Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Laatste vacatures

Adviseur Informatievoorziening

Wat ga je doen als Adviseur Informatievoorziening?
In deze rol adviseer jij over de doorontwikkeling van de informatievoorziening in onze primaire processen en krijg je een rol in het domein Infrastructuur. Door werk- en be-drijfsprocessen te analyseren en door heldere adviezen te schrijven, initieer je nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. Hierdoor vertaal je beleid naar werkbare instructies en richtlijnen voor de systeembeheerders. Deze rol valt on-der Informatie & Digitalisering (I&D).
Verder ga je je bezig houden met de volgende taken:

 • In projecten treed je op in de rol van adviseur en draag je bij met jouw kennis;
 • Leiden van (deel)projecten op I&D gebied;
 • Vertalen van beleidsstukken naar bruikbare werkinstructies voor systeem- en netwerkbeheerders;
 • Interne en externe relaties onderhouden, relevante informatie uit het I&D do-mein delen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen;
 • Samenwerken en afstemmen met collega-waterschappen in de regio;
 • Anticiperen op interne en externe ontwikkelingen en daarbij rekening houden met de effecten van de veranderingen op de verschillende organisatieonderdelen;
 • Op termijn groei je door naar de rol van Domein Architect Infrastructuur.

0 sollicitaties
0 views


14-01-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Directiesecretaresse

Wat ga je doen als directiesecretaresse?
Als directiesecretaresse kom je terecht bij team Bestuurszaken. Dit team ondersteunt de Secretaris-Algemeen directeur in haar brugfunctie tussen bestuur en organisatie. Als team verzorg je de praktische ondersteuning van het (monistische) bestuur en de directie. Je stroomlijnt het besluitvormingsproces, bewaakt de kwaliteit van het bestuurlijke proces en werkt aan het vergroten van de bestuurskracht van ons waterschap. Dit team is het meest trots op hun betrokkenheid: niet alleen bij het proces en de organisatie, maar ook bij elkaar. Team Bestuurszaken bestaat uit bestuursadviseurs (5 medewerkers), het bestuurs- en directiesecretariaat (5 medewerkers) en de teamleider Bestuurszaken.

In deze gevarieerde rol ondersteun je de directie. Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor in- en externe contactpersonen (bufferfunctie) en als klankbord voor de directie. Beheren, organiseren en coördineren zijn sleutelwoorden. Daarnaast is er ruimte voor het nemen van initiatieven, het stimuleren van ideeën en het doen van verbetervoorstellen. Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit een drietal directiesecretaresses. Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je beheert de agenda van de directie en maakt afspraken, rekening houdend met een efficiënte tijdsindeling. Je attendeert de directie op gemaakte afspraken en signaleert wanneer er acties moeten worden ondernomen. Je bereidt deze vergaderingen ook voor en notuleert waar nodig. Ook stel je het jaarlijkse vergaderschema voor DT, DT/centraal management en DT/OR op en plant deze in;
 • Je bereidt filmopnamen, lezingen, speeches, notities en presentaties voor de directie voor;
 • Je biedt administratieve en/of procedurele ondersteuning bij de uitvoering van beslissingen van de directie. Je schept voorwaarden voor efficiënte werkprocessen. Je bereidt in dat kader de uitvoering van deze beslissingen voor en voert deze, eventueel in samenwerking met anderen, uit;
 • Je controleert documenten op stijl-, taal- en spelfouten;
 • Je selecteert en behandelt binnenkomende mail en post. Je maakt een inschatting van wat je zelf kunt afhandelen en legt andere zaken voor ter bespreking. Je brengt spoedeisende zaken onder de aandacht van de directie en eventuele andere betrokkenen. Je bewaakt en rappelleert mail die niet op tijd wordt beantwoord;
 • Je archiveert (vertrouwelijke) stukken naar eigen beoordeling binnen de geldende richtlijnen voor de organisatie. Je verstrekt stukken op aanvraag en je brengt onderwerpen die van belang zijn op een proactieve manier onder de aandacht van de directie en derden binnen de organisatie;
 • Je onderneemt acties die nodig zijn voor de voortgang. Je houdt actielijsten bij en een jaarlijst met onderwerpen voor het centraal management. Op deze manier geef je inzicht in de voortgang aan de directie en het centraal management.

1 sollicitatie
0 views


14-01-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Werkvoorbereider Elektrotechniek

Wat ga je doen als werkvoorbereider Elektrotechniek?

Het team waarin jij gaat werken is verantwoordelijk voor het elektrotechnisch onderhoud aan onze bedrijfsinstallaties. Jij werkt vanuit ons onderhoudsmanagementsysteem dat de basis vormt. Een greep uit jouw werkzaamheden zijn:

 • Werkaanvragen beoordelen;
 • Offertes aanvragen en beoordelen;
 • Werkplannen maken;
 • Werkvergunningen aanvragen;
 • Afstemmen met diverse partijen planningen af.

Om de werkzaamheden goed te organiseren ga je samen in overleg met de collega's werkvoorbereiders en coördinatoren van eigen en andere vakdisciplines. Je weet hoe je de voortgang moet bewaken en weet kort en bondig te rapporteren. Daarnaast kan je de rol toebedeeld krijgen van coördinator blokstop. Als coördinator blokstop ben je tevens verantwoordelijk om een cluster aan werkzaamheden op één bepaalde locatie binnen een bepaalde periode gerealiseerd te krijgen.

1 sollicitatie
0 views


13-01-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Teamleider werktuigbouw

Wat ga je doen als teamleider Werktuigbouw?
Jouw onderhoudsteam is één van de 15 teams, die vallen onder de manager uitvoering. Gezamenlijk hebben deze teams de asset-rol van "asset service provider", waarbij zij alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren, onderhouden, beheren en bedienen leveren. Dit is voor Rijnland een randvoorwaarde om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.
Het team is sterk in ontwikkeling en gericht op het verbeteren van de onderhoudsprocessen, het uitvoeren van projecten en de aansluiting op assetmanagement. Samen met de teams Beheren en Bedienen (van watersystemen en de afvalwaterzuiveringen) zorgen wij ervoor dat onze assets optimaal bijdragen aan het bereiken van de doelen Droge Voeten en Schoon Water.
Ons motto is "Klantgericht en veilig werken hebben wij hoog in het vaandel staan! We realiseren ons dat het watersysteem- en zuiveringsbeheer afhankelijk is van de kwaliteit van het werk dat wij leveren."
Jouw onderhoudsteam houdt zich bezig met het preventief en correctief onderhouden van rioolwaterzuiveringen, riool-, en poldergemalen. In jouw team wordt al het onderhoudswerk op gebied van Werktuigbouw voorbereid en uitgevoerd. Van jou , als teamleider, word verwacht om regelmatig op de locatie van onze steunpunten aanwezig te zijn. Jouw medewerkers hebben geen 9 tot 5 mentaliteit, vanzelfsprekend heb jij deze ook niet. Naast het onderhoudswerk neemt jou team ook deel in de nieuwbouw en renovatie projecten, zij zijn de kennisdragers van de inhoud als het op werktuigbouw aan komt. Je bent dan ook vaardig in het managen van veranderprocessen binnen de dynamiek van een organisatie in transitie. Als teamleider houd jij je bezig met:

 • Het stimuleren van je medewerkers in het behalen van gezamenlijke doelen en maximale resultaten. Daarbij stuur je op de voortgang en het eindresultaat;
 • Het vertalen van de resultaatafspraken met de resultaatmanager naar teamresultaten en individuele resultaten. Waarbij je zichtbaar maakt wat deze individuele resultaten bijdragen aan de doelstellingen en resultaten van onze organisatie;
 • Het transformeren van het team van 'probleemoplossers' naar 'preventief en planmatig werkende eenheid'. Je ontwikkelt plannen en nieuwe werkwijzen ter optimalisatie van de werkprocessen. Je zorgt ervoor dat je medewerkers veilig en gezond (kunnen) werken;
 • Het sturen op competenties van jouw medewerkers en bespreekt regelmatig hun ontwikkeling en ambities. Je daagt hen uit om zich te verbreden dan wel te verdiepen in het opdoen van kennis en ervaring. Daarnaast beoordeel je je medewerkers en bespreek je de gevolgen met ze van goede en slechte resultaten;
 • Het coachen, ondersteunen en motiveren van je team;
 • Overleg voeren met en fungeren als sparringpartner voor de manager uitvoering over de ontwikkeling en uitvoering van beleid en de consequenties daarvan het team;
 • Het bevorderen van de samenwerking met de andere teams binnen onderhoud en met andere teams van Rijnland;
 • Het beheren van de aan jou toegekende budgetten en gebruikt deze optimaal efficiënt;
 • Het coachen, ondersteunen en motiveren van je team.

0 sollicitaties
0 views


12-01-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Teamleider werktuigbouw

Wat ga je doen als teamleider Werktuigbouw?
Jouw onderhoudsteam is één van de 15 teams, die vallen onder de manager uitvoering. Gezamenlijk hebben deze teams de asset-rol van "asset service provider", waarbij zij alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren, onderhouden, beheren en bedienen leveren. Dit is voor Rijnland een randvoorwaarde om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.
Het team is sterk in ontwikkeling en gericht op het verbeteren van de onderhoudsprocessen, het uitvoeren van projecten en de aansluiting op assetmanagement. Samen met de teams Beheren en Bedienen (van watersystemen en de afvalwaterzuiveringen) zorgen wij ervoor dat onze assets optimaal bijdragen aan het bereiken van de doelen Droge Voeten en Schoon Water.
Ons motto is "Klantgericht en veilig werken hebben wij hoog in het vaandel staan! We realiseren ons dat het watersysteem- en zuiveringsbeheer afhankelijk is van de kwaliteit van het werk dat wij leveren."
Jouw onderhoudsteam houdt zich bezig met het preventief en correctief onderhouden van rioolwaterzuiveringen, riool-, en poldergemalen. In jouw team wordt al het onderhoudswerk op gebied van Werktuigbouw voorbereid en uitgevoerd. Van jou , als teamleider, word verwacht om regelmatig op de locatie van onze steunpunten aanwezig te zijn. Jouw medewerkers hebben geen 9 tot 5 mentaliteit, vanzelfsprekend heb jij deze ook niet. Naast het onderhoudswerk neemt jou team ook deel in de nieuwbouw en renovatie projecten, zij zijn de kennisdragers van de inhoud als het op werktuigbouw aan komt. Je bent dan ook vaardig in het managen van veranderprocessen binnen de dynamiek van een organisatie in transitie. Als teamleider houd jij je bezig met:

 • Het stimuleren van je medewerkers in het behalen van gezamenlijke doelen en maximale resultaten. Daarbij stuur je op de voortgang en het eindresultaat;
 • Het vertalen van de resultaatafspraken met de resultaatmanager naar teamresultaten en individuele resultaten. Waarbij je zichtbaar maakt wat deze individuele resultaten bijdragen aan de doelstellingen en resultaten van onze organisatie;
 • Het transformeren van het team van 'probleemoplossers' naar 'preventief en planmatig werkende eenheid'. Je ontwikkelt plannen en nieuwe werkwijzen ter optimalisatie van de werkprocessen. Je zorgt ervoor dat je medewerkers veilig en gezond (kunnen) werken;
 • Het sturen op competenties van jouw medewerkers en bespreekt regelmatig hun ontwikkeling en ambities. Je daagt hen uit om zich te verbreden dan wel te verdiepen in het opdoen van kennis en ervaring. Daarnaast beoordeel je je medewerkers en bespreek je de gevolgen met ze van goede en slechte resultaten;
 • Het coachen, ondersteunen en motiveren van je team;
 • Overleg voeren met en fungeren als sparringpartner voor de manager uitvoering over de ontwikkeling en uitvoering van beleid en de consequenties daarvan het team;
 • Het bevorderen van de samenwerking met de andere teams binnen onderhoud en met andere teams van Rijnland;
 • Het beheren van de aan jou toegekende budgetten en gebruikt deze optimaal efficiënt;
 • Het coachen, ondersteunen en motiveren van je team.

1 sollicitatie
56 views


12-01-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland