Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Secretaresse

Voor het team secretaresses zijn wij op zoek naar enthousiaste secretaresses die tussen de 24 en 36 uur beschikbaar zijn. Als secretaresse biedt je secretariële ondersteuning aan een afdelingshoofd en/of meerdere teammanagers. Je bent zowel intern als externe het eerste aanspreekpunt.
Belangrijkste taken zijn: 

 • (complex) agendabeheer;
 • signaalfunctie;
 • administratieve ondersteuning, zoals: ziek - en betermeldingen, kantoorartikelen, bloemetjes + relatiegeschenken, reserveren kamers/ruimten in- en extern, notaproces, organiseren bijeenkomsten in- en extern, ontvangen bezoekers, archivering + dossiervorming van stukken die op afdelingsniveau gemaakt zij;
 • verzorgen correspondentie: in- en uitgaande post (registratie en voortgangsbewaking), redigeren stukken/brieven etc., mede verantwoordelijk mailafhandeling en voortgangsbewaking van de mail, postverdeling; 
 • opstellen agenda, digitaliseren vergaderstukken, notuleren, voortgangsbewaking actiepunten ten behoeve van diverse overleggen; 
 • telefoonbehandeling: eerste opvang inkomende telefoongesprekken en het eventueel zelfstandig afhandelen van deze telefoontjes; 
 • verzorgen planningen: jaarplanningen maken, inplannen vergaderingen afdeling, functionerings- en beoordelingsgesprekken voor afdelingshoofd en teammanagers en vakantieplanning afdeling.

Gemeentebanen

3 sollicitaties
38 views


23-05-2019 Gemeente Tilburg
Teammanager PEC Sociaal

Ben jij…
Onze gedreven teammanager, sparringpartner en coach waarmee onze professionals samen oplossingen vinden voor de complexe en uitdagende vraagstukken in het sociaal domein en die een actieve rol pakt in de ontwikkeling van medewerkers, team en afdeling?

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


22-05-2019 Gemeente Tilburg
Teammanager PEC Sociaal

Ben jij…
Onze gedreven teammanager, sparringpartner en coach waarmee onze professionals samen oplossingen vinden voor de complexe en uitdagende vraagstukken in het sociaal domein en die een actieve rol pakt in de ontwikkeling van medewerkers, team en afdeling?

Gemeentebanen

4 sollicitaties
82 views


22-05-2019 Gemeente Tilburg
Coördinator Burgerzaken

Wie past er bij ons en wat wordt van je verwacht? Binnen het KCC werken zelfstandige medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de organisatie, het werk en de (persoonlijke) ontwikkeling. Als zij ideeën hebben om de dienstverlening te verbeteren delen ze deze in het team. Medewerkers handelen vanuit het perspectief van de klant, de klant staat centraal. Hierbij tonen ze enthousiasme en betrokkenheid richting de klant. Als medewerkers afspraken maken komen ze die ook na. Onderling heerst een collegiale sfeer. Medewerkers werken samen, delen kennis en kunde, leren van elkaar, vragen en bieden elkaar hulp en gaan voor een gezamenlijk resultaat richting de klant. Zij spreken elkaar aan op hun functioneren en staan open voor verbetersuggesties.

De werkzaamheden bestaan uit: 

 • Het vakinhoudelijk aansturen van de collega's in de back office. O.a. het leveren van input aan de teammanager voor beoordeling- en ontwikkelgesprekken en het coördineren van opleidingen en coaching/training. 
 • Het bewaken en sturen op de realisatie van resultaatgerichte afspraken conform service levels en normtijden. Zoals het behalen van afhandeltijden, productaantallen, efficiënt werken en hierbij forecasten en tijdig bijsturen. 
 • Het vertalen van wet- en regelgeving en het vertalen van beleid naar werkwijzen en werkprocessen, waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. 
 • Ontwikkeling van instrumenten om te komen tot kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. 
 • Het blijvend optimaliseren van de juiste wijze van klantcontact en klant tevredenheid. Klachtafhandeling en verbeterplannen opstellen.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


15-05-2019 Gemeente Tilburg
Coördinator Burgerzaken

Wie past er bij ons en wat wordt van je verwacht? Binnen het KCC werken zelfstandige medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de organisatie, het werk en de (persoonlijke) ontwikkeling. Als zij ideeën hebben om de dienstverlening te verbeteren delen ze deze in het team. Medewerkers handelen vanuit het perspectief van de klant, de klant staat centraal. Hierbij tonen ze enthousiasme en betrokkenheid richting de klant. Als medewerkers afspraken maken komen ze die ook na. Onderling heerst een collegiale sfeer. Medewerkers werken samen, delen kennis en kunde, leren van elkaar, vragen en bieden elkaar hulp en gaan voor een gezamenlijk resultaat richting de klant. Zij spreken elkaar aan op hun functioneren en staan open voor verbetersuggesties.

De werkzaamheden bestaan uit: 

 • Het vakinhoudelijk aansturen van de collega's in de back office. O.a. het leveren van input aan de teammanager voor beoordeling- en ontwikkelgesprekken en het coördineren van opleidingen en coaching/training. 
 • Het bewaken en sturen op de realisatie van resultaatgerichte afspraken conform service levels en normtijden. Zoals het behalen van afhandeltijden, productaantallen, efficiënt werken en hierbij forecasten en tijdig bijsturen. 
 • Het vertalen van wet- en regelgeving en het vertalen van beleid naar werkwijzen en werkprocessen, waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. 
 • Ontwikkeling van instrumenten om te komen tot kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. 
 • Het blijvend optimaliseren van de juiste wijze van klantcontact en klant tevredenheid. Klachtafhandeling en verbeterplannen opstellen.

Gemeentebanen

10 sollicitaties
234 views


15-05-2019 Gemeente Tilburg