Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Laatste vacatures

Medewerker salarisadministratie

Wat ga je doen als medewerker salarisadministratie?
Samen met een collega zorg jij voor de salarisadministratie. Een cruciale rol in de organisatie, want zonder jullie worden er geen salarissen uitbetaald. Ook vraagt het om zorgvuldigheid, omdat je je bewust bent van mogelijke gevolgen bij fouten. Deze verantwoordelijkheid spreekt je juist aan! Met een grote mate van zelfstandigheid controleer je dan ook de aangeleverde personeels- en salarisgegevens op juistheid en volledigheid en muteert deze in het personeels- en salarissysteem. Je houdt je bezig met ingewikkelde loonberekeningen en collega's kunnen bij jou terecht met specialistische loonvragen. Kennis over sociale-, pensioen- en belastingwetgeving is jou niet onbekend en je adviseert regelmatig aan het personeel, management en bestuur.

Een geautomatiseerde omgeving ben je gewend en je gaat voor optimale dienstverlening. Je voorziet het management van informatie en levert de meest uiteenlopende overzichten aan, zoals bijzondere beloningen, werkkostenregeling, journaalposten uit ADP etc. Daarnaast maak je verschillende betaalopdrachten. Proactief geef je advies over de impact van regelgeving en je hebt oog voor het optimaliseren van processen. Je komt graag met verbetervoorstellen. En dankzij je sociale vaardigheden voel je je snel thuis in ons informele team. Daarnaast wordt jouw inwerkperiode collegiaal ingestoken. Je wordt namelijk ingewerkt door degene die jij gaat vervangen i.v.m. vervroegd pensioen. Dit geeft jou de kans om alle vragen te stellen om zo goed mogelijk het werk over te gaan nemen!

1 sollicitatie
0 views


24-09-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Adviseur Financiën

Wat ga je doen als adviseur financiën?

 • Ondersteunen van de organisatie en het bestuur van Rijnland op het brede terrein van financiën. Je bent de verbindende schakel tussen verschillende organisatieonderdelen en de sparringpartner van management en bestuur;
 • Een bijdrage leveren aan de producten binnen de Planning & Control-cyclus, zoals de begroting, de tussentijdse rapportages en de jaarstukken. Je levert hiervoor onderdelen en gegevens aan en je toetst en analyseert de bijdragen van anderen voor deze producten en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit hiervan;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidsnota's, investerings- en kredietvoorstellen en financiële vraagstukken;
 • Opstellen van financiële scenario's en prognoses, schetsen van de gevolgen, risico's in kaart brengen en de organisatie hierover adviseren;
 • Op de hoogte blijven van interne en externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de beleidscyclusproducten en de financiën van Rijnland, en in staat om op deze ontwikkelingen in te spelen en proactief de organisatie hierover te informeren en adviseren.

3 sollicitaties
0 views


20-09-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Inkoop Adviseur

Wat ga je doen als inkoop adviseur?
Rijnland is een diverse organisatie met gevarieerde aanbestedingstrajecten; van meervoudige offerte trajecten tot complexe (Europese) aanbestedingen. Leveringen, diensten en werken passeren daarin de revue. Organisatie-breed is er ruimte voor verbetering en jij mag dan ook het initiatief nemen om samen met je collega's de inkoopfunctie in de organisatie verder te ontwikkelen. Binnen het hoogheemraadschap van Rijnland is inkoop centraal georganiseerd. Je werkt in een team van 5 inkoopadviseurs en 3 inkoop assistenten. Vanuit team inkoop is de organisatie onderverdeeld in verschillende inkoop-accounts. Iedere inkoopadviseur heeft zijn eigen account.

 • Begeleiden van aanbestedingen en hierin optrekken met de inhoudelijk deskundigen vanuit jouw accounts;
 • Je pakt een adviserende rol en weet waar nodig creatief te handelen binnen de kaders van de wet;
 • Actief deelnemen aan (project)overleggen: door jouw inkoopexpertise komen we binnen de projectteams tot een optimale inkoopstrategie;
 • Binnen de verschillende accounts die jij adviseert zijn contractmanagers actief. Je draagt jouw kennis en kunde aan hen over en neemt hen mee in de ontwikkelingen binnen de wereld van inkoop;
 • Je draagt actief bij aan het verder professionaliseren van de inkoopfunctie binnen Rijnland. Zo leg je aan de organisatie uit hoe het aanbestedingsproces verloopt, zodat ook zij beter weten om te gaan met toekomstige aanbestedingen;
 • Regelmatig voer je overleggen binnen jouw accounts om op de hoogte te blijven van komende aanbestedingen en lopende zaken.

2 sollicitaties
0 views


20-09-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Manager Uitvoering

Wat ga je doen als manager uitvoering?

Als manager uitvoering stuur jij 14 teamleiders aan in het stimuleren van een goede samenwerking tussen de teams, en het stimuleren van de optimalisatie van processen, resultaatgerichtheid en asset management. Deze teams hebben gezamenlijk de asset-rol van "asset service provider", dat wil zeggen ze leveren alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren, onderhouden, beheren en bedienen. De services op onderdelen worden geleverd door de teams en jij bent verantwoordelijk dat de teams samen de rol van asset service provider naar volle tevredenheid uitvoeren. Deze teams begeleid jij in de transitie van correctief naar risico gestuurd onderhoud. Dit is een randvoorwaarde voor Rijnland om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

Duidelijk is dat de organisatie van Rijnland volop in ontwikkeling blijft. Het is in de continue veranderende omgeving vanzelfsprekend dat er ook wordt gekeken naar hoe we capaciteit toedelen en managen. Wellicht verandert jouw takenpakket daarin mee. Het is in ieder geval zeker dat je met jouw ervaring, samen met assetregisseurs en resultaatmanagers, zorgt voor de doorontwikkeling naar een professionele, efficiënte, transparante uitvoeringsorganisatie. Onderwerpen zoals hybride werken, (machine)veiligheid en fysieke toegangsbeveiliging zijn voor jou niet onbekend en je draagt met jouw ervaring bij aan het verbeteren van de (veiligheids)cultuur. De bestuursprogramma's (als klant/ opdrachtgever) definiëren de inhoudelijke resultaten die bereikt moeten worden. Je bent, samen met de resultaatmanagers en opdrachtgever grote projecten, lid van het managementteam van de directeur water. Zo bewaak je samen met hen de goede balans tussen resultaatafspraken enerzijds en mensen/middelen anderzijds. Je maakt afspraken met de teamleiders over de ontwikkeling van de teams en begeleidt hen hierin. Op directie en bestuursniveau lever jij een bijdrage in kwaliteitsverbetering, risicoreductie onderhoud, realisatie, bedienen en beheren en de doorontwikkeling van de directie water en legt aan haar verantwoording af. Je bent vooral slagvaardig en weet gemakkelijk te schakelen op verschillende niveaus om resultaten te bereiken!

2 sollicitaties
0 views


16-09-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Manager Uitvoering

Wat ga je doen als manager uitvoering?

Als manager uitvoering stuur jij 14 teamleiders aan in het stimuleren van een goede samenwerking tussen de teams, en het stimuleren van de optimalisatie van processen, resultaatgerichtheid en asset management. Deze teams hebben gezamenlijk de asset-rol van "asset service provider", dat wil zeggen ze leveren alle diensten om de assets van Rijnland te realiseren, onderhouden, beheren en bedienen. De services op onderdelen worden geleverd door de teams en jij bent verantwoordelijk dat de teams samen de rol van asset service provider naar volle tevredenheid uitvoeren. Deze teams begeleid jij in de transitie van correctief naar risico gestuurd onderhoud. Dit is een randvoorwaarde voor Rijnland om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren.

Duidelijk is dat de organisatie van Rijnland volop in ontwikkeling blijft. Het is in de continue veranderende omgeving vanzelfsprekend dat er ook wordt gekeken naar hoe we capaciteit toedelen en managen. Wellicht verandert jouw takenpakket daarin mee. Het is in ieder geval zeker dat je met jouw ervaring, samen met assetregisseurs en resultaatmanagers, zorgt voor de doorontwikkeling naar een professionele, efficiënte, transparante uitvoeringsorganisatie. Onderwerpen zoals hybride werken, (machine)veiligheid en fysieke toegangsbeveiliging zijn voor jou niet onbekend en je draagt met jouw ervaring bij aan het verbeteren van de (veiligheids)cultuur. De bestuursprogramma's (als klant/ opdrachtgever) definiëren de inhoudelijke resultaten die bereikt moeten worden. Je bent, samen met de resultaatmanagers en opdrachtgever grote projecten, lid van het managementteam van de directeur water. Zo bewaak je samen met hen de goede balans tussen resultaatafspraken enerzijds en mensen/middelen anderzijds. Je maakt afspraken met de teamleiders over de ontwikkeling van de teams en begeleidt hen hierin. Op directie en bestuursniveau lever jij een bijdrage in kwaliteitsverbetering, risicoreductie onderhoud, realisatie, bedienen en beheren en de doorontwikkeling van de directie water en legt aan haar verantwoording af. Je bent vooral slagvaardig en weet gemakkelijk te schakelen op verschillende niveaus om resultaten te bereiken!

3 sollicitaties
40 views


16-09-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland