Logo Nivel

Vacatures geplaatst door Nivel

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Nivel.

Laatste vacatures

Uitvoerder Beton

Wij zoeken de Uitvoerder die een geboren organisator is, van helder communiceren houdt, meerdere balletjes tegelijkertijd in de lucht kan houden, van ieder werk weet in welke fase het verkeert, het overzicht kan bewaken én inspirerend en concreet naar zijn team is.

De uitvoerder 2.0!

Als Uitvoerder ontvang je werken van de Projectleider. Je zoekt contact met de aannemer voor de planning en detailregie van het werk. Je verifieert de specificaties, de voorbereiding en voorwaarden voordat jouw teams aan de slag gaan. Daarbij waarborg je tijdige aanwezigheid van capaciteit en de middelen en verifieer je de productie op de bouwplaats met name tijdens de kwetsbare momenten. Tijdens de realisatie houdt jij contact met de aannemer en met de projectleider. Je streeft ernaar dat het werk tijdig en kwalitatief aan de maat wordt opgeleverd

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Nivel
Beton Constructeur

Als Constructeur val je onder de discipline Engineering, welke gericht is op het adviseren en technisch ontwerpen van industriële betonvloeren en onderbouwconstructies.

Jij gaat de diverse constructies van industriële betonvloeren, prefab constructies, laadkuilen, funderingen en funderingspalen berekenen. Wanneer nodig pak je een adviserende rol op richting de klant in een vroeg stadium, dit kan al zijn voordat de order definitief is. Hierin maak je natuurlijk met je team een gezonde afweging.

Daarnaast begeleidt jij diverse (geotechnische) metingen en geef je gevraagd en ongevraagd advies bij second opinions, arbitragecommissies, schadegevallen en deskundigenrapporten.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


24-09-2021 Nivel
interim Coördinator Toezicht en Handhaving/ Senior Jurist Handhaving

De functie maakt onderdeel uit van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), cluster Toezicht en Handhaving. Het team VTH houdt zich in hoofdzaak bezig met handhaving, toezicht en vergunningverlening in de fysieke leefomgeving, inclusief het toezicht op de buitenruimte (boa's), totaal ca.45 mensen. Als coördinator Toezicht en Handhaving stuur je functioneel het cluster Toezicht en Handhaving aan. Dit cluster bestaat uit toezichthouders, juristen en boa's. Het cluster telt grofweg 20 fte.

Opdracht
Coördinator Toezicht en Handhaving

 • Als coördinator Toezicht en handhaving voer je individuele voortgangsgesprekken met alle leden van het cluster en je levert een bijdrage aan het teamjaarplan 2022.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden. Zo zorg je voor de planning en verdeling van het werk en bewaak je de kwaliteit van en doorlooptijd van (handhavings)dossiers.
 • Je bent de vraagbaak voor de medewerkers.
 • Je overlegt direct met de verantwoordelijke portefeuillehouder.
 • Als coördinator val je onder de teammanager.
 • Je stemt werkzaamheden op het vlak van Toezicht en Handhaving integraal af binnen de gemeentelijke organisatie en met ketenpartners.
 • Je weet vanuit jouw coördinerende rol kwaliteiten van anderen te benoemen en te gebruiken.
 • Je betrekt als leidinggevende medewerkers bij besluitvormingsprocessen, hebt oog voor het proces en het draagvlak dat nodig is voor besluiten en veranderingen.
 • Je merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op het aanbrengen van correcties.
 • Je weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren.
 • Je bent in staat om gemaakte afspraken zo met elkaar vast te leggen dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken en stelt het op prijs dat anderen zich hier ook aan houden.
 • Je spreekt anderen aan op de gemaakte afspraken
 • Je zorgt ervoor dat alle relevante partijen op de hoogte zijn van elkaars activiteiten of van een bepaalde situatie.
 • Je stemt wetten, bepalingen en/of technische gegevens af met betrokkenen.
 • Je drukt je helder uit en vraagt voortdurend na of anderen daar iets aan toe te voegen hebben.
 • Je moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en bij te dragen aan het gemeenschappelijk resultaat.

Kernwaarden: Transparant, Integraal, Meedenken, Creativiteit, Betrekken van omgeving, Ja-Mits, Vertrouwen

Senior jurist handhaving

 • Je verzorgt, bewaakt en coördineert de ingekomen handhavingszaken en je bent verantwoordelijk voor de afdoening van voornamelijk complexe handhavingsacties op het gebied van de Wabo, APV en Bijzondere Wetten. Je fungeert daarbij als vakinhoudelijk aanspreekpunt.
 • Je verricht op integrale wijze handhavingstaken in voornamelijk complexe aangelegenheden door uitvoering te geven aan het zgn. drie stappenplan. Je beoordeelt constateringsrapporten over diverse overtredingen.
 • Je levert vakinhoudelijke ondersteuning bij de vertegenwoordiging van de gemeente in rechte, draag je bij aan de ontwikkeling en evaluatie van het toezicht- en handhavingsbeleid en vertegenwoordig je het team in projectverband.
 • Je houdt rekening met wetgeving, gemeenschappelijke belangen en mogelijkheden.
 • Je maakt integrale afwegingen, bekijkt wat relevant is en legt dat voor aan besluitvormend kader.
 • Je bent in staat toelichting te geven indien er vragen zijn over wat de verwachtingen waren en kan verhelderen wat geleverd is en wat niet.
 • Je blijft correct en integer handelen in situaties van grote externe druk van anderen.
 • Je weet op een flexibele, maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met bestaande regels en procedures wanneer de situatie dit vereist.
 • Je handelt consequent; neemt in gelijkwaardige omstandigheden, gelijkwaardige standpunten in/ houding aan.
 • Je bereidt gesprekken voor, zorgt dat hij/zij het doel en de gewenste aanpak kan aangeven.
 • Je voert gesprekken zodanig dat het beoogde resultaat of effectieve wijze wordt bereikt en bent in staat mondeling op een heldere manier met anderen informatie uit te wisselen.
 • Je luistert, toont aan in gesprekken de verbale en non-verbale informatie opgepakt te hebben.
 • Tenslotte zorg je zelf dat je in het bezit bent van een laptop en mobiele telefoon die voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-09-2021 Nivel
interim Geo-informatiespecialist

Beschrijving afdeling
Je gaat werken op de afdeling Asset Management / Data Management. Deze onder afdeling is o.a. eindverantwoordelijk voor het in stand houden en functioneel uitbouwen van de corporate Geo applicatie van het HbR, PortMaps. Het team doet dit samen met het technisch beheer team van het HbR.

Opdracht beschrijving/belangrijkste werkzaamheden
De ervaren Geo-informatiespecialist maakt deel uit van een team dat het functioneel beheer doet van PortMaps, het corporate geo-platform van het HbR.

Naast het uitvoeren en functioneel beoordelen van wijzigingen wordt van de Geo-expert verwacht dat hij/zij een leidende en proactieve rol speelt in de op te leveren informatie producten.
Daarnaast heeft de Geo-expert een zodanige kennis van de GIS-software dat hij/zij tevens ideeën naar voren kan brengen voor innovatie.

Kerntaken:

 • Geven van functioneel advies aan mede teamleden
 • Uitvoeren van voorgestelde functionele oplossingen
 • Beoordelen en borgen van de functionaliteit die door mede teamleden wordt opgeleverd.
 • Initiëren en doorvoeren van verbeteringen in het beheerproces
 • Voorstellen van maatregelen om de kwaliteit van software te verhogen.
 • Het zelf voorstellen van technische/functionele wijzigingen op de PortMaps omgeving
 • Het maken van informatieproducten

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-09-2021 Nivel
AutoCad Tekenaar / Ontwerper

Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het adequaat vervaardigen, reviseren en archiveren van tekeningen, dit alles van het begin tot het einde. Het betreffen zowel 2D als 3D tekenwerkzaamheden op het gebied van Geodesie.

De functie omvat zeer diverse werkzaamheden, hieronder volgt een overzicht

 • Het ontwerpen en/of modelleren van zowel 2D als 3D tekenwerken op het gebied van gemaakte afspraken en/of specificaties
 • Het maken en verwerken van zowel Autocad tekeningen als inmetingen
 • Het begeleiden van de maatvoering
 • Het bepalen van hoeveelheden o.b.v. 2D en 3D modellen
 • Het aanbieden van tekeningen bij de externe opdrachtgever

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


23-09-2021 Nivel