Logo Waterschap Noorderzijlvest

Vacatures geplaatst door Waterschap Noorderzijlvest

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Waterschap Noorderzijlvest.

Laatste vacatures

Handhaver waterwet

  • Je voert controles en inspecties uit t.b.v. de handhaving van de Waterwet, de Keur, het Activiteitenbesluit en andere regelgeving.
  • Je voert overleg met doelgroepen en hun adviseur(s), overheidsinstanties en overige belanghebbenden.
  • Waar nodig wijs je overtreders op wettelijke bepalingen en regelingen.
  • Je ondersteunt het schouwproces.
  • Je beoordeelt klachten en meldingen en overgaan naar eventuele uit te voeren acties.
  • Je adviseert mee over technische aspecten van handhavingszaken.
  • Je verzorgt bijbehorende rapportages en correspondentie.
  • Je geeft voorlichting en advies aan agrariërs over erfinrichting en het watersysteem.
  • Je neemt deel aan de calamiteitenorganisatie en je hebt een aantal weken per jaar consignatiedienst (24/7).

0 sollicitaties
0 views


30-01-2023 Waterschap Noorderzijlvest