Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Werkvoorbereider onderhoud watergangen

Waar ga je werken?
Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.
De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

0 sollicitaties
0 views


06-07-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Werkvoorbereider onderhoud watergangen

Waar ga je werken?
Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.
De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

18 sollicitaties
0 views


29-06-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Juridisch Adviseur

Hier ga je werken
Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar een duurzame samenwerking met andere overheden en instanties.
"Onze ambitie is groot maar onze drive om samen te streven naar een schone en veilige leefomgeving is nog groter!"
De Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken bestaat uit ongeveer 27 medewerkers, waaronder 10 juristen. Zij houden zich bezig met de juridische advisering aan de organisatie op verschillende rechtsgebieden en zijn stevige sparringpartners voor elkaar indien nodig. Daarnaast verricht de afdeling werkzaamheden op het gebied van (het beheer van) onze eigendommen, en de advisering en ondersteuning van het bestuur. Ook de secretaris van de bezwaarschriftencommissie en een aantal ondersteunende medewerkers maken deel uit van de afdeling.
Samen met alle andere collega's van Delfland werken we aan een verandertraject, en zijn we dus volop in ontwikkeling. De organisatie kent korte lijnen en je krijgt een grote mate van zelfstandigheid.

8 sollicitaties
0 views


23-06-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Planvormer ruimtelijke plannen en klimaatadaptatie

Waar ga je werken?
Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken, en raken ook veel andere belangen en thema's in de fysieke leefomgeving. Delfland zoekt daarvoor actief de samenwerking met andere partijen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen afdeling Planvorming. Deze energieke afdeling vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Daarnaast levert de afdeling een belangrijke bijdrage aan het uitwerken en uitdragen van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. De afdeling doet dit in nauwe samenwerking met de omgeving. Het team kenmerkt zich door een open en op ontwikkeling gerichte sfeer en werkwijze.

19 sollicitaties
0 views


11-06-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Enterprise Architect

DESCRIPTION

14 sollicitaties
0 views


09-06-2020 Hoogheemraadschap van Delfland