Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur | fysieke leefomgeving

Ermelo werkt aan verschillende gebiedsontwikkelingen en er zijn flinke ambities op het terrein van wonen, milieu, economie, onderwijs, leefbaarheid, welzijn en zorg, recreatie, duurzaamheid, mobiliteit. Bij veel van deze ontwikkelingen spelen milieuvraagstukken een belangrijke rol. Bovendien treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wordt de strategische ontwikkeling van de fysieke leefomgeving één integrale afweging.

Als beleidsadviseur fysieke leefomgeving vertaal je de doelstellingen van het bestuur en de samenleving in concreet beleid en brengt deze in bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Je volgt hiervoor relevante ontwikkelingen op milieugebied, adviseert het bestuur over hoe om te gaan met milieuaspecten in gebiedsontwikkelingen zoals natuur (o.a. stikstof), bodem (o.a. pfas), geluid, luchtkwaliteit, geur, water en externe veiligheid. Je zoekt verbinding en samenwerking met alle andere betrokken beleidsadviseurs, projectleiders en partners uit de samenleving. Je hebt een belangrijke rol in het samen maken van de juiste integrale belangenafweging. Als beleidsadviseur fysieke leefomgeving zorg je ervoor dat de milieu- en natuurwaarden een goede plek krijgen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Ook beoordeel je (de haalbaarheid van) ruimtelijke plannen op de daarbij behorende milieuaspecten, waaronder stikstofonderzoeken. Je onderhoudt een relevant netwerk met partijen als de Omgevingsdienst, provincie en het waterschap.

0 sollicitaties
0 views


01-07-2020 Gemeente Ermelo