in de ontwikkeling van de digitalisering.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 2 november 2020 door middel van een CV en motivatiebrief via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Manon van Rooij, senior medewerker team Sociale Zaken, telefoon 020-3144733 (ma,di,do,vr) of via email manon.van.rooij@diemen.nl.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Nancy Fielmich, senior adviseur P&O via telefoonnummer 06-25661442.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer.

42 sollicitaties
498 views


15-10-2020 Gemeente Diemen