Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Afdelingsmanager Advies en Ondersteuning

De afdeling Advies & Ondersteuning bestaat sinds 1 juli uit de taakvelden HRM en Communicatie. De teams Juridische zaken en inkoop zijn bij andere afdelingen ondergebracht.

Binnen de teams HRM en Communicatie zijn ongeveer 50 professionals werkzaam. Zij richten zich op de klant, waarbij integraal strategisch adviseren centraal staat. Door positionering binnen Meerinzicht hebben beide teams te maken met veranderingen in het werk. In het verleden had elke organisatie haar eigen teams HRM en Communicatie die de organisatie bedienden. De huidige insteek is om het totale werkpakket van de vier organisaties vanuit één team HRM en Communicatie te bedienen, waar we iedere medewerker inzetten op zijn kracht en kwaliteiten en waar de optimale dienstverlening centraal blijft staan. De nieuwe afdelingsmanager zal een belangrijke rol spelen in het aanjagen van deze doorontwikkeling. Dat vraagt om een inspirerende, omgevingsbewuste leidinggevende met kennis van de inhoud en het vermogen om knopen door te hakken.

In een uitdagende werkomgeving wordt er in deze functie een beroep gedaan op jouw managementvaardigheden. We vinden het belangrijk dat een leidinggevende zich richt op zijn/haar medewerkers, maar ook gericht is op de behoefte van de klant. Er wordt dan ook een flexibele inzet van je verwacht.

1 sollicitatie
0 views


27-07-2020 Meerinzicht
Beleidsadviseur | fysieke leefomgeving

Ermelo werkt aan verschillende gebiedsontwikkelingen en er zijn flinke ambities op het terrein van wonen, milieu, economie, onderwijs, leefbaarheid, welzijn en zorg, recreatie, duurzaamheid, mobiliteit. Bij veel van deze ontwikkelingen spelen milieuvraagstukken een belangrijke rol. Bovendien treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wordt de strategische ontwikkeling van de fysieke leefomgeving één integrale afweging.

Als beleidsadviseur fysieke leefomgeving vertaal je de doelstellingen van het bestuur en de samenleving in concreet beleid en brengt deze in bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Je volgt hiervoor relevante ontwikkelingen op milieugebied, adviseert het bestuur over hoe om te gaan met milieuaspecten in gebiedsontwikkelingen zoals natuur (o.a. stikstof), bodem (o.a. pfas), geluid, luchtkwaliteit, geur, water en externe veiligheid. Je zoekt verbinding en samenwerking met alle andere betrokken beleidsadviseurs, projectleiders en partners uit de samenleving. Je hebt een belangrijke rol in het samen maken van de juiste integrale belangenafweging. Als beleidsadviseur fysieke leefomgeving zorg je ervoor dat de milieu- en natuurwaarden een goede plek krijgen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Ook beoordeel je (de haalbaarheid van) ruimtelijke plannen op de daarbij behorende milieuaspecten, waaronder stikstofonderzoeken. Je onderhoudt een relevant netwerk met partijen als de Omgevingsdienst, provincie en het waterschap.

0 sollicitaties
0 views


01-07-2020 Gemeente Ermelo