Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Coördinator/ Adviseur Support ICT

Jij voelt je als een vis in de digitale vijver. Jij zet jouw kennis in om anderen op weg te helpen en beter te maken, hier word jij blij van!
Jouw voornaamste taak is het Supportteam naar een hoger niveau te tillen waarbij je waar nodig ook zelf meewerkt in het Supportteam. Verder werk je vooral aan procesverbeteringen en implementaties hiervan. Je voelt het als jouw verantwoordelijkheid dat de medewerkers van Delfland goed geholpen worden. Je bent communicatief vaardig en prettig in de omgang naar collega's en medewerkers.

Verder vallen onder jouw taken en verantwoordelijkheden onder andere:

 • Initiatiefnemer op ITIL procesverbetering.
 • Je leidt verbeterprojecten om de processen van het Support team te verbeteren. Je maakt hiervoor een plan van aanpak, coördineert de uitvoering en bewaakt de voortgang.
 • Je volgt en analyseert de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de organisatie en vertaalt de ontwikkelingen naar gevolgen voor het team en de processen in de vorm van een advies;
 • Je signaleert afwijkingen in de ICT infrastructuur, rapporteert en adviseert hierover; je doet waar nodig verbetervoorstellen.
 • Functionele aansturing en coaching van het Supportteam.
 • Je schrijft en beheert technische documentatie en werkinstructies;

Waar nodig spring je bij in voorkomende werkzaamheden binnen het team:

 • Je registreert binnenkomende incidenten en wijzigingsverzoeken in onze Service Management Tool;
 • Je herkent wederkerende incidenten die je vervolgens als probleem adresseert in de Service Management Tool.
 • Je lost binnengekomen incidenten op (eerstelijns ondersteuning) en je houdt de incidenten die zijn doorgezet naar andere oplosgroepen in de gaten;
 • Je voert restore-operaties uit;
 • Je voert wijzigingsverzoeken uit;
 • Je levert hardware uit aan de eindgebruiker en geeft instructie over het gebruik hiervan;

0 sollicitaties
0 views


27-06-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
(Senior) adviseur Waterhuishouding

Als (senior) adviseur waterhuishouding reken je aan het watersysteem en voer je modelanalyses uit. Daarmee ga je na hoe het watersysteem erbij staat en welke knelpunten en wateropgaves er zijn in een gebied.
Met jouw kennis over het functioneren van het watersysteem adviseer je collega's uit de hele organisatie en daarbij heb je vanzelfsprekend oog voor de waterhuishoudkundige zaken, maar ook voor andere belangen, zoals waterkwaliteit en waterveiligheid. Zo draag je bij aan integrale en breed gedragen oplossingen voor het watersysteem.
Ten slotte begeleid je ook watersysteemanalyses en advieswerkzaamheden die door ingenieursbureaus worden uitgevoerd en lever je inhoudelijke inbreng in trajecten om het watersysteem en waterbeheer te verbeteren.

0 sollicitaties
0 views


21-06-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
(Senior) adviseur Waterhuishouding

Als (senior) adviseur waterhuishouding reken je aan het watersysteem en voer je modelanalyses uit. Daarmee ga je na hoe het watersysteem erbij staat en welke knelpunten en wateropgaves er zijn in een gebied.
Met jouw kennis over het functioneren van het watersysteem adviseer je collega's uit de hele organisatie en daarbij heb je vanzelfsprekend oog voor de waterhuishoudkundige zaken, maar ook voor andere belangen, zoals waterkwaliteit en waterveiligheid. Zo draag je bij aan integrale en breed gedragen oplossingen voor het watersysteem.
Ten slotte begeleid je ook watersysteemanalyses en advieswerkzaamheden die door ingenieursbureaus worden uitgevoerd en lever je inhoudelijke inbreng in trajecten om het watersysteem en waterbeheer te verbeteren.

0 sollicitaties
0 views


21-06-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
Proces Coördinator Peilbeheer

Jij gaat functioneel leidinggeven aan een deel van de afdeling OBW (Onderhoud en Bediening Watersysteem en -keringen). Je coördineert daarbij de werkzaamheden van de mensen die zich bezighouden met de bediening van het watersysteem. Hierbij houd je zowel rekening met de waterkwantiteit als de waterkwaliteit eisen die zijn gesteld. Je draagt bij aan de financiële sturing en personele aangelegenheden binnen het team.
Jouw belangrijkste taken & verantwoordelijkheden;

 • Implementeren van nieuw beleid en regelgeving in de bedieningsprocessen;
 • Organiseren van soepel verlopende bedieningsprocessen met een goede aansluiting op andere bedrijfsprocessen;
 • Leveren van tijdige en kwalitatief goede input in de planning & controlcyclus;
 • Informeren en rapporteren naar de afdelingsmanager en opdrachtgevers over de voortgang van de werkzaamheden en over eventuele bestuurlijke vraagstukken;
 • Afstemmen met andere coördinatoren binnen en buiten de afdeling met betrekking tot de bedieningsprocessen
 • Bijdragen aan coaching en ontwikkelgesprekken.

Water laat zich niet altijd voorspellen en daarom is het noodzakelijk dat er wachtdiensten worden gelopen. Als het nodig is dan zal je hier ook in meedraaien.

0 sollicitaties
0 views


16-06-2022 Hoogheemraadschap van Delfland
Een inspirerende Functionaris Gegevensbescherming AVG en WPG

Je wordt o.a. verantwoordelijk voor :

 • Het inspireren, enthousiasmeren, informeren, adviseren en rapporteren aan diverse stakeholders binnen de organisatie over de verplichtingen die voortvloeien uit privacy wet- en regelgeving op basis van de AVG en WPG; gevraagd en ongevraagd;
 • Het onderhouden en continu verbeteren van de privacy werkzaamheden en het hierbij behorende privacy managementsysteem;
 • Het onderhouden van contacten met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en andere relevante externe netwerken;
 • Het regelmatig uitvoeren van risico assessments op de naleving van de privacy wet- en regelgeving;
 • Het beoordelen van verschillende privacy gerelateerde beleidsstukken en het toezien en ondersteunen van de organisatie op implementatie hiervan;
 • Het identificeren van relevante ontwikkelingen/issues omtrent AVG en WPG en dit omzetten naar interne advisering en/of het zelf initieren van veranderingen. Tevens bewaak je de voortgang;
 • Initieren van interne onderzoeken gericht op uitvoering van het privacybeleid of specifieke onderdelen van dit beleid;
 • Het begeleiden van de organisatie bij externe en interne privacy audits.

0 sollicitaties
0 views


10-06-2022 Hoogheemraadschap van Delfland