Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Tactisch IT Adviseur/Informatiemanager

Je bent het schakelpunt tussen het management van de afdelingen waarvoor je werkt (je accounts) en de IT/Informatie organisatie. Dat betekent rondom lopende projecten veel afstemmen en daarnaast steeds ophalen van en adviseren over wat de afdelingen waarvoor je werkt nodig hebben om hun doelen te kunnen waarmaken. Dat doe je in een energiek team waarin we elkaar makkelijk opzoeken om elkaar te helpen.

2 sollicitaties
113 views


15-01-2021 Gemeente Tilburg
Asset Beheerder Groen

Je start vandaag vanuit huis op. Als eerste staat het ketenoverleg Spelen/Groen op de agenda. Aan dit overleg nemen alle collega's die in deze keten werken deel. Jij vervult binnen dit overleg de rol van voorzitter en op de agenda staat onder andere het door jou opgestelde jaarplan Groen en Spelen. Na dit overleg ga je verder met programmeren. Voor de asset Groen heb je een opdracht uitgezet om de kwaliteit te meten van het openbaar groen. De resultaten zijn binnen en hiermee kun je gaan bepalen waar vervanging van groen noodzakelijk is. Deze vervangingsopgave neem je mee in de meerjarenprogrammering (MJP). Na de lunch heb je een overzichtsgesprek met een contractmanager van een gebiedsgericht onderhoudscontract (GOC). Jullie bespreken de bevindingen uit de inspectie van de speelvoorzieningen en kijken naar de vervangings- en reparatiewerkzaamheden die binnen en buiten het contract mogelijk zijn. Daarnaast krijg je van hem een terugkoppeling op de geleverde kwaliteit in relatie tot budget en eventuele bijzonderheden. Er is onverwacht een vraag binnen gekomen van de wethouder waar met spoed op moet worden gereageerd. Je zoekt voor het beantwoorden van de vraag contact met je collega's in de keten en collega's van de afdelingen Ruimte en Veiligheid en Wijken. Na beantwoording maak je nog tijd vrij om inkoopopdrachten en facturen te behandelen en indien akkoord te accorderen. Op zich was dit een redelijk geplande dag maar soms komt er door de actualiteiten maar weinig van je planning terecht!

4 sollicitaties
120 views


14-01-2021 Gemeente Tilburg
Beheerder openbare ruimte

Je start vandaag vanuit huis op. Als eerste staat het ketenoverleg Schoon op de agenda. Aan dit overleg nemen alle collega's uit de verschillende afdelingen die in deze keten werken deel. Jij vervult binnen dit overleg de rol van voorzitter en op de agenda staat onder andere het door jou opgestelde jaarplan Schoon. Je stemt dit jaarplan goed binnen je keten af. Hierna heb je een overleg met een collega van het BAT en de gebiedsaannemer. Samen bekijken jullie de hotspots, waar veel afval wordt gedumpt, binnen de gemeente Tilburg. Er moet een actieplan worden opgesteld, wat jullie in nauwe samenwerking oppakken. Tussendoor krijg je een telefoontje van een collega kwaliteitsmedewerker over een kunstobject. Er is schade geconstateerd en er moeten reparaties worden uitgevoerd, jij kijkt of hier budget voor is en geeft toestemming. Na de lunch heb je een overzichtsgesprek met een contractmanager van een gebiedsgericht onderhoudscontract (GOC). Jullie bespreken de aanpassingen die in het beheer gedaan moeten worden om zodoende de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast krijg je van hem een terugkoppeling op de geleverde kwaliteit in relatie tot budget en eventuele bijzonderheden. Er is onverwacht een vraag binnen gekomen van de wethouder waar met spoed op moet worden gereageerd. Je zoekt voor het beantwoorden van de vraag contact met je collega's in de keten en collega's van de afdelingen Ruimte en Veiligheid en Wijken. Na beantwoording maak je nog tijd vrij om inkoopopdrachten en facturen te behandelen en indien akkoord te accorderen. Op zich was dit een redelijk geplande dag maar soms komt er door de actualiteiten maar weinig van je planning terecht!

10 sollicitaties
270 views


11-01-2021 Gemeente Tilburg
Bedrijfseconomisch medewerker Vastgoed

Wat zal de dag vandaag brengen? Eén ding is zeker, afwisseling en diversiteit van werkzaamheden is eerder regel dan uitzondering. Je begint de dag met beantwoording van mails van de afdeling als ook de administratie. De financieel adviseur vraagt je om de budgetten van de afdeling langs te lopen en te controleren. Jij analyseert en signaleert zodat de adviseur de rol van businesspartner goed kan vervullen. Dit is nodig voor het periodieke dashboard managementinformatie voor de afdeling VGB. Vandaag werk je ook de huurachterstandslijsten van gebouwen en gronden bij en bereidt je activering van projecten voor, het kwartaal is immers bijna weer om. 's Middags heb je een overleg met een projectcontroller om de administratie van een groot project in de Binnenstad te actualiseren. De dag sluit je af met een aantal controles op opdrachten in het gebouwbeheersysteem, het afwerken van verplichtingen en nog een belletje met een andere bedrijfseconomisch medewerker over de verantwoording van een subsidie. Voldaan sluit je je computer af, het was een mooie dag.

7 sollicitaties
148 views


07-01-2021 Gemeente Tilburg
Beleidsmedewerker Vervoer

Geen dag is hetzelfde.
Kwaliteitsmedewerkers, beleidscollega's uit de regio en in mindere mate uitvoerende collega's van de vervoersregelingen vragen jouw expertise bij complexe vraagstukken, waar (doelgroepen) vervoer onderdeel van de aanvraag zijn. Op basis van de wetgeving en verordening geef jij een helder en concreet antwoord, zodat de consulent de aanvraag correct kan afhandelen. Daar waar nodig, stem je met de kwaliteitsmedewerkers af om consulenten beter te instrueren. Je neemt deel aan diverse werkgroepen (zoals de ambtelijke adviesgroep) en stem regelmatig intern af met collega's, Planning en Control en in sommige gevallen de wethouder. Je bent politiek sensitief en weet de verschillende opvattingen om te zetten in een breed gedragen beleid. Dit beleid vertaal je binnen de afdeling naar de uitvoering en vice versa, dat wil zeggen dat je signalen uit de uitvoering daar waar nodig weet om te zetten naar nieuwe beleidsregels of zelfs voorstellen nieuw beleid. In samenwerking met de procesmanagers draag je er zorg voor dat nieuwe processen tijdig zijn geïmplementeerd: (werk)documenten zijn beschikbaar en werkinstructies zijn helder. Ook draag je zorg voor correcte afhandeling van klachten die binnen komen. Je stemt af met de inwoner, betrokken collega en in sommige gevallen met de wethouder.

5 sollicitaties
171 views


05-01-2021 Gemeente Tilburg