Logo TNO

Vacatures geplaatst door TNO

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor TNO.

Laatste vacatures

Senior Scientist Veiligheid

Als Senior Research Scientist ken je het arbeids- en industriële veiligheidsdomein goed en weet je wat de actuele maatschappelijke vraagstukken zijn waar TNO een rol in heeft te spelen. Vanuit je netwerken op dit gebied initieer je samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau. Verder ken je de positie van de Ministeries SZW en I&W, en weet je welke ondersteuning nodig is op het gebied van zelfregulering, de staat van de veiligheid en het versterken van deskundige ondersteuning binnen bedrijven (met een hoog risico profiel).

Bij TNO werk je vanuit een diepgaande specialisatie binnen het arbeids- en industriële veiligheidsdomein aan integrale oplossingen voor klantorganisaties en netwerken van organisaties. Je zet zelf onderzoek op, schrijft onderzoeksvoorstellen voor tenders en draagt bij aan de ontwikkeling van roadmaps binnen TNO en begeleidt je collega's in de onderzoeken. Je draagt bij aan het vormen en enthousiasmeren van een team van professionals om samen maatschappelijke en business impact te genereren. Je wordt binnen TNO, (inter-)nationaal en bij klanten als deskundige op dit gebied beschouwd.

2 sollicitaties
0 views


14-01-2019 TNO
Medior Onderzoeker Wapensystemen

Je komt te werken binnen de afdeling Weapon Systems (WS). De afdeling Weapon Systems adviseert o.a. het Ministerie van Defensie over de prestaties van wapensystemen, van klein kaliber systemen tot omvangrijke complexe raketsystemen. Aan die systemen en hun prestatie in de gevechtscontext worden hoge eisen gesteld. Voor een goed advies moeten alle relevante aspecten met elkaar in verband worden gebracht. Een belangrijk deel van onze expertise is dan ook het vermogen om vanuit (wapen)systeemoptiek een heel spectrum van kennisgebieden te verbinden, van technisch inhoudelijk tot militair operationeel. Omdat in de praktijk slechts een beperkt aantal deeleigenschappen van wapensystemen experimenteel kunnen worden beproefd, voeren we onze systeemanalyses vooral uit onder inzet van modellen en simulaties. Zo kunnen we de baan van een munitie bepalen, de trefkans berekenen, de schade aan een doel inschatten, de functionele consequenties voor het doel uitrekenen. Met die inzichten kan dan weer bepaald worden hoe wapensystemen optimaal ingezet kunnen worden, waarbij optimaal kan betekenen dat juist bepaalde schade vermeden dient te worden.

14 sollicitaties
0 views


04-12-2018 TNO