Logo Meerinzicht

Vacatures geplaatst door Meerinzicht

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Meerinzicht.

Laatste vacatures

Senior Klantmanager

We zoeken een collega die de klantmanagers en junior klantmanagers coacht in hun functie. Daarnaast voer je gesprekken met inwoners over de ondersteuningsvraag. Het accent in deze functie ligt op de inhoudelijke ondersteuning van de collega klantmanagers. Jouw eigen caseload is om deze reden beperkt.
De taken:

 • Je coacht (junior) klantmanagers in hun functie;
 • Je bewaakt mede de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Je signaleert nieuwe ontwikkelingen, levert een bijdrage aan de beleidsmatige/procesmatige inbedding en draagt zorg voor implementatie bij de (junior) klantmanagers;
 • Je geeft advies en informatie aan inwoners;
 • Je onderhoudt contact met externe partijen.

0 sollicitaties
0 views


14-10-2019 Meerinzicht
Adviseur Stedenbouw

De gemeente Harderwijk is sterk in ontwikkeling. Vele initiatieven bereiken de gemeente welke wij graag willen faciliteren naast het werken aan grote gemeentelijke ruimtelijke gebiedsopgaven zoals: Waterfront, Drielanden Harderweide, Lorentz III en Weiburg (stationsomgeving).

Jij begeleidt initiatiefnemers naar een voor alle partijen wenselijk eindresultaat en zet daarvoor je stedenbouwkundige expertise in en bent projectleider voor 'eigen' gemeentelijke projecten. Je gebruikt daarvoor een flinke dosis creativiteit en weet binnen de gemeentelijke kaders op vlotte wijze te komen tot resultaten. Je denkt daarbij integraal en weet ook collega's en bestuur te overtuigen van de toegevoegde waarde van initiatieven. Je toetst bouwplannen van derden en je stelt stedenbouwkundige plannen / randvoorwaarden / programma's van eisen op voor diverse middelgrote tot grote initiatieven. Ook begeleid je plannen naar de commissie ruimtelijke kwaliteit (stedenbouwkundig beraad). Jij verliest daarbij nooit de belangen van individuele burgers en het algemeen belang uit het oog en weet daar slimme oplossingen voor te bedenken.

De adviseur stedenbouw heeft de volgende taken:

 • Je faciliteert en regisseert plannen van derden en gemeentelijke projecten waaronder Drielanden Harderweide;
 • Je neemt graag verantwoordelijkheid voor de integratie van het stedenbouwkundige beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in andere beleidsvelden;
 • Je speelt in op nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheid;
 • Je werkt graag samen met collega's, inwoners, bedrijven en samenwerkingsverbanden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de advisering aan het college van B&W en de Raad.

0 sollicitaties
0 views


08-10-2019 Meerinzicht
Afdelingshoofd

In je rol als afdelingsmanager beheer ondersteun je medewerkers die bij het Sociaal Domein werken. Je draagt onder andere zorg voor de integratie van administratieve onderdelen, je bevordert kennisdeling en team inspiratie. Tevens geef je leiding aan het beleidsteam. Je zorgt daarnaast voor het ontsluiten van (financiële) sturingsdata en de doorontwikkeling van data gedreven werken. Domein breed geef je vorm aan de zorginkoop. Je intensiveert de samenwerking met Bedrijfsvoering. Dit doe je allemaal vanuit de visie dat de klant centraal staat.
Integraal management

 • draagt zorg voor het management van het organisatieonderdeel
 • bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten
 • draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties
 • draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie

Bedrijfsvoering

 • draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van het organisatieonderdeel
 • bewaakt de planning en control van de bedrijfsprocessen van de afdeling
 • bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces
 • draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement

Producten en diensten

 • adviseert over het strategisch concernbeleid, lid van het MT van Meerinzicht
 • vertaalt het concernbeleid naar de medewerkers binnen het organisatieonderdeel
 • draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie

Concern advisering

 • adviseert over vraagstukken vanuit het organisatieonderdeel

draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma's

2 sollicitaties
0 views


27-09-2019 Meerinzicht
Adviseur Stedenbouw

De gemeente Harderwijk is sterk in ontwikkeling. Vele initiatieven bereiken de gemeente welke wij graag willen faciliteren naast het werken aan grote gemeentelijke ruimtelijke gebiedsopgaven zoals: Waterfront, Drielanden Harderweide, Lorentz III en Weiburg (stationsomgeving).

Jij begeleidt initiatiefnemers naar een voor alle partijen wenselijk eindresultaat en zet daarvoor je stedenbouwkundige expertise in en bent projectleider voor 'eigen' gemeentelijke projecten. Je gebruikt daarvoor een flinke dosis creativiteit en weet binnen de gemeentelijke kaders op vlotte wijze te komen tot resultaten. Je denkt daarbij integraal en weet ook collega's en bestuur te overtuigen van de toegevoegde waarde van initiatieven. Je toetst bouwplannen van derden en je stelt stedenbouwkundige plannen / randvoorwaarden / programma's van eisen op voor diverse middelgrote tot grote initiatieven. Ook begeleid je plannen naar de commissie ruimtelijke kwaliteit (stedenbouwkundig beraad). Jij verliest daarbij nooit de belangen van individuele burgers en het algemeen belang uit het oog en weet daar slimme oplossingen voor te bedenken.

De adviseur stedenbouw heeft de volgende taken:

 • Je faciliteert en regisseert plannen van derden en gemeentelijke projecten waaronder Drielanden Harderweide;
 • Je neemt graag verantwoordelijkheid voor de integratie van het stedenbouwkundige beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in andere beleidsvelden;
 • Je speelt in op nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheid;
 • Je werkt graag samen met collega's, inwoners, bedrijven en samenwerkingsverbanden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de advisering aan het college van B&W en de Raad.

0 sollicitaties
0 views


19-09-2019 Meerinzicht
2 Senior projectleiders

Je bent breed inzetbaar voor complexe, politiek gevoelige projecten.
De ene senior projectleider zal worden ingezet op het lokale project Vitale Vakantie Parken, een complexe opgave op het terrein van recreatie en toerisme en de gebiedsontwikkeling aan Haspelstrook.
De andere senior projectleider zal ingezet worden op het programma duurzaamheid. De gemeente Ermelo ziet het als belangrijke taak tegenover huidige en toekomstige generaties om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving.

Jouw taken

 • Functioneel aansturen van projecten en projectmedewerkers op het bereiken van een resultaat binnen de afgebakende kaders, doelstellingen en middelen
 • Zorgdragen voor een projectplan en de inrichting van een projectorganisatie
 • Zorgdragen voor zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming

1 sollicitatie
0 views


17-09-2019 Meerinzicht