Logo Duo+

Vacatures geplaatst door Duo+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Duo+.

Laatste vacatures

Adviseur Verkeer

Voor het team Inrichting en Beheer zijn wij voor 36 uur per week op zoek naar een adviseur verkeer.

Het team Inrichting en Beheer is gericht op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dagelijks maken veel mensen gebruik van onze wegen, bruggen, groen, verlichting, gebouwen en speelplekken. Een goede kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk om te zorgen dat onze burgers veilig en comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren. Word jij onze nieuwe collega?

Je werkzaamheden

In je functie als adviseur verkeer is iedere dag anders. Je bent een generalist van A-Z. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Adviseren van de portefeuillehouders verkeer in stafoverleggen bij (uitvoerende) verkeersvragen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren, communicatie;
 • Initiëren en stimuleren van de samenwerkingsverbanden met interne en externe partners;
 • Samenwerken met de beleidsmedewerkers verkeer van de gemeentelijke opdrachtgevers en collega's bij Duo+, zoals de assetbeheerder, wegbeheerder, vergunningverleners, handhaving en projectleiders;
 • Samenwerken met de Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam, RegioRegie, politie, hulp- en nooddiensten, en natuurlijk de buurgemeenten;
 • Adviseer je van ruimtelijke visies tot concrete verkeers- en parkeerplannen;
 • Je bent de vraagbaak bij projecten, zoals nieuwbouwontwikkelingen, infraprojecten, herontwikkelingsopgaven, en adviseer je over de bestaande en toekomstige verkeersinrichting, toets je parkeernormen, en zet je zo nodig aanvullende verkeers- en parkeeronderzoeken uit;
 • Ben je in de uitvoer verantwoordelijk voor het toetsen van BLVC-plannen en verkeersplannen ten behoeve van de bereikbaarheid;
 • Ben je betrokken bij verkeerseducatie en -campagnes en organiseer je het praktisch verkeersexamen;
 • Meedenken bij het opstellen van het (uitvoerings)beleid voor de toekomstige mobiliteitsplannen;
 • Begeleiden van (kleine) verkeerskundige projecten, denk aan het opstellen van een verkeerstellingsplan en het verwerken van de data in een verkeersmodel;
 • Los je (pragmatisch) dagelijkse verkeersvragen op;
 • Adviseren (integraal) vanuit het vakgebied verkeer en vervoer bij vergunningaanvragen, de verkeerscommissie en verkeersbesluiten;
 • Begeleid je de projectleider op verkeersgebied tijdens inspraakprocessen met bewoners.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Een afgeronde hbo-opleiding richting mobiliteit/verkeerskunde of vergelijkbaar;
 • Minimaal vijf jaar ervaring in het vakgebied verkeer en mobiliteit;
 • Ervaring in een bestuurlijke en politieke omgeving;
 • Volgt trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en levert daar een bijdragen in;
 • Adviesvaardigheid, een flexibele werkhouding, oplossend vermogen en initiatiefrijk;
 • Ervaring met het verwerken van telgegevens in een verkeersmodel;
 • Kan abstracte verbanden leggen en is concreet en assertief in het zoeken naar (verkeers) oplossingen;
 • Uitstekende contactuele- en redactionele vaardigheden

Ons aanbod

Duo+ biedt je een salaris wat past bij je leeftijd, opleiding en ervaring met een maximum van € 3.929,-- (schaal 9) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt Duo+ je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% welke je bijvoorbeeld kan inzetten voor de aankoop van extra vakantie-uren, uitbetalen vakantiegeld of een leuke 13e maand.

Verder wordt er een smartphone aan je ter beschikking gesteld en beschikken we over goede telewerkvoorzieningen en flexibele werktijden.

Als laatste hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP keuzepensioen, reiskostenregeling en een goede verlofregeling.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Over DUO+

Duo+ is een jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Wij werken met ruim 300 zeer gedreven collega's aan de individuele en collectieve dienstverlening en aan efficiënte en goede bedrijfsvoering. Bij Duo+ zijn we zakelijk, innovatief, transparant, informeel en professioneel. We adviseren en we voeren uit. We zijn betrokken bij de samenleving om ons heen. Kortom ons werk doet ertoe en daar zijn we trots op!

Interesse?

Herken je jezelf hierin en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 23 december 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Peter Louwerse, teamleider Inrichting en Beheer, op het telefoonnummer 0297 513111.

Acquisitie stellen we niet op prijs!

4 sollicitaties
151 views


08-12-2019 Duo+
Leerplichtambtenaar

Over Duo+

Duo+ is de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.

Wij werken met bijna 300 zeer gedreven collega's aan hun individuele én collectieve dienstverlening en een efficiënte en goede bedrijfsvoering. Samen bouwen wij aan een efficiënte uitvoeringsorganisatie. We zijn klantgericht, professioneel, omgevingssensitief, samenwerkend en verandervaardig. We adviseren en we voeren uit. Wij zijn betrokken bij de samenleving om ons heen. Ons werk doet er toe en daar zijn we trots op!

Je plek in de organisatie

Wij zijn, per 1 januari 2020, op zoek naar een bevlogen collega die zich voor 24 uur per week wil bezighouden met het toezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969.

Je werkzaamheden

Je controleert de verplichtingen waar ouders, leerlingen en scholen aan moeten voldoen. Je biedt hulp en steun aan leerlingen, ouders en scholen bij het zoeken naar een oplossing bij schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten en verleent vrijstellingen. De wijze van toezicht draagt het karakter van maatschappelijke zorg. Dit houdt in dat je onderzoekt wat de oorzaken van het schoolverzuim zijn. Je legt verbanden tussen schoolproblematiek enerzijds en multi-problematiek anderzijds. Je signaleert knelpunten/problematiek in gedrag en je neemt deel aan multi-disciplinaire-overleggen. Je bemiddelt in conflicten tussen ouders/verzorgers en school. Je hebt zowel een controlerende, preventieve als curatieve functie. Je voert een gedegen onderzoek uit, die de basis vormt voor jouw aanpak om schoolverzuim te voorkomen en te beperken. Daarnaast heb je een adviserende taak; je bemiddelt en verwijst naar hulpverlenende instanties. Je stelt adviezen en rapportages op om tot een compleet dossier te komen. Je administreert, kwantificeert en analyseert de gegevens. Je geeft voorlichting op het gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en je signaleert ontwikkelingen, behoeften en effecten met betrekking tot schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je beschikt over een relevante (welzijn, onderwijs, jeugd) hbo-opleiding, bij voorkeur aangevuld met de vakopleiding leerplicht.
 • Je bent buitengewoon opsporingsambtenaar in domein onderwijs.
 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als leerplichtambtenaar, gedurende de laatste vijf jaar.
 • Je hebt een probleem- en conflict oplossende houding, je bent empathisch, analytisch, klantvriendelijk, daadkrachtig en flexibel.
 • Je bent gericht op samenwerking en een netwerker.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent flexibel ingesteld en werkt proactief.
 • Je hebt kennis van het onderwijsveld en de jeugdhulpverlening.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B en kan beschikken over een auto.
 • Als je SKJ-geregistreerd bent is dat een pré.

Ons aanbod

Duo+ biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 9, maximaal € 3.929,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Daarnaast biedt Duo+ je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% welke je bijvoorbeeld kan inzetten voor

de aankoop van extra vakantie-uren, uitbetalen vakantiegeld of een leuke 13e maand.
Verder word er een smartphone aan je ter beschikking gesteld en beschikken we over goede telewerkvoorzieningen en flexibele werktijden.
Als laatste hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
ABP keuzepensioen, reiskostenregeling en een goede verlofregeling.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 16 december 2019 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Nora Kasmi, Coördinator Frontoffice, op het telefoonnummer 06-23722305.

14 sollicitaties
531 views


02-12-2019 Duo+
Allround klantmanager Wmo

Duo+ zoekt (voor de burgers in Uithoorn) een nieuwe collega voor het Sociaal Domein. Wij doen het graag samen en zijn daarom op zoek naar een allround klantmanager Wmo (32 uur).

We zoeken een Wmo klantmanager die bij ons past; iemand die zelfstandig opereert maar ook plezier heeft in samenwerken. We hebben behoefte aan een collega die optimistisch en oplossingsgericht is en die er samen met ons enthousiast de schouders onder zet.

Je werkzaamheden

In je functie als allround klantmanager Wmo heb je een divers takenpakket.

 • Je gaat op huisbezoek en kijkt met een integrale blik
 • Je beantwoordt uiteenlopende vragen tijdens het spreekuur
 • Je stelt rapportage en beschikking op en zorgt ervoor dat inzet van hulp en voorzieningen wordt geeffectueerd
 • Je bewaakt de procedurele afhandeling

Je plek in de organisatie

Je werkt in het gemeentehuis van Uithoorn. Je bent onderdeel van een groot team van 36 andere collega's: klantmanagers en adviseurs Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, leerplichtambtenaren, schuldhulpverleners en medewerkers statushouders, voor zowel Uithoorn als Ouder-Amstel. Op een modern ingerichte afdeling zijn flexplekken om samen met collega's of juist even rustig alleen te werken. Collega's zijn heel betrokken bij hun werk en bij elkaar. Er is ruimte om ervaringen en kennis te delen; zowel tijdens het casuïstiek- overleg als tussendoor. Je draait dagelijks mee in de telefonische spreekuren, in het wekelijks inloopspreekuur en gaat op huisbezoek.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding gevolgd;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de doelgroepen van de Wmo en het indiceren van Wmo voorzieningen;
 • je beschikt over uitstekende digitale vaardigheden;
 • je hebt lef, bent flexibel en denkt in oplossingen.

Over Duo+

Duo+ is de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Wij werken met bijna 300 zeer gedreven collega's aan hun individuele én collectieve dienstverlening en een efficiënte en goede bedrijfsvoering. Samen bouwen wij aan een efficiënte uitvoeringsorganisatie. We zijn klantgericht, professioneel, omgevingssensitief, samenwerkend en verandervaardig. We adviseren en we voeren uit. Wij zijn betrokken bij de samenleving om ons heen. Ons werk doet er toe en daar zijn we trots op!

Ons aanbod

Duo+ biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid onder andere in geld gewaardeerd worden (schaal 8, maximaal € 3.485,-- bruto p.m. bij een 36-urige werkweek). Daarnaast biedt Duo+ je een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

De functie is voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 25 november 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Nora Kasmi, teamleider Sociaal Domein Frontoffice 06-23722305.

23 sollicitaties
366 views


12-11-2019 Duo+
Re-integratieconsulent

Over Diemen

De gemeente Diemen is een snelgroeiende gemeente met een dorps karakter onder de rook van Amsterdam. Het heeft nu bijna 30.000 inwoners, maar groeit de komende jaren naar 37.000. Die groei brengt met zich mee dat zowel de organisatie, als de inwoners flink in verandering zijn. We zijn als gemeente voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en willen dat een klant met een goed gevoel weg gaat. We maken onze dienstverlening persoonlijk en gaan tegelijkertijd mee in de ontwikkeling van de digitalisering.

Je plek in de organisatie

Wij, Melahat, Soraya, Menno en Judit zijn de re-integratie consulenten binnen team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Wij zijn een hecht team dat dagelijks enthousiast bezig is met het begeleiden van mensen naar werk.

Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van de kandidaat in relatie tot de mogelijkheden die de actuele arbeidsmarkt biedt. We doen daarbij zoveel mogelijk zelf. We spreken onze kandidaten veelvuldig en proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun mogelijkheden. Zodra iemand er klaar voor is schakelen we onze jobhunter Melahat in om hem of haar door te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Melahat is voortdurend op zoek naar werk- of stageplekken waar onze kandidaten hun kwaliteiten kunnen laten zien. Zo vinden we vaak de juiste plek en lukt het om de kandidaat uit te laten stromen uit de uitkering. Naast de persoonlijke coaching die we zelf aanbieden, werken we ook nauw samen met diverse re-integratiepartners, die trajecten op maat bieden. Verder zorgen we voor een goede verslaglegging waardoor we op ieder moment goed op de hoogte zijn van onze eigen, maar ook van elkaars, vorderingen.

Je werkzaamheden

Je begeleidt mensen naar werk of een opleiding, in het bijzonder jongeren tot 27 jaar. Dat is een speciale doelgroep. In eerste instantie willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren die kunnen werken in de bijstand belanden.

De laatste jaren merken we dat de jongeren die toch in de bijstand terecht komen steeds vaker psychische of sociale problemen hebben. Dat vereist een bijzondere aanpak. We zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve, invoelende collega, die het leuk vindt om jongeren te begeleiden naar opleiding of werk en daarbij regelmatig out of the box denkt.
Daarnaast wordt verwacht dat je ook breder inzetbaar bent als re-integratieconsulent en ook andere doelgroepen binnen de Participatiewet kan begeleiden.

Wij vragen

 • Een positieve en dienstverlenende instelling, met een zelfstandige en flexibele houding waarbij de klant centraal staat.
 • Je kijkt verder dan je eigen vakgebied en bent creatief in het vinden van oplossingen.
 • Je werkt nauw samen met inkomensconsulenten en het maatschappelijk middenveld.
 • Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met het coachen/begeleiden van jongeren richting de arbeidsmarkt.
 • Je hebt ervaring in het omgaan met mensen met psychische problemen.
 • Je hebt kennis van de Participatiewet en aanverwante regelingen.
 • Je bent een teamspeler met een gezonde dosis humor.
 • Je bent zorgvuldig in het administreren en registeren van je werk.
 • Werken met MS Office is bekend terrein voor je. Bekendheid met het systeem Suite voor Sociaal Domein is een pré.

Ons aanbod

De gemeente Diemen biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 9, maximaal € 3929,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Daarnaast kennen we een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt hier op basis van een individueel keuzebudget van 17,05% en € 500,00 bruto per jaar gedeeltelijk zelf invulling aan geven. Je kunt dit budget gebruiken om extra verlof te kopen of op een zelf gekozen moment laten uitbetalen.

De functie is voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De verloning verloopt in principe via onze payroll partner.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan vóór 19 november 2019 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Michiel van Emmerik, Coördinator team Sociale Zaken, telefoon 020-3144744 (di t/m vr) of via email michiel.van.emmerik@diemen.nl.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Nancy Fielmich, senior adviseur P&O via telefoonnummer 06-22 60 35 36.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

36 sollicitaties
548 views


05-11-2019 Duo+