Logo Duo+

Vacatures geplaatst door Duo+

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Duo+.

Laatste vacatures

Senior financieel adviseur

Je plek in de organisatie

Het team Financiën is op zoek naar enthousiaste en ervaren financiële colega die ons wil komen versterken.

Wij zijn onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering en hebben als belangrijkste taakgebieden het (mede) samenstellen van de financiële bescheiden van de drie gemeenten (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)
en Duo+ te denken valt aan begrotingen, rekeningen en jaarverslagen. Daarnaast zijn wij adviseur voor het bestuur en management over financiële aspecten en ontwikkelingen. Ga jij de uitdaging aan?

Je werkzaamheden

Je bent de zelfstandige financiële adviseur die adviseert over (financiële) vraagstukken. Je bewaakt de (kwaliteit) van de (financiële) bedrijfsvoering stuurt op planning, prognosticeert de uitgaven en ondersteunt de managers bij het realiseren van hun maatschappelijke effecten.

De werkzaamheden bestaan onder ander uit:

 • het regisseren van de Planning & Control cyclus (begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages);
 • het bijhouden van de landelijke ontwikkelingen en de impact daarvan bepalen, waaronder de uitkeringen van het Rijk;
 • het continue verbeteren van de financiële adviesfunctie o.a. door het signaleren van knelpunten en het doen van concrete verbetervoorstellen;
 • het integraal adviseren op voorstellen vanuit de (beleids)afdelingen en het opstellen van de financiële begrotingswijzigingen;
 • in co-creatie werken aan (financiële) oplossingen om hiermee de maatschappelijke effecten bij onze klanten te kunnen realiseren;
 • het continu en pro-actief bewaken, analyseren, adviseren en toetsen van financiële cijfers en hier meerwaarde aan geven door dit financieel tactisch/strategisch te kunnen vertalen.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • hbo/academisch niveau;
 • ruime ervaring op het werkgebied van financiën bij één of meerdere decentrale overheden als financieel adviseur en/of specialist;
 • praktische kennis van relevante wet- en regelgeving (BBV, Fido, BTW en BTW Compensatiefonds, vennootschapsbelasting);
 • je bent proactief, analytisch, communicatief, , nauwkeurig, verbindend, oplossings- en samenwerkingsgericht;
 • je bent er sterk op gericht om processen te verbeteren/optimaliseren en de klant hierin mee te nemen;
 • je bent stressbestendig en beschikt over een gezonde dosis humor;
 • je hebt affiniteit met automatisering.

Over Duo+

Duo+ is de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Wij werken met bijna 300 zeer gedreven collega's aan hun individuele én collectieve dienstverlening en een efficiënte en goede bedrijfsvoering. Daarbij maken we gebruik van heel moderne ICT. Tot 1 januari 2016 werkten de meesten van ons bij één van de drie gemeenten. Deze mix van mensen staat garant voor een inspirerende, dynamische en veelzijdige organisatie. Samen bouwen wij aan een efficiënte uitvoeringsorganisatie. We zijn klantgericht, professioneel, omgevingssensitief, samenwerkend en verandervaardig. We adviseren en we voeren uit. Wij zijn betrokken bij de samenleving om ons heen. Ons werk doet er toe en daar zijn we trots op!

Ons aanbod

Duo+ biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 11, maximaal € 4.859,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 30 november 2018 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Tom Schrandt, teamleider Financiën, op het telefoonnummer 06-13777628.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

154 views


29-11-2018 Duo+


Juridisch medewerker

DUO+ is een jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Diemen (bijna 27.000 inwoners), Uithoorn (ruim 29.000 inwoners) en Ouder-Amstel (ruim 13.000 inwoners).

Het team Juridische Zaken bestaat uit een teamleider, 1 senior juridisch medewerker, 8 allround juridisch adviseurs, 1 juridisch medewerker en 2 ondersteunend juridisch medewerkers. Het team werkt verdeeld over de vestigingen Diemen, Uithoorn en Ouder- Amstel.

Interessant aan het werken bij Duo+ is dat je werkt voor een drietal gemeenten met elk hun eigen specifieke problematiek. Het maakt dat je binnen een korte tijdspanne veel ervaring kunt opdoen met een groot aantal thema's die wisselend gericht zijn op één enkele gemeente ofwel gemeente overstijgend zijn. De lijnen zijn kort binnen Duo+ en de DUO gemeenten. We werken op een zakelijke en professionele manier met elkaar samen.

Je plek in de organisatie

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit vier teams:
team Financiën, team Informatisering en Automatisering, team Interne
Dienstverlening, team Personeel en Organisatie en team Communicatie en Juridische Zaken. Binnen Juridische zaken zijn de werkzaamheden onderverdeeld in het bestuursrecht en privaatrecht.

Wij zijn op zoek naar een collega die zich voor 24 uur per week bezig wil houden met het adviseren over de aansprakelijkheid van de 4 organisaties en het beheer van de verzekeringsportefeuille.

Je werkzaamheden

Als juridisch medewerker houd jij je onder andere bezig met:

 • de beoordeling van aansprakelijkheidsstellingen van burgers onder andere doordat de gemeenten werkzaamheden verrichten of hebben verricht waardoor schade is ontstaan aan persoonlijke eigendommen van burgers;
 • afhandelen van aansprakelijkheidsstellingen;
 • in een aantal gevallen doorleiden van aansprakelijkheidsstellingen naar verzekeraars;
 • monitoren van de voortgang van de afhandeling door verzekeraars;
 • optreden als contactpersoon naar verzekeraars en intermediairs;
 • voorbereiden en begeleiden van inkoop van nieuwe of vervanging van de oude verzekeringsportefeuille;
 • rapporteren over de effectiviteit van de verzekeringsportefeuille in relatie tot het aantal schades.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • hbo Rechten;
 • affiniteit met de kennisgebieden verzekeringsrecht,
 • aansprakelijkheid en onrechtmatige daad;
 • kennis van het aanbestedingsrecht is een pré;
 • gevoel voor politiek - bestuurlijke verhoudingen;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • kennis van de gemeentelijke organisatie;
 • een ondernemende, zelfstandige en pro-actieve houding.

Ons aanbod

Duo+ biedt je uitdagend werk waarbij zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden.

De functie van juridisch medewerker is gewaardeerd op schaalniveau 8, maximaal € 3.376,-- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Een kandidaat die start op de arbeidsmarkt zal worden gefaciliteerd en begeleid om op het vereiste niveau te komen. De aanstelling is in eerste instantie voor een periode van een jaar. Na een jaar is er de mogelijkheid om deze aanstelling voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Veel van onze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO voor gemeenteambtenaren (CAR-UWO). Naast het salaris krijg je de beschikking over een vrij besteedbaar budget: het individueel keuzebudget (IKB). De Duo+ organisatie kent plaats onafhankelijk werken. Met je leidinggevende maak je afspraken over je werktijden en de plaats waar je werkt. We sturen vooral op resultaten en minder op aanwezigheid. Je bent zélf verantwoordelijk dat de resultaten tijdig worden gehaald.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 10 december 2018 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met mr. P.W. de Nijs, teamleider Communicatie en Juridische Zaken, op het telefoonnummer 06-28962855.

Gemeentebanen

24 sollicitaties

566 views


26-11-2018 Duo+


Adviseur Informatiemanagement en Datakwaliteit

Door het verplaatsen van steeds meer applicaties naar de Cloud, vindt er een verschuiving plaats van het beheren van applicaties naar het beheren van diensten. Steeds meer applicaties maken gebruik van de centraal beheerde basisregistraties. Dit vraagt om een toename in koppelingen en onderhoud, maar ook de kwaliteitscontroles en de vraag naar managementinformatie nemen toe.

Voor het team Informatisering en Automatisering zoeken wij een enthousiaste collega die ons bij dit proces ondersteunt en adviseert. Je krijgt een unieke kans om deel uit te gaan maken van een enthousiast en gedreven team in een zeer dynamische en vooruitstrevende organisatie. Word jij onze nieuwe collega?

Je werkzaamheden

Daar waar de gemeente voorheen de software in eigen beheer had, wordt nu gekozen voor een SaaS-oplossing (Software as a Service). Het gevolg hiervan is dat informatiebeheer toeneemt en het technische beheer afneemt. Het beheren van data, het creëren van informatie en het koppelen van databronnen neemt toe.

De opkomst van "Smart City", Big Data en Open Data zorgen ervoor dat de gemeente beleid kan maken op basis van data en daarmee aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente. Zo wordt er aan de hand van data-analyse gekeken naar passende oplossingen voor bijvoorbeeld: verkeersopstoppingen, woningnood of afvalinzameling. Met data, afkomstig uit verschillende bronnen worden slimme oplossingen gecreëerd voor maatschappelijke en economische uitdagingen, die ten voordele zijn voor inwoners van de gemeente. Dit vraagt om een grote aanpassing van de huidige inrichting van gemeentelijke organisaties, zo ook voor Duo+. Het is van belang dat alle data digitaal beschikbaar komt en dat deze data van een kwalitatief hoog niveau is.

Jij bent degene die adviseert over vraagstukken met betrekking tot de inrichting van diverse informatiesystemen met de primaire focus op verbetering van de datakwaliteit en managementinformatie.

In je functie van adviseur Informatiemanagement Datakwaliteit ben je verantwoordelijk voor:

 • Het optimaliseren van processen en meedenken over de gewenste informatiebehoefte binnen en buiten de organisatie.
 • Als Adviseur Informatiemanagement Datakwaliteit en management informatie adviseer je over vraagstukken over de inrichting van diverse informatiesystemen en houd je de kwaliteit van data daarbij scherp in de gaten. Daartoe ben je (mede) verantwoordelijk voor het optimaliseren van processen en denk je mee over de gewenste informatiebehoefte binnen en buiten de organisatie.
 • Je houdt de organisatie 'scherp' en stelt de klant in de (bedrijfs)processen centraal. Je bent continu op zoek naar verbeteracties en gericht op innovaties en het implementeren hiervan. Je draagt bij aan accuraatheid en compleetheid van data en denkt aan de conformiteit, integriteit en consistentie ervan.
 • Je zorgt tevens voor de ontwikkeling van een datawarehouse voor het naar een hoger plan brengen van (management)rapportages. De organisatie wil door ontwikkelen naar een breder geborgde business intelligence oplossing (dashboard), waarbij jij zult meedenken over informatiebehoefte en data-gedreven sturen.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding informatica, bedrijfsinformatiekunde of een vergelijkbare richting;
 • je hebt affiniteit met datakwaliteit en managementinformatie;
 • je hebt kennis van SQL, ETL (bij voorkeur FME) en API's'.
 • je bent een sterk analytisch, een conceptueel denker en je kunt uitstekend de vertaling maken van denken naar doen. Daarbij toon je creativiteit;
 • je draagt 'Big data' een warm hart toe, en bent in staat om samen met de klant tot zinvolle vragen te komen om onze informatiebronnen maximaal te benutten. Out-of-the-box denken is daarbij jouw uitgangspunt, en je bent goed in staat het overzicht van alle informatiebronnen te houden;
 • je hebt kennis van en vaardigheid in informatie- en procesanalyse, informatiemanagement, informatie- en procesarchitectuur;
 • je hebt ervaring als projectleider;
 • je durft verantwoordelijkheid te nemen en je bent dienstverlenend. Je toont initiatief en bent vasthoudend;
 • je gaat integer en discreet om met vertrouwelijke informatie;
 • je bent gericht op samenwerken en je bent in staat verbinding te leggen met andere organisatieonderdelen en externe partijen en je kunt resultaten tot stand te brengen.

Over Duo+

Wij werken met bijna 300 zeer gedreven collega's aan de individuele én collectieve dienstverlening en een efficiënte en goede bedrijfsvoering voor meerdere gemeenten. Daarbij maken we gebruik van heel moderne ICT. Tot 1 januari 2016 werkten de meesten van ons bij Ouder-Amstel, Diemen of Uithoorn. Deze mix van mensen staat garant voor een inspirerende, dynamische en veelzijdige organisatie. Sinds begin 2016 bouwen wij samen aan de beste uitvoeringsorganisatie van Nederland. We zijn zakelijk, innovatief, transparant, informeel en professioneel. We adviseren en we voeren uit. Wij zijn betrokken bij de samenleving om ons heen. Ons werk doet er toe en daar zijn we trots op.

Ons aanbod

Duo+ biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 10, maximaal € 4.225,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 6 december 2018 door middel van het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Wil je eerst meer informatie, bel dan met Lobke Westra, Teamleider Informatisering en Automatisering, op het telefoonnummer 0297-51 32 69.

Acquisitie stellen we niet op prijs!

Gemeentebanen

7 sollicitaties

269 views


22-11-2018 Duo+


Allround medewerker communicatie

Duo+ is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De organisatie bestaat nu ruim twee jaar en is volop in ontwikkeling. Zoek je een veelzijdige functie in een dynamische werkomgeving? Dan is dit jouw nieuwe baan!

Je plek in de organisatie

Team communicatie van Duo+ werkt verspreid over alle drie de gemeenten. In totaal bestaat het team uit 14 collega's waaronder een aantal senior adviseurs, adviseurs en ondersteunende collega's. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een allround medewerker communicatie.

In deze functie ben je betrokken bij het uitvoeren van communicatietaken in de meest brede zin van het woord. Je werkt voor alle drie de gemeenten, maar je standplaats is Diemen.

Je werkzaamheden

Als medewerker communicatie doe je uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden voor de (senior) communicatieadviseurs. Dat doe je niet volgzaam: je denkt mee over de juiste aanpak. Je bent een social-mediamens en zorgt ervoor dat wij de kansen grijpen die deze kanalen ons bieden. Hier hoort ook een stukje webcare en mediawatching bij. Dit doe je bij ons met het programma Obi4Wan, de online media monitoring tool.

Je bent niet alleen ondersteunend maar je hebt ook een eigen takenpakket. Je bent verantwoordelijk voor een aantal gemeentelijke uitgaven en publicaties zoals de gemeentegids en gemeentepagina. Ook beheer je een aantal inboxen voor het uitzetten van opdrachten bij vakafdelingen. Je bent (content)beheerder voor ons Intranet 'Intercomm'. Je redigeert teksten voor bewonersbrieven, website en social media. Je werkt graag in teamverband en kunt ook zelfstandig optreden.

Je profiel

Je beschikt over het volgende profiel:

 • wij zoeken een beginnend communicatieprofessional met een basisopleiding communicatie; die flexibel en creatief is. Je begint aan je eerste of tweede baan;
 • je denkt in oplossingen in plaats van in problemen. Je weet dat in het communicatie vak, zaken heel vaak anders lopen dan gepland. Maar dat vind je geen enkel probleem, integendeel!
 • iemand die into Social Media is, maar ook gewoon foutloos een lekker stukje kan schrijven. Iemand die voelt wat er nodig is binnen het team. Die ondersteunt, maar ook zelf met goede ideeën en initiatieven komt;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: je schrijft op B1-taalniveau en je kunt gericht schrijven voor social media en de website;
 • je bent leergierig en kunt goed samenwerken;
 • je bent in ieder geval beschikbaar op maandag en vrijdag voor een goede bezetting.

Ons aanbod

Duo+ biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 8, maximaal € 3.376,00 bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur). Daarnaast biedt Duo+ je een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

De functie is tijdelijk voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren bieden we je daarna een dienstverband aan voor onbepaalde tijd.

Interesse?

Herken je jezelf hier in en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 4 december 2018 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je terecht bij Paul de Nijs, teamleider communicatie telefoonnummer 06-28962855.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met

Jaap Donga van het team personeel en organisatie 06-25661208.

Gemeentebanen

11 sollicitaties

342 views


19-11-2018 Duo+


2 senior klantmanagers Sociaal Domein

Duo+ zoekt voor de gemeenten Ouder-Amstel (ruim 13.000 inwoners) en Uithoorn (ruim 29.000 inwoners) twee nieuwe collega's voor het Sociaal Domein.

Senior klantmanager Participatie (24-32 uur)
Senior klantmanager WMO (32 uur)

Je werkzaamheden

Meedoen in de maatschappij... Je naar vermogen een volwaardig mens voelen... Wie wil dat nou niet? Maar niet iedereen kan dat zonder hulp. Als senior klantmanager Participatie help je inwoners die een beroep doen op de sociale voorzieningen. Als senior klantmanager WMO regel je passende hulp en stel je maatwerkarrangementen op voor de minder (zelf)redzame inwoners.

Je draagt zorg voor een goede administratieve afwikkeling van de aanvragen, en denkt mee over een slimme inrichting van het werkproces. Het werk van een klantmanager is dus écht mensenwerk. Geen dag is hetzelfde!

Je taken zijn in hoofdlijnen:

 • Adviseren over beheer aspecten en uitvoeringsbeleid van het sociale domein;
 • De behoefte van de klant integraal inventariseren;
 • Behandelen van de meer complexe aanvragen;
 • De procedurele en administratieve afhandeling bewaken;
 • Bezwaar en beroep afhandelen;
 • Inhoudelijke coaching van de allround klantmanagers.

Je profiel

Je hebt relevante hbo-opleiding afgerond en op je CV is terug te vinden dat je ervaring hebt in het sociaal domein. Je bent communicatief, je hebt lef, je bent flexibel, denkt in oplossingen en kunt waar nodig ook nog eens coachend optreden. Uiteraard heeft de sociale wet- en regelgeving nauwelijks tot geen geheimen voor je.

Over Duo+

Duo+ is de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Wij werken met bijna 300 zeer gedreven collega's aan hun individuele én collectieve dienstverlening en een efficiënte en goede bedrijfsvoering. Daarbij maken we gebruik van heel moderne ICT. Tot 1 januari 2016 werkten de meesten van ons bij één van de drie gemeenten. Deze mix van mensen staat garant voor een inspirerende, dynamische en veelzijdige organisatie. Samen bouwen wij aan een efficiënte uitvoeringsorganisatie. We zijn klantgericht, professioneel, omgevingssensitief, samenwerkend en verandervaardig. We adviseren en we voeren uit. Wij zijn betrokken bij de samenleving om ons heen. Ons werk doet er toe en daar zijn we trots op!

Ons aanbod

Duo+ biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en klantgerichtheid onder andere in geld gewaardeerd worden (schaal 9, maximaal € 3.805,-- bruto p.m. bij een 36-urige werkweek). Daarnaast biedt Duo+ je een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

De functies zijn voor de duur van één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Interesse?

Herken je jezelf en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan voor 1 november 2018 via het sollicitatieformulier op www.werkeninhetwesten.nl

Wil je eerst meer informatie, bel dan Gera Visschedijk, teamleider Frontoffice Burger, op telefoonnummer 06 25661095.

Gemeentebanen

8 sollicitaties

540 views


15-10-2018 Duo+