Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Controleur Toezicht en Handhaving

Als controleur binnen de afdeling Toezicht en Handhaving houd je toezicht op (vergunde) activiteiten van derden. Je voert zelfstandig controles uit, zowel tussentijds als bij oplevering. Bij afwijkingen ga je het gesprek aan met de initiatiefnemers en wijst hen op voorschriften en regelgeving. Belangrijk onderdeel van de functie is het administratief verwerken van je bevindingen, dit doe je digitaal. Ook stel je eenvoudige brieven op. Naast reguliere controles behandel je incident meldingen en geef je hierover terugkoppeling naar de melder. Je staat veel in contact met de buitenwereld. Je werkt daarin nauw samen met je directe- collega's en van andere afdelingen.
Je houdt je bezig met:

 • Het uitvoeren van toezicht op activiteiten die vallen onder algemene regels en het afhandelen van eenvoudige handhavingszaken
 • Inmeten van uitgevoerde werken (GPS) en verwerken van de meetgegevens ten behoeve van het beheerregister
 • Het uitvoeren van waterkwaliteitsmetingen nemen van monsters en het interpreteren van de resultaten
 • Veelvoorkomende werkzaamheden vinden plaats binnen de aandachtsgebieden van civiel- technische projecten, infrastructurele projecten, schouw en inspecties van keringen.
 • Digitaal werken is voor jou vanzelfsprekend

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
Handhaver

Als handhaver heb jij een grote eigen verantwoordelijkheid. Zo verricht je bedrijfs- of locatiebezoeken, inventariseer je wat er speelt en ga je op onderzoek uit. Je wijst op de gewenste mogelijkheden, controleert op ongewenste situaties en op de naleving van wet- en regelgeving, beleid en voorschriften. Je neemt daar waar nodig de rol van mediator aan in handhavingssituaties en houdt de wederzijdse belangen in het oog.
Verder vallen onder jouw verantwoordelijkheden:

 • Je treedt (indien nodig) handhavend op en wijst overtreders op de wettelijke bepalingen en regelingen en denkt actief mee over mogelijke oplossingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages, brieven en beschikkingen die voortvloeien uit het handhavingstraject.
 • Je neemt deel aan of organiseert in- en externe handhavingsprojecten.
 • Je stuurt controleurs aan op bijvoorbeeld grote woningbouwprojecten en infrastructurele projecten

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
Adviseur Omgeving

Je gaat aan de slag met de advisering over dijkverbeteringsprojecten. Je werkt voor de Omgevingsmanager van het projectteam en formuleert adviezen of levert hierin een bijdrage. Je bent de verbindende schakel tussen de omgeving en het projectteam, voert gesprekken met belanghebbenden en zorgt voor de totstandkoming van de omgevingsproducten ten behoeve van een project.

 • Je maakt een omgevingsscan met een stakeholder analyse.
 • Je doet een vergunningenscan en geeft opdracht voor eventuele onderzoeken.
 • Je vraagt vergunningen aan en informeert en betrekt de omgeving bij het project.
 • Je Informeert en/of betrekt de omgeving in de projecten zodat het projectresultaat behaald kan worden.
 • Je voorkomt of zorgt voor afhandeling van bezwaren, klachten en schademeldingen.
 • Je vertegenwoordigt het omgevingsbelang in het projectteam.

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
Senior Beleidsadviseur Water

Als Senior beleidsadviseur Water lever je een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleidsdoelen en complexe beleidsprocessen ten aanzien van "waterinhoudelijke" onderwerpen. Je neemt initiatief in het vormgeven hiervan. Je zorgt voor een logisch verband tussen thema's en bewaakt de samenhang tussen projecten en processen. Je signaleert ontwikkelingen in je vakgebied en weet deze te vertalen naar de huidige praktijk en om te zetten in visie en strategie.
Bij deze verschillende opgaven wisselt de rol die jij aanneemt als adviseur afhankelijk van de behoefte; zo treed je op als aanjager, maar ook als inhoudelijk klankbord of als project/procesbegeleider. Het goede gesprek faciliteren en de juiste vragen weten te stellen, daar ben jij sterk in! Door de waterkwaliteits-, energie- en circulariteitsdoelstellingen en de klimaatveranderingen liggen er veel opgaven waar je als Senior beleidsadviseur Water mee aan de slag gaat.

Voor een groot deel van je tijd ben je werkzaam in het programma Waterkwaliteit.
Je coördineert alle inspanningen op het gebied van ecologische inrichting en beheer, zoals de ontwikkeling van natte ecologische zones met ondergedoken waterplanten en de invloed van de waterbodem op de ecologie. Daarbij stuur je enkele collega's aan en lever je vanuit je ecologische expertise een strategische en inhoudelijke bijdrage aan het programma.

5 sollicitaties
0 views


24-11-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
Senior Beleidsadviseur Water

Als Senior beleidsadviseur Water lever je een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleidsdoelen en complexe beleidsprocessen ten aanzien van "waterinhoudelijke" onderwerpen. Je neemt initiatief in het vormgeven hiervan. Je zorgt voor een logisch verband tussen thema's en bewaakt de samenhang tussen projecten en processen. Je signaleert ontwikkelingen in je vakgebied en weet deze te vertalen naar de huidige praktijk en om te zetten in visie en strategie.
Bij deze verschillende opgaven wisselt de rol die jij aanneemt als adviseur afhankelijk van de behoefte; zo treed je op als aanjager, maar ook als inhoudelijk klankbord of als project/procesbegeleider. Het goede gesprek faciliteren en de juiste vragen weten te stellen, daar ben jij sterk in! Door de waterkwaliteits-, energie- en circulariteitsdoelstellingen en de klimaatveranderingen liggen er veel opgaven waar je als Senior beleidsadviseur Water mee aan de slag gaat.

Voor een groot deel van je tijd ben je werkzaam in het programma Waterkwaliteit.
Je coördineert alle inspanningen op het gebied van ecologische inrichting en beheer, zoals de ontwikkeling van natte ecologische zones met ondergedoken waterplanten en de invloed van de waterbodem op de ecologie. Daarbij stuur je enkele collega's aan en lever je vanuit je ecologische expertise een strategische en inhoudelijke bijdrage aan het programma.

0 sollicitaties
0 views


24-11-2022 Hoogheemraadschap van Delfland