Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Griffier

Je bent belast met het ondersteunen van de Verenigde Vergadering en de commissies bij de uitoefening van hun vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Je bent, samen met de secretaris (-directeur), de verbindende schakel tussen de ambtelijke organisatie en de Verenigde Vergadering. Als adviseur ben je in staat om het ambtelijke en het bestuurlijke domein goed met elkaar te verbinden. Je beschikt over een goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en hebt een antenne voor de maatschappelijke actualiteit.

Jouw verantwoordelijkheid is gericht op de optimalisatie en ontwikkeling van processen, procedures en inhoud van het vakgebied en afstemming daarvan op andere beleidsterreinen binnen de organisatie. Daarnaast houd je je deze periode ook bezig met de uitvoering en begeleiding van het startprogramma van het Algemeen Bestuur.

1 sollicitatie
0 views


07-06-2023 Hoogheemraadschap van Delfland
Medewerker operationele ondersteuning

Als medewerker operationele ondersteuning zorg jij ervoor dat je collega's van Toezicht en Handhaving hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Je koopt materialen in en zorgt ervoor dat apparatuur regelmatig gekalibreerd en gekeurd wordt. De overige tijd besteed je aan werkzaamheden buiten, je neemt monsters, verricht waterkwaliteitsmetingen en plaatst meetapparatuur op strategische plekken in het gebied. Hiermee draag je direct bij aan onderzoek en opsporing van bijvoorbeeld lozingen en andere overtredingen. Je werkt dan ook nauw samen met de collega's van de afdeling. Naast je werkzaamheden voor de afdeling heb je ook contact met onze klanten, je behandelt en onderzoekt incident- meldingen en geeft hierover terugkoppeling naar de melder.

0 sollicitaties
0 views


01-06-2023 Hoogheemraadschap van Delfland
Data analist

Vanuit de hele organisatie komen datavraagstukken. Jij pakt die met het team op en speelt een actieve rol bij het verduidelijken van het vraagstuk en het beoordelen van de haalbaarheid ervan. Samen met de data engineer ga je aan de slag met de databronnen en zorgt dat data op een juiste manier gebruikt kan worden. Je maakt een mooi dashboard met behulp van PowerBI (DAX) en Azure (SQL) waarmee je een organisatieonderdeel inzichten biedt, die niet meer handmatig gegenereerd hoeven te worden. Ook bied jij de organisatie de mogelijkheid zelf rapporten te maken. Tenslotte zorg jij dat de datastromen en de rapportagetool op een goede manier beheerd worden.

Verder hou je je bezig met het:

  • Opstellen van aanpak om data te verkrijgen over of ter ondersteuning van bedrijfsprocessen;
  • Verwerken van de verkregen data, deze omzetten tot begrijpbare informatie en hierover advies geven;
  • Opstellen van automatische rapportages;
  • Creëren van datamodellen en visualisaties;
  • Het ondersteunen van self service analytics;
  • Beheren van datastromen en rapportages.

3 sollicitaties
0 views


30-05-2023 Hoogheemraadschap van Delfland
Senior Projectleider Waterkwaliteit

Als senior projectleider werk je in het programma Waterkwaliteit en draag je bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in ons gebied. Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in samenwerking met onze partners in het gebied is onze uitdaging. Als projectleider ben je breed inzetbaar binnen het programma. Deze functie heeft twee aandachtsgebieden.

Als eerste het realiseren van het ecologisch netwerk in ons hoofdwatersysteem. Je doet dit samen met belanghebbenden binnen en buiten Delfland. Daarbij leg je actief verbindingen in- en extern en signaleert kansen. Je organiseert de planvorming tot op schetsontwerpniveau en begeleidt de plannen naar de voorbereiding van de uitvoering. Jij organiseert de randvoorwaarden van het project zoals planning, omgevingsmanagement en kostenverdeling. Je bent onderdeel van een werkgroep van projectleiders die samen het ecologisch netwerk realiseren.

Tweede aandachtsgebied van deze functie is het trekken van het proces om met gebiedspartners maatregelen te ontwikkelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de haarvaten van het watersysteem. Je stuurt als trekker een aantal projectleiders aan, houdt de voortgang in de gaten, fungeert als klankbord en zorgt samen met hen voor afstemming met relevante afdelingen binnen Delfland. Je wordt lid van het kernteam van het programma en geeft mede-richting aan de koers daarvan.

1 sollicitatie
0 views


25-05-2023 Hoogheemraadschap van Delfland
Procesoperator dagdienst

Als procesoperator draag jij bij aan onze doelstelling schoon water. Je komt te werken in een (groeiend) team van 9 procesoperators en draagt zorg voor een veilige en continue bedrijfsvoering van het transporteren en zuiveren van afvalwater. Dit team is onder andere verantwoordelijk voor de bediening van 2 afvalwaterzuiveringen en rioolgemalen, de veiligheid op de installaties en de veiligheid tijdens onderhoud en werkzaamheden van derden.

Naast de reguliere activiteiten op het gebied van procesvoering en verbetering, draai je mee in de bereikbaarheidsdienst waarbij je, onder eindverantwoordelijkheid van de chef van de wacht, verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de benodigde (proces)werkzaamheden vanuit de centrale controlekamer. Je assisteert de chef van de wacht bij de afgifte van werkvergunningen en houdt toezicht op de naleving daarvan.

Je zorgt voor het goed, snel en in overleg oplossen van storingen, voert eerstelijns onderhoud uit i.o.m. de chef van de wacht en werkt de informatie in de onderhoud beheersystemen bij. Je zorgt mede voor een adequate overdracht van de dienst, zodanig dat collega's geïnformeerd zijn over de actuele situatie.

Als procesoperator heb jij een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid. Je bewaakt en stuurt op de procesresultaten van de rioolgemalen en de zuiveringen en zorgt voor een veilige en continue bedrijfsvoering binnen en buiten werktijd. Je zorgt voor de tijdige bestelling van hulpstoffen en het op tijd en veilig verladen van chemicaliën. Je verzamelt en verifieert procesdata en stelt procesrapportages op. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het doen van meldingen bij RWS en/of de omgevingsdienst in voorkomende gevallen.

Je bedient en optimaliseert installaties, voert procesevaluaties en storingsanalyses uit en werkt samen met de processpecialist aan voorstellen voor de verbetering van de werkmethoden en processen en processoftware. Je ondersteunt de monstername en kan eenvoudige laboratoriumtesten uitvoeren. Je begeleidt het doorvoeren van veranderingen aan de hand van wijzigingsvoorstellen en neemt deel aan projecten.

Verder draag je zorg voor het goed en veilig uit- en in bedrijfstellen van installaties en stelt in overleg de planning van de werkzaamheden op. Je vervult de rol van coördinator/ploegleider BHV en houdt toezicht op de naleving van arbo- en veiligheidsregels bij de uitvoering van de werkzaamheden.

0 sollicitaties
0 views


25-05-2023 Hoogheemraadschap van Delfland