Logo Nivel

Vacatures geplaatst door Nivel

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Nivel.

Laatste vacatures

Service Coördinator beheer en onderhoud

Als service Coördinator kom je terecht op de afdeling beheer en onderhoud. Het is aan jou om de planning op te stellen voor de werkzaamheden en deze te bewaken. Verder zal je ook verantwoordelijk zijn voor het plan van aanpak voor de onderaannemers, het afhandelen van klachten, communicatie met de woningstichting en meer. Als je denkt dat je voornamelijk op kantoor zit heb je het fout! Je zal regelmatig op pad gaan richting de projectlocaties om te zien hoe alles verloopt. Een mooie afwisseling waardoor je niet de gehele week binnen zit!

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-06-2022 Nivel
Werkvoorbereider Sport

Als Wervoorbereider bij deze opdrachtgever, word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Je wordt betrokken bij de projecten en bent in gesprek met klanten. De werkzaamheden die je gaat verichten staan hieronder opgesomd:

 • Het maken van ontwerp- en bestekstekeningen voor de aanleg van buitensportvelden en accommodaties;
 • Opstellen van beheer- en meerjarenonderhoudsplannen op voor sportvelden;
 • Je inventariseert zelf de bestaande situatie buiten;
 • Het schrijven van (RAW)bestekken;
 • Je gaat actief op zoek en in gesprek met leveranciers en bedrijven voor duurzame en circulaire producten/oplossingen;
 • Je houdt je bezig met klimaatbestendige oplossingen, draagt bij aan het verhogen van de biodiversiteit, en vertaalt de adviezen in verschillende contractvormen;
 • Je houdt bij gelegenheid toezicht tijdens de realisatie van de door jezelf voorbereide projecten;
 • Daarbij voer je tijdens de voorbereiding zelfstandig overleg met de opdrachtgever.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-06-2022 Nivel
Constructeur

Als Constructeur kom je te werken in een ervaren team, met collega's die je graag willen helpen. Je werkzaamheden zullen divers zijn, je gaat onder andere werken aan: constructieberekeningen en -tekeningen van beton- staal- en houtconstructies voor alle voorkomende bouwwerken. Er wordt gewerkt voor particulieren, aannemers, overheden, ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Een echte uitdagende functie dus!

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-06-2022 Nivel
interim Medewerker Bouw

Binnen het Team VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is behoefte aan de inzet van een medewerker bouw.

Opdracht

 • Je houdt toezicht op de uitvoering van (eenvoudige tot complexe) bouw- en sloopactiviteiten op basis van verleende omgevingsvergunningen. Via signaaltoezicht of klachten controleer je op bouw- en ruimtelijke regelgeving, waaronder illegale bouw en illegaal gebruik. Je houdt toezicht op de kwaliteit van bestaande woningen en andere bouwwerken. Je treedt op tegen overtredingen, maakt vooraankondigingen en handelt klachten af. Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van integraal en digitaal werken binnen het werkgebied van de WABO. Je verstrekt informatie over handhaving en aanverwante procedures. Daarnaast ben je vraagbaak en adviseur voor de klant met betrekking tot (vergunningsvrij) bouwen en bestemmingsplannen.
 • Je verzorgt en bewaakt de afdoening van meldingen en toezicht- en handhavingsacties en treedt op als vakinhoudelijk aanspreekpunt. Tot je verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, plannen van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten van (vak)specialisten en het bewaken van de voortgang. Verder lever je een bijdrage aan kennisdeling en -vergroting;
 • Je verricht op integrale wijze toezichtstaken door uitvoering te geven aan de Nota Integrale Handhaving;
 • Rapportering vindt digitaal plaats door middel van de bij de gemeente Houten gangbare geautomatiseerde/zaaksystemen (GisVG, Digitale Checklisten e,d.);
 • Je draagt bij aan de integrale controles die plaatsvinden in het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
 • Je hebt kennis van proces vergunningverlening.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-06-2022 Nivel
Ontwerper / Tekenaar Civiel

In deze functie zal je verantwoordelijk zijn voor het opstellen van tekeningen en het uitwerken van het technisch ontwerp. Werkzaamheden die hier onder vallen zijn onder andere: het vertalen van wensen en eisen van de klant in een VO / DO / UO, het digitaal bepalen hoeveelheden als input voor bestek / raming, zorgen dat de kwaliteitseisen van jouw product voldoen en het opstellen en beheren van het verificatie proces. Verder is affiniteit met stedelijke en regionale infrastructuur een pré.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


27-06-2022 Nivel