Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Handhaver Fraudebestrijding (Sociaal Rechercheur)

De taken die horen bij de functie zijn:

 • Het instellen van onderzoeken naar sociale zekerheidsfraude (Participatiewet);
 • Het voeren van (confronterende) spreekkamergesprekken;
 • Het afleggen van huisbezoeken;
 • Het ondersteunen van rechtmatigheidsconsulenten tijdens rechtmatigheidsonderzoeken (ook bij aanvraag uitkering);
 • Onderzoeken verrichten ten behoeve van de regiogemeenten;
 • Het rapporteren van onderzoeken binnen de juiste juridische kaders;
 • Het geven van voorlichting (workshops, coaching) aan collega's en ketenpartners;
 • Het signaleren van ontwikkelingen en het leveren van een innovatieve bijdrage aan het vinden van een mogelijke aanpak op het gebied van fraudebestrijding.

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties

0 views


23-01-2019 Gemeente Tilburg


Handhaver Fraudebestrijding (Sociaal Rechercheur)

De taken die horen bij de functie zijn:

 • Het instellen van onderzoeken naar sociale zekerheidsfraude (Participatiewet);
 • Het voeren van (confronterende) spreekkamergesprekken;
 • Het afleggen van huisbezoeken;
 • Het ondersteunen van rechtmatigheidsconsulenten tijdens rechtmatigheidsonderzoeken (ook bij aanvraag uitkering);
 • Onderzoeken verrichten ten behoeve van de regiogemeenten;
 • Het rapporteren van onderzoeken binnen de juiste juridische kaders;
 • Het geven van voorlichting (workshops, coaching) aan collega's en ketenpartners;
 • Het signaleren van ontwikkelingen en het leveren van een innovatieve bijdrage aan het vinden van een mogelijke aanpak op het gebied van fraudebestrijding.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

56 views


23-01-2019 Gemeente Tilburg


Toezichthouder/Technisch manager Openbare ruimte

 • De kwaliteitsmedewerker is actief in het dagelijks, kort en langcyclisch beheer van de stad en controleert en adviseert in de bestekfase op uitvoerbaarheid en stelt mede het toezichtplan op.
 • De kwaliteitsmedewerker verzorgt de oplevering van het project en onderhoudstermijn en maakt een termijn- en eindafrekening.
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwaliteitsmonitoring, waarbij in de toekomst het actief aanleveren van kwaliteitsgegevens als taak steeds nadrukkelijker bij marktpartijen komt te liggen.
 • De kwaliteitsmedewerker controleert en adviseert in de bestekfase op uitvoerbaarheid en stelt het toezichtplan op.
 • Hij/zij houd algemeen toezicht aan de hand van het toezichtplan. Hij/zij doet steekproeven en nader onderzoeken of laat deze doen.
 • Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de projectevaluatie.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


22-01-2019 Gemeente Tilburg


Toezichthouder/Technisch manager Openbare ruimte

 • De kwaliteitsmedewerker is actief in het dagelijks, kort en langcyclisch beheer van de stad en controleert en adviseert in de bestekfase op uitvoerbaarheid en stelt mede het toezichtplan op.
 • De kwaliteitsmedewerker verzorgt de oplevering van het project en onderhoudstermijn en maakt een termijn- en eindafrekening.
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwaliteitsmonitoring, waarbij in de toekomst het actief aanleveren van kwaliteitsgegevens als taak steeds nadrukkelijker bij marktpartijen komt te liggen.
 • De kwaliteitsmedewerker controleert en adviseert in de bestekfase op uitvoerbaarheid en stelt het toezichtplan op.
 • Hij/zij houd algemeen toezicht aan de hand van het toezichtplan. Hij/zij doet steekproeven en nader onderzoeken of laat deze doen.
 • Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de projectevaluatie.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

37 views


22-01-2019 Gemeente Tilburg


Senior Medewerker

Ben jij een duizendpoot, die energie krijgt van het oplossen van complexe- en adhoc problematiek, die het als een uitdaging ziet gastvrij en klantgericht te handelen en een stevige persoonlijkheid heeft met een goed gevoel voor humor? Dan ben jij de geschikte kandidaat om te reageren!

Als Senior van het team Secretaresses:

 • Vorm je de linking pin tussen teammanager en medewerkers van het desbetreffende team en ben je voor beide partijen een vraagbaak en klankbord.
 • Ben je het eerste aanspreekpunt op vakinhoudelijk gebied voor medewerkers van het eigen team en andere teams.
 • Verzorg je de teamplanning en lijn je uniforme werkzaamheden en processen uit binnen het team.
 • Treed je op als troubleshooter bij allerlei voorkomende werkzaamheden die niet routinematig af te handelen zijn.
 • Draag je bij aan professionalisering en verbetering van de kwaliteit van medewerkers en het team in zijn geheel, onder andere door medewerkers aan te spreken op vakinhoudelijk gebied en hen te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Analyseer en lever je een bijdrage aan managementinformatie en geef je op basis hiervan advies aan het management.
 • Geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het management, zowel mondeling als schriftelijk, over de dienstverlening, actuele ontwikkelingen binnen en buiten het team, gemaakte analyses of gesignaleerde knelpunten.
 • Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het secretariële vakgebied en onderzoek je of nieuwe producten of diensten binnen het team toe te passen en te operationaliseren zijn.
 • Voer je projecten uit op het eigen vakgebied en creëer je hiervoor draagvlak.
 • Ben je gesprekspartner in diverse overleggen en voor externe leveranciers e.a. contractpartners.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


22-01-2019 Gemeente Tilburg