Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Projectcontroller stedelijke ontwikkeling

Dit ben en doe je
De projectcontroller die wij zoeken is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de projectleider op het gebied van projectbeheersing voor alle zogenaamde "GROTICK"-aspecten. Als schakel tussen lijn, project én eigen afdeling, kun je een onafhankelijke positie innemen (verantwoordelijkheid aan project én aan organisatie), kritisch zijn, maar ook met de projectleider en projectteam oplossingen bedenken voor geconstateerde problemen. De rapportage aan de opdrachtgever, management, controller en bestuur gaat jou makkelijk af, waarbij je zorgt voor de integratie van de diverse beheercomponenten door middel van vooruitkijken, prognosticeren en risicobeheersing. Je zult zelfstandig projecten in portefeuille krijgen. Belangrijk hierbij is dat je snel zaken oppakt en vanuit een passie voor het vak gemakkelijk kunt schakelen en verbinden. De samenwerking met betrokken collega's verloopt soepel. Je bent een teamplayer, maar kunt ook prima alleen aan de slag. Je bent kritisch en coöperatief.

Hoe ziet een werkweek er ongeveer uit?
Je beoordeelt begrotingen, budgetten en budgetanalyses (van grondexploitatie, gebouwen en openbare ruimte projecten) en ondersteunt bij het opstellen van bestuurlijke en verantwoordingsrapportages. Daarbij ben je kritisch onafhankelijk in je advies, maar denk je ook mee over de mogelijkheden, bijvoorbeeld door het doorrekenen van projectvarianten met een planeconoom. Kan iets écht niet? Dan voel jij het ook als je taak om aan de bel te trekken voor bijsturing of procesoptimalisatie.
De inrichting van projectadministratie is door jou op de juiste manier verzorgd, zodat de samenwerking met je bedrijfseconomisch medewerker (als ondersteuner op je projecten) en de projectleider goed verloopt. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De week sluit je af met het begeleiden en faciliteren van risicosessies en het bewaken van de voortgang van maatregelen. Zo zorg je er voor dat je in control bent en de projectleider, opdrachtgever of bestuurder aan de voorkant in positie hebt gebracht of tijdig geïnformeerd.

0 sollicitaties
0 views


09-04-2020 Gemeente Tilburg
Projectcontroller stedelijke ontwikkeling

Dit ben en doe je
De projectcontroller die wij zoeken is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de projectleider op het gebied van projectbeheersing voor alle zogenaamde "GROTICK"-aspecten. Als schakel tussen lijn, project én eigen afdeling, kun je een onafhankelijke positie innemen (verantwoordelijkheid aan project én aan organisatie), kritisch zijn, maar ook met de projectleider en projectteam oplossingen bedenken voor geconstateerde problemen. De rapportage aan de opdrachtgever, management, controller en bestuur gaat jou makkelijk af, waarbij je zorgt voor de integratie van de diverse beheercomponenten door middel van vooruitkijken, prognosticeren en risicobeheersing. Je zult zelfstandig projecten in portefeuille krijgen. Belangrijk hierbij is dat je snel zaken oppakt en vanuit een passie voor het vak gemakkelijk kunt schakelen en verbinden. De samenwerking met betrokken collega's verloopt soepel. Je bent een teamplayer, maar kunt ook prima alleen aan de slag. Je bent kritisch en coöperatief.

Hoe ziet een werkweek er ongeveer uit?
Je beoordeelt begrotingen, budgetten en budgetanalyses (van grondexploitatie, gebouwen en openbare ruimte projecten) en ondersteunt bij het opstellen van bestuurlijke en verantwoordingsrapportages. Daarbij ben je kritisch onafhankelijk in je advies, maar denk je ook mee over de mogelijkheden, bijvoorbeeld door het doorrekenen van projectvarianten met een planeconoom. Kan iets écht niet? Dan voel jij het ook als je taak om aan de bel te trekken voor bijsturing of procesoptimalisatie.
De inrichting van projectadministratie is door jou op de juiste manier verzorgd, zodat de samenwerking met je bedrijfseconomisch medewerker (als ondersteuner op je projecten) en de projectleider goed verloopt. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De week sluit je af met het begeleiden en faciliteren van risicosessies en het bewaken van de voortgang van maatregelen. Zo zorg je er voor dat je in control bent en de projectleider, opdrachtgever of bestuurder aan de voorkant in positie hebt gebracht of tijdig geïnformeerd.

1 sollicitatie
8 views


09-04-2020 Gemeente Tilburg
Projectleider/omgevingsmanager energietransitie gebouwde omgeving

Algemeen profiel
Je werkt in een team waarin je eigen projecten hebt en een bijdrage levert aan de energietransitie. Daarbij kijk jij over je eigen rol heen en zet je je indien nodig ook in voor andere projecten. Je onderhoudt een goede relatie met de externe stakeholders (met name VvE's en bewoners), inventariseert belangen en mogelijkheden voor samenwerken en vertaalt deze door in projectresultaten. Je bent onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van participatieplannen, het voorbereiden van (bestuurlijke) overleggen en het organiseren en deelnemen aan informatiebijeenkomsten voor VvE's en bewoners. Je bent betrouwbaar in je afspraken, stemt af en informeert de omgeving waar nodig. Op een natuurlijke wijze en met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen betrek je betrokkenen in het werk, overtuigt hen en bereikt de beoogde resultaten. Tot slot heb je actuele kennis van de ontwikkelingen rondom de energietransitie en VvE's. Hierbij kan je denken aan wet- en regelgeving, kansen voor subsidies, technische innovaties et cetera.

Inhoud werk
Je neemt lopende projecten over van de huidige projectleider. Het gaat om verschillende VvE's die een complex aan het verduurzamen zijn, waarbij elke VvE zijn eigen dynamiek en fasering kent. Jij faciliteert waar nodig de VvE's en bent het scharnierpunt tussen hen en de gemeentelijke organisatie. De komende jaren rollen we onze aanpak verder uit en wordt je ook steeds vaker betrokken bij inwonerparticipatie. Je begeleidt, stimuleert en informeert actief eigenaren, bestuurders en beheerders van VVE complexen om te komen tot verduurzaming. Daarbij kan je denken aan wegwijs maken in het verduurzamen, wijzen op subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving. Het ultieme doel is om vergaand te verduurzamen en aardgasloos te verwarmen. Daarbij zijn VvE's soms startmotors in de wijkaanpak. Je manoeuvreert tussen belangen van verschillende eigenaren, bewoners, beheerders en marktpartijen en begrijpt deze ook. Het zijn namelijk niet alleen particulieren in een VvE, maar het is vaak juist een mix van eigenaar-bewoners, woningcorporaties, particuliere verhuurders en commerciële verhuurders. En daarnaast werken VvE's vaak met besturen, beheerders en marktpartijen. Daarnaast heb je ook affiniteit met de juridische kant. Dit omdat het proces in een VvE vaak wordt bepaald door wat is vastgelegd in de scheidingsakte, deze scheidingsaktes zijn bij iedere VvE verschillend.

0 sollicitaties
0 views


07-04-2020 Gemeente Tilburg
Projectleider/omgevingsmanager energietransitie gebouwde omgeving

Algemeen profiel
Je werkt in een team waarin je eigen projecten hebt en een bijdrage levert aan de energietransitie. Daarbij kijk jij over je eigen rol heen en zet je je indien nodig ook in voor andere projecten. Je onderhoudt een goede relatie met de externe stakeholders (met name VvE's en bewoners), inventariseert belangen en mogelijkheden voor samenwerken en vertaalt deze door in projectresultaten. Je bent onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van participatieplannen, het voorbereiden van (bestuurlijke) overleggen en het organiseren en deelnemen aan informatiebijeenkomsten voor VvE's en bewoners. Je bent betrouwbaar in je afspraken, stemt af en informeert de omgeving waar nodig. Op een natuurlijke wijze en met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen betrek je betrokkenen in het werk, overtuigt hen en bereikt de beoogde resultaten. Tot slot heb je actuele kennis van de ontwikkelingen rondom de energietransitie en VvE's. Hierbij kan je denken aan wet- en regelgeving, kansen voor subsidies, technische innovaties et cetera.

Inhoud werk
Je neemt lopende projecten over van de huidige projectleider. Het gaat om verschillende VvE's die een complex aan het verduurzamen zijn, waarbij elke VvE zijn eigen dynamiek en fasering kent. Jij faciliteert waar nodig de VvE's en bent het scharnierpunt tussen hen en de gemeentelijke organisatie. De komende jaren rollen we onze aanpak verder uit en wordt je ook steeds vaker betrokken bij inwonerparticipatie. Je begeleidt, stimuleert en informeert actief eigenaren, bestuurders en beheerders van VVE complexen om te komen tot verduurzaming. Daarbij kan je denken aan wegwijs maken in het verduurzamen, wijzen op subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving. Het ultieme doel is om vergaand te verduurzamen en aardgasloos te verwarmen. Daarbij zijn VvE's soms startmotors in de wijkaanpak. Je manoeuvreert tussen belangen van verschillende eigenaren, bewoners, beheerders en marktpartijen en begrijpt deze ook. Het zijn namelijk niet alleen particulieren in een VvE, maar het is vaak juist een mix van eigenaar-bewoners, woningcorporaties, particuliere verhuurders en commerciële verhuurders. En daarnaast werken VvE's vaak met besturen, beheerders en marktpartijen. Daarnaast heb je ook affiniteit met de juridische kant. Dit omdat het proces in een VvE vaak wordt bepaald door wat is vastgelegd in de scheidingsakte, deze scheidingsaktes zijn bij iedere VvE verschillend.

2 sollicitaties
106 views


07-04-2020 Gemeente Tilburg
Beleidsmedewerker Onderwijs/ Sociale Basis

  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van strategisch -en tactisch beleid, voornamelijk gericht op Onderwijs, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in een kwetsbare positie, ook in de regio. Ook ga je een of meerdere beleidsdossiers oppakken die gericht zijn op andere onderwerpen binnen de sociale basis. Denk hierbij aan bv. taken op het gebied van inburgering en asiel.
  • Je leidt programma's en projecten of bent er onderdeel van, ook in regionaal verband.
  • Je bent goed in staat om onderzoeksuitkomsten te vertalen in beleid en cijfers.
  • Je bent een verbinder tussen het Tilburgse beleid op de terreinen van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.
  • Je oriënteert je op in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete beleidsadviezen die passen binnen de bestuurlijke uitgangspunten en die hieraan bijdragen.
  • Je stimuleert en faciliteert collega's en partners in de stad die ook bijdragen aan het bereiken van onze doelen, en zorgt voor verbinding om daarmee nieuwe kansen mogelijk te maken.

Hoe ziet je dag eruit?
Als beleidsmedewerker begint je dag met een afspraak met je regiocollega's. Je wilt met hen sparren over de stijgende VSV cijfers en de mogelijke oplossingen die zij voor zich zien. Je luister naar hun ideeën en geeft je eigen visie weer. Uit het gesprek haal je input voor het plan van maatregelen VSVdat je aan het opstellen bent.

Doel hiervan is dat je samen met je collega's binnen en buiten Tilburg en scholen in beweging brengt, zodat problemen met jongeren tijdig signaleert en voorkomen kunnen worden. Daarna heb je met de wethouder een afspraak over het jaarverslag leerplicht & RMC en jouw ideeën over nieuwe maatwerktrajecten voor jongeren die dreigen uit te vallen op school en mogelijkheden zien binnen opleiding vanuit de arbeidsmarkt. Je adviseert de wethouder over de strategie en de volgende stappen in het proces. Na deze afspraak stel je samen met de projectmedewerkers het actieplan op en communiceer je de gemaakte afspraken met betrokken partijen.

Je neemt vervolgens pauze en eet samen met wat collega's een gezonde maaltijd in onze gezellige bedrijfskantine. Je gaat daarna door naar de volgende afspraak met collega's waar de evaluatie van de eerste fase van de uitvoering van de Locaal Educatieve Agenda en impactgericht subsidiëren besproken wordt t.b.v. het begrotingsproces. Je geeft input vanuit jouw taken, maar neemt ook informatie mee terug die je gebruikt voor het bijstellen van het VSV beleid.
De uren daarna heb je de tijd om subsidies te verlenen, een projectopdracht uit te werken voor onderwijs aan AMV-ers, en het proces rondom de regionalisering van de leerplicht verder uit te werken. Je sluit de dag af met een collega die met je wilde sparren over een beleidsonderwerp waar hij/zij mee bezig is.

1 sollicitatie
0 views


03-04-2020 Gemeente Tilburg