Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Administratief Medewerker

Op dit functieniveau moet je in staat zijn om in nauw overleg met collega's en klanten informatie, producten en diensten te leveren op een specifiek taakgebied in een overzichtelijke organisatiestructuur. Het werk wordt uitgevoerd binnen een beperkt aantal werkprocessen en wordt tevens gekenmerkt door een overzichtelijk netwerk en een afgebakend werkterrein.

Je moet in een redelijke mate van zelfstandigheid in staat zijn een externe dienstverlenende en klantvriendelijke functie te vervullen, waarbij over het algemeen externen te woord gestaan worden en geholpen worden een antwoord te krijgen op hun vraag of door verwezen worden voor de oplossing van hun probleem.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid wordt gekenmerkt door het invullen van formulieren, het redigeren van eenvoudige correspondentie en gespreksverslagen. Dit dient in correct Nederlands te geschieden en qua vormgeving goed verzorgd volgens de afgesproken huisstijl. Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid moet je in staat zijn om externen in correct en helder taalgebruik te woord te staan, aan hen uitleg geven (telefonisch of anderszins) en informatie kunnen geven over een beperkt aantal onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn.

Het team Inkomensondersteuning verwerkt de aanvragen voor de Meedoenregeling, Collectieve ziektekosten verzekering minima, kwijtschelding en IIT (individuele inkomenstoeslag).

0 sollicitaties
0 views


11-11-2019 Gemeente Tilburg
Administratief Medewerker

Op dit functieniveau moet je in staat zijn om in nauw overleg met collega's en klanten informatie, producten en diensten te leveren op een specifiek taakgebied in een overzichtelijke organisatiestructuur. Het werk wordt uitgevoerd binnen een beperkt aantal werkprocessen en wordt tevens gekenmerkt door een overzichtelijk netwerk en een afgebakend werkterrein.

Je moet in een redelijke mate van zelfstandigheid in staat zijn een externe dienstverlenende en klantvriendelijke functie te vervullen, waarbij over het algemeen externen te woord gestaan worden en geholpen worden een antwoord te krijgen op hun vraag of door verwezen worden voor de oplossing van hun probleem.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid wordt gekenmerkt door het invullen van formulieren, het redigeren van eenvoudige correspondentie en gespreksverslagen. Dit dient in correct Nederlands te geschieden en qua vormgeving goed verzorgd volgens de afgesproken huisstijl. Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid moet je in staat zijn om externen in correct en helder taalgebruik te woord te staan, aan hen uitleg geven (telefonisch of anderszins) en informatie kunnen geven over een beperkt aantal onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn.

Het team Inkomensondersteuning verwerkt de aanvragen voor de Meedoenregeling, Collectieve ziektekosten verzekering minima, kwijtschelding en IIT (individuele inkomenstoeslag).

36 sollicitaties
461 views


11-11-2019 Gemeente Tilburg
Teammanager Ondersteuning

We zoeken een teammanager voor het nieuwe team Ondersteuning 2. Dit valt binnen het cluster Ondersteuning, dat uit twee teams bestaat. Je werkt dan ook nauw samen met de teammanager van team Ondersteuning 1. Samen zijn deze twee teams verantwoordelijk voor ondersteuning aan medewerkers en MT van de afdeling Werk & Inkomen. Onder het team Ondersteuning 2 vallen de balie en het callcenter, de medewerkers ondersteuning, de kwaliteitsmedewerkers en de senior medewerkers. De medewerkers van de balie en het callcenter dragen zorg voor de binnenkomende telefonie en de klantontvangst aan de balie. De medewerkers ondersteuning voeren administratieve taken uit en zijn ondersteunend aan taken en activiteiten van de overige clusters binnen de afdeling. De kwaliteitsmedewerkers richten zich op het bewaken van de kwaliteit, onder andere door dossiercontroles te doen, te ondersteunen op het gebied van uitvoeringsbeleid en het coachen van medewerkers op nieuwe ontwikkelingen. De senior medewerkers dragen bij aan de coördinatie van processen, dagelijkse gang van zaken met betrekking tot planningen, werkverdeling en inhoudelijke vragen ter ondersteuning aan de teammanagers van de overige clusters binnen de afdeling. Omdat de senior medewerkers en medewerkers ondersteuning hun werkzaamheden in de andere clusters binnen de afdeling uitvoeren, is een goede samenwerking met de managers in deze clusters belangrijk.

Het team
Ondersteuning 2 is een nieuw team in ontwikkeling. Vanaf 2020 wordt het nieuwe arbeidsmarktbeleid Tilburg Investeert in Perspectief ingevoerd. In lijn daarmee veranderen een aantal functies en is de afdeling in beweging. Een uitdagende en inspirerende fase om als leidinggevende bij te dragen aan het doel van de afdeling om burgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Als teammanager stuur je de werkzaamheden binnen je team aan, stel je heldere kaders, veranker je de (werk)processen, voer je een goede bedrijfsvoering en zorg je voor een eenduidige werkwijze en aansturing, zodat doelstellingen worden gerealiseerd. Je begeleidt en ontwikkelt medewerkers, door ze een omgeving te bieden die hen in staat stelt om zelf tot inzichten en oplossingen te komen en verantwoordelijkheid te nemen. Je geeft de grote lijnen aan en bevordert de zelfsturing van medewerkers. Je bent voortdurend bezig met de juiste man of vrouw op de juiste plaats, creëert een goed werkklimaat en stimuleert de samenwerking met collega's van andere teams, afdelingen en externe partners om een optimaal resultaat te behalen. Je bent daarnaast opdrachtgever voor afgebakende projecten en draagt samen met je collega teammanagers van de afdeling bij aan verbeteringen en ontwikkeling van de afdeling.

3 sollicitaties
0 views


08-11-2019 Gemeente Tilburg
Teammanager Ondersteuning

We zoeken een teammanager voor het nieuwe team Ondersteuning 2. Dit valt binnen het cluster Ondersteuning, dat uit twee teams bestaat. Je werkt dan ook nauw samen met de teammanager van team Ondersteuning 1. Samen zijn deze twee teams verantwoordelijk voor ondersteuning aan medewerkers en MT van de afdeling Werk & Inkomen. Onder het team Ondersteuning 2 vallen de balie en het callcenter, de medewerkers ondersteuning, de kwaliteitsmedewerkers en de senior medewerkers. De medewerkers van de balie en het callcenter dragen zorg voor de binnenkomende telefonie en de klantontvangst aan de balie. De medewerkers ondersteuning voeren administratieve taken uit en zijn ondersteunend aan taken en activiteiten van de overige clusters binnen de afdeling. De kwaliteitsmedewerkers richten zich op het bewaken van de kwaliteit, onder andere door dossiercontroles te doen, te ondersteunen op het gebied van uitvoeringsbeleid en het coachen van medewerkers op nieuwe ontwikkelingen. De senior medewerkers dragen bij aan de coördinatie van processen, dagelijkse gang van zaken met betrekking tot planningen, werkverdeling en inhoudelijke vragen ter ondersteuning aan de teammanagers van de overige clusters binnen de afdeling. Omdat de senior medewerkers en medewerkers ondersteuning hun werkzaamheden in de andere clusters binnen de afdeling uitvoeren, is een goede samenwerking met de managers in deze clusters belangrijk.

Het team
Ondersteuning 2 is een nieuw team in ontwikkeling. Vanaf 2020 wordt het nieuwe arbeidsmarktbeleid Tilburg Investeert in Perspectief ingevoerd. In lijn daarmee veranderen een aantal functies en is de afdeling in beweging. Een uitdagende en inspirerende fase om als leidinggevende bij te dragen aan het doel van de afdeling om burgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Als teammanager stuur je de werkzaamheden binnen je team aan, stel je heldere kaders, veranker je de (werk)processen, voer je een goede bedrijfsvoering en zorg je voor een eenduidige werkwijze en aansturing, zodat doelstellingen worden gerealiseerd. Je begeleidt en ontwikkelt medewerkers, door ze een omgeving te bieden die hen in staat stelt om zelf tot inzichten en oplossingen te komen en verantwoordelijkheid te nemen. Je geeft de grote lijnen aan en bevordert de zelfsturing van medewerkers. Je bent voortdurend bezig met de juiste man of vrouw op de juiste plaats, creëert een goed werkklimaat en stimuleert de samenwerking met collega's van andere teams, afdelingen en externe partners om een optimaal resultaat te behalen. Je bent daarnaast opdrachtgever voor afgebakende projecten en draagt samen met je collega teammanagers van de afdeling bij aan verbeteringen en ontwikkeling van de afdeling.

22 sollicitaties
709 views


08-11-2019 Gemeente Tilburg
Traineeship ‘Bouwen aan Brabant’

Voel jij je als een vis in het water in een organisatie waarin je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt? Heb je een scherp oog, ben je zowel mondeling als schriftelijk vaardig en blijf je altijd zelf nadenken? Heb jij hart voor de uitstraling van dorp of stad en wil je daar een rol in spelen? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij, de gemeenten Dongen, 's-Hertogenbosch, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Tilburg bieden gezamenlijk het unieke in company traineeship 'Bouwen aan Brabant' aan, hét traineeship voor toekomstige toezichthouders en vergunningverleners. We hebben ieder een eigen gezicht, maar we zijn gelijken in de overtuiging dat we dagelijks paraat staan om onze gemeenten steeds een stukje mooier, fijner en leefbaarder te maken. Word jij hier enthousiast van? Bij de Gemeente Tilburg zijn op dit moment extra plekken voor een vergunningverlener beschikbaar. Meld je nu aan voor één van deze felbegeerde plekken!

Hoe ziet het traineeship eruit?
Vanaf de start van het traineeship wordt je verbonden aan één van de zes gemeentelijke organisaties, in dit geval gemeente Tilburg. Je gaat in de dagelijkse praktijk meewerken met ervaren vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. De opleiding, cursussen, masterclasses, intervisies en andere bijeenkomsten organiseren we in gezamenlijkheid, zodat je je mede-trainees steeds weer ontmoet. Tijdens het twee jaar durende traineeship leren we je alles over vergunningverlening, toezicht houden op de ontwikkeling van bouwwerken en handhaving.

1 sollicitatie
0 views


08-11-2019 Gemeente Tilburg