Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Adviseur dienstverlening

Als adviseur dienstverlening :

 • adviseer, ontwikkel en implementeer je de verdere digitalisering van producten en diensten; de behoefte van de gebruikers is daarbij leidend;
 • ontwikkel en beheer je actief de (e)formulieren;
 • adviseer en beheer je de website, zowel de techniek als de content;
 • werk je actief aan het continu verbeteren van de website, ook in het schrijven van content;
 • adviseer je het telefoonteam en onderhoud je actief de relatie met de klantcontact centra van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde;
 • werk je samen in de ontwikkelingen rondom dienstverlening met de collega's van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

De adviseur dienstverlening maakt onderdeel uit van het team applicatiebeheer van de afdeling Beheer binnen Domein Sociaal, Meerinzicht.

0 sollicitaties
0 views


05-12-2019 Advies & Ondersteuning
Changemanager /ISO

Je komt als changemanager te werken bij de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) van Meerinzicht. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de informatievoorziening van Meerinzicht en de daarbij aangesloten gemeenten. De afdeling omvat de onderdelen Informatiebeleid, Informatiebeheer en ICT-Services en bestaat uit circa 45 medewerkers.

Als changemanager heb je een helikopterview over het changeproces van de afdeling I&A. Je houdt het overzicht over de uitvoering van changes en kijkt wat de impact is op de dagelijkse operationele werkzaamheden. Deze informatie deel je met belanghebbenden. Je geeft adviezen om knelpunten op het gebied van changemanagement op te lossen. Je signaleert zelfstandig potentiële problemen en komt met praktisch toepasbare oplossingen. Je zorgt voor adequate afstemming met alle betrokken partijen zodat de effectiviteit, efficiency en klantgerichtheid van het releaseproces binnen de afdeling optimaal is. Naast het changeproces, help je mee om de andere ICT processen neer te zetten en te verbeteren.
In de functie van changemanager vervul je tevens de rol van ISO binnen de afdeling I&A. In deze zowel adviserende als sturende rol ontwikkel je het technische beleid gericht op informatiebeveiliging. Je draagt bij aan de bewustwording van de medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en weet dit beleid als ambassadeur te 'verkopen' aan de rest van de afdeling.

Kernactiviteiten

 • In de rol van changemanager ben je verantwoordelijk voor het changemanagement;
 • Je adviseert het hoofd I&A en andere stakeholders over de inrichting en besturing van de ICT processen.

0 sollicitaties
0 views


28-11-2019 Advies & Ondersteuning
Handhaver openbare ruimte

 • Je bent verantwoordelijk voor de handhaving van wet- en regelgeving, zoals de Drank- en Horecawet, de Wabo, de Wegenverkeerswet, maar ook de Milieuwetgeving en lokale regelgeving zoals de APV en de afvalstoffenverordening.
 • Je surveilleert, zowel binnen als buiten de bebouwde kom en je houdt toezicht op naleving van regelgeving en vergunningen/ontheffingen.
 • Indien nodig treed je verbaliserend op.
 • Je adviseert over de vertaling van wat je in de praktijk ziet naar beleid, regelgeving en procedures. Je maakt hiervan schriftelijke constateringen die onderlegger zijn voor bestuursrechtelijke handhaving.
 • Je adviseert over technische aspecten van handhavingszaken.
 • Je geeft informatie over- en handelt klachten af.

3 sollicitaties
0 views


21-10-2019 Meerinzicht
Handhaver openbare ruimte

 • Je bent verantwoordelijk voor de handhaving van wet- en regelgeving, zoals de Drank- en Horecawet, de Wabo, de Wegenverkeerswet, maar ook de Milieuwetgeving en lokale regelgeving zoals de APV en de afvalstoffenverordening.
 • Je surveilleert, zowel binnen als buiten de bebouwde kom en je houdt toezicht op naleving van regelgeving en vergunningen/ontheffingen.
 • Indien nodig treed je verbaliserend op.
 • Je adviseert over de vertaling van wat je in de praktijk ziet naar beleid, regelgeving en procedures. Je maakt hiervan schriftelijke constateringen die onderlegger zijn voor bestuursrechtelijke handhaving.
 • Je adviseert over technische aspecten van handhavingszaken.
 • Je geeft informatie over- en handelt klachten af.

0 sollicitaties
0 views


21-10-2019 Meerinzicht
Senior Klantmanager

We zoeken een collega die de klantmanagers en junior klantmanagers coacht in hun functie. Daarnaast voer je gesprekken met inwoners over de ondersteuningsvraag. Het accent in deze functie ligt op de inhoudelijke ondersteuning van de collega klantmanagers. Jouw eigen caseload is om deze reden beperkt.
De taken:

 • Je coacht (junior) klantmanagers in hun functie;
 • Je bewaakt mede de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Je signaleert nieuwe ontwikkelingen, levert een bijdrage aan de beleidsmatige/procesmatige inbedding en draagt zorg voor implementatie bij de (junior) klantmanagers;
 • Je geeft advies en informatie aan inwoners;
 • Je onderhoudt contact met externe partijen.

0 sollicitaties
0 views


14-10-2019 Meerinzicht