Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Jobs posted by Hoogheemraadschap van Rijnland

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Hoogheemraadschap van Rijnland.

Latest jobs

Technisch Adviseur Informatievoorziening

Wat ga je doen als Technisch Adviseur Informatievoorziening?
Je adviseert over de doorontwikkeling van de informatievoorziening in onze primaire processen en krijgt een rol in het domein Infrastructuur. Door werk- en bedrijfsprocessen te analyseren en door heldere adviezen te schrijven, initieer je nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. Hiervoor vertaal je beleid naar werkbare instructies en richtlijnen voor de systeembeheerders. Dit werk doe je zowel voor de gebruikers van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) als voor het Hoogheemraadschap Schieland & de Krimpenerwaard (Rotterdam) waar je dan ook nauw mee samenwerkt en afstemt.

Verder ga je je bezig houden met de volgende taken:

 • Leiden van diverse (deel)projecten in het technisch domein of daarin optreden in de rol van adviseur;
 • Vertalen van beleidsstukken naar praktische werkinstructies voor systeem- en netwerkbeheerders;
 • Anticiperen op interne en externe ontwikkelingen met in acht neming van de gevolgen voor verschillende organisatieonderdelen;
 • Op termijn groei je door naar de rol van domein architect infrastructuur.

1 application
0 views


25-02-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Coördinator zuiveren

Wat ga je doen als coördinator zuiveren?
Als coördinator zuiveren stuur jij de lokale beheerders en bedieners operationeel aan. Je ondersteunt en coacht hen in de uitvoering van de werkzaamheden. Met jouw natuurlijke overwicht weet jij alles in goede banen te leiden en weet helder te maken welke stappen er genomen moeten worden. Je bent sterk in het aanspreken van mensen en hen in hun rol te zetten. Daarnaast ben jij aanspreekpunt en trekker om reguliere taken, werkzaamheden en storingsafhandeling kwalitatief goed aan te sturen, zodat de prestaties van de zuiveringen en riooltransportgemalen optimaal zijn.

We hebben ruimte voor één coördinator voor cluster 1 (zuiveringen Velsen, Zwanenburg en Heemstede, plus de bijbehorende rioolgemalen en leidingen).

Om alles goed te kunnen coördineren, bestaat jouw takenpakket uit het volgende:

 • Coördineren, plannen, sturen en bewaken van reguliere werkzaamheden, onderhoud en projecten in afstemming met de CPK;
 • Signaleren, analyseren en oplossen van afwijkingen in het zuiveringsproces met behulp van geautomatiseerde besturingssystemen;
 • Realiseren van werkzaamheden conform plan, inclusief opstellen en aanvullen van werkplannen, werkvergunningen en kwaliteitsbewaking;
 • Bijdragen aan het opstellen van meerjarenplannen en continue verbetering van werkprocessen en prestaties van de zuiveringen.

Het team
De teams beheer en bedienen (28-32 fte) waarin jij komt te werken hebben de taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het bedienen vindt centraal plaats vanuit de Centrale Proces Kamer (CPK) in Leiden, daar waar het kan. Daarnaast zijn er 4 mobiele groepen (zuiveringsclusters) die lokaal werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van processturing en functioneren van de installaties. Zij beheren 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding.

Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning, met efficiënt gebruik van grondstoffen.

0 applications
0 views


24-02-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Coördinator zuiveren

Wat ga je doen als coördinator zuiveren?
Als coördinator zuiveren stuur jij de lokale beheerders en bedieners operationeel aan. Je ondersteunt en coacht hen in de uitvoering van de werkzaamheden. Met jouw natuurlijke overwicht weet jij alles in goede banen te leiden en weet helder te maken welke stappen er genomen moeten worden. Je bent sterk in het aanspreken van mensen en hen in hun rol te zetten. Daarnaast ben jij aanspreekpunt en trekker om reguliere taken, werkzaamheden en storingsafhandeling kwalitatief goed aan te sturen, zodat de prestaties van de zuiveringen en riooltransportgemalen optimaal zijn.

We hebben ruimte voor één coördinator voor cluster 1 (zuiveringen Velsen, Zwanenburg en Heemstede, plus de bijbehorende rioolgemalen en leidingen).

Om alles goed te kunnen coördineren, bestaat jouw takenpakket uit het volgende:

 • Coördineren, plannen, sturen en bewaken van reguliere werkzaamheden, onderhoud en projecten in afstemming met de CPK;
 • Signaleren, analyseren en oplossen van afwijkingen in het zuiveringsproces met behulp van geautomatiseerde besturingssystemen;
 • Realiseren van werkzaamheden conform plan, inclusief opstellen en aanvullen van werkplannen, werkvergunningen en kwaliteitsbewaking;
 • Bijdragen aan het opstellen van meerjarenplannen en continue verbetering van werkprocessen en prestaties van de zuiveringen.

Het team
De teams beheer en bedienen (28-32 fte) waarin jij komt te werken hebben de taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het bedienen vindt centraal plaats vanuit de Centrale Proces Kamer (CPK) in Leiden, daar waar het kan. Daarnaast zijn er 4 mobiele groepen (zuiveringsclusters) die lokaal werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van processturing en functioneren van de installaties. Zij beheren 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding.

Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning, met efficiënt gebruik van grondstoffen.

2 applications
45 views


24-02-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Strategisch adviseur

Wat ga je doen als strategisch adviseur?
Het MT water gaat de komende periode verder met doorontwikkelen. Recent zijn er een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd, daarnaast start binnenkort het MT water. Dit gremium gaat zorgdragen voor een meer integrale sturing vanuit de directie en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de producten en diensten. Een belangrijke speler in het MT water wordt de strategisch adviseur.
Als strategisch adviseur vorm jij samen met het MT water een brugfunctie tussen bestuur en organisatie van het primaire proces. Het MT water bestaat uit: de directeur water, de resultaatmanagers, de manager uitvoering en de opdrachtgever. Je staat de directeur water als adviseur en sparingpartner bij in haar opdracht om de directie water verder door te ontwikkelen. Hiertoe ben je een vooruitgeschoven post in de organisatie.
Je bent goed op de hoogte van alle inhoudelijke dossiers en geeft strategische inhoudelijke gevraagd en ongevraagd adviezen richting de directeur water en het MT Water. Je weet wat er in de organisatie leeft en wat er wordt ontwikkeld. Je begrijpt het bestuurlijk speelveld en kan op basis daarvan inschatten welke onderwerpen bestuurlijk relevant zijn en wat dat met zich meebrengt. Door dit in- en overzicht draag je bij aan de afwegingen die we in het MT maken.
Daarnaast coördineer (en standaardiseer) je het besluitvormingsproces binnen de directie water. Daartoe heb je de rol als MT secretaris. Vanuit deze rol beoordeel jij namens de directeur water nieuwe voorstellen en producten op kwaliteit en hoe dit bijdraagt aan de doorontwikkeling van het MT water. Procesmatig en functioneel spar je met betrokkenen. Je inspireert collega's en biedt ze inhoudelijke handvatten.

1 application
0 views


23-02-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland
Strategisch adviseur

Wat ga je doen als strategisch adviseur?
Het MT water gaat de komende periode verder met doorontwikkelen. Recent zijn er een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd, daarnaast start binnenkort het MT water. Dit gremium gaat zorgdragen voor een meer integrale sturing vanuit de directie en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de producten en diensten. Een belangrijke speler in het MT water wordt de strategisch adviseur.
Als strategisch adviseur vorm jij samen met het MT water een brugfunctie tussen bestuur en organisatie van het primaire proces. Het MT water bestaat uit: de directeur water, de resultaatmanagers, de manager uitvoering en de opdrachtgever. Je staat de directeur water als adviseur en sparingpartner bij in haar opdracht om de directie water verder door te ontwikkelen. Hiertoe ben je een vooruitgeschoven post in de organisatie.
Je bent goed op de hoogte van alle inhoudelijke dossiers en geeft strategische inhoudelijke gevraagd en ongevraagd adviezen richting de directeur water en het MT Water. Je weet wat er in de organisatie leeft en wat er wordt ontwikkeld. Je begrijpt het bestuurlijk speelveld en kan op basis daarvan inschatten welke onderwerpen bestuurlijk relevant zijn en wat dat met zich meebrengt. Door dit in- en overzicht draag je bij aan de afwegingen die we in het MT maken.
Daarnaast coördineer (en standaardiseer) je het besluitvormingsproces binnen de directie water. Daartoe heb je de rol als MT secretaris. Vanuit deze rol beoordeel jij namens de directeur water nieuwe voorstellen en producten op kwaliteit en hoe dit bijdraagt aan de doorontwikkeling van het MT water. Procesmatig en functioneel spar je met betrokkenen. Je inspireert collega's en biedt ze inhoudelijke handvatten.

5 applications
187 views


23-02-2021 Hoogheemraadschap van Rijnland