Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur/Projectleider | Groen en Landschap

In deze functie werk je aan diverse opgaves en projecten met name gericht op het thema groen (bossen, stedelijk groen en landschap). Als beleidsadviseur adviseer je het bestuur en collega's over toepassing van beleid en wetgeving, je ontwikkelt uitvoeringsbeleid en bewaakt de kwaliteit van uitvoering. Daarnaast geef je ook uitvoering aan het groenbeleid en ben je projectleider van diverse uitvoeringsprojecten. De komende paar jaar zal hier tijd en aandacht aan gegeven worden, waarbij er 'meters gemaakt' moeten worden. Daarbij moet je denken aan: uitvoering geven aan optimaliseren groenstructuur, landschapsbeheer, herinrichting buurten/wijken vanuit een integrale aanpak, (beleid) begraafplaats.
Kortom een veelzijdige functie!

Jouw taken

  • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen en uitwerken van het groenbeleid en het beheer op het gebied van openbaar groen;
  • Je bent adviseur voor college en raad en levert een bijdrage aan de adviezen van collega's op het gebied van ruimtelijke plannen en groen in het bijzonder;
  • Je verricht regelmatig werkzaamheden als projectleider van of deelnemer aan verschillende projecten en je zorgt ervoor dat projecten een soepele uitvoering kennen;
  • Je levert een pro-actieve bijdrage aan de integrale aanpak van de openbare ruimte;
  • Je volgt de ontwikkeling van het toenemend gebruik van data over het gebruik en beheer van de openbare ruimte en past dit toe bij je advisering;
  • Je legt de verbinding tussen de samenleving, bedrijven en derden en bestuurlijke voorstellen. Hierbij kan sprake zijn van tegenstrijdige belangen;
  • Je organiseert, coördineert en regisseert uitvoering van activiteiten;
  • Je werkt de omgevingsvisie uit naar omgevingsplannen (RO) voor het onderdeel groen;
  • Je bent contactpersoon, aanspreekpunt én ambassadeur voor het thema groen.

0 sollicitaties
0 views


11-01-2022 Meerinzicht