Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Beleidsmedewerker Monitoring en Wateradvies

Hier ga je werken
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Wij zorgen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Wij streven naar innovatie op het gebied van watermanagement en naar innovatieve manieren van samenwerken. Ons hoogheemraadschap bestaat al 731 (!) jaar, maar we zijn allesbehalve ouderwets. We lopen graag voorop bij maatschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met jou werken wij aan de toekomst!
De afdeling Monitoring en Wateradvies beweegt zich op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterkeringen. De voornaamste taken van de afdeling zijn: het opstellen van meetprogramma's, modelleren, het verzamelen van gegevens, het opslaan, beheren en toetsen van deze gegevens en rapporteren hierover. Aan de hand van de verzamelde meetgegevens en inhoudelijk kennis wordt zowel intern als extern advies gegeven op de drie disciplines. Het team bestaat uit mensen met hart voor wat ze doen. De sfeer in het team is ontspannen en informeel, er wordt met veel plezier samengewerkt, veelal in kleinere projectteams of kennisgroepen.

0 sollicitaties
0 views


11-01-2021 Hoogheemraadschap van Delfland
Planvormer Ruimtelijke Ontwikkeling

Waar ga je werken?
Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer, zuivering van afvalwater en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken, en raken ook andere belangen en thema's in de fysieke leefomgeving. Delfland zoekt daarvoor actief de samenwerking met andere partijen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Planvorming. Deze energieke afdeling vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en wil met die reden zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel. Ontwikkeling staat binnen deze afdeling centraal. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking gerichte sfeer en werkwijze.

0 sollicitaties
0 views


24-12-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Projectmedewerker Planvorming

Waar ga je werken?
Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer, zuivering van afvalwater en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken, en raken ook andere belangen en thema's in de fysieke leefomgeving. Delfland zoekt daarvoor actief de samenwerking met andere partijen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Planvorming. Deze energieke afdeling vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en wil met die reden zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel. Ontwikkeling staat binnen deze afdeling centraal. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking gerichte sfeer en werkwijze.

0 sollicitaties
0 views


24-12-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Planvormer Ruimtelijke Ontwikkeling

Waar ga je werken?
Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer, zuivering van afvalwater en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken, en raken ook andere belangen en thema's in de fysieke leefomgeving. Delfland zoekt daarvoor actief de samenwerking met andere partijen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Planvorming. Deze energieke afdeling vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en wil met die reden zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel. Ontwikkeling staat binnen deze afdeling centraal. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking gerichte sfeer en werkwijze.

10 sollicitaties
0 views


21-12-2020 Hoogheemraadschap van Delfland
Planvormer Ruimtelijke Ontwikkeling

Waar ga je werken?
Delfland is een van de meest dichtbevolkte waterschappen van Nederland. De kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer, zuivering van afvalwater en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken, en raken ook andere belangen en thema's in de fysieke leefomgeving. Delfland zoekt daarvoor actief de samenwerking met andere partijen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Planvorming. Deze energieke afdeling vertaalt de doelstellingen van Delfland in ruimtelijke- en gebiedsgerichte plannen. Het team doet dit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, op verschillende schaalniveaus en wil met die reden zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel. Ontwikkeling staat binnen deze afdeling centraal. Het team kenmerkt zich door een open en op samenwerking gerichte sfeer en werkwijze.

0 sollicitaties
0 views


21-12-2020 Hoogheemraadschap van Delfland