Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Functioneel beheerder

Voor de 3 gemeenten en Meerinzicht verzorgen de functioneel beheerders ondersteuning aan gebruikers bij Zaakgericht werken welke ingevuld is met de hierboven genoemde applicaties. Als 2de lijns functioneel beheerder ben je het aanspreekpunt voor de gebruikers van de systemen om ondersteuning te bieden bij vraagstukken of problemen en draag je bij aan kennisoverdracht door het geven van 1-op-1 uitleg, introductiecursussen of specifieke cursussen en zorgt voor het opzetten en onderhouden van handleidingen, cursusmateriaal en werkinstructies.

Werken bij de Overheid

4 sollicitaties
0 views


10-07-2019 Meerinzicht
Beleidsadviseur Domein Sociaal

 • Je legt de verbinding tussen de bestuurlijke ambities, de ontwikkelingen in de samenleving en de dienstverlening aan inwoners;
 • Je formuleert integraal beleid vanuit de doelstellingen met als leidend principe de leefwereld van de klant;
 • Je maakt daarbij gebruik van de kennis in de samenleving en de samenwerkingspartners;
 • Je draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in regelingen en regisseert de uitvoering van activiteiten;
 • Je participeert of regisseert inkooptrajecten;
 • Je voert de regie over beleidsprogramma's en projecten;
 • Je verricht regelmatig werkzaamheden als projectleider of deelnemer in organisatiebrede of organisatie-overstijgende projecten.

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


09-07-2019 Meerinzicht
Strategisch Financieel Adviseur

In een omgeving waar wordt meebewogen met de ontwikkelingen van de financiële wereld, wordt er een beroep gedaan op jouw adviserende kwaliteiten op zowel strategisch als tactisch niveau. Deze kwaliteiten komen tot hun recht bij de inhoudelijk complexe projecten binnen de organisatie waar jij als Sr. Financieel adviseur maatwerk levert. Dit maatwerk is afhankelijk van de aard van het vraagstuk, de situatie, de ontwikkeling en de behoefte van de afdeling. Je bereidt besluitvorming voor, levert input voor de P&C-cyclus en ben je het aanspreekpunt en sparringpartner voor het management, strategisch adviseur, business controller en college. Op basis van financiële analyses kun je gedegen strategische scenario's en plannen maken. Ook bij grootschalige plannen, zoals een omvangrijk en ingewikkeld inkoopproces, is jouw financiële expertise en gepaste advies gewenst.

Bovendien ben je intern een collega die collega's inspireert en bijdraagt aan de groei en sfeer van de organisatie. Het is de bedoeling dat medewerkers in de backoffice gaan toewerken naar een afdeling die integraal en uniform werkt voor meerdere organisaties. Dat betekent dat processen worden geharmoniseerd en systemen eenduidig worden ingericht. Je neemt verantwoordelijkheid in verandertrajecten en bent in staat verbetertrajecten te signaleren en in te zetten.
Bovendien zoek je actief de samenwerking op met collega's van andere disciplines die een adviesrol hebben binnen de betreffende organisatie.

Deze seniorrol binnen ons team kent de volgende verantwoordelijkheden:

 • accounthouderschap voor één van de gemeenten en vanuit die rol het eerste aanspreekpunt voor het management, strrategisch adviseur, businesscontroller van die betreffende gemeente en college;
 • uitvoeren van complexe financiële analyses;
 • opstellen van meerjarenramingen, scenario-analyses, businesscases en financiële paragrafen van beleidsnota's;
 • adviseren van college, raad en auditcommissie;
 • adviseren omtrent bijvoorbeeld allocatiemodellen, sturingsvariabelen, financieringsconstructies, subsidieregelingen, incentives en prikkelstructuur en afrekensystematiek;
 • proactief adviseren van budgethouders over verkregen financiële inzichten;
 • afstemmen met de backoffice van Financiën en met de businesscontroller;
 • opstellen van prognoses en het schetsen van financiële scenario's.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


11-06-2019 Meerinzicht