Vacatures geplaatst door Gemeente Tilburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Tilburg.

Laatste vacatures

Specialist Veiligheid (taakaccent drugs & kwetsbare branches)

Tilburg pakt door op ondermijning
Afgelopen jaren is er in en door de gemeente Tilburg, en haar partners, veel bereikt op het vlak van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We zijn er echter nog niet. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, waarbij wij altijd twee stappen vooruit moeten denken. In onze aanpak betrekken wij niet alleen onze bekende partners, maar ook inwoners, bedrijven en branches. In Tilburg werken we daarnaast graag vernieuwend en data gedreven. Zonder goede analyse, geen effectieve interventie. We werken daarom nadrukkelijk samen met universiteiten en onderzoekers om tot nieuwe inzichten te komen. Breng jij komende jaren de integrale aanpak ondermijning in Tilburg verder?

Denken, Doen, Verbinden Ondermijning is een complex maatschappelijk vraagstuk. De aanpak vraagt daarom om niet alledaagse antwoorden. Wij als overheid kunnen deze strijd alleen winnen als er écht over organisatiegrenzen wordt samen gewerkt. Dit vraagt om focus, energie en samenbindend vermogen. In jouw rol werk je onder andere aan de thema's (soft)drugs, kwetsbare branches, daarnaast denk en werk je mee aan een verdere versterking van het onderwerp integriteit binnen de afdeling én organisatie. je bent in staat om een publiek privaat netwerk in het kader van de ondermijningsaanpak op te bouwen en te onderhouden Je durft partners ook op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Uiteraard betrek je bij dit alles het bestuur en het management.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


10-07-2019 Gemeente Tilburg
Specialist Veiligheid (taakaccent drugs & kwetsbare branches)

Tilburg pakt door op ondermijning
Afgelopen jaren is er in en door de gemeente Tilburg, en haar partners, veel bereikt op het vlak van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We zijn er echter nog niet. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, waarbij wij altijd twee stappen vooruit moeten denken. In onze aanpak betrekken wij niet alleen onze bekende partners, maar ook inwoners, bedrijven en branches. In Tilburg werken we daarnaast graag vernieuwend en data gedreven. Zonder goede analyse, geen effectieve interventie. We werken daarom nadrukkelijk samen met universiteiten en onderzoekers om tot nieuwe inzichten te komen. Breng jij komende jaren de integrale aanpak ondermijning in Tilburg verder?

Denken, Doen, Verbinden Ondermijning is een complex maatschappelijk vraagstuk. De aanpak vraagt daarom om niet alledaagse antwoorden. Wij als overheid kunnen deze strijd alleen winnen als er écht over organisatiegrenzen wordt samen gewerkt. Dit vraagt om focus, energie en samenbindend vermogen. In jouw rol werk je onder andere aan de thema's (soft)drugs, kwetsbare branches, daarnaast denk en werk je mee aan een verdere versterking van het onderwerp integriteit binnen de afdeling én organisatie. je bent in staat om een publiek privaat netwerk in het kader van de ondermijningsaanpak op te bouwen en te onderhouden Je durft partners ook op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Uiteraard betrek je bij dit alles het bestuur en het management.

Gemeentebanen

16 sollicitaties
436 views


10-07-2019 Gemeente Tilburg
Handhaver Leefbaarheid en Ondermijning

Het betreft een functie in het cluster Leefbaarheid en Ondermijning

 • De medewerker houdt toezicht op activiteiten van derden die binnen dit cluster vallen en treedt zo nodig handhavend op. De inzet zal hoofdzakelijk gericht zijn controles in het domein leefbaarheid en ondermijning. (Te denken valt aan overlast, strijdigheid bestemmingsplan en ondermijnende criminalitet)
 • Daarnaast handelt de medewerker binnengekomen klachten/meldingen af.
 • De medewerker moet in staat zijn zelfstandig en in teamverband te kunnen werken.
 • De functie brengt met zich mee dat er in voorkomende gevallen buiten kantoortijden (avond en weekenden) gewerkt moet worden.
 • Ook starters, dus zonder werkervaring en mits voldaan aan de onderstaande vragen, moedigen wij aan om te solliciteren.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


04-07-2019 Gemeente Tilburg
Handhaver Leefbaarheid en Ondermijning

Het betreft een functie in het cluster Leefbaarheid en Ondermijning

 • De medewerker houdt toezicht op activiteiten van derden die binnen dit cluster vallen en treedt zo nodig handhavend op. De inzet zal hoofdzakelijk gericht zijn controles in het domein leefbaarheid en ondermijning. (Te denken valt aan overlast, strijdigheid bestemmingsplan en ondermijnende criminalitet)
 • Daarnaast handelt de medewerker binnengekomen klachten/meldingen af.
 • De medewerker moet in staat zijn zelfstandig en in teamverband te kunnen werken.
 • De functie brengt met zich mee dat er in voorkomende gevallen buiten kantoortijden (avond en weekenden) gewerkt moet worden.
 • Ook starters, dus zonder werkervaring en mits voldaan aan de onderstaande vragen, moedigen wij aan om te solliciteren.

Gemeentebanen

25 sollicitaties
381 views


04-07-2019 Gemeente Tilburg
Ecoloog

Binnen het team Vakspecialisten werken ontwerpers en adviseurs aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Ze houden de status in de gaten van bijvoorbeeld het groen, speelvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, parkeerverwijzing, openbare verlichting en riolering. Aan de hand van integrale kaders en sectorale richtlijnen die door hen worden opgesteld en meegegeven, toetsen zij het product dat door derden (markpartijen) wordt voorbereid. Zij passen samen met de markt innovaties toe binnen het beheer van de openbare ruimte en beheersen de risico's. De ecoloog is verantwoordelijk voor:

 • advisering op het gebied van ecologisch beheer en ontwikkeling van ecologie binnen projecten;
 • advisering bij opstellen van beheer- en onderhoudscontracten op ecologische aspecten;
 • het uitzetten en beoordelen van ecologische onderzoeken;
 • het zijn van een aanspreekpunt en vraagbaak voor de interne organisatie.

Je vormt een belangrijke schakel tussen de ecologen bij de afdeling Ruimte (die het strategisch beleid maken) en het beheer en de projecten die bij de afdeling RUV is belegd. In deze samenwerking worden de bestuurlijke doelen ten aanzien van ecologie, biodiversiteit, beheerbaarheid en beleving van de groene openbare ruimte in de stad vertaald naar beleid en uiteindelijk uitvoering.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


02-07-2019 Gemeente Tilburg