Logo TNO

Vacatures geplaatst door TNO

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor TNO.

Laatste vacatures

Medior Onderzoeker Wapensystemen

Je komt te werken binnen de afdeling Weapon Systems (WS). De afdeling Weapon Systems adviseert o.a. het Ministerie van Defensie over de prestaties van wapensystemen, van klein kaliber systemen tot omvangrijke complexe raketsystemen. Aan die systemen en hun prestatie in de gevechtscontext worden hoge eisen gesteld. Voor een goed advies moeten alle relevante aspecten met elkaar in verband worden gebracht. Een belangrijk deel van onze expertise is dan ook het vermogen om vanuit (wapen)systeemoptiek een heel spectrum van kennisgebieden te verbinden, van technisch inhoudelijk tot militair operationeel. Omdat in de praktijk slechts een beperkt aantal deeleigenschappen van wapensystemen experimenteel kunnen worden beproefd, voeren we onze systeemanalyses vooral uit onder inzet van modellen en simulaties. Zo kunnen we de baan van een munitie bepalen, de trefkans berekenen, de schade aan een doel inschatten, de functionele consequenties voor het doel uitrekenen. Met die inzichten kan dan weer bepaald worden hoe wapensystemen optimaal ingezet kunnen worden, waarbij optimaal kan betekenen dat juist bepaalde schade vermeden dient te worden.

14 sollicitaties
0 views


04-12-2018 TNO
Signal Processing Expert

Wij zoeken een nieuwe collega voor de functie Signal Processing Expert voor de afdeling Radar Technology binnen het expertisegebied Technical Sciences. In die afdeling werken wij bevlogen samen aan technologische doorbraken ten behoeve van de nieuwste RF sensorsystemen.

Durf jij met ons de uitdaging aan om complexe signaalverwerkingsproblemen in goed-geformuleerde wiskundige methodieken om te zetten? Denk je dat jij wat toe kunt voegen door te innoveren in algoritmes, in een omgeving waar al heel veel expertise bestaat? Weet jij hoe je platform-afhankelijke prestatieverschillen kunt kwantificeren? Kun je een optimale processingstrategie bepalen voor een nieuw ontwikkeld sensorconcept? Dan bieden wij je een stimulerende omgeving met wereldbekende experts en met carrière-kansen die aansluiten bij wat jij het beste kunt. Nu en in de toekomst.

20 sollicitaties
0 views


05-10-2018 TNO
Onderzoeker gedragsgerichte gezondheidsbevordering

Je gaat samen met collega's en externe partners werken aan diverse projecten waarin wetenschappelijk onderzoek centraal staat. Die projecten richten zich op het theoretisch en empirisch onderbouwd ontwikkelen, implementeren en evalueren van (digitale) leefstijlinterventies voor jongeren. Die interventies beogen kinderen/jongeren te ondersteunen bij het maken en behoud van gezonde gedragskeuzes en zijn geënt op (sociaal-) psychologische theorieën en modellen voor verklaring en verandering van gedrag. Daarnaast worden volwassenen die hen omgeven, zoals ouders/verzorgers, leerkrachten of zorgprofessionals, maximaal gefaciliteerd om aan die missie bij te dragen.

61 sollicitaties
0 views


17-09-2018 TNO