Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Coördinator Regulering en Planadvisering

Hier ga je werken
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Wij zorgen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Ons hoogheemraadschap bestaat al 732 jaar, maar we zijn allesbehalve ouderwets. We lopen graag voorop bij maatschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met jou werken wij aan de toekomst!
Je komt te werken binnen de afdeling Regulering en Planadvisering (RPA). Deze afdeling heeft vaak een belangrijke rol als sluitstuk bij complexe initiatieven in de vorm van een vergunning. Tegelijkertijd haakt het team zo vroeg mogelijk aan in het proces om aan de voorkant mee te denken en te adviseren bij initiatieven. Bij RPA zitten de oren en ogen van de organisatie, je hebt veel contact en samenwerking met de buitenwereld. De afdeling bestaat uit specialisten en generalisten en er hangt een informele sfeer.
Bij (complexe) projecten en initiatieven staat het maatschappelijk belang centraal en zetten we onze technische kennis in om initiatieven mogelijk te maken. Ontwikkelingen als de Omgevingswet benadrukken het belang om als 1 overheid op te treden richting de omgeving. Om daaraan bij te dragen willen we ons huidige team versterken met de rol van een procesbegeleider.

0 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Hoogheemraadschap van Delfland
Medewerker Contractmanagement

Hier kom je te werken
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Wij zorgen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. We lopen graag voorop bij maatschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met jou werken wij aan de toekomst!
Je komt te werken op de afdeling Besturing Zuiveringsproces. Deze afdeling is er verantwoordelijk voor dat het afvalwater van huishoudens en bedrijven getransporteerd en gezuiverd wordt in vier zuiveringsinstallaties. Een belangrijke opgave want het zuiveren van afvalwater is immers een van de kerntaken van Delfland! De afdeling bestaat uit circa 18 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het operationeel procesbeheer. Je collega's zijn gedreven, samenwerkingsgericht en hebben een hart voor de techniek.

0 sollicitaties
0 views


23-09-2021 Hoogheemraadschap van Delfland
Operationeel beheerder (2 fte)

Wie zijn wij?
Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor veilige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in singels, sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt het Hoogheemraadschap van Delfland voor voldoende zoet water in singels, sloten en plassen.
De afdeling operationele taken watersystemen en keringen (OWK) maakt onderdeel uit van de directie Uitvoering. OWK, een uitvoerende buitenafdeling, vormt de spil van het waterschap als het gaat om de ogen en oren in de buitenruimte. OWK is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Toezicht op uitvoering van baggerwerkzaamheden, toezicht op uitvoering van maaionderhoud, inspecties watersysteem en waterkeringen en operationeel peilbeheer van het watersysteem en de daarmee samenhangende installaties en kunstwerken. Binnen deze afdeling zijn wij op zoek naar een collega met gevoel voor humor en een flexibele instelling.

1 sollicitatie
0 views


20-09-2021 Hoogheemraadschap van Delfland
Gedragsveranderaar

Waar kom je te werken?
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Wij zorgen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Ons hoogheemraadschap bestaat al 732 (!) jaar, maar we zijn allesbehalve ouderwets. We lopen graag voorop bij maatschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met jou werken wij aan de toekomst!
Je komt te werken bij de afdeling Strategie, Beleid & Innovatie (SIB). Binnen deze afdeling werken ± 30 medewerkers. De belangrijkste doelstellingen van de afdeling zijn het op strategisch niveau vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen naar de taken van Delfland. Vervolgens zetten we dit samen met onze interne en externe stakeholders om naar innovaties en beleid. De sfeer kenmerkt zich als open en professioneel. Je collega's zijn gedreven om de wateropgaven voor onze inwoners van ons gebied aan te pakken en op te lossen.

1 sollicitatie
0 views


20-09-2021 Hoogheemraadschap van Delfland
Business Consultant (2 fte)

Hier ga je werken
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Wij zorgen voor droge voeten, stevige dijken en schoon en voldoende water. Ons hoogheemraadschap bestaat al meer dan 732 jaar, maar we zijn allesbehalve ouderwets. We lopen graag voorop bij maatschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Samen met jou werken wij aan de toekomst!
Je komt te werken op de afdeling Informatiemanagement en gegevensbeheer (IMG). Deze afdeling geeft vorm en inhoud aan het informatiemanagement binnen Delfland door kaders te stellen, beleid te maken, regie en coördinatie uit te voeren en te adviseren op thema's zoals architectuur, functioneel beheer, gegevensbeheer, GEO-informatie, business analytics, documentbeheer en archivering en datagedreven werken. Het team bestaat uit ongeveer 30 kundige en betrokken collega's die het ook leuk met elkaar willen hebben.

0 sollicitaties
0 views


13-09-2021 Hoogheemraadschap van Delfland