Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Laatste vacatures

Junior omgevingsadviseur

Wat ga je doen als junior omgevingsadviseur?
Je maakt onderdeel uit van het team omgevingsmanagement (32 mensen) en komt te werken bij het project dijkverbetering regionale keringen (DiRK). Dit IPM-projectteam bestaat uit 22 mensen die dagelijks werken aan veilige dijken. Per jaar wordt 20 kilometer aan dijken verbeterd, verdeeld over enkele tientallen deelprojecten die gelegen zijn in het hele werkgebied van Rijnland. Jij gaat aan de slag op een aantal van deze deelprojecten.

We verwachten van jou als junior omgevingsadviseur dat je binnen het projectteam:

 • Gesprekken en/of onderhandelingen voert met stakeholders (vaak letterlijk aan de keukentafel), de gemaakte afspraken vastlegt en erop toeziet dat ze worden nagekomen;
 • Conditionerende onderzoeken opzet en bewaakt, en de uitkomsten hiervan vertaalt naar risico's en oplossingen;
 • Ondersteunt bij het aanvragen van vergunningen en andere toestemmingen.

De dag van een junior omgevingsadviseur
Hoe ziet je werkdag eruit? Je begint de dag met een goede kop koffie of thee. Je checkt je mail en ook je agenda voor je afspraken die dag. Vervolgens heb je een overleg met het projectteam van een dijkverbetering, je geeft aan wat het resultaat is van een gesprek met een bewoner die je hebt gehad en geeft aan wat de uitkomst is van onderzoek naar archeologische waarden die je eerder hebt uitgezet. Vervolgens heb je een overleg met de communicatieadviseur, omdat er bij een ander project een nieuwsbrief verzonden moet worden. Daarna stap je snel in de Rijnland auto om op tijd bij een bouwvergadering te zijn. Je bespreekt binnengekomen klachten over geluidhinder en belt daarna de mensen die een klacht hebben om uitleg te geven.

Na je lunch heb je een digitaal overleg met een gemeente waar een vergunningaanvraag loopt. Je hoort dat er stukken ontbreken bij de aanvraag en zorgt dat die worden aangeleverd. Tussendoor krijg je een belletje van de projectmanager omdat er een persvraag binnen is gekomen. Je schakelt snel en zorgt dat de juiste informatie wordt aangeleverd. Aan het einde van de middag weet je nog snel even een afspraak in te plannen met een kabel- en leidingbeheerder.

Door al deze ballen dagelijks hoog te houden weet jij de belangen van Rijnland te behartigen. Na een dynamische dag kijk je met een tevreden gevoel terug op de resultaten van de dag. Je hebt weer genoeg energie over om de volgende dag mee te starten.

2 sollicitaties
26 views


24-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Installatieverantwoordelijke elektrotechniek

Wat ga je doen als installatieverantwoordelijke elektrotechniek?
Jouw functie is enorm belangrijk, omdat jij ervoor zorgt dat de elektrische veiligheid en continuïteit op orde is volgens de wet- en regelgeving. Jij bent de rechtspersoon van Rijnland en zorgt ervoor dat projecten opgeleverd en reparaties (tijdig) uitgevoerd worden volgens de ARBO wet- en regelgeving. Dit doe je door zowel op kantoor te zijn als in het veld, waarbij 40% kantoor is en 60% buiten. Op kantoor houd je je bezig met schrijven van plannen van aanpak en weet wet- en regelgeving toe te passen. Eenmaal buiten ga je onaangekondigd langs een project, voer je inspecties uit en werk je mee als de situatie daar om vraagt. Je bent dan ook gemachtigd om acties te ondernemen als de situatie daarom vraagt.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

 1. Controleren en activeren van werkplannen en schakelbrieven;
 2. Inspectierapporten en werkplannen analyseren volgens NEN3140;
 3. Toetsen van bekwaamheid en daarmee de juiste mensen aanstellen op specifieke installaties;
 4. Werkbezoeken afleggen bij zowel onderhoud, renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten.

Het team
Samen met 18 anderen vorm jij het team elektrotechniek. In dat team zitten 6 vakspecialisten, 8 onderhoudstechnici, 1 coördinator, 2 werkvoorbereiders, de teamleider en jij als installatieverantwoordelijke. Vakkennis en technische inhoud is aanwezig in het team. Kenmerkend is dat iedereen elkaar informeert waar ze mee bezig zijn en hulp durft in te roepen of aan te bieden. Zo helpen zij elkaar en staan ze elkaar bij. Ook zonder het te vragen.

De huidige installatieverantwoordelijke gaat eind 2023 met pensioen en heeft zo veel tijd om jou in te werken waarna hij zich gaat richten op andere werkzaamheden.

2 sollicitaties
15 views


23-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterecoloog

Wat ga je doen als adviseur ecologie-waterkwaliteit?
Als adviseur ecologie-waterkwaliteit ga jij aan de slag in het team Beleid & Advies Waterkwaliteit en Waterketen. Een divers team van 18 hoogopgeleide collega's waarin iedereen vanuit zijn eigen specialisme een bijdrage levert aan het verbeteren van de waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.
Samen met het bestuur, partners, bedrijven en inwoners zorg jij voor ecologisch schoon en gezond water voor de mens en natuur. Als adviseur ecologie-waterkwaliteit bekijk je vraagstukken in een bredere context. Hiervoor ga je actief op zoek naar samenwerking en richt jij je op de gemeenschappelijke belangen.

Je adviseert de organisatie en bestuur o.a. op het gebied van:

 • ecologische ontwikkelingen en kansen bij de uitvoering van KRW-maatregelen,
 • ecologisch onderhoud,
 • biodiversiteit,
 • vismigratie,
 • werken conform de Wet natuurbescherming.

Daarnaast begeleid je ecologisch onderzoek en zorg je voor integratie van ecologische opgaven in diverse programma's

1 sollicitatie
0 views


23-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterecoloog

Wat ga je doen als adviseur ecologie-waterkwaliteit?
Als adviseur ecologie-waterkwaliteit ga jij aan de slag in het team Beleid & Advies Waterkwaliteit en Waterketen. Een divers team van 18 hoogopgeleide collega's waarin iedereen vanuit zijn eigen specialisme een bijdrage levert aan het verbeteren van de waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.
Samen met het bestuur, partners, bedrijven en inwoners zorg jij voor ecologisch schoon en gezond water voor de mens en natuur. Als adviseur ecologie-waterkwaliteit bekijk je vraagstukken in een bredere context. Hiervoor ga je actief op zoek naar samenwerking en richt jij je op de gemeenschappelijke belangen.

Je adviseert de organisatie en bestuur o.a. op het gebied van:

 • ecologische ontwikkelingen en kansen bij de uitvoering van KRW-maatregelen,
 • ecologisch onderhoud,
 • biodiversiteit,
 • vismigratie,
 • werken conform de Wet natuurbescherming.

Daarnaast begeleid je ecologisch onderzoek en zorg je voor integratie van ecologische opgaven in diverse programma's

3 sollicitaties
38 views


23-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Senior beheerder beveiliging

Wat ga je doen als senior beheerder fysieke beveiliging?
Jij bent de schakel tussen het management en de operatie, waarbij je de uitdagingen van de werkvloer vertaalt naar het management. Je bent in staat om binnen gestelde kaders toegangsvraagstukken om te zetten naar wijzigingen in autorisatieprofielen en beveiligingssystemen. Je neemt dan ook deel aan verschillende overleggen en staat in contact met de gehele organisatie. Daarnaast overleg je regelmatig met de securitymanager om vervolgstappen af te stemmen op het gebied van beveiligingsmaatregelen, autorisatie en controle van de toegang. Je denkt bijvoorbeeld ook na over het toepassen van verschillende barrières, wat het voor onbevoegden lastiger maakt om toegang te krijgen. Jij weet dan ook vooruit te kijken en na te denken over lange termijnplanning. Ook voer je periodiek risicoanalyses uit. Je hebt overzicht en schakelt makkelijk van operationele taken naar tactische vraagstukken.

Nieuwe beslissingen om beveiliging te verbeteren voer jij door naar de collega's. Jij weet als geen ander welke toon je het beste kunt aanslaan om collega's hierin te enthousiasmeren. Wanneer nodig komt ook jouw ondernemerskracht naar boven en neem je snel de juiste beslissingen. Denk aan ad hoc beslissingen tijdens een calamiteit. Zowel intern als extern ben je je bewust van je stakeholders en bouw je de brug naar het operationele lijnmanagement.

Je maakt ook deel uit van een lopend project, fysieke toegang, waarin je ondersteunde taken verricht op het schrijven van beveiligingsprocedures, implementatie van een vervangingstraject (cilinders) en administratieve werkzaamheden.

0 sollicitaties
0 views


20-01-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland