Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling -36 uur-

Je adviseert en ondersteunt het bestuur en de ambtelijke organisatie voor communicatievraagstukken gebiedsontwikkeling in Harderwijk (Waterfront) en in Zeewolde.
Je maakt communicatieplannen en geeft uitvoering hieraan en je begeleidt mediacontacten (inclusief woordvoering). Verder zet je participatietrajecten op en onderhoud je contact met stakeholders.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


08-02-2019 Meerinzicht


Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling -36 uur-

Je adviseert en ondersteunt het bestuur en de ambtelijke organisatie voor communicatievraagstukken gebiedsontwikkeling in Harderwijk (Waterfront) en in Zeewolde.
Je maakt communicatieplannen en geeft uitvoering hieraan en je begeleidt mediacontacten (inclusief woordvoering). Verder zet je participatietrajecten op en onderhoud je contact met stakeholders.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


08-02-2019 Meerinzicht


Medewerker AO/IB

Meerinzicht wil de interne controle verder door ontwikkelen waarbij de focus wat meer komt te liggen op het gebied van beheersing (AO/IB). De interne controles zullen zoveel mogelijk gericht zijn om op basis van een risico-analyse de effectiviteit te toetsen van de reeds aanwezige beheersingsmaatregelen, het rapporteren daarover en het geven van adviezen voor verbetering. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat afstemming plaatsvindt met de accountant, zodat deze kan volstaan met een minimale hoeveelheid werkzaamheden.

De intern controleur geeft uitvoering aan het intern controleplan. Taken daarbij zijn:

 • het (jaarlijks) actualiseren van het intern controleplan
 • het opstellen van risico-analyses voor de processen
 • het beschrijven en vastleggen van procesbeschrijvingen en beheersingsmaatregelen
 • het uitvoeren van controles op basis van het controleplan/risico-analyse
 • het adviseren over verbetering van de administratieve organisatie/interne beheersing
 • het rapporteren over de uitkomsten van de uitgevoerde controles
 • het fungeren als aanspreekpunt/vraagbaak voor de accountant

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


05-02-2019 Meerinzicht


Inkoopcoördinator - 36 uur per week

Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de rol van regisseur inneemt en de uitvoerende taken steeds meer door de markt laat verzorgen. Inkoop krijgt daarmee, naast de huidige rol, in toenemende mate een strategische rol: het is een instrument om gemeentelijke doelstellingen te bereiken en het draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.
Deze ontwikkeling vraagt om een vernieuwende manier van inkopen. Van de inkoopadviseur wordt verwacht dat deze hieraan invulling geeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Hoofdtaken

 • Zelfstandig regie voeren over complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures (via ons digitale platform Negometrix);
 • Actief bijdragen aan de profilering en positionering van een professionele unit Inkoop, de ontwikkeling naar een centrale, innovatiegerichte inkooporganisatie voor de gemeenten;
 • Aanspreekpunt en vraagbaak op het gebied van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken;
 • Opbouwen en onderhouden van relatie met de interne stakeholders van inkoop waarbij je hen gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies geeft bij alle voorkomende inkoop- en aanbestedingsprocedures zowel op strategisch als tactisch niveau.

Je werkt binnen Meerinzicht, maar daarnaast werk je nauw samen met de inkoopcollega's van omliggende gemeentes via Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (www.isnv.nl ).

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


25-01-2019 Meerinzicht


Inkoopcoördinator - 36 uur per week

Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de rol van regisseur inneemt en de uitvoerende taken steeds meer door de markt laat verzorgen. Inkoop krijgt daarmee, naast de huidige rol, in toenemende mate een strategische rol: het is een instrument om gemeentelijke doelstellingen te bereiken en het draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.
Deze ontwikkeling vraagt om een vernieuwende manier van inkopen. Van de inkoopadviseur wordt verwacht dat deze hieraan invulling geeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Hoofdtaken

 • Zelfstandig regie voeren over complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten, mini-competities en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures (via ons digitale platform Negometrix);
 • Actief bijdragen aan de profilering en positionering van een professionele unit Inkoop, de ontwikkeling naar een centrale, innovatiegerichte inkooporganisatie voor de gemeenten;
 • Aanspreekpunt en vraagbaak op het gebied van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken;
 • Opbouwen en onderhouden van relatie met de interne stakeholders van inkoop waarbij je hen gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies geeft bij alle voorkomende inkoop- en aanbestedingsprocedures zowel op strategisch als tactisch niveau.

Je werkt binnen Meerinzicht, maar daarnaast werk je nauw samen met de inkoopcollega's van omliggende gemeentes via Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (www.isnv.nl ).

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


25-01-2019 Meerinzicht