Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Medewerker Uitkeringscontrole

Je werkt aan de hand van een maandelijkse planning waarin de diverse werkzaamheden evenredig worden verdeeld. Iedere werkdag worden om 7 uur 's ochtends vijf uitkeringsregelingen geboekt, verwerkt en uitbetaald. Samen met je collega's beman je de Helpdesk en houd je deze op dagproductie bij. De werkzaamheden die hieruit voortkomen zijn verschillend. Je maakt bijvoorbeeld herberekeningen vanwege een wijziging in de uitkering of je beantwoordt vragen over de uitkeringshistorie, vragen over de jaaropgave of hoe je iets het best kunt verwerken in de Suite. Indien een klant recht heeft op een andere uitkering verzorg je de declaratie en verder verwerk je zaken die vanuit Bezwaar en Beroep binnenkomen. Daarnaast boek je de regelingen WMO en Jeugdwet, dit moet één keer per week gebeuren.

Vandaag verwerk je ook nog het uitkeringsgeld dat retour wordt ontvangen op rekening van de Gemeente Tilburg en controleer je de uitkeringen op foutmeldingen. Dit is maatwerk en vraagt van jou om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving en hierbij komt jouw interesse in speurwerk goed van pas.

5 sollicitaties
67 views


29-09-2020 Gemeente Tilburg
Strateeg

Vanuit huis start je je werkzaamheden op. Je legt de laatste hand aan een voorstel over de kansen die een gecombineerde aanpak van een laadinfrastructuurplan en de aardgasvrije wijken biedt en hoe jij die voor je ziet. Vervolgens nodig je betrokken partijen uit om een coalition of the willing te starten. In het kader van duurzaamheid liggen er legio kansen in de EU. Op basis van de Europese Green Deal heb je in samenwerking met collega-strategen en beleidsmedewerkers een strategie ontwikkeld die je na de lunch met enkele bestuurders bespreekt. Je zorg dat jij samen met hen concrete vervolgstappen kunt zetten en dat helder is hoe je de presentatie voor het informeel college insteekt. Tussendoor bel je nog met enkele collega's en met contacten buiten de gemeente om bij te praten over acties en ontwikkelingen in het brede perspectief van duurzaamheid. Je sluit je dag af met het schrijven van een annotatie voor de portefeuillehouder die eind van de week deelneemt in de VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu.

 • Strategisch ondersteunen en adviseren van bestuurders en het management op bestuurlijke opgaven.
 • Ontwikkelingen in Europa, Nederland en provincie over duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling op de voet volgen en analyseren om kansen te benutten.
 • Op basis van onderzoek en analyse bijdragen aan de lobbystrategie richting provincie, Rijk en Europa.
 • Aanjagen van strategische vraagstukken en deze tijdig overdragen zodat deze op tactisch en operationeel niveau verder opgepakt worden.
 • Onderhouden van een relevant bovengemeentelijk netwerk waarin je gezicht geeft aan Tilburg (o.a. B5 en G40).
 • Verbinding hebben met de beleidsmedewerkers binnen de afdeling Ruimte en de strategen die actief zijn binnen de programma's Duurzame stad, Vitale stad en Inclusieve stad bij het voorbereiden, ontwikkelen en verantwoorden van programma's.

2 sollicitaties
212 views


28-09-2020 Gemeente Tilburg
Combinatiefunctionaris Beweegteam Onderwijs

Om 8:00 begint je dag bij de gymzaal. Je zet de lessen, eventueel samen met stagiaires, klaar. Om 8:20 komen de leerlingen binnen en kleden ze zich om. De les van groep 8 begint om 08:30. Je legt de leerlingen uit wat ze gaan doen en helpt de leerlingen om zich motorisch en sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Na de eerste les evalueer je de les en pas je nog wat zaken aan. Vervolgens komt groep 7 gymmen. Je merkt dat een leerling angst heeft voor hoogtes en probeert deze leerling daarmee te helpen. De angst is behoorlijk groot en de betreffende leerling heeft er daadwerkelijk last van. Je schrijft het op in je leerlingvolgsysteem en neemt op een later tijdstip contact op met de leerkracht van groep 7 en de IB'er van basisschool Wandelbos. Vervolgens pas je de les aan, omdat groep 5 komt en deze leerlingen een ander motorisch niveau hebben. Om 12:00 loop je met de leerlingen terug naar school en lunch je samen met je collega's op basisschool Wandelbos. Na de lunch neem je groep 4-5 mee naar de gymzaal en ga je weer gymmen. Tijdens de les is er een klein voorvalletje tussen 2 leerlingen. De leerlingen worden om 14:45 opgehaald door de groepsleerkracht. Je brengt de groepsleerkracht op de hoogte van het voorval en ruimt vervolgens de gymzaal op. Je sluit de dag administratief af en kan naar huis.

Wat ga je doen?
Als Combinatiefunctionaris Onderwijs vervang je een collega voor een periode van 6 weken in verband met een ouderschapsverlof. Je gaat het bewegingsonderwijs verzorgen aan groep 1 tot en met groep 8 en bent verantwoordelijk voor de motorische leerlijn van het basisonderwijs. Daarnaast zet je de werkzaamheden van de te vervangen collega voort. Tijdens de bewegingsactiviteiten ben jij vooral bezig met het toezicht houden en natuurlijk stimuleren wij het alleen maar dat je zelf ook meedoet aan deze activiteiten!
Je concrete werkzaamheden bestaan uit:

 • Verzorgen van lessen voor het vak bewegingsonderwijs;
 • Het uitvoeren en coördineren van beweegactiviteiten;
 • Het begeleiden van stagiairs;
 • Ondersteunen van docenten bij het geven van bewegingsonderwijs.

Het motto Plezier in Bewegen staat bij ons centraal en wij vinden het dan ook belangrijk dat je als Combinatiefunctionaris Onderwijs zorgt voor een veilige sport- en beweegomgeving voor iedereen.

3 sollicitaties
219 views


23-09-2020 Gemeente Tilburg
Vergunningverlener Kabels en Leidingen

De vergunningverlener Kabels en Leidingen is de verbindende schakel voor de diverse nutspartijen die in Tilburg netwerken uitrollen en beheren. Samenwerking met deze partijen is een belangrijke voorwaarde om samen met deze partijen de Tilburgse burger te voorzien van essentiële voorzieningen als water, gas, elektra en data. De uitdaging ligt op dit moment in de forse opgave om het energienet op de toekomst voor te bereiden. Het wordt daarbij steeds drukker in de ondergrond door bijvoorbeeld de energietransitie (verzwaring elektra, WKO-systemen) en de uitrol van glasvezel.

Je belangrijkste taken

 • Verlenen van instemmingsbesluiten en toestemmingen aan nutspartijen en telecombedrijven.
 • Leveren input omgevingsvergunning voor particulieren en overige bedrijven.
 • Coördinatie van de aanleg van kabels en leidingen.
 • Overleg met diverse gemeentelijke afdelingen, ontwikkelaars/initiatiefnemers, Nutsbedrijven en Telecombedrijven.

8 sollicitaties
115 views


21-09-2020 Gemeente Tilburg
Consulent Urban Sports & Culture

Als consulent Urban Sports & Culture werk je aan de uitbouw van Urban door te verbinden met voorzieningen, verenigingen en organisaties op het gebied van sport en cultuur. Je start in een nieuwe functie die je mede vormgeeft op basis van je ervaring, netwerk en de vraag die je proactief ophaalt. Je bent verbinder van allerlei grote en kleine initiatieven in de stad en maakt de Tilburgse Urban cultuur zichtbaar. Je stimuleert initiatieven van de Urban community 's en coördineert de kruisbestuiving tussen elementen binnen deze (jongeren-) cultuur. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een stads brede Urban visie en geeft vorm en uitvoering aan een plan van aanpak op de korte termijn. Je bent aanspreekpunt voor vragen en initiatieven die bij deze gemeente en andere instellingen binnenkomen en hebt daarbij oog voor de koppelingen met de cultuurvisie, sportvisie en het lokaal sportakkoord. Je geeft vorm aan de Urban ambities van de stad. Daarbij zet je in op de ontwikkeling van een stedelijk Urban platform, regionale trainingscentra voor Urban sports en de uitbouw van Urban dance binnen Tilburg als dansstad. Je draagt bij aan verdere professionalisering van de Urban top- en breedtesport in de stad. Dit doe je in lijn met de ambitie van de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5), sportbonden, skateparken en dansorganisaties waarmee je intensief contact onderhoudt. Je werkt aan de Urban ontwikkeling in de stedelijke omgeving door vraag en aanbod bijeen te brengen. Je geeft actief een Urban impuls aan het aanbod van buurtsportcoaches en hebt zowel een regisserende als uitvoerende rol in de organisatie van Urban events zoals het NK skateboarden.

41 sollicitaties
1080 views


16-09-2020 Gemeente Tilburg